ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5301 :  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 690061 53010001 บ้านเหล่าป่าสา
ยืนยันแล้ว
2 690062 53010002 บ้านขุนฝาง
ยืนยันแล้ว
3 690012 53010003 บ้านบ่อพระ
ยืนยันแล้ว
4 690013 53010004 บ้านหาดเสือเต้น
ยืนยันแล้ว
5 690014 53010005 บ้านคุ้งตะเภา
ยืนยันแล้ว
6 690015 53010006 ป่าขนุนเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
7 690016 53010007 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
ยืนยันแล้ว
8 690017 53010008 บ้านหัวหาด
ยืนยันแล้ว
9 690043 53010009 วัดศรีธาราม
ยืนยันแล้ว
10 690039 53010010 ชุมชนเมืองปากฝาง
ยืนยันแล้ว
11 690040 53010011 บ้านงิ้วงาม
ยืนยันแล้ว
12 690042 53010013 มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
13 690002 53010014 บ้านวังถ้ำ
ยืนยันแล้ว
14 690007 53010015 บ้านห้วยฉลอง
ยืนยันแล้ว
15 690033 53010016 วัดอรัญญิการาม
ยืนยันแล้ว
16 690034 53010017 วัดดอย
ยืนยันแล้ว
17 690035 53010018 ม่อนดินแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
18 690036 53010019 พิชัยดาบหัก 1
ยืนยันแล้ว
19 690032 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
20 690052 53010021 น้ำริดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
21 690053 53010022 ชายเขาวิทยา
ยืนยันแล้ว
22 690031 53010025 วัดคุ้งวารี
ยืนยันแล้ว
23 690030 53010027 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
24 690064 53010028 บ้านเด่นด่าน
ยืนยันแล้ว
25 690065 53010029 สามัคยาราม
ยืนยันแล้ว
26 690008 53010030 วัดคุ้งยาง
ยืนยันแล้ว
27 690055 53010032 ปางต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
28 690056 53010033 ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
29 690050 53010034 ราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
30 690051 53010035 บ้านน้ำไคร้
ยืนยันแล้ว
31 690045 53010036 ชุมชนด่านวิทยา
ยืนยันแล้ว
32 690046 53010037 วัดแม่เฉย
ยืนยันแล้ว
33 690047 53010038 ราษฎร์อํานวย
ยืนยันแล้ว
34 690048 53010039 ประชาชนอุทิศ
ยืนยันแล้ว
35 690049 53010040 ราษฎร์ดําริ
ยืนยันแล้ว
36 690023 53010041 หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
ยืนยันแล้ว
37 690024 53010042 สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
38 690025 53010043 วัดทุ่งเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
39 690057 53010044 วัดวังยาง
ยืนยันแล้ว
40 690004 53010046 วัดผาจักร
ยืนยันแล้ว
41 690059 53010049 วัดคลองนาพง
ยืนยันแล้ว
42 690003 53010051 วัดพระฝาง
ยืนยันแล้ว
43 690026 53010052 บ้านวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
44 690027 53010054 วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
45 690028 53010055 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ยืนยันแล้ว
46 690044 53010056 บ้านหนองป่าไร่
ยืนยันแล้ว
47 690067 53010057 บ้านวังดิน
ยืนยันแล้ว
48 690066 53010058 สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 690071 53010059 วัดสิงห์ศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
50 690001 53010061 วัดดอยแก้ว
ยืนยันแล้ว
51 690018 53010062 บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
52 690019 53010063 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
ยืนยันแล้ว
53 690020 53010064 บ้านซ่านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
54 690021 53010065 ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
55 690022 53010066 บ้านดงช้างดี
ยืนยันแล้ว
56 690068 53010067 นาน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
57 690005 53010068 วัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
58 690069 53010070 บ้านหาดงิ้ว
ยืนยันแล้ว
59 690070 53010071 บ้านวังแดง
ยืนยันแล้ว
60 690076 53010072 บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
61 690077 53010073 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
62 690078 53010074 ศรีอุทิศ
ยืนยันแล้ว
63 690079 53010075 บ้านข่อยสูง
ยืนยันแล้ว
64 690087 53010076 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
ยืนยันแล้ว
65 690088 53010077 บ้านไชยมงคล
ยืนยันแล้ว
66 690089 53010078 บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
67 690094 53010079 บ้านชําทอง
ยืนยันแล้ว
68 690095 53010080 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
69 690085 53010082 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
70 690082 53010083 ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
71 690083 53010084 หมู่ห้าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
72 690090 53010085 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
73 690093 53010086 วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
74 690074 53010087 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
75 690080 53010089 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
76 690072 53010091 ชุมชนบ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
77 690073 53010092 บ้านท่าอวน
ยืนยันแล้ว
78 690086 53010094 บ้านเด่นสําโรง
ยืนยันแล้ว
79 690092 53010095 บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
80 690096 53010096 บ้านหาดสองแคว
ยืนยันแล้ว
81 690186 53010097 บ้านคลองกล้วย
ยืนยันแล้ว
82 690187 53010098 บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
83 690188 53010099 บ้านกองโค
ยืนยันแล้ว
84 690191 53010100 บ้านท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
85 690192 53010101 บ้านป่าแต้ว
ยืนยันแล้ว
86 690193 53010102 บ้านบึงท่ายวน
ยืนยันแล้ว
87 690203 53010103 บ้านป่ากะพี้
ยืนยันแล้ว
88 690204 53010104 วัดดอกไม้
ยืนยันแล้ว
89 690179 53010106 บ้านหาดทับยา
ยืนยันแล้ว
90 690216 53010107 บ้านท่าสัก
ยืนยันแล้ว
91 690218 53010108 บ้านชําสอง
ยืนยันแล้ว
92 690221 53010109 บ้านชําหนึ่ง
ยืนยันแล้ว
93 690223 53010111 บ้านชําตก
ยืนยันแล้ว
94 690200 53010113 บ้านเต่าไหเหนือ
ยืนยันแล้ว
95 690229 53010114 บ้านหนองกวาง
ยืนยันแล้ว
96 690225 53010115 บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
97 690226 53010116 บ้านหลักร้อย
ยืนยันแล้ว
98 690227 53010117 บ้านนาอิซาง
ยืนยันแล้ว
99 690212 53010119 แหลมนกแก้ว
ยืนยันแล้ว
100 690214 53010120 บ้านฟากบึง
ยืนยันแล้ว
101 690209 53010121 นาอินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
102 690180 53010122 บ้านหน้าพระธาตุ
ยืนยันแล้ว
103 690181 53010123 บ้านคลองละวาน
ยืนยันแล้ว
104 690182 53010124 บ้านหัวค่าย
ยืนยันแล้ว
105 690185 53010125 บ้านคลองกะชี
ยืนยันแล้ว
106 690177 53010126 บ้านในเมือง
ยืนยันแล้ว
107 690210 53010127 ชุมชนบ้านโคน
ยืนยันแล้ว
108 690213 53010128 บ้านคลองเรียงงาม
ยืนยันแล้ว
109 690211 53010129 บ้านคลองกะพั้ว
ยืนยันแล้ว
110 690219 53010131 บ้านดารา
ยืนยันแล้ว
111 690194 53010132 วัดบ้านเกาะ
ยืนยันแล้ว
112 690195 53010133 บ้านวังสําโม
ยืนยันแล้ว
113 690220 53010134 บ้านวังสะโม
ยืนยันแล้ว
114 690184 53010135 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
ยืนยันแล้ว
115 690190 53010136 บ้านท้ายน้ำ
ยืนยันแล้ว
116 690183 53010137 วัดโรงม้า
ยืนยันแล้ว
117 690178 53010138 บ้านดอนโพ
ยืนยันแล้ว
118 690202 53010139 วัดพญาปันแดน
ยืนยันแล้ว
119 690201 53010140 ชุมชนบ้านดง
ยืนยันแล้ว
120 690208 53010141 บ้านขอม
ยืนยันแล้ว
121 690206 53010142 บ้านท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
122 690207 53010143 บ้านทุ่งป่ากระถิน
ยืนยันแล้ว
123 690189 53010144 บ้านคลองละมุง
ยืนยันแล้ว
124 690198 53010145 วัดวังผักรุง
ยืนยันแล้ว
125 690199 53010146 บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
126 690217 53010147 วัดไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
127 690197 53010149 ไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
128 690258 53010150 วัดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
129 690259 53010151 วัดนาทะเล
ยืนยันแล้ว
130 690260 53010152 วัดห้องสูง
ยืนยันแล้ว
131 690267 53010154 บ้านชําผักหนาม
ยืนยันแล้ว
132 690268 53010155 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
133 690269 53010156 ด่านแม่คํามัน
ยืนยันแล้ว
134 690264 53010160 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
ยืนยันแล้ว
135 690270 53010162 ชุมชนวัดบรมธาตุ
ยืนยันแล้ว
136 690252 53010164 นานกกก
ยืนยันแล้ว
137 690276 53010165 วัดดงสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
138 690274 53010166 วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
139 690275 53010167 วัดสว่าง
ยืนยันแล้ว
140 690273 53010169 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
ยืนยันแล้ว
141 690257 53010173 วัดดอนสัก
ยืนยันแล้ว
142 690253 53010174 วัดใหม่
ยืนยันแล้ว
143 690251 53010175 บ้านห้วยใต้
ยืนยันแล้ว
144 690249 53010176 อนุบาลชุมชนหัวดง
ยืนยันแล้ว
145 690308 53010178 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
ยืนยันแล้ว
146 690313 53010179 บ้านห้วยปลาดุก
ยืนยันแล้ว
147 690314 53010180 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
148 690293 53010181 บ้านแสนขัน
ยืนยันแล้ว
149 690294 53010182 บ้านแพะ
ยืนยันแล้ว
150 690295 53010183 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
151 690296 53010184 บ้านปางหมิ่น
ยืนยันแล้ว
152 690297 53010185 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
153 690298 53010186 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
154 690299 53010187 เลอเดชประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
155 690309 53010190 บ้านนาป่าคาย
ยืนยันแล้ว
156 690310 53010191 บ้านวังปรากฏ
ยืนยันแล้ว
157 690300 53010193 บ้านน้ำหมีใหญ่
ยืนยันแล้ว
158 690301 53010194 วังโป่งดํารงวิทย์
ยืนยันแล้ว
159 690302 53010195 บ้านร้องลึก
ยืนยันแล้ว
160 690303 53010196 บ้านปางวุ้น
ยืนยันแล้ว
161 690304 53010197 บ้านผักขวง
ยืนยันแล้ว