ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5601 :  สพป.พะเยา เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 320011 56010001 บ้านจำป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2 320012 56010002 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
ยืนยันแล้ว
3 320053 56010007 บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
4 320054 56010008 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
5 320027 56010009 บ้านต๋อม
ยืนยันแล้ว
6 320032 56010011 ตำบลสันป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
7 320049 56010012 บ้านร่องห้า
ยืนยันแล้ว
8 320034 56010013 บ้านต๊ำพระแล
ยืนยันแล้ว
9 320037 56010015 ชุมชนบ้านตุ้มท่า
ยืนยันแล้ว
10 320038 56010016 บ้านต๊ำเหล่า
ยืนยันแล้ว
11 320026 56010019 บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
12 320021 56010022 บ้านสันเวียงใหม่
ยืนยันแล้ว
13 320023 56010024 บ้านสาง
ยืนยันแล้ว
14 320048 56010025 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
15 320047 56010026 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
16 320016 56010028 บ้านแม่กา
ยืนยันแล้ว
17 320013 56010030 บ้านห้วยเคียน
ยืนยันแล้ว
18 320014 56010031 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
ยืนยันแล้ว
19 320015 56010032 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ยืนยันแล้ว
20 320008 56010034 บ้านร่องคำ
ยืนยันแล้ว
21 320006 56010037 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
22 320007 56010038 บ้านแม่นาเรือใต้
ยืนยันแล้ว
23 320046 56010039 บ้านภูเงิน
ยืนยันแล้ว
24 320042 56010040 บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
25 320043 56010041 บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
26 320040 56010045 บ้านต๊ำม่อน
ยืนยันแล้ว
27 320001 56010048 ชุมชนบ้านแม่ใส
ยืนยันแล้ว
28 320055 56010051 อนุบาลพะเยา
ยืนยันแล้ว
29 320168 56010056 บ้านหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
30 320169 56010057 บ้านแม่พริก
ยืนยันแล้ว
31 320170 56010058 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
32 320152 56010059 บ้านดง
ยืนยันแล้ว
33 320144 56010062 บ้านจำไก่
ยืนยันแล้ว
34 320139 56010065 บ้านดอกคำใต้
ยืนยันแล้ว
35 320140 56010066 ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
ยืนยันแล้ว
36 320162 56010067 บ้านถ้ำประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
37 320161 56010068 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
38 320171 56010069 บ้านปางงุ้น
ยืนยันแล้ว
39 320148 56010071 บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
40 320150 56010072 บ้านสันจกปก
ยืนยันแล้ว
41 320154 56010073 บ้านค่า
ยืนยันแล้ว
42 320155 56010074 บ้านค่าบน
ยืนยันแล้ว
43 320142 56010076 บ้านร่องจว้า
ยืนยันแล้ว
44 320146 56010077 อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
ยืนยันแล้ว
45 320147 56010079 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
46 320163 56010080 บ้านปาง
ยืนยันแล้ว
47 320165 56010082 บ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
48 320166 56010083 บ้านปิน
ยืนยันแล้ว
49 320160 56010085 บ้านวังขอนแดง
ยืนยันแล้ว
50 320156 56010086 ชุมชนบ้านห้วยลาน
ยืนยันแล้ว
51 320158 56010088 บ้านทุ่งต้นศรี
ยืนยันแล้ว
52 320159 56010089 บ้านเนินสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
53 320243 56010091 บ้านสันต้นม่วง
ยืนยันแล้ว
54 320248 56010093 บ้านป่าแฝกเหนือ
ยืนยันแล้ว
55 320228 56010094 บ้านดงอินตา
ยืนยันแล้ว
56 320230 56010096 บ้านดงบุญนาค
ยืนยันแล้ว
57 320225 56010098 บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
58 320226 56010099 บ้านไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
59 320244 56010101 บ้านห้วยเจริญราษฏร์
ยืนยันแล้ว
60 320245 56010102 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
61 320246 56010103 บ้านหนองสระ
ยืนยันแล้ว
62 320227 56010105 บ้านป่าตึง
ยืนยันแล้ว
63 320224 56010106 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
ยืนยันแล้ว
64 320232 56010107 ชุมชนบ้านแม่สุก
ยืนยันแล้ว
65 320233 56010108 บ้านแม่จว้า
ยืนยันแล้ว
66 320234 56010109 บ้านแม่จว้าใต้
ยืนยันแล้ว
67 320235 56010112 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
ยืนยันแล้ว
68 320237 56010113 บ้านป่าสักสามัคคี
ยืนยันแล้ว
69 320238 56010114 บ้านทุ่งป่าข่า
ยืนยันแล้ว
70 320239 56010115 เจริญใจ
ยืนยันแล้ว
71 320250 56010116 บ้านป่าแฝกใต้
ยืนยันแล้ว
72 320275 56010117 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
ยืนยันแล้ว
73 320276 56010118 อนุบาลภูกามยาว
ยืนยันแล้ว
74 320277 56010119 บ้านแม่อิง
ยืนยันแล้ว
75 320280 56010120 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
76 320281 56010121 บ้านร่องปอ
ยืนยันแล้ว
77 320279 56010125 บ้านสันต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
78 320284 56010126 บ้านอิงโค้ง
ยืนยันแล้ว
79 320285 56010127 บ้านห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
80 320286 56010128 บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
81 320287 56010129 บ้านกาดถี
ยืนยันแล้ว
82 320289 56010131 บ้านหนองลาว
ยืนยันแล้ว
83 320290 56010132 บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว