ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5101 :  สพป.ลำพูน เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 510056 51010001 วัดป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
2 510039 51010002 วัดสันต้นธง
ยังไม่ยืนยัน
3 510041 51010004 บ้านศรีย้อย
ยังไม่ยืนยัน
4 510057 51010005 บ้านสันมะนะ
ยังไม่ยืนยัน
5 510058 51010006 วัดจักรคำภิมุข
ยังไม่ยืนยัน
6 510042 51010007 อนุบาลลำพูน
ยังไม่ยืนยัน
7 510011 51010008 วัดขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
8 510038 51010012 ตำบลบ้านแป้น
ยังไม่ยืนยัน
9 510049 51010018 วัดล่ามช้าง
ยังไม่ยืนยัน
10 510050 51010019 วัดประตูป่า
ยังไม่ยืนยัน
11 510051 51010020 บ้านศรีสุพรรณ
ยังไม่ยืนยัน
12 510022 51010022 วัดสันป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
13 510023 51010023 วัดห้วยม้าโก้ง
ยังไม่ยืนยัน
14 510024 51010024 วัดน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
15 510025 51010025 วัดหนองซิว
ยังไม่ยืนยัน
16 510009 51010028 วัดศรีดอนตัน
ยังไม่ยืนยัน
17 510005 51010030 บ้านสันป่าเหียง
ยังไม่ยืนยัน
18 510006 51010031 วัดสันคะยอม
ยังไม่ยืนยัน
19 510007 51010032 วัดสะแล่ง
ยังไม่ยืนยัน
20 510001 51010034 บ้านมะเขือแจ้
ยังไม่ยืนยัน
21 510002 51010035 วัดเหมืองกวัก
ยังไม่ยืนยัน
22 510003 51010036 บ้านฮ่องกอม่วง
ยังไม่ยืนยัน
23 510004 51010037 วัดบ้านแจ่ม
ยังไม่ยืนยัน
24 510052 51010038 วัดศรีบังวัน
ยังไม่ยืนยัน
25 510053 51010039 ตำบลริมปิง
ยังไม่ยืนยัน
26 510043 51010042 บ้านเวียงยอง
ยังไม่ยืนยัน
27 510045 51010044 วัดป่าแดด
ยังไม่ยืนยัน
28 510020 51010047 วัดหนองหล่ม
ยังไม่ยืนยัน
29 510021 51010048 วัดทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
30 510013 51010049 บ้านจำบอน
ยังไม่ยืนยัน
31 510016 51010051 วัดบ้านม้า
ยังไม่ยืนยัน
32 510046 51010052 บ้านหนองช้างคืน
ยังไม่ยืนยัน
33 510037 51010055 วัดหนองเหียง
ยังไม่ยืนยัน
34 510030 51010056 บ้านหนองหนาม
ยังไม่ยืนยัน
35 510065 51010059 บ้านต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
36 510066 51010060 วัดเหมืองง่า
ยังไม่ยืนยัน
37 510067 51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
ยังไม่ยืนยัน
38 510074 51010064 วัดกู่เส้า
ยังไม่ยืนยัน
39 510070 51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้
ยังไม่ยืนยัน
40 510071 51010066 บ้านห้วยส้ม
ยังไม่ยืนยัน
41 510072 51010067 วัดป่าตึงเชตวัน
ยังไม่ยืนยัน
42 510073 51010068 วัดต้นโชค
ยังไม่ยืนยัน
43 510060 51010070 อนุบาลเมืองลำพูน
ยังไม่ยืนยัน
44 510061 51010071 บ้านป่าเส้า
ยังไม่ยืนยัน
45 510062 51010072 เชตวันหนองหมู
ยังไม่ยืนยัน
46 510063 51010073 วัดฮ่องกอก
ยังไม่ยืนยัน
47 510064 51010074 วัดชัยสถาน
ยังไม่ยืนยัน
48 510224 51010076 บ้านหมื่นข้าว
ยังไม่ยืนยัน
49 510225 51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่
ยังไม่ยืนยัน
50 510226 51010078 วัดทากาศ
ยังไม่ยืนยัน
51 510227 51010079 บ้านดอยคำ
ยังไม่ยืนยัน
52 510230 51010081 บ้านป่าเลา
ยังไม่ยืนยัน
53 510231 51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
ยังไม่ยืนยัน
54 510232 51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
ยังไม่ยืนยัน
55 510233 51010084 บ้านศรีป้าน
ยังไม่ยืนยัน
56 510237 51010088 บ้านแม่เมย
ยังไม่ยืนยัน
57 510239 51010090 บ้านทาขุมเงิน
ยังไม่ยืนยัน
58 510243 51010091 บ้านสวนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
59 510223 51010093 บ้านเหมืองลึก
ยังไม่ยืนยัน
60 510221 51010094 บ้านหนองยางไคล
ยังไม่ยืนยัน
61 510202 51010096 บ้านทาปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
62 510203 51010097 บ้านทาทุ่งไผ่
ยังไม่ยืนยัน
63 510205 51010099 บ้านทาสองท่า
ยังไม่ยืนยัน
64 510207 51010101 บ้านทาชมภู
ยังไม่ยืนยัน
65 510208 51010102 บ้านทาป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
66 510209 51010103 บ้านทาป่าเปา
ยังไม่ยืนยัน
67 510244 51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
ยังไม่ยืนยัน
68 510241 51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
ยังไม่ยืนยัน
69 510242 51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
ยังไม่ยืนยัน
70 510240 51010108 บ้านปงแม่ลอบ
ยังไม่ยืนยัน
71 510214 51010110 บ้านหล่ายทา
ยังไม่ยืนยัน
72 510215 51010111 บ้านศาลาแม่ทา
ยังไม่ยืนยัน
73 510217 51010113 บ้านร้องเรือ
ยังไม่ยืนยัน
74 510218 51010114 บ้านดงสารภี
ยังไม่ยืนยัน
75 510219 51010115 วัดอรัญญาราม
ยังไม่ยืนยัน
76 510211 51010117 บ้านผาตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
77 510212 51010118 บ้านดอยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
78 510097 51010119 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
79 510098 51010120 บ้านหนองเกิด
ยังไม่ยืนยัน
80 510110 51010123 บ้านห้วยไฟ
ยังไม่ยืนยัน
81 510111 51010124 บ้านน้ำย้อย
ยังไม่ยืนยัน
82 510113 51010126 บ้านโป่งรู
ยังไม่ยืนยัน
83 510114 51010127 บ้านโทกน้ำกัด
ยังไม่ยืนยัน
84 510115 51010128 วัดนครเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
85 510116 51010129 วัดหนองสมณะ
ยังไม่ยืนยัน
86 510106 51010130 บ้านป่ารกฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
87 510107 51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย
ยังไม่ยืนยัน
88 510108 51010132 วัดน้ำดิบ
ยังไม่ยืนยัน
89 510109 51010133 บ้านห้วยอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
90 510102 51010134 บ้านไร่ดง
ยังไม่ยืนยัน
91 510105 51010137 บ้านหนองผ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
92 510094 51010139 วัดเจดีย์สามยอด
ยังไม่ยืนยัน
93 510092 51010140 วัดบ้านเรือน
ยังไม่ยืนยัน
94 510090 51010142 บ้านหนองดู่
ยังไม่ยืนยัน
95 510091 51010143 วัดบ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
96 510095 51010144 วัดบ้านก้อง
ยังไม่ยืนยัน
97 510096 51010145 วัดท่าต้นงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
98 510076 51010146 บ้านฉางข้าวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
99 510077 51010147 บ้านล้องหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
100 510075 51010148 บ้านป่าซาง
ยังไม่ยืนยัน
101 510088 51010149 บ้านสะปุ๋ง
ยังไม่ยืนยัน
102 510087 51010151 บ้านป่าตาล
ยังไม่ยืนยัน
103 510085 51010154 วัดช้างค้ำ
ยังไม่ยืนยัน
104 510082 51010156 บ้านกองงาม
ยังไม่ยืนยัน
105 510080 51010157 วัดบ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
106 510081 51010158 บ้านหนองเงือก
ยังไม่ยืนยัน
107 510078 51010159 วัดป่าบุก
ยังไม่ยืนยัน
108 510079 51010160 บ้านดอนตอง
ยังไม่ยืนยัน
109 510267 51010161 วัดบ้านธิ
ยังไม่ยืนยัน
110 510268 51010162 วัดสันทราย
ยังไม่ยืนยัน
111 510269 51010163 วัดป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
112 510272 51010166 วัดศรีดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
113 510274 51010168 บ้านห้วยไซ
ยังไม่ยืนยัน
114 510276 51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
ยังไม่ยืนยัน
115 510310 51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
ยังไม่ยืนยัน