ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8401 :  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 640001 84010001 นิคมสร้างตนเอง
ยังไม่ยืนยัน
2 640002 84010002 บ้านควนยูง
ยังไม่ยืนยัน
3 640003 84010003 บ้านซอย 2
ยังไม่ยืนยัน
4 640004 84010004 บ้านซอย 10
ยังไม่ยืนยัน
5 640013 84010008 วัดนทีคมเขต
ยังไม่ยืนยัน
6 640028 84010009 วัดแหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
7 640033 84010012 วัดบุญบันเทิง
ยังไม่ยืนยัน
8 640016 84010013 บ้านทอนหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
9 640014 84010014 วัดโพธิ์นิมิต
ยังไม่ยืนยัน
10 640012 84010015 วัดท่าทอง
ยังไม่ยืนยัน
11 640010 84010016 บ้านโพหวาย
ยังไม่ยืนยัน
12 640011 84010017 บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
13 640027 84010018 วัดประสิทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
14 640022 84010019 บ้านคลองสุข
ยังไม่ยืนยัน
15 640024 84010020 วัดชลธาร
ยังไม่ยืนยัน
16 640026 84010022 วัดบางใบไม้
ยังไม่ยืนยัน
17 640018 84010025 บ้านสุชน
ยังไม่ยืนยัน
18 640019 84010026 วัดกลางใหม่
ยังไม่ยืนยัน
19 640007 84010027 บ้านบางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
20 640009 84010028 บ้านท่าเพชร
ยังไม่ยืนยัน
21 640015 84010029 อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
22 640021 84010030 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
ยังไม่ยืนยัน
23 640020 84010031 วัดสมหวัง
ยังไม่ยืนยัน
24 640035 84010033 บ้านบ่อน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
25 640036 84010034 บ้านแม่โมกข์
ยังไม่ยืนยัน
26 640040 84010035 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
27 640044 84010036 วัดเขานางเภา
ยังไม่ยืนยัน
28 640056 84010037 บ้านไสใน
ยังไม่ยืนยัน
29 640038 84010038 วัดกาญจนาราม
ยังไม่ยืนยัน
30 640041 84010039 บ้านคลองสระ
ยังไม่ยืนยัน
31 640043 84010040 บ้านม่วงลีบ
ยังไม่ยืนยัน
32 640045 84010041 วัดคงคาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
33 640053 84010042 บ้านมะม่วงหวาน
ยังไม่ยืนยัน
34 640055 84010043 บ้านไสตอ
ยังไม่ยืนยัน
35 640058 84010044 วัดพุฒ
ยังไม่ยืนยัน
36 640083 84010046 บ้านหัวหมากล่าง
ยังไม่ยืนยัน
37 640085 84010047 บ้านห้วยโศก
ยังไม่ยืนยัน
38 640081 84010048 บ้านควนราชา
ยังไม่ยืนยัน
39 640082 84010049 บ้านหัวหมากบน
ยังไม่ยืนยัน
40 640084 84010050 บ้านห้วยด่าน
ยังไม่ยืนยัน
41 640086 84010051 วัดกงตาก
ยังไม่ยืนยัน
42 640054 84010052 บ้านไสขาม
ยังไม่ยืนยัน
43 640057 84010053 วัดปากคู
ยังไม่ยืนยัน
44 640051 84010054 วัดวชิรประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
45 640052 84010055 วัดแสงประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
46 640050 84010056 วัดนิกรประสาท
ยังไม่ยืนยัน
47 640065 84010057 บ้านดอนสน
ยังไม่ยืนยัน
48 640068 84010058 วัดเขาพระนิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
49 640073 84010059 บ้านท่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
50 640076 84010060 วัดดอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
51 640078 84010061 วัดประสพ
ยังไม่ยืนยัน
52 640062 84010062 บ้านบางสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
53 640064 84010063 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
54 640075 84010064 บ้านศิลางาม
ยังไม่ยืนยัน
55 640077 84010065 วัดบ้านใน
ยังไม่ยืนยัน
56 640079 84010066 วัดอุทยาราม
ยังไม่ยืนยัน
57 640034 84010067 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
ยังไม่ยืนยัน
58 640070 84010068 บ้านกงหนิง
ยังไม่ยืนยัน
59 640071 84010069 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
ยังไม่ยืนยัน
60 640072 84010070 บ้านดอนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
61 640074 84010071 บ้านวังทองสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
62 640060 84010072 บ้านทับท้อน
ยังไม่ยืนยัน
63 640061 84010073 บ้านบ่อโฉลก
ยังไม่ยืนยัน
64 640049 84010074 วัดเขาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
65 640063 84010075 บ้านวังหวาย
ยังไม่ยืนยัน
66 640080 84010076 บ้านควนนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
67 640059 84010077 บ้านคลองกรูด
ยังไม่ยืนยัน
68 640046 84010078 วัดวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
69 640042 84010079 บ้านคีรีรอบ
ยังไม่ยืนยัน
70 640039 84010080 บ้านกำสนประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
71 640066 84010081 บ้านท่าเสาเภา
ยังไม่ยืนยัน
72 640037 84010082 บ้านหนองเปล
ยังไม่ยืนยัน
73 640067 84010083 บ้านปากกะแดะ
ยังไม่ยืนยัน
74 640069 84010084 วัดพ่วง
ยังไม่ยืนยัน
75 640229 84010085 วัดชลคราม
ยังไม่ยืนยัน
76 640230 84010086 วัดนทีวัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
77 640226 84010087 วัดนอก
ยังไม่ยืนยัน
78 640228 84010088 บ้านศรีชัยคราม
ยังไม่ยืนยัน
79 640219 84010090 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
ยังไม่ยืนยัน
80 640216 84010092 บ้านปากดอนสัก
ยังไม่ยืนยัน
81 640217 84010093 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
82 640235 84010095 บ้านน้ำฉา
ยังไม่ยืนยัน
83 640236 84010096 บ้านห้วยเสียด
ยังไม่ยืนยัน
84 640237 84010097 วัดสิงขร
ยังไม่ยืนยัน
85 640213 84010098 บ้านเกาะนกเภา
ยังไม่ยืนยัน
86 640215 84010099 ชุมชนบ้านนางกำ
ยังไม่ยืนยัน
87 640224 84010100 บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
88 640225 84010101 วัดคีรีวง
ยังไม่ยืนยัน
89 640233 84010102 บ้านคอกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
90 640234 84010103 บ้านดอนเสาธง
ยังไม่ยืนยัน
91 640221 84010105 บ้านคลองคราม
ยังไม่ยืนยัน
92 640227 84010106 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
ยังไม่ยืนยัน
93 640222 84010107 บ้านดินแดงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
94 640115 84010112 วัดคีรีวงการาม
ยังไม่ยืนยัน
95 640119 84010113 วัดสันติวราราม
ยังไม่ยืนยัน
96 640110 84010114 วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
97 640106 84010115 บ้านหาดงาม
ยังไม่ยืนยัน
98 640108 84010116 วัดบุณฑริการาม
ยังไม่ยืนยัน
99 640103 84010117 บ้านบ่อผุด
ยังไม่ยืนยัน
100 640104 84010118 บ้านบางรักษ์
ยังไม่ยืนยัน
101 640105 84010119 บ้านปลายแหลม
ยังไม่ยืนยัน
102 640112 84010120 บ้านหน้าค่าย
ยังไม่ยืนยัน
103 640109 84010122 วัดภูเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
104 640107 84010123 บ้านแหลมหอย
ยังไม่ยืนยัน
105 640097 84010124 บ้านดอนธูป
ยังไม่ยืนยัน
106 640100 84010125 วัดนาราเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
107 640113 84010127 วัดกลาง
ยังไม่ยืนยัน
108 640116 84010128 วัดคุณาราม
ยังไม่ยืนยัน
109 640117 84010129 วัดประเดิม
ยังไม่ยืนยัน
110 640099 84010130 วัดแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
111 640096 84010131 บ้านเกาะพลวย
ยังไม่ยืนยัน
112 640098 84010132 บ้านอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
113 640091 84010133 บ้านเกาะเต่า
ยังไม่ยืนยัน
114 640092 84010134 บ้านโฉลกหลำ
ยังไม่ยืนยัน
115 640093 84010135 บ้านมะเดื่อหวาน
ยังไม่ยืนยัน
116 640094 84010136 บ้านศรีธนู
ยังไม่ยืนยัน
117 640095 84010137 วัดสมัยคงคา
ยังไม่ยืนยัน
118 640090 84010138 วัดราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
119 640088 84010139 บ้านท้องนายปาน
ยังไม่ยืนยัน
120 640089 84010140 บ้านหาดริ้น
ยังไม่ยืนยัน
121 640087 84010141 ชุมชนบ้านใต้
ยังไม่ยืนยัน