ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4602 :  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 030105 46020001 นากุงวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
2 030107 46020002 บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
3 030122 46020003 หนองกุงราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
4 030085 46020004 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
5 030087 46020005 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
6 030081 46020006 บ้านขามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
7 030078 46020007 บ้านหนองแวงฮี
ยืนยันแล้ว
8 030082 46020008 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
9 030083 46020009 บ้านโคกศรี
ยืนยันแล้ว
10 030084 46020010 บ้านสาวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
11 030133 46020011 ชุมชนบ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
12 030134 46020012 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
13 030110 46020013 ดอนยานางศึกษา
ยืนยันแล้ว
14 030104 46020014 นาเชือกวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
15 030121 46020017 นาแกราษฎร์อำนวย
ยืนยันแล้ว
16 030123 46020018 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
17 030112 46020019 ปอแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
18 030114 46020020 นาดีหลุมข้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
19 030116 46020021 ขมิ้นพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
20 030130 46020022 นางามแก่นลำดวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
21 030126 46020023 หนองไผ่รัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
22 030127 46020024 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
ยืนยันแล้ว
23 030125 46020025 โนนสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 030137 46020027 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
25 030138 46020028 เชียงสาศิลปสถาน
ยืนยันแล้ว
26 030117 46020029 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
27 030118 46020030 เชียงงามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
28 030119 46020031 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
29 030120 46020032 โคกก่องราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
30 030135 46020033 บ้านเว่อวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
31 030136 46020034 โคกคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
32 030086 46020035 ฮ่องฮีวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 030074 46020036 พินิจราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
34 030075 46020037 ผดุงราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
35 030076 46020038 ชุมชนดอนยูงวิทยายน
ยืนยันแล้ว
36 030077 46020039 หัวงัววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
37 030106 46020040 บ้านหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
38 030103 46020041 ห้วยเตยวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 030092 46020042 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 030094 46020043 คำไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
41 030093 46020044 หนองอิเฒ่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
42 030095 46020045 หลักด่านวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 030096 46020046 ดงน้อยโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
44 030079 46020047 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
45 030080 46020048 วัดบ้านกุดสังข์
ยืนยันแล้ว
46 030088 46020049 บ้านเสียววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
47 030089 46020050 หนองไม้พลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
48 030090 46020051 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 030091 46020052 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
ยืนยันแล้ว
50 030097 46020053 หัวนาคำจรูญศิลป์
ยืนยันแล้ว
51 030098 46020054 ดงบังวิทยา
ยืนยันแล้ว
52 030099 46020055 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
53 030102 46020056 บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
54 030100 46020057 โพนสิมอนุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
55 030101 46020058 วัดบ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
56 030131 46020060 ยางคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
57 030124 46020061 บ้านแกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
58 030128 46020062 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
59 030129 46020063 ดอนขีวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 030113 46020064 อุ่มเม่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
61 030111 46020065 โคกศรีวิทยายน
ยืนยันแล้ว
62 030115 46020066 ชุมชนดอนม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
63 030362 46020067 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
64 030363 46020068 หนองแวงประชาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
65 030364 46020069 หนองแวงม่วง
ยืนยันแล้ว
66 030365 46020070 นาค้อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
67 030366 46020071 หนองปะโอประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
68 030367 46020072 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
ยืนยันแล้ว
69 030368 46020073 คำมันปลาผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
70 030359 46020074 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
ยืนยันแล้ว
71 030361 46020075 ป่าหวายศึกษา
ยืนยันแล้ว
72 030379 46020076 คำใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
73 030380 46020077 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
ยืนยันแล้ว
74 030382 46020078 บ้านชัยศรี
ยืนยันแล้ว
75 030384 46020079 โนนเตาไหหนองแก
ยืนยันแล้ว
76 030386 46020080 บ้านทรายทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
77 030376 46020081 หนองกุงไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
78 030374 46020082 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
ยืนยันแล้ว
79 030369 46020083 หนองแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
80 030370 46020084 ยางเนียมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
81 030371 46020085 หนองบัววิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
82 030372 46020086 นาสีนวลอุดมเวศม์
