ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4302 :  สพป.หนองคาย เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 660279 43020001 บ้านกุดบง
ยืนยันแล้ว
2 660280 43020002 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
3 660281 43020003 บ้านนิคมดงบัง
ยืนยันแล้ว
4 660282 43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
5 660283 43020005 บ้านโนนฤาษี
ยืนยันแล้ว
6 660284 43020006 บ้านหนองกุ้ง
ยืนยันแล้ว
7 660286 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา
ยืนยันแล้ว
8 660287 43020008 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
ยืนยันแล้ว
9 660231 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ยืนยันแล้ว
10 660232 43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
11 660233 43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง
ยืนยันแล้ว
12 660234 43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก
ยืนยันแล้ว
13 660235 43020013 บ้านนาตาล
ยืนยันแล้ว
14 660236 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่
ยืนยันแล้ว
15 660237 43020015 บ้านปักหมู
ยืนยันแล้ว
16 660251 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
17 660285 43020017 ยูเนสโกสัมมนา
ยืนยันแล้ว
18 660245 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง
ยืนยันแล้ว
19 660246 43020019 บ้านบัว
ยืนยันแล้ว
20 660247 43020020 บ้านโนนหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
21 660248 43020021 บ้านโพนทัน
ยืนยันแล้ว
22 660250 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
ยืนยันแล้ว
23 660267 43020023 บ้านเซิม
ยืนยันแล้ว
24 660262 43020024 บ้านท่าหนองพันทา
ยืนยันแล้ว
25 660263 43020025 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
26 660268 43020026 บ้านคำตอยูง
ยืนยันแล้ว
27 660277 43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก
ยืนยันแล้ว
28 660273 43020028 บ้านหนองแหวน
ยืนยันแล้ว
29 660274 43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
ยืนยันแล้ว
30 660278 43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม
ยืนยันแล้ว
31 660244 43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
ยืนยันแล้ว
32 660260 43020032 บ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
33 660258 43020033 บ้านกุดแกลบ
ยืนยันแล้ว
34 660253 43020035 บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
35 660255 43020036 บ้านก่องขันธ์
ยืนยันแล้ว
36 660256 43020037 บ้านดงสระพัง
ยืนยันแล้ว
37 660257 43020038 บ้านต้อนเหนือ
ยืนยันแล้ว
38 660252 43020039 บ้านนาหนัง
ยังไม่ยืนยัน
39 660270 43020040 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
ยืนยันแล้ว
40 660254 43020041 บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
41 660249 43020042 บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
42 660269 43020044 บ้านคำจำปา
ยืนยันแล้ว
43 660261 43020045 บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
44 660264 43020046 บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
45 660265 43020047 บ้านคำปะกั้ง
ยังไม่ยืนยัน
46 660266 43020048 บ้านปัก
ยืนยันแล้ว
47 660240 43020050 บ้านดงกำพี้
ยืนยันแล้ว
48 660241 43020051 ชุมชนบ้านปากสวย
ยืนยันแล้ว
49 660238 43020052 บ้านวัดหลวง
ยืนยันแล้ว
50 660239 43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ยืนยันแล้ว
51 660275 43020054 บ้านสร้างนางขาว
ยืนยันแล้ว
52 660276 43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
53 660243 43020056 บ้านหาดสั่ง
ยืนยันแล้ว
54 660272 43020057 บ้านหนองอั้ว
ยืนยันแล้ว
55 660288 43020058 บ้านเหล่าต่างคำ
ยืนยันแล้ว
56 660289 43020059 บ้านเชียงอาด
ยืนยันแล้ว
57 660290 43020060 บ้านนาเมย
ยืนยันแล้ว
58 660291 43020061 บ้านโคกหัวภู
ยืนยันแล้ว
59 660292 43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
60 660479 43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
ยืนยันแล้ว
61 660480 43020121 บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
62 660463 43020122 เฝ้าไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
63 660464 43020123 บ้านจับไม้
ยืนยันแล้ว
64 660465 43020124 รสลินคัคณางค์
ยืนยันแล้ว
65 660477 43020125 บ้านนาฮำ
ยืนยันแล้ว
66 660478 43020126 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
67 660473 43020127 อนุบาลหนองควาย
ยืนยันแล้ว
68 660466 43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
69 660475 43020129 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
70 660476 43020130 บ้านท่าคำบง
ยืนยันแล้ว
71 660474 43020131 บ้านหนองวัวชุม
ยืนยันแล้ว
72 660471 43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ยืนยันแล้ว
73 660470 43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
74 660472 43020134 บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
75 660469 43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘
ยืนยันแล้ว
76 660467 43020136 บ้านหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
77 660468 43020137 บ้านแบง
ยืนยันแล้ว
78 660481 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
79 660482 43020139 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
80 660483 43020140 บ้านคำโคนสว่าง
ยืนยันแล้ว
81 660453 43020141 สุทธสิริโสภา
ยืนยันแล้ว
82 660454 43020142 บ้านนาทับไฮ
ยืนยันแล้ว
83 660455 43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร
ยืนยันแล้ว
84 660456 43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร
ยืนยันแล้ว
85 660457 43020145 รุจีจินตกานนท์
ยืนยันแล้ว
86 660462 43020146 บ้านหนองเค็ม
ยืนยันแล้ว
87 660460 43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
ยืนยันแล้ว
88 660450 43020148 บ้านดอนเหมือด
ยืนยันแล้ว
89 660451 43020149 บ้านต้อน
ยืนยันแล้ว
90 660459 43020150 บ้านพระบาทนาหงส์
ยืนยันแล้ว
91 660461 43020151 บ้านนาสิงห์
ยืนยันแล้ว
92 660443 43020152 บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
93 660441 43020153 บ้านสามัคคีชัย
ยืนยันแล้ว
94 660440 43020154 บ้านโปร่งสำราญ
ยืนยันแล้ว
95 660438 43020155 เตชะไพบูลย์ 1
ยืนยันแล้ว
96 660458 43020156 บ้านดงดาล
ยืนยันแล้ว
97 660449 43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน
ยืนยันแล้ว
98 660446 43020158 บ้านหนองคอน
ยืนยันแล้ว
99 660447 43020159 บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
100 660448 43020160 สนธิราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
101 660445 43020161 บ้านหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
102 660439 43020162 บ้านน้ำเป
ยืนยันแล้ว
103 660442 43020163 บ้านตาลชุม
ยืนยันแล้ว
104 660452 43020164 นิคมเจริญชัย
ยืนยันแล้ว
105 660444 43020165 บ้านนาชุมช้าง
ยืนยันแล้ว
106 660437 43020166 บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว