ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6701 :  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 380064 67010001 บ้านชอนไพร
ยืนยันแล้ว
2 380066 67010002 บ้านคลองสำโรง
ยืนยันแล้ว
3 380048 67010004 บ้านสักแห้ง
ยืนยันแล้ว
4 380029 67010005 บ้านดงมูลเหล็ก
ยืนยันแล้ว
5 380030 67010006 บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
6 380032 67010008 บ้านคลองบง
ยืนยันแล้ว
7 380010 67010009 บ้านโนนตะแบก
ยืนยันแล้ว
8 380025 67010010 บ้านท่ากกตาล
ยืนยันแล้ว
9 380053 67010011 บ้านวังโค้ง
ยืนยันแล้ว
10 380054 67010012 บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
11 380055 67010013 บ้านตะเบาะ
ยืนยันแล้ว
12 380056 67010014 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
13 380057 67010015 บ้านเขาขาด
ยืนยันแล้ว
14 380022 67010016 บ้านอมกง
ยืนยันแล้ว
15 380023 67010017 บ้านโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
16 380024 67010018 บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
17 380017 67010020 บ้านท่าพล
ยืนยันแล้ว
18 380018 67010021 บ้านวังซอง
ยืนยันแล้ว
19 380019 67010022 บ้านดง
ยืนยันแล้ว
20 380020 67010023 บ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
21 380013 67010026 บ้านคลองสาร
ยืนยันแล้ว
22 380011 67010028 บ้านนางั่ว
ยืนยันแล้ว
23 380042 67010030 บ้านเฉลียงลับ
ยืนยันแล้ว
24 380043 67010031 บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
25 380044 67010032 บ้านบง
ยืนยันแล้ว
26 380046 67010034 บ้านกกไทร
ยืนยันแล้ว
27 380047 67010035 บ้านนาป่า
ยืนยันแล้ว
28 380049 67010036 ตาดหมอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
29 380068 67010037 บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
30 380069 67010038 บ้านขมวด
ยืนยันแล้ว
31 380070 67010039 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
32 380071 67010040 บ้านถ้ำน้ำบัง
ยืนยันแล้ว
33 380052 67010041 บ้านบุฉนวน
ยืนยันแล้ว
34 380050 67010042 ชุมชนบ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
35 380051 67010043 บ้านทุ่งหินปูน
ยืนยันแล้ว
36 380001 67010044 เมืองเพชรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
37 380002 67010045 บ้านสะเดียง
ยืนยันแล้ว
38 380058 67010048 อนุบาลเพชรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
39 380040 67010049 บ้านน้ำเลา
ยืนยันแล้ว
40 380041 67010050 บ้านห้วยผักไล
ยืนยันแล้ว
41 380026 67010051 บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
42 380028 67010053 บ้านกงกะยาง
ยืนยันแล้ว
43 380063 67010055 บ้านวังจาน
ยืนยันแล้ว
44 380059 67010056 บ้านโตก
ยืนยันแล้ว
45 380060 67010057 บ้านโตกใต้
ยืนยันแล้ว
46 380061 67010058 บ้านพี้
ยืนยันแล้ว
47 380062 67010059 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)
ยืนยันแล้ว
48 380008 67010060 บ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
49 380009 67010061 บ้านพลำ
ยืนยันแล้ว
50 380007 67010062 บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
51 380090 67010063 บ้านยางลาด
ยืนยันแล้ว
52 380083 67010064 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137
ยืนยันแล้ว
53 380085 67010065 บ้านยางกุด
ยืนยันแล้ว
54 380087 67010067 บ้านระวิง
ยืนยันแล้ว
55 380074 67010068 บ้านยางหัวลม
ยืนยันแล้ว
56 380075 67010069 บ้าน กม.2
ยืนยันแล้ว
57 380076 67010070 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
58 380077 67010071 บ้านสามแยกวังชมภู
ยืนยันแล้ว
59 380078 67010072 บ้านคลองห้วยนา
ยืนยันแล้ว
60 380079 67010073 บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
61 380080 67010074 บ้านซับข่อย
ยืนยันแล้ว
62 380072 67010078 บ้านหนองแหวน
ยืนยันแล้ว
63 380073 67010079 บ้านชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
64 380082 67010080 บ้านห้วยสะแก
ยืนยันแล้ว
65 380084 67010081 บ้านห้วยนาค
ยืนยันแล้ว
66 380089 67010083 บ้านเนินสง่า
ยืนยันแล้ว
67 380039 67010084 บ้านบุ่งกกเรียง
ยืนยันแล้ว
68 380033 67010085 บ้านห้วยใหญ่
ยืนยันแล้ว
69 380034 67010086 บ้านสะแกงาม
ยืนยันแล้ว
70 380035 67010087 บ้านน้ำเดื่อ
ยืนยันแล้ว
71 380036 67010088 บ้านโป่งหว้า
ยืนยันแล้ว
72 380037 67010089 บ้านห้วยแหน
ยืนยันแล้ว
73 380038 67010090 บ้านน้ำเดื่อใต้
ยืนยันแล้ว
74 380111 67010091 บ้านศาลาลาย
ยืนยันแล้ว
75 380142 67010093 บ้านโป่งตาเบ้า
ยืนยันแล้ว
76 380091 67010094 อนุบาลชนแดน
ยืนยันแล้ว
77 380094 67010095 คลองห้วยนาพัฒนาการ
ยืนยันแล้ว
78 380100 67010096 บ้านโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
79 380092 67010098 บ้านซับเจริญ
ยืนยันแล้ว
80 380093 67010099 บ้านทรัพย์พุทรา
ยืนยันแล้ว
81 380121 67010102 บ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
82 380122 67010103 บ้านหนองระมาน
ยืนยันแล้ว
83 380123 67010104 บ้านบุ่งคล้า
ยืนยันแล้ว
84 380124 67010105 บ้านดงขุยใต้
ยืนยันแล้ว
85 380134 67010107 บ้าน กม.28
ยืนยันแล้ว
86 380136 67010111 บ้านเขาสัก
ยืนยันแล้ว
87 380129 67010112 บ้านเนินสว่าง
ยืนยันแล้ว
88 380130 67010113 บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
89 380131 67010114 บ้านโป่งนกแก้ว
ยืนยันแล้ว
90 380132 67010115 บ้านหนองกลอย
ยืนยันแล้ว
91 380113 67010116 บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
92 380114 67010117 บ้านกุฏิพระ
ยืนยันแล้ว
93 380116 67010119 บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
94 380117 67010120 บ้านเขาบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
95 380118 67010121 บ้านตะกุดจั่น
ยืนยันแล้ว
96 380119 67010122 บ้านตะกุดเป้า
ยืนยันแล้ว
97 380120 67010123 บ้านวังปลาช่อน
ยืนยันแล้ว
98 380143 67010124 บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
99 380144 67010125 บ้านเขาชะโงก
ยืนยันแล้ว
100 380149 67010126 บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
101 380125 67010127 บ้านวังรวก
ยืนยันแล้ว
102 380126 67010128 บ้านเขาคณฑา
ยืนยันแล้ว
103 380137 67010130 บ้านห้วยงาช้าง
ยืนยันแล้ว
104 380138 67010131 บ้านห้วยตูม
ยืนยันแล้ว
105 380140 67010133 บ้านลาดน้อย
ยืนยันแล้ว
106 380099 67010134 บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
107 380101 67010135 บ้านน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
108 380102 67010136 บ้านกกจั่น
ยืนยันแล้ว
109 380104 67010138 บ้านผาทอง
ยืนยันแล้ว
110 380097 67010139 บ้านซับสีทอง
ยืนยันแล้ว
111 380105 67010140 บ้านลาดแค
ยืนยันแล้ว
112 380106 67010141 บ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
113 380112 67010143 ธาราคีรี
ยืนยันแล้ว
114 380145 67010144 บ้านโคกหนองจอก
ยืนยันแล้ว
115 380146 67010145 ลูกจันทน์ปิยะอุย
ยืนยันแล้ว
116 380147 67010146 บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
117 380148 67010147 บ้านถ้ำแก้ว
ยืนยันแล้ว
118 380150 67010148 บ้านดงลาน
ยืนยันแล้ว
119 380151 67010149 สายสมร
ยืนยันแล้ว
120 380108 67010150 บ้านคลองปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
121 380107 67010151 บ้านซับขลุง
ยืนยันแล้ว
122 380546 67010153 บ้านคลองน้ำคัน
ยืนยันแล้ว
123 380547 67010154 บ้านซับเปิบ
ยืนยันแล้ว
124 380559 67010156 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
ยืนยันแล้ว
125 380560 67010157 บ้านวังขอน
ยืนยันแล้ว
126 380561 67010158 บ้านวังชะนาง
ยืนยันแล้ว
127 380562 67010159 บ้านดงหลง
ยืนยันแล้ว
128 380563 67010160 บ้านด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
129 380544 67010161 อนุบาลวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
130 380549 67010162 บ้านไร่ฝาย
ยืนยันแล้ว
131 380553 67010163 บ้านโนนตูม
ยืนยันแล้ว
132 380564 67010164 บ้านทางข้าม
ยืนยันแล้ว
133 380565 67010165 บ้านวังแช่กลอย
ยืนยันแล้ว
134 380551 67010166 บ้านวังศาล
ยืนยันแล้ว
135 380550 67010167 บ้านดงลึก
ยืนยันแล้ว
136 380552 67010168 บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
137 380554 67010169 บ้านใหม่วังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
138 380555 67010170 บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
139 380556 67010171 บ้านวังพลับ
ยืนยันแล้ว
140 380557 67010172 น้ำอ้อมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
141 380558 67010173 บ้านวังหินซอง
ยืนยันแล้ว