ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6001 :  สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 220013 60010001 วัดกลางแดด
ยังไม่ยืนยัน
2 220014 60010002 บ้านบ่อดินสอพอง
ยังไม่ยืนยัน
3 220030 60010003 วัดเกรียงไกรเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
4 220031 60010004 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
5 220032 60010005 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
6 220007 60010007 วัดวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
7 220001 60010008 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
8 220002 60010009 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
9 220003 60010010 วัดท่าทอง
ยังไม่ยืนยัน
10 220015 60010012 อนุบาลนครสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
11 220005 60010013 วัดวังไผ่
ยังไม่ยืนยัน
12 220012 60010015 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
ยังไม่ยืนยัน
13 220034 60010016 วัดหัวถนน
ยังไม่ยืนยัน
14 220033 60010018 วัดท่าล้อ
ยังไม่ยืนยัน
15 220040 60010019 วัดนิเวศวุฒาราม
ยังไม่ยืนยัน
16 220041 60010020 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
17 220042 60010021 บ้านคุ้งวารี
ยังไม่ยืนยัน
18 220019 60010022 ชุมชนวัดบ้านแก่ง
ยังไม่ยืนยัน
19 220020 60010023 วัดเกาะแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
20 220037 60010024 วัดบ้านมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
21 220038 60010025 บ้านสระงาม
ยังไม่ยืนยัน
22 220039 60010026 วัดบึงน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
23 220043 60010027 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
24 220045 60010029 ศิริราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
25 220021 60010030 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
26 220023 60010032 วัดพระนอน
ยังไม่ยืนยัน
27 220025 60010033 วัดบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
28 220027 60010035 วัดรังงาม
ยังไม่ยืนยัน
29 220028 60010036 บ้านเขากะลา
ยังไม่ยืนยัน
30 220029 60010037 บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
31 220017 60010038 วัดบางม่วง
ยังไม่ยืนยัน
32 220018 60010039 วัดหาดทรายงาม
ยังไม่ยืนยัน
33 220016 60010040 วัดวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
34 220046 60010041 วัดสันติธรรม
ยังไม่ยืนยัน
35 220047 60010042 วัดดอนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
36 220048 60010043 วัดหนองโรง
ยังไม่ยืนยัน
37 220049 60010044 วัดหนองเขนง
ยังไม่ยืนยัน
38 220050 60010045 วัดทัพชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
39 220051 60010046 วัดสวรรค์ประชากร
ยังไม่ยืนยัน
40 220052 60010047 บ้านสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
41 220053 60010048 วัดศรีอุทุมพร
ยังไม่ยืนยัน
42 220054 60010049 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
43 220057 60010052 วัดหนองกระโดน
ยังไม่ยืนยัน
44 220058 60010053 วัดศรีอัมพวัลย์
ยังไม่ยืนยัน
45 220059 60010054 วัดวังสวัสดี
ยังไม่ยืนยัน
46 220060 60010055 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
47 220062 60010057 วัดบริรักษ์ประชาสาร
ยังไม่ยืนยัน
48 220063 60010058 วัดสมานประชาชน
ยังไม่ยืนยัน
49 220064 60010059 วัดเนินมะขามงาม
ยังไม่ยืนยัน
50 220066 60010061 วัดเขามโน
ยังไม่ยืนยัน
51 220067 60010062 บ้านพรหมเขต
ยังไม่ยืนยัน
52 220008 60010063 วัดหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
53 220009 60010064 วัดสุบรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
54 220010 60010065 บ้านช่อกระถินพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
55 220091 60010067 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
56 220106 60010069 วัดนากลาง
ยังไม่ยืนยัน
57 220107 60010070 บ้านเขาปูน
ยังไม่ยืนยัน
58 220115 60010072 วัดหนองพรมหน่อ
ยังไม่ยืนยัน
59 220110 60010073 บ้านเนินศาลา
ยังไม่ยืนยัน
60 220111 60010074 บ้านคลองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
61 220112 60010075 บ้านเขาถ้ำพระ
ยังไม่ยืนยัน
62 220113 60010076 วัดเนินกะพี้
ยังไม่ยืนยัน
63 220103 60010078 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
ยังไม่ยืนยัน
64 220104 60010079 วัดมโนราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
65 220105 60010080 บ้านโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
66 220101 60010081 ราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
67 220096 60010084 บ้านเนินเวียง
ยังไม่ยืนยัน
68 220093 60010085 วัดบางมะฝ่อ
ยังไม่ยืนยัน
69 220100 60010087 สระวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
70 220098 60010088 ชุมชนวัดบ้านหว้า
ยังไม่ยืนยัน
71 220099 60010089 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์
ยังไม่ยืนยัน
72 220108 60010090 วัดศาลาแดง
ยังไม่ยืนยัน
73 220109 60010091 บ้านกระจังงาม
ยังไม่ยืนยัน
74 220116 60010092 บ้านหาดสูง
ยังไม่ยืนยัน
75 220129 60010093 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
76 220130 60010094 วัดท่านา
ยังไม่ยืนยัน
77 220132 60010095 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
78 220127 60010097 บ้านเนิน
ยังไม่ยืนยัน
79 220128 60010098 บ้านท่าจันทน์(ศักดี)
ยังไม่ยืนยัน
80 220156 60010100 วัดฆะมัง
ยังไม่ยืนยัน
81 220157 60010101 วัดพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
82 220118 60010102 วัดทับกฤชเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
83 220125 60010105 ชุมชนวัดคลองปลากด
ยังไม่ยืนยัน
84 220117 60010106 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
ยังไม่ยืนยัน
85 220119 60010107 วัดดอนสนวน
ยังไม่ยืนยัน
86 220134 60010108 วัดท่าไม้
ยังไม่ยืนยัน
87 220136 60010110 บ้านวังใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
88 220137 60010111 วัดวังใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
89 220138 60010112 วัดดงกะพี้
ยังไม่ยืนยัน
90 220139 60010113 บ้านท่ากร่าง
ยังไม่ยืนยัน
91 220140 60010114 วัดหนองขอน
ยังไม่ยืนยัน
92 220133 60010115 บ้านท่าเตียน
ยังไม่ยืนยัน
93 220153 60010116 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
94 220154 60010117 บ้านประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
95 220149 60010118 วัดคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
96 220150 60010119 วัดเนินสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
97 220151 60010120 วัดบ้านลาด
ยังไม่ยืนยัน
98 220152 60010121 วัดบางเคียน
ยังไม่ยืนยัน
99 220141 60010122 วัดไผ่สิงห์
ยังไม่ยืนยัน
100 220143 60010124 วัดคลองเกษมเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
101 220145 60010126 วัดโพธิ์หนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
102 220131 60010127 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
103 220124 60010128 วัดแสงรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
104 220122 60010129 วัดพันลาน
ยังไม่ยืนยัน
105 220123 60010130 วัดปากคลองปลากด
ยังไม่ยืนยัน
106 220158 60010131 วัดบางไซ
ยังไม่ยืนยัน
107 220160 60010132 วัดหัวกะทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
108 220147 60010134 วัดหนองโก
ยังไม่ยืนยัน
109 220161 60010136 บ้านดงขุย
ยังไม่ยืนยัน
110 220070 60010137 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
111 220071 60010138 บ้านแหลมยาง
ยังไม่ยืนยัน
112 220085 60010139 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
113 220086 60010140 โอสถสภาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
114 220087 60010141 วัดมรรครังสฤษดิ์
ยังไม่ยืนยัน
115 220088 60010142 วัดดงเมือง
ยังไม่ยืนยัน
116 220089 60010143 บ้านคลองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
117 220090 60010144 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
118 220084 60010145 บ้านหนองหัวเรือ
ยังไม่ยืนยัน
119 220068 60010146 วัดมหาโพธิใต้
ยังไม่ยืนยัน
120 220069 60010147 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
121 220077 60010148 บ้านยางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
122 220078 60010149 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
123 220079 60010150 วัดหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
124 220080 60010151 วัดหนองแพงพวย
ยังไม่ยืนยัน
125 220082 60010153 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
126 220083 60010154 ศึกษาศาสตร์
ยังไม่ยืนยัน
127 220072 60010156 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
128 220073 60010157 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
129 220074 60010158 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
130 220075 60010159 บ้านเนินพะยอม
ยังไม่ยืนยัน
131 220384 60010160 วัดหนองกลอย
ยังไม่ยืนยัน
132 220385 60010161 บ้านหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
133 220386 60010162 ย่านคีรี
ยังไม่ยืนยัน
134 220387 60010163 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
135 220389 60010165 เขาสามยอด
ยังไม่ยืนยัน
136 220416 60010167 บ้านซับผักกาด
ยังไม่ยืนยัน
137 220399 60010169 เขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
138 220406 60010170 วัดบ้านบน
ยังไม่ยืนยัน
139 220408 60010171 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)
ยังไม่ยืนยัน
140 220409 60010172 บ้านเขาไม้เดน
ยังไม่ยืนยัน
141 220410 60010174 บ้านสระเศรษฐี
ยังไม่ยืนยัน
142 220411 60010175 วัดหนองคล่อ
ยังไม่ยืนยัน
143 220391 60010177 วัดคลองบางเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
144 220392 60010178 วัดใหม่
ยังไม่ยืนยัน
145 220414 60010181 บ้านสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
146 220400 60010182 ไทยรัฐวิทยา107(บ้านหนองไม้แดง)
ยังไม่ยืนยัน
147 220415 60010183 เขาสระนางสรง
ยังไม่ยืนยัน
148 220418 60010184 วัดโป่งสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
149 220404 60010185 วัดหนองหมู
ยังไม่ยืนยัน
150 220401 60010186 เนินมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
151 220402 60010187 บ้านประดู่เฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
152 220403 60010188 วัดหัวงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
153 220376 60010189 พยุหะศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
154 220407 60010190 วัดเขาบ่อพลับ
ยังไม่ยืนยัน
155 220398 60010191 บ้านดอนกระชาย
ยังไม่ยืนยัน
156 220395 60010192 วัดยางขาว
ยังไม่ยืนยัน
157 220396 60010193 วัดท่าโก
ยังไม่ยืนยัน
158 220379 60010195 บ้านย่านมัทรี
ยังไม่ยืนยัน
159 220381 60010197 สามแยกเจ้าพระยา
ยังไม่ยืนยัน
160 220382 60010198 ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
161 220377 60010199 บ้านใหม่ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
162 220405 60010201 บ้านธารหวาย
ยังไม่ยืนยัน