ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5203 :  สพป.ลำปาง เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 500312 52030001 อนุบาลแจ้ห่ม
ยังไม่ยืนยัน
2 500314 52030002 บ้านสบฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
3 500315 52030003 บ้านม่วงงาม
ยังไม่ยืนยัน
4 500316 52030004 บ้านฮ่องลี่
ยังไม่ยืนยัน
5 500318 52030006 บ้านหนองนาว
ยังไม่ยืนยัน
6 500347 52030007 บ้านทุ่งผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
7 500348 52030008 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
8 500349 52030009 แจ้คอนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 500350 52030010 บ้านทุ่งฮ้าง
ยังไม่ยืนยัน
10 500351 52030011 บ้านช่อฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
11 500352 52030012 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
12 500325 52030013 ชุมชนบ้านสา
ยังไม่ยืนยัน
13 500326 52030014 บ้านแป้น
ยังไม่ยืนยัน
14 500313 52030015 บ้านสาแพะ
ยังไม่ยืนยัน
15 500336 52030016 บ้านแม่ตา
ยังไม่ยืนยัน
16 500337 52030017 บ้านแม่ตาใน
ยังไม่ยืนยัน
17 500339 52030019 บ้านปงดอน
ยังไม่ยืนยัน
18 500340 52030020 บ้านไฮ
ยังไม่ยืนยัน
19 500341 52030021 บ้านเปียงใจ
ยังไม่ยืนยัน
20 500342 52030022 บ้านเลาสู
ยังไม่ยืนยัน
21 500343 52030023 ไผ่งามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 500344 52030024 บ้านนางาม
ยังไม่ยืนยัน
23 500345 52030025 บ้านแม่เบิน
ยังไม่ยืนยัน
24 500346 52030026 บ้านนาไหม้
ยังไม่ยืนยัน
25 500330 52030029 ผาช่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26 500331 52030030 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
27 500332 52030031 บ้านศรีบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
28 500333 52030032 บ้านหนองกอก
ยังไม่ยืนยัน
29 500327 52030033 บ้านแม่สุก
ยังไม่ยืนยัน
30 500329 52030035 ทุ่งคาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31 500323 52030036 บ้านปงคอบ
ยังไม่ยืนยัน
32 500324 52030037 บ้านสวนดอกคำ
ยังไม่ยืนยัน
33 500319 52030038 บ้านสันมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
34 500320 52030039 บ้านใหม่เหล่ายาว
ยังไม่ยืนยัน
35 500321 52030040 บ้านใหม่ผ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
36 500183 52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 500190 52030045 บ้านทุ่งปี้
ยังไม่ยืนยัน
38 500191 52030046 บ้านวังมน
ยังไม่ยืนยัน
39 500196 52030047 บ้านแม่ม่า
ยังไม่ยืนยัน
40 500206 52030048 บ้านดอนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
41 500224 52030050 บ้านวังใหม่
ยังไม่ยืนยัน
42 500216 52030055 ร่องเคาะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 500187 52030059 บ้านแม่หีด
ยังไม่ยืนยัน
44 500184 52030060 วังแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 500194 52030062 บ้านแม่สุขใน
ยังไม่ยืนยัน
46 500195 52030063 บ้านป่าแขม
ยังไม่ยืนยัน
47 500199 52030064 บ้านหัวทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
48 500201 52030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
49 500211 52030067 บ้านวังโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
50 500212 52030068 บ้านแม่พริก
ยังไม่ยืนยัน
51 500214 52030070 บ้านก่อ
ยังไม่ยืนยัน
52 500207 52030071 บ้านทุ่งฮี
ยังไม่ยืนยัน
53 500210 52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
54 500202 52030075 บ้านปงถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
55 500203 52030076 บ้านแม่เย็น
ยังไม่ยืนยัน
56 500204 52030077 บ้านเมืองตึง
ยังไม่ยืนยัน
57 500205 52030078 วังทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
58 500197 52030081 อนุบาลวังเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
59 500193 52030082 ชุมชนบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
60 500192 52030083 บ้านทัพป่าเส้า
ยังไม่ยืนยัน
61 500359 52030084 บ้านป่าเหมี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
62 500360 52030085 บ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
63 500361 52030086 บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
64 500362 52030087 บ้านสบลี
ยังไม่ยืนยัน
65 500363 52030088 แจ้ซ้อนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
66 500364 52030089 บ้านหลวงแจ้ซ้อน
ยังไม่ยืนยัน
67 500365 52030091 บ้านแม่แจ๋ม
ยังไม่ยืนยัน
68 500386 52030092 บ้านทุ่งจี้
ยังไม่ยืนยัน
69 500387 52030093 บ้านทุ่งปง
ยังไม่ยืนยัน
70 500389 52030095 บ้านเฮี้ย
ยังไม่ยืนยัน
71 500381 52030096 ปลายนาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
72 500382 52030097 บ้านถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
73 500383 52030098 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
ยังไม่ยืนยัน
74 500384 52030099 บ้านจ๋ง
ยังไม่ยืนยัน
75 500385 52030100 บ้านทุ่งข่วง
ยังไม่ยืนยัน
76 500373 52030101 บ้านทุ่งส้าน
ยังไม่ยืนยัน
77 500379 52030102 บ้านหนอง
ยังไม่ยืนยัน
78 500380 52030103 บ้านแม่กองปิน
ยังไม่ยืนยัน
79 500374 52030104 บ้านขอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
80 500375 52030105 บ้านทุ่งสะแกง
ยังไม่ยืนยัน
81 500376 52030106 บ้านป่าเหว
ยังไม่ยืนยัน
82 500377 52030107 บ้านปางดะ
ยังไม่ยืนยัน
83 500378 52030108 บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
84 500370 52030110 บ้านดอนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
85 500371 52030111 บ้านดอนไชย
ยังไม่ยืนยัน
86 500367 52030112 บ้านน้ำจำ
ยังไม่ยืนยัน
87 500368 52030113 บ้านแพะ
ยังไม่ยืนยัน
88 500369 52030114 บ้านทุ่งโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
89 500354 52030116 บ้านต้นงุ้น
ยังไม่ยืนยัน
90 500355 52030117 บ้านขาม
ยังไม่ยืนยัน
91 500356 52030118 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
92 500357 52030119 บ้านหัวเมือง
ยังไม่ยืนยัน
93 500353 52030120 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน