ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7501 :  สพป.สมุทรสงคราม

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 580034 75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2 580010 75010002 วัดคลองโคน
ยืนยันแล้ว
3 580011 75010003 วัดธรรมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
4 580035 75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
ยืนยันแล้ว
5 580025 75010006 บ้านคลองบางกก
ยืนยันแล้ว
6 580029 75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
7 580021 75010008 วัดลาดเป้ง
ยืนยันแล้ว
8 580001 75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
ยืนยันแล้ว
9 580004 75010010 บ้านบางบ่อ
ยืนยันแล้ว
10 580016 75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
11 580014 75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
ยืนยันแล้ว
12 580012 75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
13 580013 75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
14 580008 75010018 วัดศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
15 580006 75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
16 580003 75010020 บ้านฉู่ฉี่
ยืนยันแล้ว
17 580031 75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
18 580032 75010022 วัดจันทร์เจริญสุข
ยืนยันแล้ว
19 580033 75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
ยืนยันแล้ว
20 580038 75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70
ยืนยันแล้ว
21 580020 75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
22 580017 75010027 เมืองสมุทรสงคราม
ยืนยันแล้ว
23 580030 75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม
ยืนยันแล้ว
24 580028 75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
25 580018 75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
26 580019 75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
27 580023 75010032 วัดสวนแก้ว
ยืนยันแล้ว
28 580024 75010033 บ้านเขตเมือง
ยืนยันแล้ว
29 580026 75010034 บ้านตะวันจาก
ยืนยันแล้ว
30 580027 75010035 บ้านลาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
31 580007 75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
32 580041 75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
33 580046 75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
34 580059 75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
35 580061 75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
36 580063 75010043 ศาลจ้าวอาม้า
ยังไม่ยืนยัน
37 580057 75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
38 580058 75010045 วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)
ยืนยันแล้ว
39 580047 75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
40 580051 75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
41 580050 75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)
ยืนยันแล้ว
42 580040 75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
43 580049 75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
44 580055 75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)
ยืนยันแล้ว
45 580052 75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
46 580053 75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
ยืนยันแล้ว
47 580062 75010058 บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
48 580039 75010061 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
49 580074 75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
ยืนยันแล้ว
50 580087 75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
51 580089 75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
52 580091 75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
53 580094 75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
54 580083 75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
55 580084 75010070 วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)
ยืนยันแล้ว
56 580093 75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
57 580068 75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
58 580069 75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
59 580070 75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
60 580065 75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
ยืนยันแล้ว
61 580078 75010078 บ้านคลองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
62 580081 75010079 บ้านแพรกหนามแดง
ยังไม่ยืนยัน
63 580067 75010081 บ้านต้นลำแพน
ยืนยันแล้ว
64 580066 75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
65 580064 75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
ยืนยันแล้ว
66 580079 75010084 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
67 580080 75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
68 580075 75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
69 580092 75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
70 580095 75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
ยืนยันแล้ว
71 580073 75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
72 580071 75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)
ยืนยันแล้ว