ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6202 :  สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 040330 62020001 บ้านคลองใหญ่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
2 040308 62020002 รอดนิลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
3 040309 62020003 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
4 040311 62020004 บ้านสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
5 040306 62020005 บ้านคลองพลูประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
6 040307 62020006 อนุบาลคลองลาน
ยังไม่ยืนยัน
7 040326 62020007 บ้านบึงหล่ม
ยังไม่ยืนยัน
8 040327 62020008 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
9 040328 62020009 บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
10 040329 62020010 บ้านใหม่เจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
11 040299 62020011 บ้านพรหมมาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
12 040301 62020012 บ้านคลองน้ำไหลใต้
ยังไม่ยืนยัน
13 040302 62020013 บ้านโชคชัยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
14 040303 62020014 บ้านทะเลพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
15 040325 62020015 บ้านท่าข้ามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
16 040298 62020016 ชุมชนบ้านคลองลาน
ยังไม่ยืนยัน
17 040300 62020017 บ้านปากคลองลาน
ยังไม่ยืนยัน
18 040304 62020018 บ้านใหม่ธงชัย
ยังไม่ยืนยัน
19 040305 62020019 บ้านแปลงสี่
ยังไม่ยืนยัน
20 040324 62020020 บ้านคลองเตย
ยังไม่ยืนยัน
21 040313 62020021 บ้านโป่งน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
22 040316 62020022 บ้านคลองไพร
ยังไม่ยืนยัน
23 040318 62020023 บ้านคลองสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
24 040321 62020024 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย
ยังไม่ยืนยัน
25 040322 62020025 บ้านคลองมดแดง
ยังไม่ยืนยัน
26 040323 62020026 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
ยังไม่ยืนยัน
27 040421 62020027 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา
ยังไม่ยืนยัน
28 040310 62020028 บ้านท่ามะเขือ
ยังไม่ยืนยัน
29 040312 62020029 บ้านเพชรนิยม
ยังไม่ยืนยัน
30 040314 62020030 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
ยังไม่ยืนยัน
31 040315 62020031 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
32 040317 62020032 บ้านคลองแขยงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33 040319 62020033 สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)
ยังไม่ยืนยัน
34 040320 62020034 บ้านปางลับแล
ยังไม่ยืนยัน
35 040119 62020036 บ้านโนนตารอด
ยังไม่ยืนยัน
36 040120 62020037 บ้านเกาะตาล
ยังไม่ยืนยัน
37 040102 62020038 ชุมชนบ้านโค้งไผ่
ยังไม่ยืนยัน
38 040103 62020039 บ้านหัวรัง
ยังไม่ยืนยัน
39 040104 62020040 บ้านวังโป่งพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
40 040140 62020042 บ้านสระตาพรม
ยังไม่ยืนยัน
41 040152 62020043 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
ยังไม่ยืนยัน
42 040153 62020044 บ้านโคกเลาะ
ยังไม่ยืนยัน
43 040143 62020046 วัดคูหาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
44 040145 62020048 ประชาราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
45 040147 62020049 บ้านเปาะสวอง
ยังไม่ยืนยัน
46 040166 62020050 บ้านใหม่หนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
47 040168 62020052 บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
48 040128 62020053 บ้านศรีเกษตรพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
49 040131 62020054 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
50 040132 62020055 คีรีวงศ์วัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
51 040135 62020056 บ้านปางมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
52 040125 62020057 อนุบาลปางมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
53 040126 62020058 บ้านพัดโบก
ยังไม่ยืนยัน
54 040130 62020059 บ้านหนองน้ำแดง
ยังไม่ยืนยัน
55 040133 62020060 บ้านเขาพริกไทย
ยังไม่ยืนยัน
56 040162 62020061 บ้านศรีไพศาล
ยังไม่ยืนยัน
57 040163 62020062 บ้านคลองสะพานช้าง
ยังไม่ยืนยัน
58 040164 62020063 บ้านส่องตาแล
ยังไม่ยืนยัน
59 040165 62020064 บ้านโป่งแต้
ยังไม่ยืนยัน
60 040129 62020065 บ้านวังน้ำพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
