ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6002 :  สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 220354 60020001 วัดเจริญผล
ยืนยันแล้ว
2 220358 60020002 วัดมาบมะขาม
ยืนยันแล้ว
3 220347 60020004 วัดด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
4 220348 60020005 บ้านทุ่งท่าเสา
ยืนยันแล้ว
5 220349 60020006 วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
6 220350 60020007 บ้านหนองละมาน
ยืนยันแล้ว
7 220351 60020008 วัดหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
8 220369 60020009 บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
9 220336 60020010 บ้านงิ้วแบ้
ยืนยันแล้ว
10 220337 60020011 บ้านดงคู้
ยืนยันแล้ว
11 220338 60020012 บ้านหนองเจ็ดหาบ
ยืนยันแล้ว
12 220339 60020013 วัดโพธิ์ขวัญ
ยืนยันแล้ว
13 220340 60020014 วัดธรรมรักขิตาราม
ยืนยันแล้ว
14 220341 60020015 ไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร)
ยืนยันแล้ว
15 220342 60020016 วัดสังขสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
16 220344 60020017 วัดบ้านวัง
ยืนยันแล้ว
17 220345 60020018 วัดบ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
18 220346 60020019 วัดคลองสองหน่อ
ยืนยันแล้ว
19 220352 60020020 วัดจันทร์ทอง
ยืนยันแล้ว
20 220353 60020021 วัดตาสังใต้
ยืนยันแล้ว
21 220331 60020022 วัดท่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
22 220332 60020023 บ้านหนองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
23 220333 60020024 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
ยืนยันแล้ว
24 220326 60020025 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
25 220329 60020028 วัดประสาทวิถี
ยืนยันแล้ว
26 220355 60020030 วัดวิวิตตาราม
ยืนยันแล้ว
27 220356 60020031 วัดมงคลสถิตย์
ยืนยันแล้ว
28 220357 60020032 บ้านบึงราษฎร์
ยืนยันแล้ว
29 220334 60020033 วัดเทพสถาพร
ยืนยันแล้ว
30 220335 60020034 วัดบ้านแดน
ยืนยันแล้ว
31 220324 60020036 วัดเขาห้วยลุง
ยืนยันแล้ว
32 220375 60020037 ราษฎร์ร่วมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
33 220373 60020038 วัดหนองมะขาม
ยืนยันแล้ว
34 220365 60020040 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
35 220366 60020041 วัดบ้านพลัง
ยืนยันแล้ว
36 220368 60020042 วัดหนองกรด
ยืนยันแล้ว
37 220360 60020043 วัดคลองธรรม
ยืนยันแล้ว
38 220361 60020044 วัดธรรมจริยาวาส
ยืนยันแล้ว
39 220362 60020045 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
40 220363 60020046 บ้านหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
41 220372 60020047 วัดหนองตางู
ยืนยันแล้ว
42 220370 60020048 บ้านโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
43 220371 60020049 วัดจิกลาด
ยืนยันแล้ว
44 220374 60020050 วัดคลองจินดา
ยืนยันแล้ว
45 220317 60020051 วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
46 220318 60020052 หัดไทยวิทยาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
47 220319 60020053 วัดท่าแรต
ยืนยันแล้ว
48 220320 60020054 วัดวิมลประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
49 220321 60020055 วัดบ้านคลอง
ยืนยันแล้ว
50 220323 60020057 วัดอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
51 220492 60020058 บ้านดอนจังหัน
ยืนยันแล้ว
52 220481 60020060 จันทราราษฎร์
ยืนยันแล้ว
53 220482 60020061 วัดหนองไร่
ยืนยันแล้ว
54 220483 60020062 วัดสังฆวิถี
ยืนยันแล้ว
55 220491 60020063 บ้านหนองบอนใต้
ยืนยันแล้ว
56 220487 60020064 บ้านทุ่งตัน
ยืนยันแล้ว
57 220488 60020065 บ้านบึงหล่ม
ยืนยันแล้ว
58 220490 60020067 บ้านบ่อกะปุง
ยืนยันแล้ว
59 220475 60020068 วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
60 220476 60020069 ชุมชนวัดเนินม่วง
ยืนยันแล้ว
61 220477 60020070 วัดสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
62 220478 60020071 บ้านหนองแฟบ
ยืนยันแล้ว
63 220479 60020072 บ้านไทรทองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
64 220480 60020073 บ้านหนองน้ำแดง
ยืนยันแล้ว
65 220465 60020074 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
66 220513 60020076 บ้านมาบแก
ยืนยันแล้ว
67 220470 60020077 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
ยืนยันแล้ว
68 220472 60020078 วัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
69 220486 60020079 วัดแหลมทองธรรมจักร
ยืนยันแล้ว
70 220460 60020080 อนุบาลลาดยาว
ยังไม่ยืนยัน
71 220469 60020082 วัดคลองสาลี
ยืนยันแล้ว
72 220507 60020083 วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
73 220508 60020084 ไตรประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
74 220509 60020085 วัดเกาะเปา
ยืนยันแล้ว
75 220510 60020086 บ้านวังสำราญ
ยืนยันแล้ว
76 220512 60020089 บ้านดอนพลอง
ยืนยันแล้ว
77 220467 60020091 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ยืนยันแล้ว
78 220471 60020093 วัดใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
79 220473 60020094 บ้านท่าตะโก
ยืนยันแล้ว
80 220474 60020095 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
ยืนยันแล้ว
81 220519 60020096 บ้านบุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
82 220520 60020097 บ้านหนองชำนาญ
ยืนยันแล้ว
83 220463 60020099 บ้านหนองจิกรี
ยืนยันแล้ว
84 220498 60020100 บ้านดงสีเสียด
ยืนยันแล้ว
85 220461 60020101 ชุมชนบ้านดอนโม่
ยืนยันแล้ว
86 220464 60020102 วัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
87 220484 60020103 วัดสวนขวัญ
ยืนยันแล้ว
88 220494 60020106 บ้านดอนกระดูกเนื้อ
ยืนยันแล้ว
89 220495 60020107 วัดเขาสมุก
ยืนยันแล้ว
90 220493 60020108 บ้านหนองนมวัว
ยืนยันแล้ว
91 220503 60020109 บ้านวังยิ้มแย้ม
ยืนยันแล้ว
92 220501 60020110 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
93 220499 60020112 วัดดงหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
94 220500 60020113 วัดหนองยาว
ยืนยันแล้ว
95 220514 60020114 บ้านศรีไกรลาศ
ยืนยันแล้ว
96 220516 60020116 บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
97 220517 60020117 บ้านสะเดาซ้าย
ยืนยันแล้ว
98 220518 60020118 บ้านศรีทอง
ยืนยันแล้ว
99 220585 60020119 บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
100 220586 60020120 บ้านตลุกข่อยน้ำ
ยืนยันแล้ว
101 220587 60020121 บ้านวังชุมพร
ยืนยันแล้ว
102 220580 60020122 บ้านทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
103 220584 60020123 บ้านเนินใหม่
ยืนยันแล้ว
104 220593 60020124 บ้านคลองไทร
ยืนยันแล้ว
105 220594 60020125 บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
106 220595 60020126 บ้านปางสุด
ยืนยันแล้ว
107 220596 60020127 อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
ยืนยันแล้ว
108 220597 60020128 บ้านใหม่ศรีนคร
ยืนยันแล้ว
109 220592 60020129 บ้านปางขนุน
ยืนยันแล้ว
110 220598 60020130 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
111 220599 60020131 บ้านยุบใหญ่
ยืนยันแล้ว
112 220600 60020132 บ้านยอดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
113 220601 60020133 บ้านหนองไม้
ยืนยันแล้ว
114 220571 60020137 บ้านคลองน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
115 220572 60020138 บ้านเทพมงคลทอง
ยืนยันแล้ว
116 220573 60020139 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
ยืนยันแล้ว
117 220574 60020140 บ้านลานตะแบก
ยืนยันแล้ว
118 220575 60020141 บ้านเขาแม่กระทู้
ยืนยันแล้ว
119 220576 60020142 บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
ยืนยันแล้ว
120 220578 60020143 บ้านเปราะ
ยืนยันแล้ว
121 220579 60020144 บ้านตะแบกงาม
ยืนยันแล้ว
122 220581 60020145 บ้านตะกรุด
ยืนยันแล้ว
123 220582 60020146 บ้านตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
124 220583 60020147 บ้านคลองสำราญ
ยืนยันแล้ว
125 220588 60020148 บ้านวังซ่าน
ยืนยันแล้ว
126 220589 60020149 บ้านคลองม่วง
ยืนยันแล้ว
127 220591 60020150 วัดศรีกัลยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
128 220602 60020151 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
ยืนยันแล้ว
129 220603 60020152 สวนป่าแม่กะสี
ยืนยันแล้ว
130 220604 60020153 บ้านท่ามะกรูด
ยืนยันแล้ว
131 220605 60020154 บ้านคลองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
132 220606 60020155 บ้านพนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
133 220608 60020157 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
134 220609 60020159 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
135 220610 60020160 บ้านชุมม่วง
ยืนยันแล้ว
136 220611 60020161 อนุบาลชุมตาบง
ยืนยันแล้ว
137 220612 60020162 บ้านเขาจั๊กจั่น
ยืนยันแล้ว
138 220613 60020163 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
139 220614 60020164 บ้านปางงู
ยืนยันแล้ว
140 220615 60020165 บ้านปางสวรรค์
ยืนยันแล้ว
141 220616 60020166 เขาหินกราวประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
142 220617 60020167 โรงเรียนบ้านปางชัย
ยืนยันแล้ว
143 220618 60020168 บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
ยืนยันแล้ว
144 220577 60020169 บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
ยืนยันแล้ว
145 220659 60020170 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร
ยืนยันแล้ว