ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7102 :  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 020167 71020035 วัดเขาสามสิบหาบ
ยังไม่ยืนยัน
2 020168 71020036 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
3 020169 71020037 บ้านเขาช่อง
ยังไม่ยืนยัน
4 020155 71020038 วัดเขาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
5 020156 71020039 บ้านชายธูป
ยังไม่ยืนยัน
6 020158 71020040 วัดเขาตะพั้น
ยังไม่ยืนยัน
7 020159 71020041 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
ยังไม่ยืนยัน
8 020160 71020042 วัดดอนขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
9 020141 71020043 วัดทุ่งมะกรูด
ยังไม่ยืนยัน
10 020142 71020044 บ้านทุ่งประทุน
ยังไม่ยืนยัน
11 020146 71020045 วัดดอนชะเอม
ยังไม่ยืนยัน
12 020187 71020046 บ้านบึงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 020145 71020047 บ้านหนองตาแพ่ง
ยังไม่ยืนยัน
14 020147 71020048 บ้านรางกระต่าย
ยังไม่ยืนยัน
15 020148 71020049 บ้านหนองตาคง
ยังไม่ยืนยัน
16 020149 71020050 วัดตะคร้ำเอน
ยังไม่ยืนยัน
17 020150 71020051 วัดสำนักคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
18 020138 71020052 บ้านหนองลาน
ยังไม่ยืนยัน
19 020136 71020054 บ้านท่ามะกา
ยังไม่ยืนยัน
20 020137 71020055 วัดคร้อพนัน
ยังไม่ยืนยัน
21 020140 71020056 วัดกระต่ายเต้น
ยังไม่ยืนยัน
22 020144 71020057 วัดท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
23 020143 71020058 วัดใหม่เจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
24 020153 71020059 บ้านท่าพะเนียง
ยังไม่ยืนยัน
25 020154 71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
26 020157 71020061 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
27 020152 71020062 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
ยังไม่ยืนยัน
28 020151 71020063 วัดดงสัก
ยังไม่ยืนยัน
29 020181 71020064 วัดพระแท่นดงรัง
ยังไม่ยืนยัน
30 020184 71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
31 020185 71020066 บ้านดอนรัก
ยังไม่ยืนยัน
32 020165 71020067 บ้านหนองกรด
ยังไม่ยืนยัน
33 020161 71020068 วัดห้วยตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
34 020162 71020069 วัดหนองโรง
ยังไม่ยืนยัน
35 020163 71020070 วัดเขาสะพายแร้ง
ยังไม่ยืนยัน
36 020164 71020071 วัดสนามแย้
ยังไม่ยืนยัน
37 020173 71020072 บ้านดอนเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
38 020170 71020073 วัดหนองพลับ
ยังไม่ยืนยัน
39 020171 71020074 วัดท่ากระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
40 020172 71020075 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
41 020182 71020076 วัดหนองลาน
ยังไม่ยืนยัน
42 020179 71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43 020183 71020078 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
ยังไม่ยืนยัน
44 020180 71020079 วัดหนองไม้แก่น
ยังไม่ยืนยัน
45 020166 71020080 วัดหวายเหนียว
ยังไม่ยืนยัน
46 020177 71020081 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
47 020178 71020082 ประชาวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
48 020175 71020084 บ้านดอนตาลเสี้ยน
ยังไม่ยืนยัน
49 020176 71020085 บ้านอุโลกสี่หมื่น
ยังไม่ยืนยัน
50 020276 71020086 วัดดอนเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
51 020278 71020087 วัดบ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
52 020265 71020090 วัดสาลวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
53 020266 71020091 บ้านบ่อหว้า
ยังไม่ยืนยัน
54 020267 71020092 บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
55 020262 71020093 บ้านดอนมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
56 020269 71020094 วัดทุ่งสมอ
ยังไม่ยืนยัน
57 020277 71020095 บ้านดอนสระ
ยังไม่ยืนยัน
58 020261 71020097 วัดบ้านทวน
ยังไม่ยืนยัน
59 020282 71020098 วัดพังตรุ
ยังไม่ยืนยัน
60 020284 71020099 บ้านบ่อระแหง
ยังไม่ยืนยัน
61 020285 71020100 บ้านโป่งกูป
ยังไม่ยืนยัน
62 020287 71020102 บ้านกระเจา
ยังไม่ยืนยัน
63 020288 71020103 วัดเบญพาด
ยังไม่ยืนยัน
64 020289 71020104 อนุบาลพนมทวน
ยังไม่ยืนยัน
65 020290 71020105 บ้านโคราช
ยังไม่ยืนยัน
66 020291 71020106 บ้านดอนเตาอิฐ
ยังไม่ยืนยัน
67 020292 71020107 บ้านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
68 020293 71020108 บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105
ยังไม่ยืนยัน
69 020268 71020109 วัดห้วยสะพาน
ยังไม่ยืนยัน
70 020274 71020110 วัดนาพระยา
ยังไม่ยืนยัน
71 020275 71020111 บ้านรางยอม
ยังไม่ยืนยัน
72 020271 71020113 บ้านห้วยด้วน
ยังไม่ยืนยัน
73 020272 71020114 บ้านวังรัก
ยังไม่ยืนยัน
74 020273 71020115 บ้านหลุมหิน
ยังไม่ยืนยัน
75 020280 71020116 บ้านหนองขุย
ยังไม่ยืนยัน
76 020281 71020117 บ้านสระลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
77 020283 71020118 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
ยังไม่ยืนยัน
78 020438 71020183 วัดดอนแสลบ
ยังไม่ยืนยัน
79 020440 71020185 วัดหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
80 020441 71020186 วัดเขารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
81 020442 71020187 บ้านตลุงใต้
ยังไม่ยืนยัน
82 020443 71020188 บ้านพนมนาง
ยังไม่ยืนยัน
83 020444 71020189 บ้านหนองนางเลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
84 020420 71020190 บ้านวังไผ่
ยังไม่ยืนยัน
85 020421 71020191 บ้านหนองตายอด
ยังไม่ยืนยัน
86 020426 71020192 บ้านอ่างหิน
ยังไม่ยืนยัน
87 020431 71020193 บ้านนาใหม่
ยังไม่ยืนยัน
88 020437 71020194 บ้านไผ่สี
ยังไม่ยืนยัน
89 020435 71020195 บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
90 020436 71020196 บ้านสระจันทอง
ยังไม่ยืนยัน
91 020430 71020197 วัดสระลงเรือ
ยังไม่ยืนยัน
92 020432 71020198 บ้านหนองเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
93 020433 71020199 เมตตาจิตต
ยังไม่ยืนยัน
94 020434 71020200 บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
95 020425 71020201 บ้านเขาศาลา
ยังไม่ยืนยัน
96 020427 71020202 บ้านทุ่งมังกะหร่า
ยังไม่ยืนยัน
97 020428 71020203 บ้านทัพพระยา
ยังไม่ยืนยัน
98 020429 71020204 บ้านเขากรวด
ยังไม่ยืนยัน
99 020419 71020205 อนุบาลห้วยกระเจา
ยังไม่ยืนยัน
100 020422 71020206 บ้านซ่อง
ยังไม่ยืนยัน
101 020423 71020207 บ้านไพรงาม
ยังไม่ยืนยัน