ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7201 :  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 630011 72010001 วัดโคกโคเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2 630012 72010002 วัดหน่อสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
3 630013 72010003 วัดนิเวศน์ธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
4 630014 72010004 วัดวังพระนอน
ยืนยันแล้ว
5 630015 72010005 วัดพันตำลึง
ยืนยันแล้ว
6 630039 72010006 วัดอู่ยา
ยืนยันแล้ว
7 630009 72010007 วัดดอนตาล
ยืนยันแล้ว
8 630010 72010008 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
9 630017 72010009 วัดดอนโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
10 630040 72010011 วัดอุทุมพราราม
ยืนยันแล้ว
11 630048 72010012 วัดใหม่รัตนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
12 630032 72010013 วัดลาดตาล
ยืนยันแล้ว
13 630033 72010014 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
14 630056 72010015 วัดสกุณปักษี
ยืนยันแล้ว
15 630057 72010016 วัดสามทอง
ยืนยันแล้ว
16 630058 72010017 วัดสุวรรณนาคี
ยืนยันแล้ว
17 630059 72010018 เมืองสุพรรณบุรี
ยืนยันแล้ว
18 630060 72010019 อินทร์ศรัทธาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
19 630061 72010020 วัดสระประทุม
ยืนยันแล้ว
20 630023 72010021 วัดแก้ว
ยืนยันแล้ว
21 630026 72010023 สุพรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
22 630005 72010024 อนุบาลสุพรรณบุรี
ยืนยันแล้ว
23 630022 72010025 วัดมเหยงคณ์
ยืนยันแล้ว
24 630021 72010027 วัดคันทด
ยืนยันแล้ว
25 630016 72010028 บ้านบางกุ้ง
ยืนยันแล้ว
26 630037 72010029 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
ยืนยันแล้ว
27 630038 72010030 วัดศีรษะเกษ
ยืนยันแล้ว
28 630034 72010031 วัดประชุมชน
ยืนยันแล้ว
29 630035 72010032 วัดโพธิ์ท่าทราย
ยืนยันแล้ว
30 630036 72010033 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
ยืนยันแล้ว
31 630006 72010034 วัดไผ่ขวาง
ยืนยันแล้ว
32 630007 72010035 วัดดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
33 630008 72010036 บ้านรางกะทุ่ม
ยืนยันแล้ว
34 630030 72010037 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
35 630031 72010038 วัดพิหารแดง
ยืนยันแล้ว
36 630027 72010039 วัดวรจันทร์
ยืนยันแล้ว
37 630028 72010040 วัดวังกุ่ม
ยืนยันแล้ว
38 630029 72010041 วัดพร้าว
ยืนยันแล้ว
39 630019 72010042 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ยืนยันแล้ว
40 630045 72010045 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
41 630046 72010046 วัดพระธาตุ
ยืนยันแล้ว
42 630047 72010047 วัดลาดกระจับ
ยืนยันแล้ว
43 630055 72010048 วัดจำปี
ยืนยันแล้ว
44 630062 72010049 วัดหนองโสน
ยืนยันแล้ว
45 630063 72010050 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
46 630064 72010051 วัดสำนักตะฆ่า
ยืนยันแล้ว
47 630002 72010052 บ้านดอนโพ
ยืนยันแล้ว
48 630001 72010054 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
ยืนยันแล้ว
49 630049 72010055 บ้านท่าเสด็จ
ยืนยันแล้ว
50 630050 72010056 วัดเขาดิน
ยืนยันแล้ว
51 630054 72010058 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
52 630052 72010059 วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
53 630053 72010060 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
54 630043 72010061 วัดไผ่ลูกนก
ยืนยันแล้ว
55 630044 72010062 บ้านไผ่แปลกแม่
ยืนยันแล้ว
56 630041 72010063 วัดสวนแตง
ยืนยันแล้ว
57 630042 72010064 วัดสังฆจายเถร
ยืนยันแล้ว
58 630199 72010065 กฤษณา
ยืนยันแล้ว
59 630201 72010067 วัดโคกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
60 630202 72010068 วัดบางเลน
ยืนยันแล้ว
61 630182 72010070 วัดปากคลองกุ่ม
ยืนยันแล้ว
62 630183 72010071 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)
ยืนยันแล้ว
63 630196 72010073 วัดลานคา
ยืนยันแล้ว
64 630184 72010074 วัดจระเข้ใหญ่
ยืนยันแล้ว
65 630203 72010075 วัดดารา
ยืนยันแล้ว
66 630204 72010076 วัดชีปะขาว
ยืนยันแล้ว
67 630205 72010077 บางปลาม้า
ยืนยันแล้ว
68 630185 72010078 วัดศาลาท่าทราย
ยืนยันแล้ว
69 630186 72010079 วัดลำบัว
ยืนยันแล้ว
70 630187 72010080 บ้านโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
71 630181 72010081 อนุบาลวัดสวนหงส์
ยืนยันแล้ว
72 630190 72010082 วัดบ้านหมี่
ยืนยันแล้ว
73 630192 72010084 วัดเสาธง
ยืนยันแล้ว
74 630193 72010085 วัดโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
75 630214 72010087 บางแม่หม้าย
ยืนยันแล้ว
76 630215 72010088 วัดบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
77 630220 72010089 บ้านรางทอง
ยืนยันแล้ว
78 630239 72010090 วัดดอนกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
79 630216 72010091 วัดศุขเกษม
ยืนยันแล้ว
80 630221 72010093 วัดป่าพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
81 630207 72010094 วัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
82 630208 72010095 วัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
83 630222 72010096 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
84 630223 72010097 วัดสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
85 630224 72010098 วัดตปะโยคาราม
ยืนยันแล้ว
86 630225 72010099 วัดตะลุ่ม
ยืนยันแล้ว
87 630226 72010101 วัดไผ่มุ้ง
ยืนยันแล้ว
88 630227 72010102 วัดวังน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
89 630197 72010104 วัดโพธิ์ตะควน
ยืนยันแล้ว
90 630219 72010106 วัดดาว
ยืนยันแล้ว
91 630232 72010107 วัดดอนตาจีน
ยืนยันแล้ว
92 630233 72010108 วัดคูบัว
ยืนยันแล้ว
93 630229 72010109 วัดดอนขาด
ยืนยันแล้ว
94 630230 72010110 วัดดอนไข่เต่า
ยืนยันแล้ว
95 630234 72010111 วัดไผ่เดี่ยว
ยืนยันแล้ว
96 630236 72010113 วัดบางจิก
ยืนยันแล้ว
97 630209 72010116 วัดสาลี
ยืนยันแล้ว
98 630210 72010117 วัดลาดน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
99 630211 72010118 วัดบึงคา
ยืนยันแล้ว
100 630212 72010119 วัดเสาธงทอง
ยืนยันแล้ว
101 630213 72010120 วัดทรงกระเทียม
ยืนยันแล้ว
102 630206 72010121 วัดองครักษ์
ยืนยันแล้ว
103 630188 72010122 วัดคลองโมง
ยืนยันแล้ว
104 630189 72010123 วัดกระทุ่มทอง
ยืนยันแล้ว
105 630252 72010124 วัดห้วยสุวรรณวนาราม
ยืนยันแล้ว
106 630253 72010125 วัดดอนสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
107 630254 72010126 วัดโพธิ์นฤมิตร
ยืนยันแล้ว
108 630255 72010127 วัดสามจุ่น
ยืนยันแล้ว
109 630264 72010128 วัดหนองเพียร
ยืนยันแล้ว
110 630240 72010129 วัดบ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
111 630241 72010130 วัดปู่เจ้า
ยืนยันแล้ว
112 630242 72010131 วัดดอนบุบผาราม
ยืนยันแล้ว
113 630243 72010132 วัดบ้านกร่าง
ยืนยันแล้ว
114 630256 72010134 บ้านคลองชะอม
ยืนยันแล้ว
115 630257 72010135 บ้านหนองสรวง
ยืนยันแล้ว
116 630274 72010136 วัดป่าพระเจ้า
ยืนยันแล้ว
117 630275 72010137 บ้านรางหางม้า
ยืนยันแล้ว
118 630261 72010138 วัดเทพสุธาวาส
ยืนยันแล้ว
119 630262 72010139 วัดเสาธงทอง
ยืนยันแล้ว
120 630259 72010140 วัดวังพลับเหนือ
ยืนยันแล้ว
121 630260 72010141 วัดวังพลับใต้
ยืนยันแล้ว
122 630250 72010142 วัดเถรพลาย
ยืนยันแล้ว
123 630251 72010143 วัดปลายนา
ยืนยันแล้ว
124 630248 72010144 บ้านห้วยเจริญ
ยืนยันแล้ว
125 630249 72010145 วัดพังม่วง
ยืนยันแล้ว
126 630270 72010146 วัดบรรไดทอง
ยืนยันแล้ว
127 630273 72010147 วัดไก่เตี้ย
ยืนยันแล้ว
128 630272 72010149 วัดสัปรสเทศ
ยืนยันแล้ว
129 630246 72010150 วัดเกาะ
ยืนยันแล้ว
130 630244 72010152 บ้านคลองชะโด
ยืนยันแล้ว
131 630245 72010153 วัดดงขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
132 630265 72010154 วัดลาดปลาเค้า
ยืนยันแล้ว
133 630266 72010155 วัดม่วงเจริญผล
ยืนยันแล้ว
134 630268 72010157 อนุบาลศรีประจันต์
ยืนยันแล้ว
135 630269 72010158 วัดยาง
ยืนยันแล้ว