ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5601 :  สพป.พะเยา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 320011 56010001 บ้านจำป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
2 320012 56010002 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
ยังไม่ยืนยัน
3 320053 56010007 บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
4 320054 56010008 บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
5 320027 56010009 บ้านต๋อม
ยังไม่ยืนยัน
6 320032 56010011 ตำบลสันป่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
7 320049 56010012 บ้านร่องห้า
ยังไม่ยืนยัน
8 320034 56010013 บ้านต๊ำพระแล
ยังไม่ยืนยัน
9 320037 56010015 ชุมชนบ้านตุ้มท่า
ยังไม่ยืนยัน
10 320038 56010016 บ้านต๊ำเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
11 320026 56010019 บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
12 320021 56010022 บ้านสันเวียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
13 320023 56010024 บ้านสาง
ยังไม่ยืนยัน
14 320048 56010025 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
15 320047 56010026 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
16 320016 56010028 บ้านแม่กา
ยังไม่ยืนยัน
17 320013 56010030 บ้านห้วยเคียน
ยังไม่ยืนยัน
18 320014 56010031 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
ยังไม่ยืนยัน
19 320015 56010032 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ยังไม่ยืนยัน
20 320008 56010034 บ้านร่องคำ
ยังไม่ยืนยัน
21 320006 56010037 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
22 320007 56010038 บ้านแม่นาเรือใต้
ยังไม่ยืนยัน
23 320046 56010039 บ้านภูเงิน
ยังไม่ยืนยัน
24 320042 56010040 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
25 320043 56010041 บ้านป่าคา
ยังไม่ยืนยัน
26 320040 56010045 บ้านต๊ำม่อน
ยังไม่ยืนยัน
27 320001 56010048 ชุมชนบ้านแม่ใส
ยังไม่ยืนยัน
28 320055 56010051 อนุบาลพะเยา
ยังไม่ยืนยัน
29 320168 56010056 บ้านหนองหล่ม
ยังไม่ยืนยัน
30 320169 56010057 บ้านแม่พริก
ยังไม่ยืนยัน
31 320170 56010058 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
32 320152 56010059 บ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
33 320144 56010062 บ้านจำไก่
ยังไม่ยืนยัน
34 320139 56010065 บ้านดอกคำใต้
ยังไม่ยืนยัน
35 320140 56010066 ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
ยังไม่ยืนยัน
36 320162 56010067 บ้านถ้ำประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
37 320161 56010068 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
38 320171 56010069 บ้านปางงุ้น
ยังไม่ยืนยัน
39 320148 56010071 บ้านทุ่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
40 320150 56010072 บ้านสันจกปก
ยังไม่ยืนยัน
41 320154 56010073 บ้านค่า
ยังไม่ยืนยัน
42 320155 56010074 บ้านค่าบน
ยังไม่ยืนยัน
43 320142 56010076 บ้านร่องจว้า
ยังไม่ยืนยัน
44 320146 56010077 อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
ยังไม่ยืนยัน
45 320147 56010079 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
46 320163 56010080 บ้านปาง
ยังไม่ยืนยัน
47 320165 56010082 บ้านโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
48 320166 56010083 บ้านปิน
ยังไม่ยืนยัน
49 320160 56010085 บ้านวังขอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
50 320156 56010086 ชุมชนบ้านห้วยลาน
ยังไม่ยืนยัน
51 320158 56010088 บ้านทุ่งต้นศรี
ยังไม่ยืนยัน
52 320159 56010089 บ้านเนินสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
53 320243 56010091 บ้านสันต้นม่วง
ยังไม่ยืนยัน
54 320248 56010093 บ้านป่าแฝกเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
55 320228 56010094 บ้านดงอินตา
ยังไม่ยืนยัน
56 320230 56010096 บ้านดงบุญนาค
ยังไม่ยืนยัน
57 320225 56010098 บ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
58 320226 56010099 บ้านไร่อ้อย
ยังไม่ยืนยัน
59 320244 56010101 บ้านห้วยเจริญราษฏร์
ยังไม่ยืนยัน
60 320245 56010102 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
61 320246 56010103 บ้านหนองสระ
ยังไม่ยืนยัน
62 320227 56010105 บ้านป่าตึง
ยังไม่ยืนยัน
63 320224 56010106 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
ยังไม่ยืนยัน
64 320232 56010107 ชุมชนบ้านแม่สุก
ยังไม่ยืนยัน
65 320233 56010108 บ้านแม่จว้า
ยังไม่ยืนยัน
66 320234 56010109 บ้านแม่จว้าใต้
ยังไม่ยืนยัน
67 320235 56010112 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
ยังไม่ยืนยัน
68 320237 56010113 บ้านป่าสักสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
69 320238 56010114 บ้านทุ่งป่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
70 320239 56010115 เจริญใจ
ยังไม่ยืนยัน
71 320250 56010116 บ้านป่าแฝกใต้
ยังไม่ยืนยัน
72 320275 56010117 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
73 320276 56010118 อนุบาลภูกามยาว
ยังไม่ยืนยัน
74 320277 56010119 บ้านแม่อิง
ยังไม่ยืนยัน
75 320280 56010120 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
76 320281 56010121 บ้านร่องปอ
ยังไม่ยืนยัน
77 320279 56010125 บ้านสันต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
78 320284 56010126 บ้านอิงโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
79 320285 56010127 บ้านห้วยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
80 320286 56010128 บ้านม่วงคำ
ยังไม่ยืนยัน
81 320287 56010129 บ้านกาดถี
ยังไม่ยืนยัน
82 320289 56010131 บ้านหนองลาว
ยังไม่ยืนยัน
83 320290 56010132 บ้านห้วยทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน