ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4302 :  สพป.หนองคาย เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 660279 43020001 บ้านกุดบง
ยังไม่ยืนยัน
2 660280 43020002 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
3 660281 43020003 บ้านนิคมดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
4 660282 43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
5 660283 43020005 บ้านโนนฤาษี
ยังไม่ยืนยัน
6 660284 43020006 บ้านหนองกุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
7 660286 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
8 660287 43020008 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
ยังไม่ยืนยัน
9 660231 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
10 660232 43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
11 660233 43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง
ยังไม่ยืนยัน
12 660234 43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก
ยังไม่ยืนยัน
13 660235 43020013 บ้านนาตาล
ยังไม่ยืนยัน
14 660236 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
15 660237 43020015 บ้านปักหมู
ยังไม่ยืนยัน
16 660251 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
17 660285 43020017 ยูเนสโกสัมมนา
ยังไม่ยืนยัน
18 660245 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง
ยังไม่ยืนยัน
19 660246 43020019 บ้านบัว
ยังไม่ยืนยัน
20 660247 43020020 บ้านโนนหนามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
21 660248 43020021 บ้านโพนทัน
ยังไม่ยืนยัน
22 660250 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
23 660267 43020023 บ้านเซิม
ยังไม่ยืนยัน
24 660262 43020024 บ้านท่าหนองพันทา
ยังไม่ยืนยัน
25 660263 43020025 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
26 660268 43020026 บ้านคำตอยูง
ยังไม่ยืนยัน
27 660277 43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก
ยังไม่ยืนยัน
28 660273 43020028 บ้านหนองแหวน
ยังไม่ยืนยัน
29 660274 43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
30 660278 43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
31 660244 43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
ยังไม่ยืนยัน
32 660260 43020032 บ้านแป้น
ยังไม่ยืนยัน
33 660258 43020033 บ้านกุดแกลบ
ยังไม่ยืนยัน
34 660253 43020035 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
35 660255 43020036 บ้านก่องขันธ์
ยังไม่ยืนยัน
36 660256 43020037 บ้านดงสระพัง
ยังไม่ยืนยัน
37 660257 43020038 บ้านต้อนเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
38 660252 43020039 บ้านนาหนัง
ยังไม่ยืนยัน
39 660270 43020040 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
ยังไม่ยืนยัน
40 660254 43020041 บ้านหนองแอก
ยังไม่ยืนยัน
41 660249 43020042 บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
42 660269 43020044 บ้านคำจำปา
ยังไม่ยืนยัน
43 660261 43020045 บ้านคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
44 660264 43020046 บ้านโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
45 660265 43020047 บ้านคำปะกั้ง
ยังไม่ยืนยัน
46 660266 43020048 บ้านปัก
ยังไม่ยืนยัน
47 660240 43020050 บ้านดงกำพี้
ยังไม่ยืนยัน
48 660241 43020051 ชุมชนบ้านปากสวย
ยังไม่ยืนยัน
49 660238 43020052 บ้านวัดหลวง
ยังไม่ยืนยัน
50 660239 43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51 660275 43020054 บ้านสร้างนางขาว
ยังไม่ยืนยัน
52 660276 43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
53 660243 43020056 บ้านหาดสั่ง
ยังไม่ยืนยัน
54 660272 43020057 บ้านหนองอั้ว
ยังไม่ยืนยัน
55 660288 43020058 บ้านเหล่าต่างคำ
ยังไม่ยืนยัน
56 660289 43020059 บ้านเชียงอาด
ยังไม่ยืนยัน
57 660290 43020060 บ้านนาเมย
ยังไม่ยืนยัน
58 660291 43020061 บ้านโคกหัวภู
ยังไม่ยืนยัน
59 660292 43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
60 660479 43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
61 660480 43020121 บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
62 660463 43020122 เฝ้าไร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
63 660464 43020123 บ้านจับไม้
ยังไม่ยืนยัน
64 660465 43020124 รสลินคัคณางค์
ยังไม่ยืนยัน
65 660477 43020125 บ้านนาฮำ
ยังไม่ยืนยัน
66 660478 43020126 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
67 660473 43020127 อนุบาลหนองควาย
ยังไม่ยืนยัน
68 660466 43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยังไม่ยืนยัน
69 660475 43020129 บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
70 660476 43020130 บ้านท่าคำบง
ยังไม่ยืนยัน
71 660474 43020131 บ้านหนองวัวชุม
ยังไม่ยืนยัน
72 660471 43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ยังไม่ยืนยัน
73 660470 43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
74 660472 43020134 บ้านหนองบัวเงิน
ยังไม่ยืนยัน
75 660469 43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘
ยังไม่ยืนยัน
76 660467 43020136 บ้านหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
77 660468 43020137 บ้านแบง
ยังไม่ยืนยัน
78 660481 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
79 660482 43020139 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
80 660483 43020140 บ้านคำโคนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
81 660453 43020141 สุทธสิริโสภา
ยังไม่ยืนยัน
82 660454 43020142 บ้านนาทับไฮ
ยังไม่ยืนยัน
83 660455 43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร
ยังไม่ยืนยัน
84 660456 43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร
ยังไม่ยืนยัน
85 660457 43020145 รุจีจินตกานนท์
ยังไม่ยืนยัน
86 660462 43020146 บ้านหนองเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
87 660460 43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
88 660450 43020148 บ้านดอนเหมือด
ยังไม่ยืนยัน
89 660451 43020149 บ้านต้อน
ยังไม่ยืนยัน
90 660459 43020150 บ้านพระบาทนาหงส์
ยังไม่ยืนยัน
91 660461 43020151 บ้านนาสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
92 660443 43020152 บ้านนายาง
ยังไม่ยืนยัน
93 660441 43020153 บ้านสามัคคีชัย
ยังไม่ยืนยัน
94 660440 43020154 บ้านโปร่งสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
95 660438 43020155 เตชะไพบูลย์ 1
ยังไม่ยืนยัน
96 660458 43020156 บ้านดงดาล
ยังไม่ยืนยัน
97 660449 43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน
ยังไม่ยืนยัน
98 660446 43020158 บ้านหนองคอน
ยังไม่ยืนยัน
99 660447 43020159 บ้านโพนแพง
ยังไม่ยืนยัน
100 660448 43020160 สนธิราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
101 660445 43020161 บ้านหนองแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
102 660439 43020162 บ้านน้ำเป
ยังไม่ยืนยัน
103 660442 43020163 บ้านตาลชุม
ยังไม่ยืนยัน
104 660452 43020164 นิคมเจริญชัย
ยังไม่ยืนยัน
105 660444 43020165 บ้านนาชุมช้าง
ยังไม่ยืนยัน
106 660437 43020166 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน