ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6101 :  สพป.อุทัยธานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 700029 61010001 บ้านเกาะเทโพ
ยืนยันแล้ว
2 700030 61010002 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
3 700022 61010006 วัดหนองตางู
ยืนยันแล้ว
4 700003 61010007 บ้านท่าซุง
ยืนยันแล้ว
5 700004 61010008 บ้านดงยางใต้
ยืนยันแล้ว
6 700001 61010010 บ้านภูมิธรรม
ยืนยันแล้ว
7 700002 61010011 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
8 700026 61010013 วัดสังกัสรัตนคีรี
ยืนยันแล้ว
9 700019 61010014 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
ยืนยันแล้ว
10 700020 61010015 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
11 700018 61010016 วัดตานาด
ยืนยันแล้ว
12 700016 61010017 วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
13 700025 61010018 วัดอุโปสถาราม
ยืนยันแล้ว
14 700023 61010019 วัดจักษา
ยืนยันแล้ว
15 700024 61010020 บ้านเนินตูม
ยืนยันแล้ว
16 700010 61010021 วัดหนองแก
ยืนยันแล้ว
17 700014 61010023 อนุบาลวัดหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
18 700017 61010024 บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
19 700011 61010026 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
20 700012 61010027 วัดเนื้อร้อน
ยืนยันแล้ว
21 700027 61010028 วัดหาดทนง
ยืนยันแล้ว
22 700028 61010029 วัดสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
23 700006 61010030 อนุบาลเมืองอุทัยธานี
ยืนยันแล้ว
24 700089 61010031 ชุมชนบ้านโคกหม้อ
ยืนยันแล้ว
25 700103 61010034 บ้านโป่งเก้ง
ยืนยันแล้ว
26 700104 61010035 บ้านวังเตย
ยืนยันแล้ว
27 700105 61010036 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี
ยืนยันแล้ว
28 700107 61010038 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
29 700108 61010039 วัดเขาปฐวี
ยืนยันแล้ว
30 700109 61010040 วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
31 700110 61010041 วัดหนองนกยูง
ยืนยันแล้ว
32 700111 61010042 บ้านสวนขวัญ
ยืนยันแล้ว
33 700119 61010043 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
ยืนยันแล้ว
34 700123 61010044 วัดทุ่งนาไทย
ยืนยันแล้ว
35 700112 61010046 บ้านคอดยาง
ยืนยันแล้ว
36 700114 61010048 บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
37 700115 61010049 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
38 700116 61010050 บ้านหนองแห้ว
ยืนยันแล้ว
39 700117 61010051 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
40 700118 61010052 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
41 700098 61010053 วัดวังสาริกา
ยืนยันแล้ว
42 700096 61010054 วัดดงพิกุล
ยืนยันแล้ว
43 700093 61010058 บ้านหนองเมน
ยืนยันแล้ว
44 700094 61010059 วัดท่ามะขามป้อม
ยืนยันแล้ว
45 700101 61010060 วัดหนองสระ
ยืนยันแล้ว
46 700091 61010061 บ้านท่าดาน
ยืนยันแล้ว
47 700198 61010066 วัดดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
48 700201 61010068 บ้านบ่อยาง
ยืนยันแล้ว
49 700204 61010069 บ้านหนองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
50 700205 61010070 บ้านหนองรัก
ยืนยันแล้ว
51 700206 61010071 บ้านวังเกษตร
ยืนยันแล้ว
52 700184 61010072 บ้านเขาทองหลาง
ยืนยันแล้ว
53 700179 61010073 บ้านทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
54 700180 61010074 บ้านหนองเข้
ยืนยันแล้ว
55 700182 61010076 วัดวังบุญ
ยืนยันแล้ว
56 700199 61010078 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ
ยืนยันแล้ว
57 700200 61010079 บ้านคลองข่อย
ยืนยันแล้ว
58 700185 61010081 บ้านเขาผาลาด
ยืนยันแล้ว
59 700187 61010083 บ้านหนองกี่
ยืนยันแล้ว
60 700188 61010084 บ้านหนองแขวนกูบ
ยืนยันแล้ว
61 700189 61010085 บ้านหนองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
62 700191 61010086 วัดเขาหินเทิน
ยืนยันแล้ว
63 700203 61010087 บ้านหนองชุมเห็ด
ยืนยันแล้ว
64 700192 61010088 อนุบาลสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
65 700194 61010089 บ้านเนินก้าว
ยืนยันแล้ว
66 700195 61010090 บ้านหนองยายดา
ยืนยันแล้ว
67 700196 61010091 วัดดงแขวน
ยืนยันแล้ว
68 700208 61010092 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง
ยืนยันแล้ว
69 700209 61010093 บ้านหนองแว่น
ยืนยันแล้ว
70 700210 61010094 วัดเขาดาวเรือง
ยืนยันแล้ว
71 700207 61010096 บ้านสระนารายณ์
ยืนยันแล้ว
72 700036 61010135 วัดทุ่งปาจาน
ยืนยันแล้ว
73 700037 61010136 ชุมชนวัดดงขวาง
ยืนยันแล้ว
74 700038 61010137 วัดดอนกลอย
ยืนยันแล้ว
75 700044 61010139 วัดท่าโพ
ยืนยันแล้ว
76 700042 61010141 วัดทุ่งพึ่ง
ยืนยันแล้ว
77 700043 61010142 วัดหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
78 700032 61010143 อนุบาลหนองขาหย่าง
ยืนยันแล้ว
79 700033 61010144 วัดหนองแฟบ
ยืนยันแล้ว
80 700034 61010146 วัดหนองระแหงเหนือ
ยืนยันแล้ว
81 700048 61010150 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117
ยืนยันแล้ว
82 700049 61010151 บ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
83 700039 61010153 วัดห้วยรอบ
ยืนยันแล้ว