ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6402 :  สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 620241 64020001 บ้านดงคู่
ยังไม่ยืนยัน
2 620242 64020002 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
3 620243 64020003 บ้านห้วยติ่ง
ยังไม่ยืนยัน
4 620215 64020004 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
5 620245 64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบ
ยังไม่ยืนยัน
6 620237 64020006 บ้านลำโชค
ยังไม่ยืนยัน
7 620238 64020007 บ้านป่าคา
ยังไม่ยืนยัน
8 620239 64020008 บ้านแม่ท่าแพ
ยังไม่ยืนยัน
9 620240 64020009 บ้านห้วยหยวก
ยังไม่ยืนยัน
10 620234 64020010 บ้านแก่ง
ยังไม่ยืนยัน
11 620235 64020011 บ้านศรีสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
12 620236 64020012 บ้านปากคะยาง
ยังไม่ยืนยัน
13 620196 64020013 บ้านตึก
ยังไม่ยืนยัน
14 620197 64020014 วัดภูนก
ยังไม่ยืนยัน
15 620198 64020015 บ้านนาต้นจั่น
ยังไม่ยืนยัน
16 620199 64020016 บ้านหมอนสูง
ยังไม่ยืนยัน
17 620201 64020018 บ้านดงย่าปา
ยังไม่ยืนยัน
18 620202 64020019 บ้านแม่คุ
ยังไม่ยืนยัน
19 620203 64020020 บ้านห้วยตม
ยังไม่ยืนยัน
20 620219 64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
21 620220 64020022 บ้านแม่ราก
ยังไม่ยืนยัน
22 620221 64020023 บ้านทุ่งพล้อ
ยังไม่ยืนยัน
23 620222 64020024 บ้านดอยไก่เขี่ย
ยังไม่ยืนยัน
24 620223 64020025 วัดวังค่า
ยังไม่ยืนยัน
25 620224 64020027 บ้านแม่สำ
ยังไม่ยืนยัน
26 620226 64020029 บ้านท่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
27 620227 64020030 บ้านดอนระเบียง
ยังไม่ยืนยัน
28 620233 64020032 แม่สานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
29 620229 64020033 บ้านปากสาน
ยังไม่ยืนยัน
30 620230 64020034 บ้านสันหีบ
ยังไม่ยืนยัน
31 620232 64020036 บ้านแม่สาน
ยังไม่ยืนยัน
32 620195 64020037 บ้านแม่ฮู้
ยังไม่ยืนยัน
33 620191 64020038 บ้านปางสา
ยังไม่ยืนยัน
34 620192 64020039 บ้านโป่งตีนตั่ง
ยังไม่ยืนยัน
35 620193 64020040 บ้านสุเม่น
ยังไม่ยืนยัน
36 620194 64020041 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
37 620186 64020042 บ้านแม่เทิน
ยังไม่ยืนยัน
38 620187 64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
39 620188 64020044 บ้านห้วยโป้
ยังไม่ยืนยัน
40 620189 64020045 บ้านสะท้อ
ยังไม่ยืนยัน
41 620190 64020046 บ้านผาเวียง
ยังไม่ยืนยัน
42 620210 64020047 ไชยะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 620211 64020048 บ้านป่ากล้วย
ยังไม่ยืนยัน
44 620212 64020049 หมอนสูงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
45 620213 64020050 บ้านวังยายมาก
ยังไม่ยืนยัน
46 620214 64020051 บ้านท่าชัย
ยังไม่ยืนยัน
47 620250 64020053 วัดตลิ่งชัน
ยังไม่ยืนยัน
48 620252 64020055 บ้านพระปรางค์
ยังไม่ยืนยัน
49 620249 64020057 วัดโบราณหลวง
ยังไม่ยืนยัน
50 620247 64020058 วัดแสนตอ
ยังไม่ยืนยัน
51 620246 64020059 บ้านสารจิตร
ยังไม่ยืนยัน
52 620209 64020060 บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
53 620207 64020061 บ้านเกาะน้อย
ยังไม่ยืนยัน
54 620208 64020062 บ้านป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
55 620204 64020063 หนองอ้อบำเพ็ญ
ยังไม่ยืนยัน
56 620205 64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
57 620206 64020065 วัดเกาะน้อย
ยังไม่ยืนยัน
58 620216 64020067 หาดเสี้ยววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59 620217 64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ยังไม่ยืนยัน
60 620265 64020071 บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
61 620266 64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
62 620259 64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
ยังไม่ยืนยัน
63 620267 64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
64 620268 64020077 บ้านเตว็ดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
65 620269 64020078 วัดศรีสังวร
ยังไม่ยืนยัน
66 620271 64020080 บ้านทับผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
67 620272 64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
68 620291 64020082 บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
69 620294 64020083 บ้านเขาดินไพรวัน
ยังไม่ยืนยัน
70 620295 64020084 บ้านโซกเปือย
ยังไม่ยืนยัน
71 620296 64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
72 620297 64020086 บ้านนาขุนไกร
ยังไม่ยืนยัน
73 620298 64020087 บ้านวังพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
74 620299 64020088 บ้านวังสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
75 620287 64020089 บ้านซ่าน
ยังไม่ยืนยัน
76 620288 64020090 บ้านปากคลองแดน
ยังไม่ยืนยัน
77 620279 64020091 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
78 620284 64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ยังไม่ยืนยัน
79 620285 64020094 บ้านดอนจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
80 620286 64020095 บ้านบุ่งสัก
ยังไม่ยืนยัน
81 620290 64020097 บ้านราวต้นจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
82 620293 64020098 บ้านวังไฟไหม้
ยังไม่ยืนยัน
83 620292 64020099 บ้านท่ามักกะสัง
ยังไม่ยืนยัน
84 620276 64020100 บ้านวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
85 620260 64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
86 620275 64020104 บ้านโคกกะทือ
ยังไม่ยืนยัน
87 620273 64020105 วัดวังใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
88 620278 64020107 ประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
89 620283 64020108 บ้านสันติพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
90 620281 64020109 บ้านหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน
91 620282 64020110 วัดเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
92 620256 64020111 เทวัญอำนวยวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
93 620254 64020112 อนุบาลศรีสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
94 620255 64020113 วัดบ้านกรุ
ยังไม่ยืนยัน
95 620327 64020115 วัดคลองกระจง
ยังไม่ยืนยัน
96 620334 64020116 วัดกรงทอง
ยังไม่ยืนยัน
97 620309 64020118 บ้านไผ่ตะล่อม
ยังไม่ยืนยัน
98 620305 64020119 ชุมชนบ้านคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
99 620306 64020120 บ้านวังแร่
ยังไม่ยืนยัน
100 620336 64020122 บ้านท่าทอง
ยังไม่ยืนยัน
101 620340 64020124 บ้านหนองป่าตอ
ยังไม่ยืนยัน
102 620317 64020126 บ้านดงไทยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
103 620325 64020128 บ้านเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
104 620304 64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
ยังไม่ยืนยัน
105 620343 64020133 บ้านป่าเลา
ยังไม่ยืนยัน
106 620341 64020134 วัดปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
107 620342 64020135 บ้านไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
108 620300 64020136 สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
109 620301 64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ยังไม่ยืนยัน
110 620310 64020138 บ้านป่ากุมเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
111 620316 64020139 วัดคุ้งยาง
ยังไม่ยืนยัน
112 620311 64020140 บ้านใหม่โพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
113 620314 64020141 บ้านนาพง
ยังไม่ยืนยัน
114 620321 64020142 บ้านขอนซุง
ยังไม่ยืนยัน
115 620322 64020143 บ้านคลองแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
116 620323 64020144 วัดปากคลองช้าง
ยังไม่ยืนยัน
117 620326 64020146 บ้านวัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
118 620338 64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
119 620333 64020151 วัดไทรย้อย
ยังไม่ยืนยัน
120 620330 64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
121 620331 64020154 วัดไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
122 620319 64020157 บ้านหนองกลับ
ยังไม่ยืนยัน
123 620320 64020158 วัดป่าถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
124 620346 64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1
ยังไม่ยืนยัน
125 620347 64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
126 620349 64020161 วัดศิริบูรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
127 620350 64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
ยังไม่ยืนยัน
128 620351 64020163 บ้านหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน
129 620355 64020164 บ้านดงจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
130 620356 64020165 บ้านบึงงาม
ยังไม่ยืนยัน
131 620357 64020166 บ้านบึงสวย
ยังไม่ยืนยัน
132 620352 64020167 บ้านน้ำขุม
ยังไม่ยืนยัน
133 620354 64020168 วัดบ้านคลอง
ยังไม่ยืนยัน
134 620344 64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
135 620345 64020170 วัดบ้านเหมือง
ยังไม่ยืนยัน
136 620353 64020171 บ้านตาลพร้า
ยังไม่ยืนยัน
137 620348 64020172 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
138 620129 64020173 บ้านกลางดง
ยังไม่ยืนยัน
139 620130 64020174 บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
140 620131 64020175 บ้านโป่งฝาง
ยังไม่ยืนยัน
141 620132 64020176 เชิงผา
ยังไม่ยืนยัน
142 620133 64020177 บ้านแม่บ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
143 620134 64020178 บ้านแม่ทุเลาใน
ยังไม่ยืนยัน
144 620135 64020179 บ้านหนองผักบุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
145 620136 64020180 บ้านบึงบอน
ยังไม่ยืนยัน
146 620137 64020181 บ้านห้วยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
147 620138 64020182 บ้านไทยชนะศึก
ยังไม่ยืนยัน
148 620139 64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
149 620147 64020185 บ้านธารน้ำทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
150 620148 64020186 บ้านวังธาร
ยังไม่ยืนยัน
151 620149 64020187 บ้านโซกม่วง
ยังไม่ยืนยัน
152 620150 64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
ยังไม่ยืนยัน
153 620151 64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
154 620153 64020191 บ้านแม่ทุเลา
ยังไม่ยืนยัน
155 620154 64020192 บ้านคลองสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
156 620155 64020193 บ้านฝั่งหมิ่น
ยังไม่ยืนยัน
157 620156 64020194 บ้านธารชะอม
ยังไม่ยืนยัน
158 620157 64020195 บ้านหนองหมื่นชัย
ยังไม่ยืนยัน
159 620140 64020198 บ้านหนองรังสิต
ยังไม่ยืนยัน
160 620141 64020199 บ้านแสงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
161 620142 64020200 บ้านท่าวิเศษ
ยังไม่ยืนยัน
162 620143 64020201 บ้านลานตาเมือง
ยังไม่ยืนยัน