ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6301 :  สพป.ตาก เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 160000 63010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ยังไม่ยืนยัน
2 160024 63010001 บ้านตลุกกลางทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
3 160026 63010002 บ้านเนินมะลื่น
ยังไม่ยืนยัน
4 160027 63010003 บ้านลานมะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
5 160022 63010004 บ้านคลองสัก
ยังไม่ยืนยัน
6 160023 63010005 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
ยังไม่ยืนยัน
7 160042 63010006 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
8 160043 63010007 บ้านชะลาด
ยังไม่ยืนยัน
9 160006 63010008 บ้านลานห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
10 160007 63010009 บ้านตลุกป่าตาล
ยังไม่ยืนยัน
11 160008 63010010 บ้านโป่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
12 160009 63010011 บ้านหนองนกปีกกา
ยังไม่ยืนยัน
13 160010 63010012 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
14 160012 63010013 บ้านโพรงตะเข้
ยังไม่ยืนยัน
15 160020 63010014 บ้านชะลาดระฆัง
ยังไม่ยืนยัน
16 160037 63010015 บ้านมูเซอ
ยังไม่ยืนยัน
17 160038 63010016 บ้านลานสาง
ยังไม่ยืนยัน
18 160041 63010017 บ้านห้วยเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
19 160039 63010018 บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
20 160040 63010019 บ้านห้วยนึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
21 160004 63010020 บ้านวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
22 160005 63010021 บ้านหนองกระโห้
ยังไม่ยืนยัน
23 160003 63010022 ชุมชนบ้านไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
24 160021 63010023 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 160018 63010024 บ้านลานเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
26 160019 63010025 บ้านหนองร่ม
ยังไม่ยืนยัน
27 160013 63010026 บ้านวังประจบ
ยังไม่ยืนยัน
28 160014 63010027 น้ำดิบพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29 160015 63010028 หนองเสือพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30 160017 63010029 บ้านสะแกเครือ
ยังไม่ยืนยัน
31 160031 63010030 บ้านเกาะอ้ายด้วน
ยังไม่ยืนยัน
32 160032 63010031 บ้านน้ำด้วน
ยังไม่ยืนยัน
33 160028 63010033 ชุมชนบ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
34 160029 63010034 บ้านท่าไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
35 160034 63010036 บ้านหนองบัวใต้
ยังไม่ยืนยัน
36 160035 63010037 บ้านคลองห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
37 160036 63010038 บ้านท่าเล่
ยังไม่ยืนยัน
38 160044 63010039 เด่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 160045 63010040 วัดปากห้วยไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
40 160046 63010041 บ้านหนองบัวเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
41 160002 63010042 ตากสินราชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
42 160001 63010043 อนุบาลตาก
ยังไม่ยืนยัน
43 160065 63010044 ศรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44 160066 63010045 ชูวิชาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
45 160067 63010046 ชุมชนบ้านแม่ยะ
ยังไม่ยืนยัน
46 160068 63010047 บ้านแม่พะยวบ
ยังไม่ยืนยัน
47 160063 63010048 สว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48 160064 63010049 บ้านตากประถมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49 160061 63010050 บ้านหนองชะลาบ
ยังไม่ยืนยัน
50 160062 63010051 วัดพระธาตุน้อย
ยังไม่ยืนยัน
51 160047 63010052 ชุมชนวัดสันป่าลาน
ยังไม่ยืนยัน
52 160048 63010053 อนุบาลรอดบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
53 160049 63010054 ประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
54 160050 63010055 บ้านวังไม้ส้าน
ยังไม่ยืนยัน
55 160051 63010056 บ้านปากวัง
ยังไม่ยืนยัน
56 160071 63010057 บ้านฉลอม
ยังไม่ยืนยัน
57 160072 63010058 บ้านห้วยพลู
ยังไม่ยืนยัน
58 160074 63010059 บ้านท้องฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
59 160075 63010060 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
60 160073 63010061 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
61 160069 63010062 บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
62 160070 63010063 บ้านทุ่งกระเชาะ
ยังไม่ยืนยัน
63 160059 63010064 ยางโองน้ำวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
64 160060 63010065 เด่นไม้ซุงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
65 160055 63010066 บ้านห้วยแม่บอน
ยังไม่ยืนยัน
66 160056 63010067 บ้านแม่สลิด
ยังไม่ยืนยัน
67 160057 63010068 บ้านสันกลาง
ยังไม่ยืนยัน
68 160058 63010069 บ้านยางโองนอก
ยังไม่ยืนยัน
69 160052 63010070 เสริมปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
70 160053 63010071 ชุมชนบ้านสมอโคน
ยังไม่ยืนยัน
71 160054 63010072 บ้านน้ำดิบ
ยังไม่ยืนยัน
72 160078 63010073 บ้านสันป่าป๋วย
ยังไม่ยืนยัน
73 160079 63010074 บ้านโสมง
ยังไม่ยืนยัน
74 160080 63010075 บ้านอูมวาบ
ยังไม่ยืนยัน
75 160081 63010076 หินลาดนาไฮวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
76 160089 63010077 บ้านหนองเชียงคา
ยังไม่ยืนยัน
77 160090 63010078 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
78 160092 63010080 บ้านท่าไผ่
ยังไม่ยืนยัน
79 160093 63010081 บ้านคลองไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
80 160094 63010082 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
81 160087 63010083 บ้านวังโพ
ยังไม่ยืนยัน
82 160088 63010084 บ้านดงลาน
ยังไม่ยืนยัน
83 160085 63010085 หมู่บ้านตัวอย่าง
ยังไม่ยืนยัน
84 160086 63010086 บ้านนาตาโพ
ยังไม่ยืนยัน
85 160083 63010087 วังหวายวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
86 160084 63010088 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
ยังไม่ยืนยัน
87 160082 63010089 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102
ยังไม่ยืนยัน
88 160077 63010090 อนุบาลบ้านท่าปุย
ยังไม่ยืนยัน
89 160076 63010091 เขื่อนภูมิพล
ยังไม่ยืนยัน
90 160095 63010092 ชุมชนชลประทานรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
91 160096 63010093 บ้านสามเงา
ยังไม่ยืนยัน
92 160097 63010094 บ้านป่ายางใต้
ยังไม่ยืนยัน
93 160098 63010095 บ้านป่ายางตะวันตก
ยังไม่ยืนยัน
94 160099 63010096 วัดสามเงา
ยังไม่ยืนยัน
95 160100 63010097 บ้านท่าปุยตก
ยังไม่ยืนยัน
96 160222 63010098 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
97 160223 63010099 อนุบาลวังเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
98 160224 63010100 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
99 160225 63010101 ดงซ่อมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
100 160226 63010102 บ้านใหม่เสรีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
101 160227 63010103 บ้านหนองปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
102 160228 63010104 ผาผึ้งวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
103 160232 63010105 บ้านตะเคียนด้วน
ยังไม่ยืนยัน
104 160233 63010106 บ้านวังตำลึง
ยังไม่ยืนยัน
105 160234 63010107 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
106 160235 63010108 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
ยังไม่ยืนยัน
107 160230 63010109 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
108 160231 63010110 บ้านทุ่งกง
ยังไม่ยืนยัน
109 160229 63010111 บ้านท่าตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
110 160263 63010112 บ้านวังน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
111 160264 63010113 บ้านศรีคีรีรักษ์
ยังไม่ยืนยัน