ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8004 :  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 210614 80040001 ชุมชนวัดทอนหงส์
ยืนยันแล้ว
2 210615 80040002 บ้านในเขียว 1
ยืนยันแล้ว
3 210616 80040003 บ้านในเขียว 2
ยืนยันแล้ว
4 210619 80040004 บ้านวังลุง
ยืนยันแล้ว
5 210618 80040005 วัดใหม่
ยืนยันแล้ว
6 210617 80040006 บ้านชุมขลิง
ยืนยันแล้ว
7 210631 80040007 วัดหลวงครู
ยืนยันแล้ว
8 210632 80040008 วัดกำแพงถม
ยืนยันแล้ว
9 210625 80040009 วัดโยธาธรรม
ยืนยันแล้ว
10 210622 80040010 วัดนากัน
ยืนยันแล้ว
11 210624 80040011 วัดท้าวโทะ
ยืนยันแล้ว
12 210630 80040012 ชุมชนวัดอินทคีรี
ยืนยันแล้ว
13 210626 80040013 วัดเขาขุนพนม
ยืนยันแล้ว
14 210620 80040014 วัดพรหมโลก
ยืนยันแล้ว
15 210623 80040015 วัดเขาปูน
ยืนยันแล้ว
16 210621 80040016 บ้านคลองแคว
ยืนยันแล้ว
17 210627 80040017 วัดโทเอก
ยืนยันแล้ว
18 210629 80040018 วัดป่ากิ่ว
ยังไม่ยืนยัน
19 210628 80040019 วัดสากเหล็ก
ยืนยันแล้ว
20 210274 80040020 วัดดอนใคร
ยืนยันแล้ว
21 210275 80040021 บ้านบ่อกรูด
ยืนยันแล้ว
22 210278 80040022 บ้านพังปริง
ยืนยันแล้ว
23 210279 80040024 บ้านปากดวด
ยืนยันแล้ว
24 210229 80040025 วัดจันพอ
ยืนยันแล้ว
25 210230 80040026 วัดหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
26 210232 80040027 บ้านฉาง
ยืนยันแล้ว
27 210264 80040028 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
28 210280 80040029 บ้านหน้าเขาวัด
ยืนยันแล้ว
29 210271 80040030 บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
30 210272 80040031 บ้านปากเจา
ยืนยันแล้ว
31 210273 80040032 วัดปลักปลา
ยืนยันแล้ว
32 210276 80040033 วัดจันทาราม
ยืนยันแล้ว
33 210236 80040034 บ้านสำนักม่วง
ยืนยันแล้ว
34 210237 80040035 วัดป่า(ท่าขึ้น)
ยืนยันแล้ว
35 210238 80040036 วัดหมาย
ยืนยันแล้ว
36 210239 80040037 วัดเทวดาราม
ยืนยันแล้ว
37 210240 80040038 วัดยางงาม
ยืนยันแล้ว
38 210241 80040039 วัดทางขึ้น
ยืนยันแล้ว
39 210242 80040040 วัดพระเลียบ
ยืนยันแล้ว
40 210243 80040041 วัดประดู่หอม
ยืนยันแล้ว
41 210253 80040042 วัดนางตรา
ยังไม่ยืนยัน
42 210254 80040043 ปทุมานุกูล
ยืนยันแล้ว
43 210255 80040044 วัดชลธาราม
ยืนยันแล้ว
44 210256 80040045 ราชประชานุเคราะห์ 8
ยืนยันแล้ว
45 210257 80040046 บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
46 210260 80040047 บ้านท่าสูง
ยืนยันแล้ว
47 210258 80040048 บ้านในถุ้ง
ยืนยันแล้ว
48 210259 80040049 ท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
49 210270 80040050 ชุมชนใหม่
ยืนยันแล้ว
50 210245 80040051 บ้านสะพานหัน
ยืนยันแล้ว
51 210244 80040052 วัดพระอาสน์
ยืนยันแล้ว
52 210261 80040053 วัดโคกเหล็ก
ยืนยันแล้ว
53 210234 80040054 วัดสระประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
54 210235 80040055 บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92
ยืนยันแล้ว
55 210268 80040056 วัดสโมสร
ยืนยันแล้ว
56 210233 80040057 วัดโมคลาน
ยืนยันแล้ว
57 210231 80040058 วัดยางทอง
ยืนยันแล้ว
58 210267 80040059 บ้านทุ่งเกราะ
ยืนยันแล้ว
59 210266 80040060 วัดป่า(โมคลาน)
ยังไม่ยืนยัน
60 210265 80040061 บ้านประชาอารี
ยืนยันแล้ว
61 210263 80040062 วัดชัยธารามประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
62 210262 80040063 วัดสวนหมาก
ยังไม่ยืนยัน
63 210252 80040064 วัดน้ำตก
ยืนยันแล้ว
64 210250 80040065 ชุมชนวัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
65 210251 80040066 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
66 210246 80040067 บ้านชุมโลง
ยังไม่ยืนยัน
67 210247 80040068 บ้านอินทนิน
ยืนยันแล้ว
68 210248 80040069 บ้านหนับเภา
ยืนยันแล้ว
69 210249 80040070 วัดนากุน
ยืนยันแล้ว
70 210269 80040071 บ้านทุ่งชน
ยืนยันแล้ว
71 210548 80040072 วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
72 210550 80040073 บ้านทุ่งขันหมาก
ยืนยันแล้ว
73 210554 80040075 บ้านเขาใหญ่
ยืนยันแล้ว
74 210522 80040076 วัดสุธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
75 210538 80040077 วัดคงคาเลียบ
ยืนยันแล้ว
76 210549 80040078 วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
77 210553 80040079 บ้านน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
78 210534 80040080 วัดชนาราม
ยืนยันแล้ว
79 210535 80040081 บ้านต้นจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
80 210536 80040082 บ้านปลายทอน
ยืนยันแล้ว
81 210537 80040083 วัดถ้ำเทียนถวาย
ยืนยันแล้ว
82 210533 80040084 ชุมชนวัดปัณณาราม
ยืนยันแล้ว
83 210545 80040085 บ้านเขาฝ้าย
ยืนยันแล้ว
84 210543 80040086 บ้านเขาตาสัก
ยังไม่ยืนยัน
85 210544 80040087 บ้านคลองตีนเป็ด
ยืนยันแล้ว
86 210540 80040088 วัดสุชน
ยืนยันแล้ว
87 210541 80040089 บ้านสุวรรณเขต
ยืนยันแล้ว
88 210542 80040090 บ้านห้วยทรายทอง
ยืนยันแล้ว
89 210524 80040091 วัดธารน้ำฉา
ยืนยันแล้ว
90 210525 80040092 ชุมชนวัดเทพราช
ยืนยันแล้ว
91 210528 80040093 บ้านเขายวนเฒ่า
ยืนยันแล้ว
92 210532 80040094 บ้านเผียน
ยืนยันแล้ว
93 210552 80040095 บ้านน้ำฉา
ยืนยันแล้ว
94 210526 80040096 วัดชนสังขรณพิจิตร
ยืนยันแล้ว
95 210527 80040097 วัดศิลาชลเขต
ยืนยันแล้ว
96 210529 80040098 บ้านเขาทราย
ยืนยันแล้ว
97 210530 80040099 บ้านไสพลู
ยืนยันแล้ว
98 210531 80040100 บ้านไสเหรียง
ยืนยันแล้ว
99 210511 80040101 วัดประทุมทายการาม
ยืนยันแล้ว
100 210512 80040102 บ้านบางฉาง
ยืนยันแล้ว
101 210514 80040103 วัดจอมทอง
ยืนยันแล้ว
102 210516 80040105 บ้านช่องเขาหมาก
ยืนยันแล้ว
103 210517 80040107 บ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
104 210546 80040108 บ้านทุ่งหัวนา
ยืนยันแล้ว
105 210547 80040109 บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
106 210523 80040110 วัดสโมสรสันนิบาต
ยืนยันแล้ว
107 210539 80040111 บ้านทุ่งครั้ง
ยืนยันแล้ว
108 210518 80040112 วัดขรัวช่วย
ยืนยันแล้ว
109 210519 80040113 วัดปากด่าน
ยืนยันแล้ว
110 210520 80040114 วัดคงคาวดี
ยืนยันแล้ว
111 210521 80040115 วัดสวนศิขรบรรพต
ยืนยันแล้ว
112 210076 80040116 ชุมชนบ้านบางโหนด
ยืนยันแล้ว
113 210077 80040117 วัดเขา (วันครู2501)
ยืนยันแล้ว
114 210079 80040119 วัดกระดังงา
ยืนยันแล้ว
115 210080 80040120 บ้านเปร็ต
ยืนยันแล้ว
116 210081 80040121 บ้านในเพลา
ยืนยันแล้ว
117 210088 80040122 บ้านวัดใน
ยืนยันแล้ว
118 210082 80040123 บ้านท่าน้อย
ยืนยันแล้ว
119 210083 80040124 ชุมชนวัดบางคู
ยืนยันแล้ว
120 210084 80040125 บ้านเขาวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
121 210085 80040126 วัดเจดีย์หลวง
ยืนยันแล้ว
122 210086 80040127 บ้านเขาหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
123 210087 80040128 บ้านคลองเหลง
ยืนยันแล้ว
124 210089 80040129 บ้านคลองวัง
ยืนยันแล้ว
125 210094 80040130 บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
126 210090 80040131 บ้านแขวงเภา
ยืนยันแล้ว
127 210091 80040132 วัดคีรีวง
ยืนยันแล้ว
128 210092 80040133 บ้านท่าจันทน์
ยืนยันแล้ว
129 210075 80040135 บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
130 210728 80040136 บ้านปากลง
ยืนยันแล้ว
131 210729 80040137 วัดเปียน
ยืนยันแล้ว
132 210730 80040138 บ้านพิตำ
ยืนยันแล้ว
133 210731 80040139 บ้านนบ
ยืนยันแล้ว
134 210725 80040140 วัดเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
135 210726 80040141 วัดคงคา
ยืนยันแล้ว
136 210727 80040142 บ้านขุนทะเล
ยืนยันแล้ว
137 210732 80040143 วัดโรงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
138 210733 80040144 บ้านโรงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
139 210734 80040145 บ้านพังหรัน
ยืนยันแล้ว
140 210724 80040147 วัดนาเหรง
ยืนยันแล้ว
141 210721 80040148 บ้านในตูล
ยืนยันแล้ว
142 210722 80040149 เคียงศิริ
ยืนยันแล้ว