ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7201 :  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 630011 72010001 วัดโคกโคเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
2 630012 72010002 วัดหน่อสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
3 630013 72010003 วัดนิเวศน์ธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
4 630014 72010004 วัดวังพระนอน
ยังไม่ยืนยัน
5 630015 72010005 วัดพันตำลึง
ยังไม่ยืนยัน
6 630039 72010006 วัดอู่ยา
ยังไม่ยืนยัน
7 630009 72010007 วัดดอนตาล
ยังไม่ยืนยัน
8 630010 72010008 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
9 630017 72010009 วัดดอนโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
10 630040 72010011 วัดอุทุมพราราม
ยังไม่ยืนยัน
11 630048 72010012 วัดใหม่รัตนเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
12 630032 72010013 วัดลาดตาล
ยังไม่ยืนยัน
13 630033 72010014 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
14 630056 72010015 วัดสกุณปักษี
ยังไม่ยืนยัน
15 630057 72010016 วัดสามทอง
ยังไม่ยืนยัน
16 630058 72010017 วัดสุวรรณนาคี
ยังไม่ยืนยัน
17 630059 72010018 เมืองสุพรรณบุรี
ยังไม่ยืนยัน
18 630060 72010019 อินทร์ศรัทธาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
19 630061 72010020 วัดสระประทุม
ยังไม่ยืนยัน
20 630023 72010021 วัดแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
21 630026 72010023 สุพรรณภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
22 630005 72010024 อนุบาลสุพรรณบุรี
ยังไม่ยืนยัน
23 630022 72010025 วัดมเหยงคณ์
ยังไม่ยืนยัน
24 630021 72010027 วัดคันทด
ยังไม่ยืนยัน
25 630016 72010028 บ้านบางกุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
26 630037 72010029 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
ยังไม่ยืนยัน
27 630038 72010030 วัดศีรษะเกษ
ยังไม่ยืนยัน
28 630034 72010031 วัดประชุมชน
ยังไม่ยืนยัน
29 630035 72010032 วัดโพธิ์ท่าทราย
ยังไม่ยืนยัน
30 630036 72010033 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
ยังไม่ยืนยัน
31 630006 72010034 วัดไผ่ขวาง
ยังไม่ยืนยัน
32 630007 72010035 วัดดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
33 630008 72010036 บ้านรางกะทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
34 630030 72010037 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
35 630031 72010038 วัดพิหารแดง
ยังไม่ยืนยัน
36 630027 72010039 วัดวรจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
37 630028 72010040 วัดวังกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
38 630029 72010041 วัดพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
39 630019 72010042 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ยังไม่ยืนยัน
40 630045 72010045 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยังไม่ยืนยัน
41 630046 72010046 วัดพระธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
42 630047 72010047 วัดลาดกระจับ
ยังไม่ยืนยัน
43 630055 72010048 วัดจำปี
ยังไม่ยืนยัน
44 630062 72010049 วัดหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
45 630063 72010050 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
46 630064 72010051 วัดสำนักตะฆ่า
ยังไม่ยืนยัน
47 630002 72010052 บ้านดอนโพ
ยังไม่ยืนยัน
48 630001 72010054 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
ยังไม่ยืนยัน
49 630049 72010055 บ้านท่าเสด็จ
ยังไม่ยืนยัน
50 630050 72010056 วัดเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
51 630054 72010058 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
52 630052 72010059 วัดสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
53 630053 72010060 บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
54 630043 72010061 วัดไผ่ลูกนก
ยังไม่ยืนยัน
55 630044 72010062 บ้านไผ่แปลกแม่
ยังไม่ยืนยัน
56 630041 72010063 วัดสวนแตง
ยังไม่ยืนยัน
57 630042 72010064 วัดสังฆจายเถร
ยังไม่ยืนยัน
58 630199 72010065 กฤษณา
ยังไม่ยืนยัน
59 630201 72010067 วัดโคกโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
60 630202 72010068 วัดบางเลน
ยังไม่ยืนยัน
61 630182 72010070 วัดปากคลองกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
62 630183 72010071 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)
ยังไม่ยืนยัน
63 630196 72010073 วัดลานคา
ยังไม่ยืนยัน
64 630184 72010074 วัดจระเข้ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
65 630203 72010075 วัดดารา
ยังไม่ยืนยัน
66 630204 72010076 วัดชีปะขาว
ยังไม่ยืนยัน
67 630205 72010077 บางปลาม้า
ยังไม่ยืนยัน
68 630185 72010078 วัดศาลาท่าทราย
ยังไม่ยืนยัน
69 630186 72010079 วัดลำบัว
ยังไม่ยืนยัน
70 630187 72010080 บ้านโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
71 630181 72010081 อนุบาลวัดสวนหงส์
ยังไม่ยืนยัน
72 630190 72010082 วัดบ้านหมี่
ยังไม่ยืนยัน
73 630192 72010084 วัดเสาธง
ยังไม่ยืนยัน
74 630193 72010085 วัดโพธิ์ศรี
ยังไม่ยืนยัน
75 630214 72010087 บางแม่หม้าย
ยังไม่ยืนยัน
76 630215 72010088 วัดบางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
77 630220 72010089 บ้านรางทอง
ยังไม่ยืนยัน
78 630239 72010090 วัดดอนกระเบื้อง
ยังไม่ยืนยัน
79 630216 72010091 วัดศุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
80 630221 72010093 วัดป่าพฤกษ์
ยังไม่ยืนยัน
81 630207 72010094 วัดช่องลม
ยังไม่ยืนยัน
82 630208 72010095 วัดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
83 630222 72010096 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
84 630223 72010097 วัดสุขเกษม
ยังไม่ยืนยัน
85 630224 72010098 วัดตปะโยคาราม
ยังไม่ยืนยัน
86 630225 72010099 วัดตะลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
87 630226 72010101 วัดไผ่มุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
88 630227 72010102 วัดวังน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
89 630197 72010104 วัดโพธิ์ตะควน
ยังไม่ยืนยัน
90 630219 72010106 วัดดาว
ยังไม่ยืนยัน
91 630232 72010107 วัดดอนตาจีน
ยังไม่ยืนยัน
92 630233 72010108 วัดคูบัว
ยังไม่ยืนยัน
93 630229 72010109 วัดดอนขาด
ยังไม่ยืนยัน
94 630230 72010110 วัดดอนไข่เต่า
ยังไม่ยืนยัน
95 630234 72010111 วัดไผ่เดี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
96 630236 72010113 วัดบางจิก
ยังไม่ยืนยัน
97 630209 72010116 วัดสาลี
ยังไม่ยืนยัน
98 630210 72010117 วัดลาดน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
99 630211 72010118 วัดบึงคา
ยังไม่ยืนยัน
100 630212 72010119 วัดเสาธงทอง
ยังไม่ยืนยัน
101 630213 72010120 วัดทรงกระเทียม
ยังไม่ยืนยัน
102 630206 72010121 วัดองครักษ์
ยังไม่ยืนยัน
103 630188 72010122 วัดคลองโมง
ยังไม่ยืนยัน
104 630189 72010123 วัดกระทุ่มทอง
ยังไม่ยืนยัน
105 630252 72010124 วัดห้วยสุวรรณวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
106 630253 72010125 วัดดอนสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
107 630254 72010126 วัดโพธิ์นฤมิตร
ยังไม่ยืนยัน
108 630255 72010127 วัดสามจุ่น
ยังไม่ยืนยัน
109 630264 72010128 วัดหนองเพียร
ยังไม่ยืนยัน
110 630240 72010129 วัดบ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
111 630241 72010130 วัดปู่เจ้า
ยังไม่ยืนยัน
112 630242 72010131 วัดดอนบุบผาราม
ยังไม่ยืนยัน
113 630243 72010132 วัดบ้านกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
114 630256 72010134 บ้านคลองชะอม
ยังไม่ยืนยัน
115 630257 72010135 บ้านหนองสรวง
ยังไม่ยืนยัน
116 630274 72010136 วัดป่าพระเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
117 630275 72010137 บ้านรางหางม้า
ยังไม่ยืนยัน
118 630261 72010138 วัดเทพสุธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
119 630262 72010139 วัดเสาธงทอง
ยังไม่ยืนยัน
120 630259 72010140 วัดวังพลับเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
121 630260 72010141 วัดวังพลับใต้
ยังไม่ยืนยัน
122 630250 72010142 วัดเถรพลาย
ยังไม่ยืนยัน
123 630251 72010143 วัดปลายนา
ยังไม่ยืนยัน
124 630248 72010144 บ้านห้วยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
125 630249 72010145 วัดพังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
126 630270 72010146 วัดบรรไดทอง
ยังไม่ยืนยัน
127 630273 72010147 วัดไก่เตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
128 630272 72010149 วัดสัปรสเทศ
ยังไม่ยืนยัน
129 630246 72010150 วัดเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
130 630244 72010152 บ้านคลองชะโด
ยังไม่ยืนยัน
131 630245 72010153 วัดดงขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
132 630265 72010154 วัดลาดปลาเค้า
ยังไม่ยืนยัน
133 630266 72010155 วัดม่วงเจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
134 630268 72010157 อนุบาลศรีประจันต์
ยังไม่ยืนยัน
135 630269 72010158 วัดยาง
ยังไม่ยืนยัน