ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6402 :  สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 620241 64020001 บ้านดงคู่
ยืนยันแล้ว
2 620242 64020002 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
3 620243 64020003 บ้านห้วยติ่ง
ยืนยันแล้ว
4 620215 64020004 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
5 620245 64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบ
ยืนยันแล้ว
6 620237 64020006 บ้านลำโชค
ยืนยันแล้ว
7 620238 64020007 บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
8 620239 64020008 บ้านแม่ท่าแพ
ยืนยันแล้ว
9 620240 64020009 บ้านห้วยหยวก
ยืนยันแล้ว
10 620234 64020010 บ้านแก่ง
ยืนยันแล้ว
11 620235 64020011 บ้านศรีสวรรค์
ยืนยันแล้ว
12 620236 64020012 บ้านปากคะยาง
ยืนยันแล้ว
13 620196 64020013 บ้านตึก
ยืนยันแล้ว
14 620197 64020014 วัดภูนก
ยืนยันแล้ว
15 620198 64020015 บ้านนาต้นจั่น
ยืนยันแล้ว
16 620199 64020016 บ้านหมอนสูง
ยืนยันแล้ว
17 620201 64020018 บ้านดงย่าปา
ยืนยันแล้ว
18 620202 64020019 บ้านแม่คุ
ยืนยันแล้ว
19 620203 64020020 บ้านห้วยตม
ยืนยันแล้ว
20 620219 64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
21 620220 64020022 บ้านแม่ราก
ยืนยันแล้ว
22 620221 64020023 บ้านทุ่งพล้อ
ยืนยันแล้ว
23 620222 64020024 บ้านดอยไก่เขี่ย
ยืนยันแล้ว
24 620223 64020025 วัดวังค่า
ยืนยันแล้ว
25 620224 64020027 บ้านแม่สำ
ยืนยันแล้ว
26 620226 64020029 บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
27 620227 64020030 บ้านดอนระเบียง
ยืนยันแล้ว
28 620233 64020032 แม่สานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
29 620229 64020033 บ้านปากสาน
ยืนยันแล้ว
30 620230 64020034 บ้านสันหีบ
ยืนยันแล้ว
31 620232 64020036 บ้านแม่สาน
ยืนยันแล้ว
32 620195 64020037 บ้านแม่ฮู้
ยืนยันแล้ว
33 620191 64020038 บ้านปางสา
ยืนยันแล้ว
34 620192 64020039 บ้านโป่งตีนตั่ง
ยืนยันแล้ว
35 620193 64020040 บ้านสุเม่น
ยืนยันแล้ว
36 620194 64020041 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
37 620186 64020042 บ้านแม่เทิน
ยืนยันแล้ว
38 620187 64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
39 620188 64020044 บ้านห้วยโป้
ยืนยันแล้ว
40 620189 64020045 บ้านสะท้อ
ยืนยันแล้ว
41 620190 64020046 บ้านผาเวียง
ยืนยันแล้ว
42 620210 64020047 ไชยะวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 620211 64020048 บ้านป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
44 620212 64020049 หมอนสูงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
45 620213 64020050 บ้านวังยายมาก
ยืนยันแล้ว
46 620214 64020051 บ้านท่าชัย
ยืนยันแล้ว
47 620250 64020053 วัดตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
48 620252 64020055 บ้านพระปรางค์
ยืนยันแล้ว
49 620249 64020057 วัดโบราณหลวง
ยืนยันแล้ว
50 620247 64020058 วัดแสนตอ
ยืนยันแล้ว
51 620246 64020059 บ้านสารจิตร
ยืนยันแล้ว
52 620209 64020060 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
53 620207 64020061 บ้านเกาะน้อย
ยืนยันแล้ว
54 620208 64020062 บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
55 620204 64020063 หนองอ้อบำเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
56 620205 64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
57 620206 64020065 วัดเกาะน้อย
ยืนยันแล้ว
58 620216 64020067 หาดเสี้ยววิทยา
ยืนยันแล้ว
59 620217 64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ยืนยันแล้ว
60 620265 64020071 บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
61 620266 64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
62 620259 64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
ยืนยันแล้ว
63 620267 64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
64 620268 64020077 บ้านเตว็ดกลาง
ยืนยันแล้ว
65 620269 64020078 วัดศรีสังวร
ยืนยันแล้ว
66 620271 64020080 บ้านทับผึ้ง
ยืนยันแล้ว
67 620272 64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
68 620291 64020082 บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
69 620294 64020083 บ้านเขาดินไพรวัน
ยืนยันแล้ว
70 620295 64020084 บ้านโซกเปือย
ยืนยันแล้ว
71 620296 64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
72 620297 64020086 บ้านนาขุนไกร
ยืนยันแล้ว
73 620298 64020087 บ้านวังพิกุล
ยืนยันแล้ว
74 620299 64020088 บ้านวังสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
75 620287 64020089 บ้านซ่าน
ยืนยันแล้ว
76 620288 64020090 บ้านปากคลองแดน
ยืนยันแล้ว
77 620279 64020091 บ้านนา
ยืนยันแล้ว
78 620284 64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ยืนยันแล้ว
79 620285 64020094 บ้านดอนจันทร์
ยืนยันแล้ว
80 620286 64020095 บ้านบุ่งสัก
ยืนยันแล้ว
81 620290 64020097 บ้านราวต้นจันทน์
ยืนยันแล้ว
82 620293 64020098 บ้านวังไฟไหม้
ยืนยันแล้ว
83 620292 64020099 บ้านท่ามักกะสัง
ยืนยันแล้ว
84 620276 64020100 บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
85 620260 64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
86 620275 64020104 บ้านโคกกะทือ
ยืนยันแล้ว
87 620273 64020105 วัดวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
88 620278 64020107 ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
89 620283 64020108 บ้านสันติพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
90 620281 64020109 บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
91 620282 64020110 วัดเกาะ
ยืนยันแล้ว
92 620256 64020111 เทวัญอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
93 620254 64020112 อนุบาลศรีสำโรง
ยืนยันแล้ว
94 620255 64020113 วัดบ้านกรุ
ยืนยันแล้ว
95 620327 64020115 วัดคลองกระจง
ยืนยันแล้ว
96 620334 64020116 วัดกรงทอง
ยืนยันแล้ว
97 620309 64020118 บ้านไผ่ตะล่อม
ยืนยันแล้ว
98 620305 64020119 ชุมชนบ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
99 620306 64020120 บ้านวังแร่
ยืนยันแล้ว
100 620336 64020122 บ้านท่าทอง
ยืนยันแล้ว
101 620340 64020124 บ้านหนองป่าตอ
ยืนยันแล้ว
102 620317 64020126 บ้านดงไทยวิทยา
ยืนยันแล้ว
103 620325 64020128 บ้านเขาทอง
ยืนยันแล้ว
104 620304 64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
ยืนยันแล้ว
105 620343 64020133 บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
106 620341 64020134 วัดปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
107 620342 64020135 บ้านไม้งาม
ยืนยันแล้ว
108 620300 64020136 สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
109 620301 64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ยืนยันแล้ว
110 620310 64020138 บ้านป่ากุมเกาะ
ยืนยันแล้ว
111 620316 64020139 วัดคุ้งยาง
ยืนยันแล้ว
112 620311 64020140 บ้านใหม่โพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
113 620314 64020141 บ้านนาพง
ยืนยันแล้ว
114 620321 64020142 บ้านขอนซุง
ยืนยันแล้ว
115 620322 64020143 บ้านคลองแห้ง
ยืนยันแล้ว
116 620323 64020144 วัดปากคลองช้าง
ยืนยันแล้ว
117 620326 64020146 บ้านวัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
118 620338 64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
119 620333 64020151 วัดไทรย้อย
ยืนยันแล้ว
120 620330 64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
121 620331 64020154 วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
122 620319 64020157 บ้านหนองกลับ
ยืนยันแล้ว
123 620320 64020158 วัดป่าถ่อน
ยืนยันแล้ว
124 620346 64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1
ยืนยันแล้ว
125 620347 64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์
ยืนยันแล้ว
126 620349 64020161 วัดศิริบูรณาราม
ยืนยันแล้ว
127 620350 64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
ยืนยันแล้ว
128 620351 64020163 บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
129 620355 64020164 บ้านดงจันทน์
ยืนยันแล้ว
130 620356 64020165 บ้านบึงงาม
ยืนยันแล้ว
131 620357 64020166 บ้านบึงสวย
ยืนยันแล้ว
132 620352 64020167 บ้านน้ำขุม
ยืนยันแล้ว
133 620354 64020168 วัดบ้านคลอง
ยืนยันแล้ว
134 620344 64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ยืนยันแล้ว
135 620345 64020170 วัดบ้านเหมือง
ยืนยันแล้ว
136 620353 64020171 บ้านตาลพร้า
ยืนยันแล้ว
137 620348 64020172 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
138 620129 64020173 บ้านกลางดง
ยืนยันแล้ว
139 620130 64020174 บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
140 620131 64020175 บ้านโป่งฝาง
ยืนยันแล้ว
141 620132 64020176 เชิงผา
ยืนยันแล้ว
142 620133 64020177 บ้านแม่บ่อทอง
ยืนยันแล้ว
143 620134 64020178 บ้านแม่ทุเลาใน
ยืนยันแล้ว
144 620135 64020179 บ้านหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
145 620136 64020180 บ้านบึงบอน
ยืนยันแล้ว
146 620137 64020181 บ้านห้วยเจริญ
ยืนยันแล้ว
147 620138 64020182 บ้านไทยชนะศึก
ยืนยันแล้ว
148 620139 64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
149 620147 64020185 บ้านธารน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
150 620148 64020186 บ้านวังธาร
ยืนยันแล้ว
151 620149 64020187 บ้านโซกม่วง
ยืนยันแล้ว
152 620150 64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
ยืนยันแล้ว
153 620151 64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
154 620153 64020191 บ้านแม่ทุเลา
ยืนยันแล้ว
155 620154 64020192 บ้านคลองสำราญ
ยืนยันแล้ว
156 620155 64020193 บ้านฝั่งหมิ่น
ยืนยันแล้ว
157 620156 64020194 บ้านธารชะอม
ยืนยันแล้ว
158 620157 64020195 บ้านหนองหมื่นชัย
ยืนยันแล้ว
159 620140 64020198 บ้านหนองรังสิต
ยืนยันแล้ว
160 620141 64020199 บ้านแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
161 620142 64020200 บ้านท่าวิเศษ
ยืนยันแล้ว
162 620143 64020201 บ้านลานตาเมือง
ยืนยันแล้ว