ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5701 :  สพป.เชียงราย เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 120083 57010001 บ้านโป่งเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
2 120084 57010002 บ้านโป่งช้าง
ยังไม่ยืนยัน
3 120085 57010003 ดอยลานพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
4 120086 57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
5 120088 57010006 บ้านจำหวาย
ยังไม่ยืนยัน
6 120089 57010007 บ้านจำบอน
ยังไม่ยืนยัน
7 120040 57010008 บ้านผาเสริฐ
ยังไม่ยืนยัน
8 120042 57010009 บ้านโป่งนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
9 120044 57010011 บ้านดอยฮาง
ยังไม่ยืนยัน
10 120060 57010012 บ้านโป่งน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
11 120069 57010013 บ้านท่าสาย
ยังไม่ยืนยัน
12 120070 57010014 บ้านหัวดอย
ยังไม่ยืนยัน
13 120029 57010016 ห้วยพลูพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 120030 57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
ยังไม่ยืนยัน
15 120031 57010018 บ้านถ้ำผาตอง
ยังไม่ยืนยัน
16 120032 57010019 บ้านบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
17 120028 57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
18 120026 57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
ยังไม่ยืนยัน
19 120027 57010022 บ้านนางแลใน
ยังไม่ยืนยัน
20 120024 57010023 บ้านนางแล
ยังไม่ยืนยัน
21 120025 57010024 บ้านสันต้นขาม
ยังไม่ยืนยัน
22 120022 57010025 บ้านโป่งพระบาท
ยังไม่ยืนยัน
23 120023 57010026 บ้านโป่งน้ำตก
ยังไม่ยืนยัน
24 120019 57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
25 120020 57010028 บ้านขัวแคร่
ยังไม่ยืนยัน
26 120021 57010029 บ้านป่าสักไก่
ยังไม่ยืนยัน
27 120061 57010030 บ้านริมลาว
ยังไม่ยืนยัน
28 120062 57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
29 120063 57010032 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
30 120064 57010033 บ้านปุยคำ
ยังไม่ยืนยัน
31 120065 57010034 บ้านสันกลาง
ยังไม่ยืนยัน
32 120067 57010036 บ้านหนองหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
33 120053 57010037 บ้านแม่กรณ์
ยังไม่ยืนยัน
34 120054 57010038 บ้านปางริมกรณ์
ยังไม่ยืนยัน
35 120057 57010040 บ้านปางคึก
ยังไม่ยืนยัน
36 120052 57010042 บ้านปางลาว
ยังไม่ยืนยัน
37 120050 57010043 บ้านเวียงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
38 120046 57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ยังไม่ยืนยัน
39 120047 57010046 ห้วยเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40 120048 57010047 บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
41 120049 57010048 บ้านโล๊ะป่าห้า
ยังไม่ยืนยัน
42 120038 57010049 บ้านห้วยทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
43 120039 57010050 บ้านรวมมิตร
ยังไม่ยืนยัน
44 120041 57010051 ผาขวางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45 120033 57010053 แม่ยาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 120034 57010054 บ้านทุ่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
47 120036 57010056 บ้านห้วยขม
ยังไม่ยืนยัน
48 120003 57010057 อนุบาลหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
49 120004 57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
50 120006 57010059 บ้านป่ายางมน
ยังไม่ยืนยัน
51 120018 57010063 บ้านป่ายางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
52 120014 57010064 บ้านน้ำลัด
ยังไม่ยืนยัน
53 120016 57010066 บ้านเวียงกือนา
ยังไม่ยืนยัน
54 120002 57010068 อนุบาลเชียงราย
ยังไม่ยืนยัน
55 120001 57010069 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
56 120068 57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
57 120005 57010074 บ้านห้วยชมภู
ยังไม่ยืนยัน
58 120009 57010075 บ้านปางขอน
ยังไม่ยืนยัน
59 120010 57010076 บ้านผาลั้ง
ยังไม่ยืนยัน
60 120011 57010077 บ้านจะคือ
ยังไม่ยืนยัน
61 120055 57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
62 120059 57010079 แม่มอญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
63 120037 57010081 บ้านห้วยแม่ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
64 120081 57010082 บ้านป่าก๊อ
ยังไม่ยืนยัน
65 120082 57010083 บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
66 120077 57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
67 120078 57010085 บ้านป่าแหย่ง
ยังไม่ยืนยัน
68 120079 57010086 บ้านโป่งฮึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
69 120080 57010087 บ้านร่องปลาขาว
ยังไม่ยืนยัน
70 120074 57010088 อนุบาลห้วยสัก
ยังไม่ยืนยัน
71 120075 57010089 บ้านร่องเผียว
ยังไม่ยืนยัน
72 120076 57010090 ร่องเบ้อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
73 120523 57010091 บ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
74 120524 57010092 บ้านชัยพฤกษ์
ยังไม่ยืนยัน
75 120525 57010093 บ้านช่องลม
ยังไม่ยืนยัน
76 120526 57010094 บ้านจอเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
77 120528 57010096 บ้านดอยงาม
ยังไม่ยืนยัน
78 120529 57010097 บ้านสมานมิตร
ยังไม่ยืนยัน
79 120535 57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
80 120536 57010099 บ้านร่องห้า
ยังไม่ยืนยัน
81 120537 57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
82 120538 57010101 บ้านป่าบง
ยังไม่ยืนยัน
83 120539 57010102 บ้านหนองบัวผาบ่ม
ยังไม่ยืนยัน
84 120519 57010106 บ้านเมืองชุม
ยังไม่ยืนยัน
85 120520 57010107 เวียงแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
86 120517 57010108 บ้านศรีเวียง
ยังไม่ยืนยัน
87 120514 57010110 บ้านเวียงชัย
ยังไม่ยืนยัน
88 120515 57010111 อนุบาลเวียงชัย
ยังไม่ยืนยัน
89 120531 57010116 บ้านเวียงเดิม
ยังไม่ยืนยัน
90 120659 57010118 อนุบาลดงมหาวัน
ยังไม่ยืนยัน
91 120660 57010119 บ้านปงเคียน
ยังไม่ยืนยัน
92 120661 57010120 บ้านร่องหวาย
ยังไม่ยืนยัน
93 120658 57010122 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
94 120656 57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
95 120653 57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
96 120654 57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
97 120655 57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
98 120663 57010128 บ้านป่าซาง
ยังไม่ยืนยัน
99 120664 57010129 บ้านห้วยหมากเอียก
ยังไม่ยืนยัน
100 120665 57010130 บ้านห้วยห้างป่าสา
ยังไม่ยืนยัน
101 120666 57010131 บ้านห้วยขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
102 120667 57010132 บ้านป่าซางเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
103 120693 57010133 บ้านกกน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
104 120045 57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
ยังไม่ยืนยัน
105 120692 57010136 ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
ยังไม่ยืนยัน