ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8004 :  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 210614 80040001 ชุมชนวัดทอนหงส์
ยังไม่ยืนยัน
2 210615 80040002 บ้านในเขียว 1
ยังไม่ยืนยัน
3 210616 80040003 บ้านในเขียว 2
ยังไม่ยืนยัน
4 210619 80040004 บ้านวังลุง
ยังไม่ยืนยัน
5 210618 80040005 วัดใหม่
ยังไม่ยืนยัน
6 210617 80040006 บ้านชุมขลิง
ยังไม่ยืนยัน
7 210631 80040007 วัดหลวงครู
ยังไม่ยืนยัน
8 210632 80040008 วัดกำแพงถม
ยังไม่ยืนยัน
9 210625 80040009 วัดโยธาธรรม
ยังไม่ยืนยัน
10 210622 80040010 วัดนากัน
ยังไม่ยืนยัน
11 210624 80040011 วัดท้าวโทะ
ยังไม่ยืนยัน
12 210630 80040012 ชุมชนวัดอินทคีรี
ยังไม่ยืนยัน
13 210626 80040013 วัดเขาขุนพนม
ยังไม่ยืนยัน
14 210620 80040014 วัดพรหมโลก
ยังไม่ยืนยัน
15 210623 80040015 วัดเขาปูน
ยังไม่ยืนยัน
16 210621 80040016 บ้านคลองแคว
ยังไม่ยืนยัน
17 210627 80040017 วัดโทเอก
ยังไม่ยืนยัน
18 210629 80040018 วัดป่ากิ่ว
ยังไม่ยืนยัน
19 210628 80040019 วัดสากเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
20 210274 80040020 วัดดอนใคร
ยังไม่ยืนยัน
21 210275 80040021 บ้านบ่อกรูด
ยังไม่ยืนยัน
22 210278 80040022 บ้านพังปริง
ยังไม่ยืนยัน
23 210279 80040024 บ้านปากดวด
ยังไม่ยืนยัน
24 210229 80040025 วัดจันพอ
ยังไม่ยืนยัน
25 210230 80040026 วัดหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
26 210232 80040027 บ้านฉาง
ยังไม่ยืนยัน
27 210264 80040028 บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
28 210280 80040029 บ้านหน้าเขาวัด
ยังไม่ยืนยัน
29 210271 80040030 บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
30 210272 80040031 บ้านปากเจา
ยังไม่ยืนยัน
31 210273 80040032 วัดปลักปลา
ยังไม่ยืนยัน
32 210276 80040033 วัดจันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
33 210236 80040034 บ้านสำนักม่วง
ยังไม่ยืนยัน
34 210237 80040035 วัดป่า(ท่าขึ้น)
ยังไม่ยืนยัน
35 210238 80040036 วัดหมาย
ยังไม่ยืนยัน
36 210239 80040037 วัดเทวดาราม
ยังไม่ยืนยัน
37 210240 80040038 วัดยางงาม
ยังไม่ยืนยัน
38 210241 80040039 วัดทางขึ้น
ยังไม่ยืนยัน
39 210242 80040040 วัดพระเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
40 210243 80040041 วัดประดู่หอม
ยังไม่ยืนยัน
41 210253 80040042 วัดนางตรา
ยังไม่ยืนยัน
42 210254 80040043 ปทุมานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
43 210255 80040044 วัดชลธาราม
ยังไม่ยืนยัน
44 210256 80040045 ราชประชานุเคราะห์ 8
ยังไม่ยืนยัน
45 210257 80040046 บ้านสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
46 210260 80040047 บ้านท่าสูง
ยังไม่ยืนยัน
47 210258 80040048 บ้านในถุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
48 210259 80040049 ท่าศาลา
ยังไม่ยืนยัน
49 210270 80040050 ชุมชนใหม่
ยังไม่ยืนยัน
50 210245 80040051 บ้านสะพานหัน
ยังไม่ยืนยัน
51 210244 80040052 วัดพระอาสน์
ยังไม่ยืนยัน
52 210261 80040053 วัดโคกเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
53 210234 80040054 วัดสระประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
54 210235 80040055 บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92
ยังไม่ยืนยัน
55 210268 80040056 วัดสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
56 210233 80040057 วัดโมคลาน
ยังไม่ยืนยัน
57 210231 80040058 วัดยางทอง
ยังไม่ยืนยัน
58 210267 80040059 บ้านทุ่งเกราะ
ยังไม่ยืนยัน
59 210266 80040060 วัดป่า(โมคลาน)
ยังไม่ยืนยัน
60 210265 80040061 บ้านประชาอารี
ยังไม่ยืนยัน
61 210263 80040062 วัดชัยธารามประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
62 210262 80040063 วัดสวนหมาก
ยังไม่ยืนยัน
63 210252 80040064 วัดน้ำตก
ยังไม่ยืนยัน
64 210250 80040065 ชุมชนวัดสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
65 210251 80040066 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
66 210246 80040067 บ้านชุมโลง
ยังไม่ยืนยัน
67 210247 80040068 บ้านอินทนิน
ยังไม่ยืนยัน
68 210248 80040069 บ้านหนับเภา
ยังไม่ยืนยัน
69 210249 80040070 วัดนากุน
ยังไม่ยืนยัน
70 210269 80040071 บ้านทุ่งชน
ยังไม่ยืนยัน
71 210548 80040072 วัดเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
72 210550 80040073 บ้านทุ่งขันหมาก
ยังไม่ยืนยัน
73 210554 80040075 บ้านเขาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
74 210522 80040076 วัดสุธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
75 210538 80040077 วัดคงคาเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
76 210549 80040078 วัดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
77 210553 80040079 บ้านน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
78 210534 80040080 วัดชนาราม
ยังไม่ยืนยัน
79 210535 80040081 บ้านต้นจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
80 210536 80040082 บ้านปลายทอน
ยังไม่ยืนยัน
81 210537 80040083 วัดถ้ำเทียนถวาย
ยังไม่ยืนยัน
82 210533 80040084 ชุมชนวัดปัณณาราม
ยังไม่ยืนยัน
83 210545 80040085 บ้านเขาฝ้าย
ยังไม่ยืนยัน
84 210543 80040086 บ้านเขาตาสัก
ยังไม่ยืนยัน
85 210544 80040087 บ้านคลองตีนเป็ด
ยังไม่ยืนยัน
86 210540 80040088 วัดสุชน
ยังไม่ยืนยัน
87 210541 80040089 บ้านสุวรรณเขต
ยังไม่ยืนยัน
88 210542 80040090 บ้านห้วยทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
89 210524 80040091 วัดธารน้ำฉา
ยังไม่ยืนยัน
90 210525 80040092 ชุมชนวัดเทพราช
ยังไม่ยืนยัน
91 210528 80040093 บ้านเขายวนเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
92 210532 80040094 บ้านเผียน
ยังไม่ยืนยัน
93 210552 80040095 บ้านน้ำฉา
ยังไม่ยืนยัน
94 210526 80040096 วัดชนสังขรณพิจิตร
ยังไม่ยืนยัน
95 210527 80040097 วัดศิลาชลเขต
ยังไม่ยืนยัน
96 210529 80040098 บ้านเขาทราย
ยังไม่ยืนยัน
97 210530 80040099 บ้านไสพลู
ยังไม่ยืนยัน
98 210531 80040100 บ้านไสเหรียง
ยังไม่ยืนยัน
99 210511 80040101 วัดประทุมทายการาม
ยังไม่ยืนยัน
100 210512 80040102 บ้านบางฉาง
ยังไม่ยืนยัน
101 210514 80040103 วัดจอมทอง
ยังไม่ยืนยัน
102 210516 80040105 บ้านช่องเขาหมาก
ยังไม่ยืนยัน
103 210517 80040107 บ้านน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
104 210546 80040108 บ้านทุ่งหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
105 210547 80040109 บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
106 210523 80040110 วัดสโมสรสันนิบาต
ยังไม่ยืนยัน
107 210539 80040111 บ้านทุ่งครั้ง
ยังไม่ยืนยัน
108 210518 80040112 วัดขรัวช่วย
ยังไม่ยืนยัน
109 210519 80040113 วัดปากด่าน
ยังไม่ยืนยัน
110 210520 80040114 วัดคงคาวดี
ยังไม่ยืนยัน
111 210521 80040115 วัดสวนศิขรบรรพต
ยังไม่ยืนยัน
112 210076 80040116 ชุมชนบ้านบางโหนด
ยังไม่ยืนยัน
113 210077 80040117 วัดเขา (วันครู2501)
ยังไม่ยืนยัน
114 210079 80040119 วัดกระดังงา
ยังไม่ยืนยัน
115 210080 80040120 บ้านเปร็ต
ยังไม่ยืนยัน
116 210081 80040121 บ้านในเพลา
ยังไม่ยืนยัน
117 210088 80040122 บ้านวัดใน
ยังไม่ยืนยัน
118 210082 80040123 บ้านท่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
119 210083 80040124 ชุมชนวัดบางคู
ยังไม่ยืนยัน
120 210084 80040125 บ้านเขาวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
121 210085 80040126 วัดเจดีย์หลวง
ยังไม่ยืนยัน
122 210086 80040127 บ้านเขาหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
123 210087 80040128 บ้านคลองเหลง
ยังไม่ยืนยัน
124 210089 80040129 บ้านคลองวัง
ยังไม่ยืนยัน
125 210094 80040130 บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
126 210090 80040131 บ้านแขวงเภา
ยังไม่ยืนยัน
127 210091 80040132 วัดคีรีวง
ยังไม่ยืนยัน
128 210092 80040133 บ้านท่าจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
129 210075 80040135 บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
130 210728 80040136 บ้านปากลง
ยังไม่ยืนยัน
131 210729 80040137 วัดเปียน
ยังไม่ยืนยัน
132 210730 80040138 บ้านพิตำ
ยังไม่ยืนยัน
133 210731 80040139 บ้านนบ
ยังไม่ยืนยัน
134 210725 80040140 วัดเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
135 210726 80040141 วัดคงคา
ยังไม่ยืนยัน
136 210727 80040142 บ้านขุนทะเล
ยังไม่ยืนยัน
137 210732 80040143 วัดโรงเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
138 210733 80040144 บ้านโรงเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
139 210734 80040145 บ้านพังหรัน
ยังไม่ยืนยัน
140 210724 80040147 วัดนาเหรง
ยังไม่ยืนยัน
141 210721 80040148 บ้านในตูล
ยังไม่ยืนยัน
142 210722 80040149 เคียงศิริ
ยังไม่ยืนยัน