ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7102 :  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 020167 71020035 วัดเขาสามสิบหาบ
ยืนยันแล้ว
2 020168 71020036 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
3 020169 71020037 บ้านเขาช่อง
ยืนยันแล้ว
4 020155 71020038 วัดเขาใหญ่
ยืนยันแล้ว
5 020156 71020039 บ้านชายธูป
ยืนยันแล้ว
6 020158 71020040 วัดเขาตะพั้น
ยืนยันแล้ว
7 020159 71020041 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
ยืนยันแล้ว
8 020160 71020042 วัดดอนขมิ้น
ยืนยันแล้ว
9 020141 71020043 วัดทุ่งมะกรูด
ยืนยันแล้ว
10 020142 71020044 บ้านทุ่งประทุน
ยืนยันแล้ว
11 020146 71020045 วัดดอนชะเอม
ยืนยันแล้ว
12 020187 71020046 บ้านบึงวิทยา
ยืนยันแล้ว
13 020145 71020047 บ้านหนองตาแพ่ง
ยืนยันแล้ว
14 020147 71020048 บ้านรางกระต่าย
ยืนยันแล้ว
15 020148 71020049 บ้านหนองตาคง
ยืนยันแล้ว
16 020149 71020050 วัดตะคร้ำเอน
ยืนยันแล้ว
17 020150 71020051 วัดสำนักคร้อ
ยืนยันแล้ว
18 020138 71020052 บ้านหนองลาน
ยืนยันแล้ว
19 020136 71020054 บ้านท่ามะกา
ยืนยันแล้ว
20 020137 71020055 วัดคร้อพนัน
ยืนยันแล้ว
21 020140 71020056 วัดกระต่ายเต้น
ยืนยันแล้ว
22 020144 71020057 วัดท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
23 020143 71020058 วัดใหม่เจริญผล
ยืนยันแล้ว
24 020153 71020059 บ้านท่าพะเนียง
ยืนยันแล้ว
25 020154 71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
26 020157 71020061 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
27 020152 71020062 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
ยืนยันแล้ว
28 020151 71020063 วัดดงสัก
ยืนยันแล้ว
29 020181 71020064 วัดพระแท่นดงรัง
ยืนยันแล้ว
30 020184 71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
31 020185 71020066 บ้านดอนรัก
ยืนยันแล้ว
32 020165 71020067 บ้านหนองกรด
ยืนยันแล้ว
33 020161 71020068 วัดห้วยตะเคียน
ยืนยันแล้ว
34 020162 71020069 วัดหนองโรง
ยืนยันแล้ว
35 020163 71020070 วัดเขาสะพายแร้ง
ยืนยันแล้ว
36 020164 71020071 วัดสนามแย้
ยืนยันแล้ว
37 020173 71020072 บ้านดอนเขว้า
ยืนยันแล้ว
38 020170 71020073 วัดหนองพลับ
ยืนยันแล้ว
39 020171 71020074 วัดท่ากระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
40 020172 71020075 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
41 020182 71020076 วัดหนองลาน
ยืนยันแล้ว
42 020179 71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
43 020183 71020078 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
ยืนยันแล้ว
44 020180 71020079 วัดหนองไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
45 020166 71020080 วัดหวายเหนียว
ยืนยันแล้ว
46 020177 71020081 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
47 020178 71020082 ประชาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
48 020175 71020084 บ้านดอนตาลเสี้ยน
ยืนยันแล้ว
49 020176 71020085 บ้านอุโลกสี่หมื่น
ยืนยันแล้ว
50 020276 71020086 วัดดอนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
51 020278 71020087 วัดบ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
52 020265 71020090 วัดสาลวนาราม
ยืนยันแล้ว
53 020266 71020091 บ้านบ่อหว้า
ยืนยันแล้ว
54 020267 71020092 บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
55 020262 71020093 บ้านดอนมะขาม
ยืนยันแล้ว
56 020269 71020094 วัดทุ่งสมอ
ยืนยันแล้ว
57 020277 71020095 บ้านดอนสระ
ยืนยันแล้ว
58 020261 71020097 วัดบ้านทวน
ยืนยันแล้ว
59 020282 71020098 วัดพังตรุ
ยืนยันแล้ว
60 020284 71020099 บ้านบ่อระแหง
ยืนยันแล้ว
61 020285 71020100 บ้านโป่งกูป
ยืนยันแล้ว
62 020287 71020102 บ้านกระเจา
ยืนยันแล้ว
63 020288 71020103 วัดเบญพาด
ยืนยันแล้ว
64 020289 71020104 อนุบาลพนมทวน
ยืนยันแล้ว
65 020290 71020105 บ้านโคราช
ยืนยันแล้ว
66 020291 71020106 บ้านดอนเตาอิฐ
ยืนยันแล้ว
67 020292 71020107 บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
68 020293 71020108 บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105
ยืนยันแล้ว
69 020268 71020109 วัดห้วยสะพาน
ยืนยันแล้ว
70 020274 71020110 วัดนาพระยา
ยืนยันแล้ว
71 020275 71020111 บ้านรางยอม
ยืนยันแล้ว
72 020271 71020113 บ้านห้วยด้วน
ยืนยันแล้ว
73 020272 71020114 บ้านวังรัก
ยืนยันแล้ว
74 020273 71020115 บ้านหลุมหิน
ยืนยันแล้ว
75 020280 71020116 บ้านหนองขุย
ยืนยันแล้ว
76 020281 71020117 บ้านสระลุมพุก
ยืนยันแล้ว
77 020283 71020118 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
ยืนยันแล้ว
78 020438 71020183 วัดดอนแสลบ
ยืนยันแล้ว
79 020440 71020185 วัดหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
80 020441 71020186 วัดเขารักษ์
ยืนยันแล้ว
81 020442 71020187 บ้านตลุงใต้
ยืนยันแล้ว
82 020443 71020188 บ้านพนมนาง
ยืนยันแล้ว
83 020444 71020189 บ้านหนองนางเลิ้ง
ยืนยันแล้ว
84 020420 71020190 บ้านวังไผ่
ยืนยันแล้ว
85 020421 71020191 บ้านหนองตายอด
ยืนยันแล้ว
86 020426 71020192 บ้านอ่างหิน
ยืนยันแล้ว
87 020431 71020193 บ้านนาใหม่
ยืนยันแล้ว
88 020437 71020194 บ้านไผ่สี
ยืนยันแล้ว
89 020435 71020195 บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
90 020436 71020196 บ้านสระจันทอง
ยืนยันแล้ว
91 020430 71020197 วัดสระลงเรือ
ยืนยันแล้ว
92 020432 71020198 บ้านหนองเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
93 020433 71020199 เมตตาจิตต
ยืนยันแล้ว
94 020434 71020200 บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
95 020425 71020201 บ้านเขาศาลา
ยืนยันแล้ว
96 020427 71020202 บ้านทุ่งมังกะหร่า
ยืนยันแล้ว
97 020428 71020203 บ้านทัพพระยา
ยืนยันแล้ว
98 020429 71020204 บ้านเขากรวด
ยืนยันแล้ว
99 020419 71020205 อนุบาลห้วยกระเจา
ยืนยันแล้ว
100 020422 71020206 บ้านซ่อง
ยืนยันแล้ว
101 020423 71020207 บ้านไพรงาม
ยืนยันแล้ว