ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8201 :  สพป.พังงา

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 330020 82010001 เกาะปันหยี
ยืนยันแล้ว
2 330021 82010002 เกาะหมากน้อย
ยืนยันแล้ว
3 330022 82010003 เกาะไม้ไผ่
ยืนยันแล้ว
4 330011 82010004 บ้านตากแดด
ยืนยันแล้ว
5 330010 82010005 อนุบาลพังงา
ยืนยันแล้ว
6 330013 82010006 บ้านทุ่งเจดีย์
ยืนยันแล้ว
7 330004 82010007 บ้านบางกัน
ยืนยันแล้ว
8 330005 82010008 วัดปัจจันตคาม
ยืนยันแล้ว
9 330001 82010012 เมืองพังงา
ยืนยันแล้ว
10 330002 82010013 วัดชนาธิการาม
ยืนยันแล้ว
11 330014 82010014 บ้านเขาเฒ่า
ยืนยันแล้ว
12 330016 82010016 เกาะเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
13 330019 82010018 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
14 330007 82010021 วัดสองแพรก
ยืนยันแล้ว
15 330036 82010022 เกาะยาว
ยืนยันแล้ว
16 330037 82010023 บ้านน้ำจืด
ยืนยันแล้ว
17 330038 82010024 บ้านริมทะเล
ยืนยันแล้ว
18 330039 82010025 บ้านท่าเขา
ยืนยันแล้ว
19 330040 82010026 บ้านช่องหลาด
ยืนยันแล้ว
20 330041 82010027 บ้านคลองเหีย
ยืนยันแล้ว
21 330042 82010028 บ้านคลองบอน
ยืนยันแล้ว
22 330043 82010029 บ้านย่าหมี
ยืนยันแล้ว
23 330044 82010030 อ่าวมะม่วง
ยืนยันแล้ว
24 330045 82010031 บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
25 330046 82010032 บ้านพรุใน
ยืนยันแล้ว
26 330047 82010033 อ่าวกะพ้อ
ยังไม่ยืนยัน
27 330048 82010034 บ้านคลองดินเหนียว
ยืนยันแล้ว
28 330029 82010035 บ้านกะปง
ยืนยันแล้ว
29 330031 82010037 กะปง
ยืนยันแล้ว
30 330032 82010038 บ้านปากถัก
ยืนยันแล้ว
31 330023 82010039 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
32 330026 82010040 บ้านรมณีย์
ยืนยันแล้ว
33 330027 82010041 บ้านท่าหัน
ยืนยันแล้ว
34 330028 82010042 บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
35 330033 82010044 บ้านบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
36 330025 82010046 บ้านช้างเชื่อ
ยืนยันแล้ว
37 330024 82010047 วัดนารายณิการาม
ยืนยันแล้ว
38 330069 82010048 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
39 330070 82010049 วัดสุวรรณคูหา
ยืนยันแล้ว
40 330075 82010051 บ้านเขาเปาะ
ยืนยันแล้ว
41 330076 82010052 บ้านกะไหล
ยืนยันแล้ว
42 330077 82010053 วัดศรีรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
43 330078 82010054 บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
44 330083 82010057 บ้านเกาะกลาง
ยืนยันแล้ว
45 330084 82010058 บ้านคลองเคียน
ยังไม่ยืนยัน
46 330085 82010059 บ้านคลองไส
ยืนยันแล้ว
47 330086 82010060 บ้านอ่าวมะขาม
ยืนยันแล้ว
48 330087 82010061 บ้านหินร่ม
ยืนยันแล้ว
49 330088 82010062 บ้านติเตะ
ยืนยันแล้ว
50 330089 82010063 บ้านเจ้าขรัว
ยืนยันแล้ว
51 330090 82010064 บ้านย่านสะบ้า
ยืนยันแล้ว
52 330098 82010065 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ
ยืนยันแล้ว
53 330099 82010066 บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
54 330101 82010068 บ้านเขาปิหลาย
ยืนยันแล้ว
55 330102 82010069 บ้านท่านุ่น
ยืนยันแล้ว
56 330103 82010070 บ้านท่าปากแหว่ง
ยืนยันแล้ว
57 330074 82010071 วัดราษฎร์สโมสร
ยืนยันแล้ว
58 330072 82010072 บ้านลำวะ
ยืนยันแล้ว
59 330073 82010073 วัดตรัยรัตนากร
ยืนยันแล้ว
60 330080 82010074 วัดดิตถาราม
ยืนยันแล้ว
61 330081 82010075 บ้านบางหลาม
ยืนยันแล้ว
62 330096 82010076 บ้านบากัน
ยืนยันแล้ว
63 330097 82010077 บ้านบางจัน
ยืนยันแล้ว
64 330092 82010078 บ้านควน
ยืนยันแล้ว
65 330093 82010079 บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
66 330094 82010080 บ้านแหลมหิน
ยืนยันแล้ว
67 330095 82010081 บ้านในหยง
ยืนยันแล้ว
68 330091 82010082 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163
ยืนยันแล้ว
69 330111 82010083 บุญสูงอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
70 330112 82010084 บ้านนอกนา
ยืนยันแล้ว
71 330110 82010085 บ้านบางเนียง
ยืนยันแล้ว
72 330108 82010086 วัดคมนียเขต
ยืนยันแล้ว
73 330109 82010087 บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124
ยืนยันแล้ว
74 330122 82010088 บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
75 330118 82010089 บ้านบางกรัก
ยังไม่ยืนยัน
76 330116 82010094 บ้านบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
77 330117 82010095 บ้านบางด้ง
ยืนยันแล้ว
78 330113 82010096 บ้านบางนายสี
ยืนยันแล้ว
79 330114 82010097 บ้านท่าจูด
ยืนยันแล้ว
80 330115 82010098 บ้านโคกยาง
ยืนยันแล้ว
81 330104 82010099 บ้านบางม่วง
ยืนยันแล้ว
82 330105 82010100 บ้านบางมรวน
ยืนยันแล้ว
83 330106 82010101 บ้านน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
84 330054 82010103 เกียรติประชา
ยืนยันแล้ว
85 330063 82010106 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61
ยังไม่ยืนยัน
86 330064 82010107 บ้านสวนใหม่
ยืนยันแล้ว
87 330065 82010108 บ้านเตรียม
ยืนยันแล้ว
88 330066 82010109 บ้านบางหว้า
ยืนยันแล้ว
89 330067 82010110 บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
90 330049 82010112 คุระบุรี
ยืนยันแล้ว
91 330060 82010113 บ้านบางติบ
ยืนยันแล้ว
92 330061 82010114 บ้านทุ่งละออง
ยืนยันแล้ว
93 330056 82010115 บ้านบางวัน
ยืนยันแล้ว
94 330057 82010116 บ้านตำหนัง
ยืนยันแล้ว
95 330058 82010117 บ้านบางครั่ง
ยังไม่ยืนยัน
96 330059 82010118 บ้านคุรอด
ยืนยันแล้ว
97 330053 82010119 บ้านทับช้าง
ยืนยันแล้ว
98 330050 82010120 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
ยืนยันแล้ว
99 330051 82010121 บ้านคุระ
ยืนยันแล้ว
100 330137 82010123 บ้านโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
101 330138 82010124 วัดโคกสวย
ยืนยันแล้ว
102 330141 82010125 บ้านทุ่งต่อเรือ
ยืนยันแล้ว
103 330133 82010126 บ้านถ้ำทองหลาง
ยืนยันแล้ว
104 330134 82010127 บ้านในวัง
ยืนยันแล้ว
105 330132 82010129 บ้านทุ่งไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
106 330130 82010131 วัดนิโครธาราม
ยืนยันแล้ว
107 330131 82010132 อนุบาลทับปุด
ยืนยันแล้ว
108 330139 82010133 บ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
109 330140 82010134 วัดราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
110 330128 82010135 ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
ยังไม่ยืนยัน
111 330129 82010136 บ้านบ่อแสน
ยืนยันแล้ว
112 330124 82010137 บ้านท่าสนุก
ยืนยันแล้ว
113 330125 82010138 วัดนิโครธคุณากร
ยืนยันแล้ว
114 330154 82010141 บ้านพอแดง
ยืนยันแล้ว
115 330155 82010142 วัดเหมืองประชาราม
ยืนยันแล้ว
116 330156 82010143 วัดปัตติการาม
ยืนยันแล้ว
117 330159 82010145 บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
118 330160 82010146 ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
119 330161 82010147 วัดประชุมศึกษา
ยืนยันแล้ว
120 330162 82010148 วัดอินทนิน
ยืนยันแล้ว
121 330164 82010149 บ้านฝ่ายท่า
ยืนยันแล้ว
122 330166 82010150 บ้านนาใน
ยืนยันแล้ว
123 330167 82010151 บ้านเกาะนก
ยืนยันแล้ว
124 330168 82010152 บ้านควนแรด
ยืนยันแล้ว
125 330172 82010153 นิคมสร้างตนเอง 1
ยืนยันแล้ว
126 330153 82010155 วัดประชาธิการาม
ยืนยันแล้ว
127 330142 82010156 บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
128 330148 82010158 บ้านบางคลี
ยืนยันแล้ว
129 330149 82010159 บ้านนาแฝก
ยืนยันแล้ว
130 330150 82010160 บ้านบ่อดาน
ยืนยันแล้ว
131 330151 82010161 บ้านในไร่
ยืนยันแล้ว
132 330146 82010162 วัดสุวรรณาวาส
ยังไม่ยืนยัน
133 330147 82010163 บ้านทุ่งดอน
ยืนยันแล้ว
134 330144 82010164 บ้านใหญ่
ยืนยันแล้ว
135 330145 82010165 บ้านบางทอง
ยืนยันแล้ว
136 330157 82010166 บ้านท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
137 330163 82010167 พระราชทานทับละมุ
ยืนยันแล้ว
138 330165 82010168 บ้านลำแก่น
ยืนยันแล้ว
139 330173 82010169 นิคมสร้างตนเอง 2
ยืนยันแล้ว
140 330171 82010171 วัดช้างนอน
ยืนยันแล้ว