ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4402 :  สพป.มหาสารคาม เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 410253 44020067 บ้านห้วยหลาว
ยืนยันแล้ว
2 410254 44020068 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
ยืนยันแล้ว
3 410255 44020069 บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
4 410256 44020070 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
5 410231 44020073 บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
ยืนยันแล้ว
6 410232 44020074 บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
7 410233 44020075 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
8 410243 44020076 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
9 410246 44020077 บ้านปอพานหนองโน
ยืนยันแล้ว
10 410247 44020078 บ้านหนองสระ
ยืนยันแล้ว
11 410248 44020079 บ้านเหล่าค้อ
ยืนยันแล้ว
12 410249 44020080 บ้านโนนแร่
ยืนยันแล้ว
13 410269 44020081 บ้านปลาขาว
ยืนยันแล้ว
14 410272 44020082 บ้านตำแยโนนยาง
ยืนยันแล้ว
15 410273 44020083 บ้านป่าตองหนองงู
ยืนยันแล้ว
16 410236 44020084 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
17 410237 44020085 บ้านโคกมนโนนทอง
ยืนยันแล้ว
18 410263 44020086 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
ยืนยันแล้ว
19 410264 44020087 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
ยืนยันแล้ว
20 410265 44020088 บ้านโพนทราย
ยืนยันแล้ว
21 410267 44020089 บ้านเหล่ากว้าง
ยืนยันแล้ว
22 410261 44020090 ชุมชนบ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
23 410262 44020091 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
24 410235 44020092 บ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
25 410244 44020093 บ้านอีโต้
ยืนยันแล้ว
26 410245 44020094 บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
27 410234 44020095 หนองกุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
28 410266 44020096 บ้านวังหินโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
29 410250 44020097 บ้านหนองแดงสหมิตร
ยืนยันแล้ว
30 410251 44020098 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
ยืนยันแล้ว
31 410252 44020099 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
32 410268 44020100 บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
33 410270 44020101 บ้านคึมบง
ยืนยันแล้ว
34 410271 44020102 บ้านหนองบึง
ยืนยันแล้ว
35 410242 44020103 บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
36 410238 44020104 บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
37 410239 44020105 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร
ยืนยันแล้ว
38 410240 44020106 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
ยืนยันแล้ว
39 410241 44020107 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
40 410258 44020108 บ้านหนองปอ
ยืนยันแล้ว
41 410259 44020109 บ้านตลาดม่วง
ยืนยันแล้ว
42 410274 44020111 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
43 410275 44020112 บ้านหัวสระ
ยืนยันแล้ว
44 410380 44020113 บ้านหัวหมู
ยืนยันแล้ว
45 410396 44020114 บ้านหนองสนมดอนติ้ว
ยืนยันแล้ว
46 410412 44020115 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
47 410391 44020116 ชุมชนนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
48 410392 44020117 บ้านเหล่าน้อย
ยืนยันแล้ว
49 410394 44020118 บ้านเตาบ่า
ยืนยันแล้ว
50 410395 44020119 บ้านน้ำสร้างหนองบะ
ยืนยันแล้ว
51 410373 44020120 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
ยืนยันแล้ว
52 410376 44020121 บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
53 410378 44020122 บ้านดง
ยืนยันแล้ว
54 410393 44020123 บ้านเขวาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
55 410390 44020124 บ้านมะชมโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
56 410389 44020125 บ้านดงบากหนองตาเต็น
ยืนยันแล้ว
57 410424 44020126 บ้านหารฮี
ยืนยันแล้ว
58 410425 44020127 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
59 410426 44020128 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 410420 44020129 บ้านแก่นท้าว
ยืนยันแล้ว
61 410421 44020130 บ้านเม็กดำ
ยืนยันแล้ว
62 410422 44020131 บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
63 410423 44020132 บ้านตาลอก
ยืนยันแล้ว
64 410399 44020133 บ้านเมืองเตา
ยืนยันแล้ว
65 410400 44020134 บ้านหนองฮี
ยืนยันแล้ว
66 410401 44020135 บ้านโนนบ่อ
ยืนยันแล้ว
67 410402 44020136 โนนจานวิทยา
ยืนยันแล้ว
68 410377 44020137 บ้านหนองกกหนองยาว
ยืนยันแล้ว
69 410375 44020138 บ้านเมืองเสือ
ยืนยันแล้ว
70 410374 44020139 บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
71 410403 44020140 บ้านทัพป่าจิก
ยืนยันแล้ว
72 410404 44020141 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน
ยืนยันแล้ว
73 410385 44020142 บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
74 410405 44020143 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
ยืนยันแล้ว
75 410383 44020144 บ้านสระบาก
ยืนยันแล้ว
76 410384 44020145 บ้านสระแคน
ยืนยันแล้ว
77 410379 44020146 พยัคฆภูมิพิสัย
ยืนยันแล้ว
78 410413 44020147 บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
79 410414 44020148 บ้านมะโบ่
ยืนยันแล้ว
80 410381 44020149 บ้านจอมพะลาน
ยืนยันแล้ว
81 410382 44020150 บ้านหนองระเวียง
ยืนยันแล้ว
82 410406 44020151 บ้านโนนแคน
ยืนยันแล้ว
83 410407 44020152 บ้านดอนหมี
ยืนยันแล้ว
84 410408 44020153 บ้านหนองจานบุลาน
ยืนยันแล้ว
85 410409 44020154 บ้านนาค่าย
ยืนยันแล้ว
86 410410 44020155 บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
87 410411 44020156 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
88 410415 44020157 บ้านหนองนาใน
ยืนยันแล้ว
89 410416 44020158 บ้านดงหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
90 410417 44020159 บ้านหนองบัวกาเหรียญ
ยืนยันแล้ว
91 410418 44020160 บ้านขามเรียน
ยืนยันแล้ว
92 410419 44020161 บ้านหนองหว้าเฒ่า
ยืนยันแล้ว
93 410427 44020162 บ้านโคกล่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
94 410386 44020163 บ้านโนนสูงดอนหลี่
ยืนยันแล้ว
95 410387 44020164 บ้านหนองบัวคูสองห้อง
ยืนยันแล้ว
96 410388 44020165 บ้านหนองบัวแก้ว
ยืนยันแล้ว
97 410397 44020166 บ้านหนองแสงทุ่มยาว
ยืนยันแล้ว
98 410398 44020167 บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
99 410434 44020168 บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
100 410447 44020169 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
ยืนยันแล้ว
101 410448 44020170 บ้านโนนจาน
ยืนยันแล้ว
102 410476 44020171 บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
103 410464 44020172 บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
104 410465 44020173 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
105 410466 44020174 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
ยืนยันแล้ว
106 410467 44020175 บ้านโคกใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
107 410468 44020176 บ้านเขวาค้อโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
108 410469 44020177 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
ยืนยันแล้ว
109 410470 44020178 บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
110 410480 44020179 บ้านโคกสีทองหลาง
ยืนยันแล้ว
111 410481 44020180 บ้านโคกแปะ
ยืนยันแล้ว
112 410473 44020181 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
ยืนยันแล้ว
113 410474 44020182 บ้านโคกไร่
ยืนยันแล้ว
114 410475 44020183 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
115 410471 44020184 ชุมชนบ้านงัวบา
ยืนยันแล้ว
116 410472 44020185 บ้านสระแก้วหนองคู
ยืนยันแล้ว
117 410477 44020186 บ้านดงใหญ่
ยืนยันแล้ว
118 410478 44020187 บ้านก่อ
ยืนยันแล้ว
119 410479 44020188 บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
120 410490 44020189 บ้านนาข่า
ยืนยันแล้ว
121 410491 44020190 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
ยืนยันแล้ว
122 410492 44020191 บ้านโคกเต่า
ยืนยันแล้ว
123 410493 44020192 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
124 410494 44020193 บ้านวังจานโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
125 410440 44020194 บ้านตลาดโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
126 410441 44020195 บ้านหวาย
ยืนยันแล้ว
127 410489 44020196 บ้านมะแซวหนองโง้ง
ยืนยันแล้ว
128 410495 44020197 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
129 410496 44020198 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
130 410497 44020199 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
ยืนยันแล้ว
131 410498 44020200 บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
132 410450 44020201 บ้านประแหย่ง
ยืนยันแล้ว
133 410451 44020202 บ้านหนองเหล่า
ยืนยันแล้ว
134 410454 44020203 บ้านหนองข่า
ยืนยันแล้ว
135 410455 44020204 บ้านแก่นเท่า
ยืนยันแล้ว
136 410452 44020205 ราชประชานุเคราะห์ 18
ยืนยันแล้ว
137 410453 44020206 บ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
138 410449 44020207 บ้านโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
139 410456 44020208 บ้านเสือโก้ก
ยืนยันแล้ว
140 410457 44020209 บ้านไก่นา
ยืนยันแล้ว
141 410446 44020210 บ้านสนาม
ยืนยันแล้ว
142 410462 44020211 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
143 410463 44020212 บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
144 410459 44020213 บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
145 410483 44020214 บ้านโนนเขวาหนองแสง
ยืนยันแล้ว
146 410431 44020215 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
147 410482 44020216 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
ยืนยันแล้ว
148 410488 44020217 บ้านกระยอมหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
149 410484 44020218 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
150 410485 44020219 ราชประชานุเคราะห์ 17
ยืนยันแล้ว
151 410486 44020220 บ้านโนนท่อน
ยืนยันแล้ว
152 410487 44020221 บ้านโสกยาง
ยืนยันแล้ว
153 410428 44020222 อนุบาลวาปีปทุม
ยืนยันแล้ว
154 410429 44020223 เมืองวาปีปทุม
ยืนยันแล้ว
155 410430 44020224 บ้านหนองคูไชยหนองขาม
ยืนยันแล้ว
156 410432 44020225 บ้านจอกขวาง
ยืนยันแล้ว
157 410433 44020226 บ้านหัวงัว
ยืนยันแล้ว
158 410458 44020227 บ้านหนองแสน
ยืนยันแล้ว
159 410460 44020228 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
160 410461 44020229 บ้านกุดนาดีโนนลาน
ยืนยันแล้ว
161 410445 44020230 บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
162 410443 44020231 บ้านนาเลา
ยืนยันแล้ว
163 410444 44020232 บ้านหนองคูม่วง
ยืนยันแล้ว
164 410442 44020233 บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
165 410439 44020234 บ้านหนองบัวกุดอ้อ
ยืนยันแล้ว
166 410437 44020235 ราชประชานุเคราะห์ 16
ยืนยันแล้ว
167 410438 44020236 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
ยืนยันแล้ว
168 410435 44020237 บ้านชาดฝางหัวเรือ
ยืนยันแล้ว
169 410436 44020238 บ้านหนองแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
170 410293 44020239 บ้านยางอิไลดอนก่อ
ยังไม่ยืนยัน
171 410297 44020240 บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
172 410277 44020241 กู่สันตรัตน์
ยืนยันแล้ว
173 410285 44020242 บ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
174 410286 44020243 บ้านแดงโพงคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
175 410283 44020244 บ้านนาฝาย
ยืนยันแล้ว
176 410284 44020245 บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
177 410280 44020246 ชุมชนบ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
178 410298 44020248 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
179 410299 44020249 บ้านหลุบควันเมืองหงส์
ยืนยันแล้ว
180 410292 44020250 บ้านเครือซูด
ยืนยันแล้ว
181 410296 44020251 บ้านหนองผง
ยืนยันแล้ว
182 410276 44020252 อนุบาลนครจัมปาศรี
ยืนยันแล้ว
183 410279 44020254 บ้านหนองกลางโคก
ยืนยันแล้ว
184 410281 44020255 บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656)
ยืนยันแล้ว
185 410294 44020256 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
186 410304 44020257 บ้านหนองโนทับม้า
ยืนยันแล้ว
187 410305 44020258 บ้านหนองแต้น้อย
ยืนยันแล้ว
188 410300 44020259 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
189 410301 44020260 บ้านร่วมใจ 2
ยืนยันแล้ว
190 410302 44020261 บ้านเหล่าจั่น
ยืนยันแล้ว
191 410303 44020262 บ้านหนองป้าน
ยืนยันแล้ว
192 410290 44020263 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
ยืนยันแล้ว
193 410291 44020264 บ้านหนองบัวคู
ยืนยันแล้ว
194 410295 44020265 บ้านโนนเห็ดไค
ยืนยันแล้ว
195 410282 44020266 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
196 410287 44020267 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
197 410288 44020268 บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
198 410289 44020269 บ้านดอนดู่วังบอน
ยืนยันแล้ว
199 410528 44020270 จตุคามประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
200 410529 44020271 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
ยืนยันแล้ว
201 410526 44020272 อนุบาลดงเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
202 410522 44020273 บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
203 410535 44020274 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
204 410536 44020275 บ้านนาภู
ยืนยันแล้ว
205 410538 44020276 บ้านเหล่าหมากคำ
ยืนยันแล้ว
206 410527 44020277 บ้านหัวช้างโคกม่วง
ยืนยันแล้ว
207 410521 44020278 บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
208 410520 44020279 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
209 410539 44020280 บ้านแวงยางกุดตะเข้
ยืนยันแล้ว
210 410540 44020281 บ้านหนองหน่อง
ยืนยันแล้ว
211 410541 44020282 ชุมชนบ้านยางสีสุราช
ยืนยันแล้ว
212 410542 44020283 บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
213 410530 44020284 บ้านแวงดงหนองยาง
ยืนยันแล้ว
214 410531 44020285 บ้านนกเหาะ
ยืนยันแล้ว
215 410532 44020286 บ้านบุ่งง้าว
ยืนยันแล้ว
216 410533 44020287 บ้านเปล่งโนนกระยอม
ยืนยันแล้ว
217 410534 44020288 บ้านโดน
ยืนยันแล้ว
218 410537 44020289 บ้านดงแคน
ยืนยันแล้ว
219 410525 44020290 บ้านหนองบัวสันตุ
ยืนยันแล้ว
220 410523 44020291 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
221 410524 44020292 บ้านหนองรูแข้
ยืนยันแล้ว