ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5004 :  สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130684 50040004 วัดช่างกระดาษ
ยืนยันแล้ว
2 130687 50040007 บ้านแม่กุ้งหลวง
ยืนยันแล้ว
3 130688 50040008 วัดรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
4 130683 50040013 บ้านหัวริน
ยืนยันแล้ว
5 130675 50040014 วัดน้ำบ่อหลวง
ยืนยันแล้ว
6 130676 50040015 วัดศรีอุดม
ยืนยันแล้ว
7 130659 50040018 วัดท้องฝาย
ยืนยันแล้ว
8 130660 50040019 บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
ยืนยันแล้ว
9 130661 50040020 วัดท่ากาน
ยืนยันแล้ว
10 130663 50040022 วัดสามหลัง
ยืนยันแล้ว
11 130644 50040023 วัดท่าโป่ง
ยืนยันแล้ว
12 130647 50040026 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
13 130649 50040028 บ้านเปียง
ยืนยันแล้ว
14 130640 50040031 บ้านร่องน้ำ
ยืนยันแล้ว
15 130641 50040032 วัดดงป่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
16 130643 50040034 บ้านม่วงพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
17 130668 50040036 วัดโรงวัว
ยืนยันแล้ว
18 130650 50040041 วัดกู่คำ
ยืนยันแล้ว
19 130656 50040043 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
20 130652 50040045 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
21 130655 50040048 วัดอุเม็ง
ยืนยันแล้ว
22 130678 50040049 บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
23 130735 50040053 วัดขุนคง
ยืนยันแล้ว
24 130736 50040054 บ้านท่าขุนคง
ยืนยันแล้ว
25 130730 50040055 บ้านแสนตอ
ยืนยันแล้ว
26 130732 50040056 บ้านน้ำแพร่
ยืนยันแล้ว
27 130746 50040058 บ้านปง
ยืนยันแล้ว
28 130747 50040059 วัดคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
29 130748 50040060 วัดประชาเกษม
ยืนยันแล้ว
30 130759 50040063 วัดช่างคำ
ยืนยันแล้ว
31 130739 50040064 วัดจอมทอง
ยืนยันแล้ว
32 130755 50040065 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
33 130756 50040066 บ้านท้าวบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
34 130737 50040068 บ้านวังศรี
ยืนยันแล้ว
35 130760 50040069 บ้านป่าตาล
ยืนยันแล้ว
36 130757 50040070 บ้านสันผักหวาน
ยืนยันแล้ว
37 130740 50040072 วัดศรีสุพรรณ์
ยืนยันแล้ว
38 130742 50040074 บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
39 130754 50040076 บ้านสันป่าสัก
ยืนยันแล้ว
40 130751 50040077 บ้านตองกาย
ยืนยันแล้ว
41 130752 50040078 บ้านฟ่อน
ยืนยันแล้ว
42 130724 50040081 วัดพระเจ้าเหลื้อม
ยืนยันแล้ว
43 130725 50040082 บ้านหนองตอง
ยืนยันแล้ว
44 130729 50040085 บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
45 130731 50040086 บ้านดง
ยืนยันแล้ว
46 130745 50040087 วัดศรีล้อม
ยืนยันแล้ว
47 130743 50040088 บ้านหารแก้ว
ยืนยันแล้ว
48 130744 50040089 วัดศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
49 130703 50040090 บ้านปากเหมือง
ยืนยันแล้ว
50 130692 50040093 วัดพญาชมภู
ยืนยันแล้ว
51 130693 50040094 วัดท่าต้นกวาว
ยืนยันแล้ว
52 130695 50040096 วัดแม่สะลาบ
ยืนยันแล้ว
53 130715 50040098 วัดนันทาราม
ยืนยันแล้ว
54 130719 50040100 วัดตำหนัก
ยืนยันแล้ว
55 130701 50040105 วัดบวกครกเหนือ
ยืนยันแล้ว
56 130711 50040106 ชุมชนวัดศรีคำชมภู
ยืนยันแล้ว
57 130712 50040107 วัดเทพาราม
ยืนยันแล้ว
58 130689 50040108 วัดเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
59 130690 50040109 วัดศรีโพธาราม
ยืนยันแล้ว
60 130709 50040112 บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
61 130707 50040113 วัดศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
62 130691 50040115 ชุมชนวัดปากกอง
ยืนยันแล้ว
63 130721 50040117 วัดสันดอนมูล
ยืนยันแล้ว
64 130697 50040119 วัดพระนอนหนองผึ้ง
ยืนยันแล้ว
65 130699 50040121 วัดกองทราย
ยืนยันแล้ว
66 130717 50040123 เวียงเศรษฐีวิทยา
ยืนยันแล้ว
67 130914 50040126 บ้านเหล่าป่าฝาง
ยืนยันแล้ว
68 130915 50040127 บ้านใหม่สวรรค์
ยืนยันแล้ว
69 130916 50040128 วัดทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
70 130917 50040129 วัดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
71 130919 50040131 บ้านพันตน
ยืนยันแล้ว
72 130920 50040132 วัดมะกับตองหลวง
ยืนยันแล้ว
73 130921 50040133 ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
74 130922 50040134 วัดสารภีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
75 130910 50040136 บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
ยืนยันแล้ว
76 130908 50040137 บ้านใหม่ปางเติม
ยืนยันแล้ว
77 130909 50040138 วัดศิริชัยนิมิตร
ยืนยันแล้ว
78 130923 50040139 บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
79 130924 50040140 บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
80 130925 50040141 แม่วินสามัคคี
ยืนยันแล้ว
81 130926 50040142 วัดวังผาปูน
ยืนยันแล้ว
82 130927 50040143 บ้านห้วยตอง
ยืนยันแล้ว
83 130928 50040145 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
ยืนยันแล้ว
84 130929 50040146 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
ยืนยันแล้ว
85 130930 50040147 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย
ยืนยันแล้ว
86 130931 50040148 บ้านห้วยข้าวลีบ
ยืนยันแล้ว
87 130974 50040149 บ้านเหล่าเป้า
ยืนยันแล้ว
88 130975 50040150 บ้านเจริญสามัคคี
ยืนยันแล้ว
89 130977 50040152 บ้านดอยหล่อ
ยืนยันแล้ว
90 130978 50040153 วัดวังขามป้อม
ยืนยันแล้ว
91 130979 50040154 บ้านดงป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
92 130958 50040155 กรป.กลางอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
93 130973 50040157 วัดดอนชื่น
ยืนยันแล้ว
94 130960 50040159 วัดหนองหลั้ว
ยืนยันแล้ว
95 130961 50040160 วัดศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
96 130963 50040162 บ้านห้วยน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
97 130971 50040164 บ้านสามหลัง
ยืนยันแล้ว
98 130970 50040166 บ้านหัวข่วง
ยืนยันแล้ว
99 130967 50040167 บ้านแม่ขาน
ยืนยันแล้ว
100 130966 50040169 บ้านใหม่หนองหอย
ยืนยันแล้ว
101 131060 50040170 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
ยืนยันแล้ว