ยืนยันแล้ว
83 030385 46020087 เดชอุดมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
84 030383 46020088 พิมูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
85 030381 46020089 บ้านหาดทรายมูล
ยืนยันแล้ว
86 030360 46020090 หน่อคำประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
87 030358 46020091 เนินลาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
88 030355 46020092 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
89 030356 46020093 บ้านกุดท่าลือ
ยืนยันแล้ว
90 030357 46020094 หัวดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
91 030378 46020095 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
92 030373 46020096 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
93 030375 46020097 หนองโนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
94 030377 46020098 หัวหินราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
95 030278 46020099 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
96 030279 46020100 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
97 030281 46020102 ขอนแก่นวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
98 030283 46020103 บ้านคำแคน
ยืนยันแล้ว
99 030284 46020105 กุดจิกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
100 030285 46020106 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
101 030286 46020107 บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
102 030294 46020108 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)
ยืนยันแล้ว
103 030289 46020109 ดงบังอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
104 030290 46020110 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
105 030291 46020111 ดงสวรรค์อุดมมิตร
ยืนยันแล้ว
106 030274 46020113 นาตาลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
107 030272 46020114 ท่าคันโทวิทยายน
ยืนยันแล้ว
108 030273 46020115 ท่าเมืองสำราญวิทย์
ยืนยันแล้ว
109 030275 46020116 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
ยืนยันแล้ว
110 030276 46020117 บ้านหนองแซง
ยืนยันแล้ว
111 030277 46020118 บ้านโนนอำนวย
ยืนยันแล้ว
112 030287 46020119 ยางอู้มวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
113 030288 46020120 คำบอนวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
114 030293 46020121 บ้านชัยศรีสุข
ยืนยันแล้ว
115 030419 46020122 ประชารัฐศึกษา
ยืนยันแล้ว
116 030420 46020123 โคกเครือวิทยา
ยืนยันแล้ว
117 030421 46020124 หนองโนวิทยา
ยืนยันแล้ว
118 030451 46020126 ห้วยยางดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
119 030455 46020127 สายปัญญาสมาคม
ยืนยันแล้ว
120 030453 46020128 ภูฮังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
121 030454 46020129 สำราญ - ประภาศรี
ยืนยันแล้ว
122 030456 46020130 ไทรทองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
123 030452 46020131 คำขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
124 030424 46020132 สว่างกิจวิทยา
ยืนยันแล้ว
125 030425 46020133 คำถาวรเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
126 030426 46020134 เสริมเสาเล้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
127 030427 46020135 หนองมันปลาวิทยา
ยืนยันแล้ว
128 030428 46020136 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
129 030429 46020137 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
130 030430 46020138 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
131 030418 46020140 โคกเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
132 030423 46020141 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
133 030413 46020142 หนองกุงศรีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
134 030414 46020143 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
135 030415 46020144 สะอาดนาดีศิลาวิทย์
ยืนยันแล้ว
136 030416 46020145 คำไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
137 030417 46020146 สระแก้ววิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
138 030432 46020147 ไชยวารวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
139 030433 46020148 พรมลีศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
140 030434 46020149 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
141 030435 46020150 ท่อนสังข์วิทยา
ยืนยันแล้ว
142 030436 46020151 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
ยืนยันแล้ว
143 030441 46020153 นาบงวิทยา
ยืนยันแล้ว
144 030442 46020154 หนองสวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
145 030443 46020155 คำโองวิทยา
ยืนยันแล้ว
146 030444 46020156 นาอวนวิทยาสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
147 030445 46020157 หนองแข้วิทยา
ยืนยันแล้ว
148 030438 46020159 หนองบัวชุม
ยืนยันแล้ว
149 030439 46020160 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
150 030446 46020161 หนองใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
151 030450 46020163 จินดาสินธวานนท์
ยืนยันแล้ว
152 030448 46020164 นามูลสมบูรณ์วิทย์
ยืนยันแล้ว
153 030449 46020165 บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
154 030578 46020166 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
155 030577 46020167 กุดฆ้องชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
156 030565 46020168 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
157 030566 46020169 โคกประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
158 030567 46020170 โนนชัยประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
159 030568 46020171 หนองเม็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
160 030569 46020172 บัวสะอาดส่งเสริม
ยืนยันแล้ว
161 030564 46020173 บ้านชาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
162 030573 46020174 ท่าแห่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
163 030579 46020175 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
ยืนยันแล้ว
164 030580 46020176 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
ยืนยันแล้ว
165 030572 46020178 โนนศิลาสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
166 030570 46020179 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
167 030575 46020180 วังยางวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
168 030576 46020181 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
ยืนยันแล้ว
169 030574 46020182 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว