ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5202 :  สพป.ลำปาง เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 500298 52020005 บ้านท่าผา
ยังไม่ยืนยัน
2 500272 52020006 บ้านศาลาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
3 500285 52020007 บ้านจอมปิง
ยังไม่ยืนยัน
4 500286 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
5 500289 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
6 500290 52020012 บ้านสองแควใต้
ยังไม่ยืนยัน
7 500291 52020014 วัดหาดปู่ด้าย
ยังไม่ยืนยัน
8 500282 52020016 วัดนาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
9 500292 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
10 500278 52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง
ยังไม่ยืนยัน
11 500279 52020025 วังพร้าววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12 500280 52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
13 500273 52020028 ศาลาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 500271 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
15 500306 52020030 บ้านดอนธรรม
ยังไม่ยืนยัน
16 500307 52020031 บ้านทุ่งขาม
ยังไม่ยืนยัน
17 500310 52020034 บ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
18 500303 52020035 วัดมะกอก-นาบัว
ยังไม่ยืนยัน
19 500299 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
20 500300 52020040 บ้านแม่ฮวก
ยังไม่ยืนยัน
21 500448 52020042 วัดสาแล
ยังไม่ยืนยัน
22 500447 52020044 ชุมชนบ้านมั่ว
ยังไม่ยืนยัน
23 500444 52020045 บ้านแม่กึ๊ด
ยังไม่ยืนยัน
24 500445 52020046 อนุบาลเสริมงาม
ยังไม่ยืนยัน
25 500434 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก
ยังไม่ยืนยัน
26 500435 52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
27 500429 52020049 บ้านทุ่งต๋ำ
ยังไม่ยืนยัน
28 500430 52020050 วัดนาเอี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
29 500431 52020051 ศรีลังกาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 500432 52020052 บ้านเหล่ายาว
ยังไม่ยืนยัน
31 500433 52020053 สันโป่งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 500436 52020054 บ้านปงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
33 500437 52020055 บ้านปงแพ่ง
ยังไม่ยืนยัน
34 500439 52020057 เสริมขวาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 500441 52020059 บ้านแม่ผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
36 500442 52020060 บ้านแม่เลียง
ยังไม่ยืนยัน
37 500443 52020061 บ้านแม่เลียงพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
38 500428 52020062 บ้านแม่ต๋ำ
ยังไม่ยืนยัน
39 500426 52020063 เสริมซ้ายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 500427 52020064 วัดสบแม่ทำ
ยังไม่ยืนยัน
41 500423 52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)
ยังไม่ยืนยัน
42 500424 52020066 บ้านท่าโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
43 500425 52020067 บ้านนาจะลา
ยังไม่ยืนยัน
44 500166 52020068 บ้านท่า
ยังไม่ยืนยัน
45 500167 52020069 วังหินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 500168 52020070 บ้านป่าตาล
ยังไม่ยืนยัน
47 500170 52020071 บ้านสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
48 500177 52020073 ห้วยแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 500179 52020075 บ้านสันหลวง
ยังไม่ยืนยัน
50 500180 52020076 บ้านนาโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
51 500181 52020077 บ้านนาเบี้ย
ยังไม่ยืนยัน
52 500176 52020079 นาบ้านไร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53 500171 52020082 แม่ถอดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 500172 52020083 บ้านแม่เติน
ยังไม่ยืนยัน
55 500156 52020086 เถิน-ท่าผา
ยังไม่ยืนยัน
56 500157 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น
ยังไม่ยืนยัน
57 500158 52020088 ปางกุ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
58 500140 52020089 บ้านหัวน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
59 500141 52020090 แม่มอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60 500142 52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้
ยังไม่ยืนยัน
61 500144 52020093 บ้านสะพานหิน
ยังไม่ยืนยัน
62 500154 52020094 บ้านน้ำดิบ
ยังไม่ยืนยัน
63 500151 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย
ยังไม่ยืนยัน
64 500152 52020096 แม่วะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65 500153 52020097 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
