ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7203 :  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 630155 72030001 วัดกาบบัว
ยืนยันแล้ว
2 630156 72030002 วัดปากดงท่าศาล
ยืนยันแล้ว
3 630177 72030003 วัดกร่างสามยอด
ยืนยันแล้ว
4 630132 72030004 อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
ยืนยันแล้ว
5 630133 72030005 วัดกำมะเชียร
ยืนยันแล้ว
6 630134 72030006 วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
7 630149 72030008 วัดวังกุลา
ยืนยันแล้ว
8 630178 72030009 วัดหนองกรด
ยืนยันแล้ว
9 630179 72030010 บ้านหนองตาแก้ว
ยืนยันแล้ว
10 630150 72030011 วัดสามเอก
ยืนยันแล้ว
11 630141 72030012 วัดเดิมบาง
ยืนยันแล้ว
12 630142 72030013 วัดท่าเตียน
ยืนยันแล้ว
13 630143 72030014 บ้านแหลมสะแก
ยืนยันแล้ว
14 630175 72030016 วัดคูเมือง
ยืนยันแล้ว
15 630176 72030017 วัดวุ้งสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
16 630173 72030018 วัดกุ่มโคก
ยืนยันแล้ว
17 630154 72030021 บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
18 630151 72030022 วัดนางบวช
ยืนยันแล้ว
19 630152 72030023 วัดวังสำเภาล่ม
ยืนยันแล้ว
20 630165 72030024 วัดบ่อกรุ
ยืนยันแล้ว
21 630170 72030025 วัดทุ่งกฐิน
ยืนยันแล้ว
22 630167 72030026 บ้านลาด
ยืนยันแล้ว
23 630146 72030028 วัดท่าทอง
ยืนยันแล้ว
24 630147 72030029 วัดประชุมสงฆ์
ยืนยันแล้ว
25 630144 72030030 วัดปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
26 630145 72030031 พัฒนาปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
27 630162 72030033 วัดป่าสะแก
ยืนยันแล้ว
28 630157 72030034 วัดยางนอน
ยืนยันแล้ว
29 630140 72030035 วัดดงพิกุล
ยืนยันแล้ว
30 630180 72030036 วัดท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
31 630166 72030038 วัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
32 630168 72030039 บ้านหนองนา
ยืนยันแล้ว
33 630169 72030040 บ้านหนองอิงพิง
ยืนยันแล้ว
34 630172 72030041 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
35 630148 72030042 วัดฉวาก
ยืนยันแล้ว
36 630138 72030043 วัดไทร
ยืนยันแล้ว
37 630139 72030044 บ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
38 630136 72030045 วัดหัวเขา
ยืนยันแล้ว
39 630137 72030046 วัดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
40 630161 72030047 วัดดอนตาล
ยืนยันแล้ว
41 630159 72030048 วัดหัวนา
ยืนยันแล้ว
42 630160 72030049 วัดอู่ตะเภา
ยืนยันแล้ว
43 630110 72030050 บ้านพุน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
44 630111 72030051 บ้านโป่งคอม
ยืนยันแล้ว
45 630121 72030052 บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
46 630122 72030053 สวนป่าองค์พระ
ยืนยันแล้ว
47 630129 72030054 บ้านวังน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
48 630100 72030055 วัดดอนประดู่
ยืนยันแล้ว
49 630101 72030056 อนุบาลด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
50 630102 72030057 วัดด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
51 630108 72030058 บ้านทุ่งนาตาปิ่น
ยืนยันแล้ว
52 630109 72030059 วัดหนองเปาะ
ยืนยันแล้ว
53 630106 72030060 บ้านทับกระดาษ
ยืนยันแล้ว
54 630107 72030061 บ้านหนองปลากระดี่
ยืนยันแล้ว
55 630103 72030062 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
ยืนยันแล้ว
56 630095 72030063 บ้านรังงาม
ยืนยันแล้ว
57 630112 72030064 วัดวังคัน
ยืนยันแล้ว
58 630113 72030065 วัดทับผึ้งน้อย
ยืนยันแล้ว
59 630115 72030067 บ้านทับละคร
ยืนยันแล้ว
60 630123 72030069 บ้านละว้าวังควาย
ยืนยันแล้ว
61 630125 72030070 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
62 630126 72030071 บ้านห้วยหินดำ
ยืนยันแล้ว
63 630127 72030072 บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
64 630094 72030073 บ้านหนองอุโลก
ยืนยันแล้ว
65 630096 72030074 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
ยืนยันแล้ว
66 630097 72030075 บ้านใหม่กิโล 8
ยืนยันแล้ว
67 630099 72030077 บ้านสระบัวก่ำ
ยืนยันแล้ว
68 630104 72030078 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
ยืนยันแล้ว
69 630105 72030079 บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
70 630116 72030080 วัดกกตาด
ยืนยันแล้ว
71 630117 72030081 บ้านพุบ่องป่าขี
ยืนยันแล้ว
72 630118 72030082 วัดกกเต็น
ยืนยันแล้ว
73 630119 72030083 บ้านกกเชียง
ยืนยันแล้ว
74 630120 72030084 บ้านดงเสลา
ยืนยันแล้ว
75 630124 72030085 บ้านทุ่งมะกอก
ยืนยันแล้ว
76 630128 72030086 บ้านไผ่สีทอง
ยืนยันแล้ว
77 630130 72030087 วัดคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
78 630339 72030089 วัดโคกหม้อ
ยืนยันแล้ว
79 630362 72030091 บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
80 630360 72030092 วัดบ้านสระ
ยืนยันแล้ว
81 630347 72030094 วัดใหม่สระพลอย
ยืนยันแล้ว
82 630361 72030095 วัดลาดสิงห์
ยืนยันแล้ว
83 630349 72030096 วัดวังหว้า
ยืนยันแล้ว
84 630348 72030097 วัดวังหิน
ยืนยันแล้ว
85 630351 72030098 บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
86 630350 72030099 วัดบางขวาก
ยืนยันแล้ว
87 630354 72030100 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
88 630353 72030101 วัดทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
89 630355 72030102 วัดนางพิมพ์
ยืนยันแล้ว
90 630352 72030103 วัดวังจิก
ยืนยันแล้ว
91 630356 72030104 วัดสามชุก
ยืนยันแล้ว
92 630359 72030105 วัดคลองขอม
ยืนยันแล้ว
93 630358 72030106 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
ยืนยันแล้ว
94 630357 72030107 วัดบ้านทึง
ยืนยันแล้ว
95 630344 72030108 วัดโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
96 630342 72030109 วัดหนองโรง
ยืนยันแล้ว
97 630341 72030110 วัดหนองผักนาก
ยืนยันแล้ว
98 630343 72030111 วัดหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
99 630345 72030112 วัดหนองสังข์ทอง
ยืนยันแล้ว
100 630336 72030113 วัดเนินมหาเชษฐ
ยืนยันแล้ว
101 630337 72030114 วัดดอนไร่
ยืนยันแล้ว
102 630334 72030115 วัดหนองสะเดา
ยืนยันแล้ว
103 630335 72030116 วัดสุวรรณตะไล
ยืนยันแล้ว
104 630441 72030117 บ้านดงเชือก
ยืนยันแล้ว
105 630439 72030118 บ้านสระเตย
ยืนยันแล้ว
106 630440 72030119 บ้านแจงงาม
ยืนยันแล้ว
107 630434 72030120 วัดโคกพระ
ยืนยันแล้ว
108 630425 72030121 บ้านทัพตาแทน
ยืนยันแล้ว
109 630421 72030122 บ้านทัพหลวง
ยืนยันแล้ว
110 630423 72030123 บ้านหนองกระถิน
ยืนยันแล้ว
111 630445 72030124 บ้านทุ่งหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
112 630446 72030126 บ้านราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
113 630442 72030127 บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
114 630443 72030128 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
115 630444 72030129 บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
116 630437 72030130 บ้านหนองจิกยาว
ยืนยันแล้ว
117 630438 72030132 บ้านใหม่ไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
118 630435 72030133 วัดลำพันบอง
ยืนยันแล้ว
119 630433 72030134 วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
120 630427 72030135 บ้านหนองราชวัตร
ยืนยันแล้ว
121 630426 72030136 วัดหนองทราย
ยืนยันแล้ว
122 630428 72030137 บ้านมาบพะยอม
ยืนยันแล้ว
123 630424 72030138 บ้านหนองสำโรง
ยืนยันแล้ว
124 630432 72030139 อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
ยืนยันแล้ว
125 630430 72030140 วัดบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
126 630431 72030141 วัดดอนสำโรง
ยืนยันแล้ว
127 630422 72030142 บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
128 630480 72030143 บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา
ยืนยันแล้ว