ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

4901 :  สพป.มุกดาหาร

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 730062 49010001 บ้านกุดแข้
ยังไม่ยืนยัน
2 730063 49010002 บ้านกุดแข้ใต้
ยังไม่ยืนยัน
3 730065 49010003 บ้านดงยางนันทวัน
ยังไม่ยืนยัน
4 730008 49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
ยังไม่ยืนยัน
5 730009 49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
6 730010 49010006 บ้านคำป่าหลาย
ยังไม่ยืนยัน
7 730011 49010007 บ้านนาคำน้อย2
ยังไม่ยืนยัน
8 730012 49010008 บ้านนาตะแบง1
ยังไม่ยืนยัน
9 730013 49010009 บ้านนาสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
10 730014 49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอ
ยังไม่ยืนยัน
11 730015 49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 730016 49010012 บ้านคำเขือง
ยังไม่ยืนยัน
13 730017 49010013 บ้านคำเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
14 730018 49010014 บ้านโค้งสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
15 730019 49010015 บ้านดงมัน
ยังไม่ยืนยัน
16 730020 49010016 โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
17 730021 49010017 บ้านพรานอ้น
ยังไม่ยืนยัน
18 730022 49010018 บ้านเหล่าคราม
ยังไม่ยืนยัน
19 730077 49010019 บ้านเหมืองบ่า
ยังไม่ยืนยัน
20 730055 49010020 บ้านนาดี2
ยังไม่ยืนยัน
21 730058 49010021 บ้านสงเปือยเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
22 730059 49010022 ห้วยยางจอมมณี
ยังไม่ยืนยัน
23 730061 49010023 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
24 730051 49010024 บ้านดงมอน
ยังไม่ยืนยัน
25 730029 49010025 บ้านดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
26 730030 49010026 บ้านคำบง2
ยังไม่ยืนยัน
27 730031 49010027 บ้านโคกขามเลียน
ยังไม่ยืนยัน
28 730032 49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
ยังไม่ยืนยัน
29 730033 49010029 บ้านป่งโพน
ยังไม่ยืนยัน
30 730034 49010030 บ้านโพนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
31 730035 49010031 บ้านสามขัว
ยังไม่ยืนยัน
32 730036 49010032 บ้านหนองแคนนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
33 730005 49010033 บ้านบุ่งอุทัย
ยังไม่ยืนยัน
34 730007 49010034 บ้านส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
35 730002 49010035 บ้านท่าไค้
ยังไม่ยืนยัน
36 730004 49010036 บ้านโนนศรี
ยังไม่ยืนยัน
37 730037 49010037 บ้านป่งเปือย
ยังไม่ยืนยัน
38 730038 49010038 บ้านนาโด่
ยังไม่ยืนยัน
39 730039 49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
40 730040 49010040 ชุมชนนาโสก
ยังไม่ยืนยัน
41 730041 49010041 บ้านหนองน้ำเต้า
ยังไม่ยืนยัน
42 730042 49010042 บ้านนาหัวภู
ยังไม่ยืนยัน
43 730246 49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ด
ยังไม่ยืนยัน
44 730044 49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือย
ยังไม่ยืนยัน
45 730046 49010045 บ้านดอนม่วย
ยังไม่ยืนยัน
46 730049 49010046 บ้านหนองแอก
ยังไม่ยืนยัน
47 730047 49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
48 730048 49010048 บ้านหนองหอยป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
49 730025 49010049 บ้านป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
50 730026 49010050 บ้านพังคอง
ยังไม่ยืนยัน
51 730027 49010051 บ้านสงเปือย
ยังไม่ยืนยัน
52 730028 49010052 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
53 730023 49010053 บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
54 730024 49010054 บ้านโคก1
ยังไม่ยืนยัน
55 730052 49010055 บ้านคำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
56 730053 49010056 บ้านจอมมณีใต้
ยังไม่ยืนยัน
57 730054 49010057 บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
58 730056 49010058 บ้านโนนตูม
ยังไม่ยืนยัน
59 730057 49010059 บ้านผึ่งแดด
ยังไม่ยืนยัน
60 730060 49010060 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
61 730066 49010061 บ้านนาถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
62 730067 49010062 บ้านนาโสกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
63 730068 49010063 ชุมชนโพนทราย
ยังไม่ยืนยัน
64 730069 49010064 บ้านม่วงหัก
ยังไม่ยืนยัน
65 730070 49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์
ยังไม่ยืนยัน
66 730050 49010066 คำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
67 730045 49010067 คำฮีเบญจวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
68 730064 49010068 บ้านแก่นเต่า
ยังไม่ยืนยัน
69 730071 49010069 คำสายทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
70 730072 49010070 บ้านกุดโง้ง
ยังไม่ยืนยัน
71 730073 49010071 บ้านดานคำ
ยังไม่ยืนยัน
72 730074 49010072 นาคำน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
73 730075 49010073 เมืองใหม่
ยังไม่ยืนยัน
74 730076 49010074 บ้านศูนย์ไหม
ยังไม่ยืนยัน
75 730003 49010075 บ้านนาโปน้อย
ยังไม่ยืนยัน
76 730006 49010076 มุกดาลัย
ยังไม่ยืนยัน
77 730043 49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
78 730078 49010078 อนุบาลมุกดาหาร
ยังไม่ยืนยัน
79 730001 49010079 ชุมชนศรีบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
80 730154 49010080 คำแฮดประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
81 730156 49010081 บ้านนาหลวง2
ยังไม่ยืนยัน
82 730157 49010082 บ้านบะ
ยังไม่ยืนยัน
83 730158 49010083 บ้านป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
84 730159 49010084 บ้านหนองสระพัง
ยังไม่ยืนยัน
85 730160 49010085 บ้านอุ่มไผ่
ยังไม่ยืนยัน
86 730161 49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
87 730162 49010087 บ้านคำบง1
ยังไม่ยืนยัน
88 730163 49010088 บ้านคำพอก2
ยังไม่ยืนยัน
89 730165 49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
90 730167 49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
ยังไม่ยืนยัน
91 730168 49010091 บ้านห้วยกอก1
ยังไม่ยืนยัน
92 730169 49010092 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
93 730170 49010093 บ้านนากอก
ยังไม่ยืนยัน
94 730171 49010094 บ้านนาสองเหมือง
ยังไม่ยืนยัน
95 730172 49010095 บ้านน้ำเที่ยง 2
ยังไม่ยืนยัน
96 730173 49010096 บ้านนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
97 730174 49010097 บ้านขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
98 730175 49010098 บ้านคำไหล
ยังไม่ยืนยัน
99 730176 49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
ยังไม่ยืนยัน
100 730177 49010100 บ้านป่าเตย
ยังไม่ยืนยัน
101 730152 49010101 บ้านโนนเกษม
ยังไม่ยืนยัน
102 730153 49010102 บ้านภูแผงม้า
ยังไม่ยืนยัน
103 730149 49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่
ยังไม่ยืนยัน
104 730150 49010104 บ้านคำสร้อย
ยังไม่ยืนยัน
105 730151 49010105 บ้านด่านมน
ยังไม่ยืนยัน
106 730155 49010106 บ้านคำนางโอก
ยังไม่ยืนยัน
107 730166 49010107 บ้านหนองนกเขียน
ยังไม่ยืนยัน
108 730164 49010108 บ้านนิคมร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
109 730178 49010109 ป่งแดงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
110 730179 49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
ยังไม่ยืนยัน
111 730180 49010111 บ้านโนนสะอาด2
ยังไม่ยืนยัน
112 730181 49010112 หนองข่าประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
113 730182 49010113 บ้านหนองแวงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
114 730113 49010114 ชุมชนดอนตาล
ยังไม่ยืนยัน
115 730114 49010115 บ้านนาม่วง
ยังไม่ยืนยัน
116 730115 49010116 บ้านโพนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
117 730116 49010117 บ้านห้วยกอก2
ยังไม่ยืนยัน
118 730117 49010118 นาสะเม็งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
119 730118 49010119 บ้านโคกพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
120 730119 49010120 บ้านนาสะโน
ยังไม่ยืนยัน
121 730120 49010121 นาหว้าประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
122 730121 49010122 บ้านหนองกระยัง
ยังไม่ยืนยัน
123 730126 49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
124 730135 49010124 บ้านแก้ง2
ยังไม่ยืนยัน
125 730137 49010125 บ้านคำดู่
ยังไม่ยืนยัน
126 730138 49010126 บ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
127 730139 49010127 บ้านนาคำน้อย1
ยังไม่ยืนยัน
128 730141 49010128 บ้านภูวง
ยังไม่ยืนยัน
129 730124 49010129 บ้านภูล้อม
ยังไม่ยืนยัน
130 730125 49010130 บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
131 730122 49010131 บ้านบาก2
ยังไม่ยืนยัน
132 730123 49010132 บ้านนายาง
ยังไม่ยืนยัน
133 730127 49010133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
134 730132 49010134 บ้านห้วยทราย2
ยังไม่ยืนยัน
135 730133 49010135 บ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
136 730128 49010136 บ้านนาทาม
ยังไม่ยืนยัน
137 730129 49010137 บ้านนาป่ง
ยังไม่ยืนยัน
138 730130 49010138 บ้านนามน
ยังไม่ยืนยัน
139 730131 49010139 บ้านโนนสวาท
ยังไม่ยืนยัน
140 730134 49010140 ชุมชนโพธิ์ไทร
ยังไม่ยืนยัน
141 730140 49010141 บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
142 730136 49010142 บ้านโคกหนองหล่ม
ยังไม่ยืนยัน
143 730142 49010143 บ้านเหล่าหมี
ยังไม่ยืนยัน
144 730143 49010144 บ้านโคกสว่าง1
ยังไม่ยืนยัน
145 730148 49010145 บ้านเหล่าแขมทอง
ยังไม่ยืนยัน
146 730144 49010146 บ้านท่าห้วยคำ
ยังไม่ยืนยัน
147 730145 49010147 บ้านนายอ
ยังไม่ยืนยัน
148 730146 49010148 บ้านป่าพยอม
ยังไม่ยืนยัน
149 730147 49010149 สยามกลการ4
ยังไม่ยืนยัน
150 730187 49010150 บ้านกกตูม
ยังไม่ยืนยัน
151 730188 49010151 บ้านแก้งนาง
ยังไม่ยืนยัน
152 730189 49010152 บ้านขัวสูง
ยังไม่ยืนยัน
153 730190 49010153 บ้านนาหินกอง
ยังไม่ยืนยัน
154 730191 49010154 บ้านปากช่อง
ยังไม่ยืนยัน
155 730192 49010155 สยามกลการ 5
ยังไม่ยืนยัน
156 730193 49010156 บ้านสานแว้
ยังไม่ยืนยัน
157 730194 49010157 หมู่บ้านป่าไม้
ยังไม่ยืนยัน
158 730206 49010158 บ้านชะโนด 2
ยังไม่ยืนยัน
159 730208 49010159 บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
160 730211 49010160 บ้านย้อมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
161 730186 49010161 บ้านโสก
ยังไม่ยืนยัน
162 730184 49010162 บ้านเปียด
ยังไม่ยืนยัน
163 730185 49010163 บ้านโพนแดง
ยังไม่ยืนยัน
164 730183 49010164 บ้านดงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
165 730197 49010165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
166 730198 49010166 บ้านนาหลัก
ยังไม่ยืนยัน
167 730199 49010167 บ้านฝั่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
168 730201 49010168 บ้านมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
169 730202 49010169 บ้านหนองคอง
ยังไม่ยืนยัน
170 730203 49010170 พระราชทานบ้านหนองหมู
ยังไม่ยืนยัน
171 730200 49010171 บ้านโพนไฮ
ยังไม่ยืนยัน
172 730204 49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
ยังไม่ยืนยัน
173 730196 49010173 บ้านก้านเหลืองดง
ยังไม่ยืนยัน
174 730195 49010174 ร่มเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
175 730205 49010175 ชุมชนบ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
176 730207 49010176 บ้านน้ำบ่อดง
ยังไม่ยืนยัน
177 730210 49010177 บ้านเหล่าดง
ยังไม่ยืนยัน
178 730209 49010178 บ้านหนองหนาว
ยังไม่ยืนยัน
179 730096 49010179 ชุมชนบ้านคำชะอี
ยังไม่ยืนยัน
180 730097 49010180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
181 730098 49010181 บ้านแก้งช้างเนียม
ยังไม่ยืนยัน
182 730099 49010182 บ้านนาปุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
183 730100 49010183 บ้านโนนสว่าง1
ยังไม่ยืนยัน
184 730101 49010184 บ้านหนองกะปาด
ยังไม่ยืนยัน
185 730102 49010185 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
186 730103 49010186 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
187 730104 49010187 คำบกราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
188 730105 49010188 บ้านบาก ๑
ยังไม่ยืนยัน
189 730106 49010189 บ้านห้วยลำโมง
ยังไม่ยืนยัน
190 730079 49010190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
ยังไม่ยืนยัน
191 730084 49010191 บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์"
ยังไม่ยืนยัน
192 730095 49010192 ห้วยตาเปอะ
ยังไม่ยืนยัน
193 730086 49010193 บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
194 730087 49010194 บ้านโคก2
ยังไม่ยืนยัน
195 730088 49010195 บ้านดงยาง1
ยังไม่ยืนยัน
196 730092 49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)
ยังไม่ยืนยัน
197 730081 49010197 บ้านโนนสังข์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
198 730080 49010198 บ้านซ่ง
ยังไม่ยืนยัน
199 730082 49010199 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
200 730083 49010200 บ้านแมด
ยังไม่ยืนยัน
201 730085 49010201 บ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
202 730094 49010202 บ้านหนองสระพังทอง
ยังไม่ยืนยัน
203 730089 49010203 บ้านดอนป่าแคน
ยังไม่ยืนยัน
204 730090 49010204 บ้านตูมหวาน
ยังไม่ยืนยัน
205 730091 49010205 บ้านแฝก
ยังไม่ยืนยัน
206 730093 49010206 โพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
207 730109 49010207 บ้านนาหลวง1
ยังไม่ยืนยัน
208 730110 49010208 บ้านหนองบง
ยังไม่ยืนยัน
209 730107 49010209 บ้านหนองเอี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
210 730108 49010210 บ้านโคกสว่าง2
ยังไม่ยืนยัน
211 730111 49010211 บ้านหนองไฮ
ยังไม่ยืนยัน
212 730112 49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อ
ยังไม่ยืนยัน
213 730221 49010213 เมืองพาลุกากรภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
214 730223 49010214 บ้านชะโนด 1
ยังไม่ยืนยัน
215 730216 49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
ยังไม่ยืนยัน
216 730222 49010216 บ้านขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
217 730224 49010217 บ้านทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
218 730226 49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
ยังไม่ยืนยัน
219 730217 49010219 บ้านสองคอน
ยังไม่ยืนยัน
220 730215 49010220 บ้านป่งขาม
ยังไม่ยืนยัน
221 730213 49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
222 730214 49010222 บ้านนาดีโคกสวาท
ยังไม่ยืนยัน
223 730212 49010223 บ้านหว้านใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
224 730218 49010224 หนองผือดอนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
225 730219 49010225 บ้านหว้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
226 730220 49010226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
227 730225 49010227 บ้านโนนสว่าง 2
ยังไม่ยืนยัน
228 730233 49010228 บ้านโนนยาง
ยังไม่ยืนยัน
229 730234 49010229 บ้านคำพอก 1
ยังไม่ยืนยัน
230 730235 49010230 บ้านงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
231 730236 49010231 บ้านวังนอง
ยังไม่ยืนยัน
232 730237 49010232 บ้านหนองโอใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
233 730239 49010233 บ้านคำพี้
ยังไม่ยืนยัน
234 730241 49010234 บ้านเป้าป่าแสด
ยังไม่ยืนยัน
235 730242 49010235 บ้านภู
ยังไม่ยืนยัน
236 730232 49010236 บ้านวังไฮ
ยังไม่ยืนยัน
237 730229 49010237 บ้านนาตะแบง 2
ยังไม่ยืนยัน
238 730231 49010238 บ้านบุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
239 730238 49010239 บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
240 730243 49010240 บ้านแวง
ยังไม่ยืนยัน
241 730240 49010241 บ้านโคกหินกอง
ยังไม่ยืนยัน
242 730244 49010242 บ้านหลุบปึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
243 730245 49010243 บ้านเหล่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
244 730230 49010244 บ้านนาหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
245 730228 49010245 บ้านคันแท
ยังไม่ยืนยัน
246 730227 49010246 ชุมชนเมืองหนองสูง
ยังไม่ยืนยัน