ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5701 :  สพป.เชียงราย เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 120083 57010001 บ้านโป่งเกลือ
ยืนยันแล้ว
2 120084 57010002 บ้านโป่งช้าง
ยืนยันแล้ว
3 120085 57010003 ดอยลานพิทยา
ยืนยันแล้ว
4 120086 57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
ยืนยันแล้ว
5 120088 57010006 บ้านจำหวาย
ยืนยันแล้ว
6 120089 57010007 บ้านจำบอน
ยืนยันแล้ว
7 120040 57010008 บ้านผาเสริฐ
ยืนยันแล้ว
8 120042 57010009 บ้านโป่งนาคำ
ยืนยันแล้ว
9 120044 57010011 บ้านดอยฮาง
ยืนยันแล้ว
10 120060 57010012 บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
11 120069 57010013 บ้านท่าสาย
ยืนยันแล้ว
12 120070 57010014 บ้านหัวดอย
ยืนยันแล้ว
13 120029 57010016 ห้วยพลูพิทยา
ยืนยันแล้ว
14 120030 57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
ยืนยันแล้ว
15 120031 57010018 บ้านถ้ำผาตอง
ยืนยันแล้ว
16 120032 57010019 บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
17 120028 57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
18 120026 57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
ยืนยันแล้ว
19 120027 57010022 บ้านนางแลใน
ยืนยันแล้ว
20 120024 57010023 บ้านนางแล
ยืนยันแล้ว
21 120025 57010024 บ้านสันต้นขาม
ยืนยันแล้ว
22 120022 57010025 บ้านโป่งพระบาท
ยืนยันแล้ว
23 120023 57010026 บ้านโป่งน้ำตก
ยืนยันแล้ว
24 120019 57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ยืนยันแล้ว
25 120020 57010028 บ้านขัวแคร่
ยืนยันแล้ว
26 120021 57010029 บ้านป่าสักไก่
ยืนยันแล้ว
27 120061 57010030 บ้านริมลาว
ยืนยันแล้ว
28 120062 57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัย
ยืนยันแล้ว
29 120063 57010032 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
30 120064 57010033 บ้านปุยคำ
ยืนยันแล้ว
31 120065 57010034 บ้านสันกลาง
ยืนยันแล้ว
32 120067 57010036 บ้านหนองหม้อ
ยืนยันแล้ว
33 120053 57010037 บ้านแม่กรณ์
ยืนยันแล้ว
34 120054 57010038 บ้านปางริมกรณ์
ยืนยันแล้ว
35 120057 57010040 บ้านปางคึก
ยืนยันแล้ว
36 120052 57010042 บ้านปางลาว
ยืนยันแล้ว
37 120050 57010043 บ้านเวียงกลาง
ยืนยันแล้ว
38 120046 57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ยืนยันแล้ว
39 120047 57010046 ห้วยเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
40 120048 57010047 บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
41 120049 57010048 บ้านโล๊ะป่าห้า
ยืนยันแล้ว
42 120038 57010049 บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
43 120039 57010050 บ้านรวมมิตร
ยืนยันแล้ว
44 120041 57010051 ผาขวางวิทยา
ยืนยันแล้ว
45 120033 57010053 แม่ยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
46 120034 57010054 บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
47 120036 57010056 บ้านห้วยขม
ยืนยันแล้ว
48 120003 57010057 อนุบาลหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
49 120004 57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
50 120006 57010059 บ้านป่ายางมน
ยืนยันแล้ว
51 120018 57010063 บ้านป่ายางหลวง
ยืนยันแล้ว
52 120014 57010064 บ้านน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
53 120016 57010066 บ้านเวียงกือนา
ยืนยันแล้ว
54 120002 57010068 อนุบาลเชียงราย
ยืนยันแล้ว
55 120001 57010069 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
56 120068 57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
57 120005 57010074 บ้านห้วยชมภู
ยืนยันแล้ว
58 120009 57010075 บ้านปางขอน
ยืนยันแล้ว
59 120010 57010076 บ้านผาลั้ง
ยืนยันแล้ว
60 120011 57010077 บ้านจะคือ
ยืนยันแล้ว
61 120055 57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยม
ยืนยันแล้ว
62 120059 57010079 แม่มอญวิทยา
ยืนยันแล้ว
63 120037 57010081 บ้านห้วยแม่ซ้าย
ยืนยันแล้ว
64 120081 57010082 บ้านป่าก๊อ
ยืนยันแล้ว
65 120082 57010083 บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
66 120077 57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยง
ยืนยันแล้ว
67 120078 57010085 บ้านป่าแหย่ง
ยืนยันแล้ว
68 120079 57010086 บ้านโป่งฮึ้ง
ยืนยันแล้ว
69 120080 57010087 บ้านร่องปลาขาว
ยืนยันแล้ว
70 120074 57010088 อนุบาลห้วยสัก
ยืนยันแล้ว
71 120075 57010089 บ้านร่องเผียว
ยืนยันแล้ว
72 120076 57010090 ร่องเบ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
73 120523 57010091 บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
74 120524 57010092 บ้านชัยพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
75 120525 57010093 บ้านช่องลม
ยืนยันแล้ว
76 120526 57010094 บ้านจอเจริญ
ยืนยันแล้ว
77 120528 57010096 บ้านดอยงาม
ยืนยันแล้ว
78 120529 57010097 บ้านสมานมิตร
ยืนยันแล้ว
79 120535 57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
ยืนยันแล้ว
80 120536 57010099 บ้านร่องห้า
ยืนยันแล้ว
81 120537 57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
ยืนยันแล้ว
82 120538 57010101 บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
83 120539 57010102 บ้านหนองบัวผาบ่ม
ยืนยันแล้ว
84 120519 57010106 บ้านเมืองชุม
ยืนยันแล้ว
85 120520 57010107 เวียงแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
86 120517 57010108 บ้านศรีเวียง
ยืนยันแล้ว
87 120514 57010110 บ้านเวียงชัย
ยืนยันแล้ว
88 120515 57010111 อนุบาลเวียงชัย
ยืนยันแล้ว
89 120531 57010116 บ้านเวียงเดิม
ยืนยันแล้ว
90 120659 57010118 อนุบาลดงมหาวัน
ยืนยันแล้ว
91 120660 57010119 บ้านปงเคียน
ยืนยันแล้ว
92 120661 57010120 บ้านร่องหวาย
ยืนยันแล้ว
93 120658 57010122 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
94 120656 57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
95 120653 57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
96 120654 57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
ยืนยันแล้ว
97 120655 57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
98 120663 57010128 บ้านป่าซาง
ยืนยันแล้ว
99 120664 57010129 บ้านห้วยหมากเอียก
ยืนยันแล้ว
100 120665 57010130 บ้านห้วยห้างป่าสา
ยืนยันแล้ว
101 120666 57010131 บ้านห้วยขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
102 120667 57010132 บ้านป่าซางเหนือ
ยืนยันแล้ว
103 120693 57010133 บ้านกกน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
104 120045 57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
ยืนยันแล้ว
105 120692 57010136 ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
ยืนยันแล้ว