ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6101 :  สพป.อุทัยธานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 700029 61010001 บ้านเกาะเทโพ
ยังไม่ยืนยัน
2 700030 61010002 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
3 700022 61010006 วัดหนองตางู
ยังไม่ยืนยัน
4 700003 61010007 บ้านท่าซุง
ยังไม่ยืนยัน
5 700004 61010008 บ้านดงยางใต้
ยังไม่ยืนยัน
6 700001 61010010 บ้านภูมิธรรม
ยังไม่ยืนยัน
7 700002 61010011 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
8 700026 61010013 วัดสังกัสรัตนคีรี
ยังไม่ยืนยัน
9 700019 61010014 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
ยังไม่ยืนยัน
10 700020 61010015 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
11 700018 61010016 วัดตานาด
ยังไม่ยืนยัน
12 700016 61010017 วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
13 700025 61010018 วัดอุโปสถาราม
ยังไม่ยืนยัน
14 700023 61010019 วัดจักษา
ยังไม่ยืนยัน
15 700024 61010020 บ้านเนินตูม
ยังไม่ยืนยัน
16 700010 61010021 วัดหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
17 700014 61010023 อนุบาลวัดหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
18 700017 61010024 บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
19 700011 61010026 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
20 700012 61010027 วัดเนื้อร้อน
ยังไม่ยืนยัน
21 700027 61010028 วัดหาดทนง
ยังไม่ยืนยัน
22 700028 61010029 วัดสะพานหิน
ยังไม่ยืนยัน
23 700006 61010030 อนุบาลเมืองอุทัยธานี
ยังไม่ยืนยัน
24 700089 61010031 ชุมชนบ้านโคกหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
25 700103 61010034 บ้านโป่งเก้ง
ยังไม่ยืนยัน
26 700104 61010035 บ้านวังเตย
ยังไม่ยืนยัน
27 700105 61010036 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี
ยังไม่ยืนยัน
28 700107 61010038 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
29 700108 61010039 วัดเขาปฐวี
ยังไม่ยืนยัน
30 700109 61010040 วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
31 700110 61010041 วัดหนองนกยูง
ยังไม่ยืนยัน
32 700111 61010042 บ้านสวนขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
33 700119 61010043 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
34 700123 61010044 วัดทุ่งนาไทย
ยังไม่ยืนยัน
35 700112 61010046 บ้านคอดยาง
ยังไม่ยืนยัน
36 700114 61010048 บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
37 700115 61010049 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
38 700116 61010050 บ้านหนองแห้ว
ยังไม่ยืนยัน
39 700117 61010051 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
40 700118 61010052 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
41 700098 61010053 วัดวังสาริกา
ยังไม่ยืนยัน
42 700096 61010054 วัดดงพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
43 700093 61010058 บ้านหนองเมน
ยังไม่ยืนยัน
44 700094 61010059 วัดท่ามะขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
45 700101 61010060 วัดหนองสระ
ยังไม่ยืนยัน
46 700091 61010061 บ้านท่าดาน
ยังไม่ยืนยัน
47 700198 61010066 วัดดอนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
48 700201 61010068 บ้านบ่อยาง
ยังไม่ยืนยัน
49 700204 61010069 บ้านหนองตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
50 700205 61010070 บ้านหนองรัก
ยังไม่ยืนยัน
51 700206 61010071 บ้านวังเกษตร
ยังไม่ยืนยัน
52 700184 61010072 บ้านเขาทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
53 700179 61010073 บ้านทุ่งมน
ยังไม่ยืนยัน
54 700180 61010074 บ้านหนองเข้
ยังไม่ยืนยัน
55 700182 61010076 วัดวังบุญ
ยังไม่ยืนยัน
56 700199 61010078 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ
ยังไม่ยืนยัน
57 700200 61010079 บ้านคลองข่อย
ยังไม่ยืนยัน
58 700185 61010081 บ้านเขาผาลาด
ยังไม่ยืนยัน
59 700187 61010083 บ้านหนองกี่
ยังไม่ยืนยัน
60 700188 61010084 บ้านหนองแขวนกูบ
ยังไม่ยืนยัน
61 700189 61010085 บ้านหนองสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
62 700191 61010086 วัดเขาหินเทิน
ยังไม่ยืนยัน
63 700203 61010087 บ้านหนองชุมเห็ด
ยังไม่ยืนยัน
64 700192 61010088 อนุบาลสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
65 700194 61010089 บ้านเนินก้าว
ยังไม่ยืนยัน
66 700195 61010090 บ้านหนองยายดา
ยังไม่ยืนยัน
67 700196 61010091 วัดดงแขวน
ยังไม่ยืนยัน
68 700208 61010092 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง
ยังไม่ยืนยัน
69 700209 61010093 บ้านหนองแว่น
ยังไม่ยืนยัน
70 700210 61010094 วัดเขาดาวเรือง
ยังไม่ยืนยัน
71 700207 61010096 บ้านสระนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
72 700036 61010135 วัดทุ่งปาจาน
ยังไม่ยืนยัน
73 700037 61010136 ชุมชนวัดดงขวาง
ยังไม่ยืนยัน
74 700038 61010137 วัดดอนกลอย
ยังไม่ยืนยัน
75 700044 61010139 วัดท่าโพ
ยังไม่ยืนยัน
76 700042 61010141 วัดทุ่งพึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
77 700043 61010142 วัดหนองเขื่อน
ยังไม่ยืนยัน
78 700032 61010143 อนุบาลหนองขาหย่าง
ยังไม่ยืนยัน
79 700033 61010144 วัดหนองแฟบ
ยังไม่ยืนยัน
80 700034 61010146 วัดหนองระแหงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
81 700048 61010150 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117
ยังไม่ยืนยัน
82 700049 61010151 บ้านปากดง
ยังไม่ยืนยัน
83 700039 61010153 วัดห้วยรอบ
ยังไม่ยืนยัน