ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7501 :  สพป.สมุทรสงคราม

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 580034 75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
2 580010 75010002 วัดคลองโคน
ยังไม่ยืนยัน
3 580011 75010003 วัดธรรมประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
4 580035 75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
ยังไม่ยืนยัน
5 580025 75010006 บ้านคลองบางกก
ยังไม่ยืนยัน
6 580029 75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
7 580021 75010008 วัดลาดเป้ง
ยังไม่ยืนยัน
8 580001 75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
ยังไม่ยืนยัน
9 580004 75010010 บ้านบางบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
10 580016 75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
11 580014 75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
ยังไม่ยืนยัน
12 580012 75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
13 580013 75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
14 580008 75010018 วัดศรัทธาธรรม
ยังไม่ยืนยัน
15 580006 75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
16 580003 75010020 บ้านฉู่ฉี่
ยังไม่ยืนยัน
17 580031 75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
18 580032 75010022 วัดจันทร์เจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
19 580033 75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
ยังไม่ยืนยัน
20 580038 75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70
ยังไม่ยืนยัน
21 580020 75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
22 580017 75010027 เมืองสมุทรสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
23 580030 75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
24 580028 75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
25 580018 75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
26 580019 75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
27 580023 75010032 วัดสวนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
28 580024 75010033 บ้านเขตเมือง
ยังไม่ยืนยัน
29 580026 75010034 บ้านตะวันจาก
ยังไม่ยืนยัน
30 580027 75010035 บ้านลาดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
31 580007 75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
32 580041 75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
33 580046 75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
34 580059 75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
35 580061 75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
36 580063 75010043 ศาลจ้าวอาม้า
ยังไม่ยืนยัน
37 580057 75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
38 580058 75010045 วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)
ยังไม่ยืนยัน
39 580047 75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
40 580051 75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
41 580050 75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)
ยังไม่ยืนยัน
42 580040 75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
43 580049 75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
44 580055 75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)
ยังไม่ยืนยัน
45 580052 75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
46 580053 75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
47 580062 75010058 บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
48 580039 75010061 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
49 580074 75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
ยังไม่ยืนยัน
50 580087 75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
51 580089 75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
52 580091 75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
53 580094 75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
54 580083 75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
55 580084 75010070 วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)
ยังไม่ยืนยัน
56 580093 75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
57 580068 75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
58 580069 75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
59 580070 75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
60 580065 75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
ยังไม่ยืนยัน
61 580078 75010078 บ้านคลองสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
62 580081 75010079 บ้านแพรกหนามแดง
ยังไม่ยืนยัน
63 580067 75010081 บ้านต้นลำแพน
ยังไม่ยืนยัน
64 580066 75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
65 580064 75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
ยังไม่ยืนยัน
66 580079 75010084 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
67 580080 75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
68 580075 75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
69 580092 75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
70 580095 75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
ยังไม่ยืนยัน
71 580073 75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
72 580071 75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน