ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6401 :  สพป.สุโขทัย เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 620015 64010001 วัดยางเอน
ยังไม่ยืนยัน
2 620018 64010002 วัดตาลเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
3 620032 64010003 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
ยังไม่ยืนยัน
4 620028 64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
5 620029 64010005 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
6 620030 64010006 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
7 620031 64010007 บ้านเพชรไฝ
ยังไม่ยืนยัน
8 620019 64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
9 620010 64010010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
ยังไม่ยืนยัน
10 620013 64010011 บ้านเหมืองตามุก
ยังไม่ยืนยัน
11 620014 64010012 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
12 620016 64010013 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
ยังไม่ยืนยัน
13 620006 64010014 วัดคุ้งยางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
14 620009 64010016 บ้านคลองปลายนา
ยังไม่ยืนยัน
15 620008 64010019 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
16 620003 64010020 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
17 620005 64010021 อนุบาลสุโขทัย
ยังไม่ยืนยัน
18 620001 64010022 บ้านปากแคว
ยังไม่ยืนยัน
19 620002 64010023 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
20 620023 64010024 วัดปากพระ
ยังไม่ยืนยัน
21 620026 64010027 บ้านหนองพยอม
ยังไม่ยืนยัน
22 620033 64010029 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
ยังไม่ยืนยัน
23 620034 64010030 วัดเชตุพน
ยังไม่ยืนยัน
24 620035 64010031 บ้านมนต์คีรี
ยังไม่ยืนยัน
25 620036 64010032 บ้านปากคลอง
ยังไม่ยืนยัน
26 620037 64010033 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
ยังไม่ยืนยัน
27 620038 64010034 บ้านวังวน
ยังไม่ยืนยัน
28 620039 64010035 อนุบาลเมืองสุโขทัย
ยังไม่ยืนยัน
29 620022 64010036 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
30 620040 64010039 บ้านวังทองแดง
ยังไม่ยืนยัน
31 620041 64010040 บ้านสำนัก
ยังไม่ยืนยัน
32 620043 64010041 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
ยังไม่ยืนยัน
33 620044 64010042 วัดหนองตาโชติ
ยังไม่ยืนยัน
34 620180 64010045 บ้านตลิ่งชัน
ยังไม่ยืนยัน
35 620181 64010046 บ้านวังหาด
ยังไม่ยืนยัน
36 620182 64010047 บ้านคลองไผ่งาม
ยังไม่ยืนยัน
37 620183 64010048 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
38 620184 64010049 บ้านลานกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
39 620165 64010050 บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
40 620168 64010051 บ้านวังแดด
ยังไม่ยืนยัน
41 620162 64010053 บ้านหนองจัง
ยังไม่ยืนยัน
42 620158 64010054 อนุบาลบ้านด่านลานหอย
ยังไม่ยืนยัน
43 620159 64010055 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
ยังไม่ยืนยัน
44 620160 64010056 บ้านหนองเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
45 620161 64010057 บ้านวังโคนเปือย
ยังไม่ยืนยัน
46 620173 64010058 บ้านวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
47 620175 64010059 บ้านปากคลองร่วม
ยังไม่ยืนยัน
48 620163 64010060 บ้านวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
49 620164 64010061 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
50 620170 64010062 บ้านลานทอง
ยังไม่ยืนยัน
51 620179 64010063 บ้านวังลึก
ยังไม่ยืนยัน
52 620185 64010064 บ้านหนองสองตอน
ยังไม่ยืนยัน
53 620177 64010065 บ้านหนองตม
ยังไม่ยืนยัน
54 620178 64010066 หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
ยังไม่ยืนยัน
55 620174 64010067 บ้านหนองจิกตีนเนิน
ยังไม่ยืนยัน
56 620176 64010068 บ้านหนองไม้กอง
ยังไม่ยืนยัน
57 620171 64010069 บ้านวังตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
58 620089 64010071 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
ยังไม่ยืนยัน
59 620090 64010072 บ้านยางแหลม
ยังไม่ยืนยัน
60 620091 64010073 บ้านเนินประดู่
ยังไม่ยืนยัน
61 620109 64010074 วัดหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
62 620112 64010075 บ้านวังกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
63 620113 64010076 บ้านยางเมือง
ยังไม่ยืนยัน
64 620114 64010077 บ้านคลองน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
65 620095 64010079 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ยังไม่ยืนยัน
66 620101 64010082 บ้านนาเชิงคีรี
ยังไม่ยืนยัน
67 620103 64010083 บ้านขุนนาวัง
ยังไม่ยืนยัน
68 620104 64010084 บ้านโว้งบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
69 620093 64010086 บ้านน้ำลาด
ยังไม่ยืนยัน
70 620125 64010087 บ้านเขาทองผางับ
ยังไม่ยืนยัน
71 620126 64010088 บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
72 620127 64010089 บ้านลานเอื้อง
ยังไม่ยืนยัน
73 620128 64010090 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
ยังไม่ยืนยัน
74 620098 64010091 บ้านเนินยาง
ยังไม่ยืนยัน
75 620099 64010092 บ้านนากาหลง
ยังไม่ยืนยัน
76 620100 64010093 บ้านป้อมประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
77 620106 64010095 บ้านนาสระลอย
ยังไม่ยืนยัน
78 620124 64010096 บ้านหนองตลับ
ยังไม่ยืนยัน
79 620092 64010097 ศรีคีรีมาศวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
80 620115 64010099 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
81 620116 64010100 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
82 620107 64010102 บ้านหนองกระดิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
83 620108 64010103 บ้านลำคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
84 620111 64010104 บ้านเนินพยอม
ยังไม่ยืนยัน
85 620123 64010105 บ้านใหม่เจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
86 620122 64010107 หนองบัวเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
87 620117 64010108 วัดมุจลินทาราม
ยังไม่ยืนยัน
88 620118 64010109 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
89 620119 64010110 บ้านบึงหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
90 620054 64010111 วัดปรักรัก
ยังไม่ยืนยัน
91 620055 64010112 วัดกกแรต
ยังไม่ยืนยัน
92 620056 64010113 บ้านคลองตะเข้
ยังไม่ยืนยัน
93 620052 64010114 บ้านประดู่เฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
94 620046 64010115 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
95 620047 64010116 วัดสงฆาราม
ยังไม่ยืนยัน
96 620050 64010119 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
97 620051 64010120 บ้านหนองสามพญา
ยังไม่ยืนยัน
98 620077 64010121 วัดศรีเมือง
ยังไม่ยืนยัน
99 620078 64010122 บ้านป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
100 620074 64010123 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
ยังไม่ยืนยัน
101 620057 64010124 วัดคุ้งยาง
ยังไม่ยืนยัน
102 620058 64010125 บ้านโป่งแค
ยังไม่ยืนยัน
103 620059 64010126 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
104 620068 64010127 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
105 620063 64010128 บ้านหนองมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
106 620064 64010129 วัดเสาหิน
ยังไม่ยืนยัน
107 620065 64010130 บ้านวังขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
108 620066 64010131 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
109 620067 64010132 บ้านหนองเสาเถียร
ยังไม่ยืนยัน
110 620079 64010133 บ้านป่ามะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
111 620069 64010134 บ้านดงเดือย
ยังไม่ยืนยัน
112 620070 64010135 บ้านโพธิ์หอม
ยังไม่ยืนยัน
113 620071 64010136 วัดดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
114 620072 64010137 บ้านยางแดน
ยังไม่ยืนยัน
115 620073 64010138 บ้านดอนสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
116 620083 64010139 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
117 620084 64010140 วัดท่าฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
118 620085 64010141 วัดหางตลาด
ยังไม่ยืนยัน
119 620087 64010143 บ้านน้ำเรื่อง
ยังไม่ยืนยัน
120 620053 64010144 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
ยังไม่ยืนยัน
121 620060 64010145 บ้านใหม่สุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
122 620061 64010146 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
123 620062 64010147 บ้านข่อยสองนาง
ยังไม่ยืนยัน
124 620075 64010148 วัดทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
125 620080 64010149 วัดเต่าทอง
ยังไม่ยืนยัน
126 620076 64010150 วัดใหม่ไทยบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
127 620081 64010151 บ้านหนองตูม
ยังไม่ยืนยัน
128 620082 64010152 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน