ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6202 :  สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 040330 62020001 บ้านคลองใหญ่ใต้
ยืนยันแล้ว
2 040308 62020002 รอดนิลวิทยา
ยืนยันแล้ว
3 040309 62020003 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
4 040311 62020004 บ้านสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
5 040306 62020005 บ้านคลองพลูประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
6 040307 62020006 อนุบาลคลองลาน
ยืนยันแล้ว
7 040326 62020007 บ้านบึงหล่ม
ยืนยันแล้ว
8 040327 62020008 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
9 040328 62020009 บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
10 040329 62020010 บ้านใหม่เจริญสุข
ยืนยันแล้ว
11 040299 62020011 บ้านพรหมมาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
12 040301 62020012 บ้านคลองน้ำไหลใต้
ยืนยันแล้ว
13 040302 62020013 บ้านโชคชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
14 040303 62020014 บ้านทะเลพัฒนา
ยืนยันแล้ว
15 040325 62020015 บ้านท่าข้ามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
16 040298 62020016 ชุมชนบ้านคลองลาน
ยืนยันแล้ว
17 040300 62020017 บ้านปากคลองลาน
ยืนยันแล้ว
18 040304 62020018 บ้านใหม่ธงชัย
ยืนยันแล้ว
19 040305 62020019 บ้านแปลงสี่
ยืนยันแล้ว
20 040324 62020020 บ้านคลองเตย
ยืนยันแล้ว
21 040313 62020021 บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
22 040316 62020022 บ้านคลองไพร
ยืนยันแล้ว
23 040318 62020023 บ้านคลองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
24 040321 62020024 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย
ยืนยันแล้ว
25 040322 62020025 บ้านคลองมดแดง
ยืนยันแล้ว
26 040323 62020026 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
ยืนยันแล้ว
27 040421 62020027 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา
ยืนยันแล้ว
28 040310 62020028 บ้านท่ามะเขือ
ยืนยันแล้ว
29 040312 62020029 บ้านเพชรนิยม
ยืนยันแล้ว
30 040314 62020030 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
ยืนยันแล้ว
31 040315 62020031 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
32 040317 62020032 บ้านคลองแขยงวิทยา
ยืนยันแล้ว
33 040319 62020033 สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)
ยืนยันแล้ว
34 040320 62020034 บ้านปางลับแล
ยืนยันแล้ว
35 040119 62020036 บ้านโนนตารอด
ยืนยันแล้ว
36 040120 62020037 บ้านเกาะตาล
ยืนยันแล้ว
37 040102 62020038 ชุมชนบ้านโค้งไผ่
ยืนยันแล้ว
38 040103 62020039 บ้านหัวรัง
ยืนยันแล้ว
39 040104 62020040 บ้านวังโป่งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
40 040140 62020042 บ้านสระตาพรม
ยืนยันแล้ว
41 040152 62020043 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
ยืนยันแล้ว
42 040153 62020044 บ้านโคกเลาะ
ยืนยันแล้ว
43 040143 62020046 วัดคูหาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
44 040145 62020048 ประชาราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
45 040147 62020049 บ้านเปาะสวอง
ยืนยันแล้ว
46 040166 62020050 บ้านใหม่หนองยาง
ยืนยันแล้ว
47 040168 62020052 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
48 040128 62020053 บ้านศรีเกษตรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
49 040131 62020054 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
50 040132 62020055 คีรีวงศ์วัฒนา
ยืนยันแล้ว
51 040135 62020056 บ้านปางมะนาว
ยืนยันแล้ว
52 040125 62020057 อนุบาลปางมะค่า
ยืนยันแล้ว
53 040126 62020058 บ้านพัดโบก
ยืนยันแล้ว
54 040130 62020059 บ้านหนองน้ำแดง
ยืนยันแล้ว
55 040133 62020060 บ้านเขาพริกไทย
ยืนยันแล้ว
56 040162 62020061 บ้านศรีไพศาล
ยืนยันแล้ว
57 040163 62020062 บ้านคลองสะพานช้าง
ยืนยันแล้ว
58 040164 62020063 บ้านส่องตาแล
ยืนยันแล้ว
59 040165 62020064 บ้านโป่งแต้
ยืนยันแล้ว
60 040129 62020065 บ้านวังน้ำพัฒนา
ยืนยันแล้ว
61 040134 62020066 บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
62 040127 62020067 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
63 040106 62020068 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี
ยืนยันแล้ว
64 040116 62020069 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
65 040109 62020071 บ้านอุดมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
66 040110 62020072 บ้านวังพลับ
ยืนยันแล้ว
67 040111 62020073 บ้านหนองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
68 040107 62020074 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
69 040112 62020075 บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
70 040113 62020076 บ้านบึงเสือเต้น
ยืนยันแล้ว
71 040114 62020077 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
72 040115 62020078 บ้านบึงหล่มสามัคคี
ยืนยันแล้ว
73 040122 62020079 บ้านหัวเสลา
ยืนยันแล้ว
74 040160 62020080 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
75 040157 62020082 บ้านวังน้ำซึม
ยืนยันแล้ว
76 040158 62020083 บ้านวังตาช่วย
ยืนยันแล้ว
77 040101 62020085 บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
78 040142 62020086 บ้านช่องลม
ยืนยันแล้ว
79 040150 62020088 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
80 040155 62020089 บ้านไร่ดอนแตง
ยืนยันแล้ว
81 040097 62020090 บ้านเขาพริกอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
82 040098 62020091 บ้านหนองช้างงาม
ยืนยันแล้ว
83 040099 62020092 บ้านหนองปล้อง
ยืนยันแล้ว
84 040100 62020093 บ้านวังล้อมรำลึก
ยืนยันแล้ว
85 040093 62020094 บ้านวังหามแห
ยืนยันแล้ว
86 040094 62020095 บ้านจิตตมาสพัฒนา
ยืนยันแล้ว
87 040095 62020096 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
88 040096 62020097 บ้านหนองชะแอน
ยืนยันแล้ว
89 040136 62020098 ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)
ยืนยันแล้ว
90 040138 62020100 บ้านรังแถว
ยืนยันแล้ว
91 040139 62020101 วชิรสารศึกษา
ยืนยันแล้ว
92 040117 62020102 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
93 040121 62020103 บ้านหาดชะอม
ยืนยันแล้ว
94 040123 62020104 วัดน้อยวรลักษณ์
ยืนยันแล้ว
95 040141 62020105 วัดหนองเหมือด
ยืนยันแล้ว
96 040178 62020106 ชุมชนประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
97 040179 62020107 พิบูลวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
98 040180 62020108 บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27)
ยืนยันแล้ว
99 040206 62020110 ทุ่งน้อยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
100 040207 62020111 หนองปรือประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
101 040208 62020112 ประชารักษ์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
102 040209 62020113 บ้านหนองผักหนาม
ยืนยันแล้ว
103 040188 62020114 บ้านท่าพุทรา
ยืนยันแล้ว
104 040192 62020115 วัดคลองเจริญ
ยืนยันแล้ว
105 040193 62020116 บ้านคลองแขยง
ยืนยันแล้ว
106 040191 62020117 บ้านป่าเหียง
ยืนยันแล้ว
107 040189 62020118 บ้านวังบัว
ยืนยันแล้ว
108 040190 62020119 วัดแสงอุทัย
ยืนยันแล้ว
109 040213 62020120 บ้านสามแยก
ยืนยันแล้ว
110 040211 62020121 อนุบาลคลองขลุง
ยืนยันแล้ว
111 040212 62020122 บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
112 040183 62020124 บ้านแม่ลาด
ยืนยันแล้ว
113 040185 62020126 วัดพรหมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
114 040182 62020128 บ้านห้วยน้อย
ยืนยันแล้ว
115 040187 62020129 บ้านร้อยไร่
ยืนยันแล้ว
116 040200 62020130 บ้านมาบคล้า
ยืนยันแล้ว
117 040177 62020131 บ้านวังหันน้ำดึง
ยืนยันแล้ว
118 040219 62020132 บ้านทุ่งหันตรา
ยืนยันแล้ว
119 040169 62020133 บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์)
ยืนยันแล้ว
120 040170 62020134 บ้านไร่ใหม่
ยืนยันแล้ว
121 040175 62020136 บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
122 040176 62020137 บ้านบึงลาด
ยืนยันแล้ว
123 040194 62020138 อนุบาลวังไทร
ยืนยันแล้ว
124 040195 62020139 บ้านสามเรือน
ยืนยันแล้ว
125 040196 62020140 อ่างทองราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
126 040197 62020141 บ้านกระโดนเตี้ย
ยืนยันแล้ว
127 040199 62020143 บ้านหนองทองหล่อ
ยืนยันแล้ว
128 040201 62020144 บ้านช้างคับ
ยืนยันแล้ว
129 040202 62020145 บ้านทรัพย์มะนาว
ยืนยันแล้ว
130 040214 62020147 บ้านนิคม
ยืนยันแล้ว
131 040216 62020148 บ้านวังตะล่อม
ยืนยันแล้ว
132 040171 62020150 บ้านวังน้ำ
ยืนยันแล้ว
133 040172 62020151 บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
134 040173 62020152 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
ยืนยันแล้ว
135 040203 62020153 วัดพิกุลทอง
ยืนยันแล้ว
136 040204 62020154 วัดอุเบกขาราม
ยืนยันแล้ว
137 040210 62020156 บ้านหนองโมก
ยืนยันแล้ว
138 040368 62020157 บ้านถาวรวัฒนา
ยืนยันแล้ว
139 040369 62020158 บ้านบึงสำราญ
ยืนยันแล้ว
140 040365 62020159 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
141 040366 62020160 บ้านศรีอุดมธัญญะ
ยืนยันแล้ว
142 040362 62020161 อนุบาลทรายทองวัฒนา
ยืนยันแล้ว
143 040367 62020162 บ้านวังน้ำแดง
ยืนยันแล้ว
144 040364 62020163 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)
ยืนยันแล้ว
145 040372 62020164 บ้านถนนน้อย
ยืนยันแล้ว
146 040373 62020165 บ้านชุมนาก
ยืนยันแล้ว
147 040363 62020166 บ้านคลองสุขใจ
ยืนยันแล้ว
148 040370 62020167 บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
149 040371 62020168 บ้านดงเจริญ
ยืนยันแล้ว
150 040389 62020169 บ้านเพชรมงคล
ยืนยันแล้ว
151 040390 62020170 บ้านไพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
152 040391 62020171 บ้านคลองปลาสร้อย
ยืนยันแล้ว
153 040392 62020172 บ้านปางตาไว
ยืนยันแล้ว
154 040393 62020173 บ้านตากฟ้าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
155 040394 62020174 บ้านคลองลึกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
156 040374 62020175 บ้านไผ่ยาวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
157 040375 62020176 บ้านท่าขึ้น
ยืนยันแล้ว
158 040376 62020177 บ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
159 040378 62020179 บ้านคลองขุด
ยืนยันแล้ว
160 040381 62020181 อนุบาลปางศิลาทอง
ยืนยันแล้ว
161 040380 62020182 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
162 040384 62020183 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
163 040382 62020184 บ้านเขาน้ำอุ่น
ยืนยันแล้ว
164 040383 62020185 บ้านมอเจริญ
ยืนยันแล้ว
165 040387 62020186 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
ยืนยันแล้ว
166 040385 62020187 บ้านจอมทองพัฒนา
ยืนยันแล้ว
167 040386 62020188 บ้านอุดมทรัพย์
ยืนยันแล้ว
168 040388 62020189 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5
ยืนยันแล้ว
169 040408 62020190 บ้านกระบวยทอง
ยืนยันแล้ว
170 040409 62020191 บ้านโนนพลวง
ยืนยันแล้ว
171 040405 62020192 บ้านสามขา
ยืนยันแล้ว
172 040406 62020193 บ้านวังเจ้า
ยืนยันแล้ว
173 040407 62020194 บ้านโพธิ์เอน
ยืนยันแล้ว
174 040400 62020195 บ้านทุ่งซ่าน
ยืนยันแล้ว
175 040402 62020196 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
ยืนยันแล้ว
176 040403 62020197 อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)
ยืนยันแล้ว
177 040404 62020198 บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
178 040399 62020199 บ้านศรีทองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
179 040395 62020200 บ้านชายเคือง
ยืนยันแล้ว
180 040410 62020201 บ้านวังชะโอน
ยืนยันแล้ว
181 040397 62020202 บ้านคอปล้อง
ยืนยันแล้ว
182 040398 62020203 บ้านไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
183 040401 62020204 บ้านระหานประชาศึกษา
ยืนยันแล้ว
184 040396 62020205 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
ยืนยันแล้ว