ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5101 :  สพป.ลำพูน เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 510056 51010001 วัดป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2 510039 51010002 วัดสันต้นธง
ยืนยันแล้ว
3 510041 51010004 บ้านศรีย้อย
ยืนยันแล้ว
4 510057 51010005 บ้านสันมะนะ
ยืนยันแล้ว
5 510058 51010006 วัดจักรคำภิมุข
ยืนยันแล้ว
6 510042 51010007 อนุบาลลำพูน
ยืนยันแล้ว
7 510011 51010008 วัดขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
8 510038 51010012 ตำบลบ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
9 510049 51010018 วัดล่ามช้าง
ยืนยันแล้ว
10 510050 51010019 วัดประตูป่า
ยืนยันแล้ว
11 510051 51010020 บ้านศรีสุพรรณ
ยืนยันแล้ว
12 510022 51010022 วัดสันป่าสัก
ยืนยันแล้ว
13 510023 51010023 วัดห้วยม้าโก้ง
ยืนยันแล้ว
14 510024 51010024 วัดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
15 510025 51010025 วัดหนองซิว
ยืนยันแล้ว
16 510009 51010028 วัดศรีดอนตัน
ยืนยันแล้ว
17 510005 51010030 บ้านสันป่าเหียง
ยืนยันแล้ว
18 510006 51010031 วัดสันคะยอม
ยืนยันแล้ว
19 510007 51010032 วัดสะแล่ง
ยืนยันแล้ว
20 510001 51010034 บ้านมะเขือแจ้
ยืนยันแล้ว
21 510002 51010035 วัดเหมืองกวัก
ยืนยันแล้ว
22 510003 51010036 บ้านฮ่องกอม่วง
ยืนยันแล้ว
23 510004 51010037 วัดบ้านแจ่ม
ยืนยันแล้ว
24 510052 51010038 วัดศรีบังวัน
ยืนยันแล้ว
25 510053 51010039 ตำบลริมปิง
ยืนยันแล้ว
26 510043 51010042 บ้านเวียงยอง
ยืนยันแล้ว
27 510045 51010044 วัดป่าแดด
ยืนยันแล้ว
28 510020 51010047 วัดหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
29 510021 51010048 วัดทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
30 510013 51010049 บ้านจำบอน
ยืนยันแล้ว
31 510016 51010051 วัดบ้านม้า
ยืนยันแล้ว
32 510046 51010052 บ้านหนองช้างคืน
ยืนยันแล้ว
33 510037 51010055 วัดหนองเหียง
ยืนยันแล้ว
34 510030 51010056 บ้านหนองหนาม
ยืนยันแล้ว
35 510065 51010059 บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
36 510066 51010060 วัดเหมืองง่า
ยืนยันแล้ว
37 510067 51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
ยืนยันแล้ว
38 510074 51010064 วัดกู่เส้า
ยืนยันแล้ว
39 510070 51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้
ยืนยันแล้ว
40 510071 51010066 บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
41 510072 51010067 วัดป่าตึงเชตวัน
ยืนยันแล้ว
42 510073 51010068 วัดต้นโชค
ยืนยันแล้ว
43 510060 51010070 อนุบาลเมืองลำพูน
ยืนยันแล้ว
44 510061 51010071 บ้านป่าเส้า
ยืนยันแล้ว
45 510062 51010072 เชตวันหนองหมู
ยืนยันแล้ว
46 510063 51010073 วัดฮ่องกอก
ยืนยันแล้ว
47 510064 51010074 วัดชัยสถาน
ยืนยันแล้ว
48 510224 51010076 บ้านหมื่นข้าว
ยืนยันแล้ว
49 510225 51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่
ยืนยันแล้ว
50 510226 51010078 วัดทากาศ
ยืนยันแล้ว
51 510227 51010079 บ้านดอยคำ
ยืนยันแล้ว
52 510230 51010081 บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
53 510231 51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
ยืนยันแล้ว
54 510232 51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
ยืนยันแล้ว
55 510233 51010084 บ้านศรีป้าน
ยืนยันแล้ว
56 510237 51010088 บ้านแม่เมย
ยืนยันแล้ว
57 510239 51010090 บ้านทาขุมเงิน
ยืนยันแล้ว
58 510243 51010091 บ้านสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
59 510223 51010093 บ้านเหมืองลึก
ยืนยันแล้ว
60 510221 51010094 บ้านหนองยางไคล
ยืนยันแล้ว
61 510202 51010096 บ้านทาปลาดุก
ยืนยันแล้ว
62 510203 51010097 บ้านทาทุ่งไผ่
ยืนยันแล้ว
63 510205 51010099 บ้านทาสองท่า
ยืนยันแล้ว
64 510207 51010101 บ้านทาชมภู
ยืนยันแล้ว
65 510208 51010102 บ้านทาป่าสัก
ยืนยันแล้ว
66 510209 51010103 บ้านทาป่าเปา
ยืนยันแล้ว
67 510244 51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
ยืนยันแล้ว
68 510241 51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
ยืนยันแล้ว
69 510242 51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
ยืนยันแล้ว
70 510240 51010108 บ้านปงแม่ลอบ
ยืนยันแล้ว
71 510214 51010110 บ้านหล่ายทา
ยืนยันแล้ว
72 510215 51010111 บ้านศาลาแม่ทา
ยืนยันแล้ว
73 510217 51010113 บ้านร้องเรือ
ยืนยันแล้ว
74 510218 51010114 บ้านดงสารภี
ยืนยันแล้ว
75 510219 51010115 วัดอรัญญาราม
ยืนยันแล้ว
76 510211 51010117 บ้านผาตั้ง
ยืนยันแล้ว
77 510212 51010118 บ้านดอยแก้ว
ยืนยันแล้ว
78 510097 51010119 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
79 510098 51010120 บ้านหนองเกิด
ยืนยันแล้ว
80 510110 51010123 บ้านห้วยไฟ
ยืนยันแล้ว
81 510111 51010124 บ้านน้ำย้อย
ยืนยันแล้ว
82 510113 51010126 บ้านโป่งรู
ยืนยันแล้ว
83 510114 51010127 บ้านโทกน้ำกัด
ยืนยันแล้ว
84 510115 51010128 วัดนครเจดีย์
ยืนยันแล้ว
85 510116 51010129 วัดหนองสมณะ
ยืนยันแล้ว
86 510106 51010130 บ้านป่ารกฟ้า
ยืนยันแล้ว
87 510107 51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย
ยืนยันแล้ว
88 510108 51010132 วัดน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
89 510109 51010133 บ้านห้วยอ้อ
ยืนยันแล้ว
90 510102 51010134 บ้านไร่ดง
ยืนยันแล้ว
91 510105 51010137 บ้านหนองผ้าขาว
ยืนยันแล้ว
92 510094 51010139 วัดเจดีย์สามยอด
ยืนยันแล้ว
93 510092 51010140 วัดบ้านเรือน
ยืนยันแล้ว
94 510090 51010142 บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
95 510091 51010143 วัดบ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
96 510095 51010144 วัดบ้านก้อง
ยืนยันแล้ว
97 510096 51010145 วัดท่าต้นงิ้ว
ยืนยันแล้ว
98 510076 51010146 บ้านฉางข้าวน้อย
ยืนยันแล้ว
99 510077 51010147 บ้านล้องหนองหอย
ยืนยันแล้ว
100 510075 51010148 บ้านป่าซาง
ยืนยันแล้ว
101 510088 51010149 บ้านสะปุ๋ง
ยืนยันแล้ว
102 510087 51010151 บ้านป่าตาล
ยืนยันแล้ว
103 510085 51010154 วัดช้างค้ำ
ยืนยันแล้ว
104 510082 51010156 บ้านกองงาม
ยืนยันแล้ว
105 510080 51010157 วัดบ้านดอน
ยืนยันแล้ว
106 510081 51010158 บ้านหนองเงือก
ยืนยันแล้ว
107 510078 51010159 วัดป่าบุก
ยืนยันแล้ว
108 510079 51010160 บ้านดอนตอง
ยืนยันแล้ว
109 510267 51010161 วัดบ้านธิ
ยืนยันแล้ว
110 510268 51010162 วัดสันทราย
ยืนยันแล้ว
111 510269 51010163 วัดป่าสัก
ยืนยันแล้ว
112 510272 51010166 วัดศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
113 510274 51010168 บ้านห้วยไซ
ยืนยันแล้ว
114 510276 51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
ยืนยันแล้ว
115 510310 51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
ยืนยันแล้ว