ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6201 :  สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 040079 62010001 บ้านเทพนคร
ยืนยันแล้ว
2 040080 62010002 บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
3 040078 62010003 บ้านท่าตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
4 040081 62010004 ปราสาทอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
5 040082 62010005 บ้านท่าเสลี่ยง
ยืนยันแล้ว
6 040083 62010006 บ้านโพธิ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
7 040084 62010007 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
8 040085 62010008 บ้านหงษ์ทอง
ยืนยันแล้ว
9 040086 62010009 บ้านเทียมเจริญ
ยืนยันแล้ว
10 040040 62010010 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
11 040047 62010011 บ้านเขาน้ำเพชร
ยืนยันแล้ว
12 040048 62010012 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
13 040065 62010013 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
14 040069 62010015 ประชารัฐพัฒนา
ยืนยันแล้ว
15 040050 62010016 บ้านไตรตรึงษ์
ยืนยันแล้ว
16 040055 62010017 บ้านวังประดา
ยืนยันแล้ว
17 040056 62010018 บ้านดงตาจันทร์
ยืนยันแล้ว
18 040070 62010019 บ้านโนนโก
ยืนยันแล้ว
19 040091 62010020 บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
20 040072 62010021 สหวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
21 040073 62010022 บ้านทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
22 040074 62010023 วัดราษฎร์เจริญพร
ยืนยันแล้ว
23 040075 62010024 บ้านไทรย้อย
ยืนยันแล้ว
24 040001 62010025 บ้านสุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
25 040002 62010026 หนองบัวราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
26 040024 62010028 บ้านน้ำโท้ง
ยืนยันแล้ว
27 040014 62010029 บ้านโนนสมอ
ยืนยันแล้ว
28 040015 62010030 บ้านบ่อตาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
29 040017 62010032 บ้านคลองเรือ
ยืนยันแล้ว
30 040030 62010033 บ้านโขมงหัก
ยืนยันแล้ว
31 040031 62010034 บ้านวังโบสถ์
ยืนยันแล้ว
32 040039 62010035 บ้านสระสิงห์โต
ยืนยันแล้ว
33 040077 62010036 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
34 040038 62010037 บ้านหนองเต่าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
35 040052 62010038 บ้านคลองสีนวล
ยืนยันแล้ว
36 040053 62010039 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
37 040018 62010042 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
ยืนยันแล้ว
38 040019 62010043 สาธิตวัดพระบรมธาตุ
ยืนยันแล้ว
39 040021 62010044 สาธิต
ยืนยันแล้ว
40 040020 62010045 บ้านทุ่งเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
41 040022 62010046 บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
42 040076 62010047 บ้านทุ่งสวน
ยืนยันแล้ว
43 040009 62010048 บ้านศรีไกรลาศ
ยืนยันแล้ว
44 040010 62010049 บ้านปางขนุน
ยืนยันแล้ว
45 040003 62010050 บ้านนาบ่อคำ
ยืนยันแล้ว
46 040004 62010051 นารีราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
47 040005 62010052 บ้านชัยภูมิ
ยืนยันแล้ว
48 040007 62010054 ผินสหราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
49 040008 62010055 บ้านเขาวังเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
50 040032 62010056 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
ยืนยันแล้ว
51 040033 62010057 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
ยืนยันแล้ว
52 040034 62010058 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
ยืนยันแล้ว
53 040035 62010059 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
ยืนยันแล้ว
54 040036 62010060 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
ยืนยันแล้ว
55 040025 62010062 วัดคูยาง
ยืนยันแล้ว
56 040062 62010063 วัดอรัญญิกาวาสน์
ยืนยันแล้ว
57 040063 62010064 บ้านเกาะน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
58 040064 62010065 บ้านลานหิน
ยืนยันแล้ว
59 040061 62010066 วัดกัลปพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
60 040049 62010067 คลองใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
61 040045 62010068 บ้านหนองรี
ยืนยันแล้ว
62 040046 62010069 นิยมราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
63 040041 62010070 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
64 040042 62010071 บ้านมอสมบัติ
ยืนยันแล้ว
65 040043 62010072 บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
66 040044 62010073 บ้านหนองหญ้ามุ้ง
ยืนยันแล้ว
67 040089 62010074 บ้านคลองใหญ่ใต้
ยืนยันแล้ว
68 040013 62010075 บ้านโพธิ์สวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
69 040026 62010076 อนุบาลกำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
70 040011 62010077 บ้านหนองกรด
ยืนยันแล้ว
71 040028 62010078 บ้านลำมะโกรก
ยืนยันแล้ว
72 040029 62010079 บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
73 040012 62010080 ประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
74 040027 62010081 บ้านบ่อสามแสน
ยืนยันแล้ว
75 040057 62010082 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
76 040058 62010083 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
77 040059 62010084 บ้านคลองห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
78 040060 62010085 บ้านเกาะสะบ้า
ยืนยันแล้ว
79 040066 62010086 บ้านท่าเสากระโดง
ยืนยันแล้ว
80 040067 62010087 บ้านทุ่งตาพุก
ยืนยันแล้ว
81 040087 62010089 บ้านดาดทองเจริญ
ยืนยันแล้ว
82 040088 62010090 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
83 040090 62010091 บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
84 040092 62010092 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
85 040268 62010093 อนุบาลไทรงาม
ยืนยันแล้ว
86 040269 62010094 บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
87 040279 62010096 บ้านหนองหัวควาย
ยืนยันแล้ว
88 040280 62010097 บ้านพานทอง
ยืนยันแล้ว
89 040281 62010098 บ้านโนนจั่น
ยืนยันแล้ว
90 040297 62010099 บ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
91 040294 62010100 ห้วยใหญ่ยางงาม
ยืนยันแล้ว
92 040295 62010101 บ้านทุ่งมหาศาล
ยืนยันแล้ว
93 040272 62010102 บ้านแก้วสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
94 040290 62010103 บ้านทุ่งมหาชัย
ยืนยันแล้ว
95 040293 62010104 บ้านป่าถั่ว
ยืนยันแล้ว
96 040292 62010105 บ้านแม่บัว
ยืนยันแล้ว
97 040296 62010106 บ้านหัวยาง
ยืนยันแล้ว
98 040273 62010107 บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
99 040291 62010108 บ้านวังโขน
ยืนยันแล้ว
100 040278 62010109 บ้านจิกคันช้อน
ยืนยันแล้ว
101 040274 62010110 บ้านโนนใหญ่
ยืนยันแล้ว
102 040275 62010111 บ้านเนินกรอย
ยืนยันแล้ว
103 040276 62010112 บ้านหนองทอง
ยืนยันแล้ว
104 040277 62010113 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
105 040282 62010114 บ้านหนองไม้กอง
ยืนยันแล้ว
106 040283 62010115 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
107 040284 62010116 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
108 040289 62010117 บ้านจิกลาด
ยืนยันแล้ว
109 040285 62010118 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
ยืนยันแล้ว
110 040286 62010119 บ้านตอรัง
ยืนยันแล้ว
111 040287 62010120 บ้านไผ่ตาสุ่ม
ยืนยันแล้ว
112 040288 62010121 หนองลวกราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
113 040271 62010122 สิริแก้วเจริญ
ยืนยันแล้ว
114 040239 62010123 บ้านคุยป่ายาง
ยืนยันแล้ว
115 040240 62010124 บ้านเขาคีริส
ยืนยันแล้ว
116 040241 62010125 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
117 040242 62010126 บ้านเมืองพาน
ยืนยันแล้ว
118 040245 62010127 บ้านทุ่งรวงทอง
ยืนยันแล้ว
119 040244 62010128 บ้านบึงลูกนก
ยืนยันแล้ว
120 040261 62010129 บ้านบึงพิไกร
ยืนยันแล้ว
121 040267 62010131 บ้านวังเฉลียง
ยืนยันแล้ว
122 040265 62010132 บ้านไร่ดง
ยืนยันแล้ว
123 040263 62010133 บ้านคุยบ้านโอง
ยืนยันแล้ว
124 040260 62010134 บ้านนาป่าแดง
ยืนยันแล้ว
125 040264 62010135 บ้านคุยแขวน
ยืนยันแล้ว
126 040223 62010136 วัดโพธาราม
ยืนยันแล้ว
127 040225 62010137 บ้านหนองตากล้า
ยืนยันแล้ว
128 040227 62010138 บ้านท่าไม้
ยืนยันแล้ว
129 040228 62010139 บ้านวังชะโอน
ยืนยันแล้ว
130 040229 62010140 บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
131 040230 62010141 บ้านวังไม้แดง
ยืนยันแล้ว
132 040231 62010142 บ้านสมอโคน
ยืนยันแล้ว
133 040232 62010143 บ้านน้ำดิบมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
134 040224 62010144 บ้านเขาสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
135 040222 62010145 ชุมชนบ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
136 040226 62010146 บ้านใหม่เขานิยม
ยืนยันแล้ว
137 040220 62010147 อนุบาลพรานกระต่าย
ยืนยันแล้ว
138 040221 62010148 บ้านพรานกระต่าย
ยืนยันแล้ว
139 040233 62010149 บ้านลานสะเดา
ยืนยันแล้ว
140 040234 62010150 บ้านนานอก
ยืนยันแล้ว
141 040235 62010151 บ้านลานทอง
ยืนยันแล้ว
142 040236 62010152 บ้านลานกระทิง
ยืนยันแล้ว
143 040237 62010153 บ้านคุยป่ารัง
ยืนยันแล้ว
144 040238 62010154 บ้านหนองทราย
ยืนยันแล้ว
145 040258 62010155 บ้านวังมะค่า
ยืนยันแล้ว
146 040254 62010156 บ้านวังตะแบก
ยืนยันแล้ว
147 040255 62010157 บ้านคุยประดู่
ยืนยันแล้ว
148 040266 62010158 หนองแขมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
149 040257 62010159 บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
150 040246 62010160 บ้านหนองหัววัว
ยืนยันแล้ว
151 040248 62010162 บ้านทุ่งน้ำตก
ยืนยันแล้ว
152 040249 62010163 บ้านบางลาด
ยืนยันแล้ว
153 040250 62010164 บ้านลานไผ่
ยืนยันแล้ว
154 040247 62010165 บ้านคลองห้วยยั้ง
ยืนยันแล้ว
155 040253 62010167 บ้านลานช้างท่าว
ยืนยันแล้ว
156 040256 62010168 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
ยืนยันแล้ว
157 040259 62010169 บ้านแคทอง
ยืนยันแล้ว
158 040359 62010170 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
159 040360 62010171 บ้านจันทิมา
ยืนยันแล้ว
160 040339 62010172 บ้านช่องลม
ยืนยันแล้ว
161 040342 62010173 บ้านเกศกาสร
ยืนยันแล้ว
162 040343 62010174 บ้านปรือพันไถ
ยืนยันแล้ว
163 040338 62010175 บ้านบึงกระดาน
ยืนยันแล้ว
164 040357 62010176 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
ยืนยันแล้ว
165 040355 62010177 บ้านอินทรานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
166 040356 62010178 บ้านคุยมะม่วง
ยืนยันแล้ว
167 040336 62010179 บ้านเด่นพระ
ยืนยันแล้ว
168 040337 62010180 บ้านบึงทับแรต
ยืนยันแล้ว
169 040335 62010181 บ้านหนองละมั่งทอง
ยืนยันแล้ว
170 040340 62010182 บ้านลานตาบัว
ยืนยันแล้ว
171 040341 62010183 บ้านประชาสุขสันต์
ยืนยันแล้ว
172 040344 62010184 บ้านหร่ายการ้อง
ยืนยันแล้ว
173 040345 62010185 วัฒนราษฎร์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
174 040358 62010186 บ้านอาชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
175 040331 62010187 อนุบาลลานกระบือ
ยืนยันแล้ว
176 040332 62010188 บ้านปลักไม้ดำ
ยืนยันแล้ว
177 040333 62010189 บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
178 040334 62010190 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
ยืนยันแล้ว
179 040346 62010191 บ้านหนองปากดง
ยืนยันแล้ว
180 040354 62010192 บ้านประดาเจ็ดรัง
ยืนยันแล้ว
181 040352 62010193 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
182 040353 62010194 บ้านหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
183 040348 62010195 บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
184 040349 62010196 บ้านหนองมะเกาะ
ยืนยันแล้ว
185 040350 62010197 บ้านบึงมาลย์
ยืนยันแล้ว
186 040351 62010198 บ้านสุรเดชสามัคคี
ยืนยันแล้ว
187 040411 62010199 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
188 040412 62010200 บ้านมะเดื่อชุมพร
ยืนยันแล้ว
189 040413 62010201 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
ยืนยันแล้ว
190 040414 62010202 บ้านไร่ลำปาง
ยืนยันแล้ว
191 040415 62010203 บ้านไทยทวี
ยืนยันแล้ว
192 040416 62010204 บ้านดงซ่อม
ยืนยันแล้ว
193 040426 62010205 บ้านคลองเมือง
ยืนยันแล้ว
194 040418 62010206 บ้านหนองวัวดำ
ยืนยันแล้ว
195 040419 62010207 บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
196 040417 62010208 บ้านหนองแดน
ยืนยันแล้ว
197 040420 62010209 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
ยืนยันแล้ว
198 040422 62010210 บ้านเกาะรากเสียด
ยืนยันแล้ว
199 040423 62010211 บ้านวังชมภู
ยืนยันแล้ว
200 040424 62010212 บ้านท่านา
ยืนยันแล้ว
201 040425 62010213 บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
202 040429 62010214 ยอดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
203 040427 62010215 บ้านลานดอกไม้
ยืนยันแล้ว
204 040428 62010216 บ้านเกาะพิมูล
ยืนยันแล้ว