ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6003 :  สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 220528 60030001 บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
2 220529 60030002 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
3 220530 60030003 ประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
4 220531 60030004 บ้านหนองกะเปา
ยืนยันแล้ว
5 220532 60030005 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา
ยืนยันแล้ว
6 220527 60030006 บ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
7 220569 60030007 บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
8 220570 60030008 บ้านรังงาม
ยืนยันแล้ว
9 220545 60030010 วัดหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
10 220546 60030011 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
11 220547 60030012 น้ำสาดกลาง
ยืนยันแล้ว
12 220548 60030013 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
13 220549 60030014 วัดป่าเรไร
ยืนยันแล้ว
14 220550 60030015 น้ำสาดเหนือ
ยืนยันแล้ว
15 220551 60030016 ห้วยวารีใต้
ยืนยันแล้ว
16 220543 60030017 บ้านเขานางต่วม
ยืนยันแล้ว
17 220535 60030018 อุดมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
18 220536 60030019 บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
19 220537 60030020 บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
20 220538 60030021 วัดเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
21 220539 60030022 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
ยืนยันแล้ว
22 220540 60030023 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
23 220541 60030024 วัดห้วยธารทหาร
ยืนยันแล้ว
24 220542 60030025 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
25 220524 60030026 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
26 220525 60030027 วัดเทพสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
27 220564 60030028 บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
28 220565 60030029 บ้านหนองโบสถ์
ยืนยันแล้ว
29 220566 60030030 บ้านวังมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
30 220567 60030031 วัดวังแรต
ยืนยันแล้ว
31 220568 60030032 บ้านเขามะเกลือ
ยืนยันแล้ว
32 220521 60030033 บ้านคลองลาน
ยืนยันแล้ว
33 220522 60030034 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
34 220533 60030036 บ้านคลองกำลัง
ยืนยันแล้ว
35 220558 60030038 วันครู(2504)
ยืนยันแล้ว
36 220557 60030039 บ้านห้วยถั่วใต้
ยืนยันแล้ว
37 220563 60030040 บ้านเทพสถาพร
ยืนยันแล้ว
38 220552 60030041 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
ยืนยันแล้ว
39 220559 60030042 ชุมชนวัดห้วยร่วม
ยืนยันแล้ว
40 220561 60030045 เกาะแก้วสามัคคี
ยืนยันแล้ว
41 220553 60030047 สระงาม
ยืนยันแล้ว
42 220554 60030048 บ้านวังโพรง
ยืนยันแล้ว
43 220236 60030049 วัดจันเสน
ยืนยันแล้ว
44 220237 60030050 บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
45 220238 60030051 วัดหนองตะโก
ยืนยันแล้ว
46 220264 60030052 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
47 220248 60030053 วัดเขาวง
ยืนยันแล้ว
48 220250 60030054 วัดเขาฝา
ยืนยันแล้ว
49 220252 60030055 วัดบ่อนิมิต
ยืนยันแล้ว
50 220263 60030056 บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
51 220230 60030057 วัดถ้ำผาสุขใจ
ยืนยันแล้ว
52 220246 60030058 บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
53 220222 60030060 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
54 220229 60030061 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
55 220243 60030062 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
56 220244 60030063 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
57 220245 60030064 บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)
ยืนยันแล้ว
58 220220 60030065 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
59 220223 60030067 ชุมชนบ้านเขาใบไม้
ยืนยันแล้ว
60 220224 60030068 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน
ยืนยันแล้ว
61 220225 60030069 บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
62 220226 60030070 บ้านโคกกระดี่
ยืนยันแล้ว
63 220227 60030071 วัดเขาเจดีย์
ยืนยันแล้ว
64 220228 60030072 บ้านหัวเขาตาคลี
ยืนยันแล้ว
65 220216 60030073 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
ยืนยันแล้ว
66 220217 60030074 วัดหนองสีนวล
ยืนยันแล้ว
67 220218 60030075 บ้านวังคาง
ยืนยันแล้ว
68 220247 60030077 วัดช่องแค
ยืนยันแล้ว
69 220249 60030078 วัดหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
70 220256 60030079 คลองแปดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
71 220251 60030080 บ้านกกกว้าว
ยืนยันแล้ว
72 220239 60030081 บ้านเขาขวาง
ยืนยันแล้ว
73 220231 60030083 วัดลาดทิพยรส
ยืนยันแล้ว
74 220232 60030084 วัดหนองคูน้อย
ยืนยันแล้ว
75 220234 60030086 บ้านราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
76 220253 60030087 วัดทุ่งทะเลทราย
ยืนยันแล้ว
77 220254 60030088 บ้านโคกกร่าง
ยืนยันแล้ว
78 220203 60030089 บ้านเขาปูน
ยืนยันแล้ว
79 220204 60030090 บ้านหนองตาราม
ยืนยันแล้ว
80 220205 60030091 บ้านหนองไม้แดง
ยืนยันแล้ว
81 220211 60030093 ม่วงน้อยประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
82 220199 60030094 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
83 220200 60030095 วัดวาปีรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
84 220201 60030096 บ้านหนองเต็งรัง
ยืนยันแล้ว
85 220202 60030097 วัดห้วยดุก
ยืนยันแล้ว
86 220240 60030098 วัดหนองหม้อ
ยืนยันแล้ว
87 220241 60030099 บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
88 220242 60030100 บ้านหนองสีซอ
ยืนยันแล้ว
89 220257 60030101 บ้านห้วยหอม
ยืนยันแล้ว
90 220258 60030102 บ้านโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
91 220259 60030103 บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
92 220260 60030104 บ้านหนองบัวตากลาน
ยืนยันแล้ว
93 220261 60030105 บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
94 220262 60030106 วัดเขาดุม
ยืนยันแล้ว
95 220207 60030107 ชุมชนบ้านหัวหวาย
ยืนยันแล้ว
96 220208 60030108 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)
ยืนยันแล้ว
97 220210 60030110 บ้านสายน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
98 220213 60030112 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
99 220214 60030113 บ้านหนองพังพวย
ยืนยันแล้ว
100 220265 60030114 วัดดอนคา
ยืนยันแล้ว
101 220266 60030115 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
102 220267 60030116 บ้านวังแรง
ยืนยันแล้ว
103 220268 60030117 บ้านตุ๊กแก
ยืนยันแล้ว
104 220272 60030120 อนุบาลท่าตะโก
ยืนยันแล้ว
105 220273 60030121 วัดท่าตะโก
ยืนยันแล้ว
106 220275 60030123 บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
107 220285 60030124 บ้านหนองกระโดน
ยืนยันแล้ว
108 220286 60030125 บ้านทำนบ
ยืนยันแล้ว
109 220276 60030128 บ้านพนมรอก
ยืนยันแล้ว
110 220299 60030130 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
111 220315 60030131 วังวิทยา
ยืนยันแล้ว
112 220296 60030132 วัดคร่อเรียงราย
ยืนยันแล้ว
113 220297 60030133 บ้านคลองบอน
ยืนยันแล้ว
114 220298 60030134 วัดพนมเศษ
ยืนยันแล้ว
115 220300 60030135 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
116 220301 60030136 วัดวังมหากร
ยืนยันแล้ว
117 220302 60030137 บ้านปากง่าม
ยืนยันแล้ว
118 220303 60030138 วัดช่องแกระ
ยืนยันแล้ว
119 220305 60030140 วัดท่าสุ่ม
ยืนยันแล้ว
120 220293 60030142 บ้านตะเฆ่ค่าย
ยืนยันแล้ว
121 220294 60030143 บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
122 220295 60030144 บ้านดงจันทำ
ยืนยันแล้ว
123 220308 60030145 วัดสายลำโพงเหนือ
ยืนยันแล้ว
124 220309 60030146 วัดสายลำโพงกลาง
ยืนยันแล้ว
125 220310 60030147 วัดสายลำโพงใต้
ยืนยันแล้ว
126 220311 60030148 บ้านหนองปล้องโพช
ยืนยันแล้ว
127 220278 60030150 วัดหนองเบน
ยืนยันแล้ว
128 220271 60030151 บ้านหนองสะเอ้ง
ยืนยันแล้ว
129 220313 60030152 บ้านชะลอมแหน
ยืนยันแล้ว
130 220314 60030153 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
131 220280 60030155 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
132 220281 60030156 บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
133 220279 60030159 บ้านหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
134 220291 60030160 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
135 220287 60030161 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
136 220288 60030162 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
137 220289 60030163 บ้านเขาค้างคาว
ยืนยันแล้ว
138 220290 60030164 บ้านหนองเนิน
ยืนยันแล้ว
139 220423 60030166 บ้านคลองตักน้ำ
ยืนยันแล้ว
140 220424 60030167 วัดหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
141 220426 60030168 อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
142 220431 60030169 บ้านห้วยตะโก
ยืนยันแล้ว
143 220435 60030170 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
144 220436 60030171 บ้านวังกระโดนน้อย
ยืนยันแล้ว
145 220437 60030172 บ้านวังกระโดนใหญ่
ยืนยันแล้ว
146 220438 60030173 บ้านช่องคีรี
ยืนยันแล้ว
147 220448 60030174 บ้านนาขอม
ยืนยันแล้ว
148 220449 60030175 บ้านเนินบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
149 220452 60030178 บ้านเขาใหญ่
ยืนยันแล้ว
150 220445 60030179 บ้านไร่ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
151 220443 60030180 บ้านบ่อไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
152 220439 60030182 บ้านวังทองประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
153 220440 60030183 บ้านโพธิ์ประสาท
ยืนยันแล้ว
154 220441 60030184 บ้านโค้งสวอง
ยืนยันแล้ว
155 220442 60030185 บ้านตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
156 220458 60030186 บ้านเขาธรรมบท
ยืนยันแล้ว
157 220459 60030187 บ้านห้วยน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
158 220425 60030188 บ้านใหม่วารีเย็น
ยืนยันแล้ว
159 220422 60030189 บ้านโคกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
160 220457 60030190 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
161 220453 60030191 บ้านวังข่อย
ยืนยันแล้ว
162 220454 60030192 บ้านกระทุ่มทอง
ยืนยันแล้ว
163 220455 60030193 บ้านหนองสะแกยาว
ยืนยันแล้ว
164 220456 60030194 บ้านซับสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
165 220446 60030195 วัดโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
166 220447 60030196 บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
167 220427 60030197 บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
168 220428 60030198 บ้านร่องหอย
ยืนยันแล้ว
169 220429 60030199 บ้านตะกุดภิบาล
ยืนยันแล้ว
170 220430 60030200 บ้านเขาหินกลิ้ง
ยืนยันแล้ว
171 220432 60030201 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
172 220433 60030202 บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์
ยืนยันแล้ว
173 220434 60030203 วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
174 220419 60030204 วัดสำโรงชัย
ยืนยันแล้ว
175 220420 60030205 บ้านโคกมะขวิด
ยืนยันแล้ว
176 220421 60030206 บ้านตะคร้อลาด
ยืนยันแล้ว
177 220166 60030208 วิฑูรย์ประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
178 220163 60030210 ชุมชนบ้านชุมพล
ยืนยันแล้ว
179 220162 60030211 อนุบาลตากฟ้า
ยืนยันแล้ว
180 220170 60030213 บ้านพุนกยูง
ยืนยันแล้ว
181 220171 60030214 บ้านไตรคีรี
ยืนยันแล้ว
182 220180 60030217 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
ยืนยันแล้ว
183 220181 60030218 บ้านลำพยนต์
ยืนยันแล้ว
184 220183 60030220 วัดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
185 220185 60030222 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
186 220179 60030224 บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์)
ยืนยันแล้ว
187 220174 60030225 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
188 220175 60030226 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
189 220176 60030227 วัดห้วยลำไย
ยืนยันแล้ว
190 220188 60030229 บ้านอุดมธัญญา
ยืนยันแล้ว
191 220189 60030230 บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
192 220190 60030231 บ้านพุมะค่า
ยืนยันแล้ว
193 220191 60030232 บ้านล้ำเจริญ
ยืนยันแล้ว
194 220192 60030233 บ้านพุม่วง
ยืนยันแล้ว
195 220193 60030234 บ้านหนองสุขสันต์
ยืนยันแล้ว
196 220194 60030235 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
197 220195 60030236 บ้านสระเกตุโมรี
ยืนยันแล้ว
198 220197 60030238 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
199 220198 60030239 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
ยืนยันแล้ว