ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6001 :  สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 220013 60010001 วัดกลางแดด
ยืนยันแล้ว
2 220014 60010002 บ้านบ่อดินสอพอง
ยืนยันแล้ว
3 220030 60010003 วัดเกรียงไกรเหนือ
ยืนยันแล้ว
4 220031 60010004 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
5 220032 60010005 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
6 220007 60010007 วัดวังยาง
ยืนยันแล้ว
7 220001 60010008 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
8 220002 60010009 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
9 220003 60010010 วัดท่าทอง
ยืนยันแล้ว
10 220015 60010012 อนุบาลนครสวรรค์
ยืนยันแล้ว
11 220005 60010013 วัดวังไผ่
ยืนยันแล้ว
12 220012 60010015 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
ยืนยันแล้ว
13 220034 60010016 วัดหัวถนน
ยืนยันแล้ว
14 220033 60010018 วัดท่าล้อ
ยืนยันแล้ว
15 220040 60010019 วัดนิเวศวุฒาราม
ยืนยันแล้ว
16 220041 60010020 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
17 220042 60010021 บ้านคุ้งวารี
ยืนยันแล้ว
18 220019 60010022 ชุมชนวัดบ้านแก่ง
ยืนยันแล้ว
19 220020 60010023 วัดเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
20 220037 60010024 วัดบ้านมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
21 220038 60010025 บ้านสระงาม
ยืนยันแล้ว
22 220039 60010026 วัดบึงน้ำใส
ยืนยันแล้ว
23 220043 60010027 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
24 220045 60010029 ศิริราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
25 220021 60010030 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
ยืนยันแล้ว
26 220023 60010032 วัดพระนอน
ยืนยันแล้ว
27 220025 60010033 วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
28 220027 60010035 วัดรังงาม
ยืนยันแล้ว
29 220028 60010036 บ้านเขากะลา
ยืนยันแล้ว
30 220029 60010037 บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
31 220017 60010038 วัดบางม่วง
ยืนยันแล้ว
32 220018 60010039 วัดหาดทรายงาม
ยืนยันแล้ว
33 220016 60010040 วัดวังหิน
ยืนยันแล้ว
34 220046 60010041 วัดสันติธรรม
ยืนยันแล้ว
35 220047 60010042 วัดดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
36 220048 60010043 วัดหนองโรง
ยืนยันแล้ว
37 220049 60010044 วัดหนองเขนง
ยืนยันแล้ว
38 220050 60010045 วัดทัพชุมพล
ยืนยันแล้ว
39 220051 60010046 วัดสวรรค์ประชากร
ยืนยันแล้ว
40 220052 60010047 บ้านสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
41 220053 60010048 วัดศรีอุทุมพร
ยืนยันแล้ว
42 220054 60010049 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
43 220057 60010052 วัดหนองกระโดน
ยืนยันแล้ว
44 220058 60010053 วัดศรีอัมพวัลย์
ยืนยันแล้ว
45 220059 60010054 วัดวังสวัสดี
ยืนยันแล้ว
46 220060 60010055 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
47 220062 60010057 วัดบริรักษ์ประชาสาร
ยืนยันแล้ว
48 220063 60010058 วัดสมานประชาชน
ยืนยันแล้ว
49 220064 60010059 วัดเนินมะขามงาม
ยืนยันแล้ว
50 220066 60010061 วัดเขามโน
ยืนยันแล้ว
51 220067 60010062 บ้านพรหมเขต
ยืนยันแล้ว
52 220008 60010063 วัดหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
53 220009 60010064 วัดสุบรรณาราม
ยืนยันแล้ว
54 220010 60010065 บ้านช่อกระถินพัฒนา
ยืนยันแล้ว
55 220091 60010067 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
56 220106 60010069 วัดนากลาง
ยืนยันแล้ว
57 220107 60010070 บ้านเขาปูน
ยืนยันแล้ว
58 220115 60010072 วัดหนองพรมหน่อ
ยืนยันแล้ว
59 220110 60010073 บ้านเนินศาลา
ยืนยันแล้ว
60 220111 60010074 บ้านคลองม่วง
ยืนยันแล้ว
61 220112 60010075 บ้านเขาถ้ำพระ
ยืนยันแล้ว
62 220113 60010076 วัดเนินกะพี้
ยืนยันแล้ว
63 220103 60010078 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
ยืนยันแล้ว
64 220104 60010079 วัดมโนราษฎร์
ยืนยันแล้ว
65 220105 60010080 บ้านโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
66 220101 60010081 ราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
67 220096 60010084 บ้านเนินเวียง
ยืนยันแล้ว
68 220093 60010085 วัดบางมะฝ่อ
ยืนยันแล้ว
69 220100 60010087 สระวิทยา
ยืนยันแล้ว
70 220098 60010088 ชุมชนวัดบ้านหว้า
ยืนยันแล้ว
71 220099 60010089 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์
ยืนยันแล้ว
72 220108 60010090 วัดศาลาแดง
ยืนยันแล้ว
73 220109 60010091 บ้านกระจังงาม
ยืนยันแล้ว
74 220116 60010092 บ้านหาดสูง
ยืนยันแล้ว
75 220129 60010093 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
76 220130 60010094 วัดท่านา
ยืนยันแล้ว
77 220132 60010095 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
78 220127 60010097 บ้านเนิน
ยืนยันแล้ว
79 220128 60010098 บ้านท่าจันทน์(ศักดี)
ยืนยันแล้ว
80 220156 60010100 วัดฆะมัง
ยืนยันแล้ว
81 220157 60010101 วัดพิกุล
ยืนยันแล้ว
82 220118 60010102 วัดทับกฤชเหนือ
ยืนยันแล้ว
