ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6102 :  สพป.อุทัยธานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 700061 61010097 บ้านท่าชะอม
ยืนยันแล้ว
2 700068 61010099 บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
3 700069 61010100 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
4 700070 61010101 บ้านดงประดาพระ
ยืนยันแล้ว
5 700071 61010102 บ้านประดาหัก
ยืนยันแล้ว
6 700072 61010103 บ้านเขากวางทอง
ยืนยันแล้ว
7 700073 61010104 ชุมชนบ้านทุ่งนา
ยืนยันแล้ว
8 700076 61010105 บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
9 700077 61010106 บ้านวังผาลาด
ยืนยันแล้ว
10 700081 61010107 วัดเทพนิมิต
ยืนยันแล้ว
11 700059 61010108 วัดทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
12 700078 61010109 บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
13 700080 61010111 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
14 700065 61010113 ชุมชนบ้านหนองงาแซง
ยืนยันแล้ว
15 700066 61010114 วัดทุ่งโพ
ยืนยันแล้ว
16 700064 61010116 บ้านเนินสาธารณ์
ยืนยันแล้ว
17 700056 61010117 วัดห้วยพระจันทร์
ยืนยันแล้ว
18 700082 61010118 วัดหนองมะกอก
ยืนยันแล้ว
19 700085 61010120 บ้านห้วยไผ่ขุย
ยืนยันแล้ว
20 700087 61010122 วัดปทุมทอง
ยืนยันแล้ว
21 700088 61010123 บ้านงิ้วงาม
ยืนยันแล้ว
22 700054 61010124 วัดหนองยาง
ยืนยันแล้ว
23 700075 61010125 วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
24 700055 61010126 บ้านล่อมเสือโฮก
ยืนยันแล้ว
25 700083 61010128 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
26 700051 61010129 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
27 700053 61010131 บ้านบ่อทับใต้
ยืนยันแล้ว
28 700058 61010132 วัดหัวเมือง
ยืนยันแล้ว
29 700060 61010133 บ้านหนองจิกยาว
ยืนยันแล้ว
30 700062 61010134 วัดหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
31 700139 61010154 บ้านใหม่คลองอังวะ
ยืนยันแล้ว
32 700142 61010155 บ้านอีมาดอีทราย
ยืนยันแล้ว
33 700168 61010156 บ้านคลองหวาย
ยืนยันแล้ว
34 700170 61010157 บ้านดง
ยืนยันแล้ว
35 700172 61010158 วัดทองหลาง
ยืนยันแล้ว
36 700174 61010159 บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
37 700177 61010160 บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
38 700133 61010161 บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
39 700176 61010162 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
ยืนยันแล้ว
40 700140 61010163 บ้านใหม่ร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
41 700169 61010164 บ้านเจ้าวัด
ยืนยันแล้ว
42 700124 61010165 วัดทัพคล้าย
ยืนยันแล้ว
43 700125 61010166 วัดทัพหมัน
ยืนยันแล้ว
44 700126 61010167 วัดทัพหลวง
ยืนยันแล้ว
45 700128 61010169 บ้านพุต่อ
ยืนยันแล้ว
46 700130 61010170 บ้านใหม่หนองแก
ยืนยันแล้ว
47 700131 61010171 บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
48 700129 61010172 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
ยืนยันแล้ว
49 700132 61010173 บ้านวังตอสามัคคี
ยืนยันแล้ว
50 700134 61010174 บ้านพุบอน
ยืนยันแล้ว
51 700135 61010175 อนุบาลบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
52 700136 61010176 บ้านศาลาคลอง
ยืนยันแล้ว
53 700141 61010177 บ้านห้วยป่าปก
ยืนยันแล้ว
54 700137 61010178 วัดสะนำ
ยืนยันแล้ว
55 700138 61010179 บ้านหินตุ้ม
ยืนยันแล้ว
56 700157 61010180 สง่ารวมราษฎร์
ยืนยันแล้ว
57 700158 61010181 บ้านใหม่คลองเคียน
ยืนยันแล้ว
58 700151 61010182 บ้านเขาลูกโล่
ยืนยันแล้ว
59 700150 61010183 บ้านหนองอาสา
ยืนยันแล้ว
60 700143 61010184 บ้านคลองโป่ง
ยืนยันแล้ว
61 700144 61010185 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
ยืนยันแล้ว
62 700146 61010186 บ้านตะกรุด
ยืนยันแล้ว
63 700148 61010187 บ้านหนองแกเชียงราย
ยืนยันแล้ว
64 700153 61010189 บ้านคลองตะขาบ
ยืนยันแล้ว
65 700155 61010191 บ้านวังพง
ยืนยันแล้ว
66 700156 61010192 บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
67 700159 61010193 บ้านจัน
ยืนยันแล้ว
68 700165 61010195 บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
69 700167 61010196 บ้านหนองไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
70 700166 61010197 บ้านหนองบ่มกล้วย
ยืนยันแล้ว
71 700164 61010198 บ้านหินงามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
72 700163 61010199 บ้านลานคา
ยืนยันแล้ว
73 700160 61010200 บ้านทุ่งนาสวน
ยืนยันแล้ว
74 700171 61010201 บ้านห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
75 700173 61010202 บ้านนาทุ่งเชือก
ยืนยันแล้ว
76 700175 61010203 วัดผาทั่ง
ยืนยันแล้ว
77 700178 61010204 วัดห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
78 700162 61010205 บ้านร่องมะดูก
ยืนยันแล้ว
79 700149 61010206 บ้านหนองฝาง
ยืนยันแล้ว
80 700147 61010207 บ้านหูช้าง
ยืนยันแล้ว
81 700145 61010208 บ้านซับสุราษฎร์
ยืนยันแล้ว
82 700219 61010209 บ้านบุ่งฝาง
ยืนยันแล้ว
83 700220 61010210 บ้านน้ำวิ่ง
ยืนยันแล้ว
84 700222 61010211 บ้านเขาน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
85 700223 61010212 บ้านห้วยโศก
ยืนยันแล้ว
86 700224 61010213 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
ยืนยันแล้ว
87 700230 61010214 บ้านน้ำรอบ
ยืนยันแล้ว
88 700231 61010215 บ้านโกรกลึก
ยืนยันแล้ว
89 700233 61010216 บ้านบุ่งกะเซอร์
ยืนยันแล้ว
90 700234 61010217 วัดเขาผาแรต
ยืนยันแล้ว
91 700235 61010218 บ้านเนินมะค่า
ยืนยันแล้ว
92 700216 61010220 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
93 700217 61010221 บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
94 700212 61010222 ชุมชนบ้านประดู่ยืน
ยืนยันแล้ว
95 700214 61010223 บ้านทุ่งสามแท่ง
ยืนยันแล้ว
96 700215 61010224 บ้านหนองผักกาด
ยืนยันแล้ว
97 700218 61010225 บ้านทัพยายปอน
ยืนยันแล้ว
98 700221 61010226 บ้านป่าอ้อ
ยืนยันแล้ว
99 700225 61010227 วัดเขาฆ้องชัย
ยืนยันแล้ว
100 700226 61010228 รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
ยืนยันแล้ว
101 700227 61010229 บ้านคลองชะนี
ยืนยันแล้ว
102 700229 61010230 บ้านเขาวง
ยืนยันแล้ว
103 700237 61010231 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
ยืนยันแล้ว
104 700239 61010232 ห้วยขาแข้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
105 700241 61010234 บ้านโป่งสามสิบ
ยืนยันแล้ว
106 700242 61010235 บ้านห้วยเปล้า
ยืนยันแล้ว
107 700243 61010236 บ้านปางไม้ไผ่
ยืนยันแล้ว
108 700228 61010237 บ้านนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
109 700232 61010238 วัดเขาพระยาสังฆาราม
ยืนยันแล้ว
110 700236 61010239 บ้านร่องตาที
ยืนยันแล้ว
111 700238 61010240 บ้านเพชรน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
112 700244 61010241 อนุบาลลานสัก
ยืนยันแล้ว
113 700255 61010242 บ้านโป่งข่อย
ยืนยันแล้ว
114 700256 61010243 บ้านสมอทอง
ยืนยันแล้ว
115 700257 61010244 บ้านคลองแห้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
116 700258 61010245 บ้านตลิ่งสูง
ยืนยันแล้ว
117 700259 61010246 บ้านหนองผักแพว
ยืนยันแล้ว
118 700251 61010248 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
119 700245 61010249 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
ยืนยันแล้ว
120 700248 61010250 บ้านหนองมะสัง
ยืนยันแล้ว
121 700246 61010252 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
ยืนยันแล้ว
122 700247 61010253 อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
123 700252 61010254 บ้านหินโหง่น
ยืนยันแล้ว
124 700253 61010255 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
125 700254 61010256 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว