ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7001 :  สพป.ราชบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 480031 70010001 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ยังไม่ยืนยัน
2 480032 70010002 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
ยังไม่ยืนยัน
3 480033 70010003 วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
4 480036 70010005 วัดโสดาประดิษฐาราม
ยังไม่ยืนยัน
5 480049 70010007 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)
ยังไม่ยืนยัน
6 480051 70010009 วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
7 480052 70010010 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
8 480053 70010011 วัดเหนือวน
ยังไม่ยืนยัน
9 480055 70010013 จันทคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 480004 70010014 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
11 480005 70010015 ชุมชนวัดคูบัว
ยังไม่ยืนยัน
12 480006 70010016 วัดบ้านโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
13 480007 70010017 วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
14 480041 70010018 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
15 480011 70010019 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)
ยังไม่ยืนยัน
16 480012 70010020 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
17 480016 70010021 วัดเขางูสันติธรรม
ยังไม่ยืนยัน
18 480040 70010022 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
19 480025 70010023 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
20 480026 70010024 วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
21 480027 70010025 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
22 480009 70010026 วัดทุ่งหญ้าคมบาง
ยังไม่ยืนยัน
23 480010 70010027 วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
24 480045 70010029 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
25 480021 70010030 บ้านหนองนางแพรว
ยังไม่ยืนยัน
26 480022 70010031 บ้านชัฎเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
27 480015 70010032 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
ยังไม่ยืนยัน
28 480046 70010033 วัดอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
29 480047 70010034 วัดพเนินพลู
ยังไม่ยืนยัน
30 480048 70010035 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
31 480056 70010036 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
32 480029 70010038 วัดท้ายเมือง
ยังไม่ยืนยัน
33 480043 70010039 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
34 480042 70010040 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
ยังไม่ยืนยัน
35 480038 70010041 วัดบางกระ
ยังไม่ยืนยัน
36 480039 70010042 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37 480035 70010043 บ้านเขากรวด
ยังไม่ยืนยัน
38 480024 70010044 อนุบาลราชบุรี
ยังไม่ยืนยัน
39 480023 70010045 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ยังไม่ยืนยัน
40 480028 70010046 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
41 480013 70010047 วัดเขาถ้ำกุญชร
ยังไม่ยืนยัน
42 480014 70010048 วัดห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
43 480008 70010049 วัดอรุณรัตนคีรี
ยังไม่ยืนยัน
44 480018 70010051 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)
ยังไม่ยืนยัน
45 480019 70010052 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
46 480020 70010053 วัดหนองตาหลวง
ยังไม่ยืนยัน
47 480003 70010054 วัดโพธิ์ดก
ยังไม่ยืนยัน
48 480001 70010055 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
49 480002 70010056 อนุบาลเมืองราชบุรี
ยังไม่ยืนยัน
50 480283 70010057 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
51 480301 70010058 มหาราช๗
ยังไม่ยืนยัน
52 480302 70010059 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
53 480303 70010060 บ้านหนองปากชัฎ
ยังไม่ยืนยัน
54 480304 70010061 บ้านรางเฆ่
ยังไม่ยืนยัน
55 480305 70010062 บ้านพุตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
56 480306 70010063 บ้านทุ่งแฝก
ยังไม่ยืนยัน
57 480307 70010064 บ้านสันดอน
ยังไม่ยืนยัน
58 480308 70010065 บ้านทุ่งแจง
ยังไม่ยืนยัน
59 480300 70010066 บ้านวังปลา
ยังไม่ยืนยัน
60 480281 70010067 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
61 480282 70010068 วันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ยังไม่ยืนยัน
62 480277 70010069 อนุบาลจอมบึง
ยังไม่ยืนยัน
63 480278 70010070 บ้านรางม่วง
ยังไม่ยืนยัน
64 480279 70010071 บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
65 480280 70010072 บ้านหนองขนาก
ยังไม่ยืนยัน
66 480293 70010073 วัดด่านทับตะโก
ยังไม่ยืนยัน
67 480294 70010074 บ้านห้วยท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
68 480295 70010075 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)
ยังไม่ยืนยัน
69 480296 70010076 บ้านหนองสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
70 480299 70010077 บ้านหุบพริก
ยังไม่ยืนยัน
71 480297 70010078 บ้านโกรกสิงขร
ยังไม่ยืนยัน
72 480284 70010080 บ้านหนองศาลเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
73 480287 70010082 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
74 480288 70010083 บ้านเบิกไพร
ยังไม่ยืนยัน
75 480273 70010084 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
76 480274 70010085 บ้านหนองตาเนิด
ยังไม่ยืนยัน
77 480275 70010086 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
78 480276 70010087 บ้านพุแค
ยังไม่ยืนยัน
79 480269 70010088 วัดเขาปิ่นทอง
ยังไม่ยืนยัน
80 480270 70010089 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
81 480272 70010091 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
82 480289 70010092 วัดชัฏใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
83 480290 70010093 ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
84 480286 70010094 บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
85 480291 70010095 วัดหนองบัวค่าย
ยังไม่ยืนยัน
86 480292 70010096 บ้านหนองนกกะเรียน
ยังไม่ยืนยัน
87 480317 70010097 รุจิรพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
88 480319 70010098 บ้านท่ามะขาม
ยังไม่ยืนยัน
89 480320 70010099 บ้านสวนผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
90 480323 70010100 กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)
ยังไม่ยืนยัน
91 480333 70010101 บ้านมะขามเอน
ยังไม่ยืนยัน
92 480335 70010102 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
93 480336 70010103 วัดเขาไก่แจ้
ยังไม่ยืนยัน
94 480337 70010104 สมนึกวิทิศวรการ
ยังไม่ยืนยัน
95 480326 70010106 บ้านชัฎหนองหมี
ยังไม่ยืนยัน
96 480334 70010107 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
97 480325 70010108 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
98 480327 70010109 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
99 480328 70010110 บ้านทุ่งศาลา
ยังไม่ยืนยัน
100 480332 70010111 อนุบาลสวนผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
101 480324 70010112 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
ยังไม่ยืนยัน
102 480316 70010113 บ้านห้วยผาก
ยังไม่ยืนยัน
103 480318 70010114 สินแร่สยาม
ยังไม่ยืนยัน
104 480322 70010115 บ้านตะโกล่าง
ยังไม่ยืนยัน
105 480329 70010116 ชุมชนบ้านบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
106 480330 70010117 วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
107 480224 70010119 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
108 480225 70010120 บ้านเขาถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
109 480226 70010121 บ้านเขาอีส้าน
ยังไม่ยืนยัน
110 480227 70010122 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
111 480246 70010123 บ้านไพรสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
112 480252 70010124 บ้านเขาถ่าน
ยังไม่ยืนยัน
113 480239 70010125 ชุมชนวัดทุ่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
114 480240 70010126 บ้านพุคาย
ยังไม่ยืนยัน
115 480241 70010127 บ้านหนองน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
116 480242 70010128 วัดสันติการาม
ยังไม่ยืนยัน
117 480243 70010129 บ้านเขาพระเอก
ยังไม่ยืนยัน
118 480244 70010130 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
119 480245 70010131 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
120 480259 70010132 บ้านหนองวัวดำ
ยังไม่ยืนยัน
121 480223 70010134 วัดวิมลมรรคาราม
ยังไม่ยืนยัน
122 480237 70010135 วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
123 480238 70010136 บ้านบ่อตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
124 480217 70010137 อนุบาลปากท่อ
ยังไม่ยืนยัน
125 480218 70010138 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
126 480219 70010139 วัดโคกพระเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
127 480231 70010140 ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
ยังไม่ยืนยัน
128 480232 70010141 วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
129 480268 70010142 บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
ยังไม่ยืนยัน
130 480266 70010143 บ้านห้วยศาลา
ยังไม่ยืนยัน
131 480267 70010144 บ้านแม่ประจัน
ยังไม่ยืนยัน
132 480262 70010145 บ้านท่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
133 480263 70010146 บ้านหินสี
ยังไม่ยืนยัน
134 480264 70010147 บ้านยางคู่
ยังไม่ยืนยัน
135 480265 70010148 สีวะรา
ยังไม่ยืนยัน
136 480261 70010149 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
137 480229 70010150 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
138 480248 70010151 บ้านมณีลอย
ยังไม่ยืนยัน
139 480228 70010152 วัดวังมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
140 480220 70010153 วัดยางงาม
ยังไม่ยืนยัน
141 480221 70010154 วัดหัวป่า
ยังไม่ยืนยัน
142 480222 70010155 วัดวันดาว
ยังไม่ยืนยัน
143 480234 70010157 บ้านเขาช้าง
ยังไม่ยืนยัน
144 480235 70010158 วัดราษฎร์สมานฉันท์
ยังไม่ยืนยัน
145 480236 70010159 วัดโพธิศรี
ยังไม่ยืนยัน
146 480230 70010160 วัดพิบูลวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
147 480251 70010161 บ้านหนองลังกา
ยังไม่ยืนยัน
148 480249 70010162 บ้านหัวเขาจีน
ยังไม่ยืนยัน
149 480250 70010163 บ้านพุเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
150 480247 70010164 บ้านห้วยยางโทน
ยังไม่ยืนยัน
151 480253 70010165 บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
152 480254 70010166 บ้านอ่างหิน
ยังไม่ยืนยัน
153 480257 70010170 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104
ยังไม่ยืนยัน
154 480313 70010171 วัดเวียงทุน
ยังไม่ยืนยัน
155 480314 70010173 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
156 480311 70010175 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
157 480309 70010176 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ)
ยังไม่ยืนยัน
158 480310 70010177 วัดศรัทธาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
159 480347 70010178 บ้านลำพระ
ยังไม่ยืนยัน
160 480349 70010179 อนุบาลบ้านคา
ยังไม่ยืนยัน
161 480350 70010180 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
162 480351 70010181 บ้านโป่งเจ็ด
ยังไม่ยืนยัน
163 480354 70010182 ประชาพัฒนาวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
164 480357 70010183 บ้านเก่าต้นมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
165 480339 70010184 บ้านโป่งกระทิงบน
ยังไม่ยืนยัน
166 480340 70010185 บ้านโป่งกระทิงล่าง
ยังไม่ยืนยัน
167 480342 70010187 บ้านพุบอนบน
ยังไม่ยืนยัน
168 480343 70010188 บ้านร่องเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
169 480344 70010189 น้ำตกห้วยสวนพลู
ยังไม่ยืนยัน
170 480345 70010190 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
171 480356 70010191 บ้านหนองโก
ยังไม่ยืนยัน
172 480348 70010192 วัดหนองพันจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
173 480352 70010193 วัดยอดสุวรรณคีรี
ยังไม่ยืนยัน
174 480353 70010194 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
ยังไม่ยืนยัน
175 480355 70010195 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน