ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8401 :  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 640001 84010001 นิคมสร้างตนเอง
ยืนยันแล้ว
2 640002 84010002 บ้านควนยูง
ยืนยันแล้ว
3 640003 84010003 บ้านซอย 2
ยืนยันแล้ว
4 640004 84010004 บ้านซอย 10
ยืนยันแล้ว
5 640013 84010008 วัดนทีคมเขต
ยืนยันแล้ว
6 640028 84010009 วัดแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
7 640033 84010012 วัดบุญบันเทิง
ยืนยันแล้ว
8 640016 84010013 บ้านทอนหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
9 640014 84010014 วัดโพธิ์นิมิต
ยืนยันแล้ว
10 640012 84010015 วัดท่าทอง
ยืนยันแล้ว
11 640010 84010016 บ้านโพหวาย
ยืนยันแล้ว
12 640011 84010017 บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
13 640027 84010018 วัดประสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
14 640022 84010019 บ้านคลองสุข
ยืนยันแล้ว
15 640024 84010020 วัดชลธาร
ยืนยันแล้ว
16 640026 84010022 วัดบางใบไม้
ยืนยันแล้ว
17 640018 84010025 บ้านสุชน
ยืนยันแล้ว
18 640019 84010026 วัดกลางใหม่
ยืนยันแล้ว
19 640007 84010027 บ้านบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
20 640009 84010028 บ้านท่าเพชร
ยืนยันแล้ว
21 640015 84010029 อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
22 640021 84010030 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
ยืนยันแล้ว
23 640020 84010031 วัดสมหวัง
ยืนยันแล้ว
24 640035 84010033 บ้านบ่อน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
25 640036 84010034 บ้านแม่โมกข์
ยืนยันแล้ว
26 640040 84010035 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
27 640044 84010036 วัดเขานางเภา
ยืนยันแล้ว
28 640056 84010037 บ้านไสใน
ยืนยันแล้ว
29 640038 84010038 วัดกาญจนาราม
ยืนยันแล้ว
30 640041 84010039 บ้านคลองสระ
ยืนยันแล้ว
31 640043 84010040 บ้านม่วงลีบ
ยืนยันแล้ว
32 640045 84010041 วัดคงคาล้อม
ยืนยันแล้ว
33 640053 84010042 บ้านมะม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
34 640055 84010043 บ้านไสตอ
ยืนยันแล้ว
35 640058 84010044 วัดพุฒ
ยืนยันแล้ว
36 640083 84010046 บ้านหัวหมากล่าง
ยืนยันแล้ว
37 640085 84010047 บ้านห้วยโศก
ยืนยันแล้ว
38 640081 84010048 บ้านควนราชา
ยืนยันแล้ว
39 640082 84010049 บ้านหัวหมากบน
ยืนยันแล้ว
40 640084 84010050 บ้านห้วยด่าน
ยืนยันแล้ว
41 640086 84010051 วัดกงตาก
ยืนยันแล้ว
42 640054 84010052 บ้านไสขาม
ยืนยันแล้ว
43 640057 84010053 วัดปากคู
ยืนยันแล้ว
44 640051 84010054 วัดวชิรประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
45 640052 84010055 วัดแสงประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
46 640050 84010056 วัดนิกรประสาท
ยืนยันแล้ว
47 640065 84010057 บ้านดอนสน
ยืนยันแล้ว
48 640068 84010058 วัดเขาพระนิ่ม
ยังไม่ยืนยัน
49 640073 84010059 บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
50 640076 84010060 วัดดอนยาง
ยืนยันแล้ว
51 640078 84010061 วัดประสพ
ยืนยันแล้ว
52 640062 84010062 บ้านบางสำโรง
ยืนยันแล้ว
53 640064 84010063 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
54 640075 84010064 บ้านศิลางาม
ยืนยันแล้ว
55 640077 84010065 วัดบ้านใน
ยืนยันแล้ว
56 640079 84010066 วัดอุทยาราม
ยืนยันแล้ว
57 640034 84010067 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
ยืนยันแล้ว
58 640070 84010068 บ้านกงหนิง
ยืนยันแล้ว
59 640071 84010069 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
ยืนยันแล้ว
60 640072 84010070 บ้านดอนหลวง
ยืนยันแล้ว
61 640074 84010071 บ้านวังทองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
62 640060 84010072 บ้านทับท้อน
ยืนยันแล้ว
63 640061 84010073 บ้านบ่อโฉลก
ยืนยันแล้ว
64 640049 84010074 วัดเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
65 640063 84010075 บ้านวังหวาย
ยืนยันแล้ว
66 640080 84010076 บ้านควนนิมิต
ยืนยันแล้ว
67 640059 84010077 บ้านคลองกรูด
ยืนยันแล้ว
68 640046 84010078 วัดวังไทร
ยืนยันแล้ว
69 640042 84010079 บ้านคีรีรอบ
ยืนยันแล้ว
70 640039 84010080 บ้านกำสนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
71 640066 84010081 บ้านท่าเสาเภา
ยืนยันแล้ว
72 640037 84010082 บ้านหนองเปล
ยืนยันแล้ว
73 640067 84010083 บ้านปากกะแดะ
ยืนยันแล้ว
74 640069 84010084 วัดพ่วง
ยืนยันแล้ว
75 640229 84010085 วัดชลคราม
ยังไม่ยืนยัน
76 640230 84010086 วัดนทีวัฒนาราม
ยังไม่ยืนยัน
77 640226 84010087 วัดนอก
ยืนยันแล้ว
78 640228 84010088 บ้านศรีชัยคราม
ยืนยันแล้ว
79 640219 84010090 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
ยืนยันแล้ว
80 640216 84010092 บ้านปากดอนสัก
ยืนยันแล้ว
81 640217 84010093 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
82 640235 84010095 บ้านน้ำฉา
ยังไม่ยืนยัน
83 640236 84010096 บ้านห้วยเสียด
ยืนยันแล้ว
84 640237 84010097 วัดสิงขร
ยืนยันแล้ว
85 640213 84010098 บ้านเกาะนกเภา
ยืนยันแล้ว
86 640215 84010099 ชุมชนบ้านนางกำ
ยืนยันแล้ว
87 640224 84010100 บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
88 640225 84010101 วัดคีรีวง
ยังไม่ยืนยัน
89 640233 84010102 บ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
90 640234 84010103 บ้านดอนเสาธง
ยืนยันแล้ว
91 640221 84010105 บ้านคลองคราม
ยืนยันแล้ว
92 640227 84010106 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
ยืนยันแล้ว
93 640222 84010107 บ้านดินแดงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
94 640115 84010112 วัดคีรีวงการาม
ยืนยันแล้ว
95 640119 84010113 วัดสันติวราราม
ยืนยันแล้ว
96 640110 84010114 วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
97 640106 84010115 บ้านหาดงาม
ยืนยันแล้ว
98 640108 84010116 วัดบุณฑริการาม
ยืนยันแล้ว
99 640103 84010117 บ้านบ่อผุด
ยืนยันแล้ว
100 640104 84010118 บ้านบางรักษ์
ยืนยันแล้ว
101 640105 84010119 บ้านปลายแหลม
ยืนยันแล้ว
102 640112 84010120 บ้านหน้าค่าย
ยืนยันแล้ว
103 640109 84010122 วัดภูเขาทอง
ยืนยันแล้ว
104 640107 84010123 บ้านแหลมหอย
ยืนยันแล้ว
105 640097 84010124 บ้านดอนธูป
ยืนยันแล้ว
106 640100 84010125 วัดนาราเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
107 640113 84010127 วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
108 640116 84010128 วัดคุณาราม
ยืนยันแล้ว
109 640117 84010129 วัดประเดิม
ยืนยันแล้ว
110 640099 84010130 วัดแจ้ง
ยืนยันแล้ว
111 640096 84010131 บ้านเกาะพลวย
ยืนยันแล้ว
112 640098 84010132 บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
113 640091 84010133 บ้านเกาะเต่า
ยืนยันแล้ว
114 640092 84010134 บ้านโฉลกหลำ
ยืนยันแล้ว
115 640093 84010135 บ้านมะเดื่อหวาน
ยืนยันแล้ว
116 640094 84010136 บ้านศรีธนู
ยืนยันแล้ว
117 640095 84010137 วัดสมัยคงคา
ยืนยันแล้ว
118 640090 84010138 วัดราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
119 640088 84010139 บ้านท้องนายปาน
ยืนยันแล้ว
120 640089 84010140 บ้านหาดริ้น
ยืนยันแล้ว
121 640087 84010141 ชุมชนบ้านใต้
ยืนยันแล้ว