ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8201 :  สพป.พังงา

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 330020 82010001 เกาะปันหยี
ยังไม่ยืนยัน
2 330021 82010002 เกาะหมากน้อย
ยังไม่ยืนยัน
3 330022 82010003 เกาะไม้ไผ่
ยังไม่ยืนยัน
4 330011 82010004 บ้านตากแดด
ยังไม่ยืนยัน
5 330010 82010005 อนุบาลพังงา
ยังไม่ยืนยัน
6 330013 82010006 บ้านทุ่งเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
7 330004 82010007 บ้านบางกัน
ยังไม่ยืนยัน
8 330005 82010008 วัดปัจจันตคาม
ยังไม่ยืนยัน
9 330001 82010012 เมืองพังงา
ยังไม่ยืนยัน
10 330002 82010013 วัดชนาธิการาม
ยังไม่ยืนยัน
11 330014 82010014 บ้านเขาเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
12 330016 82010016 เกาะเคี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
13 330019 82010018 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
14 330007 82010021 วัดสองแพรก
ยังไม่ยืนยัน
15 330036 82010022 เกาะยาว
ยังไม่ยืนยัน
16 330037 82010023 บ้านน้ำจืด
ยังไม่ยืนยัน
17 330038 82010024 บ้านริมทะเล
ยังไม่ยืนยัน
18 330039 82010025 บ้านท่าเขา
ยังไม่ยืนยัน
19 330040 82010026 บ้านช่องหลาด
ยังไม่ยืนยัน
20 330041 82010027 บ้านคลองเหีย
ยังไม่ยืนยัน
21 330042 82010028 บ้านคลองบอน
ยังไม่ยืนยัน
22 330043 82010029 บ้านย่าหมี
ยังไม่ยืนยัน
23 330044 82010030 อ่าวมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
24 330045 82010031 บ้านท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
25 330046 82010032 บ้านพรุใน
ยังไม่ยืนยัน
26 330047 82010033 อ่าวกะพ้อ
ยังไม่ยืนยัน
27 330048 82010034 บ้านคลองดินเหนียว
ยังไม่ยืนยัน
28 330029 82010035 บ้านกะปง
ยังไม่ยืนยัน
29 330031 82010037 กะปง
ยังไม่ยืนยัน
30 330032 82010038 บ้านปากถัก
ยังไม่ยืนยัน
31 330023 82010039 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
32 330026 82010040 บ้านรมณีย์
ยังไม่ยืนยัน
33 330027 82010041 บ้านท่าหัน
ยังไม่ยืนยัน
34 330028 82010042 บ้านปากคลอง
ยังไม่ยืนยัน
35 330033 82010044 บ้านบางแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
36 330025 82010046 บ้านช้างเชื่อ
ยังไม่ยืนยัน
37 330024 82010047 วัดนารายณิการาม
ยังไม่ยืนยัน
38 330069 82010048 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
39 330070 82010049 วัดสุวรรณคูหา
ยังไม่ยืนยัน
40 330075 82010051 บ้านเขาเปาะ
ยังไม่ยืนยัน
41 330076 82010052 บ้านกะไหล
ยังไม่ยืนยัน
42 330077 82010053 วัดศรีรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
43 330078 82010054 บ้านป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
44 330083 82010057 บ้านเกาะกลาง
ยังไม่ยืนยัน
45 330084 82010058 บ้านคลองเคียน
ยังไม่ยืนยัน
46 330085 82010059 บ้านคลองไส
ยังไม่ยืนยัน
47 330086 82010060 บ้านอ่าวมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
48 330087 82010061 บ้านหินร่ม
ยังไม่ยืนยัน
49 330088 82010062 บ้านติเตะ
ยังไม่ยืนยัน
50 330089 82010063 บ้านเจ้าขรัว
ยังไม่ยืนยัน
51 330090 82010064 บ้านย่านสะบ้า
ยังไม่ยืนยัน
52 330098 82010065 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ
ยังไม่ยืนยัน
53 330099 82010066 บ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
54 330101 82010068 บ้านเขาปิหลาย
ยังไม่ยืนยัน
55 330102 82010069 บ้านท่านุ่น
ยังไม่ยืนยัน
56 330103 82010070 บ้านท่าปากแหว่ง
ยังไม่ยืนยัน
57 330074 82010071 วัดราษฎร์สโมสร
ยังไม่ยืนยัน
58 330072 82010072 บ้านลำวะ
ยังไม่ยืนยัน
59 330073 82010073 วัดตรัยรัตนากร
ยังไม่ยืนยัน
60 330080 82010074 วัดดิตถาราม
ยังไม่ยืนยัน
61 330081 82010075 บ้านบางหลาม
ยังไม่ยืนยัน
62 330096 82010076 บ้านบากัน
ยังไม่ยืนยัน
63 330097 82010077 บ้านบางจัน
ยังไม่ยืนยัน
64 330092 82010078 บ้านควน
ยังไม่ยืนยัน
65 330093 82010079 บ้านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
66 330094 82010080 บ้านแหลมหิน
ยังไม่ยืนยัน
67 330095 82010081 บ้านในหยง
ยังไม่ยืนยัน
68 330091 82010082 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163
ยังไม่ยืนยัน
69 330111 82010083 บุญสูงอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
70 330112 82010084 บ้านนอกนา
ยังไม่ยืนยัน
