ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6502 :  สพป.พิษณุโลก เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 360193 65020001 วัดย่านยาว
ยังไม่ยืนยัน
2 360194 65020002 ราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
3 360195 65020003 ราษฎร์ดำริ
ยังไม่ยืนยัน
4 360169 65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ยังไม่ยืนยัน
5 360170 65020006 บ้านวังสาร
ยังไม่ยืนยัน
6 360171 65020007 บ้านทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
7 360172 65020008 บ้านบุใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
8 360173 65020009 ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
9 360174 65020010 วัดราษฎร์สโมสร
ยังไม่ยืนยัน
10 360175 65020011 วัดกรุงศรีเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
11 360176 65020012 วัดบึงลำ
ยังไม่ยืนยัน
12 360177 65020013 วัดแหลมพระธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
13 360178 65020014 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
14 360179 65020015 บ้านท่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
15 360184 65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
ยังไม่ยืนยัน
16 360185 65020018 บ้านหนองกลด
ยังไม่ยืนยัน
17 360186 65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
18 360165 65020020 วัดบางกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
19 360167 65020021 ศึกษาลัย
ยังไม่ยืนยัน
20 360191 65020024 วัดสิริสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
21 360192 65020025 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
22 360187 65020026 วัดโคกสลุด
ยังไม่ยืนยัน
23 360188 65020027 ประชาสรรค์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24 360166 65020029 บ้านยางโทน
ยังไม่ยืนยัน
25 360162 65020030 วัดท่านา
ยังไม่ยืนยัน
26 360163 65020031 วัดท่ามะขาม
ยังไม่ยืนยัน
27 360183 65020033 บ้านหนองสระพัง
ยังไม่ยืนยัน
28 360181 65020034 วัดตายม
ยังไม่ยืนยัน
29 360182 65020035 รัฐราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
30 360197 65020036 วัดสนามคลีตะวันตก
ยังไม่ยืนยัน
31 360198 65020037 วัดสนามคลีตะวันออก
ยังไม่ยืนยัน
32 360371 65020038 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ยังไม่ยืนยัน
33 360372 65020039 บ้านโป่งปะ
ยังไม่ยืนยัน
34 360373 65020040 บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
35 360375 65020041 บ้านปากยาง
ยังไม่ยืนยัน
36 360376 65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
ยังไม่ยืนยัน
37 360377 65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
38 360378 65020044 ห้วยพลู
ยังไม่ยืนยัน
39 360379 65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
40 360335 65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
41 360337 65020048 บ้านบึงพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
42 360340 65020049 บ้านดินทอง
ยังไม่ยืนยัน
43 360341 65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
44 360363 65020051 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
45 360342 65020052 บ้านเนินสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
46 360343 65020053 วัดท่าหมื่นราม
ยังไม่ยืนยัน
47 360344 65020054 สามัคคีประชาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
48 360347 65020057 บ้านหินประกาย
ยังไม่ยืนยัน
49 360380 65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
50 360381 65020059 บ้านซำหวาย
ยังไม่ยืนยัน
51 360382 65020060 บ้านนาพราน
ยังไม่ยืนยัน
52 360383 65020061 บ้านใหม่พนมทอง
ยังไม่ยืนยัน
53 360384 65020062 บ้านป่าขนุน
ยังไม่ยืนยัน
54 360385 65020063 บ้านน้ำริน
ยังไม่ยืนยัน
55 360386 65020064 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
56 360387 65020065 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
57 360388 65020066 บ้านน้ำยาง
ยังไม่ยืนยัน
58 360389 65020067 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
59 360360 65020069 บ้านหนองงา
ยังไม่ยืนยัน
60 360361 65020070 สามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
61 360362 65020071 วัดสุพรรณพนมทอง
ยังไม่ยืนยัน
62 360355 65020072 วัดพันชาลี
ยังไม่ยืนยัน
63 360356 65020073 บ้านเนินไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
64 360357 65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
65 360358 65020075 บ้านวังไม้ตอก
ยังไม่ยืนยัน
66 360390 65020077 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
67 360391 65020078 บ้านถ้ำเต่า
ยังไม่ยืนยัน
68 360392 65020079 บ้านแม่ระกา
ยังไม่ยืนยัน
69 360397 65020080 บ้านเข็ก
ยังไม่ยืนยัน
70 360398 65020081 บ้านดงพลวง
ยังไม่ยืนยัน
71 360399 65020082 วัดดงข่อย
ยังไม่ยืนยัน
72 360328 65020083 บึงราชนก
ยังไม่ยืนยัน
73 360329 65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
ยังไม่ยืนยัน
74 360330 65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
75 360331 65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
76 360332 65020087 บ้านวังพรม
ยังไม่ยืนยัน
77 360333 65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ยังไม่ยืนยัน
78 360348 65020089 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
79 360349 65020090 บ้านแก่งจูงนาง
ยังไม่ยืนยัน
80 360350 65020091 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ยังไม่ยืนยัน
81 360339 65020092 บ้านวังนกแอ่น
ยังไม่ยืนยัน
82 360338 65020093 บ้านวังดินสอ
ยังไม่ยืนยัน
83 360369 65020094 บ้านป่ามะกรูด
ยังไม่ยืนยัน
84 360370 65020095 บ้านน้ำพรม
ยังไม่ยืนยัน
85 360374 65020096 บ้านท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
86 360351 65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
87 360352 65020098 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
88 360353 65020099 บ้านตอเรือ
ยังไม่ยืนยัน
89 360354 65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
90 360396 65020102 วัดวังพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
91 360393 65020103 บ้านคลองเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
92 360394 65020104 บ้านคลองเมือง
ยังไม่ยืนยัน
93 360364 65020106 บ้านสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
94 360365 65020107 บ้านหนองพระ
ยังไม่ยืนยัน
95 360366 65020108 บ้านเจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
96 360428 65020110 บ้านซำรัง
ยังไม่ยืนยัน
97 360429 65020111 บ้านชมภู
ยังไม่ยืนยัน
98 360431 65020112 บ้านน้ำปาด
ยังไม่ยืนยัน
99 360432 65020113 วัดปลวกง่าม
ยังไม่ยืนยัน
100 360435 65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
101 360444 65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย
ยังไม่ยืนยัน
102 360445 65020116 บ้านหนองขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
103 360446 65020117 บ้านเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
104 360447 65020118 บ้านพุกระโดน
ยังไม่ยืนยัน
105 360448 65020119 บ้านโคกวังสาร
ยังไม่ยืนยัน
106 360449 65020120 บ้านผารังหมี
ยังไม่ยืนยัน
107 360427 65020121 บ้านเนินมะปราง
ยังไม่ยืนยัน
108 360433 65020122 เนินดินราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
109 360434 65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ
ยังไม่ยืนยัน
110 360442 65020124 บ้านหนองขอนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
111 360450 65020125 บ้านหนองไม้ยางดำ
ยังไม่ยืนยัน
112 360437 65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
113 360440 65020127 บ้านผาท่าพล
ยังไม่ยืนยัน
114 360436 65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
115 360438 65020129 บ้านลำภาศ
ยังไม่ยืนยัน
116 360439 65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
117 360441 65020131 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
118 360443 65020132 บ้านห้วยบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
119 360430 65020133 วัดบ้านมุง
ยังไม่ยืนยัน
120 360452 65020134 บ้านวังโพรง
ยังไม่ยืนยัน
121 360455 65020135 บ้านวังขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
122 360457 65020136 บ้านเขาเขียว
ยังไม่ยืนยัน
123 360458 65020137 บ้านทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
124 360451 65020138 บ้านหนองดู่
ยังไม่ยืนยัน
125 360456 65020139 บ้านวังดินเหนียว
ยังไม่ยืนยัน
126 360453 65020140 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
127 360454 65020141 บ้านไทรดงยั้ง
ยังไม่ยืนยัน