ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6501 :  สพป.พิษณุโลก เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 360071 65010002 วัดจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2 360029 65010006 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
3 360031 65010008 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
ยืนยันแล้ว
4 360032 65010009 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
5 360033 65010010 บ้านร้องยุ้งข้าว
ยืนยันแล้ว
6 360034 65010011 บ้านน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
7 360035 65010012 บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
8 360014 65010014 วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
9 360048 65010015 วัดจุฬามณี
ยืนยันแล้ว
10 360049 65010016 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
11 360050 65010017 บ้านหนองหัวยาง
ยืนยันแล้ว
12 360051 65010018 วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
13 360044 65010019 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
ยืนยันแล้ว
14 360045 65010020 วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
15 360047 65010021 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
16 360015 65010022 จ่าการบุญ
ยืนยันแล้ว
17 360016 65010023 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
ยืนยันแล้ว
18 360017 65010024 วัดอรัญญิก
ยืนยันแล้ว
19 360020 65010025 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
20 360022 65010026 วัดจันทร์ตะวันออก
ยืนยันแล้ว
21 360070 65010028 บ้านแม่ระหัน
ยืนยันแล้ว
22 360065 65010029 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
23 360067 65010030 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
24 360068 65010031 วัดแหลมโพธิ์
ยืนยันแล้ว
25 360018 65010032 วัดยาง(มีมานะวิทยา)
ยืนยันแล้ว
26 360036 65010033 บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
27 360037 65010034 บ้านดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
28 360039 65010035 บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
29 360041 65010036 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
30 360043 65010038 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
31 360005 65010039 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
32 360007 65010041 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
33 360066 65010042 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
34 360019 65010043 บ้านพลายชุมพล
ยืนยันแล้ว
35 360002 65010045 บ้านหัววังกร่าง
ยืนยันแล้ว
36 360001 65010047 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
ยืนยันแล้ว
37 360063 65010050 วัดปากพิงตะวันตก
ยืนยันแล้ว
38 360064 65010051 บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
39 360058 65010052 วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
ยืนยันแล้ว
40 360052 65010055 วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
41 360055 65010058 วัดอินทรีย์
ยืนยันแล้ว
42 360026 65010059 วัดเนินมะคึก
ยืนยันแล้ว
43 360023 65010060 วัดกรมธรรม์
ยืนยันแล้ว
44 360024 65010061 วัดศรีวนาราม
ยืนยันแล้ว
45 360025 65010062 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
46 360021 65010063 อนุบาลพิษณุโลก
ยืนยันแล้ว
47 360010 65010065 วัดมหาวนาราม
ยืนยันแล้ว
48 360011 65010066 วัดตาปะขาวหาย
ยืนยันแล้ว
49 360009 65010068 วัดสระโคล่
ยืนยันแล้ว
50 360040 65010069 สะพานที่ 3
ยืนยันแล้ว
51 360223 65010070 วัดคุยม่วง
ยืนยันแล้ว
52 360224 65010071 วัดหนองขานาง
ยืนยันแล้ว
53 360225 65010072 วัดคุยขวาง
ยืนยันแล้ว
54 360227 65010073 วัดบ้านดง
ยืนยันแล้ว
55 360228 65010074 บ้านเรียงกระดก
ยืนยันแล้ว
56 360244 65010075 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)
ยืนยันแล้ว
57 360226 65010077 วัดพรหมเกษร
ยืนยันแล้ว
58 360229 65010078 บ้านตระแบกงาม
ยืนยันแล้ว
59 360230 65010079 วัดวังแร่
ยืนยันแล้ว
60 360218 65010080 วัดห้วงกระได
ยืนยันแล้ว
61 360219 65010081 วัดหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
62 360220 65010082 วัดแตน
ยืนยันแล้ว
63 360221 65010083 วัดหนองพะยอม
ยืนยันแล้ว
64 360231 65010084 บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
65 360232 65010085 บ้านบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
66 360233 65010086 บ้านย่านใหญ่
ยืนยันแล้ว
67 360234 65010087 วัดโป่งหม้อข้าว
ยืนยันแล้ว
68 360235 65010088 บ้านนาชักหวาย
ยืนยันแล้ว
69 360204 65010089 บ้านท่านางงาม
ยืนยันแล้ว
70 360216 65010090 บ้านกรุงกรัก
ยืนยันแล้ว
71 360256 65010091 นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ)
ยืนยันแล้ว
72 360258 65010092 บ้านคลองน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
73 360239 65010093 รัฐราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
74 360240 65010094 นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
75 360242 65010096 บ้านใหม่เจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
76 360243 65010097 นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
77 360212 65010098 บ้านหนองนากวางอั้น
ยืนยันแล้ว
78 360264 65010099 วัดดอนอภัย
ยืนยันแล้ว
79 360271 65010100 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
80 360207 65010102 วัดวังเป็ด
ยืนยันแล้ว
81 360213 65010103 วัดแหลมเจดีย์
ยืนยันแล้ว
82 360214 65010104 บ้านคุยยาง
ยืนยันแล้ว
83 360215 65010105 วัดยางแขวนอู่
ยืนยันแล้ว
84 360199 65010106 บ่อวิทยบางระกำ
ยืนยันแล้ว
85 360200 65010107 คลองวัดไร่
ยืนยันแล้ว
86 360201 65010108 บางระกำ
ยืนยันแล้ว
87 360202 65010109 บ้านตะโม่ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
88 360236 65010112 บ้านคุยมะตูม
ยืนยันแล้ว
89 360237 65010113 บ้านบัวจันทร์
ยืนยันแล้ว
90 360238 65010114 บ้านประดาประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
91 360217 65010115 บ้านคลองเตย
ยืนยันแล้ว
92 360245 65010116 วัดบึงกอก
ยืนยันแล้ว
93 360246 65010117 วัดปรือกระเทียม
ยืนยันแล้ว
94 360257 65010118 บ้านเสวยซุง
ยืนยันแล้ว
95 360259 65010119 บ้านปลักแรด
ยืนยันแล้ว
96 360261 65010121 บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
97 360262 65010122 วัดทุ่งชา
ยืนยันแล้ว
98 360263 65010123 วัดดงโคกขาม
ยืนยันแล้ว
99 360265 65010124 บ้านพันเสา
ยืนยันแล้ว
100 360267 65010125 ประดู่มะค่าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
101 360268 65010126 บ้านหล่ายขานาง
ยืนยันแล้ว
102 360269 65010127 วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
103 360208 65010128 วัดกรับพวง
ยืนยันแล้ว
104 360210 65010130 วัดวังอิทก
ยืนยันแล้ว
105 360211 65010131 วัดกลางสุริยวงศ์
ยืนยันแล้ว
106 360247 65010133 วัดหนองนาดงกวาง
ยืนยันแล้ว
107 360248 65010134 บ้านหนองกรับ
ยืนยันแล้ว
108 360249 65010135 บ้านหนองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
109 360250 65010136 บ้านหนองกุลา
ยืนยันแล้ว
110 360251 65010137 วัดบึงบอน
ยืนยันแล้ว
111 360252 65010138 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
112 360253 65010139 บ้านท่าไม้งาม
ยืนยันแล้ว
113 360254 65010140 บ้านใหม่คลองเจริญ
ยืนยันแล้ว
114 360046 65010141 บ้านคลองหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว