ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8001 :  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 210007 80010001 วัดชัน
ยังไม่ยืนยัน
2 210009 80010002 บ้านย่านซื่อ
ยังไม่ยืนยัน
3 210011 80010003 วัดสวนพล
ยังไม่ยืนยัน
4 210012 80010004 วัดบ้านตาล
ยังไม่ยืนยัน
5 210023 80010005 อนุบาลนครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
6 210008 80010006 วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
7 210003 80010007 วัดน้ำรอบ
ยังไม่ยืนยัน
8 210021 80010010 วัดเทพธิดาราม
ยังไม่ยืนยัน
9 210015 80010011 วัดมหาชัยวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
10 210017 80010013 วัดท่างาม
ยังไม่ยืนยัน
11 210040 80010014 บ้านปากพญา
ยังไม่ยืนยัน
12 210043 80010015 บ้านปากน้ำปากพญา
ยังไม่ยืนยัน
13 210050 80010017 วัดนาวง
ยังไม่ยืนยัน
14 210068 80010018 ชุมชนวัดหมน
ยังไม่ยืนยัน
15 210069 80010019 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
16 210070 80010020 วัดจังหูน
ยังไม่ยืนยัน
17 210071 80010021 วัดพังสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
18 210073 80010023 บ้านหนองหนอน
ยังไม่ยืนยัน
19 210060 80010024 บ้านบางเตย
ยังไม่ยืนยัน
20 210074 80010025 วัดโดน
ยังไม่ยืนยัน
21 210046 80010026 วัดนารีประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
22 210048 80010027 บ้านบางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
23 210054 80010029 บ้านบางกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
24 210058 80010030 วัดราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
25 210029 80010031 วัดพระมงกุฎ
ยังไม่ยืนยัน
26 210014 80010032 บ้านนาเคียน
ยังไม่ยืนยัน
27 210027 80010033 บ้านคลองดิน
ยังไม่ยืนยัน
28 210028 80010034 บ้านทวดเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
29 210020 80010036 วัดดอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
30 210024 80010037 วัดหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
31 210001 80010038 วัดพระมหาธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
32 210066 80010039 บ้านเนิน
ยังไม่ยืนยัน
33 210052 80010040 วัดบางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
34 210057 80010044 วัดสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
35 210063 80010047 วัดบางตะพาน
ยังไม่ยืนยัน
36 210062 80010049 ราชประชานุเคราะห์ 5
ยังไม่ยืนยัน
37 210059 80010050 บ้านคันธง
ยังไม่ยืนยัน
38 210049 80010051 วัดนางพระยา
ยังไม่ยืนยัน
39 210047 80010053 วัดท่านคร
ยังไม่ยืนยัน
40 210045 80010054 วัดมุขธารา
ยังไม่ยืนยัน
41 210031 80010055 วัดท่าแพ
ยังไม่ยืนยัน
42 210032 80010056 ราชประชานุเคราะห์ 4
ยังไม่ยืนยัน
43 210034 80010057 วัดไพศาลสถิต
ยังไม่ยืนยัน
44 210036 80010058 บ้านห้วยไทร
ยังไม่ยืนยัน
45 210037 80010059 บ้านปากน้ำเก่า
ยังไม่ยืนยัน
46 210033 80010060 วัดวิสุทธิยาราม
ยังไม่ยืนยัน
47 210035 80010061 วัดศรีมงคล
ยังไม่ยืนยัน
48 210030 80010062 บ้านชะเอียน
ยังไม่ยืนยัน
49 210039 80010064 วัดท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
50 210041 80010065 วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
51 210042 80010066 วัดมะม่วงทอง
ยังไม่ยืนยัน
52 210025 80010067 วัดหัวอิฐ
ยังไม่ยืนยัน
53 210026 80010068 บ้านทวดทอง
ยังไม่ยืนยัน
54 210010 80010069 วัดโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
55 210013 80010070 วัดวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
56 210002 80010071 วัดโพธิ์เสด็จ
ยังไม่ยืนยัน
57 210004 80010072 วัดทุ่งแย้
ยังไม่ยืนยัน
58 210005 80010073 วัดมะม่วงสองต้น
ยังไม่ยืนยัน
59 210488 80010075 ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ยังไม่ยืนยัน
60 210492 80010076 วัดสมอ
ยังไม่ยืนยัน
61 210491 80010077 วัดวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
62 210490 80010078 วัดโคกโพธิ์สถิตย์
ยังไม่ยืนยัน
63 210489 80010079 วัดจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
64 210495 80010080 ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
65 210494 80010081 บ้านสำนักใหม่
ยังไม่ยืนยัน
66 210497 80010082 วัดสอ
ยังไม่ยืนยัน
67 210493 80010083 บ้านคดศอก
ยังไม่ยืนยัน
68 210496 80010084 วัดใหม่ทอน
ยังไม่ยืนยัน
69 210508 80010085 บ้านตลาด
ยังไม่ยืนยัน
70 210507 80010086 วัดไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
71 210509 80010087 วัดคีรีกันทร์
ยังไม่ยืนยัน
72 210510 80010088 บ้านร่อน
ยังไม่ยืนยัน
73 210498 80010089 บ้านสันยูง
ยังไม่ยืนยัน
74 210500 80010090 ชุมชนลานสกา
ยังไม่ยืนยัน
75 210501 80010092 บ้านมะม่วงทอง
ยังไม่ยืนยัน
76 210502 80010093 วัดดินดอน
ยังไม่ยืนยัน
77 210504 80010094 วัดน้ำรอบ
ยังไม่ยืนยัน
78 210505 80010095 วัดวังหงส์
ยังไม่ยืนยัน
79 210506 80010096 วัดเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
80 210716 80010097 วัดแพร่
ยังไม่ยืนยัน
81 210717 80010098 วัดไสมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
82 210718 80010099 บ้านห้วยยูง
ยังไม่ยืนยัน
83 210707 80010100 วัดท้ายสำเภา
ยังไม่ยืนยัน
84 210710 80010101 บ้านไสใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
85 210708 80010102 วัดเชิงแตระ
ยังไม่ยืนยัน
86 210711 80010103 วัดราษฏร์เจริญวราราม
ยังไม่ยืนยัน
87 210705 80010104 วัดพระพรหม
ยังไม่ยืนยัน
88 210712 80010105 บ้านห้วยระย้า
ยังไม่ยืนยัน
89 210709 80010106 วัดห้วยพระ
ยังไม่ยืนยัน
90 210714 80010107 วัดท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
91 210715 80010108 วัดมะม่วงตลอด
ยังไม่ยืนยัน
92 210719 80010109 วัดกัด
ยังไม่ยืนยัน
93 210720 80010110 วัดคันนาราม
ยังไม่ยืนยัน
94 210713 80010111 วัดหนองแตน
ยังไม่ยืนยัน
95 210706 80010112 วัดพระเพรง
ยังไม่ยืนยัน
96 210765 80010113 วัดสระไคร
ยังไม่ยืนยัน
97 210758 80010114 วัดป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
98 210760 80010115 บ้านอ่าวตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
99 210759 80010116 บ้านปลายคลอง
ยังไม่ยืนยัน
100 210763 80010117 วัดบางหว้า
ยังไม่ยืนยัน
101 210764 80010118 วัดโคกกะถิน
ยังไม่ยืนยัน
102 210761 80010120 วัดดอนตรอ
ยังไม่ยืนยัน
103 210755 80010121 วัดสระเพลง
ยังไม่ยืนยัน
104 210757 80010122 บ้านปากช่อง
ยังไม่ยืนยัน
105 210756 80010123 ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
106 210754 80010124 วัดทางพูน
ยังไม่ยืนยัน
107 210770 80010126 วัดพังยอม
ยังไม่ยืนยัน
108 210768 80010127 วัดทุ่งเฟื้อ
ยังไม่ยืนยัน
109 210769 80010128 บ้านบางไทร
ยังไม่ยืนยัน
110 210767 80010129 บ้านบางนกวัก
ยังไม่ยืนยัน