ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5002 :  สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130404 50020001 บ้านเมืองกื้ด
ยืนยันแล้ว
2 130405 50020002 บ้านแม่ตะมาน
ยืนยันแล้ว
3 130406 50020003 บ้านต้นขาม
ยืนยันแล้ว
4 130397 50020004 บ้านบวกหมื้อ
ยืนยันแล้ว
5 130398 50020005 สันป่าสักวิทยา
ยืนยันแล้ว
6 130400 50020007 ร่ำเปิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
7 130403 50020010 วัดห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
8 130409 50020011 ชุมชนวัดช่อแล
ยืนยันแล้ว
9 130410 50020012 บ้านสันป่าสัก
ยืนยันแล้ว
10 130411 50020013 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
11 130408 50020014 บ้านปางไม้แดง
ยืนยันแล้ว
12 130407 50020015 บ้านช้างใน
ยืนยันแล้ว
13 130412 50020016 วัดช่อแลสาขาบ้านดง
ยืนยันแล้ว
14 130415 50020017 บ้านเป้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
15 130362 50020022 วัดปางมะกล้วย
ยืนยันแล้ว
16 130364 50020024 ป่าแป๋วิทยา
ยืนยันแล้ว
17 130365 50020025 บ้านแม่เลา
ยืนยันแล้ว
18 130367 50020027 บ้านแม่ไคร้
ยืนยันแล้ว
19 130368 50020028 บ้านแม่แสะ
ยืนยันแล้ว
20 130369 50020029 บ้านแม่แมม
ยืนยันแล้ว
21 130389 50020032 บ้านก๋ายน้อย
ยืนยันแล้ว
22 130392 50020035 วัดบ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
23 130384 50020037 วัดแม่กะ
ยืนยันแล้ว
24 130378 50020038 ภูดินวิทยา
ยืนยันแล้ว
25 130383 50020039 วัดทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
26 130377 50020041 วัดนาเม็ง
ยืนยันแล้ว
27 130374 50020044 บ้านผึ้ง
ยืนยันแล้ว
28 130385 50020046 บ้านปางฮ่าง
ยืนยันแล้ว
29 130386 50020047 สบเปิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 130387 50020048 วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
31 130388 50020049 บ้านผาหมอน
ยืนยันแล้ว
32 130417 50020053 สันป่ายางวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
33 130418 50020054 สันป่าตึงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
34 130419 50020055 บ้านหนองก๋าย
ยืนยันแล้ว
35 130420 50020056 บ้านเอียก
ยืนยันแล้ว
36 130380 50020059 สันมหาพนวิทยา
ยืนยันแล้ว
37 130360 50020061 บ้านปางกว้าง
ยืนยันแล้ว
38 130351 50020062 ป่าจี้วังแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 130354 50020065 บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
40 130356 50020067 บ้านทับเดื่อ
ยืนยันแล้ว
41 130357 50020068 วัดหนองออน
ยืนยันแล้ว
42 130358 50020069 บ้านสันป่าตอง
ยืนยันแล้ว
43 130359 50020070 บ้านปางห้วยตาด
ยืนยันแล้ว
44 130442 50020072 บ้านสันคะยอม
ยืนยันแล้ว
45 130443 50020073 บ้านน้ำริน
ยืนยันแล้ว
46 130451 50020079 บ้านพระนอน
ยืนยันแล้ว
47 130424 50020080 บ้านบวกจั่น
ยืนยันแล้ว
48 130426 50020082 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
ยืนยันแล้ว
49 130421 50020083 บ้านโป่งแยงใน
ยืนยันแล้ว
50 130422 50020084 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
51 130423 50020085 บ้านกองแหะ
ยืนยันแล้ว
52 130428 50020086 บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
53 130431 50020089 บ้านปางไฮ
ยืนยันแล้ว
54 130427 50020093 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
ยืนยันแล้ว
55 130452 50020094 บ้านแม่สา
ยืนยันแล้ว
56 130448 50020095 วัดทรายมูล
ยืนยันแล้ว
57 130447 50020096 บ้านริมใต้
ยืนยันแล้ว
58 130453 50020098 มูลนิธิมหาราช 5
ยืนยันแล้ว
59 130459 50020101 บ้านสะลวงนอก
ยืนยันแล้ว
60 130460 50020102 บ้านกาดฮาว
ยืนยันแล้ว
61 130461 50020103 บ้านเมืองก๊ะ
ยืนยันแล้ว
62 130464 50020107 บ้านป่าติ้ว
ยืนยันแล้ว
63 130454 50020110 บ้านหนองปลามัน
ยืนยันแล้ว
64 130437 50020114 บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
65 130536 50020117 บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
ยืนยันแล้ว
66 130537 50020118 บ้านห้วยน้ำจาง
ยืนยันแล้ว
67 130529 50020119 บ้านแม่ขะปู
ยืนยันแล้ว
68 130530 50020120 บ้านแม่ยางห้า
ยืนยันแล้ว
69 130531 50020121 บ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
70 130533 50020122 บ้านแม่โต๋
ยืนยันแล้ว
71 130535 50020123 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
