ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7701 :  สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 280024 77010001 บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2 280025 77010002 บ้านทุ่งเคล็ด
ยืนยันแล้ว
3 280030 77010005 ด่านสิงขร
ยืนยันแล้ว
4 280031 77010006 อุดมราชภักดี
ยืนยันแล้ว
5 280032 77010007 บ้านทางหวาย
ยืนยันแล้ว
6 280033 77010008 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
7 280034 77010009 บ้านคลองวาฬ
ยืนยันแล้ว
8 280035 77010010 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72
ยืนยันแล้ว
9 280036 77010011 บ้านห้วยใหญ่
ยืนยันแล้ว
10 280037 77010012 เศรษฐพานิชวิทยา
ยืนยันแล้ว
11 280038 77010013 พัฒนาประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
12 280039 77010014 บ้านห้วยน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
13 280040 77010015 ประชารังสรรค์
ยืนยันแล้ว
14 280001 77010016 วัดปากคลองเกลียว
ยืนยันแล้ว
15 280002 77010017 บ้านท่าฝาง
ยืนยันแล้ว
16 280004 77010019 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
ยืนยันแล้ว
17 280005 77010020 บ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
18 280006 77010021 บ้านหนองปุหลก
ยืนยันแล้ว
19 280007 77010022 บ้านยุบพริก
ยืนยันแล้ว
20 280008 77010023 บ้านคลองชายธง
ยืนยันแล้ว
21 280009 77010024 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
22 280028 77010025 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)
ยืนยันแล้ว
23 280014 77010026 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ยืนยันแล้ว
24 280021 77010027 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
25 280011 77010029 บ้านบึง
ยืนยันแล้ว
26 280012 77010030 บ้านคั่นกระได
ยืนยันแล้ว
27 280013 77010031 บ้านอ่าวน้อย
ยืนยันแล้ว
28 280022 77010032 บ้านหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
29 280029 77010034 เนินแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
30 280015 77010035 บ้านย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
31 280016 77010036 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
ยืนยันแล้ว
32 280017 77010037 สามัคคีร่วมจิต
ยืนยันแล้ว
33 280018 77010038 วังมะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
34 280019 77010039 ประชาบูรณะวิทยา
ยืนยันแล้ว
35 280020 77010040 หาดสนุกราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
36 280082 77010041 บ้านพุตะแบก
ยืนยันแล้ว
37 280083 77010042 วัดทุ่งกลาง
ยืนยันแล้ว
38 280084 77010043 บ้านดอนใจดี
ยืนยันแล้ว
39 280085 77010044 บ้านมะเดื่อทอง
ยืนยันแล้ว
40 280087 77010045 วัดนาหูกวาง
ยืนยันแล้ว
41 280088 77010046 วัดนาล้อม
ยืนยันแล้ว
42 280077 77010048 วัดทุ่งประดู่
ยืนยันแล้ว
43 280078 77010049 อนุบาลทับสะแก
ยืนยันแล้ว
44 280079 77010050 บ้านดอนทราย
ยืนยันแล้ว
45 280080 77010051 ประชาราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
46 280081 77010052 สมาคมเลขานุการสตรี 2
ยืนยันแล้ว
47 280086 77010053 บ้านเหมืองแร่
ยืนยันแล้ว
48 280089 77010054 บ้านทุ่งตาแก้ว
ยืนยันแล้ว
49 280090 77010055 อ่างทองพัฒนา
ยืนยันแล้ว
50 280074 77010056 บ้านไร่ใน
ยืนยันแล้ว
51 280075 77010057 บ้านหินเทิน
ยืนยันแล้ว
52 280070 77010058 บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
53 280071 77010059 ประชาพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
54 280072 77010060 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
ยืนยันแล้ว
55 280073 77010061 บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
56 280091 77010062 บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
57 280092 77010063 บ้านสีดางาม
ยืนยันแล้ว
58 280093 77010064 บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
59 280094 77010065 วัดหนองหอย
ยืนยันแล้ว
60 280096 77010067 บ้านหนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
61 280113 77010068 บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
62 280114 77010069 บ้านดอนทอง
ยืนยันแล้ว
63 280115 77010070 วัดนาผักขวง
ยืนยันแล้ว
64 280116 77010071 บ้านถ้ำเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
65 280117 77010072 บ้านดอนสง่า
ยืนยันแล้ว
66 280126 77010073 อนุบาลบางสะพาน
ยืนยันแล้ว
67 280110 77010074 ไตรกิตทัตตานนท์
ยืนยันแล้ว
68 280111 77010075 บ้านดงไม้งาม
ยืนยันแล้ว
69 280106 77010076 บ้านมรสวบ
ยืนยันแล้ว
70 280107 77010077 บ้านเขามัน
ยืนยันแล้ว
71 280108 77010078 สมาคมเลขานุการสตรี 1
ยืนยันแล้ว
72 280109 77010079 บ้านหนองจันทร์
ยืนยันแล้ว
73 280104 77010080 บ้านยางเขา
ยืนยันแล้ว
74 280105 77010081 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
75 280130 77010082 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
76 280131 77010083 บ้านทองมงคล
ยืนยันแล้ว
77 280132 77010084 บ้านราษฏร์ประสงค์
ยืนยันแล้ว
78 280133 77010085 บ้านธรรมรัตน์
ยืนยันแล้ว
79 280137 77010086 บ้านในล็อค
ยืนยันแล้ว
80 280102 77010087 วัดธงชัยธรรมจักร
ยืนยันแล้ว
81 280103 77010088 วัดดอนยาง
ยืนยันแล้ว
82 280098 77010089 บ้านหนองมงคล
ยืนยันแล้ว
83 280099 77010090 บ้านดอนสูง
ยืนยันแล้ว
84 280101 77010091 บ้านหนองระแวง
ยืนยันแล้ว
85 280097 77010092 วัดถ้ำคีรีวงศ์
ยืนยันแล้ว
86 280121 77010095 บ้านหินกอง
ยืนยันแล้ว
87 280122 77010096 บ้านชะม่วง
ยืนยันแล้ว
88 280123 77010097 บ้านสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
89 280125 77010098 บ้านห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
90 280124 77010099 บางสะพาน
ยืนยันแล้ว
91 280118 77010100 บ้านท่าขาม
ยืนยันแล้ว
92 280100 77010101 บ้านดอนสำราญ
ยืนยันแล้ว
93 280112 77010102 บ้านอ่าวยาง
ยืนยันแล้ว
94 280135 77010103 บ้านคลองลอย
ยืนยันแล้ว
95 280127 77010104 บ้านวังน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
96 280134 77010105 ธนาคารออมสิน
ยืนยันแล้ว
97 280128 77010106 บ้านทุ่งเชือก
ยืนยันแล้ว
98 280129 77010107 บ้านดอนสำนัก
ยืนยันแล้ว
99 280198 77010108 มูลนิธิศึกษา
ยืนยันแล้ว
100 280199 77010109 บ้านไร่บนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
101 280200 77010110 บ้านบางเจริญ
ยืนยันแล้ว
102 280201 77010111 บ้านทองอินทร์
ยืนยันแล้ว
103 280202 77010112 บ้านช้างเผือก
ยืนยันแล้ว
104 280196 77010113 บ้านไชยราช
ยืนยันแล้ว
105 280197 77010114 อนุบาลบางสะพานน้อย
ยืนยันแล้ว
106 280206 77010115 บ้านบางเบิด
ยืนยันแล้ว
107 280207 77010116 บ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
108 280208 77010117 วัดกำมะเสน
ยืนยันแล้ว
109 280193 77010119 บ้านห้วยสัก
ยืนยันแล้ว
110 280194 77010120 บ้านทุ่งสีเสียด
ยืนยันแล้ว
111 280195 77010121 บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
112 280189 77010122 บ้านหนองฆ้อง
ยืนยันแล้ว
113 280190 77010123 บ้านทุ่งไทร
ยืนยันแล้ว
114 280186 77010124 บ้านบางสะพานน้อย
ยืนยันแล้ว
115 280187 77010125 วัดดอนตะเคียน
ยืนยันแล้ว
116 280188 77010126 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)
ยืนยันแล้ว
117 280191 77010127 บ้านทุ่งกะโตน
ยืนยันแล้ว
118 280192 77010128 บ้านหนองห้วยฝาด
ยืนยันแล้ว
119 280204 77010129 วัดเขาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
120 280205 77010130 บ้านปากแพรก
ยืนยันแล้ว