ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6602 :  สพป.พิจิตร เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 350177 66020001 วัดวังไคร้
ยืนยันแล้ว
2 350179 66020003 วัดคลองคูณ
ยืนยันแล้ว
3 350190 66020004 วัดต้นชุมแสง
ยืนยันแล้ว
4 350203 66020007 วัดหนองคล่อ
ยืนยันแล้ว
5 350204 66020008 วัดใหม่สำราญ
ยืนยันแล้ว
6 350205 66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
7 350171 66020011 วัดทับปรู
ยืนยันแล้ว
8 350169 66020012 บ้านบึงประดู่
ยืนยันแล้ว
9 350170 66020013 วัดทับหมัน
ยืนยันแล้ว
10 350187 66020015 วัดคลองข่อย
ยืนยันแล้ว
11 350172 66020018 บ้านสามบึงบาตร
ยืนยันแล้ว
12 350173 66020019 บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
13 350167 66020020 อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)
ยืนยันแล้ว
14 350168 66020021 วัดบึงน้ำกลัด
ยืนยันแล้ว
15 350197 66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
16 350198 66020023 วัดสัตตวนาราม
ยืนยันแล้ว
17 350200 66020025 วัดเขารวก
ยืนยันแล้ว
18 350201 66020026 บ้านเนินทราย
ยืนยันแล้ว
19 350174 66020027 วัดวังหว้า
ยืนยันแล้ว
20 350175 66020028 วัดท่าปอ
ยืนยันแล้ว
21 350202 66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง
ยืนยันแล้ว
22 350194 66020033 วัดป่าแดง
ยืนยันแล้ว
23 350183 66020035 วัดโพธิ์ลอย
ยืนยันแล้ว
24 350184 66020036 วัดคลองทองหลาง
ยืนยันแล้ว
25 350182 66020039 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
26 350105 66020041 บำรุงราษฎร์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
27 350108 66020044 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"
ยืนยันแล้ว
28 350098 66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
29 350102 66020050 ศรีประสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
30 350110 66020051 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ยืนยันแล้ว
31 350111 66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
32 350119 66020054 วัดลำประดาใต้
ยืนยันแล้ว
33 350122 66020057 วัดลำประดากลาง
ยืนยันแล้ว
34 350128 66020061 วัดห้วยเรียงกลาง
ยืนยันแล้ว
35 350130 66020062 วัดวังตะกู
ยืนยันแล้ว
36 350132 66020063 วัดมะกอกงอ
ยืนยันแล้ว
37 350123 66020064 วัดลำประดาเหนือ
ยืนยันแล้ว
38 350113 66020068 วัดหนองกอไผ่
ยืนยันแล้ว
39 350114 66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
40 350129 66020070 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
ยืนยันแล้ว
41 350073 66020073 บ้านนำผึ้ง 'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมป์'
ยืนยันแล้ว
42 350064 66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
43 350065 66020075 บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
44 350068 66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
ยืนยันแล้ว
45 350094 66020077 วัดบ้านท่าขมิ้น
ยืนยันแล้ว
46 350095 66020078 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
47 350067 66020080 วัดบ้านห้วยยาว
ยืนยันแล้ว
48 350087 66020081 บ้านวังแดง
ยืนยันแล้ว
49 350088 66020082 บ้านเนินแค
ยืนยันแล้ว
50 350096 66020083 วัดบ้านท่านั่ง
ยืนยันแล้ว
51 350062 66020084 บ้านท่าบัว
ยืนยันแล้ว
52 350075 66020087 บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
53 350074 66020088 บ้านเนินโพธิ์
ยืนยันแล้ว
54 350070 66020089 วัดบ้านท้ายน้ำ
ยืนยันแล้ว
55 350071 66020090 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
56 350089 66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ
ยืนยันแล้ว
57 350090 66020092 วัดบ้านหนองดง
ยืนยันแล้ว
58 350091 66020093 วัดบ้านพังน้อย
ยืนยันแล้ว
59 350092 66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
ยืนยันแล้ว
60 350093 66020095 บ้านยี่มุ่ย
ยืนยันแล้ว
61 350077 66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
ยืนยันแล้ว
62 350061 66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
ยืนยันแล้ว
63 350084 66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
64 350085 66020099 วัดคงคาราม
ยืนยันแล้ว
65 350086 66020100 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
ยืนยันแล้ว
66 350076 66020101 บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
ยืนยันแล้ว
67 350057 66020102 อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
ยืนยันแล้ว
68 350058 66020103 วัดโพทะเล
ยืนยันแล้ว
69 350059 66020104 วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
ยืนยันแล้ว
70 350060 66020105 บ้านคลองตางาว
ยืนยันแล้ว
71 350078 66020106 วัดขวาง
ยืนยันแล้ว
72 350079 66020107 วัดพร้าว
ยืนยันแล้ว
73 350274 66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
ยืนยันแล้ว
74 350275 66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
ยืนยันแล้ว
75 350276 66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์
ยืนยันแล้ว
76 350277 66020114 บ้านเขาโล้น
ยืนยันแล้ว
77 350278 66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต
ยืนยันแล้ว
78 350287 66020118 วัดเขาทราย
ยืนยันแล้ว
79 350288 66020119 วัดวังหินเพลิง
ยืนยันแล้ว
80 350289 66020120 วัดวังแดง
ยืนยันแล้ว
81 350291 66020122 บ้านเขานกยูง
ยืนยันแล้ว
82 350292 66020123 บ้านเขาพระ
ยืนยันแล้ว
83 350271 66020124 วัดหนองน้ำเต้า
ยืนยันแล้ว
84 350272 66020125 วัดชัยศรี
ยืนยันแล้ว
85 350267 66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
86 350268 66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง
ยืนยันแล้ว
87 350269 66020128 อนุบาลทับคล้อ
ยืนยันแล้ว
88 350270 66020129 วัดป่าเรไร
ยืนยันแล้ว
89 350266 66020130 วัดศรีรัตนวราราม
ยืนยันแล้ว
90 350281 66020132 วัดไดอีเผือก
ยืนยันแล้ว
91 350294 66020135 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
92 350295 66020136 วัดบางเบน
ยืนยันแล้ว
93 350296 66020137 วัดวังกระชัน
ยืนยันแล้ว
94 350297 66020138 สี่แยกเขาดิน
ยืนยันแล้ว
95 350298 66020139 วัดเขาส้าน
ยืนยันแล้ว
96 350285 66020140 บ้านเนินม่วง
ยืนยันแล้ว
97 350337 66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
98 350338 66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง
ยืนยันแล้ว
99 350340 66020146 วัดบ้านบางลายใต้
ยืนยันแล้ว
100 350341 66020147 วัดบ้านคลองข่อย
ยืนยันแล้ว
101 350336 66020148 บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
102 350334 66020149 วัดบ้านบึงนาราง
ยืนยันแล้ว
103 350335 66020150 บ้านห้วงปลาไหล
ยืนยันแล้ว
104 350347 66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
ยืนยันแล้ว
105 350348 66020152 บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
106 350349 66020153 บ้านบึงลี
ยืนยันแล้ว
107 350342 66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ยืนยันแล้ว
108 350343 66020155 บ้านวังพร้าว
ยืนยันแล้ว
109 350346 66020156 บ้านแหลมรัง
ยืนยันแล้ว
110 350344 66020157 บ้านบึงทับจั่น
ยืนยันแล้ว
111 350345 66020158 บ้านโป่งวัวแดง
ยืนยันแล้ว
112 350323 66020159 วังก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
113 350325 66020161 วัดใหม่ดงเจริญ
ยืนยันแล้ว
114 350322 66020162 บ้านวังกะทะ
ยืนยันแล้ว
115 350320 66020163 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
ยืนยันแล้ว
116 350321 66020164 วัดวังเรือน
ยืนยันแล้ว
117 350316 66020166 วัดหนองง้าว
ยืนยันแล้ว
118 350317 66020167 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
119 350318 66020168 บ้านวังบงค์
ยืนยันแล้ว
120 350327 66020169 บ้านไดลึก
ยืนยันแล้ว
121 350328 66020170 วัดใหม่วังหว้า
ยืนยันแล้ว
122 350330 66020172 ห้วยพุกวิทยา
ยืนยันแล้ว
123 350319 66020173 วัดหนองสนวน
ยืนยันแล้ว
124 350331 66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
125 350333 66020175 วัดหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว