ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7301 :  สพป.นครปฐม เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 180001 73010001 วัดดอนยายหอม
ยังไม่ยืนยัน
2 180002 73010002 วัดดอนขนาก
ยังไม่ยืนยัน
3 180047 73010003 วัดตาก้อง
ยังไม่ยืนยัน
4 180048 73010004 บ้านมาบแค
ยังไม่ยืนยัน
5 180041 73010005 วัดเกาะวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
6 180032 73010006 วัดทัพหลวง
ยังไม่ยืนยัน
7 180033 73010007 วัดม่วงตารศ
ยังไม่ยืนยัน
8 180034 73010008 วัดทุ่งรี
ยังไม่ยืนยัน
9 180044 73010009 บ้านทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
10 180045 73010010 บ้านลำท่าโพ
ยังไม่ยืนยัน
11 180003 73010011 วัดธรรมศาลา
ยังไม่ยืนยัน
12 180004 73010012 บ้านต้นสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
13 180051 73010013 บ้านนาสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
14 180043 73010015 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
15 180007 73010016 วัดดอนเสาเกียด
ยังไม่ยืนยัน
16 180009 73010017 วัดบางแขม
ยังไม่ยืนยัน
17 180010 73010018 วัดลาดปลาเค้า
ยังไม่ยืนยัน
18 180030 73010019 บ้านคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
19 180027 73010020 วัดบ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
20 180028 73010021 บ้านหนองกะโดน
ยังไม่ยืนยัน
21 180029 73010022 บ้านคอวัง
ยังไม่ยืนยัน
22 180008 73010023 วัดพระปฐมเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
23 180039 73010024 อนุบาลนครปฐม
ยังไม่ยืนยัน
24 180046 73010025 วัดไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
25 180040 73010026 วัดพระประโทณเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
26 180023 73010028 วัดโพรงมะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
27 180024 73010029 วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
28 180025 73010030 วัดศรีวิสารวาจา
ยังไม่ยืนยัน
29 180049 73010031 วัดพะเนียงแตก
ยังไม่ยืนยัน
30 180011 73010033 บ้านลำพยา
ยังไม่ยืนยัน
31 180012 73010034 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
32 180035 73010035 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
33 180014 73010036 วัดวังเย็น
ยังไม่ยืนยัน
34 180022 73010037 บ้านไร่ต้นสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
35 180052 73010038 บ้านหนองขาหยั่ง
ยังไม่ยืนยัน
36 180021 73010039 วัดใหม่ดอนทราย
ยังไม่ยืนยัน
37 180015 73010040 วัดสระกะเทียม
ยังไม่ยืนยัน
38 180016 73010041 วัดลาดหญ้าแพรก
ยังไม่ยืนยัน
39 180019 73010042 วัดรางปลาหมอ
ยังไม่ยืนยัน
40 180020 73010043 วัดใหม่ห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
41 180005 73010044 วัดสามควายเผือก
ยังไม่ยืนยัน
42 180006 73010045 บ้านรางมะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
43 180031 73010046 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
44 180038 73010047 บ้านหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
45 180017 73010048 วัดหนองดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
46 180018 73010049 วัดหนองเสือ
ยังไม่ยืนยัน
47 180037 73010050 บ้านทุ่งหัวพรหม
ยังไม่ยืนยัน
48 180036 73010051 วัดทัพยายท้าว
ยังไม่ยืนยัน
49 180013 73010052 บ้านหนองปากโลง
ยังไม่ยืนยัน
50 180091 73010053 วัดโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
51 180092 73010054 วัดทะเลบก
ยังไม่ยืนยัน
52 180093 73010055 ประถมฐานบินกำแพงแสน
ยังไม่ยืนยัน
53 180054 73010056 อนุบาลกำแพงแสน
ยังไม่ยืนยัน
54 180067 73010058 วัดทุ่งกระพังโหม
ยังไม่ยืนยัน
55 180059 73010059 วัดบ่อน้ำจืด
ยังไม่ยืนยัน
56 180060 73010060 บ้านดอนทอง
ยังไม่ยืนยัน
57 180058 73010061 วัดสระพัง
ยังไม่ยืนยัน
58 180089 73010062 วัดหนองปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
59 180053 73010063 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
ยังไม่ยืนยัน
60 180086 73010064 บ้านห้วยขวาง
ยังไม่ยืนยัน
61 180087 73010065 บ้านรางอีเม้ย
ยังไม่ยืนยัน
62 180082 73010066 บ้านอ้อกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
63 180083 73010067 วัดสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
64 180084 73010068 วัดลาดหญ้าไทร
ยังไม่ยืนยัน
65 180085 73010069 บ้านสระน้ำส้ม
ยังไม่ยืนยัน
66 180075 73010070 บ้านหลักเมตร
ยังไม่ยืนยัน
67 180078 73010071 วัดปลักไม้ลาย
ยังไม่ยืนยัน
68 180088 73010072 บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
69 180098 73010073 บ้านบ่อน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
70 180101 73010074 เมืองเก่ากำแพงแสน
ยังไม่ยืนยัน
71 180066 73010075 วัดนิยมธรรมวราราม
ยังไม่ยืนยัน
72 180104 73010076 บ้านหนองไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
73 180069 73010077 วัดหนองศาลา
ยังไม่ยืนยัน
74 180071 73010078 บ้านหนองกร่าง
ยังไม่ยืนยัน
75 180072 73010079 บ้านห้วยรางเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
76 180073 73010080 วัดไร่แตงทอง
ยังไม่ยืนยัน
77 180074 73010081 วัดหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
78 180081 73010082 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
ยังไม่ยืนยัน
79 180079 73010083 บ้านอ้อกระทุง
ยังไม่ยืนยัน
80 180080 73010084 วัดห้วยผักชี
ยังไม่ยืนยัน
81 180100 73010085 วัดประชาราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
82 180103 73010086 บ้านห้วยด้วน
ยังไม่ยืนยัน
83 180090 73010088 บ้านดอนซาก
ยังไม่ยืนยัน
84 180057 73010089 บ้านคลองตัน
ยังไม่ยืนยัน
85 180055 73010090 วัดวังน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
86 180061 73010091 บ้านหนองพงนก
ยังไม่ยืนยัน
87 180062 73010092 วัดสระสี่มุม
ยังไม่ยืนยัน
88 180097 73010093 บ้านสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
89 180064 73010094 วัดราษฎร์วราราม
ยังไม่ยืนยัน
90 180065 73010095 บ้านหนองพงเล็ก
ยังไม่ยืนยัน
91 180063 73010096 วัดดอนเตาอิฐ
ยังไม่ยืนยัน
92 180070 73010097 บ้านหนองเขมร
ยังไม่ยืนยัน
93 180068 73010098 วัดหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
94 180094 73010099 วัดห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
95 180095 73010100 วัดปทุมทองสุทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
96 180096 73010101 วัดท่าเสา
ยังไม่ยืนยัน
97 180102 73010102 บ้านบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
98 180099 73010103 วัดกำแพงแสน
ยังไม่ยืนยัน
99 180076 73010104 บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
100 180077 73010105 วัดหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
101 180126 73010108 ละเอียดอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
102 180112 73010109 บ้านหัวถนน
ยังไม่ยืนยัน
103 180130 73010110 วัดสระสี่เหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
104 180129 73010111 วัดสุขวราราม
ยังไม่ยืนยัน
105 180122 73010112 วัดบ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
106 180123 73010113 วัดหนองกระพี้
ยังไม่ยืนยัน
107 180111 73010114 วัดลำลูกบัว
ยังไม่ยืนยัน
108 180107 73010115 บ้านแหลมกะเจา
ยังไม่ยืนยัน
109 180113 73010116 วัดลำเหย
ยังไม่ยืนยัน
110 180114 73010117 วัดทุ่งสีหลง
ยังไม่ยืนยัน
111 180115 73010118 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
112 180116 73010119 บ้านรางมูก
ยังไม่ยืนยัน
113 180108 73010120 วัดแหลมมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
114 180109 73010121 วัดตะโกสูง
ยังไม่ยืนยัน
115 180106 73010123 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
116 180127 73010124 วัดทุ่งผักกูด
ยังไม่ยืนยัน
117 180128 73010125 วัดกงลาด
ยังไม่ยืนยัน
118 180120 73010126 วัดห้วยพระ
ยังไม่ยืนยัน
119 180121 73010127 บ้านแจงงาม
ยังไม่ยืนยัน
120 180117 73010128 วัดเลาเต่า
ยังไม่ยืนยัน
121 180118 73010129 วัดทุ่งพิชัย
ยังไม่ยืนยัน
122 180119 73010130 บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน