ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5702 :  สพป.เชียงราย เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 120247 57020001 เจริญเมืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2 120248 57020002 บ้านเจริญเมือง
ยังไม่ยืนยัน
3 120249 57020003 บ้านป่าตึง
ยังไม่ยืนยัน
4 120250 57020004 บ้านป่าบง
ยังไม่ยืนยัน
5 120302 57020005 บ้านสิบสอง
ยังไม่ยืนยัน
6 120303 57020006 บ้านจำคาวตอง
ยังไม่ยืนยัน
7 120304 57020007 สันหนองควาย
ยังไม่ยืนยัน
8 120242 57020010 ร่องธารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9 120245 57020013 บ้านโป่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
10 120282 57020017 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
ยังไม่ยืนยัน
11 120239 57020021 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ยังไม่ยืนยัน
12 120285 57020023 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
ยังไม่ยืนยัน
13 120286 57020024 บ้านป่าหัดป่าแขม
ยังไม่ยืนยัน
14 120289 57020027 บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
15 120290 57020028 บ้านปางเกาะทราย
ยังไม่ยืนยัน
16 120291 57020029 ริมวัง ๑
ยังไม่ยืนยัน
17 120292 57020030 ริมวัง ๒
ยังไม่ยืนยัน
18 120269 57020034 บ้านม่วงคำ
ยังไม่ยืนยัน
19 120270 57020035 บ้านสันต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
20 120271 57020036 บ้านฝั่งตื้น
ยังไม่ยืนยัน
21 120265 57020038 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
22 120266 57020039 บ้านป่าส้าน
ยังไม่ยืนยัน
23 120264 57020042 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
ยังไม่ยืนยัน
24 120256 57020043 พานพสกสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
25 120275 57020044 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
26 120293 57020049 บ้านจำผักกูดทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
27 120294 57020050 โป่งทะลายใหม่เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
28 120295 57020051 บ้านแม่แก้วเด่นชัย
ยังไม่ยืนยัน
29 120297 57020053 แม่อ้อประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
30 120298 57020054 บ้านแม่แก้วใต้
ยังไม่ยืนยัน
31 120299 57020056 บ้านแม่อ้อนอก
ยังไม่ยืนยัน
32 120316 57020058 เวียงห้าววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 120255 57020061 บ้านแม่คาวหลวง
ยังไม่ยืนยัน
34 120253 57020062 สันกลางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 120254 57020063 บ้านถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
36 120252 57020065 บ้านป่าต้าก
ยังไม่ยืนยัน
37 120261 57020066 บ้านเหมืองง่า
ยังไม่ยืนยัน
38 120258 57020068 บ้านสันติวัน
ยังไม่ยืนยัน
39 120306 57020071 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
ยังไม่ยืนยัน
40 120309 57020074 บ้านสันต้นดู่
ยังไม่ยืนยัน
41 120310 57020075 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
42 120312 57020077 บ้านป่าแดงงาม
ยังไม่ยืนยัน
43 120314 57020078 บ้านหนองฮ่างสันหลวง
ยังไม่ยืนยัน
44 120315 57020079 บ้านป่าคา
ยังไม่ยืนยัน
45 120313 57020080 ป่าแดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46 120228 57020082 ป่าแงะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 120230 57020084 บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
48 120226 57020087 บ้านใหม่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
49 120222 57020089 บ้านสักพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
50 120223 57020090 บ้านแม่พุง
ยังไม่ยืนยัน
51 120224 57020091 โรงช้างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52 120225 57020092 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
53 120235 57020094 ศรีโพธิ์เงินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54 120236 57020095 บ้านวังวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55 120234 57020096 ชุมชนบ้านสันมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
56 120396 57020097 บ้านป่าตึงงาม
ยังไม่ยืนยัน
57 120397 57020098 บ้านร้องบง
ยังไม่ยืนยัน
58 120398 57020099 เจดีย์หลวงพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59 120399 57020100 บ้านห้วยหมอเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
60 120400 57020101 บ้านสันก้างปลา
ยังไม่ยืนยัน
61 120404 57020102 บ้านแม่ตาแมว
ยังไม่ยืนยัน
62 120406 57020103 บ้านดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
63 120407 57020104 บ้านแม่ผักแหละ
ยังไม่ยืนยัน
64 120408 57020105 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
65 120409 57020106 บ้านแม่ต๋ำ
ยังไม่ยืนยัน
66 120410 57020107 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67 120411 57020108 บ้านปางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
68 120412 57020109 บ้านปางหก
ยังไม่ยืนยัน
69 120413 57020110 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
70 120394 57020112 บ้านห้วยมะแกง
ยังไม่ยืนยัน
71 120395 57020113 บ้านห้วยสะลักวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
72 120388 57020114 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
73 120389 57020115 ชุมชนบ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
74 120390 57020116 บ้านดอนสลี
ยังไม่ยืนยัน
75 120391 57020117 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
76 120392 57020118 บ้านห้วยหญ้าไซ
ยังไม่ยืนยัน
77 120393 57020119 บ้านแม่ตาช้าง
ยังไม่ยืนยัน
78 120386 57020120 บ้านปางอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
79 120387 57020121 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
ยังไม่ยืนยัน
80 120382 57020122 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
ยังไม่ยืนยัน
81 120383 57020123 ชุมชนบ้านสันจำปา
ยังไม่ยืนยัน
82 120377 57020126 บ้านโป่งปูเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
83 120379 57020128 บ้านหนองผำ
ยังไม่ยืนยัน
84 120380 57020129 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
85 120375 57020130 อนุบาลแม่สรวย
ยังไม่ยืนยัน
86 120376 57020131 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
87 120414 57020132 บ้านวาวี
ยังไม่ยืนยัน
88 120415 57020133 บ้านมังกาล่า
ยังไม่ยืนยัน
89 120417 57020134 บ้านเลาลี
ยังไม่ยืนยัน
90 120418 57020135 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
91 120419 57020136 บ้านแม่โมงเย้า
ยังไม่ยืนยัน
92 120431 57020138 ดอยเวียงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
93 120416 57020139 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
94 120424 57020140 บ้านขุนสรวย
ยังไม่ยืนยัน
95 120426 57020141 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
96 120427 57020142 บ้านห้วยน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
97 120429 57020143 บ้านห้วยกล้า
ยังไม่ยืนยัน
98 120430 57020144 บ้านผาแดงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
99 120420 57020145 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
ยังไม่ยืนยัน
100 120421 57020146 บ้านแสนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
101 120422 57020147 บ้านดอยช้าง
ยังไม่ยืนยัน
102 120423 57020148 บ้านห้วยมะซาง
ยังไม่ยืนยัน
103 120425 57020149 บ้านห้วยขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
104 120401 57020150 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
105 120402 57020151 บ้านห้วยเฮี้ย
ยังไม่ยืนยัน
106 120403 57020152 บ้านแม่ยางมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
107 120405 57020153 เวียงผาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
108 120481 57020154 บ้านสัน
ยังไม่ยืนยัน
109 120482 57020155 บ้านลังกา
ยังไม่ยืนยัน
110 120483 57020156 บ้านโป่งเทวี
ยังไม่ยืนยัน
111 120492 57020157 บ้านป่าตึง
ยังไม่ยืนยัน
112 120493 57020158 บ้านห้วยหินลาดใน
ยังไม่ยืนยัน
113 120484 57020160 บ้านป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
114 120485 57020161 บ้านฮ่างต่ำ
ยังไม่ยืนยัน
115 120488 57020164 ป่างิ้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
116 120509 57020167 ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
ยังไม่ยืนยัน
117 120510 57020168 อนุบาลแม่ขะจาน
ยังไม่ยืนยัน
118 120511 57020169 บ้านป่าแงะ
ยังไม่ยืนยัน
119 120512 57020170 บ้านทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
120 120513 57020171 ปางมะกาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
121 120506 57020172 บ้านห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
122 120507 57020173 บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
123 120502 57020174 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
ยังไม่ยืนยัน
124 120503 57020175 โป่งน้ำร้อนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
125 120504 57020176 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
126 120505 57020177 บ้านขุนลาว
ยังไม่ยืนยัน
127 120500 57020178 บ้านแม่เจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
128 120501 57020179 บ้านโฮ่ง
ยังไม่ยืนยัน
129 120474 57020180 อนุบาลเวียงป่าเป้า
ยังไม่ยืนยัน
130 120475 57020181 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
131 120476 57020182 บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
132 120479 57020183 ดอยเวียงผาพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
133 120490 57020184 บ้านแม่ปูนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
134 120498 57020186 เวียงกาหลงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
135 120499 57020187 บ้านป่าจั่น
ยังไม่ยืนยัน
136 120495 57020188 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
137 120496 57020189 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
ยังไม่ยืนยัน
138 120497 57020190 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
139 120473 57020191 บ้านเด่นศาลา
ยังไม่ยืนยัน
140 120477 57020192 แม่ตะละวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
141 120478 57020193 บ้านปางมะขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
142 120480 57020194 บ้านโป่งนก
ยังไม่ยืนยัน
143 120470 57020195 บ้านโป่งเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
144 120471 57020196 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
145 120472 57020197 บ้านสันสลี
ยังไม่ยืนยัน
146 120641 57020198 อนุบาลจอมหมอกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
147 120643 57020200 บ้านท่ามะโอ
ยังไม่ยืนยัน
148 120634 57020203 บ้านดงมะดะ
ยังไม่ยืนยัน
149 120635 57020204 อนุบาลแม่ลาว
ยังไม่ยืนยัน
150 120636 57020205 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
151 120637 57020206 ห้วยส้านยาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
152 120638 57020207 บ้านหนองเก้าห้อง
ยังไม่ยืนยัน
153 120652 57020209 บ้านต้นง้าว
ยังไม่ยืนยัน
154 120650 57020210 บัวสลีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
155 120651 57020211 บ้านต้นยาง
ยังไม่ยืนยัน
156 120648 57020212 บ้านโป่งมอญ
ยังไม่ยืนยัน
157 120649 57020213 บ้านแม่ผง
ยังไม่ยืนยัน
158 120647 57020214 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ยังไม่ยืนยัน
159 120646 57020215 บ้านห้วยส้านพลับพลา
ยังไม่ยืนยัน
160 120645 57020216 โป่งแพร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน