ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7701 :  สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 280024 77010001 บ้านหนองกก
ยังไม่ยืนยัน
2 280025 77010002 บ้านทุ่งเคล็ด
ยังไม่ยืนยัน
3 280030 77010005 ด่านสิงขร
ยังไม่ยืนยัน
4 280031 77010006 อุดมราชภักดี
ยังไม่ยืนยัน
5 280032 77010007 บ้านทางหวาย
ยังไม่ยืนยัน
6 280033 77010008 บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
7 280034 77010009 บ้านคลองวาฬ
ยังไม่ยืนยัน
8 280035 77010010 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72
ยังไม่ยืนยัน
9 280036 77010011 บ้านห้วยใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
10 280037 77010012 เศรษฐพานิชวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11 280038 77010013 พัฒนาประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
12 280039 77010014 บ้านห้วยน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
13 280040 77010015 ประชารังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
14 280001 77010016 วัดปากคลองเกลียว
ยังไม่ยืนยัน
15 280002 77010017 บ้านท่าฝาง
ยังไม่ยืนยัน
16 280004 77010019 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
17 280005 77010020 บ้านคอกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
18 280006 77010021 บ้านหนองปุหลก
ยังไม่ยืนยัน
19 280007 77010022 บ้านยุบพริก
ยังไม่ยืนยัน
20 280008 77010023 บ้านคลองชายธง
ยังไม่ยืนยัน
21 280009 77010024 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
22 280028 77010025 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)
ยังไม่ยืนยัน
23 280014 77010026 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ยังไม่ยืนยัน
24 280021 77010027 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
25 280011 77010029 บ้านบึง
ยังไม่ยืนยัน
26 280012 77010030 บ้านคั่นกระได
ยังไม่ยืนยัน
27 280013 77010031 บ้านอ่าวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
28 280022 77010032 บ้านหนองเสือ
ยังไม่ยืนยัน
29 280029 77010034 เนินแก้ววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
30 280015 77010035 บ้านย่านซื่อ
ยังไม่ยืนยัน
31 280016 77010036 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
ยังไม่ยืนยัน
32 280017 77010037 สามัคคีร่วมจิต
ยังไม่ยืนยัน
33 280018 77010038 วังมะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
34 280019 77010039 ประชาบูรณะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35 280020 77010040 หาดสนุกราษฏร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
36 280082 77010041 บ้านพุตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
37 280083 77010042 วัดทุ่งกลาง
ยังไม่ยืนยัน
38 280084 77010043 บ้านดอนใจดี
ยังไม่ยืนยัน
39 280085 77010044 บ้านมะเดื่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
40 280087 77010045 วัดนาหูกวาง
ยังไม่ยืนยัน
41 280088 77010046 วัดนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
42 280077 77010048 วัดทุ่งประดู่
ยังไม่ยืนยัน
43 280078 77010049 อนุบาลทับสะแก
ยังไม่ยืนยัน
44 280079 77010050 บ้านดอนทราย
ยังไม่ยืนยัน
45 280080 77010051 ประชาราษฏร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
46 280081 77010052 สมาคมเลขานุการสตรี 2
ยังไม่ยืนยัน
47 280086 77010053 บ้านเหมืองแร่
ยังไม่ยืนยัน
48 280089 77010054 บ้านทุ่งตาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
49 280090 77010055 อ่างทองพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
50 280074 77010056 บ้านไร่ใน
ยังไม่ยืนยัน
51 280075 77010057 บ้านหินเทิน
ยังไม่ยืนยัน
52 280070 77010058 บ้านเนินดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
53 280071 77010059 ประชาพิทักษ์
ยังไม่ยืนยัน
54 280072 77010060 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
ยังไม่ยืนยัน
55 280073 77010061 บ้านทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
56 280091 77010062 บ้านอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
57 280092 77010063 บ้านสีดางาม
ยังไม่ยืนยัน
58 280093 77010064 บ้านวังยาง
ยังไม่ยืนยัน
59 280094 77010065 วัดหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
60 280096 77010067 บ้านหนองมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
61 280113 77010068 บ้านห้วยทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
62 280114 77010069 บ้านดอนทอง
ยังไม่ยืนยัน
63 280115 77010070 วัดนาผักขวง
ยังไม่ยืนยัน
64 280116 77010071 บ้านถ้ำเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
65 280117 77010072 บ้านดอนสง่า
ยังไม่ยืนยัน
66 280126 77010073 อนุบาลบางสะพาน
ยังไม่ยืนยัน
67 280110 77010074 ไตรกิตทัตตานนท์
ยังไม่ยืนยัน
68 280111 77010075 บ้านดงไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
69 280106 77010076 บ้านมรสวบ
ยังไม่ยืนยัน
70 280107 77010077 บ้านเขามัน
ยังไม่ยืนยัน
71 280108 77010078 สมาคมเลขานุการสตรี 1
ยังไม่ยืนยัน
72 280109 77010079 บ้านหนองจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
73 280104 77010080 บ้านยางเขา
ยังไม่ยืนยัน
74 280105 77010081 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
75 280130 77010082 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
76 280131 77010083 บ้านทองมงคล
ยังไม่ยืนยัน
77 280132 77010084 บ้านราษฏร์ประสงค์
ยังไม่ยืนยัน
78 280133 77010085 บ้านธรรมรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
79 280137 77010086 บ้านในล็อค
ยังไม่ยืนยัน
80 280102 77010087 วัดธงชัยธรรมจักร
ยังไม่ยืนยัน
81 280103 77010088 วัดดอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
82 280098 77010089 บ้านหนองมงคล
ยังไม่ยืนยัน
83 280099 77010090 บ้านดอนสูง
ยังไม่ยืนยัน
84 280101 77010091 บ้านหนองระแวง
ยังไม่ยืนยัน
85 280097 77010092 วัดถ้ำคีรีวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
86 280121 77010095 บ้านหินกอง
ยังไม่ยืนยัน
87 280122 77010096 บ้านชะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
88 280123 77010097 บ้านสวนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
89 280125 77010098 บ้านห้วยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
90 280124 77010099 บางสะพาน
ยังไม่ยืนยัน
91 280118 77010100 บ้านท่าขาม
ยังไม่ยืนยัน
92 280100 77010101 บ้านดอนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
93 280112 77010102 บ้านอ่าวยาง
ยังไม่ยืนยัน
94 280135 77010103 บ้านคลองลอย
ยังไม่ยืนยัน
95 280127 77010104 บ้านวังน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
96 280134 77010105 ธนาคารออมสิน
ยังไม่ยืนยัน
97 280128 77010106 บ้านทุ่งเชือก
ยังไม่ยืนยัน
98 280129 77010107 บ้านดอนสำนัก
ยังไม่ยืนยัน
99 280198 77010108 มูลนิธิศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
100 280199 77010109 บ้านไร่บนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
101 280200 77010110 บ้านบางเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
102 280201 77010111 บ้านทองอินทร์
ยังไม่ยืนยัน
103 280202 77010112 บ้านช้างเผือก
ยังไม่ยืนยัน
104 280196 77010113 บ้านไชยราช
ยังไม่ยืนยัน
105 280197 77010114 อนุบาลบางสะพานน้อย
ยังไม่ยืนยัน
106 280206 77010115 บ้านบางเบิด
ยังไม่ยืนยัน
107 280207 77010116 บ้านฝั่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
108 280208 77010117 วัดกำมะเสน
ยังไม่ยืนยัน
109 280193 77010119 บ้านห้วยสัก
ยังไม่ยืนยัน
110 280194 77010120 บ้านทุ่งสีเสียด
ยังไม่ยืนยัน
111 280195 77010121 บ้านทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
112 280189 77010122 บ้านหนองฆ้อง
ยังไม่ยืนยัน
113 280190 77010123 บ้านทุ่งไทร
ยังไม่ยืนยัน
114 280186 77010124 บ้านบางสะพานน้อย
ยังไม่ยืนยัน
115 280187 77010125 วัดดอนตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
116 280188 77010126 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
117 280191 77010127 บ้านทุ่งกะโตน
ยังไม่ยืนยัน
118 280192 77010128 บ้านหนองห้วยฝาด
ยังไม่ยืนยัน
119 280204 77010129 วัดเขาราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
120 280205 77010130 บ้านปากแพรก
ยังไม่ยืนยัน