ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8402 :  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 640198 84020001 วัดชยาราม
ยืนยันแล้ว
2 640201 84020002 สารภีอุทิศ
ยืนยันแล้ว
3 640202 84020003 บ้านตะกรบ
ยืนยันแล้ว
4 640205 84020004 บ้านห้วยพุน
ยืนยันแล้ว
5 640208 84020005 วัดวิชิตธาราราม
ยืนยันแล้ว
6 640207 84020006 วัดไตรรัตนากร
ยืนยันแล้ว
7 640203 84020008 บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
8 640204 84020009 บ้านหนองมน
ยืนยันแล้ว
9 640183 84020010 บ้านนา
ยืนยันแล้ว
10 640184 84020011 บ้านห้วยตาหมิง
ยืนยันแล้ว
11 640185 84020012 บ้านพรุยายชี
ยืนยันแล้ว
12 640186 84020013 วัดวิโรจนาราม
ยืนยันแล้ว
13 640188 84020014 บ้านคลองไม้แดง
ยืนยันแล้ว
14 640189 84020015 บ้านลุ่มชุมแสง
ยืนยันแล้ว
15 640191 84020016 บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
16 640192 84020017 วัดเขาพนมแบก
ยืนยันแล้ว
17 640193 84020018 วัดเดิมเจ้า
ยืนยันแล้ว
18 640209 84020020 บ้านเหนือน้ำ
ยืนยันแล้ว
19 640211 84020022 วัดพุมเรียง
ยืนยันแล้ว
20 640212 84020023 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
ยืนยันแล้ว
21 640182 84020025 บ้านทุ่งนางเภา
ยืนยันแล้ว
22 640187 84020026 วัดสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
23 640197 84020027 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
24 640199 84020028 วัดธารน้ำไหล
ยืนยันแล้ว
25 640200 84020029 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
26 640196 84020030 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
27 640190 84020031 บ้านสามสัก
ยืนยันแล้ว
28 640194 84020032 วัดพระบรมธาตุไชยา
ยืนยันแล้ว
29 640283 84020033 บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
30 640284 84020034 บ้านคลองพา
ยืนยันแล้ว
31 640285 84020035 บ้านชายท่า
ยืนยันแล้ว
32 640288 84020036 บ้านมะม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
33 640267 84020037 บ้านท่าไท
ยืนยันแล้ว
34 640272 84020038 บ้านขวัญพัฒน์
ยืนยันแล้ว
35 640266 84020039 บ้านควนสูง
ยืนยันแล้ว
36 640268 84020040 บ้านคันธุลี
ยืนยันแล้ว
37 640269 84020041 วัดสังขประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
38 640258 84020044 ตลาดหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
39 640260 84020045 บ้านปากน้ำท่ากระจาย
ยืนยันแล้ว
40 640261 84020046 บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
41 640263 84020047 วัดชัยธาราวาส
ยืนยันแล้ว
42 640264 84020048 วัดสุมังคลาราม
ยืนยันแล้ว
43 640273 84020049 บ้านเกาะมุกด์
ยืนยันแล้ว
44 640274 84020050 บ้านดอนมะกอก
ยืนยันแล้ว
45 640275 84020051 บ้านศรีพนม
ยืนยันแล้ว
46 640276 84020054 บ้านอู่ตะเภา
ยืนยันแล้ว
47 640277 84020055 วัดกาฬสินธุ์
ยืนยันแล้ว
48 640278 84020056 บ้านคลองรอก
ยืนยันแล้ว
49 640279 84020057 บ้านคลองสงค์
ยืนยันแล้ว
50 640282 84020058 ตชด.ราษฎร์พิทักษ์
ยืนยันแล้ว
51 640265 84020059 วัดอัมพาวาส
ยืนยันแล้ว
52 640262 84020060 วัดขจรบำรุง
ยืนยันแล้ว
53 640259 84020061 บ้านดินก้อง
ยืนยันแล้ว
54 640286 84020062 บ้านทุ่งพลับ
ยืนยันแล้ว
55 640287 84020063 บ้านทุ่งเสียน
ยืนยันแล้ว
56 640289 84020064 บ้านหนองเหรียง
ยืนยันแล้ว
57 640290 84020065 วัดศรีสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
58 640121 84020066 บ้านตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
59 640124 84020067 บ้านปากทำเรียง
ยืนยันแล้ว
60 640126 84020068 วัดโกศาวาส
ยืนยันแล้ว
61 640127 84020069 วัดอินทราวาส
ยืนยันแล้ว
62 640145 84020070 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
ยืนยันแล้ว
63 640146 84020071 บ้านบ่อน้ำผุด
ยืนยันแล้ว
64 640151 84020072 วัดถ้ำสิงขร
ยืนยันแล้ว
65 640137 84020073 บ้านดอนสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
66 640140 84020074 บ้านย่านยาว
ยืนยันแล้ว
67 640142 84020076 บ้านหินดาน
ยืนยันแล้ว
68 640123 84020077 บ้านปากโตน
ยืนยันแล้ว
69 640128 84020078 บ้านโตนยาง
ยืนยันแล้ว
70 640122 84020079 บ้านทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
71 640129 84020080 บ้านท่าขนอน
ยืนยันแล้ว
72 640120 84020081 คีรีรัฐนิคม
ยืนยันแล้ว
73 640143 84020082 วัดน้ำหัก
ยืนยันแล้ว
74 640148 84020083 บ้านบางขนุน
ยืนยันแล้ว
75 640150 84020084 มหาราชบ้านแสงอรุณ
ยืนยันแล้ว
76 640147 84020085 บ้านน้ำราด
ยืนยันแล้ว
77 640131 84020086 บ้านทำเนียบ
ยืนยันแล้ว
78 640144 84020087 วัดนิลาราม
ยืนยันแล้ว
79 640133 84020088 บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
80 640136 84020091 บ้านเชี่ยวหมวง
ยืนยันแล้ว
81 640134 84020092 บ้านวังพลาย
ยืนยันแล้ว
82 640130 84020094 บ้านท่าไคร
ยืนยันแล้ว
83 640132 84020095 บ้านบางพระ
ยืนยันแล้ว
84 640149 84020096 บ้านมะเลาะ
ยืนยันแล้ว
85 640498 84020098 บ้านเขาเทพพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
86 640500 84020100 บ้านพัฒนา
ยืนยันแล้ว
87 640501 84020101 บ้านพัฒนา 2
ยืนยันแล้ว
88 640496 84020102 บ้านวังขุม
ยืนยันแล้ว
89 640487 84020103 ตาขุน
ยืนยันแล้ว
90 640488 84020104 บ้านช่องไม้งาม
ยืนยันแล้ว
91 640494 84020107 บ้านเชี่ยวขวาน
ยืนยันแล้ว
92 640497 84020108 วัดพรุศรี
ยืนยันแล้ว
93 640502 84020109 วัดพะแสง
ยืนยันแล้ว
94 640489 84020110 บ้านตาขุน
ยืนยันแล้ว
95 640337 84020112 บ้านบางปรุ
ยืนยันแล้ว
96 640339 84020113 บ้านหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
97 640341 84020114 วัดถ้ำวราราม
ยืนยันแล้ว
98 640342 84020115 วัดสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
99 640343 84020116 บ้านเขานาใน
ยืนยันแล้ว
100 640344 84020117 บ้านจำปาทอง
ยืนยันแล้ว
101 640345 84020118 บ้านถ้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
102 640346 84020119 บ้านป่าตง
ยืนยันแล้ว
103 640348 84020120 ชุมชนวัดปากตรัง
ยืนยันแล้ว
104 640349 84020121 บ้านคลองชะอุ่น
ยืนยันแล้ว
105 640350 84020122 บ้านต้นยวน
ยืนยันแล้ว
106 640351 84020123 บ้านบางหิน
ยืนยันแล้ว
107 640352 84020124 บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
108 640353 84020125 บ้านอรุโณทัย
ยืนยันแล้ว
109 640330 84020126 บ้านบางสาน
ยืนยันแล้ว
110 640333 84020127 บ้านลูกเดือน
ยืนยันแล้ว
111 640335 84020128 วัดพนม
ยืนยันแล้ว
112 640340 84020129 บ้านใหญ่
ยืนยันแล้ว
113 640334 84020130 วัดธัญญาราม
ยืนยันแล้ว
114 640332 84020131 บ้านเบญจา
ยืนยันแล้ว
115 640336 84020133 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
ยืนยันแล้ว
116 640338 84020134 บ้านพังกาญจน์
ยืนยันแล้ว
117 640239 84020135 บ้านควนรา
ยืนยันแล้ว
118 640241 84020136 วัดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
119 640242 84020137 วัดบางน้ำจืด
ยืนยันแล้ว
120 640246 84020138 บ้านควนสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
121 640248 84020140 บ้านท่าแซะ
ยืนยันแล้ว
122 640249 84020141 วัดนันทาราม
ยืนยันแล้ว
123 640252 84020142 วัดอัมพาราม
ยืนยันแล้ว
124 640251 84020143 วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
125 640250 84020144 วัดบางปอ
ยืนยันแล้ว
126 640245 84020145 บ้านคลองวัว
ยืนยันแล้ว
127 640243 84020146 วัดบ่อมะปริง
ยืนยันแล้ว
128 640240 84020148 ชุมชนวัดจันทาราม
ยืนยันแล้ว
129 640238 84020149 บ้านคชาธาร
ยืนยันแล้ว
130 640253 84020150 บ้านหน้าซึง
ยืนยันแล้ว
131 640256 84020151 วัดบางคราม
ยืนยันแล้ว
132 640257 84020152 วัดประตูใหญ่
ยืนยันแล้ว
133 640398 84020154 บ้านแม่แขก
ยืนยันแล้ว
134 640399 84020155 บ้านสหกรณ์
ยืนยันแล้ว
135 640400 84020156 วัดประชาวงศาราม
ยืนยันแล้ว
136 640416 84020158 วัดสันติคีรีรมย์
ยืนยันแล้ว
137 640401 84020159 วัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
138 640402 84020160 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
139 640397 84020161 บ้านปลายคลอง
ยืนยันแล้ว
140 640395 84020162 บ้านบนไร่
ยืนยันแล้ว
141 640396 84020163 บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
142 640422 84020165 วัดท่าตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
143 640415 84020169 วัดตรณาราม
ยืนยันแล้ว
144 640440 84020170 บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
145 640441 84020171 บ้านนาใหญ่
ยืนยันแล้ว
146 640443 84020172 วัดทุ่งเซียด
ยืนยันแล้ว
147 640444 84020173 วัดนาคาวาส
ยืนยันแล้ว
148 640414 84020175 บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
149 640412 84020176 บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
150 640413 84020177 บ้านบ่อกรัง
ยืนยันแล้ว
151 640407 84020178 วัดน้ำรอบ
ยืนยันแล้ว
152 640405 84020181 บ้านราษฎร์ประสานจิต
ยืนยันแล้ว
153 640406 84020182 วัดเกษมบำรุง
ยืนยันแล้ว
154 640409 84020184 วัดรัษฎาราม
ยืนยันแล้ว
155 640432 84020186 วัดจันทร์ประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
156 640428 84020188 บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
157 640430 84020189 บ้านบางประชาภิบาล
ยืนยันแล้ว
158 640431 84020190 บ้านศรีปทุมวัลย์
ยืนยันแล้ว
159 640427 84020191 วัดสระพัง
ยืนยันแล้ว
160 640424 84020192 บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
161 640439 84020193 วัดแหลมไผ่
ยืนยันแล้ว
162 640435 84020195 วัดห้วยกรวด
ยืนยันแล้ว
163 640417 84020196 บ้านคลองราง
ยืนยันแล้ว
164 640419 84020197 วัดตรีธาราราม
ยืนยันแล้ว
165 640420 84020198 วัดบางพลา
ยืนยันแล้ว
166 640418 84020199 วัดเขาศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
167 640437 84020200 วัดสามัคคีธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
168 640442 84020201 บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
169 640446 84020202 วัดหนองไทร
ยืนยันแล้ว
170 640425 84020203 บ้านยางงาม
ยืนยันแล้ว
171 640438 84020205 วัดหัวเตย
ยืนยันแล้ว
172 640530 84020206 บ้านเชี่ยวมะปราง
ยืนยันแล้ว
173 640532 84020207 บ้านโพธิ์พนา
ยืนยันแล้ว
174 640533 84020208 บ้านวังผักแว่น
ยืนยันแล้ว
175 640534 84020209 วัดโพธิ์น้อย
ยืนยันแล้ว
176 640529 84020210 บ้านเชี่ยวเฟือง
ยืนยันแล้ว
177 640531 84020211 บ้านท่านหญิงวิภา
ยืนยันแล้ว
178 640535 84020212 วัดอรัญญาราม
ยืนยันแล้ว
179 640536 84020213 สหกรณ์นิคม
ยืนยันแล้ว
180 640537 84020214 บ้านท่าใหม่
ยืนยันแล้ว
181 640586 84020215 บ้านเคี่ยมเพาะ
ยืนยันแล้ว