ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7302 :  สพป.นครปฐม เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 180147 73020001 วัดประชานาถ
ยืนยันแล้ว
2 180152 73020002 วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
ยืนยันแล้ว
3 180153 73020003 วัดโคกพระเจดีย์
ยืนยันแล้ว
4 180138 73020004 วัดงิ้วราย
ยืนยันแล้ว
5 180134 73020005 บ้านคลองบางกระจัน
ยืนยันแล้ว
6 180150 73020006 วัดไทร
ยืนยันแล้ว
7 180151 73020007 คลองทางหลวง
ยืนยันแล้ว
8 180149 73020008 วัดท่าตำหนัก
ยืนยันแล้ว
9 180155 73020009 วัดน้อย
ยืนยันแล้ว
10 180148 73020010 วัดไทยาวาส
ยืนยันแล้ว
11 180145 73020011 วัดกลางบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
12 180146 73020012 วัดตุ๊กตา
ยืนยันแล้ว
13 180133 73020013 วัดบางพระ
ยืนยันแล้ว
14 180137 73020014 วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
15 180154 73020015 วัดบ่อตะกั่ว
ยืนยันแล้ว
16 180156 73020016 วัดห้วยตะโก
ยืนยันแล้ว
17 180136 73020017 วัดลานตากฟ้า
ยืนยันแล้ว
18 180139 73020018 วัดพุทธธรรมรังษี
ยืนยันแล้ว
19 180142 73020019 วัดสัมปทวน
ยืนยันแล้ว
20 180157 73020020 วัดละมุด
ยืนยันแล้ว
21 180158 73020021 บ้านลานแหลม
ยืนยันแล้ว
22 180159 73020022 วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
23 180135 73020023 วัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
24 180164 73020024 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
25 180143 73020025 วัดศีรษะทอง
ยืนยันแล้ว
26 180144 73020026 วัดเสถียรรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
27 180141 73020027 วัดกลางครูเวียง
ยืนยันแล้ว
28 180140 73020028 วัดกกตาล
ยืนยันแล้ว
29 180132 73020030 บ้านห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
30 180163 73020031 วัดท้องไทร
ยืนยันแล้ว
31 180160 73020032 บ้านห้วยกรด
ยืนยันแล้ว
32 180161 73020033 วัดโคกเขมา
ยืนยันแล้ว
33 180162 73020034 วัดทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
34 180184 73020035 วัดบางภาษี
ยืนยันแล้ว
35 180202 73020036 บ้านคลองนกกระทุง
ยืนยันแล้ว
36 180168 73020037 วัดลานคา
ยืนยันแล้ว
37 180192 73020038 วัดดอนยอ
ยืนยันแล้ว
38 180193 73020039 วัดลาดสะแก
ยืนยันแล้ว
39 180173 73020040 วัดไผ่สามตำลึง
ยืนยันแล้ว
40 180204 73020041 วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
41 180205 73020042 วัดไผ่จรเข้
ยืนยันแล้ว
42 180206 73020043 วัดเกษตราราม
ยืนยันแล้ว
43 180203 73020044 วัดพระมอพิสัย
ยืนยันแล้ว
44 180186 73020045 บ้านนราภิรมย์
ยืนยันแล้ว
45 180187 73020046 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
46 180185 73020047 วัดนราภิรมย์
ยืนยันแล้ว
47 180212 73020048 วัดนิลเพชร
ยืนยันแล้ว
48 180213 73020049 วัดบัวปากท่า
ยืนยันแล้ว
49 180211 73020050 บ้านหนองปรงกาญจนา
ยืนยันแล้ว
50 180209 73020051 วัดบอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
51 180210 73020052 ตลาดเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
52 180208 73020053 วัดบัวหวั่น
ยืนยันแล้ว
53 180171 73020054 วัดบางไผ่นารถ
ยืนยันแล้ว
54 180172 73020055 วัดผาสุการาม
ยืนยันแล้ว
55 180189 73020056 วัดบางปลา
ยืนยันแล้ว
56 180190 73020057 วัดเกาะแรต
ยืนยันแล้ว
57 180191 73020058 ตลาดเกาะแรต
ยืนยันแล้ว
58 180196 73020059 วัดรางกำหยาด
ยืนยันแล้ว
59 180197 73020060 ตลาดรางกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
60 180199 73020062 บ้านรางปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
61 180200 73020063 บ้านคลองพระมอพิสัย
ยืนยันแล้ว
62 180201 73020064 วัดบึงลาดสวาย
ยืนยันแล้ว
63 180182 73020065 วัดสุขวัฒนาราม
ยืนยันแล้ว
64 180188 73020066 ไทยรัฐวิทยา ๔
ยืนยันแล้ว
65 180195 73020067 บ้านหนองปรง
ยืนยันแล้ว
66 180194 73020068 วัดเกษมสุริยัมนาจ
ยืนยันแล้ว
67 180167 73020069 บ้านประตูน้ำพระพิมล
ยืนยันแล้ว
68 180165 73020070 บ้านบางเลน
ยืนยันแล้ว
69 180166 73020071 บ้านไผ่คอกวัว
ยืนยันแล้ว
70 180174 73020072 วัดบางหลวง
ยืนยันแล้ว
71 180175 73020073 วัดบางน้อยใน
ยืนยันแล้ว
72 180176 73020074 วัดราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
73 180207 73020077 บ้านหนองมะม่วง
ยืนยันแล้ว
74 180169 73020078 บ้านไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
75 180170 73020079 วัดไผ่หูช้าง
ยืนยันแล้ว
76 180181 73020080 วัดลำพญา
ยืนยันแล้ว
77 180183 73020081 วัดเวฬุวนาราม
ยืนยันแล้ว
78 180180 73020082 วัดศิลามูล
ยืนยันแล้ว
79 180179 73020083 บ้านไผ่หลวง
ยืนยันแล้ว
80 180226 73020084 บ้านกระทุ่มล้ม
ยืนยันแล้ว
81 180227 73020085 บ้านเพลินวัฒนา
ยืนยันแล้ว
82 180214 73020086 วัดปรีดาราม
ยืนยันแล้ว
83 180215 73020087 บ้านคลองจินดา
ยืนยันแล้ว
84 180216 73020088 บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
ยืนยันแล้ว
85 180217 73020089 วัดวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
86 180235 73020090 บ้านฉาง
ยืนยันแล้ว
87 180232 73020091 วัดบางช้างเหนือ
ยืนยันแล้ว
88 180234 73020092 บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
89 180249 73020093 บ้านคลองใหม่
ยืนยันแล้ว
90 180221 73020094 วัดราษฏร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
91 180219 73020095 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
92 180220 73020096 บ้านตากแดด
ยืนยันแล้ว
93 180218 73020097 วัดจินดาราม
ยืนยันแล้ว
94 180247 73020098 วัดทรงคนอง
ยืนยันแล้ว
95 180241 73020099 วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
96 180245 73020100 บ้านท่าตลาด
ยืนยันแล้ว
97 180223 73020101 วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
ยืนยันแล้ว
98 180224 73020102 คลองบางกระทึก
ยืนยันแล้ว
99 180230 73020103 บ้านหัวอ่าว
ยืนยันแล้ว
100 180240 73020104 วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
101 180233 73020105 วัดบางช้างใต้
ยืนยันแล้ว
102 180231 73020106 บ้านบางม่วง
ยืนยันแล้ว
103 180228 73020107 บ้านบางเตย
ยืนยันแล้ว
104 180238 73020109 บ้านบางประแดง
ยืนยันแล้ว
105 180243 73020110 วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
ยืนยันแล้ว
106 180244 73020111 วัดเดชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
107 180248 73020112 วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
108 180222 73020113 วัดท่าพูด
ยืนยันแล้ว
109 180242 73020115 บ้านดงเกตุ
ยืนยันแล้ว
110 180246 73020116 วัดหอมเกร็ด
ยืนยันแล้ว
111 180225 73020117 บ้านหอมเกร็ด
ยืนยันแล้ว
112 180237 73020119 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
ยืนยันแล้ว
113 180254 73020120 บุณยศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
114 180255 73020121 บ้านคลองสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
115 180256 73020122 วัดมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
116 180253 73020123 บ้านคลองโยง
ยืนยันแล้ว
117 180251 73020124 บ้านคลองมหาสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
118 180252 73020125 วัดสาลวัน
ยืนยันแล้ว
119 180250 73020126 วัดสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
120 180257 73020127 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ยืนยันแล้ว