ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4901 :  สพป.มุกดาหาร

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 730062 49010001 บ้านกุดแข้
ยืนยันแล้ว
2 730063 49010002 บ้านกุดแข้ใต้
ยืนยันแล้ว
3 730065 49010003 บ้านดงยางนันทวัน
ยืนยันแล้ว
4 730008 49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
ยืนยันแล้ว
5 730009 49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
6 730010 49010006 บ้านคำป่าหลาย
ยืนยันแล้ว
7 730011 49010007 บ้านนาคำน้อย2
ยืนยันแล้ว
8 730012 49010008 บ้านนาตะแบง1
ยืนยันแล้ว
9 730013 49010009 บ้านนาสองห้อง
ยืนยันแล้ว
10 730014 49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอ
ยืนยันแล้ว
11 730015 49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
12 730016 49010012 บ้านคำเขือง
ยืนยันแล้ว
13 730017 49010013 บ้านคำเม็ก
ยืนยันแล้ว
14 730018 49010014 บ้านโค้งสำราญ
ยืนยันแล้ว
15 730019 49010015 บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
16 730020 49010016 โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
17 730021 49010017 บ้านพรานอ้น
ยืนยันแล้ว
18 730022 49010018 บ้านเหล่าคราม
ยืนยันแล้ว
19 730077 49010019 บ้านเหมืองบ่า
ยืนยันแล้ว
20 730055 49010020 บ้านนาดี2
ยืนยันแล้ว
21 730058 49010021 บ้านสงเปือยเหนือ
ยืนยันแล้ว
22 730059 49010022 ห้วยยางจอมมณี
ยืนยันแล้ว
23 730061 49010023 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
24 730051 49010024 บ้านดงมอน
ยืนยันแล้ว
25 730029 49010025 บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
26 730030 49010026 บ้านคำบง2
ยืนยันแล้ว
27 730031 49010027 บ้านโคกขามเลียน
ยืนยันแล้ว
28 730032 49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
ยืนยันแล้ว
29 730033 49010029 บ้านป่งโพน
ยืนยันแล้ว
30 730034 49010030 บ้านโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
31 730035 49010031 บ้านสามขัว
ยืนยันแล้ว
32 730036 49010032 บ้านหนองแคนนาจาน
ยืนยันแล้ว
33 730005 49010033 บ้านบุ่งอุทัย
ยืนยันแล้ว
34 730007 49010034 บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
35 730002 49010035 บ้านท่าไค้
ยืนยันแล้ว
36 730004 49010036 บ้านโนนศรี
ยืนยันแล้ว
37 730037 49010037 บ้านป่งเปือย
ยืนยันแล้ว
38 730038 49010038 บ้านนาโด่
ยืนยันแล้ว
39 730039 49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
40 730040 49010040 ชุมชนนาโสก
ยืนยันแล้ว
41 730041 49010041 บ้านหนองน้ำเต้า
ยืนยันแล้ว
42 730042 49010042 บ้านนาหัวภู
ยืนยันแล้ว
43 730246 49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ด
ยืนยันแล้ว
44 730044 49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือย
ยืนยันแล้ว
45 730046 49010045 บ้านดอนม่วย
ยืนยันแล้ว
46 730049 49010046 บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
47 730047 49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่
ยืนยันแล้ว
48 730048 49010048 บ้านหนองหอยป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
49 730025 49010049 บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
50 730026 49010050 บ้านพังคอง
ยืนยันแล้ว
51 730027 49010051 บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
52 730028 49010052 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
53 730023 49010053 บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
54 730024 49010054 บ้านโคก1
ยืนยันแล้ว
55 730052 49010055 บ้านคำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
56 730053 49010056 บ้านจอมมณีใต้
ยืนยันแล้ว
57 730054 49010057 บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
58 730056 49010058 บ้านโนนตูม
ยืนยันแล้ว
59 730057 49010059 บ้านผึ่งแดด
ยืนยันแล้ว
60 730060 49010060 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
61 730066 49010061 บ้านนาถ่อน
ยืนยันแล้ว
62 730067 49010062 บ้านนาโสกน้อย
ยืนยันแล้ว
63 730068 49010063 ชุมชนโพนทราย
ยืนยันแล้ว
64 730069 49010064 บ้านม่วงหัก
ยืนยันแล้ว
65 730070 49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์
ยืนยันแล้ว
66 730050 49010066 คำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
67 730045 49010067 คำฮีเบญจวิทย์
ยืนยันแล้ว
68 730064 49010068 บ้านแก่นเต่า
ยืนยันแล้ว
69 730071 49010069 คำสายทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
70 730072 49010070 บ้านกุดโง้ง
ยืนยันแล้ว
71 730073 49010071 บ้านดานคำ
ยืนยันแล้ว
72 730074 49010072 นาคำน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
73 730075 49010073 เมืองใหม่
ยืนยันแล้ว
74 730076 49010074 บ้านศูนย์ไหม
ยืนยันแล้ว
75 730003 49010075 บ้านนาโปน้อย
ยืนยันแล้ว
76 730006 49010076 มุกดาลัย
ยืนยันแล้ว
77 730043 49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
78 730078 49010078 อนุบาลมุกดาหาร
ยืนยันแล้ว
79 730001 49010079 ชุมชนศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
80 730154 49010080 คำแฮดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
81 730156 49010081 บ้านนาหลวง2
ยืนยันแล้ว
82 730157 49010082 บ้านบะ
ยืนยันแล้ว
83 730158 49010083 บ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
84 730159 49010084 บ้านหนองสระพัง
ยืนยันแล้ว
85 730160 49010085 บ้านอุ่มไผ่
ยืนยันแล้ว
86 730161 49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
87 730162 49010087 บ้านคำบง1
ยืนยันแล้ว
88 730163 49010088 บ้านคำพอก2
ยืนยันแล้ว
89 730165 49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
90 730167 49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
ยืนยันแล้ว
91 730168 49010091 บ้านห้วยกอก1
ยืนยันแล้ว
92 730169 49010092 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
93 730170 49010093 บ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
94 730171 49010094 บ้านนาสองเหมือง
ยืนยันแล้ว
95 730172 49010095 บ้านน้ำเที่ยง 2
ยืนยันแล้ว
96 730173 49010096 บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
97 730174 49010097 บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
98 730175 49010098 บ้านคำไหล
ยืนยันแล้ว
99 730176 49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
ยืนยันแล้ว
100 730177 49010100 บ้านป่าเตย
ยืนยันแล้ว
101 730152 49010101 บ้านโนนเกษม
ยืนยันแล้ว
102 730153 49010102 บ้านภูแผงม้า
ยืนยันแล้ว
103 730149 49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่
ยืนยันแล้ว
104 730150 49010104 บ้านคำสร้อย
ยืนยันแล้ว
105 730151 49010105 บ้านด่านมน
ยืนยันแล้ว
106 730155 49010106 บ้านคำนางโอก
ยืนยันแล้ว
107 730166 49010107 บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
108 730164 49010108 บ้านนิคมร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
109 730178 49010109 ป่งแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
110 730179 49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
ยืนยันแล้ว
111 730180 49010111 บ้านโนนสะอาด2
ยืนยันแล้ว
112 730181 49010112 หนองข่าประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
113 730182 49010113 บ้านหนองแวงใหญ่
ยืนยันแล้ว
114 730113 49010114 ชุมชนดอนตาล
ยืนยันแล้ว
115 730114 49010115 บ้านนาม่วง
ยืนยันแล้ว
116 730115 49010116 บ้านโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
117 730116 49010117 บ้านห้วยกอก2
ยืนยันแล้ว
118 730117 49010118 นาสะเม็งวิทยา
ยืนยันแล้ว
119 730118 49010119 บ้านโคกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
120 730119 49010120 บ้านนาสะโน
ยืนยันแล้ว
121 730120 49010121 นาหว้าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
122 730121 49010122 บ้านหนองกระยัง
ยืนยันแล้ว
123 730126 49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
124 730135 49010124 บ้านแก้ง2
ยืนยันแล้ว
125 730137 49010125 บ้านคำดู่
ยืนยันแล้ว
126 730138 49010126 บ้านดง
ยืนยันแล้ว
127 730139 49010127 บ้านนาคำน้อย1
ยืนยันแล้ว
128 730141 49010128 บ้านภูวง
ยืนยันแล้ว
129 730124 49010129 บ้านภูล้อม
ยืนยันแล้ว
130 730125 49010130 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
131 730122 49010131 บ้านบาก2
ยืนยันแล้ว
132 730123 49010132 บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
133 730127 49010133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
134 730132 49010134 บ้านห้วยทราย2
ยืนยันแล้ว
135 730133 49010135 บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
136 730128 49010136 บ้านนาทาม
ยืนยันแล้ว
137 730129 49010137 บ้านนาป่ง
ยืนยันแล้ว
138 730130 49010138 บ้านนามน
ยืนยันแล้ว
139 730131 49010139 บ้านโนนสวาท
ยืนยันแล้ว
140 730134 49010140 ชุมชนโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
141 730140 49010141 บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
142 730136 49010142 บ้านโคกหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
143 730142 49010143 บ้านเหล่าหมี
ยืนยันแล้ว
144 730143 49010144 บ้านโคกสว่าง1
ยืนยันแล้ว
145 730148 49010145 บ้านเหล่าแขมทอง
ยืนยันแล้ว
146 730144 49010146 บ้านท่าห้วยคำ
ยืนยันแล้ว
147 730145 49010147 บ้านนายอ
ยืนยันแล้ว
148 730146 49010148 บ้านป่าพยอม
ยืนยันแล้ว
149 730147 49010149 สยามกลการ4
ยืนยันแล้ว
150 730187 49010150 บ้านกกตูม
ยืนยันแล้ว
151 730188 49010151 บ้านแก้งนาง
ยืนยันแล้ว
152 730189 49010152 บ้านขัวสูง
ยืนยันแล้ว
153 730190 49010153 บ้านนาหินกอง
ยืนยันแล้ว
154 730191 49010154 บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
155 730192 49010155 สยามกลการ 5
ยืนยันแล้ว
156 730193 49010156 บ้านสานแว้
ยืนยันแล้ว
157 730194 49010157 หมู่บ้านป่าไม้
ยืนยันแล้ว
158 730206 49010158 บ้านชะโนด 2
ยืนยันแล้ว
159 730208 49010159 บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
160 730211 49010160 บ้านย้อมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
161 730186 49010161 บ้านโสก
ยืนยันแล้ว
162 730184 49010162 บ้านเปียด
ยืนยันแล้ว
163 730185 49010163 บ้านโพนแดง
ยืนยันแล้ว
164 730183 49010164 บ้านดงหลวง
ยืนยันแล้ว
165 730197 49010165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
166 730198 49010166 บ้านนาหลัก
ยืนยันแล้ว
167 730199 49010167 บ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
168 730201 49010168 บ้านมะนาว
ยืนยันแล้ว
169 730202 49010169 บ้านหนองคอง
ยืนยันแล้ว
170 730203 49010170 พระราชทานบ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
171 730200 49010171 บ้านโพนไฮ
ยืนยันแล้ว
172 730204 49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
173 730196 49010173 บ้านก้านเหลืองดง
ยืนยันแล้ว
174 730195 49010174 ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
175 730205 49010175 ชุมชนบ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
176 730207 49010176 บ้านน้ำบ่อดง
ยืนยันแล้ว
177 730210 49010177 บ้านเหล่าดง
ยืนยันแล้ว
178 730209 49010178 บ้านหนองหนาว
ยืนยันแล้ว
179 730096 49010179 ชุมชนบ้านคำชะอี
ยืนยันแล้ว
180 730097 49010180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
181 730098 49010181 บ้านแก้งช้างเนียม
ยืนยันแล้ว
182 730099 49010182 บ้านนาปุ่ง
ยืนยันแล้ว
183 730100 49010183 บ้านโนนสว่าง1
ยืนยันแล้ว
184 730101 49010184 บ้านหนองกะปาด
ยืนยันแล้ว
185 730102 49010185 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
186 730103 49010186 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
187 730104 49010187 คำบกราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
188 730105 49010188 บ้านบาก ๑
ยืนยันแล้ว
189 730106 49010189 บ้านห้วยลำโมง
ยืนยันแล้ว
190 730079 49010190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
ยืนยันแล้ว
191 730084 49010191 บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์"
ยืนยันแล้ว
192 730095 49010192 ห้วยตาเปอะ
ยืนยันแล้ว
193 730086 49010193 บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
194 730087 49010194 บ้านโคก2
ยืนยันแล้ว
195 730088 49010195 บ้านดงยาง1
ยืนยันแล้ว
196 730092 49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)
ยืนยันแล้ว
197 730081 49010197 บ้านโนนสังข์ศรี
ยืนยันแล้ว
198 730080 49010198 บ้านซ่ง
ยืนยันแล้ว
199 730082 49010199 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
200 730083 49010200 บ้านแมด
ยืนยันแล้ว
201 730085 49010201 บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
202 730094 49010202 บ้านหนองสระพังทอง
ยืนยันแล้ว
203 730089 49010203 บ้านดอนป่าแคน
ยืนยันแล้ว
204 730090 49010204 บ้านตูมหวาน
ยืนยันแล้ว
205 730091 49010205 บ้านแฝก
ยืนยันแล้ว
206 730093 49010206 โพนงาม
ยืนยันแล้ว
207 730109 49010207 บ้านนาหลวง1
ยืนยันแล้ว
208 730110 49010208 บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
209 730107 49010209 บ้านหนองเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
210 730108 49010210 บ้านโคกสว่าง2
ยืนยันแล้ว
211 730111 49010211 บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
212 730112 49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
213 730221 49010213 เมืองพาลุกากรภูมิ
ยืนยันแล้ว
214 730223 49010214 บ้านชะโนด 1
ยืนยันแล้ว
215 730216 49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
ยืนยันแล้ว
216 730222 49010216 บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
217 730224 49010217 บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
218 730226 49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
ยืนยันแล้ว
219 730217 49010219 บ้านสองคอน
ยืนยันแล้ว
220 730215 49010220 บ้านป่งขาม
ยืนยันแล้ว
221 730213 49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
222 730214 49010222 บ้านนาดีโคกสวาท
ยืนยันแล้ว
223 730212 49010223 บ้านหว้านใหญ่
ยืนยันแล้ว
224 730218 49010224 หนองผือดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
225 730219 49010225 บ้านหว้านน้อย
ยืนยันแล้ว
226 730220 49010226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
ยืนยันแล้ว
227 730225 49010227 บ้านโนนสว่าง 2
ยืนยันแล้ว
228 730233 49010228 บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
229 730234 49010229 บ้านคำพอก 1
ยืนยันแล้ว
230 730235 49010230 บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
231 730236 49010231 บ้านวังนอง
ยืนยันแล้ว
232 730237 49010232 บ้านหนองโอใหญ่
ยืนยันแล้ว
233 730239 49010233 บ้านคำพี้
ยืนยันแล้ว
234 730241 49010234 บ้านเป้าป่าแสด
ยืนยันแล้ว
235 730242 49010235 บ้านภู
ยืนยันแล้ว
236 730232 49010236 บ้านวังไฮ
ยืนยันแล้ว
237 730229 49010237 บ้านนาตะแบง 2
ยืนยันแล้ว
238 730231 49010238 บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
239 730238 49010239 บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
240 730243 49010240 บ้านแวง
ยืนยันแล้ว
241 730240 49010241 บ้านโคกหินกอง
ยืนยันแล้ว
242 730244 49010242 บ้านหลุบปึ้ง
ยืนยันแล้ว
243 730245 49010243 บ้านเหล่าน้อย
ยืนยันแล้ว
244 730230 49010244 บ้านนาหนองแคน
ยืนยันแล้ว
245 730228 49010245 บ้านคันแท
ยืนยันแล้ว
246 730227 49010246 ชุมชนเมืองหนองสูง
ยืนยันแล้ว