61 040134 62020066 บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน
ยังไม่ยืนยัน
62 040127 62020067 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
63 040106 62020068 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี
ยังไม่ยืนยัน
64 040116 62020069 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
65 040109 62020071 บ้านอุดมสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
66 040110 62020072 บ้านวังพลับ
ยังไม่ยืนยัน
67 040111 62020073 บ้านหนองตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
68 040107 62020074 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
69 040112 62020075 บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
70 040113 62020076 บ้านบึงเสือเต้น
ยังไม่ยืนยัน
71 040114 62020077 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
72 040115 62020078 บ้านบึงหล่มสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
73 040122 62020079 บ้านหัวเสลา
ยังไม่ยืนยัน
74 040160 62020080 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
75 040157 62020082 บ้านวังน้ำซึม
ยังไม่ยืนยัน
76 040158 62020083 บ้านวังตาช่วย
ยังไม่ยืนยัน
77 040101 62020085 บ้านหนองชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
78 040142 62020086 บ้านช่องลม
ยังไม่ยืนยัน
79 040150 62020088 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
80 040155 62020089 บ้านไร่ดอนแตง
ยังไม่ยืนยัน
81 040097 62020090 บ้านเขาพริกอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
82 040098 62020091 บ้านหนองช้างงาม
ยังไม่ยืนยัน
83 040099 62020092 บ้านหนองปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
84 040100 62020093 บ้านวังล้อมรำลึก
ยังไม่ยืนยัน
85 040093 62020094 บ้านวังหามแห
ยังไม่ยืนยัน
86 040094 62020095 บ้านจิตตมาสพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
87 040095 62020096 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
88 040096 62020097 บ้านหนองชะแอน
ยังไม่ยืนยัน
89 040136 62020098 ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)
ยังไม่ยืนยัน
90 040138 62020100 บ้านรังแถว
ยังไม่ยืนยัน
91 040139 62020101 วชิรสารศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
92 040117 62020102 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
93 040121 62020103 บ้านหาดชะอม
ยังไม่ยืนยัน
94 040123 62020104 วัดน้อยวรลักษณ์
ยังไม่ยืนยัน
95 040141 62020105 วัดหนองเหมือด
ยังไม่ยืนยัน
96 040178 62020106 ชุมชนประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
97 040179 62020107 พิบูลวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
98 040180 62020108 บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27)
ยังไม่ยืนยัน
99 040206 62020110 ทุ่งน้อยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
100 040207 62020111 หนองปรือประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
101 040208 62020112 ประชารักษ์ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
102 040209 62020113 บ้านหนองผักหนาม
ยังไม่ยืนยัน
103 040188 62020114 บ้านท่าพุทรา
ยังไม่ยืนยัน
104 040192 62020115 วัดคลองเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
105 040193 62020116 บ้านคลองแขยง
ยังไม่ยืนยัน
106 040191 62020117 บ้านป่าเหียง
ยังไม่ยืนยัน
107 040189 62020118 บ้านวังบัว
ยังไม่ยืนยัน
108 040190 62020119 วัดแสงอุทัย
ยังไม่ยืนยัน
109 040213 62020120 บ้านสามแยก
ยังไม่ยืนยัน
110 040211 62020121 อนุบาลคลองขลุง
ยังไม่ยืนยัน
111 040212 62020122 บ้านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
112 040183 62020124 บ้านแม่ลาด
ยังไม่ยืนยัน
113 040185 62020126 วัดพรหมประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
114 040182 62020128 บ้านห้วยน้อย
ยังไม่ยืนยัน
115 040187 62020129 บ้านร้อยไร่
ยังไม่ยืนยัน
116 040200 62020130 บ้านมาบคล้า
ยังไม่ยืนยัน
117 040177 62020131 บ้านวังหันน้ำดึง
ยังไม่ยืนยัน
118 040219 62020132 บ้านทุ่งหันตรา
ยังไม่ยืนยัน
119 040169 62020133 บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์)
ยังไม่ยืนยัน
120 040170 62020134 บ้านไร่ใหม่
ยังไม่ยืนยัน
121 040175 62020136 บ้านบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
122 040176 62020137 บ้านบึงลาด
ยังไม่ยืนยัน
123 040194 62020138 อนุบาลวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
124 040195 62020139 บ้านสามเรือน
ยังไม่ยืนยัน
125 040196 62020140 อ่างทองราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
126 040197 62020141 บ้านกระโดนเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
127 040199 62020143 บ้านหนองทองหล่อ
ยังไม่ยืนยัน
128 040201 62020144 บ้านช้างคับ
ยังไม่ยืนยัน
129 040202 62020145 บ้านทรัพย์มะนาว
ยังไม่ยืนยัน
130 040214 62020147 บ้านนิคม
ยังไม่ยืนยัน
131 040216 62020148 บ้านวังตะล่อม
ยังไม่ยืนยัน
132 040171 62020150 บ้านวังน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
133 040172 62020151 บ้านคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
134 040173 62020152 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
135 040203 62020153 วัดพิกุลทอง
ยังไม่ยืนยัน
136 040204 62020154 วัดอุเบกขาราม
ยังไม่ยืนยัน
137 040210 62020156 บ้านหนองโมก
ยังไม่ยืนยัน
138 040368 62020157 บ้านถาวรวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
139 040369 62020158 บ้านบึงสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
140 040365 62020159 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
141 040366 62020160 บ้านศรีอุดมธัญญะ
ยังไม่ยืนยัน
142 040362 62020161 อนุบาลทรายทองวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
143 040367 62020162 บ้านวังน้ำแดง
ยังไม่ยืนยัน
144 040364 62020163 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)
ยังไม่ยืนยัน
145 040372 62020164 บ้านถนนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
146 040373 62020165 บ้านชุมนาก
ยังไม่ยืนยัน
147 040363 62020166 บ้านคลองสุขใจ
ยังไม่ยืนยัน
148 040370 62020167 บ้านทุ่งทอง
ยังไม่ยืนยัน
149 040371 62020168 บ้านดงเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
150 040389 62020169 บ้านเพชรมงคล
ยังไม่ยืนยัน
151 040390 62020170 บ้านไพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
152 040391 62020171 บ้านคลองปลาสร้อย
ยังไม่ยืนยัน
153 040392 62020172 บ้านปางตาไว
ยังไม่ยืนยัน
154 040393 62020173 บ้านตากฟ้าพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
155 040394 62020174 บ้านคลองลึกพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
156 040374 62020175 บ้านไผ่ยาวสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
157 040375 62020176 บ้านท่าขึ้น
ยังไม่ยืนยัน
158 040376 62020177 บ้านโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
159 040378 62020179 บ้านคลองขุด
ยังไม่ยืนยัน
160 040381 62020181 อนุบาลปางศิลาทอง
ยังไม่ยืนยัน
161 040380 62020182 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
162 040384 62020183 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
163 040382 62020184 บ้านเขาน้ำอุ่น
ยังไม่ยืนยัน
164 040383 62020185 บ้านมอเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
165 040387 62020186 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
ยังไม่ยืนยัน
166 040385 62020187 บ้านจอมทองพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
167 040386 62020188 บ้านอุดมทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
168 040388 62020189 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5
ยังไม่ยืนยัน
169 040408 62020190 บ้านกระบวยทอง
ยังไม่ยืนยัน
170 040409 62020191 บ้านโนนพลวง
ยังไม่ยืนยัน
171 040405 62020192 บ้านสามขา
ยังไม่ยืนยัน
172 040406 62020193 บ้านวังเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
173 040407 62020194 บ้านโพธิ์เอน
ยังไม่ยืนยัน
174 040400 62020195 บ้านทุ่งซ่าน
ยังไม่ยืนยัน
175 040402 62020196 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
176 040403 62020197 อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)
ยังไม่ยืนยัน
177 040404 62020198 บ้านดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
178 040399 62020199 บ้านศรีทองสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
179 040395 62020200 บ้านชายเคือง
ยังไม่ยืนยัน
180 040410 62020201 บ้านวังชะโอน
ยังไม่ยืนยัน
181 040397 62020202 บ้านคอปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
182 040398 62020203 บ้านไผ่งาม
ยังไม่ยืนยัน
183 040401 62020204 บ้านระหานประชาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
184 040396 62020205 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
ยังไม่ยืนยัน