ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6602 :  สพป.พิจิตร เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 350177 66020001 วัดวังไคร้
ยังไม่ยืนยัน
2 350179 66020003 วัดคลองคูณ
ยังไม่ยืนยัน
3 350190 66020004 วัดต้นชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
4 350203 66020007 วัดหนองคล่อ
ยังไม่ยืนยัน
5 350204 66020008 วัดใหม่สำราญ
ยังไม่ยืนยัน
6 350205 66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
7 350171 66020011 วัดทับปรู
ยังไม่ยืนยัน
8 350169 66020012 บ้านบึงประดู่
ยังไม่ยืนยัน
9 350170 66020013 วัดทับหมัน
ยังไม่ยืนยัน
10 350187 66020015 วัดคลองข่อย
ยังไม่ยืนยัน
11 350172 66020018 บ้านสามบึงบาตร
ยังไม่ยืนยัน
12 350173 66020019 บ้านหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
13 350167 66020020 อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)
ยังไม่ยืนยัน
14 350168 66020021 วัดบึงน้ำกลัด
ยังไม่ยืนยัน
15 350197 66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
16 350198 66020023 วัดสัตตวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
17 350200 66020025 วัดเขารวก
ยังไม่ยืนยัน
18 350201 66020026 บ้านเนินทราย
ยังไม่ยืนยัน
19 350174 66020027 วัดวังหว้า
ยังไม่ยืนยัน
20 350175 66020028 วัดท่าปอ
ยังไม่ยืนยัน
21 350202 66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง
ยังไม่ยืนยัน
22 350194 66020033 วัดป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
23 350183 66020035 วัดโพธิ์ลอย
ยังไม่ยืนยัน
24 350184 66020036 วัดคลองทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
25 350182 66020039 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
26 350105 66020041 บำรุงราษฎร์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 350108 66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
ยังไม่ยืนยัน
28 350098 66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
29 350102 66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30 350110 66020051 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ยังไม่ยืนยัน
31 350111 66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
32 350119 66020054 วัดลำประดาใต้
ยังไม่ยืนยัน
33 350122 66020057 วัดลำประดากลาง
ยังไม่ยืนยัน
34 350128 66020061 วัดห้วยเรียงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
35 350130 66020062 วัดวังตะกู
ยังไม่ยืนยัน
36 350132 66020063 วัดมะกอกงอ
ยังไม่ยืนยัน
37 350123 66020064 วัดลำประดาเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
38 350113 66020068 วัดหนองกอไผ่
ยังไม่ยืนยัน
39 350114 66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
ยังไม่ยืนยัน
40 350129 66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
ยังไม่ยืนยัน
41 350073 66020073 บ้านนำผึ้ง 'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมป์'
ยังไม่ยืนยัน
42 350064 66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
43 350065 66020075 บ้านหนองตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
44 350068 66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
ยังไม่ยืนยัน
45 350094 66020077 วัดบ้านท่าขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
46 350095 66020078 บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
47 350067 66020080 วัดบ้านห้วยยาว
ยังไม่ยืนยัน
48 350087 66020081 บ้านวังแดง
ยังไม่ยืนยัน
49 350088 66020082 บ้านเนินแค
ยังไม่ยืนยัน
50 350096 66020083 วัดบ้านท่านั่ง
ยังไม่ยืนยัน
51 350062 66020084 บ้านท่าบัว
ยังไม่ยืนยัน
52 350075 66020087 บ้านปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
53 350074 66020088 บ้านเนินโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
54 350070 66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
55 350071 66020090 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
56 350089 66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
57 350090 66020092 วัดบ้านหนองดง
ยังไม่ยืนยัน
58 350091 66020093 วัดบ้านพังน้อย
ยังไม่ยืนยัน
59 350092 66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
60 350093 66020095 บ้านยี่มุ่ย
ยังไม่ยืนยัน
61 350077 66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
