ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

7702 :  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 280054 77020001 บ้านหนองกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
2 280055 77020002 วัดกุยบุรี
ยังไม่ยืนยัน
3 280056 77020003 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
ยังไม่ยืนยัน
4 280057 77020004 บ้านบน
ยังไม่ยืนยัน
5 280046 77020007 บ้านหนองหมู
ยังไม่ยืนยัน
6 280068 77020008 บ้านหนองเตาปูน
ยังไม่ยืนยัน
7 280069 77020009 บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
8 280061 77020010 บ้านปากเหมือง
ยังไม่ยืนยัน
9 280063 77020011 บ้านเขาแดง
ยังไม่ยืนยัน
10 280064 77020012 วัดทุ่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
11 280065 77020013 วัดดอนยายหนู
ยังไม่ยืนยัน
12 280066 77020014 บ้านดอนบ่อกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
13 280067 77020015 บ้านดอนมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
14 280041 77020016 สามแยกป่าถล่ม
ยังไม่ยืนยัน
15 280042 77020017 บ้านป่าถล่ม
ยังไม่ยืนยัน
16 280043 77020018 บ้านสามกระทาย
ยังไม่ยืนยัน
17 280044 77020019 บ้านดอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
18 280045 77020020 บ้านสำโหรง
ยังไม่ยืนยัน
19 280047 77020021 บ้านรวมไทย
ยังไม่ยืนยัน
20 280048 77020022 บ้านโป่งกะสัง
ยังไม่ยืนยัน
21 280053 77020023 บ้านหนองเกด
ยังไม่ยืนยัน
22 280049 77020024 บ้านยางชุม
ยังไม่ยืนยัน
23 280050 77020025 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
ยังไม่ยืนยัน
24 280051 77020026 บ้านไร่บน
ยังไม่ยืนยัน
25 280052 77020027 บ้านหาดขาม
ยังไม่ยืนยัน
26 280152 77020028 ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
ยังไม่ยืนยัน
27 280145 77020031 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
28 280159 77020033 บ้านหนองกา
ยังไม่ยืนยัน
29 280160 77020034 วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
30 280138 77020035 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
ยังไม่ยืนยัน
31 280155 77020036 บ้านปากน้ำปราณ
ยังไม่ยืนยัน
32 280157 77020038 บ้านปรือน้อย
ยังไม่ยืนยัน
33 280139 77020039 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
ยังไม่ยืนยัน
34 280140 77020040 บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
35 280141 77020041 บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
36 280151 77020044 ชลประทานปราณบุรี
ยังไม่ยืนยัน
37 280149 77020045 บ้านห้วยพลับ
ยังไม่ยืนยัน
38 280150 77020046 บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
39 280147 77020047 บ้านหนองยิงหมี
ยังไม่ยืนยัน
40 280148 77020048 บ้านหนองตาเย็น
ยังไม่ยืนยัน
41 280168 77020049 บ้านห้วยมงคล
ยังไม่ยืนยัน
42 280170 77020050 บ้านวังข่อย
ยังไม่ยืนยัน
43 280171 77020051 บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
44 280162 77020052 บ้านหนองพรานพุก
ยังไม่ยืนยัน
45 280164 77020053 บ้านทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
46 280165 77020054 บ้านทับใต้
ยังไม่ยืนยัน
47 280181 77020055 บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
48 280175 77020057 บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
ยังไม่ยืนยัน
49 280173 77020058 บ้านเนินพยอม
ยังไม่ยืนยัน
50 280176 77020059 บ้านหนองพลับ
ยังไม่ยืนยัน
51 280179 77020061 บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
52 280174 77020062 โรตารี่กรุงเทพ
ยืนยันแล้ว
53 280180 77020063 บ้านคอกช้างพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
54 280182 77020064 บ้านห้วยไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
55 280183 77020065 วไลย
ยังไม่ยืนยัน
56 280184 77020066 ละเมาะ
ยังไม่ยืนยัน
57 280178 77020067 อานันท์
ยังไม่ยืนยัน
58 280169 77020068 บ้านหนองซอ
ยังไม่ยืนยัน
59 280172 77020069 บ้านหนองคร้า
ยังไม่ยืนยัน
60 280161 77020070 อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
ยังไม่ยืนยัน
61 280163 77020071 บ้านวังโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
62 280166 77020072 บ้านหนองเหียง
ยังไม่ยืนยัน
63 280167 77020073 บ้านหนองตะเภา
ยังไม่ยืนยัน
64 280223 77020074 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
ยังไม่ยืนยัน
65 280224 77020075 บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
66 280228 77020077 บ้านหนองน้ำกลัด
ยังไม่ยืนยัน
67 280233 77020079 บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
68 280234 77020080 อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
ยังไม่ยืนยัน
69 280235 77020081 บ้านเกาะไผ่
ยังไม่ยืนยัน
70 280236 77020082 บ้านสิบสองหุ้น
ยังไม่ยืนยัน
71 280237 77020083 บ้านหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
72 280238 77020084 บ้านนาวัลเปรียง
ยังไม่ยืนยัน
73 280230 77020085 บ้านศาลาลัย
ยังไม่ยืนยัน
74 280229 77020086 บ้านหนองเป่าปี่
ยังไม่ยืนยัน
75 280227 77020087 บ้านเนินกรวด
ยังไม่ยืนยัน
76 280226 77020088 บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
77 280217 77020089 บ้านลาดวิถี
ยังไม่ยืนยัน
78 280218 77020090 บ้านหนองคาง
ยังไม่ยืนยัน
79 280219 77020091 บ้านเกาะนาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
80 280220 77020092 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
81 280221 77020093 บ้านเขาโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
82 280222 77020094 วัดเกษตรกันทราราม
ยังไม่ยืนยัน
83 280214 77020095 บ้านบางปู
ยังไม่ยืนยัน
84 280216 77020096 บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
85 280210 77020097 บ้านพุน้อย
ยังไม่ยืนยัน
86 280211 77020098 บ้านพุใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
87 280212 77020099 บ้านหนองข้าวเหนียว
ยังไม่ยืนยัน
88 280213 77020100 บ้านหัวตาลแถว
ยังไม่ยืนยัน
89 280259 77023001 นเรศวรห้วยผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน