ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4601 :  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 030023 46010001 ห้วยตูมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2 030024 46010002 กลางหมื่นสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
3 030026 46010003 หนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
4 030064 46010004 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ยืนยันแล้ว
5 030067 46010007 อนุบาลกาฬสินธุ์
ยืนยันแล้ว
6 030068 46010008 กาฬสินธุ์พิทยาสัย
ยืนยันแล้ว
7 030069 46010009 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
8 030071 46010010 นาโกวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 030073 46010011 หนองแวงประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
10 030027 46010012 คำปลาฝาโนนชัย
ยืนยันแล้ว
11 030045 46010014 บ้านเหล่าค้อ
ยืนยันแล้ว
12 030046 46010015 แกเปะราษฎร์นิยม
ยืนยันแล้ว
13 030007 46010016 เชียงเครือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
14 030008 46010017 ชุมชนนาจารย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
15 030025 46010018 แก่งนาขามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
16 030022 46010019 คำโพนคำม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
17 030021 46010020 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
ยืนยันแล้ว
18 030070 46010021 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
19 030033 46010022 บึงวิชัยสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
20 030034 46010023 หนองทุ่มสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
21 030037 46010024 ท่าไคร้สามัคคี
ยืนยันแล้ว
22 030009 46010025 บ้านคำเม็ก
ยืนยันแล้ว
23 030010 46010026 บ้านโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
24 030011 46010027 โคกล่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
25 030012 46010028 หนองโพนวิทยายน
ยืนยันแล้ว
26 030013 46010029 หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
27 030039 46010030 หนองกุงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
28 030006 46010031 หนองบัวราษฎร์นิยม
ยืนยันแล้ว
29 030005 46010032 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 030002 46010033 หามแหโพนทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
31 030062 46010034 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
32 030063 46010035 โคกนางามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
33 030059 46010036 บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
34 030060 46010037 เหล่าหลวงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
35 030061 46010038 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
ยืนยันแล้ว
36 030072 46010039 สะอาดสมศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 030028 46010040 บ้านห้วยแสง
ยืนยันแล้ว
38 030029 46010041 ภูปอวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 030030 46010042 หนองแวงเหนือ
ยืนยันแล้ว
40 030032 46010043 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
ยืนยันแล้ว
41 030019 46010044 สะอาดประชาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
42 030016 46010045 ปลาเค้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
43 030018 46010046 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
44 030014 46010047 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
45 030015 46010048 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
46 030053 46010049 ท่าแสงวิทยายน
ยืนยันแล้ว
47 030054 46010050 ดงเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
48 030056 46010052 กุดอ้อประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
49 030057 46010053 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
50 030058 46010054 โคกคอนวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
51 030035 46010056 คำไผ่สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
52 030036 46010057 ท่าลำดวนประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
53 030052 46010058 คอนเรียบอนุกูล
ยืนยันแล้ว
54 030048 46010060 บ้านดอนสนวน
ยืนยันแล้ว
55 030049 46010061 โคกกลางราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
56 030050 46010062 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
57 030051 46010063 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
58 030041 46010065 ดงน้อยสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
59 030042 46010066 บ้านโหมนสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
60 030043 46010067 เหล่าสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 030044 46010068 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
62 030003 46010069 บ้านหนาดสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
63 030001 46010070 บ้านต้อนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
64 030004 46010071 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
65 030140 46010072 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
66 030141 46010073 ปากน้ำราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
67 030142 46010074 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
68 030143 46010075 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
69 030144 46010076 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
70 030150 46010077 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
71 030151 46010078 สงยางสงเปลือยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
72 030174 46010081 นามลวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
73 030175 46010082 คำโพนทองราษฎร์นิยม
ยืนยันแล้ว
74 030155 46010083 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
75 030156 46010084 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
ยืนยันแล้ว
76 030157 46010085 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
ยืนยันแล้ว
77 030158 46010086 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
78 030163 46010087 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
ยืนยันแล้ว
79 030164 46010088 โคกเมยประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
80 030165 46010089 โคกล่ามผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
81 030166 46010090 โนนเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
82 030167 46010091 บ้านแวงประชารัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
83 030168 46010092 ดอนหวายราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
84 030161 46010093 หนองตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
85 030162 46010094 สะอาดโนนงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
86 030159 46010095 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
87 030160 46010096 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ยืนยันแล้ว
88 030170 46010098 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ยืนยันแล้ว
89 030171 46010099 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
ยืนยันแล้ว
90 030172 46010100 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
ยืนยันแล้ว
91 030173 46010101 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
92 030148 46010102 เสมาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
93 030149 46010103 บ้านโนนโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
94 030153 46010104 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
95 030154 46010105 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
96 030146 46010106 บึงไฮโนนสวางวิทยา
ยืนยันแล้ว
97 030147 46010107 บ้านลาดวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
98 030169 46010108 บึงสว่างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
99 030177 46010109 หัวขวาวิทยา
ยืนยันแล้ว
100 030457 46010110 กุดลิงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
101 030461 46010111 สองห้องราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
102 030462 46010112 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
103 030463 46010113 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
ยืนยันแล้ว
104 030464 46010114 สำเริงวิทยา
ยืนยันแล้ว
105 030465 46010115 สามัคคีสำราญวิทย์
ยืนยันแล้ว
106 030460 46010116 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
107 030458 46010117 ด่านใต้วิทยา
ยืนยันแล้ว
108 030459 46010118 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
109 030191 46010119 ชุมชนนามะเขือวิทยา
ยืนยันแล้ว
110 030192 46010120 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
ยืนยันแล้ว
111 030194 46010122 โพนสวางพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
112 030195 46010123 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
ยืนยันแล้ว
113 030196 46010124 โป่งเชือกศึกษาสถาน
ยืนยันแล้ว
114 030197 46010125 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
ยืนยันแล้ว
115 030187 46010127 ชุมชนแก้งคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
116 030188 46010128 นิคมลำปาววิทยา
ยืนยันแล้ว
117 030184 46010129 คำแคนวิทยา
ยืนยันแล้ว
118 030185 46010130 คำประถมนิคมสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
119 030189 46010131 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
ยืนยันแล้ว
120 030190 46010132 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
121 030183 46010134 สหัสขันธ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
122 030178 46010135 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
ยืนยันแล้ว
123 030204 46010136 บ้านม่วงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
124 030205 46010137 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
125 030206 46010138 โนนเมืองประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
126 030207 46010139 บ้านแกวิทยายน
ยืนยันแล้ว
127 030208 46010140 โคกก่องวิทยา
ยืนยันแล้ว
128 030209 46010141 คำคาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
129 030202 46010142 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
130 030203 46010143 บ้านคำเชียงวัน
ยืนยันแล้ว
131 030198 46010144 นามนราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
132 030199 46010145 บ้านโคกใส
ยืนยันแล้ว
133 030179 46010148 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
ยืนยันแล้ว
134 030180 46010149 ดงน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
135 030181 46010150 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
136 030210 46010151 นาคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
137 030212 46010153 ถ้ำปลาวิทยายน
ยืนยันแล้ว
138 030213 46010154 สิงห์สะอาด
ยืนยันแล้ว
139 030214 46010155 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
140 030215 46010156 นาสีนวลโสกทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
141 030532 46010157 ท่านาจานวิทยา
ยืนยันแล้ว
142 030533 46010158 คำแคนราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
143 030539 46010160 บ้านหนองกุงกลาง
ยืนยันแล้ว
144 030541 46010161 บ้านหนองกุงใหญ่
ยืนยันแล้ว
145 030542 46010162 โคกกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
146 030543 46010163 หนองแซงวิทยา
ยืนยันแล้ว
147 030544 46010164 บ้านท่างาม
ยืนยันแล้ว
148 030547 46010165 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
ยืนยันแล้ว
149 030535 46010166 บ้านหนองกุงน้อย
ยืนยันแล้ว
150 030545 46010167 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
151 030530 46010168 บ้านกุดแห่
ยืนยันแล้ว
152 030531 46010169 คำหุ่งราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
153 030527 46010170 หนองแสงราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
154 030536 46010173 สามชัยอุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
155 030537 46010174 บ้านหนองช้าง
ยืนยันแล้ว
156 030538 46010175 ค้อจารย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
157 030546 46010177 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
158 030556 46010178 แก้งนางราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
159 030557 46010179 ดงพยุงสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
160 030558 46010180 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
ยืนยันแล้ว
161 030563 46010181 หัวคูประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
162 030548 46010182 กุดครองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
163 030549 46010183 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
164 030550 46010184 หนองแคนวิทยา
ยืนยันแล้ว
165 030552 46010185 หนองแวงแสน
ยืนยันแล้ว
166 030559 46010186 นาจำปา
ยืนยันแล้ว
167 030562 46010187 หนองโพนโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
168 030561 46010188 บ้านม่วงวิทยายน
ยืนยันแล้ว
169 030560 46010189 บ้านนาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
170 030555 46010190 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
ยืนยันแล้ว
171 030551 46010191 หนองพอกวิทยายน
ยืนยันแล้ว
172 030553 46010192 สะอาดไชยศรี
ยืนยันแล้ว
173 030554 46010193 สายป่าแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว