ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5002 :  สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130404 50020001 บ้านเมืองกื้ด
ยังไม่ยืนยัน
2 130405 50020002 บ้านแม่ตะมาน
ยังไม่ยืนยัน
3 130406 50020003 บ้านต้นขาม
ยังไม่ยืนยัน
4 130397 50020004 บ้านบวกหมื้อ
ยังไม่ยืนยัน
5 130398 50020005 สันป่าสักวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6 130400 50020007 ร่ำเปิงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
7 130403 50020010 วัดห้วยไร่
ยังไม่ยืนยัน
8 130409 50020011 ชุมชนวัดช่อแล
ยังไม่ยืนยัน
9 130410 50020012 บ้านสันป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
10 130411 50020013 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
11 130408 50020014 บ้านปางไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
12 130407 50020015 บ้านช้างใน
ยังไม่ยืนยัน
13 130412 50020016 วัดช่อแลสาขาบ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
14 130415 50020017 บ้านเป้าวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
15 130362 50020022 วัดปางมะกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
16 130364 50020024 ป่าแป๋วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
17 130365 50020025 บ้านแม่เลา
ยังไม่ยืนยัน
18 130367 50020027 บ้านแม่ไคร้
ยังไม่ยืนยัน
19 130368 50020028 บ้านแม่แสะ
ยังไม่ยืนยัน
20 130369 50020029 บ้านแม่แมม
ยังไม่ยืนยัน
21 130389 50020032 บ้านก๋ายน้อย
ยังไม่ยืนยัน
22 130392 50020035 วัดบ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
23 130384 50020037 วัดแม่กะ
ยังไม่ยืนยัน
24 130378 50020038 ภูดินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25 130383 50020039 วัดทุ่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
26 130377 50020041 วัดนาเม็ง
ยังไม่ยืนยัน
27 130374 50020044 บ้านผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
28 130385 50020046 บ้านปางฮ่าง
ยังไม่ยืนยัน
29 130386 50020047 สบเปิงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 130387 50020048 วัดท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
31 130388 50020049 บ้านผาหมอน
ยังไม่ยืนยัน
32 130417 50020053 สันป่ายางวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
33 130418 50020054 สันป่าตึงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
34 130419 50020055 บ้านหนองก๋าย
ยังไม่ยืนยัน
35 130420 50020056 บ้านเอียก
ยังไม่ยืนยัน
36 130380 50020059 สันมหาพนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 130360 50020061 บ้านปางกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
38 130351 50020062 ป่าจี้วังแดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 130354 50020065 บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
40 130356 50020067 บ้านทับเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
41 130357 50020068 วัดหนองออน
ยังไม่ยืนยัน
42 130358 50020069 บ้านสันป่าตอง
ยังไม่ยืนยัน
43 130359 50020070 บ้านปางห้วยตาด
ยังไม่ยืนยัน
44 130442 50020072 บ้านสันคะยอม
ยังไม่ยืนยัน
45 130443 50020073 บ้านน้ำริน
ยังไม่ยืนยัน
46 130451 50020079 บ้านพระนอน
ยังไม่ยืนยัน
47 130424 50020080 บ้านบวกจั่น
ยังไม่ยืนยัน
48 130426 50020082 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
ยังไม่ยืนยัน
49 130421 50020083 บ้านโป่งแยงใน
ยังไม่ยืนยัน
50 130422 50020084 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
51 130423 50020085 บ้านกองแหะ
ยังไม่ยืนยัน
52 130428 50020086 บ้านทุ่งโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
53 130431 50020089 บ้านปางไฮ
ยังไม่ยืนยัน
54 130427 50020093 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
ยังไม่ยืนยัน
55 130452 50020094 บ้านแม่สา
ยังไม่ยืนยัน
56 130448 50020095 วัดทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
57 130447 50020096 บ้านริมใต้
ยังไม่ยืนยัน
58 130453 50020098 มูลนิธิมหาราช 5
ยังไม่ยืนยัน
59 130459 50020101 บ้านสะลวงนอก
ยังไม่ยืนยัน
60 130460 50020102 บ้านกาดฮาว
ยังไม่ยืนยัน
61 130461 50020103 บ้านเมืองก๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
62 130464 50020107 บ้านป่าติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
63 130454 50020110 บ้านหนองปลามัน
ยังไม่ยืนยัน
64 130437 50020114 บ้านต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
65 130536 50020117 บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
ยังไม่ยืนยัน
66 130537 50020118 บ้านห้วยน้ำจาง
ยังไม่ยืนยัน
67 130529 50020119 บ้านแม่ขะปู
ยังไม่ยืนยัน
68 130530 50020120 บ้านแม่ยางห้า
ยังไม่ยืนยัน
69 130531 50020121 บ้านบ่อแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
70 130533 50020122 บ้านแม่โต๋
ยังไม่ยืนยัน
71 130535 50020123 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
ยังไม่ยืนยัน
72 130532 50020124 วัดอมลอง
ยังไม่ยืนยัน
73 130523 50020125 ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน
ยังไม่ยืนยัน
74 130538 50020126 วัดงิ้วเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
75 130539 50020127 วัดปางเติม
ยังไม่ยืนยัน
76 130541 50020129 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
ยังไม่ยืนยัน
77 130542 50020130 บ้านนากู่
ยังไม่ยืนยัน
78 130543 50020131 บ้านปางขุม
ยังไม่ยืนยัน
79 130544 50020132 บ้านแม่แว
ยังไม่ยืนยัน
80 130545 50020133 วัดยั้งเมิน
ยังไม่ยืนยัน
81 130547 50020135 บ้านกิ่วเสือ
ยังไม่ยืนยัน
82 130522 50020137 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
ยังไม่ยืนยัน
83 130520 50020138 ทรายทองราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
84 130521 50020139 บ้านแม่ลานคำ
ยังไม่ยืนยัน
85 130517 50020140 ชุมชนบ้านแม่สาบ
ยังไม่ยืนยัน
86 130519 50020142 ชุมชนบ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
87 130524 50020143 วัดแม่เลย
ยังไม่ยืนยัน
88 130527 50020146 บ้านป่าลาน
ยังไม่ยืนยัน
89 130528 50020147 วัดบ้านป้อก
ยังไม่ยืนยัน
90 130253 50020149 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
91 130255 50020151 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
92 130250 50020154 สหกรณ์ดำริ
ยังไม่ยืนยัน
93 130244 50020156 ชุมชนบ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
94 130236 50020158 พร้าวบูรพา
ยังไม่ยืนยัน
95 130237 50020159 บ้านต้นรุง
ยังไม่ยืนยัน
96 130238 50020160 บ้านป่าตุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
97 130239 50020161 บ้านป่าไหน่
ยังไม่ยืนยัน
98 130242 50020163 บ้านสันกลาง
ยังไม่ยืนยัน
99 130243 50020164 ประชาสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
100 130263 50020166 ประดู่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
101 130265 50020168 บ้านแม่ปั๋ง
ยังไม่ยืนยัน
102 130267 50020170 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
ยังไม่ยืนยัน
103 130275 50020171 บ้านแม่เหียะ
ยังไม่ยืนยัน
104 130279 50020174 บ้านขุนแจ๋
ยังไม่ยืนยัน
105 130247 50020177 บ้านแจ่งกู่เรือง
ยังไม่ยืนยัน
106 130258 50020178 บ้านสันปง
ยังไม่ยืนยัน
107 130261 50020181 บ้านแม่ปาคี
ยังไม่ยืนยัน
108 130256 50020182 บ้านหนองปิด
ยังไม่ยืนยัน
109 130257 50020183 บ้านท่ามะเกี๋ยง
ยังไม่ยืนยัน
110 130272 50020185 บ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
111 130269 50020188 บ้านนาบุญโหล่งขอด
ยังไม่ยืนยัน
112 130597 50020190 บ้านเมืองขอน
ยังไม่ยืนยัน
113 130599 50020192 บ้านป่าเหมือด
ยังไม่ยืนยัน
114 130600 50020193 วัดแม่แก้ดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
115 130601 50020194 บ้านศรีบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
116 130629 50020196 บ้านโปง
ยังไม่ยืนยัน
117 130603 50020197 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
118 130609 50020200 บ้านหนองมะจับ
ยังไม่ยืนยัน
119 130610 50020201 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
120 130611 50020202 บ้านร่มหลวง
ยังไม่ยืนยัน
121 130612 50020203 บ้านศรีงาม
ยังไม่ยืนยัน
122 130613 50020204 บ้านแม่แต
ยังไม่ยืนยัน
123 130627 50020210 บ้านเจดีย์แม่ครัว
ยังไม่ยืนยัน
124 130616 50020212 บ้านแม่แฝก
ยังไม่ยืนยัน
125 130631 50020213 บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)
ยังไม่ยืนยัน
126 130632 50020214 วัดสันคะยอม
ยังไม่ยืนยัน
127 130596 50020215 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
128 130630 50020216 สันทรายหลวง
ยังไม่ยืนยัน
129 130591 50020218 บ้านหลักปัน
ยังไม่ยืนยัน
130 130593 50020220 บ้านป่าก้าง
ยังไม่ยืนยัน
131 130589 50020223 บ้านสันพระเนตร
ยังไม่ยืนยัน
132 130587 50020224 บ้านสันศรี
ยังไม่ยืนยัน
133 130637 50020225 บ้านหนองไคร้
ยังไม่ยืนยัน
134 130635 50020228 บ้านท่าเกวียน
ยังไม่ยืนยัน
135 130622 50020231 บ้านห้วยเกี๋ยง
ยังไม่ยืนยัน
136 130623 50020232 บ้านแม่โจ้
ยังไม่ยืนยัน
137 130621 50020234 บ้านป่าบง
ยังไม่ยืนยัน
138 130626 50020235 บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
139 130594 50020236 บ้านบวกเปา
ยังไม่ยืนยัน
140 130608 50020238 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
141 131064 50020245 รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)
ยังไม่ยืนยัน