ย้อนกลับ | การยืนยันข้อมูล

8402 :  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่
percode
smiscode
โรงเรียน
สถานะ
1 640198 84020001 วัดชยาราม
ยังไม่ยืนยัน
2 640201 84020002 สารภีอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
3 640202 84020003 บ้านตะกรบ
ยังไม่ยืนยัน
4 640205 84020004 บ้านห้วยพุน
ยังไม่ยืนยัน
5 640208 84020005 วัดวิชิตธาราราม
ยังไม่ยืนยัน
6 640207 84020006 วัดไตรรัตนากร
ยังไม่ยืนยัน
7 640203 84020008 บ้านนาแค
ยังไม่ยืนยัน
8 640204 84020009 บ้านหนองมน
ยังไม่ยืนยัน
9 640183 84020010 บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
10 640184 84020011 บ้านห้วยตาหมิง
ยังไม่ยืนยัน
11 640185 84020012 บ้านพรุยายชี
ยังไม่ยืนยัน
12 640186 84020013 วัดวิโรจนาราม
ยังไม่ยืนยัน
13 640188 84020014 บ้านคลองไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
14 640189 84020015 บ้านลุ่มชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
15 640191 84020016 บ้านห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
16 640192 84020017 วัดเขาพนมแบก
ยังไม่ยืนยัน
17 640193 84020018 วัดเดิมเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
18 640209 84020020 บ้านเหนือน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
19 640211 84020022 วัดพุมเรียง
ยังไม่ยืนยัน
20 640212 84020023 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
ยังไม่ยืนยัน
21 640182 84020025 บ้านทุ่งนางเภา
ยังไม่ยืนยัน
22 640187 84020026 วัดสุทธาวาส
ยังไม่ยืนยัน
23 640197 84020027 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
24 640199 84020028 วัดธารน้ำไหล
ยังไม่ยืนยัน
25 640200 84020029 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
26 640196 84020030 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
27 640190 84020031 บ้านสามสัก
ยังไม่ยืนยัน
28 640194 84020032 วัดพระบรมธาตุไชยา
ยังไม่ยืนยัน
29 640283 84020033 บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
30 640284 84020034 บ้านคลองพา
ยังไม่ยืนยัน
31 640285 84020035 บ้านชายท่า
ยังไม่ยืนยัน
32 640288 84020036 บ้านมะม่วงงาม
ยังไม่ยืนยัน
33 640267 84020037 บ้านท่าไท
ยังไม่ยืนยัน
34 640272 84020038 บ้านขวัญพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
35 640266 84020039 บ้านควนสูง
ยังไม่ยืนยัน
36 640268 84020040 บ้านคันธุลี
ยังไม่ยืนยัน
37 640269 84020041 วัดสังขประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
38 640258 84020044 ตลาดหนองหวาย
ยังไม่ยืนยัน
39 640260 84020045 บ้านปากน้ำท่ากระจาย
ยังไม่ยืนยัน
40 640261 84020046 บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
41 640263 84020047 วัดชัยธาราวาส
ยังไม่ยืนยัน
42 640264 84020048 วัดสุมังคลาราม
ยังไม่ยืนยัน
43 640273 84020049 บ้านเกาะมุกด์
ยังไม่ยืนยัน
44 640274 84020050 บ้านดอนมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
45 640275 84020051 บ้านศรีพนม
ยังไม่ยืนยัน
46 640276 84020054 บ้านอู่ตะเภา
ยังไม่ยืนยัน
47 640277 84020055 วัดกาฬสินธุ์
ยังไม่ยืนยัน
48 640278 84020056 บ้านคลองรอก
ยังไม่ยืนยัน
49 640279 84020057 บ้านคลองสงค์
ยังไม่ยืนยัน
50 640282 84020058 ตชด.ราษฎร์พิทักษ์
ยังไม่ยืนยัน
51 640265 84020059 วัดอัมพาวาส
ยังไม่ยืนยัน
52 640262 84020060 วัดขจรบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
53 640259 84020061 บ้านดินก้อง
ยังไม่ยืนยัน
54 640286 84020062 บ้านทุ่งพลับ
ยังไม่ยืนยัน
55 640287 84020063 บ้านทุ่งเสียน
ยังไม่ยืนยัน
56 640289 84020064 บ้านหนองเหรียง
ยังไม่ยืนยัน
57 640290 84020065 วัดศรีสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
58 640121 84020066 บ้านตะเคียนทอง
ยังไม่ยืนยัน
59 640124 84020067 บ้านปากทำเรียง
ยังไม่ยืนยัน
60 640126 84020068 วัดโกศาวาส
ยังไม่ยืนยัน
61 640127 84020069 วัดอินทราวาส
ยังไม่ยืนยัน
62 640145 84020070 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
ยังไม่ยืนยัน
63 640146 84020071 บ้านบ่อน้ำผุด
ยังไม่ยืนยัน
64 640151 84020072 วัดถ้ำสิงขร
ยังไม่ยืนยัน
65 640137 84020073 บ้านดอนสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
66 640140 84020074 บ้านย่านยาว
ยังไม่ยืนยัน
67 640142 84020076 บ้านหินดาน
ยังไม่ยืนยัน
68 640123 84020077 บ้านปากโตน
ยังไม่ยืนยัน
69 640128 84020078 บ้านโตนยาง
ยังไม่ยืนยัน
70 640122 84020079 บ้านทรายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
71 640129 84020080 บ้านท่าขนอน
ยังไม่ยืนยัน
72 640120 84020081 คีรีรัฐนิคม
ยังไม่ยืนยัน
73 640143 84020082 วัดน้ำหัก
ยังไม่ยืนยัน
74 640148 84020083 บ้านบางขนุน
ยังไม่ยืนยัน
75 640150 84020084 มหาราชบ้านแสงอรุณ
ยังไม่ยืนยัน
76 640147 84020085 บ้านน้ำราด
ยังไม่ยืนยัน
77 640131 84020086 บ้านทำเนียบ
ยังไม่ยืนยัน
78 640144 84020087 วัดนิลาราม
ยังไม่ยืนยัน
79 640133 84020088 บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
80 640136 84020091 บ้านเชี่ยวหมวง
ยังไม่ยืนยัน
81 640134 84020092 บ้านวังพลาย
ยังไม่ยืนยัน
82 640130 84020094 บ้านท่าไคร
ยังไม่ยืนยัน
83 640132 84020095 บ้านบางพระ
ยังไม่ยืนยัน
84 640149 84020096 บ้านมะเลาะ
ยังไม่ยืนยัน
85 640498 84020098 บ้านเขาเทพพิทักษ์
ยังไม่ยืนยัน
86 640500 84020100 บ้านพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
87 640501 84020101 บ้านพัฒนา 2
ยังไม่ยืนยัน
88 640496 84020102 บ้านวังขุม
ยังไม่ยืนยัน
89 640487 84020103 ตาขุน
ยังไม่ยืนยัน
90 640488 84020104 บ้านช่องไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
91 640494 84020107 บ้านเชี่ยวขวาน
ยังไม่ยืนยัน
92 640497 84020108 วัดพรุศรี
ยังไม่ยืนยัน
93 640502 84020109 วัดพะแสง
ยังไม่ยืนยัน
94 640489 84020110 บ้านตาขุน
ยังไม่ยืนยัน
95 640337 84020112 บ้านบางปรุ
ยังไม่ยืนยัน
96 640339 84020113 บ้านหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
97 640341 84020114 วัดถ้ำวราราม
ยังไม่ยืนยัน
98 640342 84020115 วัดสองพี่น้อง
ยังไม่ยืนยัน
99 640343 84020116 บ้านเขานาใน
ยังไม่ยืนยัน
100 640344 84020117 บ้านจำปาทอง
ยังไม่ยืนยัน
101 640345 84020118 บ้านถ้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
102 640346 84020119 บ้านป่าตง
ยังไม่ยืนยัน
103 640348 84020120 ชุมชนวัดปากตรัง
ยังไม่ยืนยัน
104 640349 84020121 บ้านคลองชะอุ่น
ยังไม่ยืนยัน
105 640350 84020122 บ้านต้นยวน
ยังไม่ยืนยัน
106 640351 84020123 บ้านบางหิน
ยังไม่ยืนยัน
107 640352 84020124 บ้านแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
108 640353 84020125 บ้านอรุโณทัย
ยังไม่ยืนยัน
109 640330 84020126 บ้านบางสาน
ยังไม่ยืนยัน
110 640333 84020127 บ้านลูกเดือน
ยังไม่ยืนยัน
111 640335 84020128 วัดพนม
ยังไม่ยืนยัน
112 640340 84020129 บ้านใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
113 640334 84020130 วัดธัญญาราม
ยังไม่ยืนยัน
114 640332 84020131 บ้านเบญจา
ยังไม่ยืนยัน
115 640336 84020133 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
ยังไม่ยืนยัน
116 640338 84020134 บ้านพังกาญจน์
ยังไม่ยืนยัน
117 640239 84020135 บ้านควนรา
ยังไม่ยืนยัน
118 640241 84020136 วัดน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
119 640242 84020137 วัดบางน้ำจืด
ยังไม่ยืนยัน
120 640246 84020138 บ้านควนสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
121 640248 84020140 บ้านท่าแซะ
ยังไม่ยืนยัน
122 640249 84020141 วัดนันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
123 640252 84020142 วัดอัมพาราม
ยังไม่ยืนยัน
124 640251 84020143 วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
125 640250 84020144 วัดบางปอ
ยังไม่ยืนยัน
126 640245 84020145 บ้านคลองวัว
ยังไม่ยืนยัน
127 640243 84020146 วัดบ่อมะปริง
ยังไม่ยืนยัน
128 640240 84020148 ชุมชนวัดจันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
129 640238 84020149 บ้านคชาธาร
ยังไม่ยืนยัน
130 640253 84020150 บ้านหน้าซึง
ยังไม่ยืนยัน
131 640256 84020151 วัดบางคราม
ยังไม่ยืนยัน
132 640257 84020152 วัดประตูใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
133 640398 84020154 บ้านแม่แขก
ยังไม่ยืนยัน
134 640399 84020155 บ้านสหกรณ์
ยังไม่ยืนยัน
135 640400 84020156 วัดประชาวงศาราม
ยังไม่ยืนยัน
136 640416 84020158 วัดสันติคีรีรมย์
ยังไม่ยืนยัน
137 640401 84020159 วัดราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
138 640402 84020160 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
139 640397 84020161 บ้านปลายคลอง
ยังไม่ยืนยัน
140 640395 84020162 บ้านบนไร่
ยังไม่ยืนยัน
141 640396 84020163 บ้านห้วยทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
142 640422 84020165 วัดท่าตลิ่งชัน
ยังไม่ยืนยัน
143 640415 84020169 วัดตรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
144 640440 84020170 บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
145 640441 84020171 บ้านนาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
146 640443 84020172 วัดทุ่งเซียด
ยังไม่ยืนยัน
147 640444 84020173 วัดนาคาวาส
ยังไม่ยืนยัน
148 640414 84020175 บ้านหนองจอก
ยังไม่ยืนยัน
149 640412 84020176 บ้านนาค้อ
ยังไม่ยืนยัน
150 640413 84020177 บ้านบ่อกรัง
ยังไม่ยืนยัน
151 640407 84020178 วัดน้ำรอบ
ยังไม่ยืนยัน
152 640405 84020181 บ้านราษฎร์ประสานจิต
ยังไม่ยืนยัน
153 640406 84020182 วัดเกษมบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
154 640409 84020184 วัดรัษฎาราม
ยังไม่ยืนยัน
155 640432 84020186 วัดจันทร์ประดิษฐาราม
ยังไม่ยืนยัน
156 640428 84020188 บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
157 640430 84020189 บ้านบางประชาภิบาล
ยังไม่ยืนยัน
158 640431 84020190 บ้านศรีปทุมวัลย์
ยังไม่ยืนยัน
159 640427 84020191 วัดสระพัง
ยังไม่ยืนยัน
160 640424 84020192 บ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
161 640439 84020193 วัดแหลมไผ่
ยังไม่ยืนยัน
162 640435 84020195 วัดห้วยกรวด
ยังไม่ยืนยัน
163 640417 84020196 บ้านคลองราง
ยังไม่ยืนยัน
164 640419 84020197 วัดตรีธาราราม
ยังไม่ยืนยัน
165 640420 84020198 วัดบางพลา
ยังไม่ยืนยัน
166 640418 84020199 วัดเขาศรีวิชัย
ยังไม่ยืนยัน
167 640437 84020200 วัดสามัคคีธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
168 640442 84020201 บ้านอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
169 640446 84020202 วัดหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
170 640425 84020203 บ้านยางงาม
ยังไม่ยืนยัน
171 640438 84020205 วัดหัวเตย
ยังไม่ยืนยัน
172 640530 84020206 บ้านเชี่ยวมะปราง
ยังไม่ยืนยัน
173 640532 84020207 บ้านโพธิ์พนา
ยังไม่ยืนยัน
174 640533 84020208 บ้านวังผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
175 640534 84020209 วัดโพธิ์น้อย
ยังไม่ยืนยัน
176 640529 84020210 บ้านเชี่ยวเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
177 640531 84020211 บ้านท่านหญิงวิภา
ยังไม่ยืนยัน
178 640535 84020212 วัดอรัญญาราม
ยังไม่ยืนยัน
179 640536 84020213 สหกรณ์นิคม
ยังไม่ยืนยัน
180 640537 84020214 บ้านท่าใหม่
ยังไม่ยืนยัน
181 640586 84020215 บ้านเคี่ยมเพาะ
ยังไม่ยืนยัน