ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6401 :  สพป.สุโขทัย เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 620015 64010001 วัดยางเอน
ยืนยันแล้ว
2 620018 64010002 วัดตาลเตี้ย
ยืนยันแล้ว
3 620032 64010003 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
ยืนยันแล้ว
4 620028 64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ยืนยันแล้ว
5 620029 64010005 บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
6 620030 64010006 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
7 620031 64010007 บ้านเพชรไฝ
ยืนยันแล้ว
8 620019 64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
9 620010 64010010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
ยืนยันแล้ว
10 620013 64010011 บ้านเหมืองตามุก
ยืนยันแล้ว
11 620014 64010012 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
ยืนยันแล้ว
12 620016 64010013 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
ยืนยันแล้ว
13 620006 64010014 วัดคุ้งยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
14 620009 64010016 บ้านคลองปลายนา
ยืนยันแล้ว
15 620008 64010019 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
16 620003 64010020 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
17 620005 64010021 อนุบาลสุโขทัย
ยืนยันแล้ว
18 620001 64010022 บ้านปากแคว
ยืนยันแล้ว
19 620002 64010023 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
20 620023 64010024 วัดปากพระ
ยืนยันแล้ว
21 620026 64010027 บ้านหนองพยอม
ยืนยันแล้ว
22 620033 64010029 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
ยืนยันแล้ว
23 620034 64010030 วัดเชตุพน
ยืนยันแล้ว
24 620035 64010031 บ้านมนต์คีรี
ยืนยันแล้ว
25 620036 64010032 บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
26 620037 64010033 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
ยืนยันแล้ว
27 620038 64010034 บ้านวังวน
ยืนยันแล้ว
28 620039 64010035 อนุบาลเมืองสุโขทัย
ยืนยันแล้ว
29 620022 64010036 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
30 620040 64010039 บ้านวังทองแดง
ยืนยันแล้ว
31 620041 64010040 บ้านสำนัก
ยืนยันแล้ว
32 620043 64010041 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
33 620044 64010042 วัดหนองตาโชติ
ยืนยันแล้ว
34 620180 64010045 บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
35 620181 64010046 บ้านวังหาด
ยืนยันแล้ว
36 620182 64010047 บ้านคลองไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
37 620183 64010048 บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
38 620184 64010049 บ้านลานกระบือ
ยืนยันแล้ว
39 620165 64010050 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
40 620168 64010051 บ้านวังแดด
ยืนยันแล้ว
41 620162 64010053 บ้านหนองจัง
ยืนยันแล้ว
42 620158 64010054 อนุบาลบ้านด่านลานหอย
ยืนยันแล้ว
43 620159 64010055 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
ยืนยันแล้ว
44 620160 64010056 บ้านหนองเฒ่า
ยืนยันแล้ว
45 620161 64010057 บ้านวังโคนเปือย
ยืนยันแล้ว
46 620173 64010058 บ้านวังไทร
ยืนยันแล้ว
47 620175 64010059 บ้านปากคลองร่วม
ยืนยันแล้ว
48 620163 64010060 บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
49 620164 64010061 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
50 620170 64010062 บ้านลานทอง
ยืนยันแล้ว
51 620179 64010063 บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
52 620185 64010064 บ้านหนองสองตอน
ยืนยันแล้ว
53 620177 64010065 บ้านหนองตม
ยืนยันแล้ว
54 620178 64010066 หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
ยืนยันแล้ว
55 620174 64010067 บ้านหนองจิกตีนเนิน
ยืนยันแล้ว
56 620176 64010068 บ้านหนองไม้กอง
ยืนยันแล้ว
57 620171 64010069 บ้านวังตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
58 620089 64010071 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
ยืนยันแล้ว
59 620090 64010072 บ้านยางแหลม
ยืนยันแล้ว
60 620091 64010073 บ้านเนินประดู่
ยืนยันแล้ว
61 620109 64010074 วัดหนองกก
ยืนยันแล้ว
62 620112 64010075 บ้านวังกร่าง
ยืนยันแล้ว
63 620113 64010076 บ้านยางเมือง
ยืนยันแล้ว
64 620114 64010077 บ้านคลองน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
65 620095 64010079 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ยืนยันแล้ว
66 620101 64010082 บ้านนาเชิงคีรี
ยืนยันแล้ว
67 620103 64010083 บ้านขุนนาวัง
ยืนยันแล้ว
68 620104 64010084 บ้านโว้งบ่อ
ยืนยันแล้ว
69 620093 64010086 บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
70 620125 64010087 บ้านเขาทองผางับ
ยืนยันแล้ว
71 620126 64010088 บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
72 620127 64010089 บ้านลานเอื้อง
ยืนยันแล้ว
73 620128 64010090 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
ยืนยันแล้ว
74 620098 64010091 บ้านเนินยาง
ยืนยันแล้ว
75 620099 64010092 บ้านนากาหลง
ยืนยันแล้ว
76 620100 64010093 บ้านป้อมประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
77 620106 64010095 บ้านนาสระลอย
ยืนยันแล้ว
78 620124 64010096 บ้านหนองตลับ
ยืนยันแล้ว
79 620092 64010097 ศรีคีรีมาศวิทยา
ยืนยันแล้ว
80 620115 64010099 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
ยืนยันแล้ว
81 620116 64010100 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
82 620107 64010102 บ้านหนองกระดิ่ง
ยืนยันแล้ว
83 620108 64010103 บ้านลำคลองยาง
ยืนยันแล้ว
84 620111 64010104 บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
85 620123 64010105 บ้านใหม่เจริญผล
ยืนยันแล้ว
86 620122 64010107 หนองบัวเขาดิน
ยืนยันแล้ว
87 620117 64010108 วัดมุจลินทาราม
ยืนยันแล้ว
88 620118 64010109 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
89 620119 64010110 บ้านบึงหญ้า
ยืนยันแล้ว
90 620054 64010111 วัดปรักรัก
ยืนยันแล้ว
91 620055 64010112 วัดกกแรต
ยืนยันแล้ว
92 620056 64010113 บ้านคลองตะเข้
ยืนยันแล้ว
93 620052 64010114 บ้านประดู่เฒ่า
ยืนยันแล้ว
94 620046 64010115 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
95 620047 64010116 วัดสงฆาราม
ยืนยันแล้ว
96 620050 64010119 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
97 620051 64010120 บ้านหนองสามพญา
ยืนยันแล้ว
98 620077 64010121 วัดศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
99 620078 64010122 บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
100 620074 64010123 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
ยืนยันแล้ว
101 620057 64010124 วัดคุ้งยาง
ยืนยันแล้ว
102 620058 64010125 บ้านโป่งแค
ยืนยันแล้ว
103 620059 64010126 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
104 620068 64010127 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
105 620063 64010128 บ้านหนองมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
106 620064 64010129 วัดเสาหิน
ยืนยันแล้ว
107 620065 64010130 บ้านวังขวัญ
ยืนยันแล้ว
108 620066 64010131 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
109 620067 64010132 บ้านหนองเสาเถียร
ยืนยันแล้ว
110 620079 64010133 บ้านป่ามะม่วง
ยืนยันแล้ว
111 620069 64010134 บ้านดงเดือย
ยืนยันแล้ว
112 620070 64010135 บ้านโพธิ์หอม
ยืนยันแล้ว
113 620071 64010136 วัดดงยาง
ยืนยันแล้ว
114 620072 64010137 บ้านยางแดน
ยืนยันแล้ว
115 620073 64010138 บ้านดอนสำโรง
ยืนยันแล้ว
116 620083 64010139 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
117 620084 64010140 วัดท่าฉนวน
ยืนยันแล้ว
118 620085 64010141 วัดหางตลาด
ยืนยันแล้ว
119 620087 64010143 บ้านน้ำเรื่อง
ยืนยันแล้ว
120 620053 64010144 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
ยืนยันแล้ว
121 620060 64010145 บ้านใหม่สุขเกษม
ยืนยันแล้ว
122 620061 64010146 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
123 620062 64010147 บ้านข่อยสองนาง
ยืนยันแล้ว
124 620075 64010148 วัดทุ่ง
ยืนยันแล้ว
125 620080 64010149 วัดเต่าทอง
ยืนยันแล้ว
126 620076 64010150 วัดใหม่ไทยบำรุง
ยืนยันแล้ว
127 620081 64010151 บ้านหนองตูม
ยืนยันแล้ว
128 620082 64010152 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว