ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6301 :  สพป.ตาก เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 160000 63010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ยืนยันแล้ว
2 160024 63010001 บ้านตลุกกลางทุ่ง
ยืนยันแล้ว
3 160026 63010002 บ้านเนินมะลื่น
ยืนยันแล้ว
4 160027 63010003 บ้านลานมะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
5 160022 63010004 บ้านคลองสัก
ยืนยันแล้ว
6 160023 63010005 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
ยืนยันแล้ว
7 160042 63010006 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ยืนยันแล้ว
8 160043 63010007 บ้านชะลาด
ยังไม่ยืนยัน
9 160006 63010008 บ้านลานห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
10 160007 63010009 บ้านตลุกป่าตาล
ยืนยันแล้ว
11 160008 63010010 บ้านโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
12 160009 63010011 บ้านหนองนกปีกกา
ยืนยันแล้ว
13 160010 63010012 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
14 160012 63010013 บ้านโพรงตะเข้
ยืนยันแล้ว
15 160020 63010014 บ้านชะลาดระฆัง
ยืนยันแล้ว
16 160037 63010015 บ้านมูเซอ
ยืนยันแล้ว
17 160038 63010016 บ้านลานสาง
ยืนยันแล้ว
18 160041 63010017 บ้านห้วยเหลือง
ยืนยันแล้ว
19 160039 63010018 บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
20 160040 63010019 บ้านห้วยนึ่ง
ยืนยันแล้ว
21 160004 63010020 บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
22 160005 63010021 บ้านหนองกระโห้
ยืนยันแล้ว
23 160003 63010022 ชุมชนบ้านไม้งาม
ยืนยันแล้ว
24 160021 63010023 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
25 160018 63010024 บ้านลานเต็ง
ยืนยันแล้ว
26 160019 63010025 บ้านหนองร่ม
ยืนยันแล้ว
27 160013 63010026 บ้านวังประจบ
ยืนยันแล้ว
28 160014 63010027 น้ำดิบพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
29 160015 63010028 หนองเสือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
30 160017 63010029 บ้านสะแกเครือ
ยืนยันแล้ว
31 160031 63010030 บ้านเกาะอ้ายด้วน
ยืนยันแล้ว
32 160032 63010031 บ้านน้ำด้วน
ยืนยันแล้ว
33 160028 63010033 ชุมชนบ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
34 160029 63010034 บ้านท่าไม้แดง
ยืนยันแล้ว
35 160034 63010036 บ้านหนองบัวใต้
ยืนยันแล้ว
36 160035 63010037 บ้านคลองห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
37 160036 63010038 บ้านท่าเล่
ยืนยันแล้ว
38 160044 63010039 เด่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
39 160045 63010040 วัดปากห้วยไม้งาม
ยืนยันแล้ว
40 160046 63010041 บ้านหนองบัวเหนือ
ยืนยันแล้ว
41 160002 63010042 ตากสินราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
42 160001 63010043 อนุบาลตาก
ยืนยันแล้ว
43 160065 63010044 ศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
44 160066 63010045 ชูวิชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
45 160067 63010046 ชุมชนบ้านแม่ยะ
ยืนยันแล้ว
46 160068 63010047 บ้านแม่พะยวบ
ยืนยันแล้ว
47 160063 63010048 สว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
48 160064 63010049 บ้านตากประถมวิทยา
ยืนยันแล้ว
49 160061 63010050 บ้านหนองชะลาบ
ยืนยันแล้ว
50 160062 63010051 วัดพระธาตุน้อย
ยืนยันแล้ว
51 160047 63010052 ชุมชนวัดสันป่าลาน
ยืนยันแล้ว
52 160048 63010053 อนุบาลรอดบำรุง
ยืนยันแล้ว
53 160049 63010054 ประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
54 160050 63010055 บ้านวังไม้ส้าน
ยืนยันแล้ว
55 160051 63010056 บ้านปากวัง
ยืนยันแล้ว
56 160071 63010057 บ้านฉลอม
ยืนยันแล้ว
57 160072 63010058 บ้านห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
58 160074 63010059 บ้านท้องฟ้า
ยืนยันแล้ว
59 160075 63010060 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
60 160073 63010061 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
61 160069 63010062 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
62 160070 63010063 บ้านทุ่งกระเชาะ
ยืนยันแล้ว
63 160059 63010064 ยางโองน้ำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
64 160060 63010065 เด่นไม้ซุงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
65 160055 63010066 บ้านห้วยแม่บอน
ยืนยันแล้ว
66 160056 63010067 บ้านแม่สลิด
ยืนยันแล้ว
67 160057 63010068 บ้านสันกลาง
ยืนยันแล้ว
68 160058 63010069 บ้านยางโองนอก
ยืนยันแล้ว
69 160052 63010070 เสริมปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
70 160053 63010071 ชุมชนบ้านสมอโคน
ยืนยันแล้ว
71 160054 63010072 บ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
72 160078 63010073 บ้านสันป่าป๋วย
ยืนยันแล้ว
73 160079 63010074 บ้านโสมง
ยืนยันแล้ว
74 160080 63010075 บ้านอูมวาบ
ยืนยันแล้ว
75 160081 63010076 หินลาดนาไฮวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
76 160089 63010077 บ้านหนองเชียงคา
ยืนยันแล้ว
77 160090 63010078 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
ยืนยันแล้ว
78 160092 63010080 บ้านท่าไผ่
ยืนยันแล้ว
79 160093 63010081 บ้านคลองไม้แดง
ยืนยันแล้ว
80 160094 63010082 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
81 160087 63010083 บ้านวังโพ
ยืนยันแล้ว
82 160088 63010084 บ้านดงลาน
ยืนยันแล้ว
83 160085 63010085 หมู่บ้านตัวอย่าง
ยืนยันแล้ว
84 160086 63010086 บ้านนาตาโพ
ยืนยันแล้ว
85 160083 63010087 วังหวายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
86 160084 63010088 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
ยืนยันแล้ว
87 160082 63010089 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102
ยืนยันแล้ว
88 160077 63010090 อนุบาลบ้านท่าปุย
ยืนยันแล้ว
89 160076 63010091 เขื่อนภูมิพล
ยืนยันแล้ว
90 160095 63010092 ชุมชนชลประทานรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
91 160096 63010093 บ้านสามเงา
ยืนยันแล้ว
92 160097 63010094 บ้านป่ายางใต้
ยืนยันแล้ว
93 160098 63010095 บ้านป่ายางตะวันตก
ยืนยันแล้ว
94 160099 63010096 วัดสามเงา
ยืนยันแล้ว
95 160100 63010097 บ้านท่าปุยตก
ยืนยันแล้ว
96 160222 63010098 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
97 160223 63010099 อนุบาลวังเจ้า
ยืนยันแล้ว
98 160224 63010100 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
99 160225 63010101 ดงซ่อมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
100 160226 63010102 บ้านใหม่เสรีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
101 160227 63010103 บ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
102 160228 63010104 ผาผึ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
103 160232 63010105 บ้านตะเคียนด้วน
ยืนยันแล้ว
104 160233 63010106 บ้านวังตำลึง
ยืนยันแล้ว
105 160234 63010107 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
106 160235 63010108 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
107 160230 63010109 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
108 160231 63010110 บ้านทุ่งกง
ยืนยันแล้ว
109 160229 63010111 บ้านท่าตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
110 160263 63010112 บ้านวังน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
111 160264 63010113 บ้านศรีคีรีรักษ์
ยืนยันแล้ว