ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8001 :  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 210007 80010001 วัดชัน
ยืนยันแล้ว
2 210009 80010002 บ้านย่านซื่อ
ยังไม่ยืนยัน
3 210011 80010003 วัดสวนพล
ยืนยันแล้ว
4 210012 80010004 วัดบ้านตาล
ยืนยันแล้ว
5 210023 80010005 อนุบาลนครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
6 210008 80010006 วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
7 210003 80010007 วัดน้ำรอบ
ยืนยันแล้ว
8 210021 80010010 วัดเทพธิดาราม
ยืนยันแล้ว
9 210015 80010011 วัดมหาชัยวนาราม
ยืนยันแล้ว
10 210017 80010013 วัดท่างาม
ยืนยันแล้ว
11 210040 80010014 บ้านปากพญา
ยืนยันแล้ว
12 210043 80010015 บ้านปากน้ำปากพญา
ยืนยันแล้ว
13 210050 80010017 วัดนาวง
ยืนยันแล้ว
14 210068 80010018 ชุมชนวัดหมน
ยืนยันแล้ว
15 210069 80010019 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
16 210070 80010020 วัดจังหูน
ยืนยันแล้ว
17 210071 80010021 วัดพังสิงห์
ยืนยันแล้ว
18 210073 80010023 บ้านหนองหนอน
ยืนยันแล้ว
19 210060 80010024 บ้านบางเตย
ยืนยันแล้ว
20 210074 80010025 วัดโดน
ยืนยันแล้ว
21 210046 80010026 วัดนารีประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
22 210048 80010027 บ้านบางหลวง
ยืนยันแล้ว
23 210054 80010029 บ้านบางกระบือ
ยืนยันแล้ว
24 210058 80010030 วัดราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
25 210029 80010031 วัดพระมงกุฎ
ยืนยันแล้ว
26 210014 80010032 บ้านนาเคียน
ยืนยันแล้ว
27 210027 80010033 บ้านคลองดิน
ยืนยันแล้ว
28 210028 80010034 บ้านทวดเหนือ
ยืนยันแล้ว
29 210020 80010036 วัดดอนยาง
ยืนยันแล้ว
30 210024 80010037 วัดหญ้า
ยืนยันแล้ว
31 210001 80010038 วัดพระมหาธาตุ
ยืนยันแล้ว
32 210066 80010039 บ้านเนิน
ยืนยันแล้ว
33 210052 80010040 วัดบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
34 210057 80010044 วัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
35 210063 80010047 วัดบางตะพาน
ยืนยันแล้ว
36 210062 80010049 ราชประชานุเคราะห์ 5
ยืนยันแล้ว
37 210059 80010050 บ้านคันธง
ยืนยันแล้ว
38 210049 80010051 วัดนางพระยา
ยืนยันแล้ว
39 210047 80010053 วัดท่านคร
ยืนยันแล้ว
40 210045 80010054 วัดมุขธารา
ยืนยันแล้ว
41 210031 80010055 วัดท่าแพ
ยืนยันแล้ว
42 210032 80010056 ราชประชานุเคราะห์ 4
ยืนยันแล้ว
43 210034 80010057 วัดไพศาลสถิต
ยืนยันแล้ว
44 210036 80010058 บ้านห้วยไทร
ยืนยันแล้ว
45 210037 80010059 บ้านปากน้ำเก่า
ยืนยันแล้ว
46 210033 80010060 วัดวิสุทธิยาราม
ยืนยันแล้ว
47 210035 80010061 วัดศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
48 210030 80010062 บ้านชะเอียน
ยืนยันแล้ว
49 210039 80010064 วัดท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
50 210041 80010065 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
51 210042 80010066 วัดมะม่วงทอง
ยืนยันแล้ว
52 210025 80010067 วัดหัวอิฐ
ยืนยันแล้ว
53 210026 80010068 บ้านทวดทอง
ยืนยันแล้ว
54 210010 80010069 วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
55 210013 80010070 วัดวนาราม
ยืนยันแล้ว
56 210002 80010071 วัดโพธิ์เสด็จ
ยืนยันแล้ว
57 210004 80010072 วัดทุ่งแย้
ยืนยันแล้ว
58 210005 80010073 วัดมะม่วงสองต้น
ยืนยันแล้ว
59 210488 80010075 ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ยืนยันแล้ว
60 210492 80010076 วัดสมอ
ยืนยันแล้ว
61 210491 80010077 วัดวังไทร
ยืนยันแล้ว
62 210490 80010078 วัดโคกโพธิ์สถิตย์
ยืนยันแล้ว
63 210489 80010079 วัดจันทร์
ยืนยันแล้ว
64 210495 80010080 ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
65 210494 80010081 บ้านสำนักใหม่
ยืนยันแล้ว
66 210497 80010082 วัดสอ
ยืนยันแล้ว
67 210493 80010083 บ้านคดศอก
ยืนยันแล้ว
68 210496 80010084 วัดใหม่ทอน
ยืนยันแล้ว
69 210508 80010085 บ้านตลาด
ยืนยันแล้ว
70 210507 80010086 วัดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
71 210509 80010087 วัดคีรีกันทร์
ยืนยันแล้ว
72 210510 80010088 บ้านร่อน
ยืนยันแล้ว
73 210498 80010089 บ้านสันยูง
ยืนยันแล้ว
74 210500 80010090 ชุมชนลานสกา
ยืนยันแล้ว
75 210501 80010092 บ้านมะม่วงทอง
ยืนยันแล้ว
76 210502 80010093 วัดดินดอน
ยืนยันแล้ว
77 210504 80010094 วัดน้ำรอบ
ยืนยันแล้ว
78 210505 80010095 วัดวังหงส์
ยืนยันแล้ว
79 210506 80010096 วัดเจดีย์
ยืนยันแล้ว
80 210716 80010097 วัดแพร่
ยืนยันแล้ว
81 210717 80010098 วัดไสมะนาว
ยืนยันแล้ว
82 210718 80010099 บ้านห้วยยูง
ยืนยันแล้ว
83 210707 80010100 วัดท้ายสำเภา
ยืนยันแล้ว
84 210710 80010101 บ้านไสใหญ่
ยืนยันแล้ว
85 210708 80010102 วัดเชิงแตระ
ยืนยันแล้ว
86 210711 80010103 วัดราษฏร์เจริญวราราม
ยืนยันแล้ว
87 210705 80010104 วัดพระพรหม
ยืนยันแล้ว
88 210712 80010105 บ้านห้วยระย้า
ยืนยันแล้ว
89 210709 80010106 วัดห้วยพระ
ยืนยันแล้ว
90 210714 80010107 วัดท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
91 210715 80010108 วัดมะม่วงตลอด
ยืนยันแล้ว
92 210719 80010109 วัดกัด
ยืนยันแล้ว
93 210720 80010110 วัดคันนาราม
ยืนยันแล้ว
94 210713 80010111 วัดหนองแตน
ยืนยันแล้ว
95 210706 80010112 วัดพระเพรง
ยืนยันแล้ว
96 210765 80010113 วัดสระไคร
ยืนยันแล้ว
97 210758 80010114 วัดป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
98 210760 80010115 บ้านอ่าวตะเคียน
ยืนยันแล้ว
99 210759 80010116 บ้านปลายคลอง
ยืนยันแล้ว
100 210763 80010117 วัดบางหว้า
ยืนยันแล้ว
101 210764 80010118 วัดโคกกะถิน
ยืนยันแล้ว
102 210761 80010120 วัดดอนตรอ
ยืนยันแล้ว
103 210755 80010121 วัดสระเพลง
ยืนยันแล้ว
104 210757 80010122 บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
105 210756 80010123 ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
106 210754 80010124 วัดทางพูน
ยืนยันแล้ว
107 210770 80010126 วัดพังยอม
ยืนยันแล้ว
108 210768 80010127 วัดทุ่งเฟื้อ
ยืนยันแล้ว
109 210769 80010128 บ้านบางไทร
ยืนยันแล้ว
110 210767 80010129 บ้านบางนกวัก
ยืนยันแล้ว