ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5702 :  สพป.เชียงราย เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 120247 57020001 เจริญเมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2 120248 57020002 บ้านเจริญเมือง
ยืนยันแล้ว
3 120249 57020003 บ้านป่าตึง
ยืนยันแล้ว
4 120250 57020004 บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
5 120302 57020005 บ้านสิบสอง
ยืนยันแล้ว
6 120303 57020006 บ้านจำคาวตอง
ยืนยันแล้ว
7 120304 57020007 สันหนองควาย
ยืนยันแล้ว
8 120242 57020010 ร่องธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
9 120245 57020013 บ้านโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
10 120282 57020017 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
ยืนยันแล้ว
11 120239 57020021 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ยืนยันแล้ว
12 120285 57020023 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
ยังไม่ยืนยัน
13 120286 57020024 บ้านป่าหัดป่าแขม
ยืนยันแล้ว
14 120289 57020027 บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
15 120290 57020028 บ้านปางเกาะทราย
ยืนยันแล้ว
16 120291 57020029 ริมวัง ๑
ยืนยันแล้ว
17 120292 57020030 ริมวัง ๒
ยืนยันแล้ว
18 120269 57020034 บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
19 120270 57020035 บ้านสันต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
20 120271 57020036 บ้านฝั่งตื้น
ยืนยันแล้ว
21 120265 57020038 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
22 120266 57020039 บ้านป่าส้าน
ยังไม่ยืนยัน
23 120264 57020042 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
ยืนยันแล้ว
24 120256 57020043 พานพสกสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
25 120275 57020044 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
26 120293 57020049 บ้านจำผักกูดทรายทอง
ยืนยันแล้ว
27 120294 57020050 โป่งทะลายใหม่เจริญ
ยืนยันแล้ว
28 120295 57020051 บ้านแม่แก้วเด่นชัย
ยืนยันแล้ว
29 120297 57020053 แม่อ้อประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
30 120298 57020054 บ้านแม่แก้วใต้
ยืนยันแล้ว
31 120299 57020056 บ้านแม่อ้อนอก
ยืนยันแล้ว
32 120316 57020058 เวียงห้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
33 120255 57020061 บ้านแม่คาวหลวง
ยืนยันแล้ว
34 120253 57020062 สันกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
35 120254 57020063 บ้านถ้ำ
ยืนยันแล้ว
36 120252 57020065 บ้านป่าต้าก
ยืนยันแล้ว
37 120261 57020066 บ้านเหมืองง่า
ยืนยันแล้ว
38 120258 57020068 บ้านสันติวัน
ยังไม่ยืนยัน
39 120306 57020071 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
ยืนยันแล้ว
40 120309 57020074 บ้านสันต้นดู่
ยืนยันแล้ว
41 120310 57020075 บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
42 120312 57020077 บ้านป่าแดงงาม
ยืนยันแล้ว
43 120314 57020078 บ้านหนองฮ่างสันหลวง
ยืนยันแล้ว
44 120315 57020079 บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
45 120313 57020080 ป่าแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
46 120228 57020082 ป่าแงะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 120230 57020084 บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
48 120226 57020087 บ้านใหม่ใต้
ยืนยันแล้ว
49 120222 57020089 บ้านสักพัฒนา
ยืนยันแล้ว
50 120223 57020090 บ้านแม่พุง
ยืนยันแล้ว
51 120224 57020091 โรงช้างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 120225 57020092 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
53 120235 57020094 ศรีโพธิ์เงินวิทยา
ยืนยันแล้ว
54 120236 57020095 บ้านวังวิทยา
ยืนยันแล้ว
55 120234 57020096 ชุมชนบ้านสันมะค่า
ยืนยันแล้ว
56 120396 57020097 บ้านป่าตึงงาม
ยืนยันแล้ว
57 120397 57020098 บ้านร้องบง
ยืนยันแล้ว
58 120398 57020099 เจดีย์หลวงพิทยา
ยืนยันแล้ว
59 120399 57020100 บ้านห้วยหมอเฒ่า
ยืนยันแล้ว
60 120400 57020101 บ้านสันก้างปลา
ยืนยันแล้ว
61 120404 57020102 บ้านแม่ตาแมว
ยืนยันแล้ว
62 120406 57020103 บ้านดินดำ
ยืนยันแล้ว
63 120407 57020104 บ้านแม่ผักแหละ
ยืนยันแล้ว
64 120408 57020105 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
65 120409 57020106 บ้านแม่ต๋ำ
ยืนยันแล้ว
66 120410 57020107 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
ยืนยันแล้ว
67 120411 57020108 บ้านปางหลวง
ยืนยันแล้ว
68 120412 57020109 บ้านปางหก
ยืนยันแล้ว
69 120413 57020110 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
70 120394 57020112 บ้านห้วยมะแกง
ยืนยันแล้ว
71 120395 57020113 บ้านห้วยสะลักวิทยา
ยืนยันแล้ว
72 120388 57020114 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
73 120389 57020115 ชุมชนบ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
74 120390 57020116 บ้านดอนสลี
ยืนยันแล้ว
75 120391 57020117 บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
76 120392 57020118 บ้านห้วยหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
77 120393 57020119 บ้านแม่ตาช้าง
ยืนยันแล้ว
78 120386 57020120 บ้านปางอ้อย
ยืนยันแล้ว
79 120387 57020121 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
ยืนยันแล้ว
80 120382 57020122 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
ยืนยันแล้ว
81 120383 57020123 ชุมชนบ้านสันจำปา
ยืนยันแล้ว
82 120377 57020126 บ้านโป่งปูเฟือง
ยืนยันแล้ว
83 120379 57020128 บ้านหนองผำ
ยืนยันแล้ว
84 120380 57020129 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
ยืนยันแล้ว
85 120375 57020130 อนุบาลแม่สรวย
ยืนยันแล้ว
86 120376 57020131 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
87 120414 57020132 บ้านวาวี
ยังไม่ยืนยัน
88 120415 57020133 บ้านมังกาล่า
ยืนยันแล้ว
89 120417 57020134 บ้านเลาลี
ยืนยันแล้ว
90 120418 57020135 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
ยืนยันแล้ว
91 120419 57020136 บ้านแม่โมงเย้า
ยืนยันแล้ว
92 120431 57020138 ดอยเวียงวิทยา
ยืนยันแล้ว
93 120416 57020139 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
94 120424 57020140 บ้านขุนสรวย
ยืนยันแล้ว
95 120426 57020141 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
96 120427 57020142 บ้านห้วยน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
97 120429 57020143 บ้านห้วยกล้า
ยืนยันแล้ว
98 120430 57020144 บ้านผาแดงหลวง
ยืนยันแล้ว
99 120420 57020145 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
ยืนยันแล้ว
100 120421 57020146 บ้านแสนเจริญ
ยืนยันแล้ว
101 120422 57020147 บ้านดอยช้าง
ยืนยันแล้ว
102 120423 57020148 บ้านห้วยมะซาง
ยืนยันแล้ว
103 120425 57020149 บ้านห้วยขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
104 120401 57020150 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
105 120402 57020151 บ้านห้วยเฮี้ย
ยืนยันแล้ว
106 120403 57020152 บ้านแม่ยางมิ้น
ยืนยันแล้ว
107 120405 57020153 เวียงผาวิทยา
ยืนยันแล้ว
108 120481 57020154 บ้านสัน
ยืนยันแล้ว
109 120482 57020155 บ้านลังกา
ยังไม่ยืนยัน
110 120483 57020156 บ้านโป่งเทวี
ยืนยันแล้ว
111 120492 57020157 บ้านป่าตึง
ยืนยันแล้ว
112 120493 57020158 บ้านห้วยหินลาดใน
ยังไม่ยืนยัน
113 120484 57020160 บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
114 120485 57020161 บ้านฮ่างต่ำ
ยืนยันแล้ว
115 120488 57020164 ป่างิ้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
116 120509 57020167 ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
ยืนยันแล้ว
117 120510 57020168 อนุบาลแม่ขะจาน
ยืนยันแล้ว
118 120511 57020169 บ้านป่าแงะ
ยืนยันแล้ว
119 120512 57020170 บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
120 120513 57020171 ปางมะกาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
121 120506 57020172 บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
122 120507 57020173 บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
123 120502 57020174 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
ยืนยันแล้ว
124 120503 57020175 โป่งน้ำร้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
125 120504 57020176 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
126 120505 57020177 บ้านขุนลาว
ยืนยันแล้ว
127 120500 57020178 บ้านแม่เจดีย์
ยืนยันแล้ว
128 120501 57020179 บ้านโฮ่ง
ยืนยันแล้ว
129 120474 57020180 อนุบาลเวียงป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
130 120475 57020181 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
131 120476 57020182 บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
132 120479 57020183 ดอยเวียงผาพิทยา
ยืนยันแล้ว
133 120490 57020184 บ้านแม่ปูนหลวง
ยืนยันแล้ว
134 120498 57020186 เวียงกาหลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
135 120499 57020187 บ้านป่าจั่น
ยืนยันแล้ว
136 120495 57020188 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
ยืนยันแล้ว
137 120496 57020189 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
ยืนยันแล้ว
138 120497 57020190 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
ยืนยันแล้ว
139 120473 57020191 บ้านเด่นศาลา
ยืนยันแล้ว
140 120477 57020192 แม่ตะละวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
141 120478 57020193 บ้านปางมะขามป้อม
ยืนยันแล้ว
142 120480 57020194 บ้านโป่งนก
ยืนยันแล้ว
143 120470 57020195 บ้านโป่งเหนือ
ยืนยันแล้ว
144 120471 57020196 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
145 120472 57020197 บ้านสันสลี
ยืนยันแล้ว
146 120641 57020198 อนุบาลจอมหมอกแก้ว
ยืนยันแล้ว
147 120643 57020200 บ้านท่ามะโอ
ยืนยันแล้ว
148 120634 57020203 บ้านดงมะดะ
ยืนยันแล้ว
149 120635 57020204 อนุบาลแม่ลาว
ยืนยันแล้ว
150 120636 57020205 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
151 120637 57020206 ห้วยส้านยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
152 120638 57020207 บ้านหนองเก้าห้อง
ยืนยันแล้ว
153 120652 57020209 บ้านต้นง้าว
ยืนยันแล้ว
154 120650 57020210 บัวสลีวิทยา
ยืนยันแล้ว
155 120651 57020211 บ้านต้นยาง
ยังไม่ยืนยัน
156 120648 57020212 บ้านโป่งมอญ
ยืนยันแล้ว
157 120649 57020213 บ้านแม่ผง
ยืนยันแล้ว
158 120647 57020214 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ยืนยันแล้ว
159 120646 57020215 บ้านห้วยส้านพลับพลา
ยืนยันแล้ว
160 120645 57020216 โป่งแพร่วิทยา
ยืนยันแล้ว