ยืนยันแล้ว
72 130532 50020124 วัดอมลอง
ยืนยันแล้ว
73 130523 50020125 ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน
ยืนยันแล้ว
74 130538 50020126 วัดงิ้วเฒ่า
ยืนยันแล้ว
75 130539 50020127 วัดปางเติม
ยืนยันแล้ว
76 130541 50020129 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
ยืนยันแล้ว
77 130542 50020130 บ้านนากู่
ยืนยันแล้ว
78 130543 50020131 บ้านปางขุม
ยืนยันแล้ว
79 130544 50020132 บ้านแม่แว
ยืนยันแล้ว
80 130545 50020133 วัดยั้งเมิน
ยืนยันแล้ว
81 130547 50020135 บ้านกิ่วเสือ
ยืนยันแล้ว
82 130522 50020137 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
ยืนยันแล้ว
83 130520 50020138 ทรายทองราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
84 130521 50020139 บ้านแม่ลานคำ
ยืนยันแล้ว
85 130517 50020140 ชุมชนบ้านแม่สาบ
ยืนยันแล้ว
86 130519 50020142 ชุมชนบ้านดง
ยืนยันแล้ว
87 130524 50020143 วัดแม่เลย
ยืนยันแล้ว
88 130527 50020146 บ้านป่าลาน
ยืนยันแล้ว
89 130528 50020147 วัดบ้านป้อก
ยืนยันแล้ว
90 130253 50020149 บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
91 130255 50020151 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
ยืนยันแล้ว
92 130250 50020154 สหกรณ์ดำริ
ยืนยันแล้ว
93 130244 50020156 ชุมชนบ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
94 130236 50020158 พร้าวบูรพา
ยืนยันแล้ว
95 130237 50020159 บ้านต้นรุง
ยืนยันแล้ว
96 130238 50020160 บ้านป่าตุ้ม
ยืนยันแล้ว
97 130239 50020161 บ้านป่าไหน่
ยืนยันแล้ว
98 130242 50020163 บ้านสันกลาง
ยืนยันแล้ว
99 130243 50020164 ประชาสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
100 130263 50020166 ประดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
101 130265 50020168 บ้านแม่ปั๋ง
ยืนยันแล้ว
102 130267 50020170 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
ยืนยันแล้ว
103 130275 50020171 บ้านแม่เหียะ
ยืนยันแล้ว
104 130279 50020174 บ้านขุนแจ๋
ยืนยันแล้ว
105 130247 50020177 บ้านแจ่งกู่เรือง
ยืนยันแล้ว
106 130258 50020178 บ้านสันปง
ยืนยันแล้ว
107 130261 50020181 บ้านแม่ปาคี
ยืนยันแล้ว
108 130256 50020182 บ้านหนองปิด
ยืนยันแล้ว
109 130257 50020183 บ้านท่ามะเกี๋ยง
ยืนยันแล้ว
110 130272 50020185 บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
111 130269 50020188 บ้านนาบุญโหล่งขอด
ยืนยันแล้ว
112 130597 50020190 บ้านเมืองขอน
ยืนยันแล้ว
113 130599 50020192 บ้านป่าเหมือด
ยืนยันแล้ว
114 130600 50020193 วัดแม่แก้ดน้อย
ยืนยันแล้ว
115 130601 50020194 บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
116 130629 50020196 บ้านโปง
ยืนยันแล้ว
117 130603 50020197 บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
118 130609 50020200 บ้านหนองมะจับ
ยืนยันแล้ว
119 130610 50020201 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
120 130611 50020202 บ้านร่มหลวง
ยืนยันแล้ว
121 130612 50020203 บ้านศรีงาม
ยืนยันแล้ว
122 130613 50020204 บ้านแม่แต
ยืนยันแล้ว
123 130627 50020210 บ้านเจดีย์แม่ครัว
ยืนยันแล้ว
124 130616 50020212 บ้านแม่แฝก
ยืนยันแล้ว
125 130631 50020213 บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)
ยืนยันแล้ว
126 130632 50020214 วัดสันคะยอม
ยืนยันแล้ว
127 130596 50020215 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
ยืนยันแล้ว
128 130630 50020216 สันทรายหลวง
ยืนยันแล้ว
129 130591 50020218 บ้านหลักปัน
ยืนยันแล้ว
130 130593 50020220 บ้านป่าก้าง
ยืนยันแล้ว
131 130589 50020223 บ้านสันพระเนตร
ยืนยันแล้ว
132 130587 50020224 บ้านสันศรี
ยืนยันแล้ว
133 130637 50020225 บ้านหนองไคร้
ยืนยันแล้ว
134 130635 50020228 บ้านท่าเกวียน
ยืนยันแล้ว
135 130622 50020231 บ้านห้วยเกี๋ยง
ยืนยันแล้ว
136 130623 50020232 บ้านแม่โจ้
ยืนยันแล้ว
137 130621 50020234 บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
138 130626 50020235 บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
139 130594 50020236 บ้านบวกเปา
ยืนยันแล้ว
140 130608 50020238 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
141 131064 50020245 รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)
ยืนยันแล้ว