ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8003 :  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 210198 80030001 วัดท้ายทะเล
ยืนยันแล้ว
2 210199 80030002 ชุมชนวัดท่าลิพง
ยืนยันแล้ว
3 210200 80030003 บ้านนา
ยืนยันแล้ว
4 210202 80030005 วัดบางยิ่ว
ยืนยันแล้ว
5 210204 80030006 บ้านศาลาตะเคียน
ยืนยันแล้ว
6 210206 80030007 วัดทายิการาม
ยืนยันแล้ว
7 210205 80030008 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196
ยืนยันแล้ว
8 210207 80030009 วัดแดง
ยืนยันแล้ว
9 210208 80030010 วัดพระบาท
ยืนยันแล้ว
10 210209 80030011 วัดทองพูน
ยืนยันแล้ว
11 210221 80030012 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
ยืนยันแล้ว
12 210222 80030013 บ้านบางพระ
ยืนยันแล้ว
13 210193 80030014 วัดดอนรักษา
ยืนยันแล้ว
14 210194 80030015 บ้านปากเชียร
ยืนยันแล้ว
15 210192 80030017 บ้านยางกาญจน์
ยืนยันแล้ว
16 210203 80030018 วัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
17 210211 80030020 วัดคลองขยัน
ยืนยันแล้ว
18 210214 80030021 วัดชัยสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
19 210217 80030023 วัดทวยเทพ
ยืนยันแล้ว
20 210218 80030024 บ้านหัวปอ
ยืนยันแล้ว
21 210219 80030025 วัดบางทองคำ
ยืนยันแล้ว
22 210220 80030026 บ้านท่าขนาน
ยืนยันแล้ว
23 210196 80030027 บ้านบางด้วน
ยืนยันแล้ว
24 210197 80030028 บ้านน้ำบ่อ
ยืนยันแล้ว
25 210187 80030029 บ้านเนินธัมมัง
ยืนยันแล้ว
26 210188 80030030 บ้านคงคาล้อม
ยืนยันแล้ว
27 210189 80030031 บ้านทุ่งขวัญแก้ว
ยืนยันแล้ว
28 210190 80030032 วัดบ่อล้อ
ยืนยันแล้ว
29 210215 80030033 วัดสระโพธิ์
ยืนยันแล้ว
30 210212 80030034 บ้านบางปรง
ยืนยันแล้ว
31 210213 80030035 บ้านดอนโตนด
ยืนยันแล้ว
32 210226 80030039 วัดคงคาวดี
ยืนยันแล้ว
33 210186 80030042 ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173
ยืนยันแล้ว
34 210182 80030043 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
35 210183 80030044 บ้านลานนา
ยืนยันแล้ว
36 210184 80030045 วัดไม้เสียบ
ยืนยันแล้ว
37 210145 80030046 บ้านตรอกแค
ยืนยันแล้ว
38 210144 80030047 บ้านขอนหาด
ยืนยันแล้ว
39 210147 80030048 บ้านใสถิน
ยืนยันแล้ว
40 210146 80030049 บ้านดอนตาสังข์
ยืนยันแล้ว
41 210151 80030050 วัดควนใส
ยืนยันแล้ว
42 210158 80030051 บ้านทุ่งโชน
ยืนยันแล้ว
43 210174 80030052 ชุมชนวัดเขาลำปะ
ยืนยันแล้ว
44 210176 80030053 เขาพระทอง
ยืนยันแล้ว
45 210178 80030054 บ้านทุ่งไม้ไผ่
ยืนยันแล้ว
46 210173 80030055 บ้านควนหนองหงส์
ยืนยันแล้ว
47 210163 80030056 บ้านควนมุด
ยืนยันแล้ว
48 210172 80030057 บ้านทุ่งโป๊ะ
ยืนยันแล้ว
49 210177 80030058 วัดกาโห่ใต้
ยืนยันแล้ว
50 210179 80030059 ตชด.บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
51 210165 80030060 บ้านควนชิง
ยืนยันแล้ว
52 210166 80030061 บ้านทุ่งใคร
ยืนยันแล้ว
53 210167 80030062 วัดควนยาว
ยืนยันแล้ว
54 210168 80030063 วัดควนป้อม
ยืนยันแล้ว
55 210169 80030064 วัดควนเคร็ง
ยืนยันแล้ว
56 210170 80030065 วัดปากควน
ยืนยันแล้ว
57 210137 80030066 วัดท่าสะท้อน
ยืนยันแล้ว
58 210143 80030067 บ้านปากบางกลม
ยืนยันแล้ว
59 210164 80030068 วัดจิกพนม
ยืนยันแล้ว
60 210136 80030069 วัดรักขิตวัน
ยืนยันแล้ว
61 210139 80030070 บ้านศาลาทวดทอง
ยืนยันแล้ว
62 210140 80030071 บ้านชะอวด
ยืนยันแล้ว
63 210138 80030072 บ้านห้วยโส
ยืนยันแล้ว
64 210157 80030073 วัดควนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
65 210156 80030074 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
ยืนยันแล้ว
66 210175 80030075 วัดดอนมะปราง
ยืนยันแล้ว
67 210141 80030076 วัดท่าเสม็ด
ยืนยันแล้ว
68 210142 80030077 บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
69 210171 80030078 บ้านบางน้อย
ยืนยันแล้ว
70 210148 80030079 บ้านนางหลง
ยืนยันแล้ว
71 210149 80030080 วัดโคกทราง
ยืนยันแล้ว
72 210150 80030081 วัดหนองจิก
ยืนยันแล้ว
73 210181 80030082 บ้านพรุบัว
ยืนยันแล้ว
74 210185 80030083 วัดควนเถียะ
ยืนยันแล้ว
75 210159 80030084 บ้านตูล
ยืนยันแล้ว
76 210160 80030085 บ้านกุมแป
ยืนยันแล้ว
77 210161 80030086 บ้านควนเงิน
ยืนยันแล้ว
78 210162 80030087 วัดวังกลม
ยืนยันแล้ว
79 210153 80030088 บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
80 210154 80030089 บ้านท่าไทร
ยืนยันแล้ว
81 210155 80030090 บ้านหนองนนทรี
ยืนยันแล้ว
82 210152 80030091 บ้านควนมิตร
ยืนยันแล้ว
83 210180 80030092 บ้านวังหอน
ยืนยันแล้ว
84 210421 80030093 ชุมชนวัดบางบูชา
ยืนยันแล้ว
85 210422 80030094 วัดเกาะจาก
ยืนยันแล้ว
86 210423 80030095 วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
87 210406 80030097 บ้านบางตะลุมพอ
ยืนยันแล้ว
88 210409 80030098 บ้านนำทรัพย์
ยืนยันแล้ว
89 210410 80030099 วัดขนาบนาก
ยืนยันแล้ว
90 210408 80030101 วัดโคกมะม่วง
ยืนยันแล้ว
91 210390 80030102 วัดตรงบน
ยืนยันแล้ว
92 210389 80030103 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
93 210440 80030104 วัดบ้านงาม
ยืนยันแล้ว
94 210439 80030105 วัดสุขุม
ยืนยันแล้ว
95 210441 80030106 วัดสามแพรก
ยืนยันแล้ว
96 210437 80030107 วัดมหิสสราราม
ยืนยันแล้ว
97 210429 80030108 วัดศรีสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
98 210427 80030109 บ้านบางเนียน
ยืนยันแล้ว
99 210425 80030110 บ้านแสงวิมาน
ยืนยันแล้ว
100 210431 80030112 บ้านเกาะนางโดย
ยืนยันแล้ว
101 210430 80030113 บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
102 210428 80030114 วัดปิยาราม
ยืนยันแล้ว
103 210442 80030115 วัดกัลยานฤมิต
ยืนยันแล้ว
104 210438 80030119 บ้านบางลึก
ยืนยันแล้ว
105 210433 80030120 วัดชมพูประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
106 210434 80030123 บ้านบางมูลนาก
ยืนยันแล้ว
107 210411 80030125 บ้านเกาะทัง
ยืนยันแล้ว
108 210397 80030126 วัดสระ
ยืนยันแล้ว
109 210401 80030127 วัดหงส์แก้ว
ยืนยันแล้ว
110 210391 80030128 วัดกาญจนาราม
ยืนยันแล้ว
111 210419 80030129 วัดบางไทร
ยืนยันแล้ว
112 210405 80030130 วัดบางศาลา
ยืนยันแล้ว
113 210392 80030132 บ้านบางแรด
ยืนยันแล้ว
114 210394 80030133 วัดแจ้ง
ยืนยันแล้ว
115 210418 80030139 วัดบางคุระ
ยืนยันแล้ว
116 210383 80030141 บ้านท้องโกงกาง
ยืนยันแล้ว
117 210385 80030142 วัดบางทวด
ยืนยันแล้ว
118 210375 80030143 วัดบางฉนาก
ยืนยันแล้ว
119 210377 80030144 บ้านบางวัง
ยืนยันแล้ว
120 210379 80030145 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232
ยืนยันแล้ว
121 210380 80030146 บ้านโก้งโค้ง
ยืนยันแล้ว
122 210376 80030147 บ้านชายทะเล
ยืนยันแล้ว
123 210399 80030148 วัดปากแพรก
ยืนยันแล้ว
124 210402 80030149 วัดบางพระ
ยืนยันแล้ว
125 210404 80030150 วัดบางด้วน
ยืนยันแล้ว
126 210403 80030151 วัดหอยกัน
ยืนยันแล้ว
127 210417 80030152 วัดอัฒฑศาสนาราม
ยืนยันแล้ว
128 210415 80030154 บ้านหัวลำพู
ยืนยันแล้ว
129 210414 80030155 วัดเหมก
ยืนยันแล้ว
130 210412 80030156 วัดป่าระกำ
ยืนยันแล้ว
131 210387 80030159 วัดสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
132 210388 80030160 วัดปากตรง
ยืนยันแล้ว
133 210382 80030161 วัดแหลมตะลุมพุก
ยืนยันแล้ว
134 210381 80030162 ราชประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
135 210457 80030163 วัดเทพมงคล
ยืนยันแล้ว
136 210461 80030164 วัดควนเกย
ยืนยันแล้ว
137 210463 80030165 บ้านหนองมาก
ยืนยันแล้ว
138 210465 80030166 วัดวัวหลุง
ยืนยันแล้ว
139 210466 80030167 วัดคันธมาลี
ยืนยันแล้ว
140 210458 80030169 วัดทุ่งหล่อ
ยืนยันแล้ว
141 210460 80030170 บ้านเกยเชน
ยืนยันแล้ว
142 210462 80030171 บ้านทุ่งเลน
ยืนยันแล้ว
143 210467 80030172 วัดปลายสระ
ยืนยันแล้ว
144 210468 80030173 สุนทราภิบาล
ยืนยันแล้ว
145 210464 80030174 วัดสุวรรณโฆษิต
ยืนยันแล้ว
146 210469 80030175 บ้านกลอง
ยืนยันแล้ว
147 210470 80030176 บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
148 210454 80030177 วัดมัชฌิมภูผา
ยืนยันแล้ว
149 210452 80030178 วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
150 210459 80030180 บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
151 210446 80030181 บ้านม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
152 210447 80030182 วัดพิศาลนฤมิต
ยืนยันแล้ว
153 210449 80030184 วัดเถลิงกิตติยาราม
ยืนยันแล้ว
154 210450 80030185 บ้านห้วยไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
155 210451 80030186 วัดเทพนมเชือด
ยืนยันแล้ว
156 210456 80030187 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
ยืนยันแล้ว
157 210453 80030188 วัดเนกขัมมาราม
ยืนยันแล้ว
158 210445 80030189 ร่อนพิบูลย์
ยืนยันแล้ว
159 210482 80030190 วัดพระอานนท์
ยืนยันแล้ว
160 210484 80030191 วัดหนา
ยืนยันแล้ว
161 210485 80030192 ราชประชานุเคราะห์ 7
ยืนยันแล้ว
162 210486 80030193 วัดโคกคราม
ยืนยันแล้ว
163 210487 80030194 บ้านป่าแชง
ยืนยันแล้ว
164 210480 80030196 วัดธงทอง
ยืนยันแล้ว
165 210481 80030197 บ้านควนรุย
ยืนยันแล้ว
166 210479 80030198 วัดถลุงทอง
ยืนยันแล้ว
167 210478 80030199 บ้านปลายราง
ยืนยันแล้ว
168 210472 80030200 บ้านห้วยหาร
ยืนยันแล้ว
169 210473 80030201 ชุมชนบ้านพุดหง
ยืนยันแล้ว
170 210475 80030202 วัดถ้ำเขาแดง
ยืนยันแล้ว
171 210474 80030203 วัดสามัคยาราม
ยืนยันแล้ว
172 210477 80030204 วัดธาราวง
ยืนยันแล้ว
173 210476 80030205 บ้านท่าไทร
ยืนยันแล้ว
174 210593 80030206 ชุมชนวัดเกาะเพชร
ยืนยันแล้ว
175 210589 80030207 บ้านบางโหนด
ยืนยันแล้ว
176 210569 80030208 บ้านเกาะสุด
ยืนยันแล้ว
177 210564 80030209 วัดบูรณาวาส
ยืนยันแล้ว
178 210568 80030210 บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
179 210566 80030211 วัดบางตะพาน (เขมจาโร)
ยืนยันแล้ว
180 210575 80030212 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
181 210576 80030213 วัดควนชะลิก
ยืนยันแล้ว
182 210577 80030215 วัดปากเหมือง
ยืนยันแล้ว
183 210582 80030216 บ้านหัวไทร
ยืนยันแล้ว
184 210578 80030217 วัดดอนผาสุก
ยืนยันแล้ว
185 210558 80030218 วัดโคกยาง
ยืนยันแล้ว
186 210559 80030219 วัดอู่แก้ว
ยืนยันแล้ว
187 210560 80030220 บ้านโคกทราย
ยืนยันแล้ว
188 210555 80030221 บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112
ยืนยันแล้ว
189 210556 80030222 วัดโคกพิกุล
ยืนยันแล้ว
190 210557 80030223 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
191 210588 80030224 วัดบ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
192 210591 80030225 วัดท่าเสริม
ยืนยันแล้ว
193 210585 80030226 ชุมชนพิบูลสงคราม
ยืนยันแล้ว
194 210586 80030228 บ้านปากพรุ
ยืนยันแล้ว
195 210562 80030230 วัดบ่อโพง
ยืนยันแล้ว
196 210563 80030231 วัดบ้านราม
ยืนยันแล้ว
197 210574 80030232 วัดรามแก้ว
ยืนยันแล้ว
198 210595 80030233 วัดปากระวะ
ยืนยันแล้ว
199 210594 80030234 วัดหน้าสตน
ยืนยันแล้ว
200 210596 80030235 วัดฉิมหลา
ยืนยันแล้ว
201 210592 80030236 บ้านหน้าศาล
ยืนยันแล้ว
202 210561 80030237 วัดอิมอญ
ยืนยันแล้ว
203 210587 80030239 บ้านศาลาแก้ว
ยืนยันแล้ว
204 210573 80030240 บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
205 210567 80030241 บ้านลำคลอง
ยืนยันแล้ว
206 210572 80030242 วัดทะเลปัง
ยืนยันแล้ว
207 210570 80030243 หัวไทร(เรือนประชาบาล)
ยืนยันแล้ว
208 210580 80030244 วัดท้ายโนต
ยืนยันแล้ว
209 210581 80030245 บ้านท่าเตียน
ยืนยันแล้ว
210 210565 80030246 วัดแหลม
ยืนยันแล้ว
211 210579 80030247 วัดโคกสูง
ยืนยันแล้ว
212 210704 80030248 บ้านลำหัก
ยืนยันแล้ว
213 210702 80030249 วัดสมควร
ยืนยันแล้ว
214 210703 80030250 บ้านดอนทราย
ยืนยันแล้ว
215 210692 80030251 บ้านอายเลา
ยืนยันแล้ว
216 210691 80030252 บ้านไสหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
217 210695 80030253 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
ยืนยันแล้ว
218 210696 80030254 วัดทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
219 210694 80030255 บ้านเหนือคลอง
ยืนยันแล้ว
220 210687 80030256 ทัศนาวลัย
ยืนยันแล้ว
221 210684 80030257 วัดนาหมอบุญ
ยืนยันแล้ว
222 210688 80030258 บ้านทุ่งบก
ยืนยันแล้ว
223 210686 80030259 บ้านคอกวัว
ยืนยันแล้ว
224 210699 80030261 วัดชะอวด
ยืนยันแล้ว
225 210700 80030262 บ้านไสขาม
ยืนยันแล้ว
226 210701 80030263 บ้านชายควน
ยืนยันแล้ว
227 210697 80030264 บ้านควนโตน
ยืนยันแล้ว
228 210693 80030266 บ้านวังใส
ยืนยันแล้ว
229 210683 80030268 วัดวังฆ้อง
ยืนยันแล้ว
230 210698 80030269 บ้านคอพรุ
ยืนยันแล้ว
231 210850 80030270 ตชด.บ้านควนมีชัย
ยืนยันแล้ว
232 210853 80030271 บ้านหอยราก
ยืนยันแล้ว