ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5301 :  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 690061 53010001 บ้านเหล่าป่าสา
ยังไม่ยืนยัน
2 690062 53010002 บ้านขุนฝาง
ยังไม่ยืนยัน
3 690012 53010003 บ้านบ่อพระ
ยังไม่ยืนยัน
4 690013 53010004 บ้านหาดเสือเต้น
ยังไม่ยืนยัน
5 690014 53010005 บ้านคุ้งตะเภา
ยังไม่ยืนยัน
6 690015 53010006 ป่าขนุนเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
7 690016 53010007 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8 690017 53010008 บ้านหัวหาด
ยังไม่ยืนยัน
9 690043 53010009 วัดศรีธาราม
ยังไม่ยืนยัน
10 690039 53010010 ชุมชนเมืองปากฝาง
ยังไม่ยืนยัน
11 690040 53010011 บ้านงิ้วงาม
ยังไม่ยืนยัน
12 690042 53010013 มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
13 690002 53010014 บ้านวังถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
14 690007 53010015 บ้านห้วยฉลอง
ยังไม่ยืนยัน
15 690033 53010016 วัดอรัญญิการาม
ยังไม่ยืนยัน
16 690034 53010017 วัดดอย
ยังไม่ยืนยัน
17 690035 53010018 ม่อนดินแดงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18 690036 53010019 พิชัยดาบหัก 1
ยังไม่ยืนยัน
19 690032 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ์
ยังไม่ยืนยัน
20 690052 53010021 น้ำริดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
21 690053 53010022 ชายเขาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22 690031 53010025 วัดคุ้งวารี
ยังไม่ยืนยัน
23 690030 53010027 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
24 690064 53010028 บ้านเด่นด่าน
ยังไม่ยืนยัน
25 690065 53010029 สามัคยาราม
ยังไม่ยืนยัน
26 690008 53010030 วัดคุ้งยาง
ยังไม่ยืนยัน
27 690055 53010032 ปางต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
28 690056 53010033 ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
29 690050 53010034 ราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
30 690051 53010035 บ้านน้ำไคร้
ยังไม่ยืนยัน
31 690045 53010036 ชุมชนด่านวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32 690046 53010037 วัดแม่เฉย
ยังไม่ยืนยัน
33 690047 53010038 ราษฎร์อํานวย
ยังไม่ยืนยัน
34 690048 53010039 ประชาชนอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
35 690049 53010040 ราษฎร์ดําริ
ยังไม่ยืนยัน
36 690023 53010041 หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
37 690024 53010042 สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
ยังไม่ยืนยัน
38 690025 53010043 วัดทุ่งเศรษฐี
ยังไม่ยืนยัน
39 690057 53010044 วัดวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
40 690004 53010046 วัดผาจักร
ยังไม่ยืนยัน
41 690059 53010049 วัดคลองนาพง
ยังไม่ยืนยัน
42 690003 53010051 วัดพระฝาง
ยังไม่ยืนยัน
43 690026 53010052 บ้านวังโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
44 690027 53010054 วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
45 690028 53010055 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
46 690044 53010056 บ้านหนองป่าไร่
ยังไม่ยืนยัน
47 690067 53010057 บ้านวังดิน
ยังไม่ยืนยัน
48 690066 53010058 สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 690071 53010059 วัดสิงห์ศรีสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
50 690001 53010061 วัดดอยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
51 690018 53010062 บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
52 690019 53010063 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
ยังไม่ยืนยัน
53 690020 53010064 บ้านซ่านสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
54 690021 53010065 ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
55 690022 53010066 บ้านดงช้างดี
ยังไม่ยืนยัน
56 690068 53010067 นาน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57 690005 53010068 วัดช่องลม
ยังไม่ยืนยัน
58 690069 53010070 บ้านหาดงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
59 690070 53010071 บ้านวังแดง
ยังไม่ยืนยัน
60 690076 53010072 บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
61 690077 53010073 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
62 690078 53010074 ศรีอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
63 690079 53010075 บ้านข่อยสูง
ยังไม่ยืนยัน
64 690087 53010076 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
ยังไม่ยืนยัน
65 690088 53010077 บ้านไชยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
66 690089 53010078 บ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
67 690094 53010079 บ้านชําทอง
ยังไม่ยืนยัน
68 690095 53010080 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
69 690085 53010082 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
70 690082 53010083 ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
71 690083 53010084 หมู่ห้าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
72 690090 53010085 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
73 690093 53010086 วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
74 690074 53010087 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
75 690080 53010089 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
76 690072 53010091 ชุมชนบ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
77 690073 53010092 บ้านท่าอวน
ยังไม่ยืนยัน
78 690086 53010094 บ้านเด่นสําโรง
ยังไม่ยืนยัน
79 690092 53010095 บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
80 690096 53010096 บ้านหาดสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
81 690186 53010097 บ้านคลองกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
82 690187 53010098 บ้านปากคลอง
ยังไม่ยืนยัน
83 690188 53010099 บ้านกองโค
ยังไม่ยืนยัน
84 690191 53010100 บ้านท่าเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
85 690192 53010101 บ้านป่าแต้ว
ยังไม่ยืนยัน
86 690193 53010102 บ้านบึงท่ายวน
ยังไม่ยืนยัน
87 690203 53010103 บ้านป่ากะพี้
ยังไม่ยืนยัน
88 690204 53010104 วัดดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
89 690179 53010106 บ้านหาดทับยา
ยังไม่ยืนยัน
90 690216 53010107 บ้านท่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
91 690218 53010108 บ้านชําสอง
ยังไม่ยืนยัน
92 690221 53010109 บ้านชําหนึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
93 690223 53010111 บ้านชําตก
ยังไม่ยืนยัน
94 690200 53010113 บ้านเต่าไหเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
95 690229 53010114 บ้านหนองกวาง
ยังไม่ยืนยัน
96 690225 53010115 บ้านนายาง
ยังไม่ยืนยัน
97 690226 53010116 บ้านหลักร้อย
ยังไม่ยืนยัน
98 690227 53010117 บ้านนาอิซาง
ยังไม่ยืนยัน
99 690212 53010119 แหลมนกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
100 690214 53010120 บ้านฟากบึง
ยังไม่ยืนยัน
101 690209 53010121 นาอินวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
102 690180 53010122 บ้านหน้าพระธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
103 690181 53010123 บ้านคลองละวาน
ยังไม่ยืนยัน
104 690182 53010124 บ้านหัวค่าย
ยังไม่ยืนยัน
105 690185 53010125 บ้านคลองกะชี
ยังไม่ยืนยัน
106 690177 53010126 บ้านในเมือง
ยังไม่ยืนยัน
107 690210 53010127 ชุมชนบ้านโคน
ยังไม่ยืนยัน
108 690213 53010128 บ้านคลองเรียงงาม
ยังไม่ยืนยัน
109 690211 53010129 บ้านคลองกะพั้ว
ยังไม่ยืนยัน
110 690219 53010131 บ้านดารา
ยังไม่ยืนยัน
111 690194 53010132 วัดบ้านเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
112 690195 53010133 บ้านวังสําโม
ยังไม่ยืนยัน
113 690220 53010134 บ้านวังสะโม
ยังไม่ยืนยัน
114 690184 53010135 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
ยังไม่ยืนยัน
115 690190 53010136 บ้านท้ายน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
116 690183 53010137 วัดโรงม้า
ยังไม่ยืนยัน
117 690178 53010138 บ้านดอนโพ
ยังไม่ยืนยัน
118 690202 53010139 วัดพญาปันแดน
ยังไม่ยืนยัน
119 690201 53010140 ชุมชนบ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
120 690208 53010141 บ้านขอม
ยังไม่ยืนยัน
121 690206 53010142 บ้านท่ามะปราง
ยังไม่ยืนยัน
122 690207 53010143 บ้านทุ่งป่ากระถิน
ยังไม่ยืนยัน
123 690189 53010144 บ้านคลองละมุง
ยังไม่ยืนยัน
124 690198 53010145 วัดวังผักรุง
ยังไม่ยืนยัน
125 690199 53010146 บ้านดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
126 690217 53010147 วัดไร่อ้อย
ยังไม่ยืนยัน
127 690197 53010149 ไร่อ้อย
ยังไม่ยืนยัน
128 690258 53010150 วัดน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
129 690259 53010151 วัดนาทะเล
ยังไม่ยืนยัน
130 690260 53010152 วัดห้องสูง
ยังไม่ยืนยัน
131 690267 53010154 บ้านชําผักหนาม
ยังไม่ยืนยัน
132 690268 53010155 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
133 690269 53010156 ด่านแม่คํามัน
ยังไม่ยืนยัน
134 690264 53010160 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
ยังไม่ยืนยัน
135 690270 53010162 ชุมชนวัดบรมธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
136 690252 53010164 นานกกก
ยังไม่ยืนยัน
137 690276 53010165 วัดดงสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
138 690274 53010166 วัดโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
139 690275 53010167 วัดสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
140 690273 53010169 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
141 690257 53010173 วัดดอนสัก
ยังไม่ยืนยัน
142 690253 53010174 วัดใหม่
ยังไม่ยืนยัน
143 690251 53010175 บ้านห้วยใต้
ยังไม่ยืนยัน
144 690249 53010176 อนุบาลชุมชนหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
145 690308 53010178 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
ยังไม่ยืนยัน
146 690313 53010179 บ้านห้วยปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
147 690314 53010180 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
148 690293 53010181 บ้านแสนขัน
ยังไม่ยืนยัน
149 690294 53010182 บ้านแพะ
ยังไม่ยืนยัน
150 690295 53010183 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
151 690296 53010184 บ้านปางหมิ่น
ยังไม่ยืนยัน
152 690297 53010185 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
153 690298 53010186 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
154 690299 53010187 เลอเดชประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
155 690309 53010190 บ้านนาป่าคาย
ยังไม่ยืนยัน
156 690310 53010191 บ้านวังปรากฏ
ยังไม่ยืนยัน
157 690300 53010193 บ้านน้ำหมีใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
158 690301 53010194 วังโป่งดํารงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
159 690302 53010195 บ้านร้องลึก
ยังไม่ยืนยัน
160 690303 53010196 บ้านปางวุ้น
ยังไม่ยืนยัน
161 690304 53010197 บ้านผักขวง
ยังไม่ยืนยัน