ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6501 :  สพป.พิษณุโลก เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 360071 65010002 วัดจอมทอง
ยังไม่ยืนยัน
2 360029 65010006 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
3 360031 65010008 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
ยังไม่ยืนยัน
4 360032 65010009 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
5 360033 65010010 บ้านร้องยุ้งข้าว
ยังไม่ยืนยัน
6 360034 65010011 บ้านน้ำดำ
ยังไม่ยืนยัน
7 360035 65010012 บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
8 360014 65010014 วัดบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
9 360048 65010015 วัดจุฬามณี
ยังไม่ยืนยัน
10 360049 65010016 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
11 360050 65010017 บ้านหนองหัวยาง
ยังไม่ยืนยัน
12 360051 65010018 วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
13 360044 65010019 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
ยังไม่ยืนยัน
14 360045 65010020 วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
15 360047 65010021 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
16 360015 65010022 จ่าการบุญ
ยังไม่ยืนยัน
17 360016 65010023 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
ยังไม่ยืนยัน
18 360017 65010024 วัดอรัญญิก
ยังไม่ยืนยัน
19 360020 65010025 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
20 360022 65010026 วัดจันทร์ตะวันออก
ยังไม่ยืนยัน
21 360070 65010028 บ้านแม่ระหัน
ยังไม่ยืนยัน
22 360065 65010029 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
23 360067 65010030 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
24 360068 65010031 วัดแหลมโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
25 360018 65010032 วัดยาง(มีมานะวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
26 360036 65010033 บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
27 360037 65010034 บ้านดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28 360039 65010035 บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
29 360041 65010036 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
30 360043 65010038 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
31 360005 65010039 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
32 360007 65010041 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
33 360066 65010042 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
34 360019 65010043 บ้านพลายชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
35 360002 65010045 บ้านหัววังกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
36 360001 65010047 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
ยังไม่ยืนยัน
37 360063 65010050 วัดปากพิงตะวันตก
ยังไม่ยืนยัน
38 360064 65010051 บ้านวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
39 360058 65010052 วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
ยังไม่ยืนยัน
40 360052 65010055 วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
41 360055 65010058 วัดอินทรีย์
ยังไม่ยืนยัน
42 360026 65010059 วัดเนินมะคึก
ยังไม่ยืนยัน
43 360023 65010060 วัดกรมธรรม์
ยังไม่ยืนยัน
44 360024 65010061 วัดศรีวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
45 360025 65010062 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
46 360021 65010063 อนุบาลพิษณุโลก
ยังไม่ยืนยัน
47 360010 65010065 วัดมหาวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
48 360011 65010066 วัดตาปะขาวหาย
ยังไม่ยืนยัน
49 360009 65010068 วัดสระโคล่
ยังไม่ยืนยัน
50 360040 65010069 สะพานที่ 3
ยังไม่ยืนยัน
51 360223 65010070 วัดคุยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
52 360224 65010071 วัดหนองขานาง
ยังไม่ยืนยัน
53 360225 65010072 วัดคุยขวาง
ยังไม่ยืนยัน
54 360227 65010073 วัดบ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
55 360228 65010074 บ้านเรียงกระดก
ยังไม่ยืนยัน
56 360244 65010075 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)
ยังไม่ยืนยัน
57 360226 65010077 วัดพรหมเกษร
ยังไม่ยืนยัน
58 360229 65010078 บ้านตระแบกงาม
ยังไม่ยืนยัน
59 360230 65010079 วัดวังแร่
ยังไม่ยืนยัน
60 360218 65010080 วัดห้วงกระได
ยังไม่ยืนยัน
61 360219 65010081 วัดหนองอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
62 360220 65010082 วัดแตน
ยังไม่ยืนยัน
63 360221 65010083 วัดหนองพะยอม
ยังไม่ยืนยัน
64 360231 65010084 บ้านห้วยชัน
ยังไม่ยืนยัน
65 360232 65010085 บ้านบางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
66 360233 65010086 บ้านย่านใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
67 360234 65010087 วัดโป่งหม้อข้าว
ยังไม่ยืนยัน
68 360235 65010088 บ้านนาชักหวาย
ยังไม่ยืนยัน
69 360204 65010089 บ้านท่านางงาม
ยังไม่ยืนยัน
70 360216 65010090 บ้านกรุงกรัก
ยังไม่ยืนยัน
71 360256 65010091 นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ)
ยังไม่ยืนยัน
72 360258 65010092 บ้านคลองน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
73 360239 65010093 รัฐราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
74 360240 65010094 นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
75 360242 65010096 บ้านใหม่เจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
76 360243 65010097 นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
77 360212 65010098 บ้านหนองนากวางอั้น
ยังไม่ยืนยัน
78 360264 65010099 วัดดอนอภัย
ยังไม่ยืนยัน
79 360271 65010100 บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
80 360207 65010102 วัดวังเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
81 360213 65010103 วัดแหลมเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
82 360214 65010104 บ้านคุยยาง
ยังไม่ยืนยัน
83 360215 65010105 วัดยางแขวนอู่
ยังไม่ยืนยัน
84 360199 65010106 บ่อวิทยบางระกำ
ยังไม่ยืนยัน
85 360200 65010107 คลองวัดไร่
ยังไม่ยืนยัน
86 360201 65010108 บางระกำ
ยังไม่ยืนยัน
87 360202 65010109 บ้านตะโม่ประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
88 360236 65010112 บ้านคุยมะตูม
ยังไม่ยืนยัน
89 360237 65010113 บ้านบัวจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
90 360238 65010114 บ้านประดาประชาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
91 360217 65010115 บ้านคลองเตย
ยังไม่ยืนยัน
92 360245 65010116 วัดบึงกอก
ยังไม่ยืนยัน
93 360246 65010117 วัดปรือกระเทียม
ยังไม่ยืนยัน
94 360257 65010118 บ้านเสวยซุง
ยังไม่ยืนยัน
95 360259 65010119 บ้านปลักแรด
ยังไม่ยืนยัน
96 360261 65010121 บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
97 360262 65010122 วัดทุ่งชา
ยังไม่ยืนยัน
98 360263 65010123 วัดดงโคกขาม
ยังไม่ยืนยัน
99 360265 65010124 บ้านพันเสา
ยังไม่ยืนยัน
100 360267 65010125 ประดู่มะค่าประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
101 360268 65010126 บ้านหล่ายขานาง
ยังไม่ยืนยัน
102 360269 65010127 วัดโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
103 360208 65010128 วัดกรับพวง
ยังไม่ยืนยัน
104 360210 65010130 วัดวังอิทก
ยังไม่ยืนยัน
105 360211 65010131 วัดกลางสุริยวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
106 360247 65010133 วัดหนองนาดงกวาง
ยังไม่ยืนยัน
107 360248 65010134 บ้านหนองกรับ
ยังไม่ยืนยัน
108 360249 65010135 บ้านหนองตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
109 360250 65010136 บ้านหนองกุลา
ยังไม่ยืนยัน
110 360251 65010137 วัดบึงบอน
ยังไม่ยืนยัน
111 360252 65010138 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
112 360253 65010139 บ้านท่าไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
113 360254 65010140 บ้านใหม่คลองเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
114 360046 65010141 บ้านคลองหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน