ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7101 :  สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 020037 71010001 บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"
ยืนยันแล้ว
2 020038 71010002 บ้านแก่งหลวง
ยืนยันแล้ว
3 020039 71010003 วัดถ้ำมังกรทอง
ยืนยันแล้ว
4 020010 71010005 วัดท่าน้ำตื้น
ยืนยันแล้ว
5 020011 71010006 ท่าพะเนียดกุญชร
ยืนยันแล้ว
6 020014 71010007 บ้านหนองสองตอน
ยืนยันแล้ว
7 020036 71010010 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
8 020033 71010011 บ้านทับศิลา
ยืนยันแล้ว
9 020028 71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
10 020003 71010014 บ้านหัวหิน
ยืนยันแล้ว
11 020004 71010015 วัดบ้านยาง
ยืนยันแล้ว
12 020005 71010016 วัดท่ามะขาม
ยืนยันแล้ว
13 020054 71010017 พัฒน์พงศ์
ยืนยันแล้ว
14 020055 71010018 บ้านห้วยน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
15 020056 71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
16 020057 71010020 บ้านตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
17 020059 71010022 บ้านทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
18 020046 71010025 วัดบ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
19 020050 71010026 วัดพุน้อย
ยืนยันแล้ว
20 020445 71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน
ยืนยันแล้ว
21 020008 71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ยืนยันแล้ว
22 020007 71010029 อนุบาลกาญจนบุรี
ยืนยันแล้ว
23 020002 71010030 บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
24 020001 71010031 บ้านวังสารภี
ยืนยันแล้ว
25 020019 71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า
ยืนยันแล้ว
26 020020 71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"
ยืนยันแล้ว
27 020022 71010034 บ้านท่าหวี
ยืนยันแล้ว
28 020023 71010035 บ้านจันอุย
ยืนยันแล้ว
29 020025 71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
30 020021 71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก
ยืนยันแล้ว
31 020026 71010039 บ้านหนองสามพราน
ยืนยันแล้ว
32 020030 71010040 บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
33 020027 71010041 บ้านวังด้ง
ยืนยันแล้ว
34 020034 71010042 บ้านท่าทุ่ม
ยืนยันแล้ว
35 020031 71010043 บ้านท่าโป่ง
ยืนยันแล้ว
36 020032 71010044 บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
37 020035 71010045 วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
38 020052 71010046 บ้านนากาญจน์
ยืนยันแล้ว
39 020053 71010047 บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
40 020047 71010048 บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
41 020048 71010049 บ้านหนองกลางพง
ยืนยันแล้ว
42 020049 71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
43 020009 71010052 วัดศรีอุปลาราม
ยืนยันแล้ว
44 020016 71010053 บ้านพุประดู่
ยืนยันแล้ว
45 020017 71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
ยืนยันแล้ว
46 020012 71010055 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
47 020013 71010056 บ้านพุเลียบ
ยืนยันแล้ว
48 020045 71010058 บ้านทุ่งนาคราช
ยืนยันแล้ว
49 020006 71010059 บ้านเขาปูน
ยืนยันแล้ว
50 020040 71010060 บ้านวังปลาหมู
ยืนยันแล้ว
51 020041 71010061 บ้านวังลาน
ยืนยันแล้ว
52 020042 71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
53 020106 71010063 บ้านถ้ำ
ยืนยันแล้ว
54 020107 71010064 บ้านดอนคราม
ยืนยันแล้ว
55 020108 71010065 วัดหนองตะโก
ยืนยันแล้ว
56 020109 71010066 บ้านห้วยน้ำโจน
ยืนยันแล้ว
57 020121 71010067 วัดท่าตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
58 020099 71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
59 020100 71010069 อนุบาลท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
60 020098 71010070 วัดท่าล้อ
ยืนยันแล้ว
61 020101 71010071 เขาดินวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
62 020096 71010073 วัดศรีสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
63 020097 71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
64 020124 71010075 บ้านหนองมงคล
ยืนยันแล้ว
65 020131 71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
66 020104 71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
67 020112 71010078 บ้านสระเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
68 020122 71010079 วัดลําสำรอง
ยืนยันแล้ว
69 020123 71010080 บ้านรางสะเดา
ยืนยันแล้ว
70 020120 71010081 ตลาดสํารอง
ยืนยันแล้ว
71 020125 71010082 วัดหนองพังตรุ
ยืนยันแล้ว
72 020126 71010083 บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
73 020127 71010084 บ้านหนองเป็ด
ยืนยันแล้ว
74 020105 71010085 วัดม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
75 020103 71010086 วัดชุกพี้
ยืนยันแล้ว
76 020110 71010087 วัดขุนไทยธาราราม
ยืนยันแล้ว
77 020111 71010088 บ้านรางสาลี่
ยืนยันแล้ว
78 020134 71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
79 020113 71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
ยืนยันแล้ว
80 020114 71010091 วัดวังขนายทายิการาม
ยืนยันแล้ว
81 020102 71010093 บ้านหนองตาบ่ง
ยืนยันแล้ว
82 020116 71010094 วัดวังศาลา
ยืนยันแล้ว
83 020117 71010095 วัดหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
84 020118 71010096 บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
85 020119 71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
ยืนยันแล้ว
86 020094 71010098 บ้านรางจิก
ยืนยันแล้ว
87 020092 71010099 วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
88 020093 71010100 บ้านห้วยตลุง
ยืนยันแล้ว
89 020128 71010101 วัดหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
90 020135 71010102 บ้านโกรกตารอด
ยืนยันแล้ว
91 020129 71010103 ดิศกุล
ยืนยันแล้ว
92 020130 71010104 บ้านหนองอีเห็น
ยืนยันแล้ว
93 020132 71010105 บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
94 020388 71010107 วัดยางเกาะ
ยืนยันแล้ว
95 020389 71010108 บ้านกลอนโด
ยืนยันแล้ว
96 020391 71010110 วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
97 020392 71010111 บ้านแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
98 020393 71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า
ยืนยันแล้ว
99 020394 71010113 วัดจรเข้เผือก
ยืนยันแล้ว
100 020395 71010114 บ้านท่ามะเฟือง
ยืนยันแล้ว
101 020396 71010115 บ้านท่าเสด็จ
ยืนยันแล้ว
102 020397 71010116 วัดถ้ำอ่างหิน
ยืนยันแล้ว
103 020398 71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
104 020399 71010118 บ้านหนองกวาง
ยืนยันแล้ว
105 020400 71010119 บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
106 020383 71010120 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
107 020385 71010121 บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
108 020386 71010122 บ้านโป่งโก
ยืนยันแล้ว
109 020387 71010123 บ้านท่ามะไฟ
ยืนยันแล้ว
110 020384 71010124 บ้านเนินไพร
ยืนยันแล้ว
111 020375 71010125 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
112 020376 71010126 บ้านหนองปล้อง
ยืนยันแล้ว
113 020377 71010127 บ้านท่าแย้
ยืนยันแล้ว
114 020381 71010129 บ้านท่าพุ
ยืนยันแล้ว
115 020372 71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย
ยืนยันแล้ว
116 020374 71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
ยืนยันแล้ว
117 020373 71010133 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
118 020380 71010134 บ้านหนองปากดง
ยืนยันแล้ว
119 020378 71010135 บ้านหินแด้น
ยืนยันแล้ว
120 020133 71010136 จํารูญเนติศาสตร์
ยืนยันแล้ว
121 020357 71030041 บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
122 020360 71030042 บ้านสามหลัง
ยืนยันแล้ว
123 020342 71030044 บ้านดงเสลา
ยืนยันแล้ว
124 020347 71030045 บ้านโป่งหวาย
ยืนยันแล้ว
125 020352 71030046 บ้านพุน้ำเปรี้ยว
ยืนยันแล้ว
126 020353 71030047 บ้านท่าสนุ่น
ยืนยันแล้ว
127 020356 71030048 บ้านบนเขาแก่งเรียง
ยืนยันแล้ว
128 020348 71030049 ชุมชนบ้านท่ากระดาน
ยืนยันแล้ว
129 020349 71030050 บ้านหม่องกระแทะ
ยืนยันแล้ว
130 020354 71030051 บ้านเจ้าเณร
ยืนยันแล้ว
131 020345 71030054 วัดถ้ำองจุ
ยืนยันแล้ว
132 020346 71030055 บ้านองหลุ
ยืนยันแล้ว
133 020341 71030056 บ้านปากนาสวน
ยืนยันแล้ว
134 020343 71030057 บ้านองสิต
ยืนยันแล้ว
135 020344 71030058 บ้านนาสวน
ยืนยันแล้ว
136 020358 71030059 บ้านน้ำมุด
ยืนยันแล้ว
137 020359 71030060 บ้านต้นมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
138 020350 71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
139 020351 71030062 บ้านทุ่งนา
ยืนยันแล้ว