ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5203 :  สพป.ลำปาง เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 500312 52030001 อนุบาลแจ้ห่ม
ยืนยันแล้ว
2 500314 52030002 บ้านสบฟ้า
ยืนยันแล้ว
3 500315 52030003 บ้านม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
4 500316 52030004 บ้านฮ่องลี่
ยืนยันแล้ว
5 500318 52030006 บ้านหนองนาว
ยืนยันแล้ว
6 500347 52030007 บ้านทุ่งผึ้ง
ยืนยันแล้ว
7 500348 52030008 บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
8 500349 52030009 แจ้คอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 500350 52030010 บ้านทุ่งฮ้าง
ยืนยันแล้ว
10 500351 52030011 บ้านช่อฟ้า
ยืนยันแล้ว
11 500352 52030012 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
ยืนยันแล้ว
12 500325 52030013 ชุมชนบ้านสา
ยืนยันแล้ว
13 500326 52030014 บ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
14 500313 52030015 บ้านสาแพะ
ยืนยันแล้ว
15 500336 52030016 บ้านแม่ตา
ยืนยันแล้ว
16 500337 52030017 บ้านแม่ตาใน
ยืนยันแล้ว
17 500339 52030019 บ้านปงดอน
ยืนยันแล้ว
18 500340 52030020 บ้านไฮ
ยืนยันแล้ว
19 500341 52030021 บ้านเปียงใจ
ยืนยันแล้ว
20 500342 52030022 บ้านเลาสู
ยืนยันแล้ว
21 500343 52030023 ไผ่งามวิทยา
ยืนยันแล้ว
22 500344 52030024 บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
23 500345 52030025 บ้านแม่เบิน
ยืนยันแล้ว
24 500346 52030026 บ้านนาไหม้
ยืนยันแล้ว
25 500330 52030029 ผาช่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
26 500331 52030030 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
27 500332 52030031 บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
28 500333 52030032 บ้านหนองกอก
ยืนยันแล้ว
29 500327 52030033 บ้านแม่สุก
ยืนยันแล้ว
30 500329 52030035 ทุ่งคาวิทยา
ยืนยันแล้ว
31 500323 52030036 บ้านปงคอบ
ยืนยันแล้ว
32 500324 52030037 บ้านสวนดอกคำ
ยืนยันแล้ว
33 500319 52030038 บ้านสันมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
34 500320 52030039 บ้านใหม่เหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
35 500321 52030040 บ้านใหม่ผ้าขาว
ยืนยันแล้ว
36 500183 52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
37 500190 52030045 บ้านทุ่งปี้
ยืนยันแล้ว
38 500191 52030046 บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
39 500196 52030047 บ้านแม่ม่า
ยืนยันแล้ว
40 500206 52030048 บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
41 500224 52030050 บ้านวังใหม่
ยืนยันแล้ว
42 500216 52030055 ร่องเคาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 500187 52030059 บ้านแม่หีด
ยืนยันแล้ว
44 500184 52030060 วังแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
45 500194 52030062 บ้านแม่สุขใน
ยืนยันแล้ว
46 500195 52030063 บ้านป่าแขม
ยืนยันแล้ว
47 500199 52030064 บ้านหัวทุ่ง
ยืนยันแล้ว
48 500201 52030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ
ยืนยันแล้ว
49 500211 52030067 บ้านวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
50 500212 52030068 บ้านแม่พริก
ยืนยันแล้ว
51 500214 52030070 บ้านก่อ
ยืนยันแล้ว
52 500207 52030071 บ้านทุ่งฮี
ยืนยันแล้ว
53 500210 52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
54 500202 52030075 บ้านปงถ้ำ
ยืนยันแล้ว
55 500203 52030076 บ้านแม่เย็น
ยืนยันแล้ว
56 500204 52030077 บ้านเมืองตึง
ยืนยันแล้ว
57 500205 52030078 วังทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
58 500197 52030081 อนุบาลวังเหนือ
ยืนยันแล้ว
59 500193 52030082 ชุมชนบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
60 500192 52030083 บ้านทัพป่าเส้า
ยืนยันแล้ว
61 500359 52030084 บ้านป่าเหมี้ยง
ยืนยันแล้ว
62 500360 52030085 บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
63 500361 52030086 บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
64 500362 52030087 บ้านสบลี
ยืนยันแล้ว
65 500363 52030088 แจ้ซ้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
66 500364 52030089 บ้านหลวงแจ้ซ้อน
ยืนยันแล้ว
67 500365 52030091 บ้านแม่แจ๋ม
ยืนยันแล้ว
68 500386 52030092 บ้านทุ่งจี้
ยืนยันแล้ว
69 500387 52030093 บ้านทุ่งปง
ยืนยันแล้ว
70 500389 52030095 บ้านเฮี้ย
ยืนยันแล้ว
71 500381 52030096 ปลายนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
72 500382 52030097 บ้านถ้ำ
ยืนยันแล้ว
73 500383 52030098 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
ยืนยันแล้ว
74 500384 52030099 บ้านจ๋ง
ยืนยันแล้ว
75 500385 52030100 บ้านทุ่งข่วง
ยืนยันแล้ว
76 500373 52030101 บ้านทุ่งส้าน
ยืนยันแล้ว
77 500379 52030102 บ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
78 500380 52030103 บ้านแม่กองปิน
ยืนยันแล้ว
79 500374 52030104 บ้านขอวิทยา
ยืนยันแล้ว
80 500375 52030105 บ้านทุ่งสะแกง
ยืนยันแล้ว
81 500376 52030106 บ้านป่าเหว
ยืนยันแล้ว
82 500377 52030107 บ้านปางดะ
ยืนยันแล้ว
83 500378 52030108 บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
84 500370 52030110 บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
85 500371 52030111 บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
86 500367 52030112 บ้านน้ำจำ
ยืนยันแล้ว
87 500368 52030113 บ้านแพะ
ยืนยันแล้ว
88 500369 52030114 บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
89 500354 52030116 บ้านต้นงุ้น
ยืนยันแล้ว
90 500355 52030117 บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
91 500356 52030118 บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
92 500357 52030119 บ้านหัวเมือง
ยืนยันแล้ว
93 500353 52030120 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว