ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5004 :  สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 130684 50040004 วัดช่างกระดาษ
ยังไม่ยืนยัน
2 130687 50040007 บ้านแม่กุ้งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
3 130688 50040008 วัดรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
4 130683 50040013 บ้านหัวริน
ยังไม่ยืนยัน
5 130675 50040014 วัดน้ำบ่อหลวง
ยังไม่ยืนยัน
6 130676 50040015 วัดศรีอุดม
ยังไม่ยืนยัน
7 130659 50040018 วัดท้องฝาย
ยังไม่ยืนยัน
8 130660 50040019 บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
ยังไม่ยืนยัน
9 130661 50040020 วัดท่ากาน
ยังไม่ยืนยัน
10 130663 50040022 วัดสามหลัง
ยังไม่ยืนยัน
11 130644 50040023 วัดท่าโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
12 130647 50040026 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 130649 50040028 บ้านเปียง
ยังไม่ยืนยัน
14 130640 50040031 บ้านร่องน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
15 130641 50040032 วัดดงป่างิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
16 130643 50040034 บ้านม่วงพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
17 130668 50040036 วัดโรงวัว
ยังไม่ยืนยัน
18 130650 50040041 วัดกู่คำ
ยังไม่ยืนยัน
19 130656 50040043 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 130652 50040045 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
21 130655 50040048 วัดอุเม็ง
ยังไม่ยืนยัน
22 130678 50040049 บ้านห้วยส้ม
ยังไม่ยืนยัน
23 130735 50040053 วัดขุนคง
ยังไม่ยืนยัน
24 130736 50040054 บ้านท่าขุนคง
ยังไม่ยืนยัน
25 130730 50040055 บ้านแสนตอ
ยังไม่ยืนยัน
26 130732 50040056 บ้านน้ำแพร่
ยังไม่ยืนยัน
27 130746 50040058 บ้านปง
ยังไม่ยืนยัน
28 130747 50040059 วัดคีรีเขต
ยังไม่ยืนยัน
29 130748 50040060 วัดประชาเกษม
ยังไม่ยืนยัน
30 130759 50040063 วัดช่างคำ
ยังไม่ยืนยัน
31 130739 50040064 วัดจอมทอง
ยังไม่ยืนยัน
32 130755 50040065 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
33 130756 50040066 บ้านท้าวบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
34 130737 50040068 บ้านวังศรี
ยังไม่ยืนยัน
35 130760 50040069 บ้านป่าตาล
ยังไม่ยืนยัน
36 130757 50040070 บ้านสันผักหวาน
ยังไม่ยืนยัน
37 130740 50040072 วัดศรีสุพรรณ์
ยังไม่ยืนยัน
38 130742 50040074 บ้านสันทราย
ยังไม่ยืนยัน
39 130754 50040076 บ้านสันป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
40 130751 50040077 บ้านตองกาย
ยังไม่ยืนยัน
41 130752 50040078 บ้านฟ่อน
ยังไม่ยืนยัน
42 130724 50040081 วัดพระเจ้าเหลื้อม
ยังไม่ยืนยัน
43 130725 50040082 บ้านหนองตอง
ยังไม่ยืนยัน
44 130729 50040085 บ้านทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
45 130731 50040086 บ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
46 130745 50040087 วัดศรีล้อม
ยังไม่ยืนยัน
47 130743 50040088 บ้านหารแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
48 130744 50040089 วัดศรีสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
49 130703 50040090 บ้านปากเหมือง
ยังไม่ยืนยัน
50 130692 50040093 วัดพญาชมภู
ยังไม่ยืนยัน
51 130693 50040094 วัดท่าต้นกวาว
ยังไม่ยืนยัน
52 130695 50040096 วัดแม่สะลาบ
ยังไม่ยืนยัน
53 130715 50040098 วัดนันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
54 130719 50040100 วัดตำหนัก
ยังไม่ยืนยัน
55 130701 50040105 วัดบวกครกเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
56 130711 50040106 ชุมชนวัดศรีคำชมภู
ยังไม่ยืนยัน
57 130712 50040107 วัดเทพาราม
ยังไม่ยืนยัน
58 130689 50040108 วัดเวฬุวัน
ยังไม่ยืนยัน
59 130690 50040109 วัดศรีโพธาราม
ยังไม่ยืนยัน
60 130709 50040112 บ้านสันทราย
ยังไม่ยืนยัน
61 130707 50040113 วัดศรีดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
62 130691 50040115 ชุมชนวัดปากกอง
ยังไม่ยืนยัน
63 130721 50040117 วัดสันดอนมูล
ยังไม่ยืนยัน
64 130697 50040119 วัดพระนอนหนองผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
65 130699 50040121 วัดกองทราย
ยังไม่ยืนยัน
66 130717 50040123 เวียงเศรษฐีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67 130914 50040126 บ้านเหล่าป่าฝาง
ยังไม่ยืนยัน
68 130915 50040127 บ้านใหม่สวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
69 130916 50040128 วัดทุ่งศาลา
ยังไม่ยืนยัน
70 130917 50040129 วัดห้วยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
71 130919 50040131 บ้านพันตน
ยังไม่ยืนยัน
72 130920 50040132 วัดมะกับตองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
73 130921 50040133 ไตรมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
74 130922 50040134 วัดสารภีวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
75 130910 50040136 บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
ยังไม่ยืนยัน
76 130908 50040137 บ้านใหม่ปางเติม
ยังไม่ยืนยัน
77 130909 50040138 วัดศิริชัยนิมิตร
ยังไม่ยืนยัน
78 130923 50040139 บ้านทุ่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
79 130924 50040140 บ้านหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
80 130925 50040141 แม่วินสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
81 130926 50040142 วัดวังผาปูน
ยังไม่ยืนยัน
82 130927 50040143 บ้านห้วยตอง
ยังไม่ยืนยัน
83 130928 50040145 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
ยังไม่ยืนยัน
84 130929 50040146 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
ยังไม่ยืนยัน
85 130930 50040147 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย
ยังไม่ยืนยัน
86 130931 50040148 บ้านห้วยข้าวลีบ
ยังไม่ยืนยัน
87 130974 50040149 บ้านเหล่าเป้า
ยังไม่ยืนยัน
88 130975 50040150 บ้านเจริญสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
89 130977 50040152 บ้านดอยหล่อ
ยังไม่ยืนยัน
90 130978 50040153 วัดวังขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
91 130979 50040154 บ้านดงป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
92 130958 50040155 กรป.กลางอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
93 130973 50040157 วัดดอนชื่น
ยังไม่ยืนยัน
94 130960 50040159 วัดหนองหลั้ว
ยังไม่ยืนยัน
95 130961 50040160 วัดศรีดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
96 130963 50040162 บ้านห้วยน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
97 130971 50040164 บ้านสามหลัง
ยังไม่ยืนยัน
98 130970 50040166 บ้านหัวข่วง
ยังไม่ยืนยัน
99 130967 50040167 บ้านแม่ขาน
ยังไม่ยืนยัน
100 130966 50040169 บ้านใหม่หนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
101 131060 50040170 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
ยังไม่ยืนยัน