ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6102 :  สพป.อุทัยธานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 700061 61010097 บ้านท่าชะอม
ยังไม่ยืนยัน
2 700068 61010099 บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
3 700069 61010100 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
4 700070 61010101 บ้านดงประดาพระ
ยังไม่ยืนยัน
5 700071 61010102 บ้านประดาหัก
ยังไม่ยืนยัน
6 700072 61010103 บ้านเขากวางทอง
ยังไม่ยืนยัน
7 700073 61010104 ชุมชนบ้านทุ่งนา
ยังไม่ยืนยัน
8 700076 61010105 บ้านป่าเลา
ยังไม่ยืนยัน
9 700077 61010106 บ้านวังผาลาด
ยังไม่ยืนยัน
10 700081 61010107 วัดเทพนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
11 700059 61010108 วัดทุ่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
12 700078 61010109 บ้านเนินพยอม
ยังไม่ยืนยัน
13 700080 61010111 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
14 700065 61010113 ชุมชนบ้านหนองงาแซง
ยังไม่ยืนยัน
15 700066 61010114 วัดทุ่งโพ
ยังไม่ยืนยัน
16 700064 61010116 บ้านเนินสาธารณ์
ยังไม่ยืนยัน
17 700056 61010117 วัดห้วยพระจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
18 700082 61010118 วัดหนองมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
19 700085 61010120 บ้านห้วยไผ่ขุย
ยังไม่ยืนยัน
20 700087 61010122 วัดปทุมทอง
ยังไม่ยืนยัน
21 700088 61010123 บ้านงิ้วงาม
ยังไม่ยืนยัน
22 700054 61010124 วัดหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
23 700075 61010125 วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
24 700055 61010126 บ้านล่อมเสือโฮก
ยังไม่ยืนยัน
25 700083 61010128 บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
26 700051 61010129 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
27 700053 61010131 บ้านบ่อทับใต้
ยังไม่ยืนยัน
28 700058 61010132 วัดหัวเมือง
ยังไม่ยืนยัน
29 700060 61010133 บ้านหนองจิกยาว
ยังไม่ยืนยัน
30 700062 61010134 วัดหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
31 700139 61010154 บ้านใหม่คลองอังวะ
ยังไม่ยืนยัน
32 700142 61010155 บ้านอีมาดอีทราย
ยังไม่ยืนยัน
33 700168 61010156 บ้านคลองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
34 700170 61010157 บ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
35 700172 61010158 วัดทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
36 700174 61010159 บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
37 700177 61010160 บ้านทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
38 700133 61010161 บ้านบุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
39 700176 61010162 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
40 700140 61010163 บ้านใหม่ร่มเย็น
ยังไม่ยืนยัน
41 700169 61010164 บ้านเจ้าวัด
ยังไม่ยืนยัน
42 700124 61010165 วัดทัพคล้าย
ยังไม่ยืนยัน
43 700125 61010166 วัดทัพหมัน
ยังไม่ยืนยัน
44 700126 61010167 วัดทัพหลวง
ยังไม่ยืนยัน
45 700128 61010169 บ้านพุต่อ
ยังไม่ยืนยัน
46 700130 61010170 บ้านใหม่หนองแก
ยังไม่ยืนยัน
47 700131 61010171 บ้านห้วยบง
ยังไม่ยืนยัน
48 700129 61010172 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
ยังไม่ยืนยัน
49 700132 61010173 บ้านวังตอสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
50 700134 61010174 บ้านพุบอน
ยังไม่ยืนยัน
51 700135 61010175 อนุบาลบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
52 700136 61010176 บ้านศาลาคลอง
ยังไม่ยืนยัน
53 700141 61010177 บ้านห้วยป่าปก
ยังไม่ยืนยัน
54 700137 61010178 วัดสะนำ
ยังไม่ยืนยัน
55 700138 61010179 บ้านหินตุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
56 700157 61010180 สง่ารวมราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
57 700158 61010181 บ้านใหม่คลองเคียน
ยังไม่ยืนยัน
58 700151 61010182 บ้านเขาลูกโล่
ยังไม่ยืนยัน
59 700150 61010183 บ้านหนองอาสา
ยังไม่ยืนยัน
60 700143 61010184 บ้านคลองโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
61 700144 61010185 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
ยังไม่ยืนยัน
62 700146 61010186 บ้านตะกรุด
ยังไม่ยืนยัน
63 700148 61010187 บ้านหนองแกเชียงราย
ยังไม่ยืนยัน
64 700153 61010189 บ้านคลองตะขาบ
ยังไม่ยืนยัน
65 700155 61010191 บ้านวังพง
ยังไม่ยืนยัน
66 700156 61010192 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
67 700159 61010193 บ้านจัน
ยังไม่ยืนยัน
68 700165 61010195 บ้านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
69 700167 61010196 บ้านหนองไม้แก่น
ยังไม่ยืนยัน
70 700166 61010197 บ้านหนองบ่มกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
71 700164 61010198 บ้านหินงามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
72 700163 61010199 บ้านลานคา
ยังไม่ยืนยัน
73 700160 61010200 บ้านทุ่งนาสวน
ยังไม่ยืนยัน
74 700171 61010201 บ้านห้วยพลู
ยังไม่ยืนยัน
75 700173 61010202 บ้านนาทุ่งเชือก
ยังไม่ยืนยัน
76 700175 61010203 วัดผาทั่ง
ยังไม่ยืนยัน
77 700178 61010204 วัดห้วยแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
78 700162 61010205 บ้านร่องมะดูก
ยังไม่ยืนยัน
79 700149 61010206 บ้านหนองฝาง
ยังไม่ยืนยัน
80 700147 61010207 บ้านหูช้าง
ยังไม่ยืนยัน
81 700145 61010208 บ้านซับสุราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
82 700219 61010209 บ้านบุ่งฝาง
ยังไม่ยืนยัน
83 700220 61010210 บ้านน้ำวิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
84 700222 61010211 บ้านเขาน้ำโจน
ยังไม่ยืนยัน
85 700223 61010212 บ้านห้วยโศก
ยังไม่ยืนยัน
86 700224 61010213 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
ยังไม่ยืนยัน
87 700230 61010214 บ้านน้ำรอบ
ยังไม่ยืนยัน
88 700231 61010215 บ้านโกรกลึก
ยังไม่ยืนยัน
89 700233 61010216 บ้านบุ่งกะเซอร์
ยังไม่ยืนยัน
90 700234 61010217 วัดเขาผาแรต
ยังไม่ยืนยัน
91 700235 61010218 บ้านเนินมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
92 700216 61010220 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
93 700217 61010221 บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
94 700212 61010222 ชุมชนบ้านประดู่ยืน
ยังไม่ยืนยัน
95 700214 61010223 บ้านทุ่งสามแท่ง
ยังไม่ยืนยัน
96 700215 61010224 บ้านหนองผักกาด
ยังไม่ยืนยัน
97 700218 61010225 บ้านทัพยายปอน
ยังไม่ยืนยัน
98 700221 61010226 บ้านป่าอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
99 700225 61010227 วัดเขาฆ้องชัย
ยังไม่ยืนยัน
100 700226 61010228 รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
ยังไม่ยืนยัน
101 700227 61010229 บ้านคลองชะนี
ยังไม่ยืนยัน
102 700229 61010230 บ้านเขาวง
ยังไม่ยืนยัน
103 700237 61010231 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
ยังไม่ยืนยัน
104 700239 61010232 ห้วยขาแข้งวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
105 700241 61010234 บ้านโป่งสามสิบ
ยังไม่ยืนยัน
106 700242 61010235 บ้านห้วยเปล้า
ยังไม่ยืนยัน
107 700243 61010236 บ้านปางไม้ไผ่
ยังไม่ยืนยัน
108 700228 61010237 บ้านนาไร่เดียว
ยังไม่ยืนยัน
109 700232 61010238 วัดเขาพระยาสังฆาราม
ยังไม่ยืนยัน
110 700236 61010239 บ้านร่องตาที
ยังไม่ยืนยัน
111 700238 61010240 บ้านเพชรน้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
112 700244 61010241 อนุบาลลานสัก
ยังไม่ยืนยัน
113 700255 61010242 บ้านโป่งข่อย
ยังไม่ยืนยัน
114 700256 61010243 บ้านสมอทอง
ยังไม่ยืนยัน
115 700257 61010244 บ้านคลองแห้งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
116 700258 61010245 บ้านตลิ่งสูง
ยังไม่ยืนยัน
117 700259 61010246 บ้านหนองผักแพว
ยังไม่ยืนยัน
118 700251 61010248 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
119 700245 61010249 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
ยังไม่ยืนยัน
120 700248 61010250 บ้านหนองมะสัง
ยังไม่ยืนยัน
121 700246 61010252 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
122 700247 61010253 อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
123 700252 61010254 บ้านหินโหง่น
ยังไม่ยืนยัน
124 700253 61010255 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
125 700254 61010256 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน