ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6502 :  สพป.พิษณุโลก เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 360193 65020001 วัดย่านยาว
ยืนยันแล้ว
2 360194 65020002 ราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
3 360195 65020003 ราษฎร์ดำริ
ยืนยันแล้ว
4 360169 65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ยืนยันแล้ว
5 360170 65020006 บ้านวังสาร
ยืนยันแล้ว
6 360171 65020007 บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
7 360172 65020008 บ้านบุใหญ่
ยืนยันแล้ว
8 360173 65020009 ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
9 360174 65020010 วัดราษฎร์สโมสร
ยืนยันแล้ว
10 360175 65020011 วัดกรุงศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
11 360176 65020012 วัดบึงลำ
ยืนยันแล้ว
12 360177 65020013 วัดแหลมพระธาตุ
ยืนยันแล้ว
13 360178 65020014 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
14 360179 65020015 บ้านท่ายาง
ยืนยันแล้ว
15 360184 65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
ยืนยันแล้ว
16 360185 65020018 บ้านหนองกลด
ยืนยันแล้ว
17 360186 65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
18 360165 65020020 วัดบางกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
19 360167 65020021 ศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
20 360191 65020024 วัดสิริสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
21 360192 65020025 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
22 360187 65020026 วัดโคกสลุด
ยืนยันแล้ว
23 360188 65020027 ประชาสรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
24 360166 65020029 บ้านยางโทน
ยืนยันแล้ว
25 360162 65020030 วัดท่านา
ยืนยันแล้ว
26 360163 65020031 วัดท่ามะขาม
ยืนยันแล้ว
27 360183 65020033 บ้านหนองสระพัง
ยืนยันแล้ว
28 360181 65020034 วัดตายม
ยืนยันแล้ว
29 360182 65020035 รัฐราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
30 360197 65020036 วัดสนามคลีตะวันตก
ยืนยันแล้ว
31 360198 65020037 วัดสนามคลีตะวันออก
ยืนยันแล้ว
32 360371 65020038 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ยืนยันแล้ว
33 360372 65020039 บ้านโป่งปะ
ยืนยันแล้ว
34 360373 65020040 บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
35 360375 65020041 บ้านปากยาง
ยืนยันแล้ว
36 360376 65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ยืนยันแล้ว
37 360377 65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
38 360378 65020044 ห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
39 360379 65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
40 360335 65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
41 360337 65020048 บ้านบึงพร้าว
ยืนยันแล้ว
42 360340 65020049 บ้านดินทอง
ยืนยันแล้ว
43 360341 65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
44 360363 65020051 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
ยืนยันแล้ว
45 360342 65020052 บ้านเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
46 360343 65020053 วัดท่าหมื่นราม
ยืนยันแล้ว
47 360344 65020054 สามัคคีประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
48 360347 65020057 บ้านหินประกาย
ยืนยันแล้ว
49 360380 65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ
ยืนยันแล้ว
50 360381 65020059 บ้านซำหวาย
ยืนยันแล้ว
51 360382 65020060 บ้านนาพราน
ยืนยันแล้ว
52 360383 65020061 บ้านใหม่พนมทอง
ยืนยันแล้ว
53 360384 65020062 บ้านป่าขนุน
ยืนยันแล้ว
54 360385 65020063 บ้านน้ำริน
ยืนยันแล้ว
55 360386 65020064 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
56 360387 65020065 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
57 360388 65020066 บ้านน้ำยาง
ยืนยันแล้ว
58 360389 65020067 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ยืนยันแล้ว
59 360360 65020069 บ้านหนองงา
ยืนยันแล้ว
60 360361 65020070 สามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
61 360362 65020071 วัดสุพรรณพนมทอง
ยืนยันแล้ว
62 360355 65020072 วัดพันชาลี
ยืนยันแล้ว
63 360356 65020073 บ้านเนินไม้แดง
ยืนยันแล้ว
64 360357 65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
65 360358 65020075 บ้านวังไม้ตอก
ยืนยันแล้ว
66 360390 65020077 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
67 360391 65020078 บ้านถ้ำเต่า
ยืนยันแล้ว
68 360392 65020079 บ้านแม่ระกา
ยืนยันแล้ว
69 360397 65020080 บ้านเข็ก
ยืนยันแล้ว
70 360398 65020081 บ้านดงพลวง
ยืนยันแล้ว
71 360399 65020082 วัดดงข่อย
ยืนยันแล้ว
72 360328 65020083 บึงราชนก
ยืนยันแล้ว
73 360329 65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
ยืนยันแล้ว
74 360330 65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
75 360331 65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
76 360332 65020087 บ้านวังพรม
ยืนยันแล้ว
77 360333 65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ยืนยันแล้ว
78 360348 65020089 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
79 360349 65020090 บ้านแก่งจูงนาง
ยืนยันแล้ว
80 360350 65020091 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ยืนยันแล้ว
81 360339 65020092 บ้านวังนกแอ่น
ยืนยันแล้ว
82 360338 65020093 บ้านวังดินสอ
ยืนยันแล้ว
83 360369 65020094 บ้านป่ามะกรูด
ยืนยันแล้ว
84 360370 65020095 บ้านน้ำพรม
ยืนยันแล้ว
85 360374 65020096 บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
86 360351 65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
87 360352 65020098 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
88 360353 65020099 บ้านตอเรือ
ยืนยันแล้ว
89 360354 65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
90 360396 65020102 วัดวังพิกุล
ยืนยันแล้ว
91 360393 65020103 บ้านคลองเป็ด
ยืนยันแล้ว
92 360394 65020104 บ้านคลองเมือง
ยืนยันแล้ว
93 360364 65020106 บ้านสะเดา
ยืนยันแล้ว
94 360365 65020107 บ้านหนองพระ
ยืนยันแล้ว
95 360366 65020108 บ้านเจริญผล
ยืนยันแล้ว
96 360428 65020110 บ้านซำรัง
ยืนยันแล้ว
97 360429 65020111 บ้านชมภู
ยืนยันแล้ว
98 360431 65020112 บ้านน้ำปาด
ยืนยันแล้ว
99 360432 65020113 วัดปลวกง่าม
ยืนยันแล้ว
100 360435 65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
101 360444 65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย
ยืนยันแล้ว
102 360445 65020116 บ้านหนองขมิ้น
ยืนยันแล้ว
103 360446 65020117 บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
104 360447 65020118 บ้านพุกระโดน
ยืนยันแล้ว
105 360448 65020119 บ้านโคกวังสาร
ยืนยันแล้ว
106 360449 65020120 บ้านผารังหมี
ยืนยันแล้ว
107 360427 65020121 บ้านเนินมะปราง
ยืนยันแล้ว
108 360433 65020122 เนินดินราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
109 360434 65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
110 360442 65020124 บ้านหนองขอนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
111 360450 65020125 บ้านหนองไม้ยางดำ
ยืนยันแล้ว
112 360437 65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย
ยืนยันแล้ว
113 360440 65020127 บ้านผาท่าพล
ยืนยันแล้ว
114 360436 65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
115 360438 65020129 บ้านลำภาศ
ยืนยันแล้ว
116 360439 65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
117 360441 65020131 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
118 360443 65020132 บ้านห้วยบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
119 360430 65020133 วัดบ้านมุง
ยืนยันแล้ว
120 360452 65020134 บ้านวังโพรง
ยืนยันแล้ว
121 360455 65020135 บ้านวังขวัญ
ยืนยันแล้ว
122 360457 65020136 บ้านเขาเขียว
ยืนยันแล้ว
123 360458 65020137 บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
124 360451 65020138 บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
125 360456 65020139 บ้านวังดินเหนียว
ยืนยันแล้ว
126 360453 65020140 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
127 360454 65020141 บ้านไทรดงยั้ง
ยืนยันแล้ว