83 220125 60010105 ชุมชนวัดคลองปลากด
ยืนยันแล้ว
84 220117 60010106 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
ยืนยันแล้ว
85 220119 60010107 วัดดอนสนวน
ยืนยันแล้ว
86 220134 60010108 วัดท่าไม้
ยืนยันแล้ว
87 220136 60010110 บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
88 220137 60010111 วัดวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
89 220138 60010112 วัดดงกะพี้
ยืนยันแล้ว
90 220139 60010113 บ้านท่ากร่าง
ยืนยันแล้ว
91 220140 60010114 วัดหนองขอน
ยืนยันแล้ว
92 220133 60010115 บ้านท่าเตียน
ยืนยันแล้ว
93 220153 60010116 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
94 220154 60010117 บ้านประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
95 220149 60010118 วัดคลองยาง
ยืนยันแล้ว
96 220150 60010119 วัดเนินสะเดา
ยืนยันแล้ว
97 220151 60010120 วัดบ้านลาด
ยืนยันแล้ว
98 220152 60010121 วัดบางเคียน
ยืนยันแล้ว
99 220141 60010122 วัดไผ่สิงห์
ยืนยันแล้ว
100 220143 60010124 วัดคลองเกษมเหนือ
ยืนยันแล้ว
101 220145 60010126 วัดโพธิ์หนองยาว
ยืนยันแล้ว
102 220131 60010127 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
103 220124 60010128 วัดแสงรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
104 220122 60010129 วัดพันลาน
ยืนยันแล้ว
105 220123 60010130 วัดปากคลองปลากด
ยืนยันแล้ว
106 220158 60010131 วัดบางไซ
ยืนยันแล้ว
107 220160 60010132 วัดหัวกะทุ่ม
ยืนยันแล้ว
108 220147 60010134 วัดหนองโก
ยืนยันแล้ว
109 220161 60010136 บ้านดงขุย
ยืนยันแล้ว
110 220070 60010137 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว
ยืนยันแล้ว
111 220071 60010138 บ้านแหลมยาง
ยืนยันแล้ว
112 220085 60010139 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ
ยืนยันแล้ว
113 220086 60010140 โอสถสภาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
114 220087 60010141 วัดมรรครังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
115 220088 60010142 วัดดงเมือง
ยืนยันแล้ว
116 220089 60010143 บ้านคลองคล้า
ยืนยันแล้ว
117 220090 60010144 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์
ยืนยันแล้ว
118 220084 60010145 บ้านหนองหัวเรือ
ยืนยันแล้ว
119 220068 60010146 วัดมหาโพธิใต้
ยืนยันแล้ว
120 220069 60010147 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
ยืนยันแล้ว
121 220077 60010148 บ้านยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
122 220078 60010149 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
123 220079 60010150 วัดหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
124 220080 60010151 วัดหนองแพงพวย
ยืนยันแล้ว
125 220082 60010153 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
126 220083 60010154 ศึกษาศาสตร์
ยืนยันแล้ว
127 220072 60010156 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
128 220073 60010157 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
129 220074 60010158 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
130 220075 60010159 บ้านเนินพะยอม
ยืนยันแล้ว
131 220384 60010160 วัดหนองกลอย
ยืนยันแล้ว
132 220385 60010161 บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
133 220386 60010162 ย่านคีรี
ยืนยันแล้ว
134 220387 60010163 บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
135 220389 60010165 เขาสามยอด
ยืนยันแล้ว
136 220416 60010167 บ้านซับผักกาด
ยืนยันแล้ว
137 220399 60010169 เขาทอง
ยืนยันแล้ว
138 220406 60010170 วัดบ้านบน
ยืนยันแล้ว
139 220408 60010171 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)
ยืนยันแล้ว
140 220409 60010172 บ้านเขาไม้เดน
ยืนยันแล้ว
141 220410 60010174 บ้านสระเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
142 220411 60010175 วัดหนองคล่อ
ยืนยันแล้ว
143 220391 60010177 วัดคลองบางเดื่อ
ยืนยันแล้ว
144 220392 60010178 วัดใหม่
ยืนยันแล้ว
145 220414 60010181 บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
146 220400 60010182 ไทยรัฐวิทยา107(บ้านหนองไม้แดง)
ยืนยันแล้ว
147 220415 60010183 เขาสระนางสรง
ยืนยันแล้ว
148 220418 60010184 วัดโป่งสวรรค์
ยืนยันแล้ว
149 220404 60010185 วัดหนองหมู
ยืนยันแล้ว
150 220401 60010186 เนินมะกอก
ยืนยันแล้ว
151 220402 60010187 บ้านประดู่เฒ่า
ยืนยันแล้ว
152 220403 60010188 วัดหัวงิ้ว
ยืนยันแล้ว
153 220376 60010189 พยุหะศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
154 220407 60010190 วัดเขาบ่อพลับ
ยืนยันแล้ว
155 220398 60010191 บ้านดอนกระชาย
ยืนยันแล้ว
156 220395 60010192 วัดยางขาว
ยืนยันแล้ว
157 220396 60010193 วัดท่าโก
ยืนยันแล้ว
158 220379 60010195 บ้านย่านมัทรี
ยืนยันแล้ว
159 220381 60010197 สามแยกเจ้าพระยา
ยืนยันแล้ว
160 220382 60010198 ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
161 220377 60010199 บ้านใหม่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
162 220405 60010201 บ้านธารหวาย
ยืนยันแล้ว