ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5201 :  สพป.ลำปาง เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 500058 52010001 วัดหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2 500059 52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น
ยืนยันแล้ว
3 500062 52010005 บ้านกาศเมฆ
ยืนยันแล้ว
4 500063 52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า
ยืนยันแล้ว
5 500055 52010009 บ้านโทกหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
6 500066 52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
7 500027 52010015 บ้านหมอสม
ยืนยันแล้ว
8 500028 52010016 บ้านสำเภา
ยืนยันแล้ว
9 500050 52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
10 500052 52010023 ธงชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
11 500079 52010024 บ้านทุ่งฝาย
ยืนยันแล้ว
12 500080 52010025 บ้านท่าโทก
ยืนยันแล้ว
13 500017 52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
ยืนยันแล้ว
14 500019 52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
ยืนยันแล้ว
15 500032 52010034 วัดน้ำโท้ง
ยืนยันแล้ว
16 500077 52010042 บ้านห้วยเป้ง
ยืนยันแล้ว
17 500078 52010043 ทุ่งฝางวิทยา
ยืนยันแล้ว
18 500074 52010044 วัดค่ากลาง
ยืนยันแล้ว
19 500075 52010045 วัดทุ่งโจ้
ยืนยันแล้ว
20 500076 52010046 บ้านสบค่อม
ยืนยันแล้ว
21 500073 52010047 บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
22 500069 52010048 วัดบ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
23 500072 52010051 แม่ก๋งวิทยา
ยืนยันแล้ว
24 500009 52010052 บ้านแม่อาง
ยืนยันแล้ว
25 500012 52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
26 500013 52010055 สบมายสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
27 500014 52010056 บ้านหัวทุ่ง
ยืนยันแล้ว
28 500084 52010059 วัดเสด็จ
ยืนยันแล้ว
29 500085 52010060 ชุมชนบ้านทราย
ยืนยันแล้ว
30 500086 52010061 บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
31 500088 52010063 บ้านจำค่า
ยืนยันแล้ว
32 500040 52010064 บ้านเอื้อม
ยืนยันแล้ว
33 500042 52010065 บ้านทุ่งกล้วย
ยืนยันแล้ว
34 500043 52010066 วัดบ้านฮ่อง
ยืนยันแล้ว
35 500046 52010069 วัดบ้านสัก
ยืนยันแล้ว
36 500047 52010070 บ้านแม่เฟือง
ยืนยันแล้ว
37 500089 52010071 บ้านหมากหัววัง
ยืนยันแล้ว
38 500011 52010072 บ้านบุญนาค
ยืนยันแล้ว
39 500008 52010073 วัดบ้านแลง
ยืนยันแล้ว
40 500022 52010075 วัดนาน้อย
ยืนยันแล้ว
41 500026 52010077 บ้านกาด
ยืนยันแล้ว
42 500024 52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย
ยืนยันแล้ว
43 500025 52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง
ยืนยันแล้ว
44 500005 52010082 วัดต้นต้อง
ยืนยันแล้ว
45 500006 52010083 บ้านไร่(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
46 500001 52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
ยืนยันแล้ว
47 500002 52010085 บ้านปงวัง
ยืนยันแล้ว
48 500048 52010088 บ้านปงสนุก
ยืนยันแล้ว
49 500049 52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
50 500461 52010090 กอรวกพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
51 500462 52010091 บ้านทาน
ยืนยันแล้ว
52 500463 52010092 บ้านวังตม
ยืนยันแล้ว
53 500464 52010093 บ้านนาแช่
ยืนยันแล้ว
54 500467 52010095 บ้านนาสัก
ยืนยันแล้ว
55 500470 52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
ยืนยันแล้ว
56 500471 52010099 บ้านแม่จาง
ยืนยันแล้ว
57 500465 52010100 วัดสบจาง
ยืนยันแล้ว
58 500450 52010101 วัดท่าสี
ยืนยันแล้ว
59 500469 52010104 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
60 500454 52010105 บ้านจำปุย
ยืนยันแล้ว
61 500455 52010106 บ้านแม่ส้าน
ยืนยันแล้ว
62 500449 52010107 วัดหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
63 500456 52010108 บ้านเวียงหงส์ล้านนา
ยืนยันแล้ว
64 500457 52010109 วัดบ้านแขม
ยืนยันแล้ว
65 500460 52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
ยืนยันแล้ว
66 500472 52010113 สบป้าดวิทยา
ยืนยันแล้ว
67 500473 52010114 บ้านสบเติ๋น
ยืนยันแล้ว
68 500475 52010116 สบเมาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
69 500232 52010120 แม่แป้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
70 500233 52010121 แม่ฮ่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
71 500247 52010123 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
72 500248 52010124 บ้านสบพลึง
ยืนยันแล้ว
73 500249 52010125 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
74 500258 52010127 ชุมชนบ้านร้อง
ยืนยันแล้ว
75 500259 52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
ยืนยันแล้ว
76 500260 52010129 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว
ยืนยันแล้ว
77 500261 52010130 ผาแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
78 500262 52010131 บ้านแม่งาวใต้
ยืนยันแล้ว
79 500263 52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า
ยืนยันแล้ว
80 500252 52010134 บ้านหวด
ยืนยันแล้ว
81 500253 52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
ยืนยันแล้ว
82 500227 52010138 ชุมชนบ้านแหง
ยืนยันแล้ว
83 500229 52010140 บ้านบ่อห้อ
ยืนยันแล้ว
84 500256 52010143 บ้านห้วยหก
ยืนยันแล้ว
85 500243 52010145 บ้านอ้อน
ยืนยันแล้ว
86 500245 52010147 บ้านแม่กวัก
ยืนยันแล้ว
87 500265 52010149 บ้านห้วยอูน
ยืนยันแล้ว
88 500266 52010150 บ้านขุนแหง
ยืนยันแล้ว
89 500269 52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
ยืนยันแล้ว
90 500239 52010155 บ้านแม่ตีบ
ยืนยันแล้ว
91 500240 52010156 บ้านงิ้วงาม
ยืนยันแล้ว
92 500241 52010157 บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
93 500235 52010159 บ้านหลวงใต้
ยืนยันแล้ว
94 500226 52010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล
ยืนยันแล้ว
95 500225 52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
ยืนยันแล้ว
96 500399 52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
97 500404 52010169 บ้านสัน
ยืนยันแล้ว
98 500412 52010170 บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
99 500413 52010171 เมืองยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
100 500415 52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง
ยืนยันแล้ว
101 500418 52010176 บ้านป่าเหียง
ยืนยันแล้ว
102 500419 52010177 บ้านโป่งขวาก
ยืนยันแล้ว
103 500420 52010178 บ้านหัวทุ่ง
ยืนยันแล้ว
104 500422 52010180 บ้านปันเต้า
ยืนยันแล้ว
105 500411 52010182 บ้านทุ่งหก
ยืนยันแล้ว
106 500409 52010183 บ้านทุ่งผา
ยืนยันแล้ว
107 500398 52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย
ยืนยันแล้ว
108 500394 52010185 บ้านยางอ้อย
ยืนยันแล้ว
109 500395 52010186 บ้านทุ่งเกวียน
ยืนยันแล้ว
110 500397 52010188 บ้านดอนหัววัง
ยืนยันแล้ว
111 500393 52010189 บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
112 500408 52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
113 500392 52010194 บ้านปันง้าว
ยืนยันแล้ว
114 500390 52010195 อนุบาลห้างฉัตร
ยืนยันแล้ว
115 500391 52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว
ยืนยันแล้ว