ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4603 :  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 030471 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
2 030472 46030002 บ้านโนนเที่ยง
ยังไม่ยืนยัน
3 030473 46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์
ยังไม่ยืนยัน
4 030474 46030004 สามัคคีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
5 030475 46030005 เย็นสยามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 030466 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
7 030467 46030008 หนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
8 030468 46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
9 030469 46030010 หนองโพนสูง
ยังไม่ยืนยัน
10 030483 46030011 สงเปลือยวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
11 030484 46030012 หัวงัววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12 030485 46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
13 030486 46030014 ดงสวางวรวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
14 030482 46030015 หนองบัวใน
ยังไม่ยืนยัน
15 030479 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 030480 46030017 หนองบัวนอก
ยังไม่ยืนยัน
17 030481 46030018 หนองบัวกลาง
ยังไม่ยืนยัน
18 030478 46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
19 030476 46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20 030477 46030021 สังคมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
21 030249 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 030250 46030023 บ้านหนองโง้ง
ยังไม่ยืนยัน
23 030230 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ยังไม่ยืนยัน
24 030231 46030025 บ้านวังมน
ยังไม่ยืนยัน
25 030232 46030026 บ้านขุมขี้ยาง
ยังไม่ยืนยัน
26 030233 46030027 บ้านห้วยแดง
ยังไม่ยืนยัน
27 030234 46030028 บ้านโคกโก่ง
ยังไม่ยืนยัน
28 030235 46030029 นาไคร้ประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
29 030236 46030030 กุดหว้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 030239 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
ยังไม่ยืนยัน
31 030241 46030032 บ้านนาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
32 030237 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
ยังไม่ยืนยัน
33 030238 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
34 030251 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
35 030247 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
36 030248 46030037 แจนแลนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 030254 46030038 นาโกวิทยาสูง
ยังไม่ยืนยัน
38 030255 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
39 030256 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
40 030245 46030041 บ้านคำอีหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
41 030246 46030042 บ้านคำป่าหว้าน
ยังไม่ยืนยัน
42 030242 46030043 นาขามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 030243 46030044 บ้านสุขเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
44 030244 46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
45 030222 46030046 บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
46 030223 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
ยังไม่ยืนยัน
47 030218 46030048 บ้านกกตาล
ยังไม่ยืนยัน
48 030219 46030049 สามัคคีบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
49 030220 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
50 030221 46030051 บ้านดอนอุมรัว
ยังไม่ยืนยัน
51 030216 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
ยังไม่ยืนยัน
52 030217 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์
ยังไม่ยืนยัน
53 030225 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
54 030224 46030055 บ้านดงมัน
ยังไม่ยืนยัน
55 030240 46030056 หนองบัวทองวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
56 030261 46030057 สามขาราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
57 030262 46030058 บ้านคุย
ยังไม่ยืนยัน
58 030263 46030059 บ้านบึงทอง
ยังไม่ยืนยัน
59 030264 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
60 030265 46030061 บ้านแก้งเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
61 030228 46030063 บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
62 030229 46030064 หนองสระพังวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
63 030226 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
64 030227 46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
65 030259 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
ยังไม่ยืนยัน
66 030260 46030068 มะนาววิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
67 030252 46030069 บ้านกุดฝั่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
68 030253 46030070 บ้านจอมทอง
ยังไม่ยืนยัน
69 030257 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
ยังไม่ยืนยัน
70 030258 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
71 030271 46030073 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
72 030267 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง
ยังไม่ยืนยัน
73 030268 46030075 บ้านสวนผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
74 030269 46030076 บ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
75 030270 46030077 บ้านโนนยาง
ยังไม่ยืนยัน
76 030347 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
77 030338 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
78 030339 46030081 บ้านโพนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
79 030340 46030082 บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
80 030346 46030083 กุดสิมวิทยาสาร
ยังไม่ยืนยัน
81 030344 46030084 บ้านดงหมู
ยังไม่ยืนยัน
82 030345 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
83 030342 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
84 030343 46030087 บ้านนาวี
ยังไม่ยืนยัน
85 030341 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
86 030349 46030089 บ้านส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
87 030350 46030090 บ้านกุดกอก
ยังไม่ยืนยัน
88 030351 46030091 โคกมะลิวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
89 030352 46030092 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
90 030353 46030093 บ้านโพธิ์ไทร
ยังไม่ยืนยัน
91 030354 46030094 บ้านโพนนาดี
ยังไม่ยืนยัน
92 030407 46030095 บ้านโพนแพง
ยังไม่ยืนยัน
93 030411 46030096 บ้านดินจี่
ยังไม่ยืนยัน
94 030412 46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
ยังไม่ยืนยัน
95 030387 46030098 คำม่วงจรัสวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
96 030388 46030099 ทุ่งคลองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
97 030389 46030100 บ้านเก่าเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
98 030390 46030101 โป่งนกเปล้า
ยังไม่ยืนยัน
99 030391 46030102 บ้านคำพิมูล
ยังไม่ยืนยัน
100 030401 46030103 บ้านนาไร่เดียว
ยังไม่ยืนยัน
101 030402 46030104 บ้านโนนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
102 030403 46030105 นาทันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
103 030404 46030106 บ้านหนองสระพัง
ยังไม่ยืนยัน
104 030405 46030107 บ้านโจดนาตาล
ยังไม่ยืนยัน
105 030406 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
106 030408 46030109 บ้านนาบอน
ยังไม่ยืนยัน
107 030409 46030110 สะพานหินวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
108 030410 46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
109 030392 46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
110 030400 46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
111 030399 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
112 030396 46030115 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
113 030397 46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
114 030398 46030117 สูงเนินวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
115 030395 46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
116 030393 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
117 030394 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
118 030330 46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
119 030331 46030122 บ้านบัวสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
120 030332 46030123 คำเม็กวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
121 030333 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
122 030334 46030125 โพธิ์คำประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
123 030335 46030126 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
124 030336 46030127 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
125 030337 46030128 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
ยังไม่ยืนยัน
126 030322 46030129 บ้านกอกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
127 030323 46030130 บ้านแก้งกะอาม
ยังไม่ยืนยัน
128 030324 46030131 บ้านขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
129 030327 46030132 หนองบัววิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
130 030329 46030133 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
ยังไม่ยืนยัน
131 030321 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
132 030325 46030135 หนองสนมราษฎร์อำนวย
ยังไม่ยืนยัน
133 030326 46030136 บ้านคำหม่วย
ยังไม่ยืนยัน
134 030328 46030137 ดงบังนาแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
135 030296 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
136 030300 46030139 บ้านสร้างแสน
ยังไม่ยืนยัน
137 030301 46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
138 030304 46030141 บ้านหนองป่าอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
139 030297 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม
ยังไม่ยืนยัน
140 030303 46030143 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
141 030307 46030144 บ้านคำกุงหนองอิดุม
ยังไม่ยืนยัน
142 030295 46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ
ยังไม่ยืนยัน
143 030298 46030146 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
144 030299 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
145 030302 46030148 หนองกุงสมเด็จ
ยังไม่ยืนยัน
146 030312 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
147 030313 46030150 บ้านโนนชาด
ยังไม่ยืนยัน
148 030314 46030151 บ้านสร้างแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
149 030315 46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
150 030316 46030153 โคกกลางสมเด็จ
ยังไม่ยืนยัน
151 030317 46030154 คำไผ่ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
152 030318 46030155 หนองขามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
153 030319 46030156 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
ยังไม่ยืนยัน
154 030311 46030158 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
155 030309 46030159 บ้านนาทัน
ยังไม่ยืนยัน
156 030310 46030160 บ้านดงแหลม
ยังไม่ยืนยัน
157 030305 46030161 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
158 030306 46030162 แก่งพฤๅชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
159 030308 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
160 030494 46030164 คำบงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
161 030495 46030165 คำหมุนผดุงเวทย์
ยังไม่ยืนยัน
162 030496 46030166 บ้านหนองมะงง
ยังไม่ยืนยัน
163 030497 46030167 บ้านคำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
164 030498 46030168 บ้านปลาขาว
ยังไม่ยืนยัน
165 030490 46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
ยังไม่ยืนยัน
166 030504 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
167 030487 46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูน
ยังไม่ยืนยัน
168 030488 46030172 อุปรีศรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
169 030489 46030173 บ้านผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
170 030503 46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
ยังไม่ยืนยัน
171 030491 46030175 บ้านห้วยผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
172 030492 46030176 บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
173 030493 46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
ยังไม่ยืนยัน
174 030499 46030178 บ้านห้วยฝา
ยังไม่ยืนยัน
175 030501 46030179 บ้านหนองขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
176 030502 46030180 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
ยังไม่ยืนยัน
177 030500 46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์
ยังไม่ยืนยัน
178 030505 46030182 บ้านนาคู
ยังไม่ยืนยัน
179 030506 46030183 บ้านวังเวียง
ยังไม่ยืนยัน
180 030512 46030184 บ้านชาด
ยังไม่ยืนยัน
181 030517 46030185 นาสีนวลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
182 030519 46030186 สามเพื่อนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
183 030520 46030187 บ้านจาน
ยังไม่ยืนยัน
184 030521 46030188 โคกนาดี
ยังไม่ยืนยัน
185 030523 46030189 บ้านหนองห้าง
ยังไม่ยืนยัน
186 030526 46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
ยังไม่ยืนยัน
187 030513 46030191 นางามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
188 030514 46030192 หินลาดนารายณ์สาร
ยังไม่ยืนยัน
189 030515 46030193 บ้านบ่อแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
190 030516 46030194 บ้านม่วงกุล
ยังไม่ยืนยัน
191 030518 46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
192 030525 46030196 บ้านพรหมสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
193 030524 46030197 บ้านน้ำปุ้น
ยังไม่ยืนยัน
194 030522 46030198 บ้านโนนศาลา
ยังไม่ยืนยัน
195 030511 46030199 บ้านจอมศรี
ยังไม่ยืนยัน
196 030507 46030200 บ้านนากระเดา
ยังไม่ยืนยัน
197 030508 46030201 บ้านกุดตาใกล้
ยังไม่ยืนยัน
198 030509 46030202 บ้านนากุดสิม
ยังไม่ยืนยัน
199 030510 46030203 บ้านหนองขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน