ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4601 :  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 030023 46010001 ห้วยตูมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
2 030024 46010002 กลางหมื่นสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
3 030026 46010003 หนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
4 030064 46010004 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
5 030067 46010007 อนุบาลกาฬสินธุ์
ยังไม่ยืนยัน
6 030068 46010008 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
ยังไม่ยืนยัน
7 030069 46010009 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
8 030071 46010010 นาโกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 030073 46010011 หนองแวงประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
10 030027 46010012 คำปลาฝาโนนชัย
ยังไม่ยืนยัน
11 030045 46010014 บ้านเหล่าค้อ
ยังไม่ยืนยัน
12 030046 46010015 แกเปะราษฎร์นิยม
ยังไม่ยืนยัน
13 030007 46010016 เชียงเครือวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14 030008 46010017 ชุมชนนาจารย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15 030025 46010018 แก่งนาขามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
16 030022 46010019 คำโพนคำม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
17 030021 46010020 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
ยังไม่ยืนยัน
18 030070 46010021 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
19 030033 46010022 บึงวิชัยสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
20 030034 46010023 หนองทุ่มสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
21 030037 46010024 ท่าไคร้สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
22 030009 46010025 บ้านคำเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
23 030010 46010026 บ้านโคกกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
24 030011 46010027 โคกล่ามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 030012 46010028 หนองโพนวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
26 030013 46010029 หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
27 030039 46010030 หนองกุงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 030006 46010031 หนองบัวราษฎร์นิยม
ยังไม่ยืนยัน
29 030005 46010032 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 030002 46010033 หามแหโพนทองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31 030062 46010034 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
32 030063 46010035 โคกนางามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
33 030059 46010036 บ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
34 030060 46010037 เหล่าหลวงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
35 030061 46010038 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
ยังไม่ยืนยัน
36 030072 46010039 สะอาดสมศรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 030028 46010040 บ้านห้วยแสง
ยังไม่ยืนยัน
38 030029 46010041 ภูปอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 030030 46010042 หนองแวงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
40 030032 46010043 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
ยังไม่ยืนยัน
41 030019 46010044 สะอาดประชาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
42 030016 46010045 ปลาเค้าวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
43 030018 46010046 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
44 030014 46010047 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
45 030015 46010048 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
46 030053 46010049 ท่าแสงวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
47 030054 46010050 ดงเมืองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
48 030056 46010052 กุดอ้อประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
49 030057 46010053 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
50 030058 46010054 โคกคอนวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
51 030035 46010056 คำไผ่สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
52 030036 46010057 ท่าลำดวนประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
53 030052 46010058 คอนเรียบอนุกูล
ยังไม่ยืนยัน
54 030048 46010060 บ้านดอนสนวน
ยังไม่ยืนยัน
55 030049 46010061 โคกกลางราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
56 030050 46010062 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57 030051 46010063 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
58 030041 46010065 ดงน้อยสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
59 030042 46010066 บ้านโหมนสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
60 030043 46010067 เหล่าสูงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 030044 46010068 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
62 030003 46010069 บ้านหนาดสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
63 030001 46010070 บ้านต้อนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
64 030004 46010071 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
65 030140 46010072 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
66 030141 46010073 ปากน้ำราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
67 030142 46010074 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
68 030143 46010075 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
69 030144 46010076 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
70 030150 46010077 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
71 030151 46010078 สงยางสงเปลือยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
72 030174 46010081 นามลวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
73 030175 46010082 คำโพนทองราษฎร์นิยม
ยังไม่ยืนยัน
74 030155 46010083 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
75 030156 46010084 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
76 030157 46010085 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
77 030158 46010086 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
78 030163 46010087 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
79 030164 46010088 โคกเมยประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
80 030165 46010089 โคกล่ามผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
81 030166 46010090 โนนเมืองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
82 030167 46010091 บ้านแวงประชารัฐบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
83 030168 46010092 ดอนหวายราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
84 030161 46010093 หนองตุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
85 030162 46010094 สะอาดโนนงามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
86 030159 46010095 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
87 030160 46010096 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
88 030170 46010098 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
89 030171 46010099 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
90 030172 46010100 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
91 030173 46010101 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
92 030148 46010102 เสมาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
93 030149 46010103 บ้านโนนโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
94 030153 46010104 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
95 030154 46010105 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
96 030146 46010106 บึงไฮโนนสวางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
97 030147 46010107 บ้านลาดวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
98 030169 46010108 บึงสว่างวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
99 030177 46010109 หัวขวาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
100 030457 46010110 กุดลิงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
101 030461 46010111 สองห้องราษฎร์บูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
102 030462 46010112 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
103 030463 46010113 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
104 030464 46010114 สำเริงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
105 030465 46010115 สามัคคีสำราญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
106 030460 46010116 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
107 030458 46010117 ด่านใต้วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
108 030459 46010118 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
109 030191 46010119 ชุมชนนามะเขือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
110 030192 46010120 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
111 030194 46010122 โพนสวางพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
112 030195 46010123 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
ยังไม่ยืนยัน
113 030196 46010124 โป่งเชือกศึกษาสถาน
ยังไม่ยืนยัน
114 030197 46010125 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
ยังไม่ยืนยัน
115 030187 46010127 ชุมชนแก้งคำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
116 030188 46010128 นิคมลำปาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
117 030184 46010129 คำแคนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
118 030185 46010130 คำประถมนิคมสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
119 030189 46010131 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
120 030190 46010132 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
121 030183 46010134 สหัสขันธ์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
122 030178 46010135 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ยังไม่ยืนยัน
123 030204 46010136 บ้านม่วงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
124 030205 46010137 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
125 030206 46010138 โนนเมืองประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
126 030207 46010139 บ้านแกวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
127 030208 46010140 โคกก่องวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
128 030209 46010141 คำคาราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
129 030202 46010142 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
130 030203 46010143 บ้านคำเชียงวัน
ยังไม่ยืนยัน
131 030198 46010144 นามนราษฎร์นุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
132 030199 46010145 บ้านโคกใส
ยังไม่ยืนยัน
133 030179 46010148 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
ยังไม่ยืนยัน
134 030180 46010149 ดงน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
135 030181 46010150 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
136 030210 46010151 นาคูณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
137 030212 46010153 ถ้ำปลาวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
138 030213 46010154 สิงห์สะอาด
ยังไม่ยืนยัน
139 030214 46010155 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
140 030215 46010156 นาสีนวลโสกทรายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
141 030532 46010157 ท่านาจานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
142 030533 46010158 คำแคนราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
143 030539 46010160 บ้านหนองกุงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
144 030541 46010161 บ้านหนองกุงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
145 030542 46010162 โคกกลางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
146 030543 46010163 หนองแซงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
147 030544 46010164 บ้านท่างาม
ยังไม่ยืนยัน
148 030547 46010165 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
149 030535 46010166 บ้านหนองกุงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
150 030545 46010167 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
151 030530 46010168 บ้านกุดแห่
ยังไม่ยืนยัน
152 030531 46010169 คำหุ่งราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
153 030527 46010170 หนองแสงราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
154 030536 46010173 สามชัยอุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
155 030537 46010174 บ้านหนองช้าง
ยังไม่ยืนยัน
156 030538 46010175 ค้อจารย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
157 030546 46010177 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
158 030556 46010178 แก้งนางราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
159 030557 46010179 ดงพยุงสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
160 030558 46010180 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
ยังไม่ยืนยัน
161 030563 46010181 หัวคูประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
162 030548 46010182 กุดครองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
163 030549 46010183 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
164 030550 46010184 หนองแคนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
165 030552 46010185 หนองแวงแสน
ยังไม่ยืนยัน
166 030559 46010186 นาจำปา
ยังไม่ยืนยัน
167 030562 46010187 หนองโพนโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
168 030561 46010188 บ้านม่วงวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
169 030560 46010189 บ้านนาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
170 030555 46010190 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
ยังไม่ยืนยัน
171 030551 46010191 หนองพอกวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
172 030553 46010192 สะอาดไชยศรี
ยังไม่ยืนยัน
173 030554 46010193 สายป่าแดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน