ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6601 :  สพป.พิจิตร เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 350016 66010001 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
ยืนยันแล้ว
2 350017 66010002 วัดดงชะพลู
ยืนยันแล้ว
3 350019 66010004 วัดคลองโนน
ยืนยันแล้ว
4 350037 66010005 บ้านสวนแตง
ยืนยันแล้ว
5 350038 66010006 วัดฆะมัง
ยืนยันแล้ว
6 350008 66010010 วัดดงกลาง
ยืนยันแล้ว
7 350042 66010015 วัดเขารูปช้าง
ยืนยันแล้ว
8 350041 66010016 บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)
ยืนยันแล้ว
9 350015 66010017 บึงสีไฟ
ยืนยันแล้ว
10 350043 66010018 วัดวังมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
11 350044 66010019 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
ยืนยันแล้ว
12 350013 66010020 อนุบาลพิจิตร
ยืนยันแล้ว
13 350014 66010021 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
14 350021 66010022 ชุมชนบ้านวังกลม
ยืนยันแล้ว
15 350022 66010023 วัดบ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
16 350023 66010024 บ้านไดชุมแสง
ยืนยันแล้ว
17 350024 66010025 วัดหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
18 350035 66010026 วัดราชช้างขวัญ
ยืนยันแล้ว
19 350036 66010027 วัดยางคอยเกลือ
ยืนยันแล้ว
20 350034 66010029 บ้านหนองถ้ำ
ยืนยันแล้ว
21 350029 66010030 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)
ยืนยันแล้ว
22 350030 66010031 บ้านท่ามะไฟ
ยืนยันแล้ว
23 350031 66010032 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
24 350045 66010034 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
25 350050 66010035 บ้านเมืองเก่า
ยืนยันแล้ว
26 350051 66010036 พิจิตรอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
27 350054 66010039 วัดท่าข่อย
ยืนยันแล้ว
28 350046 66010041 วัดหาดมูลกระบือ
ยืนยันแล้ว
29 350047 66010042 บ้านวังกระดี่ทอง
ยืนยันแล้ว
30 350048 66010043 วัดหงษ์
ยืนยันแล้ว
31 350055 66010044 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
32 350020 66010046 บ้านวังทับยา
ยืนยันแล้ว
33 350025 66010047 บ้านสายคำโห้
ยืนยันแล้ว
34 350026 66010048 บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
35 350005 66010051 บ้านเนินยาว
ยืนยันแล้ว
36 350001 66010053 บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
37 350003 66010055 วัดลำชะล่า
ยืนยันแล้ว
38 350004 66010056 วัดหนองนาดำพิทยา
ยืนยันแล้ว
39 350254 66010057 อนุบาลวังทรายพูน
ยืนยันแล้ว
40 350256 66010059 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
41 350257 66010060 บ้านทุ่งโม่ง
ยืนยันแล้ว
42 350262 66010065 วัดหนองปล้อง
ยืนยันแล้ว
43 350263 66010066 วัดใหม่สามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
44 350252 66010070 บ้านท่ากระดาน
ยืนยันแล้ว
45 350248 66010071 บ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
46 350249 66010072 บ้านคลองสะแกป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
47 350243 66010075 บ้านยางสามต้น
ยืนยันแล้ว
48 350244 66010076 โรงเรียนบ้านหนองพระ
ยืนยันแล้ว
49 350242 66010079 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน
ยืนยันแล้ว
50 350235 66010081 บ้านดงเสือเหลือง
ยืนยันแล้ว
51 350233 66010082 บ้านหนองขานาง
ยืนยันแล้ว
52 350234 66010083 บ้านนาพิบูลพิทยา
ยืนยันแล้ว
53 350227 66010084 วัดเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
54 350228 66010085 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ
ยืนยันแล้ว
55 350229 66010086 บ้านหนองพง
ยืนยันแล้ว
56 350230 66010087 บ้านห้วยคำตาล
ยืนยันแล้ว
57 350231 66010088 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
ยืนยันแล้ว
58 350232 66010089 บ้านทุ่งประพาส
ยืนยันแล้ว
59 350216 66010090 บ้านห้วยน้อย
ยืนยันแล้ว
60 350236 66010091 บ้านเนินขวาง
ยืนยันแล้ว
61 350237 66010092 บ้านเนินพลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
62 350238 66010093 บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
63 350239 66010095 บ้านมาบมะไฟ
ยืนยันแล้ว
64 350240 66010096 บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
65 350225 66010098 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้
ยืนยันแล้ว
66 350226 66010099 วัดบ้านลำนัง
ยืนยันแล้ว
67 350210 66010102 วัดไผ่รอบ
ยืนยันแล้ว
68 350211 66010103 วัดหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
69 350212 66010104 วัดเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
70 350213 66010105 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)
ยืนยันแล้ว
71 350214 66010106 บ้านหนองหัวปลวก
ยืนยันแล้ว
72 350215 66010107 บ้านหนองไม้แดง
ยืนยันแล้ว
73 350209 66010108 บ้านใดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
74 350217 66010109 วัดท่าบัวทอง
ยืนยันแล้ว
75 350218 66010110 บ้านโพธิ์ประทับช้าง
ยืนยันแล้ว
76 350219 66010111 บ้านบึงโพธิ์
ยืนยันแล้ว
77 350221 66010113 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน
ยืนยันแล้ว
78 350206 66010114 ชุมชนวัดวังจิก
ยืนยันแล้ว
79 350149 66010118 ชุมชนบ้านกำแพงดิน
ยืนยันแล้ว
80 350150 66010119 บ้านท่าแห
ยืนยันแล้ว
81 350152 66010121 วัดศรีศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
82 350155 66010123 วัดเนินปอ
ยืนยันแล้ว
83 350156 66010124 บ้านมาบแฟบ
ยืนยันแล้ว
84 350157 66010125 บ้านยางห้าหลุม
ยืนยันแล้ว
85 350158 66010126 สระยายชีมิตรภาพที่ 79
ยืนยันแล้ว
86 350159 66010127 บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
87 350141 66010131 วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
88 350142 66010132 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)
ยืนยันแล้ว
89 350143 66010133 วัดจระเข้ผอม
ยืนยันแล้ว
90 350144 66010134 บ้านหนองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
91 350145 66010135 บ้านโนนไผ่ขุย
ยืนยันแล้ว
92 350133 66010139 วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
93 350135 66010141 วัดวังแดง
ยืนยันแล้ว
94 350136 66010142 อนุบาลสามง่าม
ยืนยันแล้ว
95 350138 66010144 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
96 350160 66010145 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
97 350161 66010146 บ้านป่าแซง
ยืนยันแล้ว
98 350162 66010147 บ้านมาบกระเปา
ยืนยันแล้ว
99 350164 66010148 บ้านสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
100 350166 66010149 บ้านไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
101 350154 66010150 บึงเฒ่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
102 350309 66010151 บ้านหนองจั่ว
ยืนยันแล้ว
103 350310 66010152 บ้านหนองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
104 350315 66010153 บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
105 350311 66010154 บ้านท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
106 350306 66010155 บ้านวังอ้อ
ยืนยันแล้ว
107 350312 66010156 บ้านวังทับไทร
ยืนยันแล้ว
108 350313 66010157 บ้านตลุกหิน
ยืนยันแล้ว
109 350314 66010158 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
110 350303 66010160 บ้านท่าพิกุล
ยืนยันแล้ว
111 350299 66010161 บ้านทุ่งสำราญ
ยืนยันแล้ว
112 350300 66010162 อนุบาลสากเหล็ก
ยืนยันแล้ว
113 350301 66010163 บ้านถ้ำคะนอง
ยืนยันแล้ว
114 350302 66010164 บ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
115 350305 66010166 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
116 350308 66010167 บ้านคลองทรายใหญ่
ยืนยันแล้ว
117 350358 66010168 วัดบ้านนา
ยืนยันแล้ว
118 350359 66010169 บ้านปลวกสูง
ยืนยันแล้ว
119 350360 66010170 วัดโนนสะเดา
ยืนยันแล้ว
120 350363 66010173 บ้านหนองหูช้าง
ยืนยันแล้ว
121 350368 66010174 บ้านนิคม
ยืนยันแล้ว
122 350366 66010175 บ้านหนองขาว
ยังไม่ยืนยัน
123 350367 66010176 บ้านยางตะพาย
ยืนยันแล้ว
124 350370 66010178 บึงบัวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
125 350365 66010179 บ้านยางสุขวัฒน์
ยืนยันแล้ว
126 350351 66010180 บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
127 350356 66010181 บ้านหนองริ้น
ยืนยันแล้ว
128 350357 66010182 วัดวังตะขบ
ยืนยันแล้ว
129 350371 66010183 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
130 350372 66010184 บ้านสระบรเพ็ด
ยืนยันแล้ว
131 350350 66010185 บ้านบัวยาง
ยืนยันแล้ว
132 350352 66010186 วัดหนองหลุม
ยืนยันแล้ว
133 350353 66010187 วัดกลางวงศ์มณี
ยืนยันแล้ว
134 350354 66010188 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)
ยืนยันแล้ว
135 350355 66010189 วัดโนนป่าแดง
ยืนยันแล้ว
136 350364 66010190 บ้านยางนกกระทุง
ยืนยันแล้ว