66 500161 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
67 500162 52020099 บ้านเวียง
ยังไม่ยืนยัน
68 500163 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
69 500164 52020101 ล้อมแรดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
70 500165 52020102 บ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
71 500159 52020103 บ้านดอนไชย
ยังไม่ยืนยัน
72 500160 52020104 บ้านหนองเตา
ยังไม่ยืนยัน
73 500150 52020105 แสลมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
74 500146 52020106 บ้านสะเลียมหวาน
ยังไม่ยืนยัน
75 500147 52020107 บ้านปางอ้า
ยังไม่ยืนยัน
76 500148 52020108 บ้านท่าเกวียน
ยังไม่ยืนยัน
77 500149 52020109 แม่พุหอรบวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
78 500145 52020110 บ้านท่าเวียง
ยังไม่ยืนยัน
79 500510 52020112 ผาปังวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
80 500500 52020113 บ้านแม่ตั๋ง
ยังไม่ยืนยัน
81 500501 52020114 แม่เชียงรายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
82 500511 52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ
ยังไม่ยืนยัน
83 500505 52020118 ต้นธงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
84 500508 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
85 500498 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
86 500499 52020123 บ้านแม่พริกบน
ยังไม่ยืนยัน
87 500502 52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
88 500131 52020127 บ้านนาบง
ยังไม่ยืนยัน
89 500122 52020128 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
90 500129 52020130 บ้านนากวาง
ยังไม่ยืนยัน
91 500095 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
92 500096 52020132 บ้านหนองถ้อย
ยังไม่ยืนยัน
93 500097 52020133 บ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
94 500098 52020134 บ้านหลุก
ยังไม่ยืนยัน
95 500099 52020135 นาครัวประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
96 500103 52020136 บ้านน้ำโจ้
ยังไม่ยืนยัน
97 500104 52020137 บ้านป่าจ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
98 500105 52020138 บ้านแม่ปุง
ยังไม่ยืนยัน
99 500107 52020140 บ้านฮ่องห้า
ยังไม่ยืนยัน
100 500108 52020141 ทองทิพย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
101 500109 52020142 บ้านหนอง
ยังไม่ยืนยัน
102 500110 52020143 กิ่วประชาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
103 500111 52020144 บ้านนาต๋ม
ยังไม่ยืนยัน
104 500114 52020147 บ้านบอม
ยังไม่ยืนยัน
105 500100 52020151 ป่าตันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
106 500101 52020152 บ้านนาคต
ยังไม่ยืนยัน
107 500094 52020153 บ้านแม่ทะ
ยังไม่ยืนยัน
108 500091 52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน
ยังไม่ยืนยัน
109 500092 52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง
ยังไม่ยืนยัน
110 500123 52020159 บ้านทุ่งตอน
ยังไม่ยืนยัน
111 500124 52020160 บ้านนาดู่
ยังไม่ยืนยัน
112 500125 52020161 บ้านนาดง
ยังไม่ยืนยัน
113 500117 52020162 บ้านสันป่าเปา
ยังไม่ยืนยัน
114 500118 52020163 บ้านอ้อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
115 500120 52020165 บ้านแม่ทาน
ยังไม่ยืนยัน
116 500121 52020166 บ้านแม่วะ
ยังไม่ยืนยัน
117 500132 52020167 บ้านก้อมหนองมุง
ยังไม่ยืนยัน
118 500134 52020169 ห้วยมะเกลือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
119 500137 52020172 บ้านสามขา
ยังไม่ยืนยัน
120 500139 52020174 บ้านผาแมว
ยังไม่ยืนยัน
121 500492 52020175 บ้านแก่น
ยังไม่ยืนยัน
122 500493 52020176 นายางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
123 500497 52020180 ไตรมิตรสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
124 500483 52020181 บ้านปงกา
ยังไม่ยืนยัน
125 500484 52020182 บ้านแม่กัวะ
ยังไม่ยืนยัน
126 500485 52020183 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
127 500486 52020184 บ้านอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
128 500477 52020186 อนุบาลสบปราบ
ยังไม่ยืนยัน
129 500479 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
130 500481 52020190 บ้านวังพร้าว-สบเรียง
ยังไม่ยืนยัน
131 500487 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
132 500488 52020192 บ้านเด่น
ยังไม่ยืนยัน
133 500489 52020193 บ้านสมัย
ยังไม่ยืนยัน
134 500490 52020194 บ้านน้ำหลง
ยังไม่ยืนยัน
135 500491 52020195 บ้านอุมลอง
ยังไม่ยืนยัน