ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5201 :  สพป.ลำปาง เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 500058 52010001 วัดหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2 500059 52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น
ยังไม่ยืนยัน
3 500062 52010005 บ้านกาศเมฆ
ยังไม่ยืนยัน
4 500063 52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า
ยังไม่ยืนยัน
5 500055 52010009 บ้านโทกหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
6 500066 52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
7 500027 52010015 บ้านหมอสม
ยังไม่ยืนยัน
8 500028 52010016 บ้านสำเภา
ยังไม่ยืนยัน
9 500050 52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
10 500052 52010023 ธงชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11 500079 52010024 บ้านทุ่งฝาย
ยังไม่ยืนยัน
12 500080 52010025 บ้านท่าโทก
ยังไม่ยืนยัน
13 500017 52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
ยังไม่ยืนยัน
14 500019 52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
ยังไม่ยืนยัน
15 500032 52010034 วัดน้ำโท้ง
ยังไม่ยืนยัน
16 500077 52010042 บ้านห้วยเป้ง
ยังไม่ยืนยัน
17 500078 52010043 ทุ่งฝางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 500074 52010044 วัดค่ากลาง
ยังไม่ยืนยัน
19 500075 52010045 วัดทุ่งโจ้
ยังไม่ยืนยัน
20 500076 52010046 บ้านสบค่อม
ยังไม่ยืนยัน
21 500073 52010047 บ้านบ่อหิน
ยังไม่ยืนยัน
22 500069 52010048 วัดบ้านเป้า
ยังไม่ยืนยัน
23 500072 52010051 แม่ก๋งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 500009 52010052 บ้านแม่อาง
ยังไม่ยืนยัน
25 500012 52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
26 500013 52010055 สบมายสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 500014 52010056 บ้านหัวทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
28 500084 52010059 วัดเสด็จ
ยังไม่ยืนยัน
29 500085 52010060 ชุมชนบ้านทราย
ยังไม่ยืนยัน
30 500086 52010061 บ้านทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
31 500088 52010063 บ้านจำค่า
ยังไม่ยืนยัน
32 500040 52010064 บ้านเอื้อม
ยังไม่ยืนยัน
33 500042 52010065 บ้านทุ่งกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
34 500043 52010066 วัดบ้านฮ่อง
ยังไม่ยืนยัน
35 500046 52010069 วัดบ้านสัก
ยังไม่ยืนยัน
36 500047 52010070 บ้านแม่เฟือง
ยังไม่ยืนยัน
37 500089 52010071 บ้านหมากหัววัง
ยังไม่ยืนยัน
38 500011 52010072 บ้านบุญนาค
ยังไม่ยืนยัน
39 500008 52010073 วัดบ้านแลง
ยังไม่ยืนยัน
40 500022 52010075 วัดนาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
41 500026 52010077 บ้านกาด
ยังไม่ยืนยัน
42 500024 52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย
ยังไม่ยืนยัน
43 500025 52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง
ยังไม่ยืนยัน
44 500005 52010082 วัดต้นต้อง
ยังไม่ยืนยัน
45 500006 52010083 บ้านไร่(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
46 500001 52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
ยังไม่ยืนยัน
47 500002 52010085 บ้านปงวัง
ยังไม่ยืนยัน
48 500048 52010088 บ้านปงสนุก
ยังไม่ยืนยัน
49 500049 52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
50 500461 52010090 กอรวกพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
51 500462 52010091 บ้านทาน
ยังไม่ยืนยัน
52 500463 52010092 บ้านวังตม
ยังไม่ยืนยัน
53 500464 52010093 บ้านนาแช่
ยังไม่ยืนยัน
54 500467 52010095 บ้านนาสัก
ยังไม่ยืนยัน
55 500470 52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
ยังไม่ยืนยัน
56 500471 52010099 บ้านแม่จาง
ยังไม่ยืนยัน
57 500465 52010100 วัดสบจาง
ยังไม่ยืนยัน
58 500450 52010101 วัดท่าสี
ยังไม่ยืนยัน
59 500469 52010104 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
60 500454 52010105 บ้านจำปุย
ยังไม่ยืนยัน
61 500455 52010106 บ้านแม่ส้าน
ยังไม่ยืนยัน
62 500449 52010107 วัดหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
63 500456 52010108 บ้านเวียงหงส์ล้านนา
ยังไม่ยืนยัน
64 500457 52010109 วัดบ้านแขม
ยังไม่ยืนยัน
65 500460 52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
ยังไม่ยืนยัน
66 500472 52010113 สบป้าดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67 500473 52010114 บ้านสบเติ๋น
ยังไม่ยืนยัน
68 500475 52010116 สบเมาะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
69 500232 52010120 แม่แป้นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
70 500233 52010121 แม่ฮ่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
71 500247 52010123 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
72 500248 52010124 บ้านสบพลึง
ยังไม่ยืนยัน
73 500249 52010125 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
74 500258 52010127 ชุมชนบ้านร้อง
ยังไม่ยืนยัน
75 500259 52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
ยังไม่ยืนยัน
76 500260 52010129 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว
ยังไม่ยืนยัน
77 500261 52010130 ผาแดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
78 500262 52010131 บ้านแม่งาวใต้
ยังไม่ยืนยัน
79 500263 52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า
ยังไม่ยืนยัน
80 500252 52010134 บ้านหวด
ยังไม่ยืนยัน
81 500253 52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
ยังไม่ยืนยัน
82 500227 52010138 ชุมชนบ้านแหง
ยังไม่ยืนยัน
83 500229 52010140 บ้านบ่อห้อ
ยังไม่ยืนยัน
84 500256 52010143 บ้านห้วยหก
ยังไม่ยืนยัน
85 500243 52010145 บ้านอ้อน
ยังไม่ยืนยัน
86 500245 52010147 บ้านแม่กวัก
ยังไม่ยืนยัน
87 500265 52010149 บ้านห้วยอูน
ยังไม่ยืนยัน
88 500266 52010150 บ้านขุนแหง
ยังไม่ยืนยัน
89 500269 52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
90 500239 52010155 บ้านแม่ตีบ
ยังไม่ยืนยัน
91 500240 52010156 บ้านงิ้วงาม
ยังไม่ยืนยัน
92 500241 52010157 บ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
93 500235 52010159 บ้านหลวงใต้
ยังไม่ยืนยัน
94 500226 52010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
95 500225 52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
ยังไม่ยืนยัน
96 500399 52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
97 500404 52010169 บ้านสัน
ยังไม่ยืนยัน
98 500412 52010170 บ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
99 500413 52010171 เมืองยาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
100 500415 52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
101 500418 52010176 บ้านป่าเหียง
ยังไม่ยืนยัน
102 500419 52010177 บ้านโป่งขวาก
ยังไม่ยืนยัน
103 500420 52010178 บ้านหัวทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
104 500422 52010180 บ้านปันเต้า
ยังไม่ยืนยัน
105 500411 52010182 บ้านทุ่งหก
ยังไม่ยืนยัน
106 500409 52010183 บ้านทุ่งผา
ยังไม่ยืนยัน
107 500398 52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย
ยังไม่ยืนยัน
108 500394 52010185 บ้านยางอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
109 500395 52010186 บ้านทุ่งเกวียน
ยังไม่ยืนยัน
110 500397 52010188 บ้านดอนหัววัง
ยังไม่ยืนยัน
111 500393 52010189 บ้านสันทราย
ยังไม่ยืนยัน
112 500408 52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
113 500392 52010194 บ้านปันง้าว
ยังไม่ยืนยัน
114 500390 52010195 อนุบาลห้างฉัตร
ยังไม่ยืนยัน
115 500391 52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว
ยังไม่ยืนยัน