ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5001 :  สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130016 50010001 ศรีเนห์รู
ยังไม่ยืนยัน
2 130017 50010002 วัดช่างเคี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
3 130018 50010003 วัดเจ็ดยอด
ยังไม่ยืนยัน
4 130019 50010004 วัดข่วงสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
5 130020 50010005 วัดป่าตัน
ยังไม่ยืนยัน
6 130021 50010006 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ยังไม่ยืนยัน
7 130032 50010007 คำเที่ยงอนุสสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
8 130001 50010008 ท่าศาลา
ยังไม่ยืนยัน
9 130002 50010009 วัดดอนจั่น
ยังไม่ยืนยัน
10 130028 50010011 วัดป่าแดด
ยังไม่ยืนยัน
11 130029 50010012 วัดวังสิงห์คำ
ยังไม่ยืนยัน
12 130031 50010013 พุทธิโศภน
ยังไม่ยืนยัน
13 130030 50010014 อนุบาลเชียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
14 130025 50010015 วัดขะจาว
ยังไม่ยืนยัน
15 130012 50010016 ศิริมังคลาจารย์
ยังไม่ยืนยัน
16 130010 50010017 บ้านแม่เหียะสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
17 130011 50010018 บ้านดอนปิน
ยังไม่ยืนยัน
18 130024 50010019 ชุมชนวัดท่าเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
19 130022 50010020 วัดป่าข่อยใต้
ยังไม่ยืนยัน
20 130023 50010021 วัดร้องอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
21 130026 50010022 บ้านท่าหลุกสันทราย
ยังไม่ยืนยัน
22 130014 50010023 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
ยังไม่ยืนยัน
23 130015 50010024 สังวาลย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 130007 50010025 บ้านเชิงดอยสุเทพ
ยังไม่ยืนยัน
25 130008 50010026 วัดสวนดอก
ยังไม่ยืนยัน
26 130009 50010027 บ้านโป่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
27 130013 50010028 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
28 130003 50010029 วัดหนองป่าครั่ง
ยังไม่ยืนยัน
29 130004 50010030 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
30 130005 50010031 วัดเสาหิน
ยังไม่ยืนยัน
31 130006 50010032 วัดเมืองสาตร
ยังไม่ยืนยัน
32 130154 50010033 บ้านแม่ดอกแดง
ยังไม่ยืนยัน
33 130156 50010035 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
34 130158 50010036 บ้านร้องขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
35 130139 50010037 บ้านบ่อหิน
ยังไม่ยืนยัน
36 130172 50010039 บ้านแม่จ้อง
ยังไม่ยืนยัน
37 130145 50010042 เทพเสด็จวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38 130167 50010046 บ้านป่าไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
39 130168 50010047 บ้านป่าป้อง
ยังไม่ยืนยัน
40 130147 50010048 บ้านปางแดง
ยังไม่ยืนยัน
41 130140 50010049 บ้านปางน้ำถุ
ยังไม่ยืนยัน
42 130141 50010050 บ้านแม่หวาน
ยังไม่ยืนยัน
43 130142 50010051 บ้านโป่งกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
44 130161 50010053 แม่คือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 130173 50010056 บ้านตลาดขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
46 130175 50010058 แม่โป่งประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
47 130176 50010059 บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ยังไม่ยืนยัน
48 130153 50010061 บ้านสันทราย
ยังไม่ยืนยัน
49 130151 50010062 ชลประทานผาแตก
ยังไม่ยืนยัน
50 130152 50010063 บ้านลวงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
51 130150 50010064 บ้านป่าสักงาม
ยังไม่ยืนยัน
52 130170 50010066 บ้านป่างิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
53 130134 50010069 บ้านป่าขุย
ยังไม่ยืนยัน
54 130138 50010073 บ้านป่าเสร้า
ยังไม่ยืนยัน
55 130165 50010074 บ้านป่าเหมือด
ยังไม่ยืนยัน
56 130164 50010075 บ้านสันต้นม่วงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
57 130561 50010079 บ้านดอนปีน
ยังไม่ยืนยัน
58 130562 50010080 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
59 130548 50010081 บ้านหนองโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
60 130549 50010082 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ยังไม่ยืนยัน
61 130550 50010083 วัดสันมะฮกฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
62 130551 50010084 วัดสันป่าค่า
ยังไม่ยืนยัน
63 130564 50010085 วัดทรายมูลรัตนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
64 130580 50010086 บ้านบวกค้าง
ยังไม่ยืนยัน
65 130581 50010087 วัดป่าตาล
ยังไม่ยืนยัน
66 130583 50010089 บ้านกอสะเลียม
ยังไม่ยืนยัน
67 130574 50010094 บ้านปงป่าเอื้อง
ยังไม่ยืนยัน
68 130565 50010096 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
69 130552 50010099 บ้านมอญ
ยังไม่ยืนยัน
70 130553 50010100 วัดสันกลางเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
71 130555 50010102 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
72 130556 50010103 บ้านสันกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
73 130557 50010104 วัดบ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
74 130563 50010105 วัดสันโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
75 130575 50010106 บ้านแม่ปูคา
ยังไม่ยืนยัน
76 130577 50010108 วัดล้านตอง
ยังไม่ยืนยัน
77 130569 50010112 วัดบ้านโห้ง
ยังไม่ยืนยัน
78 130571 50010114 วัดแม่ผาแหน
ยังไม่ยืนยัน
79 130954 50010115 แม่ตะไคร้
ยังไม่ยืนยัน
80 130955 50010116 ทาเหนือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
81 130934 50010122 หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ยังไม่ยืนยัน
82 130952 50010125 วัดห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
83 130953 50010126 วัดดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
84 130941 50010130 วัดห้วยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
85 130947 50010133 บ้านออนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
86 130948 50010135 วัดเปาสามขา
ยังไม่ยืนยัน
87 130946 50010137 บ้านออนหลวย
ยังไม่ยืนยัน