ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6002 :  สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 220354 60020001 วัดเจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
2 220358 60020002 วัดมาบมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
3 220347 60020004 วัดด่านช้าง
ยังไม่ยืนยัน
4 220348 60020005 บ้านทุ่งท่าเสา
ยังไม่ยืนยัน
5 220349 60020006 วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
6 220350 60020007 บ้านหนองละมาน
ยังไม่ยืนยัน
7 220351 60020008 วัดหนองปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
8 220369 60020009 บ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
9 220336 60020010 บ้านงิ้วแบ้
ยังไม่ยืนยัน
10 220337 60020011 บ้านดงคู้
ยังไม่ยืนยัน
11 220338 60020012 บ้านหนองเจ็ดหาบ
ยังไม่ยืนยัน
12 220339 60020013 วัดโพธิ์ขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
13 220340 60020014 วัดธรรมรักขิตาราม
ยังไม่ยืนยัน
14 220341 60020015 ไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร)
ยังไม่ยืนยัน
15 220342 60020016 วัดสังขสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
16 220344 60020017 วัดบ้านวัง
ยังไม่ยืนยัน
17 220345 60020018 วัดบ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
18 220346 60020019 วัดคลองสองหน่อ
ยังไม่ยืนยัน
19 220352 60020020 วัดจันทร์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
20 220353 60020021 วัดตาสังใต้
ยังไม่ยืนยัน
21 220331 60020022 วัดท่างิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
22 220332 60020023 บ้านหนองน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
23 220333 60020024 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
ยังไม่ยืนยัน
24 220326 60020025 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
25 220329 60020028 วัดประสาทวิถี
ยังไม่ยืนยัน
26 220355 60020030 วัดวิวิตตาราม
ยังไม่ยืนยัน
27 220356 60020031 วัดมงคลสถิตย์
ยังไม่ยืนยัน
28 220357 60020032 บ้านบึงราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
29 220334 60020033 วัดเทพสถาพร
ยังไม่ยืนยัน
30 220335 60020034 วัดบ้านแดน
ยังไม่ยืนยัน
31 220324 60020036 วัดเขาห้วยลุง
ยังไม่ยืนยัน
32 220375 60020037 ราษฎร์ร่วมสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
33 220373 60020038 วัดหนองมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
34 220365 60020040 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
ยังไม่ยืนยัน
35 220366 60020041 วัดบ้านพลัง
ยังไม่ยืนยัน
36 220368 60020042 วัดหนองกรด
ยังไม่ยืนยัน
37 220360 60020043 วัดคลองธรรม
ยังไม่ยืนยัน
38 220361 60020044 วัดธรรมจริยาวาส
ยังไม่ยืนยัน
39 220362 60020045 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
40 220363 60020046 บ้านหนองเสือ
ยังไม่ยืนยัน
41 220372 60020047 วัดหนองตางู
ยังไม่ยืนยัน
42 220370 60020048 บ้านโคกกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
43 220371 60020049 วัดจิกลาด
ยังไม่ยืนยัน
44 220374 60020050 วัดคลองจินดา
ยังไม่ยืนยัน
45 220317 60020051 วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
46 220318 60020052 หัดไทยวิทยาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
47 220319 60020053 วัดท่าแรต
ยังไม่ยืนยัน
48 220320 60020054 วัดวิมลประชาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
49 220321 60020055 วัดบ้านคลอง
ยังไม่ยืนยัน
50 220323 60020057 วัดอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
51 220492 60020058 บ้านดอนจังหัน
ยังไม่ยืนยัน
52 220481 60020060 จันทราราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
53 220482 60020061 วัดหนองไร่
ยังไม่ยืนยัน
54 220483 60020062 วัดสังฆวิถี
ยังไม่ยืนยัน
55 220491 60020063 บ้านหนองบอนใต้
ยังไม่ยืนยัน
56 220487 60020064 บ้านทุ่งตัน
ยังไม่ยืนยัน
57 220488 60020065 บ้านบึงหล่ม
ยังไม่ยืนยัน
58 220490 60020067 บ้านบ่อกะปุง
ยังไม่ยืนยัน
59 220475 60020068 วัดบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
60 220476 60020069 ชุมชนวัดเนินม่วง
ยังไม่ยืนยัน
61 220477 60020070 วัดสวนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
62 220478 60020071 บ้านหนองแฟบ
ยังไม่ยืนยัน
63 220479 60020072 บ้านไทรทองสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
64 220480 60020073 บ้านหนองน้ำแดง
ยังไม่ยืนยัน
65 220465 60020074 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
66 220513 60020076 บ้านมาบแก
ยังไม่ยืนยัน
67 220470 60020077 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
68 220472 60020078 วัดหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
69 220486 60020079 วัดแหลมทองธรรมจักร
ยังไม่ยืนยัน
70 220460 60020080 อนุบาลลาดยาว
ยังไม่ยืนยัน
71 220469 60020082 วัดคลองสาลี
ยังไม่ยืนยัน
72 220507 60020083 วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
73 220508 60020084 ไตรประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
74 220509 60020085 วัดเกาะเปา
ยังไม่ยืนยัน
75 220510 60020086 บ้านวังสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
76 220512 60020089 บ้านดอนพลอง
ยังไม่ยืนยัน
77 220467 60020091 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ยังไม่ยืนยัน
78 220471 60020093 วัดใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
79 220473 60020094 บ้านท่าตะโก
ยังไม่ยืนยัน
80 220474 60020095 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
81 220519 60020096 บ้านบุรีรัมย์
ยังไม่ยืนยัน
82 220520 60020097 บ้านหนองชำนาญ
ยังไม่ยืนยัน
83 220463 60020099 บ้านหนองจิกรี
ยังไม่ยืนยัน
84 220498 60020100 บ้านดงสีเสียด
ยังไม่ยืนยัน
85 220461 60020101 ชุมชนบ้านดอนโม่
ยังไม่ยืนยัน
86 220464 60020102 วัดสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
87 220484 60020103 วัดสวนขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
88 220494 60020106 บ้านดอนกระดูกเนื้อ
ยังไม่ยืนยัน
89 220495 60020107 วัดเขาสมุก
ยังไม่ยืนยัน
90 220493 60020108 บ้านหนองนมวัว
ยังไม่ยืนยัน
91 220503 60020109 บ้านวังยิ้มแย้ม
ยังไม่ยืนยัน
92 220501 60020110 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
93 220499 60020112 วัดดงหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
94 220500 60020113 วัดหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
95 220514 60020114 บ้านศรีไกรลาศ
ยังไม่ยืนยัน
96 220516 60020116 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
97 220517 60020117 บ้านสะเดาซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
98 220518 60020118 บ้านศรีทอง
ยังไม่ยืนยัน
99 220585 60020119 บ้านวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
100 220586 60020120 บ้านตลุกข่อยน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
101 220587 60020121 บ้านวังชุมพร
ยังไม่ยืนยัน
102 220580 60020122 บ้านทุ่งรวงทอง
ยังไม่ยืนยัน
103 220584 60020123 บ้านเนินใหม่
ยังไม่ยืนยัน
104 220593 60020124 บ้านคลองไทร
ยังไม่ยืนยัน
105 220594 60020125 บ้านหินดาด
ยังไม่ยืนยัน
106 220595 60020126 บ้านปางสุด
ยังไม่ยืนยัน
107 220596 60020127 อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
ยังไม่ยืนยัน
108 220597 60020128 บ้านใหม่ศรีนคร
ยังไม่ยืนยัน
109 220592 60020129 บ้านปางขนุน
ยังไม่ยืนยัน
110 220598 60020130 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
111 220599 60020131 บ้านยุบใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
112 220600 60020132 บ้านยอดห้วยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
113 220601 60020133 บ้านหนองไม้
ยังไม่ยืนยัน
114 220571 60020137 บ้านคลองน้ำโจน
ยังไม่ยืนยัน
115 220572 60020138 บ้านเทพมงคลทอง
ยังไม่ยืนยัน
116 220573 60020139 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
ยังไม่ยืนยัน
117 220574 60020140 บ้านลานตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
118 220575 60020141 บ้านเขาแม่กระทู้
ยังไม่ยืนยัน
119 220576 60020142 บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
ยังไม่ยืนยัน
120 220578 60020143 บ้านเปราะ
ยังไม่ยืนยัน
121 220579 60020144 บ้านตะแบกงาม
ยังไม่ยืนยัน
122 220581 60020145 บ้านตะกรุด
ยังไม่ยืนยัน
123 220582 60020146 บ้านตะเคียนงาม
ยังไม่ยืนยัน
124 220583 60020147 บ้านคลองสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
125 220588 60020148 บ้านวังซ่าน
ยังไม่ยืนยัน
126 220589 60020149 บ้านคลองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
127 220591 60020150 วัดศรีกัลยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
128 220602 60020151 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
ยังไม่ยืนยัน
129 220603 60020152 สวนป่าแม่กะสี
ยังไม่ยืนยัน
130 220604 60020153 บ้านท่ามะกรูด
ยังไม่ยืนยัน
131 220605 60020154 บ้านคลองสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
132 220606 60020155 บ้านพนาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
133 220608 60020157 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
134 220609 60020159 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
135 220610 60020160 บ้านชุมม่วง
ยังไม่ยืนยัน
136 220611 60020161 อนุบาลชุมตาบง
ยังไม่ยืนยัน
137 220612 60020162 บ้านเขาจั๊กจั่น
ยังไม่ยืนยัน
138 220613 60020163 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
139 220614 60020164 บ้านปางงู
ยังไม่ยืนยัน
140 220615 60020165 บ้านปางสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
141 220616 60020166 เขาหินกราวประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
142 220617 60020167 โรงเรียนบ้านปางชัย
ยังไม่ยืนยัน
143 220618 60020168 บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
ยังไม่ยืนยัน
144 220577 60020169 บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
ยังไม่ยืนยัน
145 220659 60020170 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร
ยังไม่ยืนยัน