ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7702 :  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 280054 77020001 บ้านหนองกระทิง
ยืนยันแล้ว
2 280055 77020002 วัดกุยบุรี
ยืนยันแล้ว
3 280056 77020003 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
ยืนยันแล้ว
4 280057 77020004 บ้านบน
ยืนยันแล้ว
5 280046 77020007 บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
6 280068 77020008 บ้านหนองเตาปูน
ยืนยันแล้ว
7 280069 77020009 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
8 280061 77020010 บ้านปากเหมือง
ยืนยันแล้ว
9 280063 77020011 บ้านเขาแดง
ยืนยันแล้ว
10 280064 77020012 วัดทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
11 280065 77020013 วัดดอนยายหนู
ยืนยันแล้ว
12 280066 77020014 บ้านดอนบ่อกุ่ม
ยืนยันแล้ว
13 280067 77020015 บ้านดอนมะขาม
ยืนยันแล้ว
14 280041 77020016 สามแยกป่าถล่ม
ยืนยันแล้ว
15 280042 77020017 บ้านป่าถล่ม
ยืนยันแล้ว
16 280043 77020018 บ้านสามกระทาย
ยืนยันแล้ว
17 280044 77020019 บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
18 280045 77020020 บ้านสำโหรง
ยืนยันแล้ว
19 280047 77020021 บ้านรวมไทย
ยืนยันแล้ว
20 280048 77020022 บ้านโป่งกะสัง
ยืนยันแล้ว
21 280053 77020023 บ้านหนองเกด
ยืนยันแล้ว
22 280049 77020024 บ้านยางชุม
ยืนยันแล้ว
23 280050 77020025 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
ยืนยันแล้ว
24 280051 77020026 บ้านไร่บน
ยืนยันแล้ว
25 280052 77020027 บ้านหาดขาม
ยืนยันแล้ว
26 280152 77020028 ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
27 280145 77020031 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
28 280159 77020033 บ้านหนองกา
ยืนยันแล้ว
29 280160 77020034 วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
30 280138 77020035 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
ยืนยันแล้ว
31 280155 77020036 บ้านปากน้ำปราณ
ยืนยันแล้ว
32 280157 77020038 บ้านปรือน้อย
ยืนยันแล้ว
33 280139 77020039 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
ยืนยันแล้ว
34 280140 77020040 บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
35 280141 77020041 บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
36 280151 77020044 ชลประทานปราณบุรี
ยืนยันแล้ว
37 280149 77020045 บ้านห้วยพลับ
ยืนยันแล้ว
38 280150 77020046 บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
39 280147 77020047 บ้านหนองยิงหมี
ยืนยันแล้ว
40 280148 77020048 บ้านหนองตาเย็น
ยืนยันแล้ว
41 280168 77020049 บ้านห้วยมงคล
ยืนยันแล้ว
42 280170 77020050 บ้านวังข่อย
ยืนยันแล้ว
43 280171 77020051 บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
44 280162 77020052 บ้านหนองพรานพุก
ยืนยันแล้ว
45 280164 77020053 บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
46 280165 77020054 บ้านทับใต้
ยืนยันแล้ว
47 280181 77020055 บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
48 280175 77020057 บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
ยืนยันแล้ว
49 280173 77020058 บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
50 280176 77020059 บ้านหนองพลับ
ยืนยันแล้ว
51 280179 77020061 บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
52 280174 77020062 โรตารี่กรุงเทพ
ยืนยันแล้ว
53 280180 77020063 บ้านคอกช้างพัฒนา
ยืนยันแล้ว
54 280182 77020064 บ้านห้วยไทรงาม
ยืนยันแล้ว
55 280183 77020065 วไลย
ยืนยันแล้ว
56 280184 77020066 ละเมาะ
ยืนยันแล้ว
57 280178 77020067 อานันท์
ยืนยันแล้ว
58 280169 77020068 บ้านหนองซอ
ยืนยันแล้ว
59 280172 77020069 บ้านหนองคร้า
ยืนยันแล้ว
60 280161 77020070 อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
ยืนยันแล้ว
61 280163 77020071 บ้านวังโบสถ์
ยืนยันแล้ว
62 280166 77020072 บ้านหนองเหียง
ยืนยันแล้ว
63 280167 77020073 บ้านหนองตะเภา
ยืนยันแล้ว
64 280223 77020074 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
ยืนยันแล้ว
65 280224 77020075 บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
66 280228 77020077 บ้านหนองน้ำกลัด
ยืนยันแล้ว
67 280233 77020079 บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
68 280234 77020080 อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
ยืนยันแล้ว
69 280235 77020081 บ้านเกาะไผ่
ยืนยันแล้ว
70 280236 77020082 บ้านสิบสองหุ้น
ยืนยันแล้ว
71 280237 77020083 บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
72 280238 77020084 บ้านนาวัลเปรียง
ยืนยันแล้ว
73 280230 77020085 บ้านศาลาลัย
ยืนยันแล้ว
74 280229 77020086 บ้านหนองเป่าปี่
ยืนยันแล้ว
75 280227 77020087 บ้านเนินกรวด
ยืนยันแล้ว
76 280226 77020088 บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
77 280217 77020089 บ้านลาดวิถี
ยืนยันแล้ว
78 280218 77020090 บ้านหนองคาง
ยืนยันแล้ว
79 280219 77020091 บ้านเกาะนาน้อย
ยืนยันแล้ว
80 280220 77020092 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
81 280221 77020093 บ้านเขาโป่ง
ยืนยันแล้ว
82 280222 77020094 วัดเกษตรกันทราราม
ยืนยันแล้ว
83 280214 77020095 บ้านบางปู
ยืนยันแล้ว
84 280216 77020096 บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
85 280210 77020097 บ้านพุน้อย
ยืนยันแล้ว
86 280211 77020098 บ้านพุใหญ่
ยืนยันแล้ว
87 280212 77020099 บ้านหนองข้าวเหนียว
ยืนยันแล้ว
88 280213 77020100 บ้านหัวตาลแถว
ยืนยันแล้ว
89 280259 77023001 นเรศวรห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว