ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7101 :  สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 020037 71010001 บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"
ยังไม่ยืนยัน
2 020038 71010002 บ้านแก่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
3 020039 71010003 วัดถ้ำมังกรทอง
ยังไม่ยืนยัน
4 020010 71010005 วัดท่าน้ำตื้น
ยังไม่ยืนยัน
5 020011 71010006 ท่าพะเนียดกุญชร
ยังไม่ยืนยัน
6 020014 71010007 บ้านหนองสองตอน
ยังไม่ยืนยัน
7 020036 71010010 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
8 020033 71010011 บ้านทับศิลา
ยังไม่ยืนยัน
9 020028 71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
10 020003 71010014 บ้านหัวหิน
ยังไม่ยืนยัน
11 020004 71010015 วัดบ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
12 020005 71010016 วัดท่ามะขาม
ยังไม่ยืนยัน
13 020054 71010017 พัฒน์พงศ์
ยังไม่ยืนยัน
14 020055 71010018 บ้านห้วยน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
15 020056 71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
16 020057 71010020 บ้านตะเคียนงาม
ยังไม่ยืนยัน
17 020059 71010022 บ้านทุ่งศาลา
ยังไม่ยืนยัน
18 020046 71010025 วัดบ้านเก่า
ยังไม่ยืนยัน
19 020050 71010026 วัดพุน้อย
ยังไม่ยืนยัน
20 020445 71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน
ยังไม่ยืนยัน
21 020008 71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
22 020007 71010029 อนุบาลกาญจนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
23 020002 71010030 บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
24 020001 71010031 บ้านวังสารภี
ยังไม่ยืนยัน
25 020019 71010032 วัดทุ่งลาดหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
26 020020 71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"
ยังไม่ยืนยัน
27 020022 71010034 บ้านท่าหวี
ยังไม่ยืนยัน
28 020023 71010035 บ้านจันอุย
ยังไม่ยืนยัน
29 020025 71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
30 020021 71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก
ยังไม่ยืนยัน
31 020026 71010039 บ้านหนองสามพราน
ยังไม่ยืนยัน
32 020030 71010040 บ้านท่ามะนาว
ยังไม่ยืนยัน
33 020027 71010041 บ้านวังด้ง
ยังไม่ยืนยัน
34 020034 71010042 บ้านท่าทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
35 020031 71010043 บ้านท่าโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
36 020032 71010044 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
37 020035 71010045 วัดเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
38 020052 71010046 บ้านนากาญจน์
ยังไม่ยืนยัน
39 020053 71010047 บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
40 020047 71010048 บ้านวังตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
41 020048 71010049 บ้านหนองกลางพง
ยังไม่ยืนยัน
42 020049 71010050 ลุ่มโป่งเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
43 020009 71010052 วัดศรีอุปลาราม
ยังไม่ยืนยัน
44 020016 71010053 บ้านพุประดู่
ยังไม่ยืนยัน
45 020017 71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
ยังไม่ยืนยัน
46 020012 71010055 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
47 020013 71010056 บ้านพุเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
48 020045 71010058 บ้านทุ่งนาคราช
ยังไม่ยืนยัน
49 020006 71010059 บ้านเขาปูน
ยังไม่ยืนยัน
50 020040 71010060 บ้านวังปลาหมู
ยังไม่ยืนยัน
51 020041 71010061 บ้านวังลาน
ยังไม่ยืนยัน
52 020042 71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
53 020106 71010063 บ้านถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
54 020107 71010064 บ้านดอนคราม
ยังไม่ยืนยัน
55 020108 71010065 วัดหนองตะโก
ยังไม่ยืนยัน
56 020109 71010066 บ้านห้วยน้ำโจน
ยังไม่ยืนยัน
57 020121 71010067 วัดท่าตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
58 020099 71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
59 020100 71010069 อนุบาลท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
60 020098 71010070 วัดท่าล้อ
ยังไม่ยืนยัน
61 020101 71010071 เขาดินวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
62 020096 71010073 วัดศรีสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
63 020097 71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
64 020124 71010075 บ้านหนองมงคล
ยังไม่ยืนยัน
65 020131 71010076 บ้านหนองน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
66 020104 71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
67 020112 71010078 บ้านสระเศรษฐี
ยังไม่ยืนยัน
68 020122 71010079 วัดลําสำรอง
ยังไม่ยืนยัน
69 020123 71010080 บ้านรางสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
70 020120 71010081 ตลาดสํารอง
ยังไม่ยืนยัน
71 020125 71010082 วัดหนองพังตรุ
ยังไม่ยืนยัน
72 020126 71010083 บ้านห้วยไร่
ยังไม่ยืนยัน
73 020127 71010084 บ้านหนองเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
74 020105 71010085 วัดม่วงชุม
ยังไม่ยืนยัน
75 020103 71010086 วัดชุกพี้
ยังไม่ยืนยัน
76 020110 71010087 วัดขุนไทยธาราราม
ยังไม่ยืนยัน
77 020111 71010088 บ้านรางสาลี่
ยังไม่ยืนยัน
78 020134 71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
79 020113 71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
80 020114 71010091 วัดวังขนายทายิการาม
ยังไม่ยืนยัน
81 020102 71010093 บ้านหนองตาบ่ง
ยังไม่ยืนยัน
82 020116 71010094 วัดวังศาลา
ยังไม่ยืนยัน
83 020117 71010095 วัดหนองเสือ
ยังไม่ยืนยัน
84 020118 71010096 บ้านหนองสะแก
ยังไม่ยืนยัน
85 020119 71010097 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
ยังไม่ยืนยัน
86 020094 71010098 บ้านรางจิก
ยังไม่ยืนยัน
87 020092 71010099 วัดอินทาราม
ยังไม่ยืนยัน
88 020093 71010100 บ้านห้วยตลุง
ยังไม่ยืนยัน
89 020128 71010101 วัดหนองตะครอง
ยังไม่ยืนยัน
90 020135 71010102 บ้านโกรกตารอด
ยังไม่ยืนยัน
91 020129 71010103 ดิศกุล
ยังไม่ยืนยัน
92 020130 71010104 บ้านหนองอีเห็น
ยังไม่ยืนยัน
93 020132 71010105 บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
94 020388 71010107 วัดยางเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
95 020389 71010108 บ้านกลอนโด
ยังไม่ยืนยัน
96 020391 71010110 วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
97 020392 71010111 บ้านแหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
98 020393 71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
99 020394 71010113 วัดจรเข้เผือก
ยังไม่ยืนยัน
100 020395 71010114 บ้านท่ามะเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
101 020396 71010115 บ้านท่าเสด็จ
ยังไม่ยืนยัน
102 020397 71010116 วัดถ้ำอ่างหิน
ยังไม่ยืนยัน
103 020398 71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
104 020399 71010118 บ้านหนองกวาง
ยังไม่ยืนยัน
105 020400 71010119 บ้านทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
106 020383 71010120 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
107 020385 71010121 บ้านไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
108 020386 71010122 บ้านโป่งโก
ยังไม่ยืนยัน
109 020387 71010123 บ้านท่ามะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
110 020384 71010124 บ้านเนินไพร
ยังไม่ยืนยัน
111 020375 71010125 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
112 020376 71010126 บ้านหนองปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
113 020377 71010127 บ้านท่าแย้
ยังไม่ยืนยัน
114 020381 71010129 บ้านท่าพุ
ยังไม่ยืนยัน
115 020372 71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
116 020374 71010132 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
ยังไม่ยืนยัน
117 020373 71010133 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
118 020380 71010134 บ้านหนองปากดง
ยังไม่ยืนยัน
119 020378 71010135 บ้านหินแด้น
ยังไม่ยืนยัน
120 020133 71010136 จํารูญเนติศาสตร์
ยังไม่ยืนยัน
121 020357 71030041 บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
122 020360 71030042 บ้านสามหลัง
ยังไม่ยืนยัน
123 020342 71030044 บ้านดงเสลา
ยังไม่ยืนยัน
124 020347 71030045 บ้านโป่งหวาย
ยังไม่ยืนยัน
125 020352 71030046 บ้านพุน้ำเปรี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
126 020353 71030047 บ้านท่าสนุ่น
ยังไม่ยืนยัน
127 020356 71030048 บ้านบนเขาแก่งเรียง
ยังไม่ยืนยัน
128 020348 71030049 ชุมชนบ้านท่ากระดาน
ยังไม่ยืนยัน
129 020349 71030050 บ้านหม่องกระแทะ
ยังไม่ยืนยัน
130 020354 71030051 บ้านเจ้าเณร
ยังไม่ยืนยัน
131 020345 71030054 วัดถ้ำองจุ
ยังไม่ยืนยัน
132 020346 71030055 บ้านองหลุ
ยังไม่ยืนยัน
133 020341 71030056 บ้านปากนาสวน
ยังไม่ยืนยัน
134 020343 71030057 บ้านองสิต
ยังไม่ยืนยัน
135 020344 71030058 บ้านนาสวน
ยังไม่ยืนยัน
136 020358 71030059 บ้านน้ำมุด
ยังไม่ยืนยัน
137 020359 71030060 บ้านต้นมะพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
138 020350 71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
139 020351 71030062 บ้านทุ่งนา
ยังไม่ยืนยัน