ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6601 :  สพป.พิจิตร เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 350016 66010001 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
ยังไม่ยืนยัน
2 350017 66010002 วัดดงชะพลู
ยังไม่ยืนยัน
3 350019 66010004 วัดคลองโนน
ยังไม่ยืนยัน
4 350037 66010005 บ้านสวนแตง
ยังไม่ยืนยัน
5 350038 66010006 วัดฆะมัง
ยังไม่ยืนยัน
6 350008 66010010 วัดดงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
7 350042 66010015 วัดเขารูปช้าง
ยังไม่ยืนยัน
8 350041 66010016 บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)
ยังไม่ยืนยัน
9 350015 66010017 บึงสีไฟ
ยังไม่ยืนยัน
10 350043 66010018 วัดวังมะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
11 350044 66010019 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
12 350013 66010020 อนุบาลพิจิตร
ยังไม่ยืนยัน
13 350014 66010021 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
14 350021 66010022 ชุมชนบ้านวังกลม
ยังไม่ยืนยัน
15 350022 66010023 วัดบ้านบุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
16 350023 66010024 บ้านไดชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
17 350024 66010025 วัดหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
18 350035 66010026 วัดราชช้างขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
19 350036 66010027 วัดยางคอยเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
20 350034 66010029 บ้านหนองถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
21 350029 66010030 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
22 350030 66010031 บ้านท่ามะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
23 350031 66010032 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
24 350045 66010034 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
25 350050 66010035 บ้านเมืองเก่า
ยังไม่ยืนยัน
26 350051 66010036 พิจิตรอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
27 350054 66010039 วัดท่าข่อย
ยังไม่ยืนยัน
28 350046 66010041 วัดหาดมูลกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
29 350047 66010042 บ้านวังกระดี่ทอง
ยังไม่ยืนยัน
30 350048 66010043 วัดหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
31 350055 66010044 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
32 350020 66010046 บ้านวังทับยา
ยังไม่ยืนยัน
33 350025 66010047 บ้านสายคำโห้
ยังไม่ยืนยัน
34 350026 66010048 บ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
35 350005 66010051 บ้านเนินยาว
ยังไม่ยืนยัน
36 350001 66010053 บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
37 350003 66010055 วัดลำชะล่า
ยังไม่ยืนยัน
38 350004 66010056 วัดหนองนาดำพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39 350254 66010057 อนุบาลวังทรายพูน
ยังไม่ยืนยัน
40 350256 66010059 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 350257 66010060 บ้านทุ่งโม่ง
ยังไม่ยืนยัน
42 350262 66010065 วัดหนองปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
43 350263 66010066 วัดใหม่สามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
44 350252 66010070 บ้านท่ากระดาน
ยังไม่ยืนยัน
45 350248 66010071 บ้านหนองปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
46 350249 66010072 บ้านคลองสะแกป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
47 350243 66010075 บ้านยางสามต้น
ยังไม่ยืนยัน
48 350244 66010076 โรงเรียนบ้านหนองพระ
ยังไม่ยืนยัน
49 350242 66010079 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน
ยังไม่ยืนยัน
50 350235 66010081 บ้านดงเสือเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
51 350233 66010082 บ้านหนองขานาง
ยังไม่ยืนยัน
52 350234 66010083 บ้านนาพิบูลพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53 350227 66010084 วัดเนินพยอม
ยังไม่ยืนยัน
54 350228 66010085 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
55 350229 66010086 บ้านหนองพง
ยังไม่ยืนยัน
56 350230 66010087 บ้านห้วยคำตาล
ยังไม่ยืนยัน
57 350231 66010088 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
ยังไม่ยืนยัน
58 350232 66010089 บ้านทุ่งประพาส
ยังไม่ยืนยัน
59 350216 66010090 บ้านห้วยน้อย
ยังไม่ยืนยัน
60 350236 66010091 บ้านเนินขวาง
ยังไม่ยืนยัน
61 350237 66010092 บ้านเนินพลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
62 350238 66010093 บ้านหนองสะแก
ยังไม่ยืนยัน
63 350239 66010095 บ้านมาบมะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
64 350240 66010096 บ้านหนองคล้า
ยังไม่ยืนยัน
65 350225 66010098 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้
ยังไม่ยืนยัน
66 350226 66010099 วัดบ้านลำนัง
ยังไม่ยืนยัน
67 350210 66010102 วัดไผ่รอบ
ยังไม่ยืนยัน
68 350211 66010103 วัดหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
69 350213 66010105 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)
ยังไม่ยืนยัน
70 350214 66010106 บ้านหนองหัวปลวก
ยังไม่ยืนยัน
71 350215 66010107 บ้านหนองไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
72 350209 66010108 บ้านใดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
73 350217 66010109 วัดท่าบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
74 350218 66010110 บ้านโพธิ์ประทับช้าง
ยังไม่ยืนยัน
75 350219 66010111 บ้านบึงโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
76 350221 66010113 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน
ยังไม่ยืนยัน
77 350206 66010114 ชุมชนวัดวังจิก
ยังไม่ยืนยัน
78 350149 66010118 ชุมชนบ้านกำแพงดิน
ยังไม่ยืนยัน
79 350150 66010119 บ้านท่าแห
ยังไม่ยืนยัน
80 350152 66010121 วัดศรีศรัทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
81 350155 66010123 วัดเนินปอ
ยังไม่ยืนยัน
82 350156 66010124 บ้านมาบแฟบ
ยังไม่ยืนยัน
83 350157 66010125 บ้านยางห้าหลุม
ยังไม่ยืนยัน
84 350158 66010126 สระยายชีมิตรภาพที่ 79
ยังไม่ยืนยัน
85 350159 66010127 บ้านเนินพยอม
ยังไม่ยืนยัน
86 350141 66010131 วัดบ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
87 350142 66010132 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)
ยังไม่ยืนยัน
88 350143 66010133 วัดจระเข้ผอม
ยังไม่ยืนยัน
89 350144 66010134 บ้านหนองน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
90 350145 66010135 บ้านโนนไผ่ขุย
ยังไม่ยืนยัน
91 350133 66010139 วัดบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
92 350135 66010141 วัดวังแดง
ยังไม่ยืนยัน
93 350136 66010142 อนุบาลสามง่าม
ยังไม่ยืนยัน
94 350138 66010144 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
95 350160 66010145 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
96 350161 66010146 บ้านป่าแซง
ยังไม่ยืนยัน
97 350162 66010147 บ้านมาบกระเปา
ยังไม่ยืนยัน
98 350164 66010148 บ้านสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
99 350166 66010149 บ้านไผ่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
100 350154 66010150 บึงเฒ่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
101 350309 66010151 บ้านหนองจั่ว
ยังไม่ยืนยัน
102 350310 66010152 บ้านหนองตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
103 350311 66010154 บ้านท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
104 350306 66010155 บ้านวังอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
105 350312 66010156 บ้านวังทับไทร
ยังไม่ยืนยัน
106 350313 66010157 บ้านตลุกหิน
ยังไม่ยืนยัน
107 350314 66010158 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
108 350303 66010160 บ้านท่าพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
109 350299 66010161 บ้านทุ่งสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
110 350300 66010162 อนุบาลสากเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
111 350301 66010163 บ้านถ้ำคะนอง
ยังไม่ยืนยัน
112 350302 66010164 บ้านปากดง
ยังไม่ยืนยัน
113 350305 66010166 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
114 350308 66010167 บ้านคลองทรายใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
115 350358 66010168 วัดบ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
116 350359 66010169 บ้านปลวกสูง
ยังไม่ยืนยัน
117 350360 66010170 วัดโนนสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
118 350363 66010173 บ้านหนองหูช้าง
ยังไม่ยืนยัน
119 350368 66010174 บ้านนิคม
ยังไม่ยืนยัน
120 350366 66010175 บ้านหนองขาว
ยังไม่ยืนยัน
121 350367 66010176 บ้านยางตะพาย
ยังไม่ยืนยัน
122 350370 66010178 บึงบัวพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
123 350365 66010179 บ้านยางสุขวัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
124 350351 66010180 บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
125 350356 66010181 บ้านหนองริ้น
ยังไม่ยืนยัน
126 350357 66010182 วัดวังตะขบ
ยังไม่ยืนยัน
127 350371 66010183 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
128 350372 66010184 บ้านสระบรเพ็ด
ยังไม่ยืนยัน
129 350350 66010185 บ้านบัวยาง
ยังไม่ยืนยัน
130 350352 66010186 วัดหนองหลุม
ยังไม่ยืนยัน
131 350353 66010187 วัดกลางวงศ์มณี
ยังไม่ยืนยัน
132 350354 66010188 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)
ยังไม่ยืนยัน
133 350355 66010189 วัดโนนป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
134 350364 66010190 บ้านยางนกกระทุง
ยังไม่ยืนยัน