ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

6701 :  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 380064 67010001 บ้านชอนไพร
ยังไม่ยืนยัน
2 380066 67010002 บ้านคลองสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
3 380048 67010004 บ้านสักแห้ง
ยังไม่ยืนยัน
4 380029 67010005 บ้านดงมูลเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
5 380030 67010006 บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
6 380032 67010008 บ้านคลองบง
ยังไม่ยืนยัน
7 380010 67010009 บ้านโนนตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
8 380025 67010010 บ้านท่ากกตาล
ยังไม่ยืนยัน
9 380053 67010011 บ้านวังโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
10 380054 67010012 บ้านป่าบง
ยังไม่ยืนยัน
11 380055 67010013 บ้านตะเบาะ
ยังไม่ยืนยัน
12 380056 67010014 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
13 380057 67010015 บ้านเขาขาด
ยังไม่ยืนยัน
14 380022 67010016 บ้านอมกง
ยังไม่ยืนยัน
15 380023 67010017 บ้านโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
16 380024 67010018 บ้านป่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
17 380017 67010020 บ้านท่าพล
ยังไม่ยืนยัน
18 380018 67010021 บ้านวังซอง
ยังไม่ยืนยัน
19 380019 67010022 บ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
20 380020 67010023 บ้านโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
21 380013 67010026 บ้านคลองสาร
ยังไม่ยืนยัน
22 380011 67010028 บ้านนางั่ว
ยังไม่ยืนยัน
23 380042 67010030 บ้านเฉลียงลับ
ยังไม่ยืนยัน
24 380043 67010031 บ้านปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
25 380044 67010032 บ้านบง
ยังไม่ยืนยัน
26 380046 67010034 บ้านกกไทร
ยังไม่ยืนยัน
27 380047 67010035 บ้านนาป่า
ยังไม่ยืนยัน
28 380049 67010036 ตาดหมอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
29 380068 67010037 บ้านนายม
ยังไม่ยืนยัน
30 380069 67010038 บ้านขมวด
ยังไม่ยืนยัน
31 380070 67010039 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
32 380071 67010040 บ้านถ้ำน้ำบัง
ยังไม่ยืนยัน
33 380052 67010041 บ้านบุฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
34 380050 67010042 ชุมชนบ้านน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
35 380051 67010043 บ้านทุ่งหินปูน
ยังไม่ยืนยัน
36 380001 67010044 เมืองเพชรบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
37 380002 67010045 บ้านสะเดียง
ยังไม่ยืนยัน
38 380058 67010048 อนุบาลเพชรบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
39 380040 67010049 บ้านน้ำเลา
ยังไม่ยืนยัน
40 380041 67010050 บ้านห้วยผักไล
ยังไม่ยืนยัน
41 380026 67010051 บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
42 380028 67010053 บ้านกงกะยาง
ยังไม่ยืนยัน
43 380063 67010055 บ้านวังจาน
ยังไม่ยืนยัน
44 380059 67010056 บ้านโตก
ยังไม่ยืนยัน
45 380060 67010057 บ้านโตกใต้
ยังไม่ยืนยัน
46 380061 67010058 บ้านพี้
ยังไม่ยืนยัน
47 380062 67010059 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)
ยังไม่ยืนยัน
48 380008 67010060 บ้านป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
49 380009 67010061 บ้านพลำ
ยังไม่ยืนยัน
50 380007 67010062 บ้านป่าเลา
ยังไม่ยืนยัน
51 380090 67010063 บ้านยางลาด
ยังไม่ยืนยัน
52 380083 67010064 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137
ยังไม่ยืนยัน
53 380085 67010065 บ้านยางกุด
ยังไม่ยืนยัน
54 380087 67010067 บ้านระวิง
ยังไม่ยืนยัน
55 380074 67010068 บ้านยางหัวลม
ยังไม่ยืนยัน
56 380075 67010069 บ้าน กม.2
ยังไม่ยืนยัน
57 380076 67010070 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
58 380077 67010071 บ้านสามแยกวังชมภู
ยังไม่ยืนยัน
59 380078 67010072 บ้านคลองห้วยนา
ยังไม่ยืนยัน
60 380079 67010073 บ้านวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
61 380080 67010074 บ้านซับข่อย
ยังไม่ยืนยัน
62 380072 67010078 บ้านหนองแหวน
ยังไม่ยืนยัน
63 380073 67010079 บ้านชัยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
64 380082 67010080 บ้านห้วยสะแก
ยังไม่ยืนยัน
65 380084 67010081 บ้านห้วยนาค
ยังไม่ยืนยัน
66 380089 67010083 บ้านเนินสง่า
ยังไม่ยืนยัน
67 380039 67010084 บ้านบุ่งกกเรียง
ยังไม่ยืนยัน
68 380033 67010085 บ้านห้วยใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
69 380034 67010086 บ้านสะแกงาม
ยังไม่ยืนยัน
70 380035 67010087 บ้านน้ำเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
71 380036 67010088 บ้านโป่งหว้า
ยังไม่ยืนยัน
72 380037 67010089 บ้านห้วยแหน
ยังไม่ยืนยัน
73 380038 67010090 บ้านน้ำเดื่อใต้
ยังไม่ยืนยัน
74 380111 67010091 บ้านศาลาลาย
ยังไม่ยืนยัน
75 380142 67010093 บ้านโป่งตาเบ้า
ยังไม่ยืนยัน
76 380091 67010094 อนุบาลชนแดน
ยังไม่ยืนยัน
77 380094 67010095 คลองห้วยนาพัฒนาการ
ยังไม่ยืนยัน
78 380100 67010096 บ้านโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
79 380092 67010098 บ้านซับเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
80 380093 67010099 บ้านทรัพย์พุทรา
ยังไม่ยืนยัน
81 380121 67010102 บ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
82 380122 67010103 บ้านหนองระมาน
ยังไม่ยืนยัน
83 380123 67010104 บ้านบุ่งคล้า
ยังไม่ยืนยัน
84 380124 67010105 บ้านดงขุยใต้
ยังไม่ยืนยัน
85 380134 67010107 บ้าน กม.28
ยังไม่ยืนยัน
86 380136 67010111 บ้านเขาสัก
ยังไม่ยืนยัน
87 380129 67010112 บ้านเนินสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
88 380130 67010113 บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
89 380131 67010114 บ้านโป่งนกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
90 380132 67010115 บ้านหนองกลอย
ยังไม่ยืนยัน
91 380113 67010116 บ้านท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
92 380114 67010117 บ้านกุฏิพระ
ยังไม่ยืนยัน
93 380116 67010119 บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
94 380117 67010120 บ้านเขาบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
95 380118 67010121 บ้านตะกุดจั่น
ยังไม่ยืนยัน
96 380119 67010122 บ้านตะกุดเป้า
ยังไม่ยืนยัน
97 380120 67010123 บ้านวังปลาช่อน
ยังไม่ยืนยัน
98 380143 67010124 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
99 380144 67010125 บ้านเขาชะโงก
ยังไม่ยืนยัน
100 380149 67010126 บ้านโคกสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
101 380125 67010127 บ้านวังรวก
ยังไม่ยืนยัน
102 380126 67010128 บ้านเขาคณฑา
ยังไม่ยืนยัน
103 380137 67010130 บ้านห้วยงาช้าง
ยังไม่ยืนยัน
104 380138 67010131 บ้านห้วยตูม
ยังไม่ยืนยัน
105 380140 67010133 บ้านลาดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
106 380099 67010134 บ้านหนองตาด
ยังไม่ยืนยัน
107 380101 67010135 บ้านน้ำลัด
ยังไม่ยืนยัน
108 380102 67010136 บ้านกกจั่น
ยังไม่ยืนยัน
109 380104 67010138 บ้านผาทอง
ยังไม่ยืนยัน
110 380097 67010139 บ้านซับสีทอง
ยังไม่ยืนยัน
111 380105 67010140 บ้านลาดแค
ยังไม่ยืนยัน
112 380106 67010141 บ้านโคกยาว
ยังไม่ยืนยัน
113 380112 67010143 ธาราคีรี
ยังไม่ยืนยัน
114 380145 67010144 บ้านโคกหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
115 380146 67010145 ลูกจันทน์ปิยะอุย
ยังไม่ยืนยัน
116 380147 67010146 บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
117 380148 67010147 บ้านถ้ำแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
118 380150 67010148 บ้านดงลาน
ยังไม่ยืนยัน
119 380151 67010149 สายสมร
ยังไม่ยืนยัน
120 380108 67010150 บ้านคลองปลาหมอ
ยังไม่ยืนยัน
121 380107 67010151 บ้านซับขลุง
ยังไม่ยืนยัน
122 380546 67010153 บ้านคลองน้ำคัน
ยังไม่ยืนยัน
123 380547 67010154 บ้านซับเปิบ
ยังไม่ยืนยัน
124 380559 67010156 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
ยังไม่ยืนยัน
125 380560 67010157 บ้านวังขอน
ยังไม่ยืนยัน
126 380561 67010158 บ้านวังชะนาง
ยังไม่ยืนยัน
127 380562 67010159 บ้านดงหลง
ยังไม่ยืนยัน
128 380563 67010160 บ้านด่านช้าง
ยังไม่ยืนยัน
129 380544 67010161 อนุบาลวังโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
130 380549 67010162 บ้านไร่ฝาย
ยังไม่ยืนยัน
131 380553 67010163 บ้านโนนตูม
ยังไม่ยืนยัน
132 380564 67010164 บ้านทางข้าม
ยังไม่ยืนยัน
133 380565 67010165 บ้านวังแช่กลอย
ยังไม่ยืนยัน
134 380551 67010166 บ้านวังศาล
ยังไม่ยืนยัน
135 380550 67010167 บ้านดงลึก
ยังไม่ยืนยัน
136 380552 67010168 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
137 380554 67010169 บ้านใหม่วังตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
138 380555 67010170 บ้านวังใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
139 380556 67010171 บ้านวังพลับ
ยังไม่ยืนยัน
140 380557 67010172 น้ำอ้อมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
141 380558 67010173 บ้านวังหินซอง
ยังไม่ยืนยัน