ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8301 :  สพป.ภูเก็ต

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 400015 83010001 บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
2 400016 83010002 วัดสุวรรณคีรีเขต
ยังไม่ยืนยัน
3 400001 83010003 บ้านบางคู
ยังไม่ยืนยัน
4 400002 83010004 บ้านสะปำ ''มงคลวิทยา''
ยังไม่ยืนยัน
5 400003 83010005 เกาะมะพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
6 400020 83010006 บ้านฉลอง
ยังไม่ยืนยัน
7 400021 83010007 วัดลัฎฐิวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
8 400007 83010009 อนุบาลภูเก็ต
ยังไม่ยืนยัน
9 400004 83010011 บ้านกู้กู
ยังไม่ยืนยัน
10 400005 83010012 เกาะสิเหร่
ยังไม่ยืนยัน
11 400006 83010013 บ้านทุ่งคา
ยังไม่ยืนยัน
12 400019 83010014 เกาะโหลน
ยังไม่ยืนยัน
13 400018 83010016 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
14 400009 83010017 วิชิตสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
15 400013 83010019 บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
16 400011 83010020 วัดเทพนิมิตร
ยังไม่ยืนยัน
17 400012 83010021 แหลมพันวา
ยังไม่ยืนยัน
18 400023 83010023 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
ยังไม่ยืนยัน
19 400024 83010024 บ้านบางทอง
ยังไม่ยืนยัน
20 400025 83010025 วัดเก็ตโฮ่
ยังไม่ยืนยัน
21 400030 83010028 บ้านกะหลิม
ยังไม่ยืนยัน
22 400027 83010029 วัดสุวรรณคีรีวงก์
ยังไม่ยืนยัน
23 400046 83010031 บ้านบางเทา
ยังไม่ยืนยัน
24 400047 83010032 บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)
ยังไม่ยืนยัน
25 400045 83010033 บ้านแหลมทราย
ยังไม่ยืนยัน
26 400043 83010034 บ้านพรุจำปา
ยังไม่ยืนยัน
27 400044 83010035 บ้านป่าครองชีพ
ยังไม่ยืนยัน
28 400039 83010036 วัดเมืองใหม่
ยังไม่ยืนยัน
29 400040 83010037 ถลางพระนางสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
30 400041 83010038 วัดเทพกระษัตรี
ยังไม่ยืนยัน
31 400042 83010039 บ้านโคกวัดใหม่
ยังไม่ยืนยัน
32 400052 83010040 บ้านอ่าวปอ
ยังไม่ยืนยัน
33 400053 83010041 สิทธิ์สุนทรบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
34 400054 83010042 บ้านป่าคลอก
ยังไม่ยืนยัน
35 400055 83010043 บ้านพารา
ยังไม่ยืนยัน
36 400056 83010044 บ้านบางโรง
ยังไม่ยืนยัน
37 400057 83010045 บ้านเกาะนาคา
ยังไม่ยืนยัน
38 400031 83010046 บ้านไม้ขาว
ยังไม่ยืนยัน
39 400032 83010047 หงษ์หยกบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
40 400033 83010048 บ้านหมากปรก
ยังไม่ยืนยัน
41 400034 83010049 บ้านคอเอน
ยังไม่ยืนยัน
42 400035 83010050 ท่าฉัตรไชย
ยังไม่ยืนยัน
43 400051 83010051 บ้านม่าหนิก
ยังไม่ยืนยัน
44 400048 83010052 วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)
ยังไม่ยืนยัน
45 400049 83010053 บ้านท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
46 400050 83010054 บ้านลิพอน
ยังไม่ยืนยัน
47 400036 83010055 วัดมงคลวราราม
ยังไม่ยืนยัน
48 400037 83010056 บ้านสาคู
ยังไม่ยืนยัน
49 400038 83010057 บ้านในทอน
ยังไม่ยืนยัน