71 330110 82010085 บ้านบางเนียง
ยังไม่ยืนยัน
72 330108 82010086 วัดคมนียเขต
ยังไม่ยืนยัน
73 330109 82010087 บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124
ยังไม่ยืนยัน
74 330122 82010088 บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
75 330118 82010089 บ้านบางกรัก
ยังไม่ยืนยัน
76 330116 82010094 บ้านบางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
77 330117 82010095 บ้านบางด้ง
ยังไม่ยืนยัน
78 330113 82010096 บ้านบางนายสี
ยังไม่ยืนยัน
79 330114 82010097 บ้านท่าจูด
ยังไม่ยืนยัน
80 330115 82010098 บ้านโคกยาง
ยังไม่ยืนยัน
81 330104 82010099 บ้านบางม่วง
ยังไม่ยืนยัน
82 330105 82010100 บ้านบางมรวน
ยังไม่ยืนยัน
83 330106 82010101 บ้านน้ำเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
84 330054 82010103 เกียรติประชา
ยังไม่ยืนยัน
85 330063 82010106 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61
ยังไม่ยืนยัน
86 330064 82010107 บ้านสวนใหม่
ยังไม่ยืนยัน
87 330065 82010108 บ้านเตรียม
ยังไม่ยืนยัน
88 330066 82010109 บ้านบางหว้า
ยังไม่ยืนยัน
89 330067 82010110 บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
90 330049 82010112 คุระบุรี
ยังไม่ยืนยัน
91 330060 82010113 บ้านบางติบ
ยังไม่ยืนยัน
92 330061 82010114 บ้านทุ่งละออง
ยังไม่ยืนยัน
93 330056 82010115 บ้านบางวัน
ยังไม่ยืนยัน
94 330057 82010116 บ้านตำหนัง
ยังไม่ยืนยัน
95 330058 82010117 บ้านบางครั่ง
ยังไม่ยืนยัน
96 330059 82010118 บ้านคุรอด
ยังไม่ยืนยัน
97 330053 82010119 บ้านทับช้าง
ยังไม่ยืนยัน
98 330050 82010120 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
99 330051 82010121 บ้านคุระ
ยังไม่ยืนยัน
100 330137 82010123 บ้านโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
101 330138 82010124 วัดโคกสวย
ยังไม่ยืนยัน
102 330141 82010125 บ้านทุ่งต่อเรือ
ยังไม่ยืนยัน
103 330133 82010126 บ้านถ้ำทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
104 330134 82010127 บ้านในวัง
ยังไม่ยืนยัน
105 330132 82010129 บ้านทุ่งไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
106 330130 82010131 วัดนิโครธาราม
ยังไม่ยืนยัน
107 330131 82010132 อนุบาลทับปุด
ยังไม่ยืนยัน
108 330139 82010133 บ้านคอกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
109 330140 82010134 วัดราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
110 330128 82010135 ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
ยังไม่ยืนยัน
111 330129 82010136 บ้านบ่อแสน
ยังไม่ยืนยัน
112 330124 82010137 บ้านท่าสนุก
ยังไม่ยืนยัน
113 330125 82010138 วัดนิโครธคุณากร
ยังไม่ยืนยัน
114 330154 82010141 บ้านพอแดง
ยังไม่ยืนยัน
115 330155 82010142 วัดเหมืองประชาราม
ยังไม่ยืนยัน
116 330156 82010143 วัดปัตติการาม
ยังไม่ยืนยัน
117 330159 82010145 บ้านเขาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
118 330160 82010146 ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
119 330161 82010147 วัดประชุมศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
120 330162 82010148 วัดอินทนิน
ยังไม่ยืนยัน
121 330164 82010149 บ้านฝ่ายท่า
ยังไม่ยืนยัน
122 330166 82010150 บ้านนาใน
ยังไม่ยืนยัน
123 330167 82010151 บ้านเกาะนก
ยังไม่ยืนยัน
124 330168 82010152 บ้านควนแรด
ยังไม่ยืนยัน
125 330172 82010153 นิคมสร้างตนเอง 1
ยังไม่ยืนยัน
126 330153 82010155 วัดประชาธิการาม
ยังไม่ยืนยัน
127 330142 82010156 บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
128 330148 82010158 บ้านบางคลี
ยังไม่ยืนยัน
129 330149 82010159 บ้านนาแฝก
ยังไม่ยืนยัน
130 330150 82010160 บ้านบ่อดาน
ยังไม่ยืนยัน
131 330151 82010161 บ้านในไร่
ยังไม่ยืนยัน
132 330146 82010162 วัดสุวรรณาวาส
ยังไม่ยืนยัน
133 330147 82010163 บ้านทุ่งดอน
ยังไม่ยืนยัน
134 330144 82010164 บ้านใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
135 330145 82010165 บ้านบางทอง
ยังไม่ยืนยัน
136 330157 82010166 บ้านท่าดินแดง
ยังไม่ยืนยัน
137 330163 82010167 พระราชทานทับละมุ
ยังไม่ยืนยัน
138 330165 82010168 บ้านลำแก่น
ยังไม่ยืนยัน
139 330173 82010169 นิคมสร้างตนเอง 2
ยังไม่ยืนยัน
140 330171 82010171 วัดช้างนอน
ยังไม่ยืนยัน