ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7203 :  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 630155 72030001 วัดกาบบัว
ยังไม่ยืนยัน
2 630156 72030002 วัดปากดงท่าศาล
ยังไม่ยืนยัน
3 630177 72030003 วัดกร่างสามยอด
ยังไม่ยืนยัน
4 630132 72030004 อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
ยังไม่ยืนยัน
5 630133 72030005 วัดกำมะเชียร
ยังไม่ยืนยัน
6 630134 72030006 วัดเขาพระ
ยังไม่ยืนยัน
7 630149 72030008 วัดวังกุลา
ยังไม่ยืนยัน
8 630178 72030009 วัดหนองกรด
ยังไม่ยืนยัน
9 630179 72030010 บ้านหนองตาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
10 630150 72030011 วัดสามเอก
ยังไม่ยืนยัน
11 630141 72030012 วัดเดิมบาง
ยังไม่ยืนยัน
12 630142 72030013 วัดท่าเตียน
ยังไม่ยืนยัน
13 630143 72030014 บ้านแหลมสะแก
ยังไม่ยืนยัน
14 630175 72030016 วัดคูเมือง
ยังไม่ยืนยัน
15 630176 72030017 วัดวุ้งสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
16 630173 72030018 วัดกุ่มโคก
ยังไม่ยืนยัน
17 630154 72030021 บ้านเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
18 630151 72030022 วัดนางบวช
ยังไม่ยืนยัน
19 630152 72030023 วัดวังสำเภาล่ม
ยังไม่ยืนยัน
20 630165 72030024 วัดบ่อกรุ
ยังไม่ยืนยัน
21 630170 72030025 วัดทุ่งกฐิน
ยังไม่ยืนยัน
22 630167 72030026 บ้านลาด
ยังไม่ยืนยัน
23 630146 72030028 วัดท่าทอง
ยังไม่ยืนยัน
24 630147 72030029 วัดประชุมสงฆ์
ยังไม่ยืนยัน
25 630144 72030030 วัดปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
26 630145 72030031 พัฒนาปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
27 630162 72030033 วัดป่าสะแก
ยังไม่ยืนยัน
28 630157 72030034 วัดยางนอน
ยังไม่ยืนยัน
29 630140 72030035 วัดดงพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
30 630180 72030036 วัดท่ามะนาว
ยังไม่ยืนยัน
31 630166 72030038 วัดหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
32 630168 72030039 บ้านหนองนา
ยังไม่ยืนยัน
33 630169 72030040 บ้านหนองอิงพิง
ยังไม่ยืนยัน
34 630172 72030041 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
35 630148 72030042 วัดฉวาก
ยังไม่ยืนยัน
36 630138 72030043 วัดไทร
ยังไม่ยืนยัน
37 630139 72030044 บ้านปากดง
ยังไม่ยืนยัน
38 630136 72030045 วัดหัวเขา
ยังไม่ยืนยัน
39 630137 72030046 วัดน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
40 630161 72030047 วัดดอนตาล
ยังไม่ยืนยัน
41 630159 72030048 วัดหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
42 630160 72030049 วัดอู่ตะเภา
ยังไม่ยืนยัน
43 630110 72030050 บ้านพุน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
44 630111 72030051 บ้านโป่งคอม
ยังไม่ยืนยัน
45 630121 72030052 บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
46 630122 72030053 สวนป่าองค์พระ
ยังไม่ยืนยัน
47 630129 72030054 บ้านวังน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
48 630100 72030055 วัดดอนประดู่
ยังไม่ยืนยัน
49 630101 72030056 อนุบาลด่านช้าง
ยังไม่ยืนยัน
50 630102 72030057 วัดด่านช้าง
ยังไม่ยืนยัน
51 630108 72030058 บ้านทุ่งนาตาปิ่น
ยังไม่ยืนยัน
52 630109 72030059 วัดหนองเปาะ
ยังไม่ยืนยัน
53 630106 72030060 บ้านทับกระดาษ
ยังไม่ยืนยัน
54 630107 72030061 บ้านหนองปลากระดี่
ยังไม่ยืนยัน
55 630103 72030062 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
ยังไม่ยืนยัน
56 630095 72030063 บ้านรังงาม
ยังไม่ยืนยัน
57 630112 72030064 วัดวังคัน
ยังไม่ยืนยัน
58 630113 72030065 วัดทับผึ้งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
59 630115 72030067 บ้านทับละคร
ยังไม่ยืนยัน
60 630123 72030069 บ้านละว้าวังควาย
ยังไม่ยืนยัน
61 630125 72030070 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
62 630126 72030071 บ้านห้วยหินดำ
ยังไม่ยืนยัน
63 630127 72030072 บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
64 630094 72030073 บ้านหนองอุโลก
ยังไม่ยืนยัน
65 630096 72030074 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
ยังไม่ยืนยัน
66 630097 72030075 บ้านใหม่กิโล 8
ยังไม่ยืนยัน
67 630099 72030077 บ้านสระบัวก่ำ
ยังไม่ยืนยัน
68 630104 72030078 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
ยังไม่ยืนยัน
69 630105 72030079 บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
70 630116 72030080 วัดกกตาด
ยังไม่ยืนยัน
71 630117 72030081 บ้านพุบ่องป่าขี
ยังไม่ยืนยัน
72 630118 72030082 วัดกกเต็น
ยังไม่ยืนยัน
73 630119 72030083 บ้านกกเชียง
ยังไม่ยืนยัน
74 630120 72030084 บ้านดงเสลา
ยังไม่ยืนยัน
75 630124 72030085 บ้านทุ่งมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
76 630128 72030086 บ้านไผ่สีทอง
ยังไม่ยืนยัน
77 630130 72030087 วัดคอกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
78 630339 72030089 วัดโคกหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
79 630362 72030091 บ้านหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
80 630360 72030092 วัดบ้านสระ
ยังไม่ยืนยัน
81 630347 72030094 วัดใหม่สระพลอย
ยังไม่ยืนยัน
82 630361 72030095 วัดลาดสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
83 630349 72030096 วัดวังหว้า
ยังไม่ยืนยัน
84 630348 72030097 วัดวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
85 630351 72030098 บ้านหนองแขม
ยังไม่ยืนยัน
86 630350 72030099 วัดบางขวาก
ยังไม่ยืนยัน
87 630354 72030100 บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
88 630353 72030101 วัดทุ่งแฝก
ยังไม่ยืนยัน
89 630355 72030102 วัดนางพิมพ์
ยังไม่ยืนยัน
90 630352 72030103 วัดวังจิก
ยังไม่ยืนยัน
91 630356 72030104 วัดสามชุก
ยังไม่ยืนยัน
92 630359 72030105 วัดคลองขอม
ยังไม่ยืนยัน
93 630358 72030106 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
ยังไม่ยืนยัน
94 630357 72030107 วัดบ้านทึง
ยังไม่ยืนยัน
95 630344 72030108 วัดโป่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
96 630342 72030109 วัดหนองโรง
ยังไม่ยืนยัน
97 630341 72030110 วัดหนองผักนาก
ยังไม่ยืนยัน
98 630343 72030111 วัดหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
99 630345 72030112 วัดหนองสังข์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
100 630336 72030113 วัดเนินมหาเชษฐ
ยังไม่ยืนยัน
101 630337 72030114 วัดดอนไร่
ยังไม่ยืนยัน
102 630334 72030115 วัดหนองสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
103 630335 72030116 วัดสุวรรณตะไล
ยังไม่ยืนยัน
104 630441 72030117 บ้านดงเชือก
ยังไม่ยืนยัน
105 630439 72030118 บ้านสระเตย
ยังไม่ยืนยัน
106 630440 72030119 บ้านแจงงาม
ยังไม่ยืนยัน
107 630434 72030120 วัดโคกพระ
ยังไม่ยืนยัน
108 630425 72030121 บ้านทัพตาแทน
ยังไม่ยืนยัน
109 630421 72030122 บ้านทัพหลวง
ยังไม่ยืนยัน
110 630423 72030123 บ้านหนองกระถิน
ยังไม่ยืนยัน
111 630445 72030124 บ้านทุ่งหนองแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
112 630446 72030126 บ้านราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
113 630442 72030127 บ้านหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน
114 630443 72030128 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
115 630444 72030129 บ้านหนองห้าง
ยังไม่ยืนยัน
116 630437 72030130 บ้านหนองจิกยาว
ยังไม่ยืนยัน
117 630438 72030132 บ้านใหม่ไร่อ้อย
ยังไม่ยืนยัน
118 630435 72030133 วัดลำพันบอง
ยังไม่ยืนยัน
119 630433 72030134 วัดสามัคคีธรรม
ยังไม่ยืนยัน
120 630427 72030135 บ้านหนองราชวัตร
ยังไม่ยืนยัน
121 630426 72030136 วัดหนองทราย
ยังไม่ยืนยัน
122 630428 72030137 บ้านมาบพะยอม
ยังไม่ยืนยัน
123 630424 72030138 บ้านหนองสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
124 630432 72030139 อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
ยังไม่ยืนยัน
125 630430 72030140 วัดบัลลังก์
ยังไม่ยืนยัน
126 630431 72030141 วัดดอนสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
127 630422 72030142 บ้านหนองโก
ยังไม่ยืนยัน
128 630480 72030143 บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา
ยังไม่ยืนยัน