ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5202 :  สพป.ลำปาง เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 500298 52020005 บ้านท่าผา
ยืนยันแล้ว
2 500272 52020006 บ้านศาลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
3 500285 52020007 บ้านจอมปิง
ยืนยันแล้ว
4 500286 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
5 500289 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
6 500290 52020012 บ้านสองแควใต้
ยืนยันแล้ว
7 500291 52020014 วัดหาดปู่ด้าย
ยืนยันแล้ว
8 500282 52020016 วัดนาแก้ว
ยืนยันแล้ว
9 500292 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
ยืนยันแล้ว
10 500278 52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง
ยืนยันแล้ว
11 500279 52020025 วังพร้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
12 500280 52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
ยืนยันแล้ว
13 500273 52020028 ศาลาวิทยา
ยืนยันแล้ว
14 500271 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
15 500306 52020030 บ้านดอนธรรม
ยืนยันแล้ว
16 500307 52020031 บ้านทุ่งขาม
ยืนยันแล้ว
17 500310 52020034 บ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
18 500303 52020035 วัดมะกอก-นาบัว
ยืนยันแล้ว
19 500299 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
20 500300 52020040 บ้านแม่ฮวก
ยืนยันแล้ว
21 500448 52020042 วัดสาแล
ยืนยันแล้ว
22 500447 52020044 ชุมชนบ้านมั่ว
ยืนยันแล้ว
23 500444 52020045 บ้านแม่กึ๊ด
ยืนยันแล้ว
24 500445 52020046 อนุบาลเสริมงาม
ยืนยันแล้ว
25 500434 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก
ยืนยันแล้ว
26 500435 52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
27 500429 52020049 บ้านทุ่งต๋ำ
ยืนยันแล้ว
28 500430 52020050 วัดนาเอี้ยง
ยืนยันแล้ว
29 500431 52020051 ศรีลังกาวิทยา
ยืนยันแล้ว
30 500432 52020052 บ้านเหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
31 500433 52020053 สันโป่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
32 500436 52020054 บ้านปงหลวง
ยืนยันแล้ว
33 500437 52020055 บ้านปงแพ่ง
ยืนยันแล้ว
34 500439 52020057 เสริมขวาวิทยา
ยืนยันแล้ว
35 500441 52020059 บ้านแม่ผึ้ง
ยืนยันแล้ว
36 500442 52020060 บ้านแม่เลียง
ยืนยันแล้ว
37 500443 52020061 บ้านแม่เลียงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
38 500428 52020062 บ้านแม่ต๋ำ
ยืนยันแล้ว
39 500426 52020063 เสริมซ้ายวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 500427 52020064 วัดสบแม่ทำ
ยืนยันแล้ว
41 500423 52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)
ยืนยันแล้ว
42 500424 52020066 บ้านท่าโป่ง
ยืนยันแล้ว
43 500425 52020067 บ้านนาจะลา
ยืนยันแล้ว
44 500166 52020068 บ้านท่า
ยืนยันแล้ว
45 500167 52020069 วังหินวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 500168 52020070 บ้านป่าตาล
ยืนยันแล้ว
47 500170 52020071 บ้านสองแคว
ยืนยันแล้ว
48 500177 52020073 ห้วยแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
49 500179 52020075 บ้านสันหลวง
ยืนยันแล้ว
50 500180 52020076 บ้านนาโป่ง
ยืนยันแล้ว
51 500181 52020077 บ้านนาเบี้ย
ยืนยันแล้ว
52 500176 52020079 นาบ้านไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
53 500171 52020082 แม่ถอดวิทยา
ยืนยันแล้ว
54 500172 52020083 บ้านแม่เติน
ยืนยันแล้ว
55 500156 52020086 เถิน-ท่าผา
ยืนยันแล้ว
56 500157 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น
ยืนยันแล้ว
57 500158 52020088 ปางกุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
58 500140 52020089 บ้านหัวน้ำ
ยืนยันแล้ว
59 500141 52020090 แม่มอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
60 500142 52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้
ยืนยันแล้ว
61 500144 52020093 บ้านสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
62 500154 52020094 บ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
63 500151 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย
ยืนยันแล้ว
64 500152 52020096 แม่วะวิทยา
ยืนยันแล้ว
65 500153 52020097 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
66 500161 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
67 500162 52020099 บ้านเวียง
ยืนยันแล้ว
68 500163 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
69 500164 52020101 ล้อมแรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
70 500165 52020102 บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
71 500159 52020103 บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
72 500160 52020104 บ้านหนองเตา
ยืนยันแล้ว
73 500150 52020105 แสลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
74 500146 52020106 บ้านสะเลียมหวาน
ยืนยันแล้ว
75 500147 52020107 บ้านปางอ้า
ยืนยันแล้ว
76 500148 52020108 บ้านท่าเกวียน
ยืนยันแล้ว
77 500149 52020109 แม่พุหอรบวิทยา
ยืนยันแล้ว
78 500145 52020110 บ้านท่าเวียง
ยืนยันแล้ว
79 500510 52020112 ผาปังวิทยา
ยืนยันแล้ว
80 500500 52020113 บ้านแม่ตั๋ง
ยืนยันแล้ว
81 500501 52020114 แม่เชียงรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
82 500511 52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ
ยืนยันแล้ว
83 500505 52020118 ต้นธงวิทยา
ยืนยันแล้ว
84 500508 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา
ยืนยันแล้ว
85 500498 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
86 500499 52020123 บ้านแม่พริกบน
ยืนยันแล้ว
87 500502 52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
ยืนยันแล้ว
88 500131 52020127 บ้านนาบง
ยืนยันแล้ว
89 500122 52020128 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
90 500129 52020130 บ้านนากวาง
ยืนยันแล้ว
91 500095 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
92 500096 52020132 บ้านหนองถ้อย
ยืนยันแล้ว
93 500097 52020133 บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
94 500098 52020134 บ้านหลุก
ยืนยันแล้ว
95 500099 52020135 นาครัวประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
96 500103 52020136 บ้านน้ำโจ้
ยืนยันแล้ว
97 500104 52020137 บ้านป่าจ้ำ
ยืนยันแล้ว
98 500105 52020138 บ้านแม่ปุง
ยืนยันแล้ว
99 500107 52020140 บ้านฮ่องห้า
ยืนยันแล้ว
100 500108 52020141 ทองทิพย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
101 500109 52020142 บ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
102 500110 52020143 กิ่วประชาวิทยา
ยืนยันแล้ว
103 500111 52020144 บ้านนาต๋ม
ยืนยันแล้ว
104 500114 52020147 บ้านบอม
ยืนยันแล้ว
105 500100 52020151 ป่าตันวิทยา
ยืนยันแล้ว
106 500101 52020152 บ้านนาคต
ยืนยันแล้ว
107 500094 52020153 บ้านแม่ทะ
ยืนยันแล้ว
108 500091 52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน
ยืนยันแล้ว
109 500092 52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง
ยืนยันแล้ว
110 500123 52020159 บ้านทุ่งตอน
ยืนยันแล้ว
111 500124 52020160 บ้านนาดู่
ยืนยันแล้ว
112 500125 52020161 บ้านนาดง
ยืนยันแล้ว
113 500117 52020162 บ้านสันป่าเปา
ยืนยันแล้ว
114 500118 52020163 บ้านอ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
115 500120 52020165 บ้านแม่ทาน
ยืนยันแล้ว
116 500121 52020166 บ้านแม่วะ
ยืนยันแล้ว
117 500132 52020167 บ้านก้อมหนองมุง
ยืนยันแล้ว
118 500134 52020169 ห้วยมะเกลือวิทยา
ยืนยันแล้ว
119 500137 52020172 บ้านสามขา
ยืนยันแล้ว
120 500139 52020174 บ้านผาแมว
ยืนยันแล้ว
121 500492 52020175 บ้านแก่น
ยืนยันแล้ว
122 500493 52020176 นายางวิทยา
ยืนยันแล้ว
123 500497 52020180 ไตรมิตรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
124 500483 52020181 บ้านปงกา
ยืนยันแล้ว
125 500484 52020182 บ้านแม่กัวะ
ยืนยันแล้ว
126 500485 52020183 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
127 500486 52020184 บ้านอ้อ
ยืนยันแล้ว
128 500477 52020186 อนุบาลสบปราบ
ยืนยันแล้ว
129 500479 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
130 500481 52020190 บ้านวังพร้าว-สบเรียง
ยืนยันแล้ว
131 500487 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา
ยืนยันแล้ว
132 500488 52020192 บ้านเด่น
ยืนยันแล้ว
133 500489 52020193 บ้านสมัย
ยืนยันแล้ว
134 500490 52020194 บ้านน้ำหลง
ยืนยันแล้ว
135 500491 52020195 บ้านอุมลอง
ยืนยันแล้ว