ยังไม่ยืนยัน
62 350061 66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
63 350084 66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
64 350085 66020099 วัดคงคาราม
ยังไม่ยืนยัน
65 350086 66020100 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
ยังไม่ยืนยัน
66 350076 66020101 บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
ยังไม่ยืนยัน
67 350057 66020102 อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
ยังไม่ยืนยัน
68 350058 66020103 วัดโพทะเล
ยังไม่ยืนยัน
69 350059 66020104 วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
ยังไม่ยืนยัน
70 350060 66020105 บ้านคลองตางาว
ยังไม่ยืนยัน
71 350078 66020106 วัดขวาง
ยังไม่ยืนยัน
72 350079 66020107 วัดพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
73 350274 66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
ยังไม่ยืนยัน
74 350275 66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
ยังไม่ยืนยัน
75 350276 66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์
ยังไม่ยืนยัน
76 350277 66020114 บ้านเขาโล้น
ยังไม่ยืนยัน
77 350278 66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
78 350287 66020118 วัดเขาทราย
ยังไม่ยืนยัน
79 350288 66020119 วัดวังหินเพลิง
ยังไม่ยืนยัน
80 350289 66020120 วัดวังแดง
ยังไม่ยืนยัน
81 350291 66020122 บ้านเขานกยูง
ยังไม่ยืนยัน
82 350292 66020123 บ้านเขาพระ
ยังไม่ยืนยัน
83 350271 66020124 วัดหนองน้ำเต้า
ยังไม่ยืนยัน
84 350272 66020125 วัดชัยศรี
ยังไม่ยืนยัน
85 350267 66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
86 350268 66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
87 350269 66020128 อนุบาลทับคล้อ
ยังไม่ยืนยัน
88 350270 66020129 วัดป่าเรไร
ยังไม่ยืนยัน
89 350266 66020130 วัดศรีรัตนวราราม
ยังไม่ยืนยัน
90 350281 66020132 วัดไดอีเผือก
ยังไม่ยืนยัน
91 350294 66020135 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
92 350295 66020136 วัดบางเบน
ยังไม่ยืนยัน
93 350296 66020137 วัดวังกระชัน
ยังไม่ยืนยัน
94 350297 66020138 สี่แยกเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
95 350298 66020139 วัดเขาส้าน
ยังไม่ยืนยัน
96 350285 66020140 บ้านเนินม่วง
ยังไม่ยืนยัน
97 350337 66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
98 350338 66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง
ยังไม่ยืนยัน
99 350340 66020146 วัดบ้านบางลายใต้
ยังไม่ยืนยัน
100 350341 66020147 วัดบ้านคลองข่อย
ยังไม่ยืนยัน
101 350336 66020148 บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
102 350334 66020149 วัดบ้านบึงนาราง
ยังไม่ยืนยัน
103 350335 66020150 บ้านห้วงปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
104 350347 66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
ยังไม่ยืนยัน
105 350348 66020152 บ้านทุ่งทอง
ยังไม่ยืนยัน
106 350349 66020153 บ้านบึงลี
ยังไม่ยืนยัน
107 350342 66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ยังไม่ยืนยัน
108 350343 66020155 บ้านวังพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
109 350346 66020156 บ้านแหลมรัง
ยังไม่ยืนยัน
110 350344 66020157 บ้านบึงทับจั่น
ยังไม่ยืนยัน
111 350345 66020158 บ้านโป่งวัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
112 350323 66020159 วังก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
113 350325 66020161 วัดใหม่ดงเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
114 350322 66020162 บ้านวังกะทะ
ยังไม่ยืนยัน
115 350320 66020163 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
ยังไม่ยืนยัน
116 350321 66020164 วัดวังเรือน
ยังไม่ยืนยัน
117 350316 66020166 วัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
118 350317 66020167 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
119 350318 66020168 บ้านวังบงค์
ยังไม่ยืนยัน
120 350327 66020169 บ้านไดลึก
ยังไม่ยืนยัน
121 350328 66020170 วัดใหม่วังหว้า
ยังไม่ยืนยัน
122 350330 66020172 ห้วยพุกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
123 350319 66020173 วัดหนองสนวน
ยังไม่ยืนยัน
124 350331 66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
125 350333 66020175 วัดหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน