ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

5802 :  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 420217 58020001 ดอนชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2 420218 58020002 บ้านสบหาร
ยังไม่ยืนยัน
3 420219 58020003 บ้านแพะพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
4 420221 58020005 บ้านแม่หาร
ยังไม่ยืนยัน
5 420222 58020006 บ้านแม่ต้อบใต้
ยังไม่ยืนยัน
6 420223 58020007 บ้านแม่ต้อบเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
7 420224 58020008 บ้านป่าหมาก
ยังไม่ยืนยัน
8 420225 58020009 บ้านแม่เกาะ
ยังไม่ยืนยัน
9 420226 58020010 บ้านขุนแม่ต้อบ
ยังไม่ยืนยัน
10 420200 58020011 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
ยังไม่ยืนยัน
11 420202 58020012 อนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม)
ยังไม่ยืนยัน
12 420205 58020013 บ้านพะมอลอ
ยังไม่ยืนยัน
13 420238 58020014 รัตนประทีปวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 420239 58020015 บ้านแม่อุมลอง
ยังไม่ยืนยัน
15 420240 58020016 บ้านแม่อุมป๊อก
ยังไม่ยืนยัน
16 420241 58020017 บ้านแม่อุมลองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
17 420242 58020018 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
ยังไม่ยืนยัน
18 420243 58020019 บ้านห้วยฮากไม้ใต้
ยังไม่ยืนยัน
19 420244 58020020 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
20 420245 58020021 บ้านห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
21 420246 58020022 บ้านแม่ปุ๋น
ยังไม่ยืนยัน
22 420254 58020024 บ้านแม่ละ
ยังไม่ยืนยัน
23 420255 58020025 บ้านอมพาย
ยังไม่ยืนยัน
24 420256 58020026 บ้านช่างหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
25 420257 58020027 บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
26 420215 58020028 บ้านแม่สะลาบ
ยังไม่ยืนยัน
27 420216 58020029 บ้านจอซิเดอเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
28 420235 58020030 บ้านห้วยแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
29 420236 58020031 บ้านห้วยหมูพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 420237 58020032 บ้านแม่ก๋อน
ยังไม่ยืนยัน
31 420209 58020033 บ้านศรีมูลเมือง
ยังไม่ยืนยัน
32 420233 58020034 บ้านห้วยห้อม
ยังไม่ยืนยัน
33 420234 58020035 บ้านท่าตาฝั่ง
ยังไม่ยืนยัน
34 420231 58020036 บ้านห้วยโผ
ยังไม่ยืนยัน
35 420232 58020037 บ้านแม่กองคา
ยังไม่ยืนยัน
36 420212 58020038 บ้านทุ่งแพม
ยังไม่ยืนยัน
37 420213 58020039 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
38 420214 58020040 บ้านห้วยสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
39 420230 58020041 บ้านแม่กองแป
ยังไม่ยืนยัน
40 420210 58020042 ชุมชนบ้านน้ำดิบ
ยังไม่ยืนยัน
41 420211 58020043 บ้านคะปวง
ยังไม่ยืนยัน
42 420204 58020044 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
ยังไม่ยืนยัน
43 420206 58020045 บ้านแม่สะเรียง
ยังไม่ยืนยัน
44 420199 58020046 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
45 420201 58020047 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ยังไม่ยืนยัน
46 420203 58020048 บ้านไร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47 420247 58020049 สังวาลย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 420253 58020051 บ้านแม่ลิด
ยังไม่ยืนยัน
49 420259 58020052 บ้านดอยเลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
50 420260 58020053 บ้านแม่สวรรค์น้อย
ยังไม่ยืนยัน
51 420261 58020054 บ้านสุดห้วยนา
ยังไม่ยืนยัน
52 420264 58020055 บ้านแม่สวรรค์หลวง
ยังไม่ยืนยัน
53 420207 58020056 บ้านห้วยปางผาง
ยังไม่ยืนยัน
54 420249 58020057 บ้านแม่กะไน
ยังไม่ยืนยัน
55 420250 58020058 บ้านแม่จ๊าง
ยังไม่ยืนยัน
56 420251 58020059 บ้านห้วยปลากั้ง
ยังไม่ยืนยัน
57 420252 58020060 บ้านขุนวง
ยังไม่ยืนยัน
58 420258 58020061 บ้านดงกู่
ยังไม่ยืนยัน
59 420262 58020062 บ้านขุนวงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
60 420263 58020063 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
61 420227 58020064 บ้านโพซอ
ยังไม่ยืนยัน
62 420228 58020065 บ้านเสาหิน
ยังไม่ยืนยัน
63 420229 58020066 เพียงหลวง ๑๑ ฯ
ยังไม่ยืนยัน
64 420165 58020067 บ้านส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
65 420166 58020068 บ้านแม่อมลาน
ยังไม่ยืนยัน
66 420167 58020069 บ้านฟักทอง
ยังไม่ยืนยัน
67 420168 58020070 บ้านป่าแก่
ยังไม่ยืนยัน
68 420169 58020071 บ้านแม่ลาผาไหว
ยังไม่ยืนยัน
69 420164 58020072 บ้านขุนแม่ลา
ยังไม่ยืนยัน
70 420154 58020073 บ้านห้วยผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
71 420155 58020074 บ้านแม่กวางใต้
ยังไม่ยืนยัน
72 420137 58020075 บ้านท่าผาปุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
73 420141 58020076 บ้านแม่เตี๋ย
ยังไม่ยืนยัน
74 420147 58020077 บ้านห้วยหมากหนุน
ยังไม่ยืนยัน
75 420148 58020078 บ้านแม่สะกั๊วะ
ยังไม่ยืนยัน
76 420151 58020080 บ้านแม่กวางเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
77 420152 58020081 บ้านแม่สะกึ๊ด
ยังไม่ยืนยัน
78 420153 58020082 บ้านแม่ปอถ่า
ยังไม่ยืนยัน
79 420157 58020083 บ้านแม่โถ
ยังไม่ยืนยัน
80 420158 58020084 บ้านแม่โถใต้
ยังไม่ยืนยัน
81 420159 58020085 บ้านห้วยไม้ซาง
ยังไม่ยืนยัน
82 420160 58020086 บ้านหัวแม่โถ
ยังไม่ยืนยัน
83 420161 58020087 บ้านแม่อุมพาย
ยังไม่ยืนยัน
84 420162 58020088 บ้านแม่จอ
ยังไม่ยืนยัน
85 420163 58020089 บ้านห้วยผึ้งใหม่
ยังไม่ยืนยัน
86 420188 58020090 บ้านผาแดงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
87 420197 58020091 บ้านแม่นาจางเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
88 420194 58020092 บ้านแม่ขีด
ยังไม่ยืนยัน
89 420196 58020093 บ้านแม่นาจาง
ยังไม่ยืนยัน
90 420190 58020094 บ้านหนองม่วน
ยังไม่ยืนยัน
91 420191 58020095 บ้านแม่สะแมง
ยังไม่ยืนยัน
92 420192 58020096 บ้านกอกหลวง
ยังไม่ยืนยัน
93 420193 58020097 บ้านแม่ฮุ
ยังไม่ยืนยัน
94 420198 58020098 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
95 420139 58020099 บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
ยังไม่ยืนยัน
96 420140 58020100 บ้านแม่แลบ
ยังไม่ยืนยัน
97 420142 58020101 ลุ่มน้ำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
98 420144 58020103 บ้านป่าหมากวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
99 420149 58020104 บ้านแม่งะ
ยังไม่ยืนยัน
100 420156 58020105 บ้านแม่สะปึ๋งใต้
ยังไม่ยืนยัน
101 420189 58020106 บ้านแม่สะปึ๋ง
ยังไม่ยืนยัน
102 420136 58020107 อนุบาลแม่ลาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
103 420138 58020108 บ้านท่าสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
104 420186 58020109 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
105 420180 58020110 ชุมชนแม่ลาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
106 420181 58020111 บ้านแม่สุ
ยังไม่ยืนยัน
107 420183 58020112 บ้านห้วยกองเป๊าะ
ยังไม่ยืนยัน
108 420184 58020113 บ้านห้วยกู่ป๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
109 420182 58020114 บ้านหัวลา
ยังไม่ยืนยัน
110 420185 58020115 บ้านแม่ปาง
ยังไม่ยืนยัน
111 420187 58020116 บ้านห้วยมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
112 420195 58020117 บ้านกะริคี
ยังไม่ยืนยัน
113 420176 58020118 บ้านดูลาเปอร์
ยังไม่ยืนยัน
114 420177 58020119 บ้านแม่และ
ยังไม่ยืนยัน
115 420178 58020120 บ้านดงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
116 420179 58020121 บ้านละอูบ
ยังไม่ยืนยัน
117 420171 58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
118 420173 58020123 บ้านห้วยห้า
ยังไม่ยืนยัน
119 420175 58020125 บ้านสาม
ยังไม่ยืนยัน
120 420273 58020126 บ้านกองก๋อย
ยังไม่ยืนยัน
121 420274 58020127 บ้านแม่แพ
ยังไม่ยืนยัน
122 420275 58020128 บ้านแม่แพน้อย
ยังไม่ยืนยัน
123 420281 58020129 บ้านผาเยอ
ยังไม่ยืนยัน
124 420284 58020130 บ้านทะโลงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
125 420285 58020131 บ้านห้วยวอก
ยังไม่ยืนยัน
126 420286 58020132 บ้านห้วยไก่ป่า
ยังไม่ยืนยัน
127 420276 58020133 บ้านแม่ลาย
ยังไม่ยืนยัน
128 420277 58020134 บ้านห้วยกุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
129 420278 58020135 บ้านกองแปใต้
ยังไม่ยืนยัน
130 420279 58020136 บ้านป่าโปง
ยังไม่ยืนยัน
131 420280 58020137 บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
132 420282 58020138 บ้านต้นงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
133 420283 58020139 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ
ยังไม่ยืนยัน
134 420272 58020140 บ้านอุมดาใต้
ยังไม่ยืนยัน
135 420270 58020141 บ้านแม่ออกเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
136 420271 58020142 บ้านอุมดาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
137 420265 58020143 ชุมชนบ้านผาผ่า
ยังไม่ยืนยัน
138 420266 58020144 อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
ยังไม่ยืนยัน
139 420268 58020146 บ้านแม่เกาะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
140 420269 58020147 บ้านแม่ออก
ยังไม่ยืนยัน
141 420287 58020148 บ้านแม่สวด
ยังไม่ยืนยัน
142 420288 58020149 บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
143 420290 58020151 บ้านแม่หลุย
ยังไม่ยืนยัน
144 420291 58020152 บ้านนาดอย
ยังไม่ยืนยัน
145 420292 58020153 บ้านแม่หาด
ยังไม่ยืนยัน
146 420293 58020154 บ้านแม่แพหลวง
ยังไม่ยืนยัน
147 420294 58020155 ล่องแพวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
148 420296 58020157 บ้านอุมโละเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
149 420297 58020158 บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม
ยังไม่ยืนยัน
150 420298 58020159 บ้านแม่เงา
ยังไม่ยืนยัน
151 420316 58020160 บ้านแม่สามแลบ
ยังไม่ยืนยัน
152 420317 58020161 บ้านห้วยกองก้าด
ยังไม่ยืนยัน
153 420318 58020162 บ้านซิวาเดอ
ยังไม่ยืนยัน
154 420319 58020163 บ้านกอมูเดอ
ยังไม่ยืนยัน
155 420320 58020164 บ้านกลอเซโล
ยังไม่ยืนยัน
156 420307 58020165 บ้านแม่แคะ
ยังไม่ยืนยัน
157 420315 58020166 บ้านแม่ตอละ
ยังไม่ยืนยัน
158 420321 58020167 บ้านสบเมย
ยังไม่ยืนยัน
159 420322 58020168 บ้านห้วยกระต่าย
ยังไม่ยืนยัน
160 420323 58020169 บ้านบุญเลอ
ยังไม่ยืนยัน
161 420305 58020170 บ้านเครอะบอ
ยังไม่ยืนยัน
162 420311 58020171 บ้านห้วยน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
163 420312 58020172 บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
ยังไม่ยืนยัน
164 420313 58020173 บ้านทิยาเพอ
ยังไม่ยืนยัน
165 420314 58020174 บ้านทีฮือลือ
ยังไม่ยืนยัน
166 420299 58020175 บ้านแม่คะตวน
ยังไม่ยืนยัน
167 420300 58020176 บ้านห้วยกองมูล
ยังไม่ยืนยัน
168 420301 58020177 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน
ยังไม่ยืนยัน
169 420302 58020178 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ
ยังไม่ยืนยัน
170 420303 58020179 บ้านแม่ทะลุ
ยังไม่ยืนยัน
171 420304 58020180 บ้านปู่แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
172 420306 58020181 บ้านดอยงาม
ยังไม่ยืนยัน
173 420308 58020182 บ้านเลโคะ
ยังไม่ยืนยัน
174 420309 58020183 บ้านแม่ลามา
ยังไม่ยืนยัน
175 420310 58020184 บ้านเวฬุวัน
ยังไม่ยืนยัน
176 420360 58020185 ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
ยังไม่ยืนยัน