ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8301 :  สพป.ภูเก็ต

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 400015 83010001 บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2 400016 83010002 วัดสุวรรณคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
3 400001 83010003 บ้านบางคู
ยืนยันแล้ว
4 400002 83010004 บ้านสะปำ ''มงคลวิทยา''
ยืนยันแล้ว
5 400003 83010005 เกาะมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
6 400020 83010006 บ้านฉลอง
ยืนยันแล้ว
7 400021 83010007 วัดลัฎฐิวนาราม
ยืนยันแล้ว
8 400007 83010009 อนุบาลภูเก็ต
ยืนยันแล้ว
9 400004 83010011 บ้านกู้กู
ยืนยันแล้ว
10 400005 83010012 เกาะสิเหร่
ยืนยันแล้ว
11 400006 83010013 บ้านทุ่งคา
ยืนยันแล้ว
12 400019 83010014 เกาะโหลน
ยืนยันแล้ว
13 400018 83010016 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
14 400009 83010017 วิชิตสงคราม
ยืนยันแล้ว
15 400013 83010019 บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ยืนยันแล้ว
16 400011 83010020 วัดเทพนิมิตร
ยืนยันแล้ว
17 400012 83010021 แหลมพันวา
ยืนยันแล้ว
18 400023 83010023 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
ยืนยันแล้ว
19 400024 83010024 บ้านบางทอง
ยืนยันแล้ว
20 400025 83010025 วัดเก็ตโฮ่
ยืนยันแล้ว
21 400030 83010028 บ้านกะหลิม
ยืนยันแล้ว
22 400027 83010029 วัดสุวรรณคีรีวงก์
ยืนยันแล้ว
23 400046 83010031 บ้านบางเทา
ยืนยันแล้ว
24 400047 83010032 บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)
ยืนยันแล้ว
25 400045 83010033 บ้านแหลมทราย
ยืนยันแล้ว
26 400043 83010034 บ้านพรุจำปา
ยืนยันแล้ว
27 400044 83010035 บ้านป่าครองชีพ
ยืนยันแล้ว
28 400039 83010036 วัดเมืองใหม่
ยืนยันแล้ว
29 400040 83010037 ถลางพระนางสร้าง
ยืนยันแล้ว
30 400041 83010038 วัดเทพกระษัตรี
ยืนยันแล้ว
31 400042 83010039 บ้านโคกวัดใหม่
ยืนยันแล้ว
32 400052 83010040 บ้านอ่าวปอ
ยืนยันแล้ว
33 400053 83010041 สิทธิ์สุนทรบำรุง
ยืนยันแล้ว
34 400054 83010042 บ้านป่าคลอก
ยืนยันแล้ว
35 400055 83010043 บ้านพารา
ยืนยันแล้ว
36 400056 83010044 บ้านบางโรง
ยืนยันแล้ว
37 400057 83010045 บ้านเกาะนาคา
ยืนยันแล้ว
38 400031 83010046 บ้านไม้ขาว
ยืนยันแล้ว
39 400032 83010047 หงษ์หยกบำรุง
ยืนยันแล้ว
40 400033 83010048 บ้านหมากปรก
ยืนยันแล้ว
41 400034 83010049 บ้านคอเอน
ยืนยันแล้ว
42 400035 83010050 ท่าฉัตรไชย
ยืนยันแล้ว
43 400051 83010051 บ้านม่าหนิก
ยืนยันแล้ว
44 400048 83010052 วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)
ยืนยันแล้ว
45 400049 83010053 บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
46 400050 83010054 บ้านลิพอน
ยืนยันแล้ว
47 400036 83010055 วัดมงคลวราราม
ยืนยันแล้ว
48 400037 83010056 บ้านสาคู
ยืนยันแล้ว
49 400038 83010057 บ้านในทอน
ยืนยันแล้ว