ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4602 :  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 030105 46020001 นากุงวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
2 030107 46020002 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
3 030122 46020003 หนองกุงราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
4 030085 46020004 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
5 030087 46020005 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
6 030081 46020006 บ้านขามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7 030078 46020007 บ้านหนองแวงฮี
ยังไม่ยืนยัน
8 030082 46020008 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
9 030083 46020009 บ้านโคกศรี
ยังไม่ยืนยัน
10 030084 46020010 บ้านสาวิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
11 030133 46020011 ชุมชนบ้านป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
12 030134 46020012 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
13 030110 46020013 ดอนยานางศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
14 030104 46020014 นาเชือกวิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
15 030121 46020017 นาแกราษฎร์อำนวย
ยังไม่ยืนยัน
16 030123 46020018 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
17 030112 46020019 ปอแดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 030114 46020020 นาดีหลุมข้าววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 030116 46020021 ขมิ้นพัฒนวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
20 030130 46020022 นางามแก่นลำดวนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 030126 46020023 หนองไผ่รัฐบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
22 030127 46020024 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
ยังไม่ยืนยัน
23 030125 46020025 โนนสูงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 030137 46020027 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
25 030138 46020028 เชียงสาศิลปสถาน
ยังไม่ยืนยัน
26 030117 46020029 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
27 030118 46020030 เชียงงามวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
28 030119 46020031 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
29 030120 46020032 โคกก่องราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
30 030135 46020033 บ้านเว่อวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
31 030136 46020034 โคกคำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 030086 46020035 ฮ่องฮีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 030074 46020036 พินิจราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
34 030075 46020037 ผดุงราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 030076 46020038 ชุมชนดอนยูงวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
36 030077 46020039 หัวงัววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
37 030106 46020040 บ้านหนองเสือ
ยังไม่ยืนยัน
38 030103 46020041 ห้วยเตยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 030092 46020042 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 030094 46020043 คำไฮวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41 030093 46020044 หนองอิเฒ่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42 030095 46020045 หลักด่านวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 030096 46020046 ดงน้อยโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
44 030079 46020047 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
45 030080 46020048 วัดบ้านกุดสังข์
ยังไม่ยืนยัน
46 030088 46020049 บ้านเสียววิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
47 030089 46020050 หนองไม้พลวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48 030090 46020051 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 030091 46020052 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
50 030097 46020053 หัวนาคำจรูญศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
51 030098 46020054 ดงบังวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 030099 46020055 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53 030102 46020056 บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
54 030100 46020057 โพนสิมอนุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
55 030101 46020058 วัดบ้านดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
56 030131 46020060 ยางคำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57 030124 46020061 บ้านแกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58 030128 46020062 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
59 030129 46020063 ดอนขีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 030113 46020064 อุ่มเม่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 030111 46020065 โคกศรีวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
62 030115 46020066 ชุมชนดอนม่วงงาม
ยังไม่ยืนยัน
63 030362 46020067 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
64 030363 46020068 หนองแวงประชาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
65 030364 46020069 หนองแวงม่วง
ยังไม่ยืนยัน
66 030365 46020070 นาค้อวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
67 030366 46020071 หนองปะโอประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
68 030367 46020072 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
69 030368 46020073 คำมันปลาผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
70 030359 46020074 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
71 030361 46020075 ป่าหวายศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
72 030379 46020076 คำใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
73 030380 46020077 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
74 030382 46020078 บ้านชัยศรี
ยังไม่ยืนยัน
75 030384 46020079 โนนเตาไหหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
76 030386 46020080 บ้านทรายทองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
77 030376 46020081 หนองกุงไทยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
78 030374 46020082 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
ยังไม่ยืนยัน
79 030369 46020083 หนองแสงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
80 030370 46020084 ยางเนียมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
81 030371 46020085 หนองบัววิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
82 030372 46020086 นาสีนวลอุดมเวศม์
ยังไม่ยืนยัน
83 030385 46020087 เดชอุดมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
84 030383 46020088 พิมูลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
85 030381 46020089 บ้านหาดทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
86 030360 46020090 หน่อคำประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
87 030358 46020091 เนินลาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
88 030355 46020092 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
89 030356 46020093 บ้านกุดท่าลือ
ยังไม่ยืนยัน
90 030357 46020094 หัวดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
91 030378 46020095 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
92 030373 46020096 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
93 030375 46020097 หนองโนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
94 030377 46020098 หัวหินราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
95 030278 46020099 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
96 030279 46020100 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
97 030281 46020102 ขอนแก่นวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
98 030283 46020103 บ้านคำแคน
ยังไม่ยืนยัน
99 030284 46020105 กุดจิกวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
100 030285 46020106 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
101 030286 46020107 บ้านแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
102 030294 46020108 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)
ยังไม่ยืนยัน
103 030289 46020109 ดงบังอำนวยวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
104 030290 46020110 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
105 030291 46020111 ดงสวรรค์อุดมมิตร
ยังไม่ยืนยัน
106 030274 46020113 นาตาลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
107 030272 46020114 ท่าคันโทวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
108 030273 46020115 ท่าเมืองสำราญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
109 030275 46020116 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
ยังไม่ยืนยัน
110 030276 46020117 บ้านหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
111 030277 46020118 บ้านโนนอำนวย
ยังไม่ยืนยัน
112 030287 46020119 ยางอู้มวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
113 030288 46020120 คำบอนวิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
114 030293 46020121 บ้านชัยศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
115 030419 46020122 ประชารัฐศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
116 030420 46020123 โคกเครือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
117 030421 46020124 หนองโนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
118 030451 46020126 ห้วยยางดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
119 030455 46020127 สายปัญญาสมาคม
ยังไม่ยืนยัน
120 030453 46020128 ภูฮังวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
121 030454 46020129 สำราญ - ประภาศรี
ยังไม่ยืนยัน
122 030456 46020130 ไทรทองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
123 030452 46020131 คำขามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
124 030424 46020132 สว่างกิจวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
125 030425 46020133 คำถาวรเจริญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
126 030426 46020134 เสริมเสาเล้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
127 030427 46020135 หนองมันปลาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
128 030428 46020136 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
129 030429 46020137 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
130 030430 46020138 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
131 030418 46020140 โคกเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
132 030423 46020141 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
133 030413 46020142 หนองกุงศรีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
134 030414 46020143 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
135 030415 46020144 สะอาดนาดีศิลาวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
136 030416 46020145 คำไฮวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
137 030417 46020146 สระแก้ววิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
138 030432 46020147 ไชยวารวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
139 030433 46020148 พรมลีศรีสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
140 030434 46020149 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
141 030435 46020150 ท่อนสังข์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
142 030436 46020151 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
ยังไม่ยืนยัน
143 030441 46020153 นาบงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
144 030442 46020154 หนองสวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
145 030443 46020155 คำโองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
146 030444 46020156 นาอวนวิทยาสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
147 030445 46020157 หนองแข้วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
148 030438 46020159 หนองบัวชุม
ยังไม่ยืนยัน
149 030439 46020160 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
150 030446 46020161 หนองใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
151 030450 46020163 จินดาสินธวานนท์
ยังไม่ยืนยัน
152 030448 46020164 นามูลสมบูรณ์วิทย์
ยังไม่ยืนยัน
153 030449 46020165 บ้านหนองชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
154 030578 46020166 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
155 030577 46020167 กุดฆ้องชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
156 030565 46020168 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
157 030566 46020169 โคกประสิทธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
158 030567 46020170 โนนชัยประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
159 030568 46020171 หนองเม็กวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
160 030569 46020172 บัวสะอาดส่งเสริม
ยังไม่ยืนยัน
161 030564 46020173 บ้านชาดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
162 030573 46020174 ท่าแห่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
163 030579 46020175 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
164 030580 46020176 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
ยังไม่ยืนยัน
165 030572 46020178 โนนศิลาสว่างวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
166 030570 46020179 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
167 030575 46020180 วังยางวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
168 030576 46020181 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
ยังไม่ยืนยัน
169 030574 46020182 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน