ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7001 :  สพป.ราชบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 480031 70010001 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ยืนยันแล้ว
2 480032 70010002 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
ยืนยันแล้ว
3 480033 70010003 วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
4 480036 70010005 วัดโสดาประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
5 480049 70010007 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)
ยืนยันแล้ว
6 480051 70010009 วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
7 480052 70010010 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
8 480053 70010011 วัดเหนือวน
ยืนยันแล้ว
9 480055 70010013 จันทคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
10 480004 70010014 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
11 480005 70010015 ชุมชนวัดคูบัว
ยืนยันแล้ว
12 480006 70010016 วัดบ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
13 480007 70010017 วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
14 480041 70010018 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
15 480011 70010019 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)
ยืนยันแล้ว
16 480012 70010020 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
17 480016 70010021 วัดเขางูสันติธรรม
ยืนยันแล้ว
18 480040 70010022 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
19 480025 70010023 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
20 480026 70010024 วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
21 480027 70010025 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
22 480009 70010026 วัดทุ่งหญ้าคมบาง
ยืนยันแล้ว
23 480010 70010027 วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
ยืนยันแล้ว
24 480045 70010029 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
25 480021 70010030 บ้านหนองนางแพรว
ยืนยันแล้ว
26 480022 70010031 บ้านชัฎเจริญ
ยืนยันแล้ว
27 480015 70010032 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
ยืนยันแล้ว
28 480046 70010033 วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
29 480047 70010034 วัดพเนินพลู
ยืนยันแล้ว
30 480048 70010035 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
31 480056 70010036 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
32 480029 70010038 วัดท้ายเมือง
ยืนยันแล้ว
33 480043 70010039 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
34 480042 70010040 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
35 480038 70010041 วัดบางกระ
ยืนยันแล้ว
36 480039 70010042 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
37 480035 70010043 บ้านเขากรวด
ยืนยันแล้ว
38 480024 70010044 อนุบาลราชบุรี
ยืนยันแล้ว
39 480023 70010045 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ยืนยันแล้ว
40 480028 70010046 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
41 480013 70010047 วัดเขาถ้ำกุญชร
ยืนยันแล้ว
42 480014 70010048 วัดห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
43 480008 70010049 วัดอรุณรัตนคีรี
ยืนยันแล้ว
44 480018 70010051 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)
ยืนยันแล้ว
45 480019 70010052 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
46 480020 70010053 วัดหนองตาหลวง
ยืนยันแล้ว
47 480003 70010054 วัดโพธิ์ดก
ยืนยันแล้ว
48 480001 70010055 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
49 480002 70010056 อนุบาลเมืองราชบุรี
ยืนยันแล้ว
50 480283 70010057 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
51 480301 70010058 มหาราช๗
ยืนยันแล้ว
52 480302 70010059 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
53 480303 70010060 บ้านหนองปากชัฎ
ยืนยันแล้ว
54 480304 70010061 บ้านรางเฆ่
ยืนยันแล้ว
55 480305 70010062 บ้านพุตะเคียน
ยืนยันแล้ว
56 480306 70010063 บ้านทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
57 480307 70010064 บ้านสันดอน
ยืนยันแล้ว
58 480308 70010065 บ้านทุ่งแจง
ยืนยันแล้ว
59 480300 70010066 บ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
60 480281 70010067 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ยืนยันแล้ว
61 480282 70010068 วันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ยืนยันแล้ว
62 480277 70010069 อนุบาลจอมบึง
ยืนยันแล้ว
63 480278 70010070 บ้านรางม่วง
ยืนยันแล้ว
64 480279 70010071 บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
65 480280 70010072 บ้านหนองขนาก
ยืนยันแล้ว
66 480293 70010073 วัดด่านทับตะโก
ยืนยันแล้ว
67 480294 70010074 บ้านห้วยท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
68 480295 70010075 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)
ยืนยันแล้ว
69 480296 70010076 บ้านหนองสีนวล
ยืนยันแล้ว
70 480299 70010077 บ้านหุบพริก
ยืนยันแล้ว
71 480297 70010078 บ้านโกรกสิงขร
ยืนยันแล้ว
72 480284 70010080 บ้านหนองศาลเจ้า
ยืนยันแล้ว
73 480287 70010082 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
74 480288 70010083 บ้านเบิกไพร
ยืนยันแล้ว
75 480273 70010084 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
76 480274 70010085 บ้านหนองตาเนิด
ยืนยันแล้ว
77 480275 70010086 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
78 480276 70010087 บ้านพุแค
ยืนยันแล้ว
79 480269 70010088 วัดเขาปิ่นทอง
ยืนยันแล้ว
80 480270 70010089 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
81 480272 70010091 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
82 480289 70010092 วัดชัฏใหญ่
ยืนยันแล้ว
83 480290 70010093 ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
84 480286 70010094 บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
85 480291 70010095 วัดหนองบัวค่าย
ยืนยันแล้ว
86 480292 70010096 บ้านหนองนกกะเรียน
ยืนยันแล้ว
87 480317 70010097 รุจิรพัฒน์
ยืนยันแล้ว
88 480319 70010098 บ้านท่ามะขาม
ยืนยันแล้ว
89 480320 70010099 บ้านสวนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
90 480323 70010100 กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)
ยืนยันแล้ว
91 480333 70010101 บ้านมะขามเอน
ยืนยันแล้ว
92 480335 70010102 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
ยืนยันแล้ว
93 480336 70010103 วัดเขาไก่แจ้
ยืนยันแล้ว
94 480337 70010104 สมนึกวิทิศวรการ
ยืนยันแล้ว
95 480326 70010106 บ้านชัฎหนองหมี
ยืนยันแล้ว
96 480334 70010107 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
97 480325 70010108 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
98 480327 70010109 บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
99 480328 70010110 บ้านทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
100 480332 70010111 อนุบาลสวนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
101 480324 70010112 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
ยืนยันแล้ว
102 480316 70010113 บ้านห้วยผาก
ยืนยันแล้ว
103 480318 70010114 สินแร่สยาม
ยืนยันแล้ว
104 480322 70010115 บ้านตะโกล่าง
ยืนยันแล้ว
105 480329 70010116 ชุมชนบ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
106 480330 70010117 วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
107 480224 70010119 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
108 480225 70010120 บ้านเขาถ้ำ
ยืนยันแล้ว
109 480226 70010121 บ้านเขาอีส้าน
ยืนยันแล้ว
110 480227 70010122 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
111 480246 70010123 บ้านไพรสะเดา
ยืนยันแล้ว
112 480252 70010124 บ้านเขาถ่าน
ยืนยันแล้ว
113 480239 70010125 ชุมชนวัดทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
114 480240 70010126 บ้านพุคาย
ยืนยันแล้ว
115 480241 70010127 บ้านหนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
116 480242 70010128 วัดสันติการาม
ยืนยันแล้ว
117 480243 70010129 บ้านเขาพระเอก
ยืนยันแล้ว
118 480244 70010130 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
119 480245 70010131 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
120 480259 70010132 บ้านหนองวัวดำ
ยืนยันแล้ว
121 480223 70010134 วัดวิมลมรรคาราม
ยืนยันแล้ว
122 480237 70010135 วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
123 480238 70010136 บ้านบ่อตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
124 480217 70010137 อนุบาลปากท่อ
ยืนยันแล้ว
125 480218 70010138 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
126 480219 70010139 วัดโคกพระเจริญ
ยืนยันแล้ว
127 480231 70010140 ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
ยืนยันแล้ว
128 480232 70010141 วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
129 480268 70010142 บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
ยืนยันแล้ว
130 480266 70010143 บ้านห้วยศาลา
ยืนยันแล้ว
131 480267 70010144 บ้านแม่ประจัน
ยืนยันแล้ว
132 480262 70010145 บ้านท่ายาง
ยืนยันแล้ว
133 480263 70010146 บ้านหินสี
ยืนยันแล้ว
134 480264 70010147 บ้านยางคู่
ยืนยันแล้ว
135 480265 70010148 สีวะรา
ยืนยันแล้ว
136 480261 70010149 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
137 480229 70010150 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
138 480248 70010151 บ้านมณีลอย
ยืนยันแล้ว
139 480228 70010152 วัดวังมะนาว
ยืนยันแล้ว
140 480220 70010153 วัดยางงาม
ยืนยันแล้ว
141 480221 70010154 วัดหัวป่า
ยืนยันแล้ว
142 480222 70010155 วัดวันดาว
ยืนยันแล้ว
143 480234 70010157 บ้านเขาช้าง
ยืนยันแล้ว
144 480235 70010158 วัดราษฎร์สมานฉันท์
ยืนยันแล้ว
145 480236 70010159 วัดโพธิศรี
ยืนยันแล้ว
146 480230 70010160 วัดพิบูลวนาราม
ยืนยันแล้ว
147 480251 70010161 บ้านหนองลังกา
ยืนยันแล้ว
148 480249 70010162 บ้านหัวเขาจีน
ยืนยันแล้ว
149 480250 70010163 บ้านพุเกตุ
ยืนยันแล้ว
150 480247 70010164 บ้านห้วยยางโทน
ยืนยันแล้ว
151 480253 70010165 บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
152 480254 70010166 บ้านอ่างหิน
ยืนยันแล้ว
153 480257 70010170 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104
ยืนยันแล้ว
154 480313 70010171 วัดเวียงทุน
ยืนยันแล้ว
155 480314 70010173 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
156 480315 70010174 บ้านปากสระ
ยืนยันแล้ว
157 480311 70010175 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
158 480309 70010176 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ)
ยืนยันแล้ว
159 480310 70010177 วัดศรัทธาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
160 480347 70010178 บ้านลำพระ
ยืนยันแล้ว
161 480349 70010179 อนุบาลบ้านคา
ยืนยันแล้ว
162 480350 70010180 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
163 480351 70010181 บ้านโป่งเจ็ด
ยืนยันแล้ว
164 480354 70010182 ประชาพัฒนาวิทย์
ยืนยันแล้ว
165 480357 70010183 บ้านเก่าต้นมะค่า
ยืนยันแล้ว
166 480339 70010184 บ้านโป่งกระทิงบน
ยืนยันแล้ว
167 480340 70010185 บ้านโป่งกระทิงล่าง
ยืนยันแล้ว
168 480341 70010186 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน)
ยืนยันแล้ว
169 480342 70010187 บ้านพุบอนบน
ยืนยันแล้ว
170 480343 70010188 บ้านร่องเจริญ
ยืนยันแล้ว
171 480344 70010189 น้ำตกห้วยสวนพลู
ยืนยันแล้ว
172 480345 70010190 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
173 480356 70010191 บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
174 480348 70010192 วัดหนองพันจันทร์
ยืนยันแล้ว
175 480352 70010193 วัดยอดสุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
176 480353 70010194 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
ยืนยันแล้ว
177 480355 70010195 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว