ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6201 :  สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 040079 62010001 บ้านเทพนคร
ยังไม่ยืนยัน
2 040080 62010002 บ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
3 040078 62010003 บ้านท่าตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
4 040081 62010004 ปราสาทอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
5 040082 62010005 บ้านท่าเสลี่ยง
ยังไม่ยืนยัน
6 040083 62010006 บ้านโพธิ์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
7 040084 62010007 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
8 040085 62010008 บ้านหงษ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
9 040086 62010009 บ้านเทียมเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
10 040040 62010010 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
11 040047 62010011 บ้านเขาน้ำเพชร
ยังไม่ยืนยัน
12 040048 62010012 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
13 040065 62010013 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
14 040069 62010015 ประชารัฐพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
15 040050 62010016 บ้านไตรตรึงษ์
ยังไม่ยืนยัน
16 040055 62010017 บ้านวังประดา
ยังไม่ยืนยัน
17 040056 62010018 บ้านดงตาจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
18 040070 62010019 บ้านโนนโก
ยังไม่ยืนยัน
19 040091 62010020 บ้านวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
20 040072 62010021 สหวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 040073 62010022 บ้านทรงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
22 040074 62010023 วัดราษฎร์เจริญพร
ยังไม่ยืนยัน
23 040075 62010024 บ้านไทรย้อย
ยังไม่ยืนยัน
24 040001 62010025 บ้านสุวรรณภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
25 040002 62010026 หนองบัวราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
26 040024 62010028 บ้านน้ำโท้ง
ยังไม่ยืนยัน
27 040014 62010029 บ้านโนนสมอ
ยังไม่ยืนยัน
28 040015 62010030 บ้านบ่อตาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
29 040017 62010032 บ้านคลองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
30 040030 62010033 บ้านโขมงหัก
ยังไม่ยืนยัน
31 040031 62010034 บ้านวังโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
32 040039 62010035 บ้านสระสิงห์โต
ยังไม่ยืนยัน
33 040077 62010036 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
34 040038 62010037 บ้านหนองเต่าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
35 040052 62010038 บ้านคลองสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
36 040053 62010039 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
37 040018 62010042 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
ยังไม่ยืนยัน
38 040019 62010043 สาธิตวัดพระบรมธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
39 040021 62010044 สาธิต
ยังไม่ยืนยัน
40 040020 62010045 บ้านทุ่งเศรษฐี
ยังไม่ยืนยัน
41 040022 62010046 บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
42 040076 62010047 บ้านทุ่งสวน
ยังไม่ยืนยัน
43 040009 62010048 บ้านศรีไกรลาศ
ยังไม่ยืนยัน
44 040010 62010049 บ้านปางขนุน
ยังไม่ยืนยัน
45 040003 62010050 บ้านนาบ่อคำ
ยังไม่ยืนยัน
46 040004 62010051 นารีราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
47 040005 62010052 บ้านชัยภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
48 040007 62010054 ผินสหราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
49 040008 62010055 บ้านเขาวังเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
50 040032 62010056 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
ยังไม่ยืนยัน
51 040033 62010057 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
ยังไม่ยืนยัน
52 040034 62010058 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
ยังไม่ยืนยัน
53 040035 62010059 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
ยังไม่ยืนยัน
54 040036 62010060 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
ยังไม่ยืนยัน
55 040025 62010062 วัดคูยาง
ยังไม่ยืนยัน
56 040062 62010063 วัดอรัญญิกาวาสน์
ยังไม่ยืนยัน
57 040063 62010064 บ้านเกาะน้ำโจน
ยังไม่ยืนยัน
58 040064 62010065 บ้านลานหิน
ยังไม่ยืนยัน
59 040061 62010066 วัดกัลปพฤกษ์
ยังไม่ยืนยัน
60 040049 62010067 คลองใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61 040045 62010068 บ้านหนองรี
ยังไม่ยืนยัน
62 040046 62010069 นิยมราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
63 040041 62010070 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
64 040042 62010071 บ้านมอสมบัติ
ยังไม่ยืนยัน
65 040043 62010072 บ้านวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
66 040044 62010073 บ้านหนองหญ้ามุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
67 040089 62010074 บ้านคลองใหญ่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
68 040013 62010075 บ้านโพธิ์สวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
69 040026 62010076 อนุบาลกำแพงเพชร
ยังไม่ยืนยัน
70 040011 62010077 บ้านหนองกรด
ยังไม่ยืนยัน
71 040028 62010078 บ้านลำมะโกรก
ยังไม่ยืนยัน
72 040029 62010079 บ้านหนองสะแก
ยังไม่ยืนยัน
73 040012 62010080 ประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
74 040027 62010081 บ้านบ่อสามแสน
ยังไม่ยืนยัน
75 040057 62010082 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
76 040058 62010083 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
77 040059 62010084 บ้านคลองห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
78 040060 62010085 บ้านเกาะสะบ้า
ยังไม่ยืนยัน
79 040066 62010086 บ้านท่าเสากระโดง
ยังไม่ยืนยัน
80 040067 62010087 บ้านทุ่งตาพุก
ยังไม่ยืนยัน
81 040087 62010089 บ้านดาดทองเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
82 040088 62010090 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
83 040090 62010091 บ้านวังตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
84 040092 62010092 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
85 040268 62010093 อนุบาลไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
86 040269 62010094 บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
87 040279 62010096 บ้านหนองหัวควาย
ยังไม่ยืนยัน
88 040280 62010097 บ้านพานทอง
ยังไม่ยืนยัน
89 040281 62010098 บ้านโนนจั่น
ยังไม่ยืนยัน
90 040297 62010099 บ้านบ่อแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
91 040294 62010100 ห้วยใหญ่ยางงาม
ยังไม่ยืนยัน
92 040295 62010101 บ้านทุ่งมหาศาล
ยังไม่ยืนยัน
93 040272 62010102 บ้านแก้วสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
94 040290 62010103 บ้านทุ่งมหาชัย
ยังไม่ยืนยัน
95 040293 62010104 บ้านป่าถั่ว
ยังไม่ยืนยัน
96 040292 62010105 บ้านแม่บัว
ยังไม่ยืนยัน
97 040296 62010106 บ้านหัวยาง
ยังไม่ยืนยัน
98 040273 62010107 บ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
99 040291 62010108 บ้านวังโขน
ยังไม่ยืนยัน
100 040278 62010109 บ้านจิกคันช้อน
ยังไม่ยืนยัน
101 040274 62010110 บ้านโนนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
102 040275 62010111 บ้านเนินกรอย
ยังไม่ยืนยัน
103 040276 62010112 บ้านหนองทอง
ยังไม่ยืนยัน
104 040277 62010113 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
105 040282 62010114 บ้านหนองไม้กอง
ยังไม่ยืนยัน
106 040283 62010115 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
107 040284 62010116 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
108 040289 62010117 บ้านจิกลาด
ยังไม่ยืนยัน
109 040285 62010118 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
ยังไม่ยืนยัน
110 040286 62010119 บ้านตอรัง
ยังไม่ยืนยัน
111 040287 62010120 บ้านไผ่ตาสุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
112 040288 62010121 หนองลวกราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
113 040271 62010122 สิริแก้วเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
114 040239 62010123 บ้านคุยป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
115 040240 62010124 บ้านเขาคีริส
ยังไม่ยืนยัน
116 040241 62010125 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
117 040242 62010126 บ้านเมืองพาน
ยังไม่ยืนยัน
118 040245 62010127 บ้านทุ่งรวงทอง
ยังไม่ยืนยัน
119 040244 62010128 บ้านบึงลูกนก
ยังไม่ยืนยัน
120 040261 62010129 บ้านบึงพิไกร
ยังไม่ยืนยัน
121 040267 62010131 บ้านวังเฉลียง
ยังไม่ยืนยัน
122 040265 62010132 บ้านไร่ดง
ยังไม่ยืนยัน
123 040263 62010133 บ้านคุยบ้านโอง
ยังไม่ยืนยัน
124 040260 62010134 บ้านนาป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
125 040264 62010135 บ้านคุยแขวน
ยังไม่ยืนยัน
126 040223 62010136 วัดโพธาราม
ยังไม่ยืนยัน
127 040225 62010137 บ้านหนองตากล้า
ยังไม่ยืนยัน
128 040227 62010138 บ้านท่าไม้
ยังไม่ยืนยัน
129 040228 62010139 บ้านวังชะโอน
ยังไม่ยืนยัน
130 040229 62010140 บ้านเก่า
ยังไม่ยืนยัน
131 040230 62010141 บ้านวังไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
132 040231 62010142 บ้านสมอโคน
ยังไม่ยืนยัน
133 040232 62010143 บ้านน้ำดิบมะพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
134 040224 62010144 บ้านเขาสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
135 040222 62010145 ชุมชนบ้านเขาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
136 040226 62010146 บ้านใหม่เขานิยม
ยังไม่ยืนยัน
137 040220 62010147 อนุบาลพรานกระต่าย
ยังไม่ยืนยัน
138 040221 62010148 บ้านพรานกระต่าย
ยังไม่ยืนยัน
139 040233 62010149 บ้านลานสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
140 040234 62010150 บ้านนานอก
ยังไม่ยืนยัน
141 040235 62010151 บ้านลานทอง
ยังไม่ยืนยัน
142 040236 62010152 บ้านลานกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
143 040237 62010153 บ้านคุยป่ารัง
ยังไม่ยืนยัน
144 040238 62010154 บ้านหนองทราย
ยังไม่ยืนยัน
145 040258 62010155 บ้านวังมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
146 040254 62010156 บ้านวังตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
147 040255 62010157 บ้านคุยประดู่
ยังไม่ยืนยัน
148 040266 62010158 หนองแขมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
149 040257 62010159 บ้านห้วยน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
150 040246 62010160 บ้านหนองหัววัว
ยังไม่ยืนยัน
151 040248 62010162 บ้านทุ่งน้ำตก
ยังไม่ยืนยัน
152 040249 62010163 บ้านบางลาด
ยังไม่ยืนยัน
153 040250 62010164 บ้านลานไผ่
ยังไม่ยืนยัน
154 040247 62010165 บ้านคลองห้วยยั้ง
ยังไม่ยืนยัน
155 040253 62010167 บ้านลานช้างท่าว
ยังไม่ยืนยัน
156 040256 62010168 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
ยังไม่ยืนยัน
157 040259 62010169 บ้านแคทอง
ยังไม่ยืนยัน
158 040359 62010170 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
159 040360 62010171 บ้านจันทิมา
ยังไม่ยืนยัน
160 040339 62010172 บ้านช่องลม
ยังไม่ยืนยัน
161 040342 62010173 บ้านเกศกาสร
ยังไม่ยืนยัน
162 040343 62010174 บ้านปรือพันไถ
ยังไม่ยืนยัน
163 040338 62010175 บ้านบึงกระดาน
ยังไม่ยืนยัน
164 040357 62010176 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
ยังไม่ยืนยัน
165 040355 62010177 บ้านอินทรานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
166 040356 62010178 บ้านคุยมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
167 040336 62010179 บ้านเด่นพระ
ยังไม่ยืนยัน
168 040337 62010180 บ้านบึงทับแรต
ยังไม่ยืนยัน
169 040335 62010181 บ้านหนองละมั่งทอง
ยังไม่ยืนยัน
170 040340 62010182 บ้านลานตาบัว
ยังไม่ยืนยัน
171 040341 62010183 บ้านประชาสุขสันต์
ยังไม่ยืนยัน
172 040344 62010184 บ้านหร่ายการ้อง
ยังไม่ยืนยัน
173 040345 62010185 วัฒนราษฎร์ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
174 040358 62010186 บ้านอาชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
175 040331 62010187 อนุบาลลานกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
176 040332 62010188 บ้านปลักไม้ดำ
ยังไม่ยืนยัน
177 040333 62010189 บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
178 040334 62010190 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
ยังไม่ยืนยัน
179 040346 62010191 บ้านหนองปากดง
ยังไม่ยืนยัน
180 040354 62010192 บ้านประดาเจ็ดรัง
ยังไม่ยืนยัน
181 040352 62010193 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
182 040353 62010194 บ้านหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
183 040348 62010195 บ้านทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
184 040349 62010196 บ้านหนองมะเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
185 040350 62010197 บ้านบึงมาลย์
ยังไม่ยืนยัน
186 040351 62010198 บ้านสุรเดชสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
187 040411 62010199 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
188 040412 62010200 บ้านมะเดื่อชุมพร
ยังไม่ยืนยัน
189 040413 62010201 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
ยังไม่ยืนยัน
190 040414 62010202 บ้านไร่ลำปาง
ยังไม่ยืนยัน
191 040415 62010203 บ้านไทยทวี
ยังไม่ยืนยัน
192 040416 62010204 บ้านดงซ่อม
ยังไม่ยืนยัน
193 040426 62010205 บ้านคลองเมือง
ยังไม่ยืนยัน
194 040418 62010206 บ้านหนองวัวดำ
ยังไม่ยืนยัน
195 040419 62010207 บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
196 040417 62010208 บ้านหนองแดน
ยังไม่ยืนยัน
197 040420 62010209 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
ยังไม่ยืนยัน
198 040422 62010210 บ้านเกาะรากเสียด
ยังไม่ยืนยัน
199 040423 62010211 บ้านวังชมภู
ยังไม่ยืนยัน
200 040424 62010212 บ้านท่านา
ยังไม่ยืนยัน
201 040425 62010213 บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
202 040429 62010214 ยอดประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
203 040427 62010215 บ้านลานดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
204 040428 62010216 บ้านเกาะพิมูล
ยังไม่ยืนยัน