ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7301 :  สพป.นครปฐม เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 180001 73010001 วัดดอนยายหอม
ยืนยันแล้ว
2 180002 73010002 วัดดอนขนาก
ยืนยันแล้ว
3 180047 73010003 วัดตาก้อง
ยืนยันแล้ว
4 180048 73010004 บ้านมาบแค
ยืนยันแล้ว
5 180041 73010005 วัดเกาะวังไทร
ยืนยันแล้ว
6 180032 73010006 วัดทัพหลวง
ยืนยันแล้ว
7 180033 73010007 วัดม่วงตารศ
ยืนยันแล้ว
8 180034 73010008 วัดทุ่งรี
ยืนยันแล้ว
9 180044 73010009 บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
10 180045 73010010 บ้านลำท่าโพ
ยืนยันแล้ว
11 180003 73010011 วัดธรรมศาลา
ยืนยันแล้ว
12 180004 73010012 บ้านต้นสำโรง
ยืนยันแล้ว
13 180051 73010013 บ้านนาสร้าง
ยืนยันแล้ว
14 180043 73010015 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
15 180007 73010016 วัดดอนเสาเกียด
ยืนยันแล้ว
16 180009 73010017 วัดบางแขม
ยืนยันแล้ว
17 180010 73010018 วัดลาดปลาเค้า
ยืนยันแล้ว
18 180030 73010019 บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
19 180027 73010020 วัดบ้านยาง
ยืนยันแล้ว
20 180028 73010021 บ้านหนองกะโดน
ยืนยันแล้ว
21 180029 73010022 บ้านคอวัง
ยืนยันแล้ว
22 180008 73010023 วัดพระปฐมเจดีย์
ยืนยันแล้ว
23 180039 73010024 อนุบาลนครปฐม
ยืนยันแล้ว
24 180046 73010025 วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
25 180040 73010026 วัดพระประโทณเจดีย์
ยืนยันแล้ว
26 180023 73010028 วัดโพรงมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
27 180024 73010029 วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
28 180025 73010030 วัดศรีวิสารวาจา
ยืนยันแล้ว
29 180049 73010031 วัดพะเนียงแตก
ยืนยันแล้ว
30 180011 73010033 บ้านลำพยา
ยืนยันแล้ว
31 180012 73010034 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
32 180035 73010035 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
33 180014 73010036 วัดวังเย็น
ยืนยันแล้ว
34 180022 73010037 บ้านไร่ต้นสำโรง
ยืนยันแล้ว
35 180052 73010038 บ้านหนองขาหยั่ง
ยืนยันแล้ว
36 180021 73010039 วัดใหม่ดอนทราย
ยืนยันแล้ว
37 180015 73010040 วัดสระกะเทียม
ยืนยันแล้ว
38 180016 73010041 วัดลาดหญ้าแพรก
ยืนยันแล้ว
39 180019 73010042 วัดรางปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
40 180020 73010043 วัดใหม่ห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
41 180005 73010044 วัดสามควายเผือก
ยืนยันแล้ว
42 180006 73010045 บ้านรางมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
43 180031 73010046 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
44 180038 73010047 บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
45 180017 73010048 วัดหนองดินแดง
ยืนยันแล้ว
46 180018 73010049 วัดหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
47 180037 73010050 บ้านทุ่งหัวพรหม
ยืนยันแล้ว
48 180036 73010051 วัดทัพยายท้าว
ยืนยันแล้ว
49 180013 73010052 บ้านหนองปากโลง
ยืนยันแล้ว
50 180091 73010053 วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
51 180092 73010054 วัดทะเลบก
ยืนยันแล้ว
52 180093 73010055 ประถมฐานบินกำแพงแสน
ยืนยันแล้ว
53 180054 73010056 อนุบาลกำแพงแสน
ยืนยันแล้ว
54 180067 73010058 วัดทุ่งกระพังโหม
ยืนยันแล้ว
55 180059 73010059 วัดบ่อน้ำจืด
ยืนยันแล้ว
56 180060 73010060 บ้านดอนทอง
ยืนยันแล้ว
57 180058 73010061 วัดสระพัง
ยืนยันแล้ว
58 180089 73010062 วัดหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
59 180053 73010063 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
ยืนยันแล้ว
60 180086 73010064 บ้านห้วยขวาง
ยืนยันแล้ว
61 180087 73010065 บ้านรางอีเม้ย
ยืนยันแล้ว
62 180082 73010066 บ้านอ้อกระทิง
ยืนยันแล้ว
63 180083 73010067 วัดสองห้อง
ยืนยันแล้ว
64 180084 73010068 วัดลาดหญ้าไทร
ยืนยันแล้ว
65 180085 73010069 บ้านสระน้ำส้ม
ยืนยันแล้ว
66 180075 73010070 บ้านหลักเมตร
ยืนยันแล้ว
67 180078 73010071 วัดปลักไม้ลาย
ยืนยันแล้ว
68 180088 73010072 บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
69 180098 73010073 บ้านบ่อน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
70 180101 73010074 เมืองเก่ากำแพงแสน
ยืนยันแล้ว
71 180066 73010075 วัดนิยมธรรมวราราม
ยืนยันแล้ว
72 180104 73010076 บ้านหนองไม้งาม
ยืนยันแล้ว
73 180069 73010077 วัดหนองศาลา
ยืนยันแล้ว
74 180071 73010078 บ้านหนองกร่าง
ยืนยันแล้ว
75 180072 73010079 บ้านห้วยรางเกตุ
ยืนยันแล้ว
76 180073 73010080 วัดไร่แตงทอง
ยืนยันแล้ว
77 180074 73010081 วัดหนองจิก
ยืนยันแล้ว
78 180081 73010082 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
ยืนยันแล้ว
79 180079 73010083 บ้านอ้อกระทุง
ยืนยันแล้ว
80 180080 73010084 วัดห้วยผักชี
ยืนยันแล้ว
81 180100 73010085 วัดประชาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
82 180103 73010086 บ้านห้วยด้วน
ยืนยันแล้ว
83 180090 73010088 บ้านดอนซาก
ยืนยันแล้ว
84 180057 73010089 บ้านคลองตัน
ยืนยันแล้ว
85 180055 73010090 วัดวังน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
86 180061 73010091 บ้านหนองพงนก
ยืนยันแล้ว
87 180062 73010092 วัดสระสี่มุม
ยืนยันแล้ว
88 180097 73010093 บ้านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
89 180064 73010094 วัดราษฎร์วราราม
ยืนยันแล้ว
90 180065 73010095 บ้านหนองพงเล็ก
ยืนยันแล้ว
91 180063 73010096 วัดดอนเตาอิฐ
ยืนยันแล้ว
92 180070 73010097 บ้านหนองเขมร
ยืนยันแล้ว
93 180068 73010098 วัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
94 180094 73010099 วัดห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
95 180095 73010100 วัดปทุมทองสุทธาราม
ยืนยันแล้ว
96 180096 73010101 วัดท่าเสา
ยืนยันแล้ว
97 180102 73010102 บ้านบัวแดง
ยืนยันแล้ว
98 180099 73010103 วัดกำแพงแสน
ยืนยันแล้ว
99 180076 73010104 บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
100 180077 73010105 วัดหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
101 180126 73010108 ละเอียดอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
102 180112 73010109 บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
103 180130 73010110 วัดสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
104 180129 73010111 วัดสุขวราราม
ยืนยันแล้ว
105 180122 73010112 วัดบ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
106 180123 73010113 วัดหนองกระพี้
ยืนยันแล้ว
107 180111 73010114 วัดลำลูกบัว
ยืนยันแล้ว
108 180107 73010115 บ้านแหลมกะเจา
ยืนยันแล้ว
109 180113 73010116 วัดลำเหย
ยืนยันแล้ว
110 180114 73010117 วัดทุ่งสีหลง
ยืนยันแล้ว
111 180115 73010118 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
112 180116 73010119 บ้านรางมูก
ยืนยันแล้ว
113 180108 73010120 วัดแหลมมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
114 180109 73010121 วัดตะโกสูง
ยืนยันแล้ว
115 180106 73010123 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
116 180127 73010124 วัดทุ่งผักกูด
ยืนยันแล้ว
117 180128 73010125 วัดกงลาด
ยืนยันแล้ว
118 180120 73010126 วัดห้วยพระ
ยืนยันแล้ว
119 180121 73010127 บ้านแจงงาม
ยืนยันแล้ว
120 180117 73010128 วัดเลาเต่า
ยืนยันแล้ว
121 180118 73010129 วัดทุ่งพิชัย
ยืนยันแล้ว
122 180119 73010130 บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
ยืนยันแล้ว